Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?

611 views
503 views

Published on

Tiedotustilaisuus 10.2.2014.

Eläketurvakeskus tarjoaa uutta tutkimustietoa ajankohtaiseen keskusteluun eri sosioekonomisten ryhmien asemasta eläkejärjestelmässä.

Erikoistutkija Noora Järnefelt, ekonomisti Satu Nivalainen ja professori Hannu Uusitalo esittelevät raporttia Sosioekonomiset erot – Työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä. Raportti on luettavissa ETK:n verkkosivuilla Etk.fi > Julkaisut

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?

 1. 1. Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria? 10.2.2014
 2. 2. Sosioekonomiset erot elinajan odotteissa suuria erityisesti miehillä • Onko eläkejärjestelmä reilu? • Raportti tarjoaa tietoa eri näkökulmista Lähde: Tarkiainen ym. 2011 Eläketurvakeskus 2
 3. 3. Millaista reiluutta eläkejärjestelmässä on tavoiteltu • Työeläke: saavutetun toimeentulon tason kohtuullinen säilyttäminen – Vakuutusturva pitkäikäisyyden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta – Ansiosidonnaisuus – Kulutuksen tasaaminen eri erivaiheissa • Kansaneläke (+ takuueläke) – Vähimmäistoimeentulon turvaaminen • Köyhyyden vähentäminen, tulojen uudelleenjako Eläketurvakeskus 3
 4. 4. SOSIOEKONOMISET EROT -työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä Eläketurvakeskuksen raportteja 1/2014 Raportti valaisee eläkejärjestelmän kannalta merkityksellisiä sosioekonomisia eroja, kuten: – Eläketurvan taso eri ryhmissä? – Työuran pituus ja eläkeajan pituus? – Ketkä pysyvät työssä vanhuuseläkkeelle asti? – Ketkä hyötyvät korkeammista eläkkeen karttumisprosenteista (1,9 % ja 4,5 %)? Tekijät: Noora Järnefelt, Satu Nivalainen, Sampsa Salokangas, Hannu Uusitalo Eläketurvakeskus 4
 5. 5. Keskeiset tulokset Eläketurvakeskus 5
 6. 6. Työeläkejärjestelmä keskeisiltä osiltaan tasapuolinen herralle ja duunarille • Erot eläkeajan pituudessa ovat pienemmät kuin erot elinajanodotteessa • Eläkeajan pituus suhteessa tehdyn työuran pituuteen on lähes yhtä suuri työntekijällä ja ylemmällä toimihenkilöllä • Erot eläkkeen tasossa vastaavat eroja eläkettä edeltävässä ansiotasossa • Eläkemaksulle saatava ”tuotto” vaihtelee sosioekonomisissa ryhmissä jonkin verran: työntekijämiehillä ”tuotto” heikoin. Eläketurvakeskus 6
 7. 7. Erot naisten ja miesten välillä • Naisten ja miesten välillä on suuremmat erot kuin sosioekonomisten ryhmien välillä • Eläkkeen tasossa • Eläkeajan pituudessa • Eläkeajan pituudessa suhteessa työvuosiin • Saadussa elinaikaisessa eläkkeessä suhteessa maksettuihin eläkemaksuihin Eläketurvakeskus 7
 8. 8. Sosioekonomisia eroja työuran ajoittumisessa • Työntekijöiden työura alkaa nuorempana, ylempien toimihenkilöiden jatkuu vanhemmaksi • Työntekijät jäävät usein pois työelämästä ennen vanhuuseläkeikää • Ylemmät toimihenkilöt voivat paremmin • hyödyntää kannustinkarttumaa • ja kompensoida elinaikakertoimen vaikutusta jatkamalla työssä yli 63-vuotiaana Eläketurvakeskus 8
