ELSI-mikrosimulointimalli
työeläketurvan arviointiin
Heikki Tikanmäki
8.5.2014
Johdanto
Eläketurvakeskus 2
Mitä on mikrosimulointi?
• (Harding & Gupta 2007):
– ”The defining characteristic of microsimulation models is that
they a...
Dynaaminen mikrosimulointi
• Dynaamisessa mikrosimuloinnissa kunkin yksilön tietoja
päivitetään ajassa
• Mikrodatassa olev...
ETK:n pitkän aikavälin laskelmat
• Eläketurvakeskuksessa on vuosikymmenten perinteet
pitkän aikavälin laskelmien tekemises...
PTS-malli
• Antaa kokonaiskuvan työeläkemenosta, työeläkkeiden
rahoituksesta sekä keskimääräisestä etuustasosta
• Ei käsit...
Mikrosimuloinnin tarve
• Halutaan tarkempia tietoja muun muassa
– Eläkkeiden suuruusjakaumista
– Korvausasteista
– Mahdoll...
Mikrosimulointihanke
• Mallin kehittäminen aloitettiin toden teolla vuoden 2013
alussa
– Alustavaa työtä jo aiemmin
• Tavo...
Tekijät
• Heikki Tikanmäki
– Koordinointi, simulointimoduulit
• Hannu Sihvonen
– Lähtöaineisto, eläkkeenlaskenta
• Janne S...
ELSI-malli
Eläketurvakeskus 10
ELSI-malli (1)
• ELSI on dynaaminen mikrosimulointimalli
– Henkilön ominaisuudet päivitetään vuosittain
siirtymätodennäköi...
ELSI-malli (2)
• ELSI-mallissa koulutustaso sosioekonomisen aseman
indikaattorina
• ELSI-malli keskittyy henkilön omaan ty...
Henkilön tiedot mallissa
• Taustatiedot
– Sukupuoli
– Syntymävuosi
– Koulutustaso
– Asuinmaa
• Tila (töissä/työtön/eläkkee...
Simulointi yksilön kannalta
• Vuosittain yksilölle simuloidaan seuraavat tiedot:
– Tila (töissä/työtön/eläketilat/kuollut)...
Mallin rakenne
Eläketurvakeskus 15
Moduulien työnjako (1)
• Varsinaisia simulointimoduuleita ovat:
– Populaatiomalli
» Simuloidaan kvalitatiiviset suureet
▪ ...
Moduulien työnjako (2)
• Simulointimoduulien jälkeen
– Eläkemallissa lasketaan deterministisesti
» Eläkekarttumat
» Makset...
Toteutuksesta
• Keskeiset osat APL-kielellä
• Moduulit mahdollisimman itsenäisiä
– Hallittavuus
– Laajennettavuus
• PTS-yh...
Lähtöaineisto
• Otos n. 5% vuoden 2008 Suomen sosiaalivakuutetusta
aikuisväestöstä
– Lakisääteisten eläkejärjestelmien pii...
Estimoinnit ja kalibrointi
• Estimoinnit on tehty koko väestön datasta, ei
pelkästään simuloinnin otoksesta
• Siirtymätode...
Populaatiomalli (1)
• Simuloidaan vuosittain yksilöille mallin tilat
siirtymätodennäköisyyksien perusteella
– Töissä, työt...
Populaatiomalli (2)
• Dynaaminen koulutusrakenne
• Maasta- ja paluumuutto
• Luodaan uudet 18-vuotiaat ja maahanmuuttajat
E...
Ansiomalli
• Ansiot simuloidaan vuosittain stokastisesti
– Arvotun tilan mukaan
» Ansiotuloja
» Palkattomien aikojen etuuk...
Eläkemalli
• Eläkkeet lasketaan mahdollisimman tarkasti vallitsevien
säännösten perusteella
– Lasketaan kaikki lakisääteis...
Tulosten kokoaminen
• Saadaan vastaavia aggregaattituloksia kuin PTS-
mallista
– ELSI-mallissa ei työeläkelakikohtaisuutta...
