Arbetspensionssystemet i bilder

902 views
769 views

Published on

Bildserie med centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
902
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

 • Folkpensionens premienkomst innehåller bara pensioner (inte till exempel bostads- och handikappbidrag).


 • Ensamstående pensionstagare, arbetspension antas vara 50 % av lönen.

  Folkpension och garantipension börjar vid 65 års ålder, men arbetspensions eventuell 4,5 procents pensionstillväxt efter 63 års ålder har inte beaktats.

  Nettopension betyder den totalpension som blir kvar efter skatter, antagen att pensionstagaren har inga andra inkomster.
 • ArPL = Lagen om pension för arbetstagare
  SjPL = Lagen om sjömanspension
  FöPL = Lagen on pension för företagare
  LFöPL = Lagen on pension för lantbruksföretagare
  StaPL = Lagen om statens pensioner
  KomPL = Lagen om kommunala pensioner
  KyPL = Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
 • Situationen i början av år 2016.

  Övriga aktörer inom den offentliga sektorn: ortodoxa kyrkan, Finlands Bank, Ålands landskapsregering.

  Keva sköter FPA:s personalpensioner.
 • Ensamstående pensionstagare, arbetspension antas vara 50 % av lönen.

  Folkpension och garantipension börjar vid 65 års ålder, men arbetspensionens eventuell 4,5 procents pensionstillväxt efter 63 års ålder har inte beaktats.
  Nettopension betyder den totalpension som blir kvar efter skatter, antagen att pensionstagaren har inga andra inkomster.
 • Ensamstående pensionstagare, arbetspension antas vara 50 % av lönen.

  Folkpension och garantipension börjar vid 65 års ålder, men eventuell 4,5 procents pensionstillväxt efter 63 års ålder eller andra delar av arbetspension som inte beaktas i folkpensionen, har inte beaktats i figuren.

  Nettopension betyder den totalpension som blir kvar efter skatter, antagen att pensionstagaren har inga andra inkomster.


 • Pensionstillväxten börjar vid ingången av den månad som följer på den då personen fyller 18 år. Pensionstillväxten fram till utgången av den månad då personen uppnår den angivna åldern. Intjäningsprocent 1,5 %:
  för anställningar eller företagarverksamhet vid sidan av ålderspension
  för återstående tid (tiden från arbetsoförmågans inträde till 63 års ålder)
  för sociala förmåner och examen (den förmånsgrundande inkomsten beaktas på olika sätt i fråga om olika förmåner)
  för inkomstbortfallet vid deltidspension för dem som är födda före år 1953

 • Indexjusteringens storlek påverkas av förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex som Statistikcentralen beräknar.
  I lönekoefficienten har prisnivåns förändring 20 procents andel och löntagarnas inkomstnivå 80 procents.
  Arbetspensionsindexet påverkas till 80 procent av förändringen i prisnivån och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.
 • Pensionstagare: Personer som får ålderspension, sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare ur arbetspensionssystemet och/eller folkpensionssystemet och är bosatta i Finland.

  Totalpensionen inbegriper personens egen pension och familjepension.

  Totalpensionen inbegriper arbetspension, folkpension, garantipensíon och SOLITA-pension.

  SOLITA = lagen om militärolycksfall, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring.

  Totalpensionen avser bruttopension.


 • Pensionstagare: Personer som får ålderspension, sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare ur arbetspensionssystemet och/eller folkpensionssystemet och är bosatta i Finland.

  Totalpensionen inbegriper personens egen pension och familjepension.

  Totalpensionen inbegriper arbetspension, folkpension, garantipension och SOLITA-pension.

  SOLITA = lagen om militärolycksfall, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring.

  Totalpensionen avser bruttopension.
 • Pensionstagare: Personer som får ålderspension eller sjukpension ur arbetspensions-systemet och/eller folkpensionssystemet och är bosatta i Finland.

  Totalpensionen inbegriper personens egen pension och familjepension.

  Totalpensionen inbegriper arbetspension, folkpension och SOLITA-pension.

  Fr.o.m. år 2008 innehåller folkpension inte längre pensionstagares bostadsbidrag och vårdbidrag. Garantipension ingår i folkpension fr.o.m. år 2011.

