Helsedirektoratets ledermøte:

 Implementering av retningslinjer
    Kunnskapsesenterets
      og prosedyrer
  ...
Meny for 20 minutter


             Bakgrunn

             Hva virker på
             ...
Paradoks 1 Ny viten som kan hjelpe pasienter publiseres
 hele tiden

 …men vil ikke gi bedre helse uten at fagfolk ...
Paradoks 2  Godt dokumentert at kunnskap ofte ikke når
  praksis
  –  30-40 prosent av pasientene får ikke doku...
Paradoks 3


 At retningslinjer blir utarbeidet betyr ikke
 at de blir implementert
BMC Medical Informatics and Deci...
Implementeringsvitenskap

             ”The scientific study of methods to
             promote th...
…i sum:     Atferds-
      endring
Implementering: Hvem summerer opp
kunnskapen?


§ EPOC, -Cochrane Library

§ National Implementation Research Network

§ I...
Kilde 1: EPOC -Endring av helsearbeideres
atferd

             EPOC = Effective
             pract...
EPOC: Om 7 vanlige tiltak

            1. Læringsmateriell

            3. Praksisbesøk

      ...
1. Sende ut skriftlig materiell


              Distribusjon av
              læringsmateriell
 ...
2. Praksisbesøk


          En kompetent person møter
          fagfolk på arbeidsplassen
      ...
3. Bruk av lokale opinionsledere


             Tiltak via fagfolk utnevnt av
             sine ko...
4. Revisjon/tilbakemelding


             Revisjon/tilbakemelding:
             – informasjon om ...
5. Tiltak med pasienten som mellomledd


           NB: Målet for tiltaket er å
           endre atf...
6. Påminnere


         Påminnere:
         – elektronisk
          beslutningsstøtte
     ...
Konferanser og workshops


            Passivt å motta informasjon

            ”Train and hope”

 ...
Kilde 2: Praksisendring hos fagfolk generelt


             Implementation research: a
            ...
7 suksessfaktorer

          §  Valg av medarbeidere

          §  Opplæring av medarbeidere

   ...
1. Valg av stab

          Gjelder valg av hvem
          som
          – lærere
      ...
2. Opplæring av fagfolk

              Å forberede folk på
              det de skal gjøre

 ...
Men øvelse er effektivt!

               Presenter kunnskapen

               Gi realistiske
 ...
3. Veiledning av staben

            Krever realistiske
            rammer
           ...
4. Evaluering av staben

              Evaluering av stabens
              – etterlevelse
  ...
5. Evaluering av programmet

            Bemanning
            Organisering
            T...
6. En understøttende administrasjon


             Arbeider for å bygge ned
             barrier...
7. Intervensjoner på systemnivå

             tiltak for å sikre at
             ressurser og st...
Konklusjon NIRN          Det er mulig å få
          helsearbeidere til å
          endr...
3. kilde: Improving patient care

              Detaljert
              gjennomgang av
     ...
Implementering i 9 faser

              §  Skap oppmerksomhet
                rundt innovasjo...
3. Skap forståelse
  – hva den nye praksisen
   innebærer
   – hvorfor den trengs
   – hva som er forventet av hv...
5. Sørg for at målgruppa
  utvikler en positiv
  holdning til endring
  – basert på at det er flere
   fordeler enn u...
Implementering i 9 faser

               6. Sørg for at
               målgruppa fast
    ...
 7. Prøv praksisen ut i liten skala.
  – Evaluer etter testperioden og justér
  – ..før omfattende implementering gjenn...
Hovedkonklusjoner -organiasjoner:

            9. Inkorporér den nye
             praksisen i
  ...
Kilde 4: Hva fremmer bruk av retningslinjer?

              Basert på 12
              systemati...
1. Karakteristika ved retningslinjen

              Enkel å forstå
              Enkel å prøve...
2. Karakteristika ved implementeringsstrategiene


               Ulike konklusjoner
           ...
3. Karakteristika ved fagfolk

  Manglende oppmerksomhet på, kjennskap til, og
  enighet med retningslinjen er hovedbarr...
4. Karakteristika ved pasienter

              Motstand mot
              anbefalingene fra
 ...
5. Faktorer i miljøet

              Tidspress, manglende
              personellressurser og
 ...
For å oppsummere…


           Å lage retningslinjer..

           uten å følge opp med
      ...
Lær mer
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kunnskapsgrunnlaget for implementering

2,514 views
2,359 views

Published on

Å implementere er å endre praksis. Hva er effektive tiltak for å endre praksis, og hva er ikke effektivt?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kunnskapsgrunnlaget for implementering

