Säkerhet för
       personuppgifter

          Magnus Bergström

          IT-säkerhetsspecialist...
Datainspektionens tillsynsverksamhet
•  Tillsynsmetoder
   •  Fältinspektioner
   •  Skrivbordstillsyn
   •  ...
Datainspektionens befogenheter
•  På begäran få tillgång till
   •  Tillgång till de personuppgifter som behandlas
 ...
Vad föranleder tillsyn?

”Det har kommit till Datainspektionens kännedom att…”
   • Media
   • Klagomål

   • Förfrå...
Hur går det då till?
•  Skrivbordstillsyn
   •  Man får ett brev med frågor som ska besvaras inom
     viss tid....
Hur går det då till?
•  Fältinspektion (forts)
   •  Besök - resulterar i ett protokoll
   •  Kommunikation av pr...
”IT-inspektioner”
•  Skiljer sig inte formellt från ”annan” tillsyn, bara att
  fokus ligger på säkerhetsåtgärder.
• ...
Säkerhetsåtgärder enligt PuL




2010-05-28
                8
Den perfekta lagen?
2010-05-28
Integritetstrappan
                Säkerhet  30-32 §§


              Information  23-27 §...
Säkerhetsåtgärder enligt PuL

•  30 §
   • Personer som behandlar personuppgifter
•  31 §
   • Säkerhetsåtgärder
• ...
Personuppgiftsbiträde – 30 § PuL
•  Personuppgiftsbiträde (PuB)
•  30 §
   •  Behandlar personuppgifter för den
  ...
Säkerhetsåtgärder – 31 § PuL
•Tekniska och organisatoriska åtgärder för
att skydda uppgifterna
•Åtgärderna ska åstadkomma ...
Säkerhetsåtgärder – 31 § PuL     (forts.)



Lämplig med beaktande av:
   •  Tekniska möjligheter
   •  Kostnad...
Vad är ”lämpligt”?

•  Tillgänglig teknik
   •  Standardlösningar
   •  Man behöver inte uppfinna något nytt

• ...
Vad är ”lämpligt”? (forts)

•  Särskilda risker
   •  Hot – händelser att skydda sig emot
   •  Sannolikhet – hur o...
Vad är ”lämpligt”? (forts)

•  Hur pass känsliga uppgifterna är
   •  Känsliga personuppgifter enligt 13 §
     Pu...
Beslut om säkerhetsåtgärder – 32 §

•  Beslut i enskilda fall
•  Beslut får förenas med vite




2010-05-28
      ...
Integritetstrappan
                Säkerhet  30-32 §§


              Information  23-27 §...
Allmänna råd och rekommendationer




2010-05-28
                  20
Allmänna råd

Säkerhet för personuppgifter
•  Rekommendationer
•  Förtydligar PuLs krav




2010-05-28
         ...
Informationsbroschyr

Sammanfattning av de
allmänna råden




2010-05-28
            22
Organisatoriska åtgärder/Administrativ säkerhet




 2010-05-28
                      23
Organisatoriska åtgärder




 2010-05-28
              24
Policy, ansvar och organisation

•  Säkerhetspolicy
•  Tilldelade roller i
   säkerhetsarbetet
•  Sårbarhets- och ...
Dokumentation

•  Aktuella policydokument
   •  Säkerhetspolicy
   •  Informationssäkerhetspolicy
   •  IT-säker...
Dokumentation    (forts)


•  Kartläggning av säkerhetsrisker
   •  Nulägesanalyser
   •  Sårbarhetsanalyser
 ...
Dokumentation    (forts)



•  Incidenthantering
  – Rutiner för att hantera avvikelser
   •  Rapportering
   ...
Utbildning

•  Information om policy och regelverk
•  Säker hantering av personuppgifter
•  Säkerhetsmedvetande
•Hanter...
Strukturerat




2010-05-28
        30
Praktiska säkerhetsåtgärder




2010-05-28
               31
Fysisk säkerhet
•  Tillträdeskontroll
•  Skydd av utrustning
   •  Lokal
   •  Lås och larm
   •  Brandskydd
 ...
Fysisk datasäkerhet
• Mobila enheter och flyttbara
lagringsmedia
   •  Rutiner för hantering och
     förvaring
  ...
Autentisering – Vem är X?
   •  Unik användaridentitet
   •  Lösenord –personligt, hemligt, komplext
   •  Asymme...
Behörighetskontroll – Vad får X göra?

