Ghidul REGIO pentru jurnalisti

604
-1

Published on

Ghidul REGIO pentru jurnalisti.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
604
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ghidul REGIO pentru jurnalisti

 1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului REGIO - Programul Operaţional Regional Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5 Tel: (+40 37) 211 14 09 E-mail: info@mdrt.ro Ghidul Regio pentru jurnalişti Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru implementarea POR 2007-2013 pentru perioada 2009-2011 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional iulie 2010 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_COPERTA 1-4.indd 1 7/22/10 11:12:24 AM
 2. 2. REGIO Ghidul Jurnalistului_COPERTA 2-3.indd 1 7/19/10 4:51:31 PM
 3. 3. REGIO Programul Operaţional Regional (POR) REGIO este unul dintre Programele economic, cât şi social, în regiunile Operaţionale româneşti agreate cu Uniunea României, prin îmbunătăţirea condiţiilor Europeană şi principalul instrument de infrastructură şi a mediului de afaceri, pentru punerea în practică a politicilor de care susţin creşterea economică”. dezvoltare regională. Altfel spus, REGIO urmăreşte reducerea REGIO se aplică la nivel naţional, în inegalităţilor economico - sociale dintre toate cele opt regiuni de dezvoltare ale regiunile mai dezvoltate şi cele mai României, prin intermediul Organismelor puţin dezvoltate. Pornind de la acest Intermediare constituite în cadrul Agenţiilor obiectiv general, alocarea fondurilor este pentru Dezvoltare Regională şi prin diferenţiată pe regiuni, în mod invers Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare proporţional cu gradul de dezvoltare al pentru Turism - organism intermediar acestora. ce funcţionează în cadrul MDRT - pentru implementarea domeniului major de CUM FUNCŢIONEAZĂ REGIO? intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, Programul Operaţional Regional în scopul creşterii atractivităţii României funcţionează după principiul rambursării. ca destinaţie turistică. Organismele Odată un proiect contractat, beneficiarul Intermediare au responsabilitatea trebuie să îl implementeze, conform celor îndeplinirii atribuţiilor delegate de către menţionate în cererea de finanţare. Autoritatea de Management în conformitate cu acordul semnat cu aceasta. Toate documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate şi solicitate Obictivul general al REGIO constă în de acesta se includ într-o cerere de “sprijinirea şi promovarea dezvoltării rambursare, analizată întâi de Organismul locale durabile, atât din punct de vedere Intermediar şi apoi trimisă la Autoritatea www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 1 7/21/10 5:21:52 PM
 4. 4. BUGEt AlOCAt de Management, rambursare. spre verificare şi pE AxE pRIORItARE AxE PRIORITARE AtENŢIE! şI DOMEnII MAjORE DE InTERvEnţIE Odată cu semnarea contractului de finaţare AxA PRIORITARă 1 - 1391,1 MIl. EURO nu se primesc deodată toţi banii prevăzuţi în bugetul acestuia. AxA PRIORITARă 2 - 876,7 MIl. EURO Responsabilitatea implementării revine Programul Operaţional Regional acoperă alocat REGIO) strict beneficiarului. AxA PRIORITARă 3 – 657,5 MIl. EURO şase arii principale, denumite axe prioritare. Fiecare dintre aceste şase axe 2.1 FINANŢARE AxA PRIORITARă 4 – 709,8 MIl. EURO prioritare este divizată în secţiuni mult Reabilitarea şi modernizarea reţelei de mai specifice, denumite domenii majore drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv AxA PRIORITARă 5 – 616,7 MIl. EURO de intervenţie. construcţia/reabilitarea şoselelor de Programul Operaţional Regional din În prezent, sunt lansate apeluri de centură. România