 9. 9. Havaintoja tulosten tueksi Eläketurvakeskus 9
 10. 10. Eläkeajan pituus (odote) Laskelma 50-vuotiaille vuonna 2007 a) Miehet a) Naiset 25.0 20.0 15.0 10.0 25.0 19 19 18 17 17.7 16.3 13.2 1.5 2.6 4.0 5.0 0.0 2.8 Varhaiseläkeaika 23 19.4 22.4 20.8 18.9 3.7 1.3 2.6 4.1 10.0 5.0 0.0 Vanhuuseläkeaika 23 20.0 15.0 15.4 24 23 Varhaiseläkeaika Vanhuuseläkeaika Lähde: Myrskylä, Leinonen & Martikainen (2013) Eläketurvakeskus 10
 11. 11. Työuran kokonaispituus Laskelma 50-vuotiaille vuonna 2007 b) Naiset a) Miehet 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 38 10 28 37 11 36 9 34 7 26 27 27 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 35 9 26 36 35 11 10 31 7 25 26 23 Toteutunut työura 50v Toteutunut työura 50v Työllisen ajan odote 50v Työllisen ajan odote 50v Toteutunut työura: Eläketurvakeskus Työllisen ajan odote: Myrskylä, Leinonen & Martikainen (2013) Life expectancy by labor force status and social class. ETK, Working Papers 02/2013. 11 Eläketurvakeskus
 12. 12. Eläkeajan pituus suhteessa työuran pituuteen Laskelma 50-vuotiaille vuonna 2007 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 • Ylemmät toimihenkilömiehet ovat pitempään eläkkeellä, mutta heillä on myös pitemmät työurat • Työntekijöiden eläkeaika on lyhyempi, ja myös työurat ovat keskimäärin lyhyempiä Yhtee nsä Yrittäj ä Ylem pi th Alem pi th Työnt ekijä Miehet 52 48 52 53 50 Naiset 70 67 67 66 Työtä tehdään ja eläkkeellä ollaan samassa suhteessa molemmissa ryhmissä 75 Eläketurvakeskus 12
 13. 13. Eläketaso vuonna 2008 Vuonna 2007 eläkkeelle siirtyneiden omaeläke suhteessa kaikkien eläkkeelle siirtyneiden omaeläkkeeseen (%) Eläkkeen korvausaste mediaani, prosenttia. Eläketurvakeskus 13
 14. 14. Eläkemaksuille saaduissa ”tuotoissa” vaihtelua • ”Tuotto” = eläkeaikana saadut eläkkeet verrattuna työuran aikana maksettuihin eläkemaksuihin • ”Tuottoa” on tässä voitu arvioida vain karkeasti • Naiset ovat eläkkeellä runsaat viisi vuotta pidempään kuin miehet -> naisten saama ”tuotto” eläkemaksulleen on huomattavasti suurempi kuin miehillä • Ylemmät toimihenkilömiehet ovat kaksi vuotta pidempään eläkkeellä kuin työntekijämiehet, vanhuuseläkkeellä 4,5 vuotta pidempään -> ylempien toimihenkilömiesten saama ”tuotto” eläkemaksulleen on suurempi kuin työntekijä miehillä Eläketurvakeskus 14
 15. 15. Eläkejärjestelmä heijastaa muualla yhteiskunnassa syntyviä sosioekonomisia eroja • Työeläkejärjestelmän menettelytavat näyttäisivät olevan tasapuolisia – Tasapuolisen kohtelun muuttuva sisältö • Erot työeläkejärjestelmän aikaansaamissa tuloksissa syntyvät pääasiassa eroista ansiotasossa, työurissa ja elinajassa • Havaittuihin sosioekonomisiin eroihin vaikuttaminen pääasiassa muilla keinoin kuin eläkejärjestelmässä – Myös eläkejärjestelmässä on reagoitu tällaisiin eroihin Eläketurvakeskus 15