Tuloksista
Esimerkkejä mallilla saatavista
Eläketurvakeskus 26
Eläkemenoprosentti
Eläketurvakeskus 27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
PROSENTTIA
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2...
Eläkkeellesiirtymisiän odote (25v)
Eläketurvakeskus 28
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
VUOTTA
2010 2015 2020 2025 2030 2035 ...
Eläkkeensiirtymisiän odote (50v)
(Jaottelu: peruskoulu, keskiaste, korkeakoulu,
ulkomailla asuvat)
Eläketurvakeskus 29
59
...
68-vuotiaiden eläkejakauma M (2008 rahassa)
Eläketurvakeskus 30
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
EUROA/KK
2010 201...
Maksussa olevat eläkkeet (2008 rahassa)
Eläketurvakeskus 31
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
EUROA/KK
2010 2015 20...
Alkavat eläkkeet, miehet peruskoulu (2008
rahassa)
Eläketurvakeskus 32
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
...
Muutosanalyysityökalut
Eläketurvakeskus 33
Muutosvaikutusten analysointi
• Mallia voidaan käyttää eläkejärjestelmän muutosten
analysointiin
– Ryhmäkohtaiset tunnuslu...
TYÖKALUN DEMOON KEKSITTY VARIANTTI
70-vuotiaiden miesten eläkkeen suhde
nykylakilaskelmaan, 2060
(variantissa karttumapros...
Tulevaisuudessa
• Mallia käytetään 2017 eläkeuudistuksen vaikutusten
arvioinnissa
• Modulaarinen rakenne mahdollistaa uusi...
Lähteet
• A. Harding & A. Gupta, Modelling our Future, Population
Ageing Social Security and Taxation, 2007.
• I. Risku, J...
Kiitoksia mielenkiinnosta!
Eläketurvakeskus 38
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elsi mikrosimulointimalli työeläketurvan arviointiin

334 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elsi mikrosimulointimalli työeläketurvan arviointiin

 1. 1. ELSI-mikrosimulointimalli työeläketurvan arviointiin Heikki Tikanmäki 8.5.2014
 2. 2. Johdanto Eläketurvakeskus 2
 3. 3. Mitä on mikrosimulointi? • (Harding & Gupta 2007): – ”The defining characteristic of microsimulation models is that they analyse the likely behaviour of and the impact of policy change upon persons” – ”the microdata usually contains thousands of individual or micro- unit records, with a host of variables describing the demographic, labour force, income and other characteristics of each individual” Eläketurvakeskus 3
 4. 4. Dynaaminen mikrosimulointi • Dynaamisessa mikrosimuloinnissa kunkin yksilön tietoja päivitetään ajassa • Mikrodatassa olevat henkilöt ikääntyvät mallissa • Merkittävimmät elämäntapahtumat tapahtuvat tosielämän todennäköisyyksien mukaisesti – Kuolema – Työssäkäynti – Eläkkeelle siirtyminen – Kouluttautuminen • Dynamiikka tarkoittaa tässä mielessä aikaulottuvuutta, eikä välttämättä esim. käyttäytymisvaikutusten mallintamista Eläketurvakeskus 4
 5. 5. ETK:n pitkän aikavälin laskelmat • Eläketurvakeskuksessa on vuosikymmenten perinteet pitkän aikavälin laskelmien tekemisessä • Uusin laskelma: – Risku ym. Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013 • Laskelmia tehdään PTS-mallilla Eläketurvakeskus 5