este finanţat prin Fondul proiecte pentru toate domeniile majore de AxA PRIORITARă 6 – 131,5 MIl. EURO European pentru Dezvoltare Regională intervenţie. Mai mult, din cauza numărului (FEDR). Acesta sprijină regiunile Uniunii AxA pRIORItARĂ 3 foarte mare de proiecte aflate în procesul Europene care au un PIB pe cap de locuitor de evaluare şi selecţie, pentru unele Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (15% sub 75% din media europeană. domenii majore de intervenţie au fost din bugetul alocat REGIO) lansate anunţuri de oprire a depunerilor Alocarea financiară orientativă pentru de proiecte la nivelul regiunilor. 3.1 Programul Operaţional Regional 2007 – Reabilitarea/modernizarea/echiparea 2013 este de 4.383,58 milioane euro, AxE pRIORItARE pOR infrastructurii serviciilor de sănătate; din care 3.726,02 milioane euro (85%) din FEDR, restul reprezentând fonduri de AxA pRIORItARĂ 1 3.2 la bugetul de stat (13%) şi fonduri de la Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea bugetele locale (2%). Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor şi echiparea infrastructurii serviciilor – poli urbani de creştere (30% din bugetul sociale; Distribuţia fondurilor se realizează pe axele alocat REGIO) Planuri integrate de dezvoltare urbană 3.3 prioritare ale Programului Operaţional Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a Regional. Fiecare axă prioritară are alocat bazelor operaţionale de intervenţie în un anumit buget şi cuprinde un număr de AxA pRIORItARĂ 2 situaţii de urgenţă; domenii majore de intervenţie. 3.4 Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport (20,35% din bugetul Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale www.inforegio.ro www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 2-3 7/21/10 5:21:58 PM
 5. 5. preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională cu potenţial turistic; CE TIPURI DE PROIECTE continuă. 5.3 valorificarea potentialului turistic şi SUnT FInAnţATE PRIn POR? AxA pRIORItARĂ 4 crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii regiunilor României Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri ca destinaţii turistice. regional şi local (17% din bugetul alocat REGIO) AxA pRIORItARĂ 6 Proiectele finanţate prin REGIO urmăresc îmbunătăţirea următoarelor aspecte: 4.1 Asistenţă tehnică (2,65% din bugetul alocat calitatea vieţii şi a înfăţişării oraşelor, implicit creşterea rolului acestora din Dezvoltarea durabilă a structurilor de POR) urma în regiunea respectivă (Axa prioritară 1); sprijinire a afacerilor; 6.1 dezvoltarea reţelelor de infrastructură − drumuri judeţene şi şosele de centură 4.2 Sprijinirea implementării, managementului (Axa prioritară 2); Reabilitarea centrelor industriale poluante şi evaluării Programului Operaţional şi neutilizate şi pregătirea pentru noi Regional; modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii activităţi; de urgenţă etc. (Axa prioritară 3); 6.2 creşterea investiţiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microîntreprinderilor, 4.3 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi îmbunătăţirea reţelei de utilităţi şi a infrastructurii de afaceri (Axa prioritară 4); Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. informare privind Programul Operaţional Regional. modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice existente (Axa prioritară AxA pRIORItARĂ 5 5). Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului (15% din bugetul alocat REGIO) 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe; 5.2 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale www.inforegio.ro www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 4-5 7/21/10 5:22:03 PM