•  Styrning av åtkomsträttigheter
•  Skriftligt dokumenterad
       •  Til...
Behörighetskontroll     –frågor

•Hur har tilldelningen av åtkomsträttigheter beslutats
(och av vem)
•Rutiner för till...
Loggning

•  Dokumentation av åtkomst till personuppgifter
•  Information till användarna
•  Rutiner för uppföljning


...
Loggning    -frågor

•  Går det att utreda vem som gjorde vad och när?
•  Vilka loggar förs var och varför?
•  Hur ...
Datakommunikation
•  Överföring av personuppgifter
   •  Publika och externa nätverk
   •  Internet / Sjunet

•  H...
Säkerhetskopiering


•  Viktiga program och data
•  Rutiner på regelbunden basis
•  Förvaring/överföring av säkerhetsko...
Säkerhetskopiering    –frågor


•  Hur ofta tas säkerhetskopior?
•  Hur många generationer sparas?
•  Hur skyddas sä...
Utplåning, reparation och service


•Data på lagringsmedia och i annan
utrustning.
•Avtal med en extern part (till exempel...
Skydd mot skadliga program


Program på servrar och klienter som skyddar mot
datavirus, trojaner, spionprogram etc.
  • ...
Personuppgiftsbiträden


”Skyddet för personuppgifterna ska inte bli
sämre av att man anlitar ett
personuppgiftsbiträde.”
...
Personuppgiftsbiträden
•  Utanför egna organisationen
•  Skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal?
•  ”lämpliga säkerhets...
Sammanfattning

•  Kartlägg hotbilden
•  Fastställ policy
•  Upprätta en organisation
•  Inför åtgärder
•  Informera ...
Sammanfattande sammanfattning


    Man ska veta vad man gör och varför…
       (och se till att det är lagligt…)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Säkerhetsåtgärder och internet

1,693 views
1,641 views

Published on

Föreläsning med Magnus Bergström, Datainspektionen, vid seminarium med Nätverket för E-hjälp, Stockholm 100528.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Säkerhetsåtgärder och internet