 6. 6. PTS-malli • Antaa kokonaiskuvan työeläkemenosta, työeläkkeiden rahoituksesta sekä keskimääräisestä etuustasosta • Ei käsitellä yksilöitä, vaan laskenta perustuu keskiarvotekniikkaan – Tämä toimii, koska Suomen työeläkejärjestelmässä eläkkeen karttuminen on lineaarista » Sama karttumisprosentti tulotasosta riippumatta • Tuloksena ei ole mahdollista saada jakaumatietoa esimerkiksi eläkkeiden suuruuksista Eläketurvakeskus 6
 7. 7. Mikrosimuloinnin tarve • Halutaan tarkempia tietoja muun muassa – Eläkkeiden suuruusjakaumista – Korvausasteista – Mahdollisten eläkeuudistusten vaikutuksista edellisiin – Väestöryhmittäiset tarkastelut • Luonnollinen tapa lähestyä näitä kysymyksiä on dynaaminen mikrosimulointi Eläketurvakeskus 7
 8. 8. Mikrosimulointihanke • Mallin kehittäminen aloitettiin toden teolla vuoden 2013 alussa – Alustavaa työtä jo aiemmin • Tavoitteena ensimmäisessä vaiheessa – Tuottaa arvioita omaan työuraan perustuvien työeläkkeiden suuruusjakaumista – Tuottaa arvioita omien työeläkkeiden korvausasteiden jakaumista – Tutkia lakimuutosten vaikutuksia näihin jakaumiin Eläketurvakeskus 8
 9. 9. Tekijät • Heikki Tikanmäki – Koordinointi, simulointimoduulit • Hannu Sihvonen – Lähtöaineisto, eläkkeenlaskenta • Janne Salonen – Lähtöaineisto, mikrotestausta Mukana myös Ismo Risku ja Juha Knuuti Eläketurvakeskus 9
 10. 10. ELSI-malli Eläketurvakeskus 10
 11. 11. ELSI-malli (1) • ELSI on dynaaminen mikrosimulointimalli – Henkilön ominaisuudet päivitetään vuosittain siirtymätodennäköisyyksien perusteella – Ei automaattista käyttäytymisvaikutusten mallintamista • Mallinnetaan Suomen täysi-ikäistä sosiaalivakuutettua väestöä – Sekä nykyiset että tulevat eläkeläiset – Parametrien estimoinnissa koko väestö – Simuloinnissa otos n. 5% (lähtövuonna 250 000 henkilöä) – Uusi 18-vuotiaiden ikäluokka ja maahanmuuttajat lisätään vuosittain • Yksittäisen henkilön työuraa mallinnetaan vuositasolla • Lähtöaineistot ETK:n tilasto- ja tutkimusrekistereistä Eläketurvakeskus 11
 12. 12. ELSI-malli (2) • ELSI-mallissa koulutustaso sosioekonomisen aseman indikaattorina • ELSI-malli keskittyy henkilön omaan työuraan perustuvien eläke-etujen mallintamiseen – Ei Kelan eläkkeitä – Ei perhe-eläkkeitä – Ei työeläkelakikohtaisuutta – Ei työeläkkeiden rahoituslaskelmia • ELSI-malli ei ole korvaamassa PTS-mallia vaan täydentämässä sitä Eläketurvakeskus 12
 13. 13. Henkilön tiedot mallissa • Taustatiedot – Sukupuoli – Syntymävuosi – Koulutustaso – Asuinmaa • Tila (töissä/työtön/eläkkeellä jne.) • Karttunut eläke • Maksussa oleva eläke • Ansiot: – Palkat ja työtulot – Työeläkettä kartuttavat sosiaalietuudet Eläketurvakeskus 13
 14. 14. Simulointi yksilön kannalta • Vuosittain yksilölle simuloidaan seuraavat tiedot: – Tila (töissä/työtön/eläketilat/kuollut) – Koulutustason muutokset – Asuinmaan muutokset (Suomi/ulkomaa) – Ansiot – Eläkettä kartuttavat palkattomien aikojen etuudet » Ansiosidonnainen työttömyysturva, vanhempainetuudet, VEKL jne. – Eläkekarttuma – Maksettava eläke Eläketurvakeskus 14
 15. 15. Mallin rakenne Eläketurvakeskus 15
 16. 16. Moduulien työnjako (1) • Varsinaisia simulointimoduuleita ovat: – Populaatiomalli » Simuloidaan kvalitatiiviset suureet ▪ Tila (töissä/työtön/eläkkeellä jne.) ▪ Koulutustason muutokset ▪ Asuinmaan muutokset » Luodaan uudet henkilöt – Ansiomalli » Simuloidaan populaatiomallin tietojen perusteella ▪ Ansiot ▪ Palkattomien aikojen etuudet Eläketurvakeskus 16