 16. 16. Työurien ajoittuminen ja eläkejärjestelmä Eläketurvakeskus 16
 17. 17. Ketkä jatkavat työssä vanhuuseläkkeeseen saakka? • Kuinka pitkään työssä jatketaan eri sosioekonomisissa ryhmissä? – Tärkeää mm. työurien pidentämistavoitteen näkökulmasta • 63 ikävuoden jälkeen työssä jatkajille alkaa kertyä 4,5 % kannustinkarttumaa • Ketkä hyödyntävät tätä eläkejärjestelmän piirrettä ja millaisia sosioekonomisia eroja kannustinkarttuman käyttöön mahdollisesti liittyy? – Tieto ollut toistaiseksi hyvin puutteellista Eläketurvakeskus 17
 18. 18. Työssä jatkamisessa ja kannustinkarttuman käytössä selvät sosioekonomiset erot • Hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevat jatkavat hyvin usein työelämässä vanhuuseläkkeeseen saakka • He myös jatkavat muita useammin työssä 63 ikävuoden jälkeen ja samalla hyötyvät kannustinkarttumasta • Heikosti koulutetuista, usein fyysisesti raskaissa työntekijäammateissa toimivista huomattavan moni jää pois työelämästä jo ennen vanhuuseläkeikää • Niistäkin työntekijöistä, jotka pystyvät olemaan työssä vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka, yli puolet jää eläkkeelle 63-vuotiaana, eli heti kun mahdollista Eläketurvakeskus 18
 19. 19. Vanhuuseläkkeelle siirtymisen reitit Sosioekonomisen aseman ryhmissä Ylempi th 56 Alempi th 13 41 Työntekijä 33 0% 20% 9 6 11 19 26 40% 6 7 5 15 4 3 21 10 60% 9 4 80% Ansiotyö, ei osa-aikaeläkettä Ansiotyö, osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyysturva Työttömyyseläke 100% Maatalouden erityiseläke Muut Eläketurvakeskus 19
 20. 20. Työstä vanhuuseläkkeelle siirtymisikä Sosioekonomisen aseman ryhmissä Ylempi th (N=6785) 18 Alempi th (N=10993) 17 Työntekijä (N=7742) 5 0% 25 34 48 30 17 10 27 15 7 24 17 7 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% alle 63 vuotta 63 vuotta 64 vuotta 65 vuotta 66-69 vuotta Eläketurvakeskus 20
 21. 21. Työstä vanhuuseläkkeelle siirtymisikä Ammattiryhmän mukaan Johtaja (N=1607) 10 Erityisasiantunt. (N=5976) 17 Asiantuntija (N=5785) 24 51 Muut työntekijät (N=3794) 6 Kaikki yht. (N=30875) 0% 10% 20% alle 63 vuotta 63 vuotta 50% 60% 64 vuotta 8 17 70% 8 19 25 40% 6 17 28 30% 6 14 19 37 8 17 21 40 12 11 17 54 5 11 16 27 39 4 13 18 27 40 14 16 30 34 9 Palvelu- ja myyntityö (N=5428) 26 26 15 Toimisto- ja as.palvelutyö (N=2381) Rakennus-, korjaus, valmistustyö (N=3003) Prosessi- ja kuljetustyö (N=2499) 35 9 80% 65 vuotta 90% 100% 66-69 vuotta Eläketurvakeskus 21
 22. 22. Yhteenveto Eläketurvakeskus 22
 23. 23. Yleiskuva • Työeläkejärjestelmä keskeisiltä osiltaan tasapuolinen eri sosioekonomisille ryhmille • Eläkejärjestelmä heijastaa samalla muualla yhteiskunnassa syntyviä sosioekonomisia eroja • Erot työurien ajoittumisessa merkityksellisiä – Ylemmillä toimihenkilöillä parempi mahdollisuus kompensoida elinaikakertoimen vaikutusta työssä jatkamalla -> voi tulevaisuudessa kasvattaa eläke-eroja Eläketurvakeskus 23

×