• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Timo Hämäläinen: Hyvinvoinnin murros
 

Timo Hämäläinen: Hyvinvoinnin murros

on

 • 1,494 views

Sitran johtava asiantuntija Timo Hämäläinen puhui hyvinvoinnin murroksesta Sitran Elinvoima-foorumin luentopäivässä 31.3.2011

Sitran johtava asiantuntija Timo Hämäläinen puhui hyvinvoinnin murroksesta Sitran Elinvoima-foorumin luentopäivässä 31.3.2011

Statistics

Views

Total Views
1,494
Views on SlideShare
1,494
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Timo Hämäläinen: Hyvinvoinnin murros Timo Hämäläinen: Hyvinvoinnin murros Presentation Transcript

  • Hyvinvoinnin murrosElinvoimafoorumi 31.3.2011
   Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos.
   Sitra Fellow
  • Instrumentalistinen puhe dominoi yhteiskunnallista keskustelua
   Talous
   (globalisaatio, kilpai-lukyky, tehokkuus, tuottavuus, kasvu)
   Hyvinvointivaltio
   (rahoitus, palvelura-kenne, sosiaaliturva, tasa-arvo)
   Arkielämän hyvinvointi??
   (hyvinvointi?, onnellisuus?, hyvä elämä?)
   Lähde: Habermas (1987, Vol. 2)
   2
  • Pekka Kuusi revisited
   • Pekka Kuusi – suomalaisenhyvinvointivaltionideologi –korostimateriaalisenhyvinvoinninmerkitystä ja talouskasvua 1960-luvun alunköyhässäSuomessa.
   • Valtaväestönperustarpeet on jotyydytetty.Vauraus ja vapaussekämarkkinoidenkasvanutvaikutusluoneetuusiahyvinvointihaasteita.
   • Hyvinvoinnistapuhutaankuitenkinedelleen 60-luvun viitekehyksessä (tulot, köyhyys, sosiaaliturva, asunnot, jne.)
   • Deprivaatio-ongelmatovatedelleentärkeitä.
   • Muttatarvitaanmyöshyvinvointikäsityksenpäivittämistä.
   31.3.2011
  • Subjektiivisen hyvinvoinnin tekijät
   ELINYMPÄRISTÖ
   • Luonnonmpäristö
   • Teknologiat
   • Väestö
   • Kulttuuri (arvot ja normit)
   • Instituutiot (lait ja
   sääntely)
   • Yhteiskuntapolitiikka
   • Talous
   • Työelämä
   • Media & markkinointi
   HENKINEN KOHERENSSI
   • Maailman
   ymmärrettävyys
   - Arjen hallittavuus
   SUBJEKTIIVINEN
   HYVINVOINTI
   ARIKIELÄMÄN
   AKTIVITEETIT
   JA ROOLIT
   - Työntekijä
   • Kuluttaja
   • Perheenjäsen
   • Sukulainen
   • Ystävä
   • Harrastaja
   • Kansalaisaktivisti
   • Kansalainen
   ELÄMÄN MERKITYK-SELLISYYS
   • Itsensä ylittäminen
   • Muiden palveleminen
   • Korkeampi päämäärä
   RESURSSIT JA
   TOIMINTAMAH-
   DOLLISUUDET
   - Tulotaso
   - Osaaminen
   - Fyysinen terveys ja
   mielenterveys
   - Sosiaalinen pääoma
   - Informaatio
   - Aika
   - Poliittinen valta
   - Luonnonvarat
   MASLOWIN TARPEET
   • Itsensä toteuttaminen
   • Itsekunnioitus ja
   sosiaalinen arvostus
   • Lähimmäisen rakkaus
   ja yhteisöllisyys
   • Turvallisuus
   • Fysiologiset tarpeet
  • Life satisfaction and happiness 2007
   31.3.2011
   5
   Source: Second European Quality of Life Survey
  • Standard deviation of life satisfaction
   31.3.2011
   6
   Source: Second European Quality of Life Survey
  • 31.3.2011
   7
  • Olemme siirtyneet ”loputtomien valintojen yhteiskuntaan” (problem of choice)
   • Suomalaisen talouspolitiikan ja hyvinvointivaltion keskeinen tavoite on ollut lisätä kansalaisten käytössä olevia resursseja, toimintamahdollisuuksia ja vapauksia.
   • Tämä tavoite on saavutettu erinomaisesti: Suomalaisilla on nykyään enemmän resursseja, toimintamahdollisuuksia, vapauksia ja vaihtoehtoja kuin koskaan aiemmin.