 17. 17. Moduulien työnjako (2) • Simulointimoduulien jälkeen – Eläkemallissa lasketaan deterministisesti » Eläkekarttumat » Maksettavan eläkkeen suuruus » Indeksikorotukset – Tulosten kokoaminen » Poimitaan henkilöryhmiä simulointiaineistosta kulloisenkin tarpeen mukaan ▪ Lasketaan jakaumien tunnuslukuja Eläketurvakeskus 17
 18. 18. Toteutuksesta • Keskeiset osat APL-kielellä • Moduulit mahdollisimman itsenäisiä – Hallittavuus – Laajennettavuus • PTS-yhteensopivuus – Samat makro-oletukset – Samankaltainen makrokehitys • Simuloinnin alkuvuosi 2008 – (Ensimmäinen simuloitu vuosi 2009) • Tyypillinen simuloinnin päättymisvuosi 2060 tai 2080 Eläketurvakeskus 18
 19. 19. Lähtöaineisto • Otos n. 5% vuoden 2008 Suomen sosiaalivakuutetusta aikuisväestöstä – Lakisääteisten eläkejärjestelmien piirissä – Elossa vuonna 2008 • Lähtöaineistoon on koottu otoksen henkilöistä simuloinnin tarvitsemat tiedot vuosilta 2004-2008 – Lähteenä ETK:n tilasto- ja tutkimusrekisterit Eläketurvakeskus 19
 20. 20. Estimoinnit ja kalibrointi • Estimoinnit on tehty koko väestön datasta, ei pelkästään simuloinnin otoksesta • Siirtymätodennäköisyydet estimoitu vuosilta 2008-2011 • Kalibroidaan makrokehitykset vastaamaan PTS-lukuja – Työllisyys – Eläkealkavuudet – Ansiotason kasvu – Indeksioletukset • Väestösuureet kalibroidaan vastaamaan Tilastokeskuksen väestöennustetta – Kuolevuus – Muuttoliike – 18-vuotiaiden määrä Eläketurvakeskus 20
 21. 21. Populaatiomalli (1) • Simuloidaan vuosittain yksilöille mallin tilat siirtymätodennäköisyyksien perusteella – Töissä, työtön, eläketilat yms. – Siirtymätodennäköisyyksissä Markov-rakenne » Sovellettava siirtymätodennäköisyys riippuu ainoastaan edellisvuoden tilasta (ei henkilön aikaisemmista tiloista) – Muistia tuotu malliin erityisten teknisten välitilojen avulla » Kuinka monta vuotta yhtäjaksoisesti töissä ▪ Vaikuttaa työttömyysriskiin » Vastaava rakenne työkyvyttömyyseläkkeellä ▪ Paranemistodennäköisyys ▪ Kuolemanriski Eläketurvakeskus 21
 22. 22. Populaatiomalli (2) • Dynaaminen koulutusrakenne • Maasta- ja paluumuutto • Luodaan uudet 18-vuotiaat ja maahanmuuttajat Eläketurvakeskus 22
 23. 23. Ansiomalli • Ansiot simuloidaan vuosittain stokastisesti – Arvotun tilan mukaan » Ansiotuloja » Palkattomien aikojen etuuksia • Ikä-, sukupuoli- ja koulutustasokohtaiset ansioprofiilit – Simuloidaan vaihtelua profiilien ympärillä – Huomioidaan mm. edeltävät ansiot – Suhteellinen poikkeama ansioprofiilista AR(1) prosessi » Samankaltainen palkkaprosessi käytössä esim. ETLAn elinkaarimallissa (Määttänen 2013) Eläketurvakeskus 23
 24. 24. Eläkemalli • Eläkkeet lasketaan mahdollisimman tarkasti vallitsevien säännösten perusteella – Lasketaan kaikki lakisääteiset työeläkkeet yhdessä » Ei työeläkelakikohtaisuutta – Eläkelajeja » Vanhuuseläke » Työkyvyttömyyseläke » Osatyökyvyttömyyseläke » Osa-aikaeläke » Lisäksi simuloinnin aikana poistuvia eläkelajeja • Laskenta determinististä edellä simuloitujen tilojen ja ansioiden perusteella Eläketurvakeskus 24
