Työeläkejärjestelmä kuvina

5,715 views
5,870 views

Published on

Kuvapakettia päivitetään pitkin vuotta. Tämä on uusin versio.

Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Kuvat ovat vapaasti ladattavissa. Ppt-kuvaston muistiinpanosivuilta löydät kuvakohtaisia lisätietoja tulkinnan avuksi. Muistathan mainita lähteen aina kuvia lainatessasi.

Aihepiirit:

- Eläkejärjestelmä ja hallinto
- Eläkkeen määräytyminen
- Eläketaso
- Eläkemenot
- Työeläkevakuutetut
- Eläkkeensaajat
- Työeläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellesiirtymisikä
- Työeläkekuntoutus
- Työeläkkeiden rahoitus
- Työeläkelaitosten sijoitustoiminta

Esitetyt tilastotiedot perustuvat mm. Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin, Kelan ja Työeläkevakuuttajat TELA:n keräämiin tietoihin sekä eläkelaitosten tilinpäätöksiin. Tutustu Etk.fi:ssä myös kustannustenjaon tilastoihin: http://www.etk.fi/fi/service/kustannustenjaon_tilastot/383/kustannustenjaon_tilastot.

Työeläkejärjestelmä kuvina -paketti Etk.fi:ssä: http://www.etk.fi > Tietoa ETK:sta > Medialle > Materiaalipankki > Työeläkejärjestelmä kuvina

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,450
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kansaneläkkeen maksutulossa mukana vain eläkkeet (ei esimerkiksi asumis- ja vammaistukia).

 • Yksin asuva eläkkeensaaja, työeläkkeen oletetaan olevan 50 % palkasta.

  Kansaneläke ja takuueläke alkaa 65-vuotiaana, mutta mahdollista työeläkkeen 4,5 %:n lisäkarttumaa 63 ikävuodesta alkaen ei ole otettu huomioon.

  Nettoeläke tarkoittaa käteen jäävää kokonaiseläkettä tuloverojen jälkeen olettaen, ettei henkilöllä ole muita tuloja.
 • TyEL = Työntekijän eläkelaki
  MEL = Merimieseläkelaki
  YEL = Yrittäjän eläkelaki
  MYEL = Maatalousyrittäjän eläkelaki
  VaEL = Valtion eläkelaki
  KuEL = Kunnallinen eläkelaki
  KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
 • Tilanne vuoden 2016 alussa.

  Muut julkiset toimijat: Ortodoksinen kirkko, Suomen Pankki, Ahvenanmaan maakuntahallitus.

  Keva hoitaa Kelan toimihenkilöeläkkeet.
 • Yksin asuva eläkkeensaaja, työeläkkeen oletetaan olevan 50 % palkasta.

  Kansaneläke ja takuueläke alkaa 65-vuotiaana, mutta mahdollista työeläkkeen 4,5 %:n lisäkarttumaa 63 ikävuodesta alkaen ei ole otettu huomioon.

  Nettoeläke tarkoittaa käteen jäävää kokonaiseläkettä tuloverojen jälkeen olettaen, ettei henkilöllä ole muita tuloja.
 • Yksin asuva eläkkeensaaja, työeläkkeen oletetaan olevan 50 % palkasta.

  Kansaneläke ja takuueläke alkaa 65-vuotiaana, mutta mahdollista työeläkkeen 4,5 %:n lisäkarttumaa 63 ikävuodesta alkaen ei ole otettu huomioon.

  Nettoeläke tarkoittaa käteen jäävää kokonaiseläkettä tuloverojen jälkeen olettaen, ettei henkilöllä ole muita tuloja.

 • Karttuminen alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Karttuminen sen kuukauden loppuun, jolloin täyttää iän.

  Karttuma 1,5 %:
  - Työstä tai yrittäjätoiminnasta vanhuuseläkkeen rinnalla
  - Tulevalta ajalta (aika työkyvyttömäksi tulosta 63-vuotiaaksi)
  - Sosiaalietuuksista ja tutkinnosta (etuuksien perusteena olevat ansiot huomioidaan
  eri etuuksissa eri tavoin)
  - Ansion alenemasta osa-aikaeläkkeen aikana ennen vuotta 1953 syntyneillä

 • Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset.
  Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia.
  Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.
 • Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus-, työkyvyttömyys- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

  Kokonaiseläke sisältää henkilön oman eläkkeen ja perhe-eläkkeen osuudet.

  Kokonaiseläke sisältää työ-, kansan- , takuu- ja SOLITA-eläkkeen osuudet.

  SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait.

  Kokonaiseläke on bruttoeläke.


 • Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus-, työkyvyttömyys-, tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

  Kokonaiseläke sisältää henkilön oman eläkkeen ja perhe-eläkkeen osuudet.

  Kokonaiseläke sisältää työ-, kansan-, takuu- ja SOLITA-eläkkeen osuudet.

  SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait.

  Kokonaiseläke on bruttoeläke.
 • Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä saavat .

  Kokonaiseläke sisältää henkilön oman eläkkeen ja perhe-eläkkeen osuudet.

  Kokonaiseläke sisältää työ-, kansan- ja SOLITA-eläkkeen osuudet.

  Vuodesta 2008 alkaen kansaneläke ei enää sisällä eläkkeensaajan asumis- ja hoitotuen osuutta. Vuodesta 2011 lähtien kansaneläke sisältää takuueläkkeen osuuden.

  SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturma-vakuutuslait.

  Kokonaiseläke on bruttoeläke.

  Keskiansio perustuu Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tietoon ammatissa toimivien keskimääräisistä palkka- ja yrittäjätuloista.
 • Arvio omaeläkkeensaajien keskimääräisen kokonaiseläkkeen kehityksestä vuodesta 2014 vuoteen 2080 perustuu vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksista Eläketurvakeskuksessa laadittuihin arvioihin.


  Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus-, työkyvyttömyys- tai maatalouden erityiseläkettä saavat .

  Kokonaiseläke sisältää henkilön oman eläkkeen ja perhe-eläkkeen osuudet.

  Kokonaiseläke sisältää työ-, kansan- ja SOLITA-eläkkeen osuudet.

  Vuodesta 2011 lähtien kansaneläke sisältää takuueläkkeen osuuden.

  SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait.

  Keskiansio perustuu työeläkejärjestelmän ansaintarekisterin tietoihin vakuutettujen työtuloista ja vakuutettujen lukumääristä. • Osa-aikaeläkkeet 0,13 mrd. €, maatalouden erityiseläkkeet 0,08 mrd. €.
  Koko työ- ja Kelan eläkemeno 27,8 mrd. € sisältää Kelan maksamat takuueläkkeet (162milj. €), rintamalisät ja lapsikorotukset (31 milj. €).

 • Kokonaiseläkemeno sisältää eri eläkejärjestelmien maksamat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- (2010–2014) , perhe-, osa-aika- ja maatalouden erityiseläkkeet.

  Kelan eläkemeno sisältää kansaneläkkeiden lisäksi takuueläkkeet (vuodesta 2011 alkaen), rintamalisät ja lapsikorotukset.

  SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait

 • Arvio perustuu vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksista Eläketurvakeskuksessa
  laadittuihin arvioihin.  Kelan eläkemeno sisältää kansaneläkkeet ja takuueläkkeet.

  SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait.

  VEKL: Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta.
 • Yksityisen sektorin palkansaajien eläkemenojen ja -maksujen toteutunut ja arvioitu kehitys suhteutettuna vastaavaan palkkasummaan. Ennuste perustuu raporttiin

 • Kuivion luvut kertovat työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneiden tilanteen poikkileikkaushetkellä 31.12.
 • Luvut kuvaavat 31.12. työ- tai yrittäjäsuhteessa olleita.

  Henkilö voi olla saman aikaisesti vakuutettu useamman eri työeläkelain mukaan. Yhteensä luvussa (2,3milj.) henkilö on vain kertaalleen.

  Muut julkiset: KiEL, KELA, OrtKL, SP, Ahvenanmaan maakuntahallitus.

  KuEL sisältää 29 000 KuEL:n piiriin kuuluvaa luottamushenkilöä, omaishoitajaa, perhehoitajaa yms.

  VaEL sisältää 4 000 VaEL:n piiriin kuuluvaa luottamushenkilöä, konsulttia yms.

  TyEL = Työntekijän eläkelaki
  MEL = Merimieseläkelaki
  YEL = Yrittäjän eläkelaki
  MYEL = Maatalousyrittäjän eläkelaki
  VaEL = Valtion eläkelaki
  KuEL = Kunnallinen eläkelaki
  KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
  OrtKL = Laki ortodoksisesta kirkosta
  SP = Suomen Pankin eläkesääntö
  KELA = Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö
  Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö


 • Osa-aikaeläke 15 000, maatalouden erityiseläke (luopumiseläke ja luopumistuki) 12 000, lapseneläke 19 000.

