Kannattava ruokamatkailu -     työpaja       Helsingissä 14.2.2013   KTM, ekonomiyrittäjä Timo Saranpää
LUENTOMATERIAALIN SISÄLTÖ            (0. Markkinatilanne)I. Ymmärtääkseen talouttaan on ymmärrettävä toimintaan...
I“YMMÄRTÄÄKSEEN TALOUTTAAN   ON YMMÄRRETTÄVÄ    TOIMINTAANSA!”
”MIKÄ SYÖ KATTEESI?”       Kiristyvä kilpailu       Pienet marginaalit Laajat toiminta-ajat ja volyymin vaih...
”MIKÄ SYÖ KATTEESI?” Tuotannon epäsystemaattisuus (prosessin hallinta) Esimies- / yrittäjätyön taitamattomuus (leadershi...
KEHITTÄMISKOHTEET  1 (2) Tuloksellisuus    2 (1) Laatu
REUNAEHDOT1 (2) Omistajan odotukset ja     vaatimukset  2 (1) Markkinakehitys
TULOKSELLISUUDEN            ELEMENTIT  Tuottavuus                Vakavaraisuus•  Panos-tuoto...
II MITEN VASTAATTULOKSELLISUUDEN HAASTEESEEN?
1) TUOTTAVUUS (JA TALOUDELLISUUS)          Johtamis- ja          motivointijärjestelmät         ...
2) TALOUDELLISUUS     Tuotekehitys     Ostotoiminta     Tuotannon ohjaus     Työvuorolista-     s...
3) KANNATTAVUUS     Operatiivisen     laskentatoimen     järjestelmät     Tunnuslukuanalyysi     ...
4) RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS   JA VAKAVARAISUUS       Maksuvalmiuden       seuranta       Sitoutuvan pääo...
ONNISTUMISEN ELEMENTIT(mukaillen Bernsteinin ja Paulin teosta ”Winning the Chain Restaurant Game”)            ...
MIKSI        EPÄONNISTUTAAN ?(mukaillen Bernsteinin ja Paulin teosta ”Winning the Chain Restaurant Game”)     ...
III“LASKENTATOIMI - AUTTAA   VAI AHDISTAA?!”
LASKENTATOIMEN         RAKENNEULKOINEN           SISÄINEN Ulkoisen laskentatoimen  Sisäinen laskentat...
TULOSLASKELMAESIMERKKI                          Ravintola   Hotelli   Liikevaihto      ...
ESIMERKKIHOTELLI OY                   Ravintola     Baari        Majoitusos. Liikevaihto   ...
TASE- kaksipuoleinen laskelma, jossa “VASTAAVAA” kertoo mitä   omaisuutta yrityksellä on ja “VASTATTAVAA” millä     ...
TULOKSEN ”PILKKOMINEN”AJALLINEN PILKKOMINEN         TOIMINNALLINEN PILKKOMINEN Tavoitteena toiminnan ja     ...
ARVONLISÄVERO HOTRA-ALALLA  Arvonlisäveroa on maksettava kaikesta Suomessa liiketoiminnan   muodossa tapahtuvasta tavar...
IV“KATETUOTTOAJATTELU  KANNATTAVUUDEN   HALLINNAN  APUVÄLINEENÄ”
KATETUOTTOLASKENTA Katetuottolaskenta pohjautuu kulujen jakamiseen muuttuviin (MUKUT) ja             kiinteis...
TYÖKALUPAKKI    Kriittisen pisteen liikevaihto ja liikevaihtotavoite Myyntikatehinnoittelu (ja muut sovelletut hinnoi...
TULOSTEKIJÄT    Myyntihinnat   Myynnin määrä Muuttuvat kustannukset  Kiinteät kustannukset  Myynnin rakenne
TUOTEKOHTAINEN         KATELASKENTA Välittömät aine- ja      Liikevaihto työkustannukset        -...
V“OIKEA HINTA MAKSIMOI  KATEKERTYMÄN”
HINNANASETANTA   Mitkä ovat tuottamiskustannukset ?   Mikä on sopiva markkinahinta ?  Mitä muita kuin kannattavuusta...
PERINTEISETHINNOITTELUSTRATEGIAT Kustannuspohjainen hinnoittelu Kilpailusuuntautunut hinnoittelu Kysyntäsuuntautunut hi...
KUSTANNUSPOHJAINEN        HINNOITTELU1 Kerroinhinnoittelu ( työn arviointi; korkean sisäänostohinnan omaavat tuott...
KILPAILUSUUNTAUTUNUT HINNOITTELU Kilpailutilanne ohjaa hinnoittelua (yritys voi vaikuttaa       kustannuksiinsa ja...
KYSYNTÄSUUNTAUTUNUT HINNOITTELU   Hintataso määräytyy kysynnän mukaan
TUOTTEISTON  HINNOITTELUPROSESSIN VAIHEET1 Tuotteistokokonaisuuden suunnittelu (pohjana liikeidea)          2 Tu...