 25. 25. Tulosten kokoaminen • Saadaan vastaavia aggregaattituloksia kuin PTS- mallista – ELSI-mallissa ei työeläkelakikohtaisuutta • Voidaan rajata tuloksia koskemaan tiettyä väestöryhmää – Koulutustaso – Suomessa/ulkomailla asuvat – Sukupuoli • Saadaan jakaumatuloksia – Alkavista eläkkeistä – Maksussa olevista eläkkeistä – Korvausasteista Eläketurvakeskus 25
 26. 26. Tuloksista Esimerkkejä mallilla saatavista Eläketurvakeskus 26
 27. 27. Eläkemenoprosentti Eläketurvakeskus 27 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PROSENTTIA 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 PT S ELSI
 28. 28. Eläkkeellesiirtymisiän odote (25v) Eläketurvakeskus 28 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 VUOTTA 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ELSI I PT S
 29. 29. Eläkkeensiirtymisiän odote (50v) (Jaottelu: peruskoulu, keskiaste, korkeakoulu, ulkomailla asuvat) Eläketurvakeskus 29 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 VUOTTA 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ELSI I ulkom O perusk keskia korkeak PT S
 30. 30. 68-vuotiaiden eläkejakauma M (2008 rahassa) Eläketurvakeskus 30 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 EUROA/KK 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 25% M 75%
 31. 31. Maksussa olevat eläkkeet (2008 rahassa) Eläketurvakeskus 31 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 EUROA/KK 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 M25% M50% M75% N25% N50% N75
 32. 32. Alkavat eläkkeet, miehet peruskoulu (2008 rahassa) Eläketurvakeskus 32 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 EUROA/KK 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 25% M 75%
 33. 33. Muutosanalyysityökalut Eläketurvakeskus 33
 34. 34. Muutosvaikutusten analysointi • Mallia voidaan käyttää eläkejärjestelmän muutosten analysointiin – Ryhmäkohtaiset tunnusluvut – S-käyrät » Ryhmittäin kertoo, kuinka suuri osa voittaisi/häviäisi uudistuksessa ja kuinka paljon » Tämänkaltainen tarkastelu mahdollista, jos työurien ei oleteta muuttuvan • Seuraavassa esitettävä esimerkki on täysin hypoteettinen Eläketurvakeskus 34
 35. 35. TYÖKALUN DEMOON KEKSITTY VARIANTTI 70-vuotiaiden miesten eläkkeen suhde nykylakilaskelmaan, 2060 (variantissa karttumaprosentti 18-63: 1.6%) Eläketurvakeskus 35 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 keskiaste AMK/vast maisteri ulkomailla syntyneet
 36. 36. Tulevaisuudessa • Mallia käytetään 2017 eläkeuudistuksen vaikutusten arvioinnissa • Modulaarinen rakenne mahdollistaa uusien ominaisuuksien lisäämisen malliin – Kelan eläkkeiden laskenta – Eläkkeiden verotus Eläketurvakeskus 36
 37. 37. Lähteet • A. Harding & A. Gupta, Modelling our Future, Population Ageing Social Security and Taxation, 2007. • I. Risku, J. Appelqvist, M. Sankala, H. Sihvonen, H. Tikanmäki & R. Vaittinen, Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013. Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2013. • N. Määttänen, Eläkepoliittisten uudistusvaihtoehtojen arviointia stokastisen elinkaarimallin avulla. Osana julkaisua: Eläkeiän sitominen elinaikaan – miten käy työurien ja tulojaon? Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2013. Eläketurvakeskus 37
 38. 38. Kiitoksia mielenkiinnosta! Eläketurvakeskus 38

×