 6. 6. CInE POATE SOlICITA FInAnţARE? InSTITUţII RESPOnSABIlE SOlICItANŢII dE FONdURI pOt FI: Autoritatea de Management (AM), European pentru Dezvoltare Regională, constituită în cadrul structurilor Fondului Social European şi Fondului de autorităţile administraţiei publice (primării, consilii locale, consilii judeţene); Ministerului Dezvoltării Regionale şi Coeziune. Preşedintele Comitetului de Turismului, este responsabilă pentru Monitorizare este ministrul Dezvoltării implementarea Programului Operaţional Regionale şi Turismului. instituţiile publice (ex. cele de sănătate, instituţiile academice, serviciile de Regional în conformitate cu prevederile intervenţie în situaţii de urgenţă); Regulamentelor europene privind Fondurile Autoritatea de Audit este un organism Structurale. asociat de pe lângă Curtea de Conturi organizaţiile neguvernamentale (OnG-uri); şi este este independentă din punct de Organismele Intermediare (OI) pentru vedere operaţional de Autoritatea de companiile private, în special IMM (întreprinderile mici şi mijlocii) şi POR sunt unităţi de implementare la Management, precum şi de Autoritatea de microîntreprinderile. nivel regional. Acestea preiau o parte Certificare şi Plată. Autoritatea de Audit din responsabilităţile Autorităţii de este responsabilă de verificarea anuală Management, prin delegare, pe baza unui a sistemului de management şi control acord scris, şi reprezintă principalele al POR, de verificarea şi auditul extern organisme care au contact direct cu pentru fonduri structurale, de verificarea solicitanţii. declaraţiilor de cheltuieli, de verificările pentru emiterea declaraţiilor de închidere Comitetul de Monitorizare (CM) al la finalizarea programelor operaţionale Programului Operaţional Regional şi de verificarea existenţei şi a utilizării 2007-2013 este o structură naţională de tip corecte a co-finanţării naţionale. partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de Ministerul Finanţelor Publice este desemnat implementare a Programului Operaţional ca Autoritate de Certificare şi Plată şi Regional 2007-2013. Constituirea este responsabil, în mod special, pentru şi componenţa CM POR, precum şi certificarea cheltuielilor (elaborarea şi Regulamentul-cadru de organizare şi transmiterea către Comisie a declaraţiilor funcţionare sunt stabilite prin Hotararea certificate de cheltuieli şi a cererilor de Guvern nr. 765 din 11 iulie 2007. Rolul de plată în format electronic, primirea CM POR este acela de a asigura eficacitatea banilor din partea Comisiei Europene şi şi calitatea implementării Programului efectuarea plăţilor către beneficiari, prin Operaţional Regional, iar funcţionarea intermediul Unităţii de Plată POR). sa se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 privind regulile generale de aplicare a Fondului www.inforegio.ro www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 6-7 7/21/10 5:22:12 PM
 7. 7. PRInCIPAlElE ETAPE evaluarea conformităţii proiectului tehnic – în cazul proiectelor ce propun investiţii trebuie să păstreze toate documentele relevante privind implementarea în infrastructură, vizita la faţa locului), proiectului pentru verificări ulterioare. AlE UnUI PROIECT REGIO cu termene de realizare specificate în Pe toată perioada de implementare a procedura de lucru a AM POR. proiectului, beneficiarul este monitorizat Beneficiarii nemulţumiţi de rezultatele de către experţi din cadrul Organismelor procesului de evaluare, selecţie şi Intermediare. Monitorizarea proiectelor contractare pot depune la sediul AM POR este realizată atât prin verificarea o contestaţie, în termen de 30 de zile documentaţiei primite de la beneficiar, 1. dEpUNEREA