  SOLITA = lagen om militärolycksfall, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring.

  Totalpensionen avser bruttopension.

  Medelinkomsten grundar sig på uppgiften om genomsnittliga löner och företagarinkomster bland förvärvsaktiva i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.
 • på finska

  Pensionstagare: Personer som får ålderspension, sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare ur arbetspensionssystemet och/eller folkpensionssystemet och är bosatta i Finland.

  Totalpensionen inbegriper personens egen pension och familjepension.

  Totalpensionen inbegriper arbetspension, folkpension och SOLITA-pension.

  Garantipension ingår i folkpension fr.o.m. år 2011.

  SOLITA = lagen om militärolycksfall, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring.

  Medelinkomsten grundar sig på uppgifterna om de försäkrades arbetsinkomster och antalet försäkrade i arbetspensionssystemets intjäningsregister. • Deltidspensioner 0,13 md €, specialpensioner för lantbruksföretagare 0,08 md €.

  Totalpensionsutgiften 27,8 md € inkluderar garantipensioner (162 mn €), fronttillägg och barntillägg (31 mn €) som FPA betalar.
 • Totalpensionsuppgiften inkluderar ålderspensioner, sjukpensioner, arbetslöshets-pensioner (2010–2014), familjepensioner, deltidspensioner och specialpensioner för lantbruks-företagare ur olika pensionssystem.

  FPA:s pensionsutgift inkluderar folkpensioner och dessutom garantipensioner (från år 2011), fronttillägg och barntillägg.

  SOLITA = lagen om militärolycksfall, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring.
 • på finska

  FPA:s pensionsutgift inkluderar folkpensioner och garantipensioner.

  SOLITA = lagen om militärolycksfall, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring.

  StPEL: Lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier • Uppskattad och förverkligad utveckling av pensionsutgifter och -avgifter för löntagare inom den privata sektorn i proportion till motsvarande lönesumma. Uppskattningen grundar sig på


 • Siffrorna beskriver situationen för de personer som omfattats av arbetspensionssystemet vid tvärsnittstidpunkten 31.12.
 • Siffrorna avser personer som var anställda eller företagare 31.12.

  En person kan vara försäkrad enligt flera olika arbetspensionslagar samtidigt. I Sammanlagt-siffran (2,3 mn) har varje person räknats bara en gång.

  Övriga offentliga: KyPL, OrtKyl, FPA, Ålands landskapsregering.

  KomPL inkluderar 29 000 förtroendevalda, närståendevårdare, familjevårdare mm. som omfattas av KomPL.

  StaPL inkluderar 4 000 förtroendevalda, konsulter mm. som omfattas av StaPL.
  ArPL = Lagen om pension för arbetstagare
  SjPL = Lagen om sjömanspension
  FöPL = Lagen on pension för företagare
  LFöPL = Lagen on pension för lantbruksföretagare
  StaPL = Lagen om statens pensioner
  KomPL = Lagen om kommunala pensioner
  KyPL = Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
  OrtKyl = Lagen om ortodoxa kyrkan
  FB = Finlands Banks pensionsstadga
  FPA = Folkpensionsanstaltens pensionsstadga
  Ålands landskapsregeringens pensionsstadga

 • Deltidspension 15 000, specialpension för lantbruks-företagare (avträdelsepension och avträdelsestöd) 12 000, barnpension 19 000.

  Siffrorna inkluderar alla som har fått pension ur arbetspensions- eller folkpensions-systemet.

  Antalet pensionstagare bosatta i Finland var 1 480 000 och antalet pensionstagare bosatta utomlands var 61 000.
 • Pensionstagarna: Personer som bor i Finland och får ålderspension, sjukpension, arbetslöshetspension (1995–2014)eller specialpension för lantbruksföretagare ur arbetspensions- eller folkpensionssystemet.


  Utbetalningen av nedskurna folkpensioner upphörde 1.1.2001. Då började 300 000 pensionstagare som tidigare hade fått både arbets- och folkpension, får endast arbetspension.