  Lukuihin sisältyvät kaikki työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saaneet.

  Suomessa asuvia eläkkeensaajia oli 1 480 000 ja ulkomailla asuvia 61 000.

 • Kuvion luvut sisältävät Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- (1995–2014) ja maatalouden erityiseläkettä saavat.

  Leikattujen kansaneläkkeiden maksaminen päättyi 1.1.2001. Tällöin n. 300 000 eläkkeensaajaa, jotka ennen olivat saaneet sekä työ- että kansaeläkettä, siirtyi pelkkää työeläkettä saaviin.


 • Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus-, työkyvyttömyys-, osa-aika-, maatalouden erityis- tai perhe-eläkettä saavat.

  Väestö: Kelan vakuutettu väestö


 • Luvut sisältävät Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneet.

  Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja yksilölliset varhaiseläkkeet (vuosina 2004–2010).

  Varsinainen työkyvyttömyyseläke: Toistaiseksi myönnetty eläke ja kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke). Molemmat voidaan myöntää myös osaeläkkeen suuruisena työeläkejärjestelmässä.

 • Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei katsota varsinaisesti eläkkeelle siirtyneiksi, koska eläkkeen saaminen edellyttää työntekoa.

  Vanhuuseläkkeelle siirtyneet sisältää vain suoraan ko. eläkkeelle siirtyneet tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet.


 • Kuvion luvut koskevat työeläkkeelle siirtyneitä.

  Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja yksilölliset varhaiseläkkeet (vuosina 2000–2006).

  Varsinainen työkyvyttömyyseläke: Toistaiseksi myönnetty eläke ja kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke). Molemmat voidaan myöntää myös osaeläkkeen suuruisena.


 • 37

 • Kuvion lukuihin sisältyvät työeläkejärjestelmästä vanhuus- (suoraan ko. eläkkeelle siirtyneet tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet), työkyvyttömyys-, työttömyys- (vuosina 2000–2011) ja maatalouden erityiseläkkeelle siirtyneet.
  Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät sisälly kuvion lukuihin.

  Mediaani-ikä on aineiston keskimmäinen havainto, ts. puolet eläkkeelle siirtyneistä on sitä nuorempia ja puolet vanhempia.

  Keskiarvoikä on eläkkeelle siirtyneiden ikien aritmeettinen keskiarvo.

  Eläkkeellesiirtymisiän odote eli odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä on perinteisten keskiarvon ja mediaanin rinnalle kehitetty mittari, joka soveltuu paremmin eläkkeelle siirtymisen iässä tapahtuvien muutosten seurantaan. Eläkkeellesiirtymisiän odote on keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, jos ikäluokittaiset eläkealkavuudet ja kuolevuudet säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote on ikärakenteesta riippumaton. Kuviossa odote on laskettu 25-vuotiaalle ja se kuvaa koko työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää. • Eläkkeellesiirtymisiän odote eli odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä on perinteisten keskiarvon ja mediaanin rinnalle kehitetty mittari, joka soveltuu paremmin eläkkeelle siirtymisen iässä tapahtuvien muutosten seurantaan.

  Eläkkeellesiirtymisiän odote on keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, jos ikäluokittaiset eläkealkavuudet ja kuolevuudet säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote on ikärakenteesta riippumaton.

  Odote on laskettu sekä 25- että 50-vuotiaalle. 25-vuotiaan odote kuvaa koko työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää. 50-vuotiaan odote on laskettu 50 vuotta täyttäneistä vakuutetuista. • 41
 • Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja parantaa näin työn tekemisen mahdollisuutta silloin, kun henkilö ei terveydentilansa vuoksi pysty jatkamaan entisessä työssä.

  Työeläkekuntoutus on yksilöllistä. Se voi olla työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua tai työhönvalmennusta, ammattiin johtavaa koulutusta tai elinkeinotoiminnan tukea.

  Kuntoutuksen ajalta maksetaan toimeentulokorvausta. Työelämästä tulevalle työntekijälle tai yrittäjälle maksetaan kuntoutusrahaa ja eläketaustaiselle kuntoutuskorotusta.

 • Vuonna 2014 kuntoutujien keski-ikä oli 47 vuotta, naisilla 47 vuotta ja miehillä 46 vuotta. Kuntoutujista 53 % oli naisia.
 • Kuntoutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat kuntoutusajan toimeentulo-korvauksesta (kuntoutusavustus, kuntoutusraha/-korotus) ja kuntoutuspalvelu-kuluista. Vuonna 2014 keskimääräinen toimeentulokorvaus oli 2 357 €/kk.
 • Kuviossa on tarkasteltu viimeisen kymmenen vuoden aikana päättyneiden kuntoutuksien välitöntä tulosta eli mihin kuntoutus johti. Tulokset perustuvat työeläkelaitoksilta saatuihin tietoihin, ei Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin.