HINNOITTELU-             TEKNIIKOITA         - miten hinta on hyvä esittää ? 1 Pakettihinnoittelu (...
VI“TAVOITTEET LUOVAT  ONNISTUMISIA”
BUDJETOINTI…  Tarkoittaa ennusteiden laatimista, vaihtoehtojenetsimistä ja vertailua sekä toimintavaihtoehtojen valintaa...
BUDJETOINNIN           HYÖDYNTÄMISKOHTEITA Tavoitteiden täsmentäminen         Vastuualueiden ja organi...
KÄYTÄNNÖN BUDJETOINTIPROSESSI ALAN          YRITYKSISSÄ  1. Arvioidaan päättymässä olevan tilikauden toiminnall...
PÄÄ- JA OSABUDJETIT Tulosbudjetti                  Rahoitusbudjetti (kassabudjetti)  • Laaditaan tul...
BUDJETTITARKKAILUN             TEHTÄVÄT Valvotaan vastuualueittain ja -    Palkitsemisen perusta henkil...
BUDJETTITARKKAILUN          AIKAJÄNNE         Myynnit, ostot, palkat päivittäin Kateluvut kirjanpidosta...
”BUDJETTIEROT ON    KYETTÄVÄ RAPORTOIMAAN”           Määräero• Suoritemääräiset erot tuotteiden, asiakkaiden...
”BUDJETTIPOIKKEAMIENSYYT ON KYETTÄVÄ SELVITTÄMÄÄN”        1 ULKOISET TEKIJÄT Toimintaympäristön odottamattomien mu...
VÄLTÄ NÄITÄ !   MUTU   RAHI   VATI   REPE
VII “TUNNUSLUVUT OVAT   TOIMINNANPIKATULOSRAPORTTEJA”
MITTARIT     (= TUNNUSLUVUT) Tiivis, sanallinen tai numeroarvollinen kuvaus           havainnoista   Poh...
TUNNUSLUKUESIMERKKEJÄOPERATIIVISET TUNNUSLUVUT         TILINPÄÄTÖSPOHJAISET Tuoteryhmäkohtaiset   myyntikatteet...
EI-RAHAPOHJAISET        MITTARITTALOUDELLISTEN MITTAREIDEN LISÄKSI ON OLTAVA  MITTAREITA, JOTKA KUVAAVAT LAADULL...
VIII “LASKENTATOIMEN  MONIPUOLISUUS   VARMISTAATULOKSELLISUUDEN !”
LASKENTA- /      JOHTAMISMENETELMÄT  A) Perinteiset talouden suunnittelun ja seurannan            järj...
REVENUE MANAGEMENT“Oikea tuote oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan ja oikealla             hinnalla”  Tavoit...
REVENUE MANAGEMENT OPTIMOI       4K:TA             Kapasiteetti               Kello   ...
RM-AJATTELUN SOVELTAMINEN      RAVINTOLASSAHUIPPUSESONGISSA        MATALASESONGISSA Vältä pöytävarauksia  ...
RM - MODERNIA  BASAARIKAUPPAAKO ?       HAASTEITA: Asiakkaan kokema oikeudenmukaisuus?     Olemmeko uskottav...
RM:N SOVELLUS; MENUANALYYSI    Arvioinnin pohjana tuotekohtaiset        myynnit (e, kpl) ja       myynti...
BENCHMARKING Jatkuva systemaattinen prosessi, jonka tarkoituksena on     verrata omaa tuloksellisuutta ja laatua sek...
IX“YKSINKERTAISTA!”
KOLME KONSTIA      Asiakasmäärän kasvattaminen Keskiostoksen kasvattaminen (keskihinta ja määrä)          ...
KIRJALLISUUTTA1.  Albanese Pietro (2004): Revenue Management - periaatteet ja käytännöt palvelualalla. Edita.2.  Alhol...
WWW-SIVUJA (1)www.kho.fi; Korkein hallinto-oikeus; Sisältää ennakkopäätöksetlainsäädännön tulkinnoistawww.finlex.fi; Valti...
WWW-SIVUJA (2)www.mara.fi; Matkailu- ja ravintolapalvelut MARA ry; sivuilla tietoa alaakoskettavasta lainsäädännöstä, alan...