CERERII dE lucru, seminarii tematice etc. calendaristice de la notificarea acestuia cât şi prin vizite la faţa locului. Prin acest FINANŢARE de către Organismul Intermediar. proces, Autoritatea de Management este 2. EvAlUAREA şI SElECŢIA informată, prin intermediul rapoartelor, Această etapă începe cu apelul pentru CERERIlOR dE FINANŢARE 3. CONtRACtAREA în ce stadiu se află proiectul, cum decurge propuneri de proiecte şi se termină cu dEpUSE implementarea sa, ce probleme au fost depunerea cererilor de finanţare de către Etapa de contractare constă în pregătirea întâmpinate, documentele financiare solicitanţi. Apelurile pentru propuneri În această etapă, Organismele Intermediare contractului de finanţare de către verificate, dacă progresul înregistrat este de proiecte sunt publicate pe pagina de evaluează cererile de finanţare primite, le Organismul Intermediar, transmiterea, conform rezultatelor previzionate şi dacă internet www.inforegio.ro. Apelul pentru selectează pe cele eligibile şi informează spre avizare, la Minister, analizarea de termenele stabilite sunt respectate. propuneri de proiecte lansează invitaţia beneficiarul după fiecare etapă a către experţii din cadrul AM POR, obţinerea pentru potenţialii solicitanţi de a dezvolta procesului. Cererile de finanţare sunt avizelor interne, şi apoi semnarea acestuia 5. pRE-FINANŢAREA o idee de proiect şi de a completa o cerere examinate şi evaluate tehnic şi financiar de către părţi, respectiv Ministerul de finanţare. Acest lucru se face prin cu sprijinul evaluatorilor independenţi, Dezvoltării Regionale şi Turismului, în Pre-finanţarea se acordă în procent utilizarea Ghidului Solicitantului elaborat selectaţi în urma unei proceduri de calitate de Autoritate de Management de 30% sau 35% din valoarea eligibilă a de Autoritatea de Management, astfel achiziţie de servicii. Sunt analizate pentru Programul Operaţional Regional, contractului de finanţare încheiat între OI, încât Cererile de finanţare să fie pregătite beneficiile unei intervenţii finanţate Organismul Intermediar şi beneficiar. în numele şi pentru AM POR, şi beneficiar, corespunzător. Ghidul Solicitantului din fonduri publice, prin raportarea la conform Contractului de finanţare. Pre- oferă toate informaţiile necesare privind anumite criterii, precum: importanţa 4. IMplEMENtAREA finanţarea se acordă integral sau în tranşe, eligibilitatea activităţilor, a solicitanţilor, pentru regiune, impactul proiectelor în funcţie de previziunea fluxului de plăţi criteriile de selecţie a proiectelor, finanţate, sustenabilitatea, coerenţa Aceasta este cea mai lungă şi mai aferent fiecărui proiect, care se realizează documentele care trebuie incluse în cererea documentaţiei etc. Sesiunile de evaluare solicitantă etapă pentru beneficiar. conform contractului de finanţare încheiat de finanţare şi procedurile de urmat de-a tehnică şi financiară sunt organizate de Informaţii despre modul de derulare a cu beneficiarul. lungul implementării proiectului. Organismele Intermediare, iar rezultatele procesului de monitorizare sunt incluse Autoritatea de Management a POR şi sunt înaintate spre aprobare Autorităţii de în Ghidul Solicitantului. Beneficiarul este CONdIŢIIlE dE ACORdARE A pRE- Organismele Intermediare organizează mai Management. obligat prin contractul de finanţare să FINANŢĂRII: multe evenimente de asistenţă tehnică, Procesul de evaluare şi selecţie a Cererii întocmească raportări despre modul de prin care se acordă sprijin potenţialilor de Finanţare se derulează în patru implementare al proiectului. solicitarea scrisă din partea solicitanţi în pregătirea cererilor de faze (conformitate administrativă şi la sfârşitul implementării, beneficiarul beneficiarului, conform contractului de finanţare - cursuri de instruire, ateliere de eligibilitate, evaluare tehnică şi financiară, www.inforegio.ro www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 8-9 7/21/10 5:22:16 PM