 • Pensionstagarna: Personer som bor i Finland och får ålderspension, sjukpension, deltidspension, specialpension för lantbruksföretagare eller familjepension ur arbetspensions- eller folkpensionssystemet.

  Befolkningen: FPA-försäkrad befolkning


 • Siffrorna inkluderar personer som bor i Finland och har fått sjukpension ur arbetspensions- eller folkpensionssystemet.
  Sjukpensionerna inkluderar egentliga sjukpensioner och individuella förtidspensioner (åren 2005–2010).

  Egentlig sjukpensionen: Pension som beviljats tills vidare och rehabiliteringsstöd (sjukpension som beviljats på viss tid). Båda kan också beviljas som delpensioner inom arbetspensionssystemet.
 • Siffrorna i figuren gäller nya arbetspensionstagare.

  Deltidspensionstagare betraktas inte som pensionerade, eftersom det är en förutsättning för pensionen att personen arbetar.

  I nya ålderspensionstagare ingår endast de som har gått i ålderspension direkt eller efter deltidspension.


 • Siffrorna i figuren gäller nya arbetspensionstagare.

  Sjukpensioner inkluderar egentliga sjukpensioner och individuella förtidspensioner (2000–2006).

  Egentlig sjukpension: Pension som beviljas tills vidare och rehabiliteringsstöd (sjukpension som beviljas på viss tid). Båda kan också beviljas som delpension.


 • 37

 • Siffrorna inkulderar nya arbetspensionstagare som gått i ålderspension (endast de som har gått direkt eller efter deltidspension), sjukpension, arbetslöshetspension (2000–2011) eller special pension för lantbruksföretagare.
  Nya deltidspensionstagare ingår inte i siffrorna i figuren.

  Medianåldern är den mittersta observationen i materialet, dvs. hälften av de nya pensionstagarna är yngre och hälften äldre än medianåldern.

  Medelåldern är det aritmetiska medelvärdet av de nya pensionstagarnas åldrar.

  Den förväntade pensioneringsåldern är ett mått som tagits fram för att användas vid sidan av de traditionella måtten medelåldern och medianen och som bättre lämpar sig för observation av förändringar i pensioneringsåldern. Den förväntade pensioneringsåldern är den genomsnittliga pensioneringsåldern bland försäkrade i en viss ålder, om pensioneringsfrekvenserna och dödlighetstalen i olika åldersgrupper hålls på gransknings-årets nivå. Den förväntade pensioneringsålder är oberoende av åldersstrukturen. I figuren har den förväntade pensioneringsåldern beräknats för 25-åringar och den beskriver pensioneringsåldern i hela den arbetspensionsförsäkrade befolkningen.


 • Den förväntade pensioneringsåldern är ett mått som tagits fram för att användas vid sidan av de traditionella måtten medelvärdet och medianen och som bättre lämpar sig för observation av förändringar i pensioneringsåldern.

  Den förväntade pensioneringsåldern är den genomsnittliga pensioneringsåldern bland försäkrade i en viss ålder, om pensioneringsfrekvenserna och dödlighetstalen i olika åldersgrupper hålls på granskningsårets nivå. Den förväntade pensionerings-åldern är oberoende av åldersstrukturen.

  Den förväntade pensioneringsåldern har beräknats för 25-åringar och 50-åringar. Siffran för 25-åringar beskriver pensioneringsåldern i hela den arbetspensions-försäkrade befolkningen. Siffran för 50-åringar har beräknats utgående från de försäkrade som fyllt 50 år. • 41
 • Arbetspensionsrehabilitering är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsförsäkrarna. Målet för rehabiliteringen är att förebygga arbets-oförmåga och öka en persons möjligheter att fortsätta arbeta, när hans eller hennes hälsa inte tillåter en fortsättning i det tidigare arbetet.
  Arbetspensionsrehabiliteringen är individuell. Den kan ha formen av arbetsprövning eller arbetsträning på en arbetsplats, yrkesutbildning eller stöd för närings-verksamhet.
  För den tid som rehabiliteringen pågår betalas en inkomstersättning. Arbetstagare och företagare som kommer från arbetslivet får rehabiliteringspenning. De som redan är pensionerade får rehabiliteringstillägg.