Ruoka matkailu kannattavuuden_tyopaja_14022013_saranpaa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ruoka matkailu kannattavuuden_tyopaja_14022013_saranpaa

4,656 views
4,587 views

Published on

Timo Saranpään alustus kannattavuudestaravintola- ja matkailu bisneksessä. 14.2.2013 HAAGA-HELIA

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,439
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ruoka matkailu kannattavuuden_tyopaja_14022013_saranpaa

 1. 1. Kannattava ruokamatkailu - työpaja Helsingissä 14.2.2013 KTM, ekonomiyrittäjä Timo Saranpää
 2. 2. LUENTOMATERIAALIN SISÄLTÖ (0. Markkinatilanne)I. Ymmärtääkseen talouttaan on ymmärrettävä toimintaansa! II. Miten vastaat tuloksellisuuden haasteeseen? III. Laskentatoimi - auttaa vai ahdistaa?!IV. Katetuottoajattelu kannattavuuden hallinnan apuvälineenä V. Oikea hinta maksimoi katekertymän VI. Tavoitteet luovat onnistumisia VII. Tunnusluvut ovat toiminnan pikatulosraporttejaVIII. Laskentatoimen monipuolisuus varmistaa tuloksellisuuden! IX. Yksinkertaista  Kirjallisuutta ja www-linkkejä
 3. 3. I“YMMÄRTÄÄKSEEN TALOUTTAAN ON YMMÄRRETTÄVÄ TOIMINTAANSA!”
 4. 4. ”MIKÄ SYÖ KATTEESI?”  Kiristyvä kilpailu  Pienet marginaalit Laajat toiminta-ajat ja volyymin vaihtelut  Asiakasodotukset (trendit)  Investointitarpeet (ml. kunnossapito) Hankintatoimen suunnittelemattomuus  Tuotekehityksen hajanaisuus
 5. 5. ”MIKÄ SYÖ KATTEESI?” Tuotannon epäsystemaattisuus (prosessin hallinta) Esimies- / yrittäjätyön taitamattomuus (leadership & management)  Lyhyen tähtäimen talouden optimointi  Seurantajärjestelmien ja käytännön toiminnan yhteensopimattomuus Henkilöstön motivaation, asenteen ja ammattitaidon ongelmat
 6. 6. KEHITTÄMISKOHTEET 1 (2) Tuloksellisuus 2 (1) Laatu
 7. 7. REUNAEHDOT1 (2) Omistajan odotukset ja vaatimukset 2 (1) Markkinakehitys
 8. 8. TULOKSELLISUUDEN ELEMENTIT Tuottavuus  Vakavaraisuus• Panos-tuotossuhteen mittaaminen • Rahoitusrakenteen (oman ja vieraan (esim. myynti / tehty työtunti) pääoman suhteen) seuranta Taloudellisuus • ”Mitä vähemmän velkaa, sitä• Kustannustehokkuuden mittaaminen vakavaraisempi yritys” (esim. myyntikate, e ja %)  Kasvu Kannattavuus • ”Halu kasvaa takaa toiminnan• Tuottojen ja kulujen erotus (ns. kehittymisen” ”viimeinen rivi”)  LAATU• Tärkein tavoite • Tuloksen teon väline Rahoituksen riittävyys • Mittarit joko numeroarvollisia tai (=maksuvalmius) sanallisia• Rahojen riittävyyden varmistaminen• ”Jos rahat loppuu, yrityksen elämä loppuu”
 9. 9. II MITEN VASTAATTULOKSELLISUUDEN HAASTEESEEN?
 10. 10. 1) TUOTTAVUUS (JA TALOUDELLISUUS)  Johtamis- ja motivointijärjestelmät  Prosessien hallinta  Henkilöstön kehittäminen  Tiimityön kehittäminen
 11. 11. 2) TALOUDELLISUUS  Tuotekehitys  Ostotoiminta  Tuotannon ohjaus  Työvuorolista- suunnittelu  Investointien optimointi  Kuluseuranta
 12. 12. 3) KANNATTAVUUS  Operatiivisen laskentatoimen järjestelmät  Tunnuslukuanalyysi (laatu ja talous)  Hinnoittelu  Markkinointi  Benchmarking
 13. 13. 4) RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS JA VAKAVARAISUUS  Maksuvalmiuden seuranta  Sitoutuvan pääoman hallinta  Pitkän aikavälin taloussuunnittelu
 14. 14. ONNISTUMISEN ELEMENTIT(mukaillen Bernsteinin ja Paulin teosta ”Winning the Chain Restaurant Game”)  Ammattitaito  Johtaminen  Motivointi  ”Asiakas on kuningas”  Huolehdi operaatioista  Markkinoi moni-ilmeisesti  Huolehdi kannattavuudestasi  Keskittäminen  Elinkaariajattelu
 15. 15. MIKSI EPÄONNISTUTAAN ?(mukaillen Bernsteinin ja Paulin teosta ”Winning the Chain Restaurant Game”)  Kehitystyön (konsepti, yksiköt) puute  Delegoinnin puute  Johtamisen heikkous  Motivaation lopahtaminen  Liian nopea kasvu  Hajanaisuus  Kommunikoinnin vähyys  Huono ilmapiiri
 16. 16. III“LASKENTATOIMI - AUTTAA VAI AHDISTAA?!”