 8. 8. finanţare; deducţii procentuale din fiecare Cerere de de 1 an de la primirea primei tranşe de la împlinirea acestui termen, dosarul este rambursare, astfel: pre-finanţare. În cazul nerespectării înaintat Unităţii de Plată din cadrul AM contractul de furnizare de bunuri/ acestei condiţii, beneficiarul are obligaţia POR, care, într-un termen de alte 30 zile, prestare de servicii/ execuţie de lucrări deducţiile vor începe cu prima rambursării întregii sume reprezentând efectuează propria verificare, realizându- încheiat între beneficiar şi un operator Cerere de rambursare, şi pre-finanţarea primită. se nivelul 2 al verificării cheltuielilor. economic; deducţiile vor fi făcute în procent 6. RAMBURSAREA Ulterior, în urma verificării realizate de cererea de pre-finanţare, conform de 30% sau 35% din suma eligibilă a fiecărei către Unitatea de Plată POR, se autorizează contractului de finanţare încheiat între Cereri de rambursare (excluzând plata În vederea obţinerii plăţii intermediare/ plata sumei solicitate la rambursare. AM Organismul Intermediar şi beneficiar; TvA) conform contractului de finanţare, finale, beneficiarul va verifica acurateţea, POR trimite o declaraţie de cheltuieli (care până când pre-finanţarea va fi restituită în actualitatea şi eligibilitatea cheltuielilor cuprinde mai multe cereri de rambursare) la scrisoarea de garanţie bancară totalitate, (controlul intern) şi va pregăti următoarele Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru suma aferentă pre-finanţării documente: cererea de rambursare, de Certificare şi Plată (ACP). solicitate, numai în cazul proiectelor care suma aferentă pre-finanţării se raportul de progres şi documentele intră sub incidenţa ajutorului de stat/de recuperează integral înainte de plata justificative (contracte, referate de Urmează nivelul 3 al certificării minimis; finală. necesitate pentru achiziţii, documentele cheltuielilor, efectuat de către ACP procedurii de achiziţie, documente care, la rândul ei, verifică declaraţia AM existenţa unui cont de trezorerie Sumele existente în contul de pre-finanţare justificative de deplasare, facturi etc.). POR. După aceea, transmite, trimestrial, deschis, cu această destinaţie, în numele se vor utiliza exclusiv pentru derularea Urmează nivelul 1 al verificării cheltuielilor, o declaraţie de cheltuieli şi o cerere de beneficiarului, sau a unui cont în bancă, activităţilor eligibile ale proiectului. după ce beneficiarul depune la OI Dosarul plată la Comisia Europeană. conform prevederilor legislaţiei în vigoare Dacă pre-finanţarea nu a fost restituită Cererii de Rambursare, conţinând toate (pentru organizaţiile non-profit). Dobânda înainte de efectuarea plăţii finale sau aceste documente. După aprobarea plăţilor, Unitatea de plată netă (dobânda creditoare aferentă contului înainte de rezilierea contractului, diferenţa POR primeşte transferurile reprezentând de pre-finanţare minus comisioane) rămasă nerecuperată va fi plătită de către verificarea Dosarului Cererii de Rambursare contribuţia Comunitară pentru POR din acumulată în acest cont va fi rambursată Beneficiar în contul AM POR, în termen de constă în: partea Autorităţii de Certificare şi Plată şi AM POR, prin deducerea ei din cererea de 30 de zile de la notificarea transmisă de 1) verificarea conformităţii efectuzează plăţile către beneficiari. rambursare finală. AM POR. documentelor; Pre-finanţarea acordată din instrumente