  Kuntoutuksen välitön tulos:

  Palasi työhön: Henkilö palasi kuntoutuksella pyrittyyn työhön tai palasi aikaisempaan työhönsä.

  Jatkaa opiskelua, jäi työttömäksi: Kuntoutus itsessään onnistui, mutta henkilö jatkaa opiskelua tai jäi työttömäksi.

  Muu: Kuntoutus keskeytyi, syytä ei tiedetä, henkilö on siirtynyt tapaturma- tai liikennevakuutuksen piiriin yms.

  Osatyökyvyttömyyseläke: Henkilö saa osatyökyvyttömyyseläkettä.

  Täysi työkyvyttömyyseläke: Henkilö saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä.
 • Kuviossa on tarkasteltu kuntoutuksen välitöntä tulosta sen mukaan tuliko henkilö kuntoutukseen työelämästä vaiko eläkkeeltä. Tulokset perustuvat työeläkelaitoksilta saatuihin tietoihin, ei Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin.

  Kuntoutustausta

  Työelämästä: Henkilö tuli kuntoutukseen työstä tai oli työttömänä.

  Eläkkeeltä: Henkilö saa omaa eläkettä lähinnä työkyvyttömyyseläkettä (osa/täysi kuntoutustuki). Perhe-eläkettä ei luokittelussa otettu huomioon.

  Kuntoutuksen välitön tulos:

  Palasi työhön: Henkilö palasi kuntoutuksella pyrittyyn työhön tai palasi aikaisempaan työhönsä.

  Jatkaa opiskelua, jäi työttömäksi: Kuntoutus itsessään onnistui, mutta henkilö jatkaa opiskelua tai jäi työttömäksi.

  Muu: Kuntoutus keskeytyi, syytä ei tiedetä, henkilö on siirtynyt tapaturma- tai liikennevakuutuksen piiriin yms.

  Osatyökyvyttömyyseläke: Henkilö saa osatyökyvyttömyyseläkettä.

  Täysi työkyvyttömyyseläke: Henkilö saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä.

 • Kuviossa on tarkasteltu vuonna 2010 kuntoutuksensa päättäneiden elämän-tilannetta, lähinnä työssä - tai eläkkeellä olon pysyvyyttä. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen rekistereihin.

  Työssä: Henkilö on pelkästään työelämässä.

  Työssä ja eläkkeellä: Henkilö tekee eläkkeen rinnalla töitä. Eläke voi olla osatyökyvyttömyyseläke, täysi työkyvyttömyyseläke tai jokin muu eläke.

  Ei työssä, ei eläkkeellä: Henkilö on työtön tai opiskelee.

  Osatyökyvyttömyyseläke, täysi työkyvyttömyyseläke: Henkilö on pelkästään eläkkeellä, ei  työssä.

  Muu: Muu eläke kuin työkyvyttömyyseläke (ei työssä), kuollut
 • Valtion varoista kustannetaan myös alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta karttuvat VEKL-etuudet ja niihin liittyvät hoitokulut. VEKL-etuudet olivat yhteensä noin 2,6 miljoona euroa vuonna 2015.

 • Lähde: Eläketurvakeskus, työeläkelaitokset ja TELA
  Lakisääteinen työeläketurva rahoitetaan Suomessa pääasiassa työnantajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien sekä työntekijöiden maksamilla työeläkemaksuilla sekä kertyneillä eläkevaroilla ja niille saaduilla tuotoilla.

  Osa eläkkeistä kustannetaan valtion maksuosuuksilla ja Työttömyysvakuutusrahaston työeläkejärjestelmään maksamilla suorituksilla.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläkemaksuprosentit.
  KuEL-maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksuosat.
  KiEL-maksun lisäksi eläkerahastomaksu, joka on 4% kirkollisverosta vuonna 2016.
  Yrittäjille ja maatalousyrittäjille vahvistetut maksuprosentit ovat sidoksissa keskimääräiseen TyEL-maksuun.

  Yrittäjien työeläkemaksuprosentti ja MYEL-perusprosentti vastaavat työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen keskimääräistä työeläkevakuutus- maksuprosenttia ilman 53 vuotta täyttäneiden korotettua maksuosuutta.