 17. 17. LASKENTATOIMEN RAKENNEULKOINEN SISÄINEN Ulkoisen laskentatoimen  Sisäinen laskentatoimi (so. kirjanpito) tehtävänä tuottaa informaatiota on täyttää toimivalle johdolle viranomaismääräykset  Lähtökohtana liiketoiminnan ohjaamisen tarpeet
 18. 18. TULOSLASKELMAESIMERKKI Ravintola Hotelli Liikevaihto 100 % 100 % - muuttuvat kulut (raaka-aineet) 34 % 15 % = Myyntikate 66 % 85 % - Työvoimakustannukset (palkat, sivukulut) 32 % 29 % = Palkkakate 34 % 56 % - muut juoksevat kiinteät kulut 26 % 47 % = Käyttökate 8% 9% - poistot 4% 5% = Liiketulos 4% 4% - Nettokorot, tp-siirrot ja tuloverot 2% 3% = Nettotulos 2% 1%HUOM! Tuloksen rakenne riippuvainen liikeideasta, liikepaikasta, toimintatavoista, hintatasosta, volyymista, tuotteistosta, myynnin rakenteesta, henkilöstöstä, rahoitusrakenteesta, markkinatilanteesta, paikkakunnasta jne.
 19. 19. ESIMERKKIHOTELLI OY Ravintola Baari Majoitusos. Liikevaihto 100 % 100 % 100 % - Raaka-aineet 46,6 % 23,8 % 4,0 % = Myyntikate 53,4 % 76,2 % 96 % - Työvoimakulut 49,0 % 48,4 % 34,5 % = Palkkakate 4,4 % 27,8 % 61,5 % - muut juoksevat kikut 15,6 % 28,7 % 25,5 % = Käyttökate -11,2 % -0,9 % 36,0 % - poistot 7,2 % 8,0 % 14,1 % = Liiketulos -18,4 % -8,9 % 21,9 %TAUSTAA: - 110 huonetta; käyttöaste 56 % (>tilasto) - vton keskihinta 62,76 e (<tilasto) - liikevaihdot: rav. 965 te, baari 280 te, hot. 1.410 te - vuokratyövoiman osuus n. 35 % - oma kiinteistö; ei vuokria - investoitu voimakkaasti miljööseenMITEN YRITYKSEN TULISI KEHITTÄÄ TULOKSELLISUUTTAAN?
 20. 20. TASE- kaksipuoleinen laskelma, jossa “VASTAAVAA” kertoo mitä omaisuutta yrityksellä on ja “VASTATTAVAA” millä omaisuushankinnat on rahoitettu VASTAAVAA VASTATTAVAA Käyttöomaisuus Oma pääoma (koneet ja kalusto) Osakepääoma (osakeyhtiössä) Tilikausien voitot / tappiot Vaihto-omaisuus (raaka-aineet) Vieras pääoma Rahoitusomaisuus Pitkäaikainen (esim. pankkilainat) Saamiset (esim. myynti-) Lyhytaikainen (esim. ostovelat) Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ (käteiskassat ja pankkitilit) YHTEENSÄ
 21. 21. TULOKSEN ”PILKKOMINEN”AJALLINEN PILKKOMINEN TOIMINNALLINEN PILKKOMINEN Tavoitteena toiminnan ja  Tavoitteena tulospotentiaalin ja/tai raportoinnin välisen viiveen ”tulosvuotojen” tunnistaminen minimoiminen • Apuna esim. toimipistekohtaiset• Apuna esim. viikottaiset (tai tuloslaskelmat ja päivittäiset) pikatuloslaskelmat tuoteryhmäkohtaiset myyntikatelaskelmat
 22. 22. ARVONLISÄVERO HOTRA-ALALLA  Arvonlisäveroa on maksettava kaikesta Suomessa liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaroiden ja palveluiden myynnistä  Veron perimisestä, laskemisesta ja tilittämisestä on (pääsääntöisesti) vastuussa tavaran tai palvelun myyjä Arvonlisäverolaki määrittää mm. kussakin myyntilajissa sovellettavat arvonlisäverokannat (1.1.-13: 24 %, 14 %, 10 % ja 0 %), vähennysjärjestelmän ja arvonlisäverottomat palvelut  Arvonlisäverotuksen pääperiaatteiden ymmärtäminen on edellytyksenä alan laskentatoimen hallinnalle  1.1.2010 ns. verotili HUOM! Muut verolainsäädännön osa-alueet (mm. elinkeinoverotus) jätetään käsittelemättä.