Beneficiarul care primeşte pre-finanţare structurale şi/sau din sume de la bugetul în cadrul contractelor cu o perioadă de 2) verificarea conţinutului de stat se restituie sursei de finanţare din implementare de până la 2 ani trebuie să documentelor, ceea ce presupune care a fost acordată, dacă nicio justificare transmită cel puţin o Cerere de rambursare efectuarea unei verificări amănunţite a privind achiziţionarea de bunuri ori în termen de 6 luni de la primirea primei facturilor şi a documentelor care atestă servicii sau executarea de lucrări nu a fost tranşe de pre-finanţare. efectuarea plăţii; furnizată de către beneficiar în termen Pentru contractele cu o perioadă de de 6 luni de la data primirii acesteia sau implementare mai mare de 2 ani, Organismul Intermediar are conform prevederilor contractuale. beneficiarul trebuie să transmită cel responsabilitatea de a-l verifica în termen Pre-finanţarea se va recupera prin puţin o Cerere de rambursare în termen de 30 zile. www.inforegio.ro www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 10-11 7/21/10 5:22:19 PM
 9. 9. FlUxUl FINANCIAR Al pOR Comisia Europeană Transferă pre-finanţarea Autoritatea de Audit Aprobă transferurile plăţilor intremediare către ACP Transferă plata finală către ACP nivelul 3 - al certificării Autoritatea de Certificare şi plată cheltuielilor Dacă este necesar, efectuează verificări la faţa locului la niveluri inferioare Înaintează Comisiei Europene cererea intermediară de plată şi certificarea acestora Înaintează Comisiei Europene cererea finală de plată Transferă fonduri către unităţi de plată nivelul 2-al verificării Autoritatea de Management / Organismele Intermediare cheltuielilor Unitatea de plată Confirmă că cererile de plată includ numai cheltuieli care AM pOR au fost efectuate în proiecte selectate spre finanţare PEnTRU STABIlIREA ExACTă A FlUxUlUI nivelul 1-al verificării conform criteriilor şi procedurilor de selecţie DOCUMEnTElOR şI A CElUI FInAnCIAR, cheltuielilor Efectuează plăţile către Se asigură că se efectuează un control adecvat la niveluri beneficiari URMăRIţI SCHEMA AlăTURATă. inferioare Transmite cererea de plată şi o confirmă pentru ACP Control Intern Beneficiarul verifică acurateţea, actualitatea şi eligibilitatea cheltuielilor Transmite dosarul cererii de rambursare către OI şi documentele justificative FlUxUl DOCUMEnTElOR Contractor FlUxUl FInAnCIAR Emite facturi către beneficiar www.inforegio.ro www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 12-13 7/21/10 5:22:23 PM
 10. 10. Rezultate preconizate Responsabilităţile beneficiarilor ale Programului Operaţional Regional de a promova REGIO Obiectivul strategic al REGIO urmăreşte: Beneficiarii sunt responsabili de măsurile obligaţia de a personaliza toate materialele 510 unităţi mobile echipate pentru de informare şi publicitate asumate de promovare utilizate în cadrul proiectului crearea a 15 000 de noi locuri de situaţii de urgenţă; prin Contractul de finanţare, respectiv finanţat. Aceste materiale de informare sunt muncă până la sfârşitul anului 2015; Anexa II la contractul de finanţare, care de tipul comunicatelor de presă, anunţuri, 3000 de noi locuri de muncă, prin sunt în corelare cu Regulamentul CE nr. licitaţii, adrese, plăci, postere, fluturaşi, stoparea creşterii disparităţilor sprijinirea microîntreprinderilor 1083/2006 privind normele generale asupra pliante, broşuri, panouri, autocolante sau inter-regionale în ceea ce priveşte PIB pe Fondurilor Structurale şi Regulamentul orice alt tip de material editat şi folosit cap de locuitor. 