 1. 1. Säkerhet för personuppgifter Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist magnus.bergstrom@datainspektionen.se www.datainspektionen.se 2010-05-28 1
 2. 2. Datainspektionens tillsynsverksamhet • Tillsynsmetoder • Fältinspektioner • Skrivbordstillsyn • Enkäter • Inspektioner • Planerade – föranmälda • Oanmälda 2010-05-28 2
 3. 3. Datainspektionens befogenheter • På begäran få tillgång till • Tillgång till de personuppgifter som behandlas • Upplysningar om behandlingen och säkerheten • Tillträde till lokaler där behandlingen sker • Möjligheter till sekretess • Samma sekretess som hos tillsynsobjektet • Uppgifter om enskilda • Uppgifter om säkerhetsåtgärder 2010-05-28 3
 4. 4. Vad föranleder tillsyn? ”Det har kommit till Datainspektionens kännedom att…” • Media • Klagomål • Förfrågningar • Samråd • ”Eget intresse” • Branch- eller sektorsvisa kontroller • Nya företeelser • … Dock alltid ex officio… 2010-05-28 4
 5. 5. Hur går det då till? • Skrivbordstillsyn • Man får ett brev med frågor som ska besvaras inom viss tid. • Fältinspektion • Kontakt (Vanligtvis via PuO) • Vad vill vi veta/diskutera? • Vilka behöver vara med? • När kan vi ses? • Tillsynsskrivelse/Bekräftelse 2010-05-28 5
 6. 6. Hur går det då till? • Fältinspektion (forts) • Besök - resulterar i ett protokoll • Kommunikation av protokoll • inspektionsobjektet ges möjlighet att inkomma med synpunkter • Beslut • Eventuella synpunkter/påpekanden • Eventuella förelägganden • Ärendet avslutas • ”…kan komma att/kommer att följas upp.” 2010-05-28 6
 7. 7. ”IT-inspektioner” • Skiljer sig inte formellt från ”annan” tillsyn, bara att fokus ligger på säkerhetsåtgärder. • Kontroll av samstämmighet mellan teori och praktik… • Kontroll även av de organisatoriska aspekterna. • Styrdokument • Rutiner •… 2010-05-28 7
 8. 8. Säkerhetsåtgärder enligt PuL 2010-05-28 8
 9. 9. Den perfekta lagen? 2010-05-28
 10. 10. Integritetstrappan Säkerhet 30-32 §§ Information 23-27 §§ Person- 22 § nummer Känsliga 13-21 §§ uppgifter Tillåten 10 § behandl. Grundl. 9§ krav 2010-05-28
 11. 11. Säkerhetsåtgärder enligt PuL • 30 § • Personer som behandlar personuppgifter • 31 § • Säkerhetsåtgärder • 32 § • Befogenhet att besluta om säkerhetsåtgärder 2010-05-28 11
 12. 12. Personuppgiftsbiträde – 30 § PuL • Personuppgiftsbiträde (PuB) • 30 § • Behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges (PuA) räkning. • PuB får bara behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från PuA. • Skriftligt avtal. • 31 §, 2 st. • PuA ska se till att PuB både kan och verkligen vidtar ”lämpliga åtgärder” 2010-05-28 12
 13. 13. Säkerhetsåtgärder – 31 § PuL •Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna •Åtgärderna ska åstadkomma en lämplig säkerhetsnivå 2010-05-28 13
 14. 14. Säkerhetsåtgärder – 31 § PuL (forts.) Lämplig med beaktande av: • Tekniska möjligheter • Kostnad • Särskilda risker • Hur pass känsliga uppgifterna är 2010-05-28 14
 15. 15. Vad är ”lämpligt”? • Tillgänglig teknik • Standardlösningar • Man behöver inte uppfinna något nytt • Kostnad • Sällan krävs att skyddet ska kosta mer än det som ska skyddas… 2010-05-28 15
 16. 16. Vad är ”lämpligt”? (forts) • Särskilda risker • Hot – händelser att skydda sig emot • Sannolikhet – hur ofta realiseras hotet? • Konsekvens – effekten om hotet realiseras En säkerhetsåtgärd ska (som minst) reducera antingen sannolikheten för eller konsekvensen av att ett hot realiseras! 2010-05-28 16
 17. 17. Vad är ”lämpligt”? (forts) • Hur pass känsliga uppgifterna är • Känsliga personuppgifter enligt 13 § PuL? • Särreglering? – Isf, vad säger den? • Tystnadsplikt eller sekretess? • ”Skyddsvärde” 2010-05-28 17
 18. 18. Beslut om säkerhetsåtgärder – 32 § • Beslut i enskilda fall • Beslut får förenas med vite 2010-05-28 18
 19. 19. Integritetstrappan Säkerhet 30-32 §§ Information 23-27 §§ Person- 22 § nummer Känsliga 13-21 §§ uppgifter Tillåten 10 § behandl. Grundl. 9§ krav 2010-05-28 19
 20. 20. Allmänna råd och rekommendationer 2010-05-28 20
 21. 21. Allmänna råd Säkerhet för personuppgifter • Rekommendationer • Förtydligar PuLs krav 2010-05-28 21
 22. 22. Informationsbroschyr Sammanfattning av de allmänna råden 2010-05-28 22
 23. 23. Organisatoriska åtgärder/Administrativ säkerhet 2010-05-28 23
 24. 24. Organisatoriska åtgärder 2010-05-28 24