 23. 23. IV“KATETUOTTOAJATTELU KANNATTAVUUDEN HALLINNAN APUVÄLINEENÄ”
 24. 24. KATETUOTTOLASKENTA Katetuottolaskenta pohjautuu kulujen jakamiseen muuttuviin (MUKUT) ja kiinteisiin (KIKUT) kuluihin • Muuttuvat kustannukset muuttuvat myynnin määrän mukaan • Pienillä tuotannon määrän vaihteluilla ei ole vaikutusta myynnin ja muuttuvien kulujen suhteeseen • Kiinteät kulut pysyvät muuttumattomina – ainakin lyhyellä aikavälillä • Pitkällä aikavälillä kaikki kulut ovat muuttuvia
 25. 25. TYÖKALUPAKKI  Kriittisen pisteen liikevaihto ja liikevaihtotavoite Myyntikatehinnoittelu (ja muut sovelletut hinnoittelumenetelmät)  Pikatuloslaskelmat  Kateseuranta (mm. menuanalyysi)  Aine-, työvoima- ja muut kululaskelmat
 26. 26. TULOSTEKIJÄT  Myyntihinnat  Myynnin määrä Muuttuvat kustannukset  Kiinteät kustannukset  Myynnin rakenne
 27. 27. TUOTEKOHTAINEN KATELASKENTA Välittömät aine- ja Liikevaihto työkustannukset - Muuttuvat Muut välittömät kustannukset kustannukset Välilliset kustannukset = Myyntikate Voittolisä - Kiinteät kustannukset = Tulos
 28. 28. V“OIKEA HINTA MAKSIMOI KATEKERTYMÄN”
 29. 29. HINNANASETANTA  Mitkä ovat tuottamiskustannukset ?  Mikä on sopiva markkinahinta ?  Mitä muita kuin kannattavuustavoitteita hinnanasetannalle tulee asettaa ? Ryhdytäänkö ko. tuotetta markkinoimaan ?
 30. 30. PERINTEISETHINNOITTELUSTRATEGIAT Kustannuspohjainen hinnoittelu Kilpailusuuntautunut hinnoittelu Kysyntäsuuntautunut hinnoittelu
 31. 31. KUSTANNUSPOHJAINEN HINNOITTELU1 Kerroinhinnoittelu ( työn arviointi; korkean sisäänostohinnan omaavat tuotteet )2 Vakiokatemenetelmä ( sisäänosto-hinnaltaan erilaisten tuotteiden hintojen suhde )3 Palkkakatemenetelmä ( tuottamattoman ajan kustannukset )4 Toiminta-asteeseen perustuva hinnoittelu (volyymin ennustaminen)
 32. 32. KILPAILUSUUNTAUTUNUT HINNOITTELU Kilpailutilanne ohjaa hinnoittelua (yritys voi vaikuttaa kustannuksiinsa ja imagoonsa)  Esimerkkejä:  kermankuorintahinnoittelu  penetraatiohinnoittelu
 33. 33. KYSYNTÄSUUNTAUTUNUT HINNOITTELU  Hintataso määräytyy kysynnän mukaan
 34. 34. TUOTTEISTON HINNOITTELUPROSESSIN VAIHEET1 Tuotteistokokonaisuuden suunnittelu (pohjana liikeidea) 2 Tuotesuunnittelu 3 Kustannusten selvittäminen4 Hinnan määrittäminen (valitulla hinnoittelumenetelmällä) 5 Seuranta 6 Korjaavat toimenpiteet (so. prosessin toistaminen tarvittaessa)
 35. 35. HINNOITTELU- TEKNIIKOITA - miten hinta on hyvä esittää ? 1 Pakettihinnoittelu (muodostettu palvelun osista kokonaisuuksia, jotka hinnoitellaan yhdessä)- Esim. lounaan hintaan sisältyy useita komponentteja (pääruoka, salaatti, ruokajuoma, leivät, levitteet ja jälkiruoka) 2 Perushinta (perus- ja lisäpalvelut hinnoiteltu erikseen) - Esim. lounaan hintaan sisältyy pääruoka, salaatti ja ruokajuoma, mutta muut em. komponentit hinnoiteltu erikseen 3 Täysin pilkottu hinta (kaikki palvelun osat hinnoiteltu erikseen) - Esim. em. lounaan komponentit hinnoiteltu kaikki erikseen ja asiakas valitsee niistä haluamansa kokonaisuuden  Pohdiskeltavaa: mikä tapa paras? Entä esitetäänkö hinnasto yrityksen www-sivuilla vai ei? Missä tilanteissa esitettäisiin ja missä ei?
 36. 36. VI“TAVOITTEET LUOVAT ONNISTUMISIA”
 37. 37. BUDJETOINTI…  Tarkoittaa ennusteiden laatimista, vaihtoehtojenetsimistä ja vertailua sekä toimintavaihtoehtojen valintaa.  TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ INHIMILLINEN JOHTAMISPROSESSI ON USEIN TÄRKEÄMPI KUIN LASKENTATEKNIIKKA.