   • Samalla arkielämästä on kuitenkin tullut aiempaa epävarmem-paa, monimutkaisempaa ja dynaamisempaa, ja siitä kunnialla selviäminen vaatii erilaista osaamista kuin aiemmin.
   • Vauraaseen ja vapaaseen yhteiskuntaan liittyy myös valinnan pakko.
   31.3.2011
   8
  • Päätöksenteko on vaikeutunut
   • Yhteiskunnan murros, erikoistuminen ja monimutkaistu-minen ovat lisänneet päätöksenteonepävarmuutta ja ”ulkoisvaikutuksia”.
   • Saatavilla olevan ja ihmisten prosessoiman tiedon määrä on räjähtänyt, aivojen kapasiteetti ei ole kasvanut (”infoähky”).
   • Vanhat ajattelu- ja toimintamallit eivät enää toimi odotetusti muuttuneessa maailmassa.
   • Perinteiset käyttäytymisnormit eivät enää rajaa ja tue päätöksentekoa sekä käyttäytymistä samoin kuin ennen. (normien rapautuminen)
   • Rationaalinen päätöksenteko on vaikeutunut. Pitkän aikavälin suunnittelu sekä oman toiminnan seurausten ymmärtäminen aiempaa vaikeampaa.
   • Mielenterveys- ja elämänhallintaongelmat kärjistyvät; lyhytjänteiset, kapea-alaiset ja epäeettiset päätökset muodostuvat ongelmaksi
   31.3.2011
   9
  • Maailma on hämmentävä paikka!
   • Ilmaston lämpeneminen
   • Terrorismi
   • Talouden globalisaatio
   • Työelämän muutos
   • Finanssi- ja talouskriisi
   • Maahanmuutto
   - Yhteiskunnan polarisoituminen
   • Jokela & Kauhajoki
   • Euromaiden rahoituskriisi
   • Arabimaiden vallankumoukset
   - jne.
   31.3.2011
   10
   Lähde: O’Hara 2008
  • Arjenerilaistentehtävienjaroolienyhteensovittamisenhaasteet
   PERHE
   Synergiat ja
   konfliktit
   YSTÄVÄT
   Kullakinomat:
   • Päämäärät
   • Käytännöt
   • Kontekstit
   • Viitekehykset
   • Kielet
   • Normit
   TYÖ
   +-
   +-
   SUKULAISET
   KULUTTAJA
   +-
   HARRASTUS 1
   +-
   KANSALAINEN
   HARRASTUS 2
  • Crisis and opportunity
   Lähde: O’Hara (2008)
  • Yhteiskunnallinenmurrosjahenkinenhyvinvointi
   Epävarmuu-
   den kasvu
   Ymmärrettävyys
   Valintojen
   ongelmat
   Mielenterveys,
   subjektiivinen
   hyvinvointi (QoL)
   Hallittavuus
   Koherens-
   sin tunne
   Individualismi,
   normittomuus,
   kulutusyhteis-
   kunta, materia-
   lismi & instru-
   mentalismi
   Merkityksellisyys
   Lähteet: Aaron Antonovsky;
   Monica Ericsson & Bengt Lindström
  • “Harmaanalueen” mielenterveys-ongelmatlisääntyneet
   Koherenssin
   tunne
   TerveysSairaus
   “harmaaalue”
   Työelämän
   vaatimukset
   Työkyvyn ja työ-
   kyvyttömyydn raja
  • Henkisenhyvinvoinninkehityshuolestuttaa
   • Erityisopetusta saavien nuorten määrä on kasvanut 90-luvun puolivälistä alkaen (Tilastokeskus)
   • Nuorten (16 - 29 v.) mielenterveyden häiriöiden vuoksi saamat sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet kasvoivat voimakkaasti vuosina 2000 - 2007 (Raitasalo ja Maaniemi 2008)
   • Nuorten nukahtamis- ja unihäiriöt ovat kasvaneet jatkuvasti vuosina 1996 – 2004 (Rimpelä, Luopa, Räsänen ja Jokela 2006)
   • Nuorten psyykelääkkeiden käyttö lisääntyi selvästi viime vuosikymmenen aikana (Autti-Rämö, Seppänen, Raitasalo, Martikainen ja Sorander 2009)
   • 15 – 25 prosenttia nuorista kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä (Marttunen ja Kaltiala-Heino 2007)
   -----------------------------------------