 25. 25. Policy, ansvar och organisation • Säkerhetspolicy • Tilldelade roller i säkerhetsarbetet • Sårbarhets- och riskanalyser • Rutiner för kontroll och uppföljning 2010-05-28 25
 26. 26. Dokumentation • Aktuella policydokument • Säkerhetspolicy • Informationssäkerhetspolicy • IT-säkerhetspolicy • Etc, etc, etc… •Berörda anställda ska ha tagit del av relevant information 2010-05-28 26
 27. 27. Dokumentation (forts) • Kartläggning av säkerhetsrisker • Nulägesanalyser • Sårbarhetsanalyser • Riskanalyser 2010-05-28 27
 28. 28. Dokumentation (forts) • Incidenthantering – Rutiner för att hantera avvikelser • Rapportering • Reaktion • Uppföljning med återkoppling 2010-05-28 28
 29. 29. Utbildning • Information om policy och regelverk • Säker hantering av personuppgifter • Säkerhetsmedvetande •Hantering av teknisk utrustning, program och system 2010-05-28 29
 30. 30. Strukturerat 2010-05-28 30
 31. 31. Praktiska säkerhetsåtgärder 2010-05-28 31
 32. 32. Fysisk säkerhet • Tillträdeskontroll • Skydd av utrustning • Lokal • Lås och larm • Brandskydd • Elförsörjning 2010-05-28 32
 33. 33. Fysisk datasäkerhet • Mobila enheter och flyttbara lagringsmedia • Rutiner för hantering och förvaring • Kryptera lagrade känsliga uppgifter • Trådlösa nät, blåtand etc 2010-05-28 33
 34. 34. Autentisering – Vem är X? • Unik användaridentitet • Lösenord –personligt, hemligt, komplext • Asymmetrisk kryptering (t.ex. e-legitimation) • Engångslösenord (?) • ”Smarta kort” • Biometri 2010-05-28 34
 35. 35. Behörighetskontroll – Vad får X göra? • Styrning av åtkomsträttigheter • Skriftligt dokumenterad • Tilldelning, • ändring och • borttagning av behörigheter • Uppföljning av tilldelade behörigheter 2010-05-28 35
 36. 36. Behörighetskontroll –frågor •Hur har tilldelningen av åtkomsträttigheter beslutats (och av vem) •Rutiner för tilldelning / borttagning / uppföljning av åtkomsträttigheter • Finns det fler behörigheter än användare? • Hur vida är behörigheterna? • Leverantörs-, administrations, skräpkonton? 2010-05-28 36
 37. 37. Loggning • Dokumentation av åtkomst till personuppgifter • Information till användarna • Rutiner för uppföljning Loggning (behandlingshistorik) innebär i sig personuppgiftsbehandling! 2010-05-28 37
 38. 38. Loggning -frågor • Går det att utreda vem som gjorde vad och när? • Vilka loggar förs var och varför? • Hur hanteras logguppgifterna? • Hur länge sparas de? – Varför? • Används särskilda verktyg för logghantering? • Används loggsystemen för automatiska beslut/ larm eller andra åtgärder? 2010-05-28 38
 39. 39. Datakommunikation • Överföring av personuppgifter • Publika och externa nätverk • Internet / Sjunet • Hur skyddas kommunikationen? • Kryptering • av meddelande eller kommunikationslänk 2010-05-28 39
 40. 40. Säkerhetskopiering • Viktiga program och data • Rutiner på regelbunden basis • Förvaring/överföring av säkerhetskopior • Test av återläsning från kopian 2010-05-28 40
 41. 41. Säkerhetskopiering –frågor • Hur ofta tas säkerhetskopior? • Hur många generationer sparas? • Hur skyddas säkerhetskopiorna? • När gallras säkerhetskopiorna? • Hur förstörs säkerhetskopiorna? • Testas återläsning regelbundet? 2010-05-28 41
 42. 42. Utplåning, reparation och service •Data på lagringsmedia och i annan utrustning. •Avtal med en extern part (till exempel en servicebyrå) • Regler om tystnadsplikt/sekretess • Instruktioner till servicebyrån 2010-05-28 42
 43. 43. Skydd mot skadliga program Program på servrar och klienter som skyddar mot datavirus, trojaner, spionprogram etc. • Förebygga • Detektera • Kontinuerlig uppdatering 2010-05-28 43
 44. 44. Personuppgiftsbiträden ”Skyddet för personuppgifterna ska inte bli sämre av att man anlitar ett personuppgiftsbiträde.” 2010-05-28 44
 45. 45. Personuppgiftsbiträden • Utanför egna organisationen • Skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal? • ”lämpliga säkerhetsåtgärder”? • servicebyrå, driftpartner, programvara som tjänst 2010-05-28 45
 46. 46. Sammanfattning • Kartlägg hotbilden • Fastställ policy • Upprätta en organisation • Inför åtgärder • Informera och utbilda kontinuerligt • Följ upp efterlevnaden • Testa säkerheten regelbundet 2010-05-28 46
 47. 47. Sammanfattande sammanfattning Man ska veta vad man gör och varför… (och se till att det är lagligt…)  2010-05-28 47

×