 38. 38. BUDJETOINNIN HYÖDYNTÄMISKOHTEITA Tavoitteiden täsmentäminen  Vastuualueiden ja organisaation• Ilman tavoitteellisuutta tulostaso selkeyttäminen jää heikommaksi • Budjetointiprosessi selkeyttää Motivointi työnjakoa ja vastuita• Sekä johto että henkilöstö  Organisaation ”keskustelupinta” tarvitsevat motivoivia välitavoitteita • Budjetointiprosessi ”pakottaa” Resurssien allokointi keskusteluun toiminnan• Budjetoinnilla varmistetaan kehittämisestä resurssien riittävyys ja oikea  Informaation lähde kohdentuminen • Budjetti tuottaa informaatiota Toimintojen johtamisen integrointi myös ulkoisille sidosryhmille• Yhteinen suunnittelu takaa työn (esim. rahoittajat ja sujuvuuden tavarantoimittajat)
 39. 39. KÄYTÄNNÖN BUDJETOINTIPROSESSI ALAN YRITYKSISSÄ 1. Arvioidaan päättymässä olevan tilikauden toiminnallista ja taloudellista onnistumista2. Laaditaan toimintasuunnitelma (sis. markkinointi- ja investointisuunnitelmat) seuraavalle budjettikaudelle 3. Määritetään euromääräiset tavoitteet 4. Ohjataan toimintaa laaditun budjetin pohjalta päivä-, viikko- ja kuukausitasolla 5. Budjettitarkkailu tulosraporttien avulla 6. Budjettitarkkailun antaman tiedon avulla ennustetaan lopputilikauden toteumaa ja tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi 7. Lähdetään valmistelemaan seuraavaa budjettikierrosta
 40. 40. PÄÄ- JA OSABUDJETIT Tulosbudjetti  Rahoitusbudjetti (kassabudjetti) • Laaditaan tuloslaskelman muotoon osabudjettien avulla • Ennustetaan rahoitustilanteenOSABUDJETIT kehitystä tulosbudjetin pohjalta Myyntibudjetti • Ennustetaan tilikauden myynti valitulla  Ennakoitu tase tarkkuudella Ostobudjetti • Laaditaan budjettikauden lopun • Laaditaan raaka-ainekuluennuste tase-ennuste tulos- ja myyntibudjetin pohjalta rahoitusbudjettien pohjalta Henkilöstöbudjetti • Laaditaan henkilöstösuunnitelma myyntiennusteen pohjalta Muiden kulujen budjetti • Laaditaan muiden kulujen ennuste myyntibudjetin pohjalta Investointibudjetti • Laaditaan tilikauden investointisuunnitelma (osana pidemmän aikavälin suunnitelmaa)
 41. 41. BUDJETTITARKKAILUN TEHTÄVÄT Valvotaan vastuualueittain ja -  Palkitsemisen perusta henkilöittäin tavoitteiden • Tulospalkkiojärjestelmissä on saavuttamista tavallista sitoa palkkio• Tulosvastuussa olevien budjettitavoitteiden toteutumiseen esimiesten ja johdon tehtävä Oikaistaan vinoutunut kehitys  Vaatimukset raporteille: oikea- laaditun analyysin perusteella aikaisuus, oikea sisältö,• Edellyttää taloudellisten helppolukuisuus tunnuslukujen lisäksi • Koko suunnitteluprosessin toiminnallisen onnistumisen onnistuminen edellyttää ajan arviointia tasalla olevaa Tulevassa suunnittelussa raportointijärjestelmää avustaminen• Kuukausittaisen budjettiraportin pohjalta laaditaan lopputilikauden tarkennettu toteumaennuste
 42. 42. BUDJETTITARKKAILUN AIKAJÄNNE  Myynnit, ostot, palkat päivittäin Kateluvut kirjanpidosta kuukausittain (edellyttää inventaaria) Välitilinpäätökset ja/tai osavuosikatsaukset 2-3 krt. vuodessa  Tilinpäätöksistä pitkän aikavälin trendit
 43. 43. ”BUDJETTIEROT ON KYETTÄVÄ RAPORTOIMAAN”  Määräero• Suoritemääräiset erot tuotteiden, asiakkaiden, raaka- ainekulutuksen, tuntien käytön jne. määrissä  Hintaero • Keskihintojen ja -kustannusten poikkeamat suunnitellusta  Kokonaisero • Em. yhteisvaikutus
 44. 44. ”BUDJETTIPOIKKEAMIENSYYT ON KYETTÄVÄ SELVITTÄMÄÄN” 1 ULKOISET TEKIJÄT Toimintaympäristön odottamattomien muutosten vaikutus 2 SISÄISET TEKIJÄT  Epärealistiset suunnitelmat  Toiminta ei ole vastannut suunnitelmia  Suunniteltujen toimenpiteiden väärinarviointi  Tietoinen väärinbudjetointi
 45. 45. VÄLTÄ NÄITÄ !  MUTU  RAHI  VATI  REPE
 46. 46. VII “TUNNUSLUVUT OVAT TOIMINNANPIKATULOSRAPORTTEJA”
 47. 47. MITTARIT (= TUNNUSLUVUT) Tiivis, sanallinen tai numeroarvollinen kuvaus havainnoista  Pohjana käyttäjien tavoitteet ja tarpeet  Lukumäärä riittävä - mutta rajoitettu  Organisaation eri tasot huomioitava  Jatkuvuus, selkeys, tavoitteellisuus Mittareiden yhteensopivuus (eri näkökulmat: kannattavuus, asiakas, prosessi, henkilöstö, innovatiivisuus, atk, ympäristö)
 48. 48. TUNNUSLUKUESIMERKKEJÄOPERATIIVISET TUNNUSLUVUT TILINPÄÄTÖSPOHJAISET Tuoteryhmäkohtaiset myyntikatteet TUNNUSLUVUT Myynti / tehty työtunti  Myynnin kehitys (kuvaa toiminnan laajuutta) Keskihinta  Kateprosentit (kuvaa toiminnan Käyttöaste kannattavuutta) Revpar  Kuluprosentit Myynti / asp tai m2  Rahoituksen tunnusluvut (ml. Asiakasmäärä / päivä kiertonopeudet) Keskiostos  Vakavaraisuuden tunnusluvut (esim. Asiakaspaikkakierto omavaraisuusaste)  Miten hyödynnän omassa toiminnassa?