  (endast på finska)


 • År 2014 var medelåldern bland rehabiliteringsklienterna 47 år, 47 år bland kvinnor och 46 år bland män. Av rehabiliteringsklienterna var 53 % kvinnor.
 • De totala kostnaderna för rehabiliteringen består av inkomstersättningen under rehabiliteringstiden (rehabiliteringsunderstöd, rehabiliteringspenning/-tillägg) och kostnaderna för rehabiliteringstjänsterna. År 2014 var den genomsnittliga inkomstersättningen 2 357 €/mån.
 • I figuren studeras det direkta resultatet av rehabiliteringsperioder som slutförts under de senaste tio åren, dvs. vart rehabiliteringen ledde. Resultaten bygger på uppgifter från arbetspensions-anstalterna, inte på Pensionsskyddscentralens registeruppgifter.

  Direkt resultat av rehabiliteringen:

  Återgick till arbetet: Personen började med det arbete som rehabiliteringen siktade på eller återgick i sitt tidigare arbete.

  Studerar vidare, blev arbetslös: Rehabiliteringen lyckades i sig, men personen studerar vidare eller blev arbetslös.

  Annan: Rehabiliteringen avbröts, orsaken inte känd, personen har börjat omfattas av olycksfalls- eller trafikförsäkringen mm.

  Partiell sjukpension: Personen får partiell sjukpension (delinvalidpension).

  Full sjukpension: Personen får full sjukpension (full invalidpension).
 • I figuren studeras rehabiliteringens omedelbara resultat beroende på om personen före rehabiliteringen hade varit i arbetslivet eller pensionerad. Resultaten bygger på uppgifter från arbetspensionsanstalterna, inte Pensionsskyddscentralens registeruppgifter.

  Bakgrund till rehabiliteringen
  I arbetslivet: Personen arbetade eller var arbetslös innan rehabiliteringen inleddes.

  Pensionerad: Personen får egen pension, närmast sjukpension (partiellt/fullt rehabiliterings-stöd). Familjepension har inte beaktats i klassificeringen.

  Omedelbart resultat av rehabiliteringen:

  Återgick till arbetet: Personen började med det arbete som rehabiliteringen siktade på eller återgick i sitt tidigare arbete.

  Studerar vidare, blev arbetslös: Rehabiliteringen lyckades i sig, men personen studerar vidare eller blev arbetslös.

  Annan: Rehabiliteringen avbröts, orsaken inte känd, personen har börjat omfattas av olycksfalls- eller trafikförsäkringen mm.

  Partiell sjukpension: Personen får partiell sjukpension (delinvalidpension).

  Full sjukpension: Personen får full sjukpension (full invalidpension).

 • I figuren studeras livssituationen för personer som har slutfört rehabilitering år 2010, närmast hur bestående situationen varit i fråga om arbete och pension. Uppgifterna bygger på Pensionsskyddscentralens register.

  Arbete: Personen är helt i arbetslivet.

  Arbete och pension: Personen arbetar vid sidan av pension. Pensionen kan vara partiell sjukpension, full sjukpension eller någon annan pension.

  Varken arbete eller pension: Personen är arbetslös eller studerar.

  Partiell sjukpension, full sjukpension: Personen är endast pensionerad, arbetar inte.

  Annat: Personen har någon annan pension än sjukpension och arbetar inte, död.
 • Staten bekostar också StPEL-förmåner, som tillväxer under tid för vård av barn under tre år eller studier, och omkostnader som hänför sig till dem. StPEL-förmånerna uppgick sammanlagt cirka 2,6 miljoner euro år 2015.

 • Källa: Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalterna och Arbetspensionsförsäkrarna TELA
  Det lagstadgade arbetspensionsskyddet i Finland finansieras huvudsakligen med arbetspensionsavgifter som arbetsgivarna, företagarna, lantbruksföretagarna och arbetstagarna betalar samt med de insamlade pensionsfonderna och avkastningen på dem.
  En del av pensionerna bekostas med statens andelar och Arbetspensionsförsäkrings-fondens inbetalningar till arbetspensionssystemet.
 • Social- och hälsovårdsministeriet fastställer procentsatserna för arbetspensions-avgifterna årligen.