4000 de noi locuri de muncă în CE nr. 1828/2006 privind regulile de pentru promovarea proiectului. Aceste cadrul infrastructurii de afaceri sprijinite; implementare a Regulamentului CE materiale de informare trebuie supuse Rezultate specifice urmărite până în nr. 1083/2006 şi a Regulamentului avizării Organismelor Intermediare înainte anul 2015: 500 ha de spaţii industriale nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al de transmitere, publicare, distribuire. reabilitate; Consiliului privind Fondul European 30 planuri integrate de dezvoltare pentru Dezvoltare Regională, precum şi cu urbană implementate; 400 proiecte de infrastructură Regulamentul Comisiei (CE) nr. 846/2009 turistică implementate; pentru modificarea Regulamentului CE nr. peste 800 km de drumuri judeţene 1828/2006. reabilitate sau modernizate; 10 centre naţionale de informare şi promovare turistică; Pentru îndeplinirea obligaţiilor privind peste 400 km de străzi orăşeneşti informarea şi publicitatea, beneficiarilor reabilitate sau modernizate; 210 unităţi şcolare, campusuri pre- le este pus la dispoziţie în format universitare şi universitare, centre pentru electronic Manualul de Identitate vizuală peste 200 km de şosele de centură formare profesională continuă reabilitate al Programului Operaţional Regional care reabilitate sau construite; sau echipate. este publicat pe pagina de internet a POR (www.inforegio.ro). 50 unităţi medicale reabilitate sau echipate; În conformitate cu Manualul de Identitate vizuală şi cu prevederile contractelor de 270 unităţi servicii sociale finanţare semnate, toţi beneficiarii de reabilitate sau echipate; fonduri europene obţinute prin REGIO au www.inforegio.ro www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 14-15 7/21/10 5:22:31 PM
 11. 11. AGENŢIA pENtRU dEZvOltARE AUtORItAtEA pENtRU COORdONAREA Transparenţă - surse de informare Regio REGIONAlĂ vESt (AdR vESt) INStRUMENtElOR StRUCtURAlE Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judet Timiş, cod postal 300054 MINIStERUl FINANŢElOR pUBlICE Tel. 0256 491923, Bd. Mircea vodă, nr. 44, sector 3, Fax 0256 491981 Bucureşti E-mail: office@adrvest.ro Tel. 021 302.52.00 Website: www.adrvest.ro Fax 021.302.52.64 E-mail: fonduri.ue@mfinante.ro AUtORItAtEA dE MANAGEMENt pENtRU Fax 0339 401017 AGENŢIA pENtRU dEZvOltARE Website: www.fonduri-ue.ro pROGRAMUl OpERAŢIONAl REGIONAl E-mail: adrse@adrse.ro REGIONAlĂ NORd-vESt (AdR NORd- Website: www.adrse.ro vESt) MINIStERUl dEZvOltĂRII REGIONAlE şI Str. Sextil Puşcariu nr. 2, Cluj-napoca, tURISMUlUI AGENŢIA pENtRU dEZvOltARE judeţ Cluj, cod postal 400111 Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5, REGIONAlĂ SUd MUNtENIA (AdR SUd Tel. 0264 431550 cod poştal 050741 MUNtENIA) Fax 0264 439222 Tel: 0372 111 409 Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călăraşi, E-mail: adrnv@mail.dntcj.ro Email: info@mdrt.ro judeţ Călăraşi, cod poştal 910019 Website: www.nord-vest.ro Website: www.inforegio.ro; www.mdrt.ro Tel. 0242 331769 Fax 0242 313167 AGENŢIA pENtRU dEZvOltARE ORGANISME INtERMEdIARE pENtRU E-mail: office@adrmuntenia.ro REGIONAlĂ CENtRU (AdR CENtRU) pROGRAMUl OpERAŢIONAl REGIONAl Website: www.adrmuntenia.ro P-ţa Consiliul Europei bl. 32D, Alba Iulia, judeţ Alba, cod poştal 510096 AGENŢIA pENtRU dEZvOltARE AGENŢIA pENtRU dEZvOltARE Tel. 0258 818616/int. 110 REGIONAlĂ NORd-ESt (AdR NORd-ESt) REGIONAlĂ SUd-vESt OltENIA (AdR Fax 0258 818613 Str. lt. Draghescu nr. 9, Piatra neamţ, SUd-vESt OltENIA) E-mail: office@adrcentru.ro judeţ neamţ, cod postal 610125 Str. Unirii nr.19, camerele 86,87,40, Website: www.adrcentru.ro Tel. 0233 218071 Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200585 Fax 0233 218072 Tel. 0251 418240 AGENŢIA pENtRU dEZvOltARE E-mail: adrnordest@adrnordest.ro Fax 0251 412780 REGIONAlĂ BUCUREştI IlFOv (AdR Website: www.inforegionordest.ro E-mail: office@adroltenia.ro BUCUREştI IlFOv) Website: www.adroltenia.ro Str. leonida, nr. 19, sector 2, Bucureşti AGENŢIA pENtRU dEZvOltARE Tel. 021 313.80.99 REGIONAlĂ SUd-ESt (AdR SUd-ESt) Fax 021 315 9665 P-ţa Independenţei nr.1, etaj 5, camera E-mail: contact@adrbi.ro 513, Brăila, judeţ Brăila, cod postal Website: www.regioadrbi.ro 810210 Tel. 0339 401018 www.inforegio.ro www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 16-17 7/21/10 5:22:36 PM