 49. 49. EI-RAHAPOHJAISET MITTARITTALOUDELLISTEN MITTAREIDEN LISÄKSI ON OLTAVA MITTAREITA, JOTKA KUVAAVAT LAADULLISTA ONNISTUMISTA Mitattavia osa-alueita:  Asiakastyytyväisyys  Omistajatyytyväisyys  Henkilöstötyytyväisyys  Ympäristötyytyväisyys
 50. 50. VIII “LASKENTATOIMEN MONIPUOLISUUS VARMISTAATULOKSELLISUUDEN !”
 51. 51. LASKENTA- / JOHTAMISMENETELMÄT A) Perinteiset talouden suunnittelun ja seurannan järjestelmätB) Perinteisten menetelmien korvaajana ja/tai täydentäjänä voidaan käyttää:  Toimintolaskentaa  Balanced scorecard´ia (BSC) tai  Revenue management´ia (RM)
 52. 52. REVENUE MANAGEMENT“Oikea tuote oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla”  Tavoitteena maksimoida yrityksen katekertymä tehokkaalla hinnoittelulla  Asiakkaan ostokäyttäytymistä pyritään ohjaamaan ottamalla hinnoittelussa huomioon kysyntä, tarjonta ja “kiire”  Yleisesti käytössä mm. lento-, hotelli- ja autonvuokrausyritysten hinnoittelussa
 53. 53. REVENUE MANAGEMENT OPTIMOI 4K:TA  Kapasiteetti  Kello  Kalenteri  KustannuksetTavoitteena kapasiteetin mahdollisimman korkea käyttöaste eri kellon ja kalenterin hetkinä mahdollisimman pienin kustannuksin!
 54. 54. RM-AJATTELUN SOVELTAMINEN RAVINTOLASSAHUIPPUSESONGISSA MATALASESONGISSA Vältä pöytävarauksia  Hyväksy pöytävaraukset Vältä “tyhjiä” tuoleja  Hyväksy “tyhjät” tuolit Varmista varaukset (jos  Ei tarvetta vahvistaa on otettava !) varauksia Virtaviivaista ruokalista  Riittävästi valikoimaa (eri Selkeä, kiinteä hinnoittelu hintatasoilla) Älä anna alennuksia  Hyödynnä alennuksia ja Ei aktiivista lisämyyntiä erikoistarjouksia  Aktiivinen lisämyynti
 55. 55. RM - MODERNIA BASAARIKAUPPAAKO ? HAASTEITA: Asiakkaan kokema oikeudenmukaisuus?  Olemmeko uskottavia?  Emmehän huijaa?  Emmehän leiki hinnoilla?
 56. 56. RM:N SOVELLUS; MENUANALYYSI  Arvioinnin pohjana tuotekohtaiset  myynnit (e, kpl) ja  myyntikatteet (e, %)  Analysoidaan tuotteiden tulosvaikutusta sekä kehityspotentiaalia ja –tarpeita
 57. 57. BENCHMARKING Jatkuva systemaattinen prosessi, jonka tarkoituksena on verrata omaa tuloksellisuutta ja laatua sekä työprosessien tehokkuutta valioluokkaa edustavien yritysten suoritustasoon. Suomeksi benchmarking merkitsee kiintopistettä. Alan etujärjestöjen tuottama tilastoaineisto erinomainen apuväline tuloksellisuuden vertailussa.
 58. 58. IX“YKSINKERTAISTA!”