   • 20 – 25 prosentilla väestöstä on psyykkisiä stressioireita (Lönnqvist 2008),
   • Työperäiset univaikeudet ovat kasvaneet selvästi vuosina 1990 - 2003 (Härmä ja Sallinen 2006),
   • Mielialalääkkeiden käyttö on kahdeksankertaistunut vuodesta 1990 (Lääkelaitos),
   • Asukasta kohti laskettu alkoholinkulutus kasvoi 18 prosenttia 1995 - 2008 (THL),
   • Mielenterveyden häiriöt ovat 2000-luvulla nousseet suurimmaksi syyksi sairaus-poissaoloille ja uusille työkyvyttömyyseläkkeille (Raitasalo ja Maaniemi 2007, 2008).
   31.3.2011
   15
  • = ymmärrettävyys
   = hallittavuus
   = merkityksellisyys,
   itsensätoteuttaminen
   Lähde:AnnaBroberg
  • Hyvinvointi ja työelämä
   Työn ennakoitavuus
   ja työntekijän
   joustomahdolli-
   suudet?
   ELINYMPÄRISTÖ
   • Luonnonympäristö
   • Teknologiat
   • Väestö
   • Kulttuuri (arvot ja normit)
   • Instituutiot (lait ja
   sääntely)
   • Yhteiskuntapolitiikka
   • Talous
   • Työelämä
   • Media
   Vaikeuttaako vai
   tukeeko arjen
   sujumista?
   HENKINEN KOHERENSSI
   • Maailman
   ymmärrettävyys
   - Arjen hallittavuus
   SUBJEKTIIVINEN
   HYVINVOINTI
   ARIKIELÄMÄN
   AKTIVITEETIT
   JA ROOLIT
   - Työntekijä
   • Kuluttaja
   • Perheenjäsen
   • Sukulainen
   • Ystävä
   • Harrastaja
   • Kansalaisaktivisti
   • Kansalainen
   ELÄMÄN MERKITYK-SELLISYYS
   • Itsensä ylittäminen
   • Muiden palveleminen
   • Korkeampi päämäärä
   Työpaikan
   vastuullisuus
   ja yhteiskunnalli-
   nen kontribuutio?
   RESURSSIT JA
   TOIMINTAMAH-
   DOLLISUUDET
   - Tulotaso
   - Osaaminen
   - Fyysinen terveys ja
   mielenterveys
   - Sosiaalinen pääoma
   - Informaatio
   - Aika
   - Poliittinen valta
   - Luonnonvarat
   MASLOWIN TARPEET
   • Itsensä toteuttaminen
   • Itsekunnioitus ja
   sosiaalinen arvostus
   • Lähimmäisen rakkaus
   ja yhteisöllisyys
   • Turvallisuus
   • Fysiologiset tarpeet
   Työpaikan
   ihmissuhteet,
   työn arvostus,
   kehitysmah-
   dollisuudet?
   Riittävätkö
   resurssit
   arjen haasteista
   selviämiseen?
   Onko työ ja
   muu elämä
   tasapainossa?
  • Päätöksenteon keskeiset ongelmat?
   Lyhytjänteisyys
   Itsekkyys
   31.3.2011
   18
  • 1. Lyhytjänteisyys kasvussa
   • Ihmiset tekevät omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia päätöksiä usein hyvin lyhytnäköisesti. Heillä on erityisen suuria vaikeuksia arvioida päätöstensä ja toimintansa hyvinvointivaikutuksia, jos niiden:
   - vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ja/tai jos heidän
   - elinympäristössään tapahtuu suuria muutoksia
   (Kahneman & kumpp. 2006).
   • Ihmisten valinnan mahdollisuudet (choice) ovat lisääntyneet:
   - resurssit, vapaudet ja liikkuvuus ovat kasvaneet
   - käyttäytymistä ohjaavat normit ja sääntely ovat vapautuneet ja
   - markkinoiden tarjonta on lisääntynyt
   • Aika on kuitenkin edelleen rajallinen ja aiempaa niukempi resurssi (24/7).
   • Markkinatalous ja nyky-yhteiskunta tarjoavat monia uusia elämäntapoja ja toimintamalleja, jotka ovat parantavat yksilön hyvinvointia lyhyellä tähtäimellä (instantgratification), mutta vähentävät hänen hyvinvointiaan pitkällä aikavälillä.
   • Valinnan mahdollisuuksien kasvusta on seurannut elämän aktiviteettien ruuhkau-tuminen, kiireen lisääntyminen, lyhytjänteisyyden kasvu sekä sitoutumisen ja uskollisuuden (loyalty) vähentyminen. (”olisiko ruoho vihreämpää aidan..?”)