 1. 1. Helsedirektoratets ledermøte: Implementering av retningslinjer Kunnskapsesenterets og prosedyrer nye PPT-mal –hva er forskningsgrunnlaget? Øystein Eiring. Spesialist i psykiatri. Konst. redaktør Helsebiblioteket, Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten. Helsefaglig rådgiver Sykehuset Innlandet
 2. 2. Meny for 20 minutter  Bakgrunn  Hva virker på helsearbeidere?  Hva virker på fagfolk generelt?  Hva fremmer bruk av retningslinjer?
 3. 3. Paradoks 1  Ny viten som kan hjelpe pasienter publiseres hele tiden  …men vil ikke gi bedre helse uten at fagfolk tar funnene i bruk i praksis. Grimshaw, Ward, Eccles. Oxford Handbook of Public Health.
 4. 4. Paradoks 2  Godt dokumentert at kunnskap ofte ikke når praksis – 30-40 prosent av pasientene får ikke dokumentert effektiv behandling – 20-25 prosent av pasientene får behandling som ikke er nødvendig, eller kan være skadelig Grol R (2007)
 5. 5. Paradoks 3  At retningslinjer blir utarbeidet betyr ikke at de blir implementert BMC Medical Informatics and Decision Making 2008, 8:38
 6. 6. Implementeringsvitenskap  ”The scientific study of methods to promote the systematic uptake of research findings and other evidence-based practices into routine practice, and, hence, to improve the quality and effectiveness of health services and care” Welcome to implementation science. Implement Sci. 2006; 1: 1
 7. 7. …i sum: Atferds- endring
 8. 8. Implementering: Hvem summerer opp kunnskapen? § EPOC, -Cochrane Library § National Implementation Research Network § Improving patient care. Grol et al. § Ny meta-oversikt 2008
 9. 9. Kilde 1: EPOC -Endring av helsearbeideres atferd  EPOC = Effective practice and organization of care group  Del av Cochrane- samarbeidet  Satelitt ved Nasjonalt kunnskapssenter
 10. 10. EPOC: Om 7 vanlige tiltak 1. Læringsmateriell 3. Praksisbesøk 5. Opinionsledere 7. Revisjon/tilbakemelding 9. Tiltak med pasienter som mellomledd 11. Påminnelser 13. Konferanser og workshops
 11. 11. 1. Sende ut skriftlig materiell  Distribusjon av læringsmateriell – retningslinjer – audiovisuelt materiell – elektroniske versjoner  ”Send and they will read”  Ingen effekt på pasientutfall  4,3 prosent absolutt endring
 12. 12. 2. Praksisbesøk  En kompetent person møter fagfolk på arbeidsplassen – gir informasjon – kan inkludere info om fagpersonens prestasjoner  Teknikk anvendt med hell av legemiddelindustrien  Gir i snitt 4,8 % endring for forskrivningspraksis  Varierende forøvrig
 13. 13. 3. Bruk av lokale opinionsledere  Tiltak via fagfolk utnevnt av sine kolleger som innflytelsesrike  …kan være vanskeligere enn en skulle tro å finne de  Gir i snitt 10 prosent praksisendring
 14. 14. 4. Revisjon/tilbakemelding  Revisjon/tilbakemelding: – informasjon om egne faglige prestasjoner over et gitt tidsrom – kan inkludere råd – info fra – pasientjournal – databaser – pasienter – fagpersonen selv  Små til moderate effekter
 15. 15. 5. Tiltak med pasienten som mellomledd  NB: Målet for tiltaket er å endre atferden til helsepersonell  Som ledd i tiltaket gir eller får pasienten informasjon  Eksempler: – brev i posten til pasienten – info på venterommet – bruk av massemedia  Gir i snitt 21 % endring (?)
 16. 16. 6. Påminnere  Påminnere: – elektronisk beslutningsstøtte – påminner i pasientmøtet – påminner mellom møter – utvidet labsvar  Gir i snitt 14,1 prosent endring (?)
 17. 17. Konferanser og workshops  Passivt å motta informasjon  ”Train and hope”  Usannsynlig at har effekt  MEN:  Interaktive workshops  Fra 0 til moderat effekt
 18. 18. Kilde 2: Praksisendring hos fagfolk generelt  Implementation research: a synthesis of the literature  Inkluderer empiriske studier, meta-analyser, og littteraturoversikter  743 artikler inkludert etter kritisk gjennomgang  NIRN
 19. 19. 7 suksessfaktorer § Valg av medarbeidere § Opplæring av medarbeidere § Coaching av medarbeidere § Evaluering av medarbeidere § Evaluering av programmet § En understøttende administrasjon § Støtte på systemnivå
 20. 20. 1. Valg av stab  Gjelder valg av hvem som – lærere – veiledere – evaluerere – …Alle passer ikke til alle roller  Effektive intervjuteknikker fins
 21. 21. 2. Opplæring av fagfolk  Å forberede folk på det de skal gjøre  ”Lær opp og håp det beste” virker ikke alene – Men er den tradisjonelle måten – Er i seg selv ineffektiv