 59. 59. KOLME KONSTIA  Asiakasmäärän kasvattaminen Keskiostoksen kasvattaminen (keskihinta ja määrä)  Kulukuri
 60. 60. KIRJALLISUUTTA1. Albanese Pietro (2004): Revenue Management - periaatteet ja käytännöt palvelualalla. Edita.2. Alhola Kari (2008): Toimintolaskenta. WSOY.3. Alhola Kari, Lauslahti Sanna (2005): Taloutta johtamista varten - esimiehille ja asiantuntijoille. Edita.4. Bergstrand Jan (1994): Tehokas talouden ohjaus. Ekonomia-sarja. WSOY.5. Harris Peter, Mongiello Marco (2006): Accountig and Financial Management - Developments in the international hospitality industry. Elsevier Ltd.6. Heikkilä Pekka, Rauhala Mariitta, Saranpää Timo (2010): Hotelli- ja ravintola-alan sisäisen laskentatoimen harjoituskirja. Restamark.7. Heikkilä Pekka, Saranpää Timo (2010): Hotelli- ja ravintola-alan sisäinen laskentatoimi. Restamark.8. Heikkinen Vesa (1995): Tuottava keittiö - ruokapalveluiden kannattavuuden ja taloudellisuuden parantaminen. SR- julkaisut. Uusimaa Oy.9. Kallio Heikki, Karjanlahti Kalevi, Kivilaakso Hannu (1995): Prosentti ylioppilaille 1. WSOY.10. Karjalainen Lasse (2002): Pienyrityksen talousopas. Finnvera.11. Karlöf Bengt, Östblom Svante (1993): Benchmarking. Weilin + Göös.12. Laurent Ben (2006): Päivittäisjohtaminen matkailu- ja ravintola-alalla. WSOY.13. Malmi Teemu, Peltola Jukka, Toivanen Jouko (2006): Balanced Scorecard – Rakenna ja sovella tehokkaasti. Talentum Media.14. Melamies Jaana, Paakkunainen Ritva (1997): Palveluyrityksen taloushallinto. WSOY. (HUOM! uudistettu versio Haaga-Instituutin amk:n opetusmonistesarjassa nimellä Hotelli- ja ravitsemisalan taloushallinto).15. Miettinen Päivi, Santala Helena (2003): Tuloksen tekijät - yritystoiminta ja talous hotelli- ja ravintola-alalla. WSOY.16. Määttälä Sinikka, Nuutila Jaakko, Saranpää Timo (2008): Juhlapalvelu - suunnittele ja toteuta. WSOY.17. Peltola Mikko, Vuorenmaa Sinikka (2004): Annos & asiakas – Ravitsemisalan matematiikkaa ja ammattilaskentaa. WSOY.18. Pollari Helena (2002): Hotelli- ja ravintola-alan kirjanpito ja tilinpäätös. Restamark.19. Selander Kai, Valli Vuokko (2007): Hinnoittelu ja kannattavuus matkailu- ja ravitsemisalalla. WSOY.
 61. 61. WWW-SIVUJA (1)www.kho.fi; Korkein hallinto-oikeus; Sisältää ennakkopäätöksetlainsäädännön tulkinnoistawww.finlex.fi; Valtion virallinen tietokanta, josta löytyy kaikkilainsäädäntötekstiwww.tulli.fi; Tullilaitos; Sisältää tietoa esim. valmisteveroista, viennin jamaahantuonnin verotusasioistawww.vero.fi; Verohallinto; Verottajan viralliset verkkosivut, josta löydätveroilmoituslomakkeet ja tietoa verovelvollisellewww.veronmaksajat.fi; Veronmaksajain keskusliitto; sivut, joiltalöydät mm. tutkimuksia ja tilastotietoa verotuksestawww.ytj.fi; Yritystietojärjestelmä; Patentti- ja rekisterihallituksen javerohallinnon yritystietojärjestelmä
 62. 62. WWW-SIVUJA (2)www.mara.fi; Matkailu- ja ravintolapalvelut MARA ry; sivuilla tietoa alaakoskettavasta lainsäädännöstä, alan kehityksestä jne.www.yrityssuomi.fi; Sivut ovat työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimapalvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneillewww.taloushallintoliitto.fi; Taloushallintoliitto ry; tilitoimistojen liiton sivutsisältävät tietoa tilitoimiston valinnasta, kirjanpidon järjestämisestä jne.www.laaninhallitus.fi; lääninhallitusten yhteisillä sivuilla tietoa mm.alkoholin anniskeluun liittyvistä kysymyksistäwww.sttv.fi; Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus; sivuillakaikki alkoholin anniskeluun liittyvä lainsäädäntö ja määräyksetEri vakuutusyhtiöiden ja pankkien www-sivut; antavat tietoa mm.lakisääteisistä ja vapaaehtoisista vakuutuksista, rahoituksesta jne.

×