   31.3.2011
   19
  • 20
  • Uusien varusmiesten paino (kg)
   Lähde: Santtila & kumpp., Puolustusvoimat
   31.3.2011
  • 2. Itsekkyys kasvussa
   • Individualismin vahvistuminen arvona.
   • Oman toiminnan seurausten ymmärtämisen vaikeutuminen monimutkaisessa maailmassa.
   • Kulttuurin pirstoutuminen ja yhteisten käyttäytymisnormien rapautuminen.
   • Markkinaideologia legitimoi lyhytjänteiset ja itsekkäät valinnat (”näkymätön käsi” hoitaa yhteisen edun).
  • 31.3.2011
   23
  • Miten lyhytjänteisyys, itsekkyys ja polku-riippuvuus heikentävät hyvinvointia?
   Yksittäisiin päätöksiin liittyy usein pieniä negatiivisia sivuvaikutuksia (”mikroulkoisvaikutuksia”), joihin ei kiinnitetä huomiota, mutta jotka kumuloituvat suuriksi ongelmiksi:
   • ajan kuluessa, kun yksilö toistaa samoja päätöksiä ja käyttäytymismalleja
   • suuressa joukossa, kun lukuisat ihmiset tekevät samanlaisia päätöksiä
  • Lyhytnäköisillä ja itsekkäillä päätöksillä on kumuloituvia hyvinvointivaikutuksia
   • Epäterveellinen ravitsemus ja riittämätön liikunta  ylipaino ja siihen liittyvät sairaudet (diabetes 2, metabolinen oireyhtymä)
   • Alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttö  riippuvuudet, sairaudet ja kuolleisuus
   • Ylikulutus  ylivelkaantuminen
   • Kova panostus omaan työuraan ja harrastuksiin  läheissuhteet ja lasten kasvatus kärsivät, työperäiset mielenterveysongelmat lisääntyvät
   • Lasten hankkimisen lykkääminen  lapsettomuus, väestön vanheneminen
   • Matkustamisen ja autoilun lisääntyminen, suurten autojen yleistyminen  ympäristöongelmien kasvu
   25
  • Mitenhyvinvointiavoitaisiinedistää?
   Ihmislähtöisyys, ihmissuhteet, eettisyyys (henkilökohtainenvastuu) jahumanismikunniaan.
   • Subjektiivinen, ihmistenkokemahyvinvointiyhteiskunnantärkeimmäksipäämääräksi – talous ja hyvinvointivaltiotakaisininstrumenteiksi. SiirytäänBKT:stähyvinvoinninmiittaamiseen.
   Huomiohenkiseenhyvinvointiin ja koherenssiin, elämänmerkityksellisyyteen, yhteisöllisiintarpeisiin (Maslowinylemmät), ajankäyttöönjahenkiseenjaksamiseen.
   • Tarvitaanuudenlaisiatietoja ja taitoja (elämänhallintataidot, hyvinvointitieto, yleissivistys, ihmissuhdetaidot, syntetisointi-kyky, metakognitiivisettaidot, jne.)
   • Elinympäristönkehittäminenihmistentarpeistalähtien: luontosuhde, rakennettuympäristö, teknologia, kulttuuri ja sääntely, yksityiset ja julkisetpalvelut, työorganisaatiot, markkinointija media.
  • Lähtökohtana ihminen ja hyvä elämä
   Innovatiiviset
   yhteistyöympäristöt
   palvelujentuottajat
   Avoin innovaatiotoiminta
   Liikku-
   minen
   Toimeentulo & Työ / Talouden hoito, verot, vakuutukset
   Läheisyys,
   sosiaaliset verkostot
   Itseilmaisu
   Tiedon haku, jäsentäminen, sivistys
   omaajan/elämänhallinta
   Viihtyminen ja harrastaminen
   Asiakas- ja
   käyttäjänäkökulma
   Oppiminen / koulu, kurssit,
   kerhot
   Systeemi-innovaatiot
   Osallistu-
   minen / demokratia,
   eAgora
   Hyvä elämä
   Palveluarkkitehtuuri
   Hyvinvointi
   ja terveys
   Kodinpalvelut / siivous, kunnossapito, päivähoito
   Tekninen arkkitehtuuri
   Asuminen & ympäristö,
   turvallisuus
   Ravinto ja vaatteet
   Innovaatiopolitiikka
   Yhteiset visiot
   Lähde: Ossi Kuittinen