 12. 12. desemnarea polilor naţionali de creştere legislaţie legea 315/2004 privind dezvoltarea regională; în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi Achiziţii publice: OUG 34/2006 şi naţională; OUG 94/2007; HG 1513/2008 privind completarea HG 925/2006 pentru aprobarea H.G. 998/2008 pentru desemnarea polilor normelor de aplicare a prevederilor de creştere şi a polilor de dezvoltare referitoare la atribuirea contractelor de urbană în care se realizează cu prioritate lEGISlAŢIE EUROpEANĂ CARE Regulamentul Comisiei (CE) achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 investiţii din programele cu finanţare REGlEMENtEAZĂ UtIlIZAREA nr. 846/2009 pentru modificarea privind atribuirea contractelor de achiziţie comunitară şi naţională. FONdURIlOR StRUCtURAlE Regulamentului CE nr. 1828/2006 publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de Regulamentul Comisiei (CE) lEGISlAŢIE NAŢIONAlĂ şI dOCUMENtE concesiune de servicii; nr.1083/2006 ce conţine prevederi StRAtEGICE CARE REGlEMENtEAZĂ generale cu privire la Fondul European UtIlIZAREA FONdURIlOR StRUCtURAlE HG 759/2007 privind regulile pentru Dezvoltare Regională, Fondul şI dEZvOltAREA REGIONAlĂ de eligibilitate a cheltuielilor efectuate Social European şi Fondul de Coeziune şi în cadrul operaţiunilor finanţate prin de abrogare a Regulamentului Consiliului Planul naţional de Dezvoltare programele operaţionale; (EC) nr.1260/1999 privind prevederile 2007-2013 generale ale Fondurilor Structurale; ORDIn pentru modificarea Cadrul national Strategic de Procedurii privind emiterea acordului de Regulamentul Comisiei (CE) Referinţă 2007-2013 către Inspectoratul de Stat în Construcţii nr.1080/2006 cu privire la Fondul - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra European pentru Dezvoltare Regională şi Programul Operaţional Regional construcţiilor existente, aprobată prin care abroga Regulamentul Comisiei (CE) 2007-2013 Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor nr.1783/1999; publice şi locuinţelor şi al inspectorului Document-cadru de implementare general de stat al Inspectoratului de Stat Regulamentul Comisiei (CE) pentru Programul Operaţional Regional în Construcţii nr. 486/500/2007; nr.1828/2006 cu privire la regulile de 2007-2013 implementare a Regulamentului Comisiei HG 998/2008 pentru desemnarea (CE) nr. 1083/2006 ce conţine prevederi HG 811/2006 privind finanţarea din polilor naţionali de creştere în care se generale cu privire la Fondul European bugetul Ministerului Integrării Europene a realizează cu prioritate investiţii din pentru Dezvoltare Regională, Fondul asistenţei tehnice pentru pregătirea de programele cu finanţare comunitară şi Social European şi Fondul de Coeziune şi proiecte de investiţii publice, finanţabile naţională; a Regulementului Comisiei (CE) 1080/2006 prin Programul Operaţional Regional 2007 cu privire la Fondul European pentru – 2013; HG 1149/2008 privind modificarea Dezvoltare Regională; şi completarea HG 998/2008 pentru www.inforegio.ro www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 18-19 7/21/10 5:22:43 PM
 13. 13. note www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 20 7/21/10 5:22:44 PM

×