 22. 22. Men øvelse er effektivt!  Presenter kunnskapen  Gi realistiske demonstrasjoner  Sørg for muligheter til å praktisere og øve på nøkkel-ferdigheter  Gi feedback på prestasjonene
 23. 23. 3. Veiledning av staben  Krever realistiske rammer  Riktig tidspunkt: Undervisning mens de driver praksis  Evaluering og tilbakemelding  Emosjonell støtte
 24. 24. 4. Evaluering av staben  Evaluering av stabens – etterlevelse – kompetanse  Rask tilbakemelding til den det gjelder  Både muntlig og skriftlig
 25. 25. 5. Evaluering av programmet  Bemanning  Organisering  Tjenester som ytes  Hvordan gjennomføres – valg av, opplæring av, veiledning og evaluering av medarbeidere
 26. 26. 6. En understøttende administrasjon  Arbeider for å bygge ned barrierer for implementering  Støtter klinikerne ved å – skape et velvillig miljø innad i organisasjonen i forhold til – ressurser, inklusive finansiering – fleksibilitet – policy
 27. 27. 7. Intervensjoner på systemnivå  tiltak for å sikre at ressurser og støtte vedvarer – policy på divisjons-, foretaks- og regionalt nivå – infrastruktur og teknisk støtte – lovverk ... med utgangspunkt i klinikeres perspektiv.
 28. 28. Konklusjon NIRN  Det er mulig å få helsearbeidere til å endre praksis  Krever en implementerings- organisasjon – og tiltak på ulike nivåer
 29. 29. 3. kilde: Improving patient care  Detaljert gjennomgang av forskningsgrunnlaget  Fokus på implementering av retningslinjer
 30. 30. Implementering i 9 faser § Skap oppmerksomhet rundt innovasjonen – eks. massemedia, personlig kontakt, personlig utformet brev, opinionsledere § Stimulér interesse for å vite mer, og sørge for involvering – eks. en attraktiv brosjyre, diskusjon på arbeidsstedet, entusiasme fra tidlige utprøvere
 31. 31. 3. Skap forståelse – hva den nye praksisen innebærer – hvorfor den trengs – hva som er forventet av hver enkelt 4. Sørg for at de som skal endre praksis utvikler innsikt i egne rutiner – hvor trenger hver enkelt forbedring? – Tilbakemelding på egne prestasjoner
 32. 32. 5. Sørg for at målgruppa utvikler en positiv holdning til endring – basert på at det er flere fordeler enn ulemper – motstand bør diskuteres seriøst og åpent – Tips: tidlige utprøvere demonstrerer fordeler og viser at praksisen kan tilpasses
 33. 33. Implementering i 9 faser  6. Sørg for at målgruppa fast bestemmer å gjennomføre endringene.  Inkluder en diskusjon av hvilke problemer som kan forventes underveis – og hvilke løsninger en da vil ty til
 34. 34.  7. Prøv praksisen ut i liten skala. – Evaluer etter testperioden og justér – ..før omfattende implementering gjennomføres.  8. Integrer den nye praksisen i rutinene – prosedyrer og arbeidsrutiner.
 35. 35. Hovedkonklusjoner -organiasjoner: 9. Inkorporér den nye praksisen i organisasjonen – sørg for at den understøttes av organisasjonen – finansiering – budsjett – policy
 36. 36. Kilde 4: Hva fremmer bruk av retningslinjer?  Basert på 12 systematiske oversikter  ”Kunnskapsgrunn- laget er spinkelt”  Heterogenitet July 14, 2009 36
 37. 37. 1. Karakteristika ved retningslinjen  Enkel å forstå  Enkel å prøve ut  Ikke nødvendig med ekstra ressurser  Klar vitenskapelig basis  Utarbeidet av målgruppa July 14, 2009 37
 38. 38. 2. Karakteristika ved implementeringsstrategiene  Ulike konklusjoner om flere tiltak er bedre enn ett – sannsynligvis er flere bedre.  Strategier nær brukeren og integrert i klinisk beslutningstaking mest vellykkede July 14, 2009 38
 39. 39. 3. Karakteristika ved fagfolk  Manglende oppmerksomhet på, kjennskap til, og enighet med retningslinjen er hovedbarrierer  Yngre kan lettere bruke enn eldre og erfarne  Gjør fagfolk klar over at retningslinjen finnes  Disseminering alene er ikke nok  Bruk målrettede implementeringstiltak som involverer fagfolk July 14, 2009 39
 40. 40. 4. Karakteristika ved pasienter  Motstand mot anbefalingene fra pasienter affiserer opptaket av retningslinjen negativt  Det samme gjør komorbiditet  Gi spesifikke råd for tiltak hos pasienter med flere tilstander July 14, 2009 40
 41. 41. 5. Faktorer i miljøet  Tidspress, manglende personellressurser og arbeidspress affiserer negativt  Tilstrekkelige rammebetingelser er viktig for implementering July 14, 2009 41
 42. 42. For å oppsummere…  Å lage retningslinjer..  uten å følge opp med implementering..  gavner neppe pasientene 42
 43. 43. Lær mer

×