  Procentsatserna för företagares och lantbruksföretagares avgifter är knutna till den genomsnittliga ArPL-avgiften.

  Procentsatsen för företagares arbetspensionsavgift och LFöPL-grundprocenten motsvarar den genomsnittliga procentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare utan den höjda avgiftsandelen för personer som fyllt 53 år.

  Procentsatserna för de FöPL- och LFöPL-försäkrades avgifter höjs i början av kalenderåret efter den försäkrades 53-årsdag med lika många procentenheter som avgifterna för arbetstagare som fyllt 53 år.

  Rabatten på FöPL-avgiften för nya företagare är 22 procent.
 • Källor:
  Bruttonationalprodukt: Statistikcentralen
  Pensionsfonderna: Arbetspensionsförsäkrarna TELA
 • 55
 • 56
 • 57
 • Arbetspensionssystemet i bilder

  1. 1. Arbetspensionssystemet i bilder Bildserie med centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. 7.4.2016
  2. 2. Pensionssystemet och dess förvaltning
  3. 3. Pensionsskyddscentralen 2
  4. 4. Pensionsskyddscentralen 3
  5. 5. Pensionsskyddscentralen 4
  6. 6. Pensionsskyddscentralen 5
  7. 7. Pensionsskyddscentralen 6
  8. 8. Pensionsskyddscentralen 7
  9. 9. Pensionsskyddscentralen 8
  10. 10. Hur pensionen bestäms
  11. 11. Pensionsskyddscentralen 10
  12. 12. Pensionsskyddscentralen 11
  13. 13. Pensionsskyddscentralen 12
  14. 14. Pensionsskyddscentralen 13
  15. 15. Pensionsskyddscentralen 14
  16. 16. Pensionsskyddscentralen 15
  17. 17. Pensionsnivån
  18. 18. Pensionsskyddscentralen 17
  19. 19. Pensionsskyddscentralen 18
  20. 20. Pensionsskyddscentralen 19
  21. 21. Pensionsskyddscentralen 20
  22. 22. Pensionsutgiften
  23. 23. Pensionsskyddscentralen 22
  24. 24. Pensionsskyddscentralen 23
  25. 25. Pensionsskyddscentralen 24
  26. 26. Pensionsskyddscentralen 25
  27. 27. De arbetspensions- försäkrade
  28. 28. Pensionsskyddscentralen 27
  29. 29. Pensionsskyddscentralen 28
  30. 30. Pensionstagarna
  31. 31. Pensionsskyddscentralen 30
  32. 32. Pensionsskyddscentralen 31
  33. 33. Pensionsskyddscentralen 32
  34. 34. Pensionsskyddscentralen 33
  35. 35. Nya arbetspensionerade och pensioneringsåldern
  36. 36. Pensionsskyddscentralen 35
  37. 37. Pensionsskyddscentralen 36
  38. 38. Pensionsskyddscentralen 37
  39. 39. Pensionsskyddscentralen 38
  40. 40. Pensionsskyddscentralen 39
  41. 41. Pensionsskyddscentralen 40
  42. 42. Pensionsskyddscentralen 41
  43. 43. Arbetspensions- rehabilitering
  44. 44. Pensionsskyddscentralen 43
  45. 45. Pensionsskyddscentralen 44
  46. 46. Pensionsskyddscentralen 45
  47. 47. Pensionsskyddscentralen 464646Pensionsskyddscentralen 46
  48. 48. Pensionsskyddscentralen 47
  49. 49. Finansieringen av arbetspensionerna
  50. 50. Pensionsskyddscentralen 49
  51. 51. Pensionsskyddscentralen 50
  52. 52. Pensionsskyddscentralen 51
  53. 53. Pensionsskyddscentralen 52
  54. 54. Pensionsskyddscentralen 53
  55. 55. Arbetspensionsanstalternas placeringsverksamhet
  56. 56. Pensionsskyddscentralen 55
  57. 57. Pensionsskyddscentralen 56
  58. 58. Pensionsskyddscentralen 57

  ×