  YEL- ja MYEL-vakuutettujen maksuprosentteihin tehdään 53 ikävuoden täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta yhtä monen prosenttiyksikön suuruinen korotus kuin 53-vuotiaiden työntekijöiden maksuihin.

  Aloittavan yrittäjän YEL-maksualennus on 22 prosenttia.

 • Vuosina 1962–1992 vain työnantajat maksoivat työeläkemaksua. Maksutaso oli aluksi matala, mutta se alkoi nousta 1970-luvulla. Vuodesta 1993 alkaen maksuun tuli myös palkansaajan osuus ja samalla sovittiin, että maksun korotukset jakautuvat puoliksi työnantajille ja työntekijöille. Vuodesta 2005 lähtien 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden maksuprosentti on ollut korkeampi kuin sitä nuoremmilla.
 • Lähteet:
  Bruttokansantuote: Tilastokeskus
  Eläkevarat: Työeläkevakuuttajat TELA
 • Käypäarvoinen tuotto on laskettu lisäämällä tuloslaskelman mukaiseen sijoitus-toiminnasta aiheutuneilla kuluilla vähennettyyn euromääräiseen tuottoon arvostus-erojen muutos vuoden aikana. Tuottoprosentti saadaan jakamalla euromääräinen tuotto markkina-arvoisen sijoitusomaisuuden euromäärällä.
  Jakajana käytetty sijoitusomaisuuden markkina-arvo voidaan laskea tarkasti ottamalla laskentamenettelyssä huomioon se aika, jonka pääoma on ollut sidottuna ko. omaisuuslajiin.
 • 56
 • 57
 • Työeläkejärjestelmä kuvina

  1. 1. Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 7.4.2016
  2. 2. Eläkejärjestelmä ja sen hallinto
  3. 3. Eläketurvakeskus 4
  4. 4. Eläketurvakeskus 3
  5. 5. Eläketurvakeskus 4
  6. 6. Eläketurvakeskus 5
  7. 7. Eläketurvakeskus 6
  8. 8. Eläketurvakeskus 7
  9. 9. Eläketurvakeskus 8
  10. 10. Eläkkeen määräytyminen
  11. 11. Eläketurvakeskus 10
  12. 12. Eläketurvakeskus 11
  13. 13. Eläketurvakeskus 12
  14. 14. Eläketurvakeskus 13
  15. 15. Eläketurvakeskus 14
  16. 16. Eläketurvakeskus 15
  17. 17. Eläketaso
  18. 18. Eläketurvakeskus 17
  19. 19. Eläketurvakeskus 18
  20. 20. Eläketurvakeskus 19
  21. 21. Eläketurvakeskus 20
  22. 22. Eläkemenot
  23. 23. Eläketurvakeskus 22
  24. 24. Eläketurvakeskus 23
  25. 25. Eläketurvakeskus 24
  26. 26. Eläketurvakeskus 25
  27. 27. Työeläkevakuutetut
  28. 28. Eläketurvakeskus 27
  29. 29. Eläketurvakeskus 28
  30. 30. Eläkkeensaajat
  31. 31. Eläketurvakeskus 30
  32. 32. Eläketurvakeskus 31
  33. 33. Eläketurvakeskus 32
  34. 34. Eläketurvakeskus 33
  35. 35. Työeläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellesiirtymisikä
  36. 36. Eläketurvakeskus 35
  37. 37. Eläketurvakeskus 36
  38. 38. Eläketurvakeskus 37
  39. 39. Eläketurvakeskus 38
  40. 40. Eläketurvakeskus 39
  41. 41. Eläketurvakeskus 40
  42. 42. Eläketurvakeskus 41
  43. 43. Työeläkekuntoutus
  44. 44. Eläketurvakeskus 43
  45. 45. Eläketurvakeskus 44
  46. 46. Eläketurvakeskus 45
  47. 47. Eläketurvakeskus 464646Eläketurvakeskus 46
  48. 48. Eläketurvakeskus 47
  49. 49. Työeläkkeiden rahoitus
  50. 50. Eläketurvakeskus 49
  51. 51. Eläketurvakeskus 50
  52. 52. Eläketurvakeskus 51
  53. 53. Eläketurvakeskus 52
  54. 54. Eläketurvakeskus 53
  55. 55. Työeläkelaitosten sijoitustoiminta
  56. 56. Eläketurvakeskus 55
  57. 57. Eläketurvakeskus 56
  58. 58. Eläketurvakeskus 57

  ×