Varam forum vraa_latgale

490 views
436 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Šveices projekta ietvaros 17 Latgales reģiona novada pašvaldības saņēmušas 42 autobusus . Latgales reģionam ir gan vislielākais saņemto autobusu skaits gan lielākais novada pašvaldību skaits, kas iesaistītas projektā. Kā arī lielākais finansējuma daudzums no projekta salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem ir novirzīts Latgales reģionam – 2 948 166,65 LVL. Vēl ir vērts pieminēt, ka Latgales reģionā ir novada pašvaldības, kas saņēmušas vislielāko autobusu skaitu: Daugavpils 8 autobusus un Rēzekne 6 autobusus.
 • Ilūkstes novada pašvaldība 1 28 825.83 (1 Krāslavas novada pašvaldība 1 27 758.61 (1) Preiļu novada pašvaldība 1 32 220.00 (1) Rēzeknes novada pašvaldība 4 131 646.60 (4) Aglonas novada pašvaldība 1 35 000.00 (1) (n) – autobusu skaits
 • Latgalē – 43 lietotāji no tiem 3 pašvaldības ( Rēzeknes novada pašvaldība; Daugavpils pilsētas dome; Līvānu novada dome) Tad vēl ir vesela rinda tādu, par kurām dziļāk jāpapēta vai tā ir pašvaldības iestāde vai tomēr valsts (jo viņi paši savos pieteikumos nenorāda) – vairums gan noteikti ir pašvaldību iestādes Daugavpils reģionālā slimnīca Rēzeknes slimnīca Malnavas koledža Višķu profesionālā vidusskola Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Lūznavas profesionālā vidusskola Dagdas arodvidusskola Krāslavas slimnīca Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība Preiļu slimnīca Ludzas rajona slimnīca Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola Austrumlatgales profesionālā vidusskola Daugavpils Mūzikas vidusskola Viduslatgales profesionālā vidusskola Rēzeknes 14. arodvidusskola
 • Varam forum vraa_latgale

  1. 1. 11/04/11 Valsts reģionālās attīstības aģentūra Ģirts Pūle Valsts reģionālās attīstības aģentūras Sadarbības un informācijas departamenta direktors IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
  2. 2. 11/04/11 VRAA darbības jomas <ul><li>Valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana un uzraudzība </li></ul><ul><li>Valsts informācijas sistēmu savietotāja darbības uzturēšana </li></ul><ul><li>Valsts iestāžu un pašvaldību pakalpojumu katalogs </li></ul><ul><li>Vienas pieturas aģentūra internetā - www.latvija.lv </li></ul>
  3. 3. 11/04/11 VRAA darbības jomas <ul><li>Elektronisko iepirkumu sistēmas darbības nodrošināšana </li></ul><ul><li>Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu pirmā līmeņa finanšu kontrole </li></ul><ul><li>Analītiskā un pētnieciskā darbība teritoriālās attīstības jomā </li></ul><ul><li>ESPON programmas kontaktpunkts Latvijā </li></ul><ul><li>Mājvieta teritoriālās sadarbības programmu un VASAB </li></ul><ul><li>sekretariātiem </li></ul>
  4. 4. 11/04/11 ES Finanšu instrumentu administrēšana <ul><li>Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros 24.7 milj.Ls </li></ul><ul><li>Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai 2.3 milj.Ls </li></ul><ul><li>Publisko interneta pieejas punktu attīstība 3 milj.Ls </li></ul><ul><li>Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai 209 milj.Ls </li></ul><ul><li>Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība 8.27 milj. Ls </li></ul><ul><li>Komplekss atbalsts novadu infrastruktūras attīstībai 9 milj.Ls </li></ul>
  5. 5. 11/04/11 ES Finanšu instrumentu administrēšana <ul><li>Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem </li></ul><ul><li>2.55 milj.Ls </li></ul><ul><li>Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 2.5 milj.Ls </li></ul>
  6. 6. 11/04/11 <ul><li>110 autobusi </li></ul><ul><li>59 pašvaldībām </li></ul><ul><li>Kopējais finansējums 9 517 795 Ls </li></ul><ul><li>Latgalē: </li></ul><ul><li>17 novadi </li></ul><ul><li>42 autobusi </li></ul><ul><li>Kopējais finansējums 2 948 166 Ls </li></ul>
  7. 7. 11/04/11 <ul><li>99 autobusi </li></ul><ul><li>62 pašvaldībām </li></ul><ul><li>Kopējais finansējums 3 198 946Ls </li></ul><ul><li>Latgalē: </li></ul><ul><li>5 novadi </li></ul><ul><li>8 autobusi </li></ul><ul><li>Kopējais finansējums 255 451Ls </li></ul>
  8. 8. 11/04/11 &quot;Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs“ <ul><li>Mērķis - uzlabot ugunsdrošību novadu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos </li></ul><ul><li>Projekts ietver ugunsaizsardzības sistēmu iegādi un uzstādīšanu vispārējās izglītības iestāžu telpās, kuras tiek izmantotas nakšņošanai </li></ul><ul><li>Plānotais finansējums 1.5 milj. Ls </li></ul><ul><li>Projekta īstenošanu paredzēts uzsākt 2012.gada janvārī </li></ul><ul><li>Īstenošanas termiņš – 30 mēneši </li></ul><ul><li>Projekta partneri ir 61 novada pašvaldības un 138 izglītības iestādes. </li></ul>
  9. 9. 11/04/11 &quot;Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs“
  10. 10. 11/04/11 Pirmā līmeņa finanšu kontrole <ul><li>Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma </li></ul><ul><li>Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma </li></ul><ul><li>Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IV A </li></ul><ul><li>Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma </li></ul><ul><li>Starpreģionālās sadarbības INTERREG IV C programma </li></ul><ul><li>Pilsētvides attīstības programma URBACT II </li></ul><ul><li>ESPON (Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls) programma </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Vienas pieturas aģentūra internetā </li></ul><ul><li>39 tiešsaistē pieejamie e-pakalpojumi </li></ul><ul><li>Informācija par 1805 pakalpojumiem </li></ul><ul><li>Pastāvīgo lietotāju skaits 130 203 </li></ul><ul><li>Šogad dažādi e-pakalpojumi tika pieprasīti vairāk nekā 520 000 reizes </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Elektroniska pieteikšanās studijām </li></ul><ul><li>Mani dati Iedzīvotāju reģistrā </li></ul><ul><li>Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā </li></ul><ul><li>Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi </li></ul><ul><li>Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē </li></ul><ul><li>Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana </li></ul>11/04/11 Populārākie e-pakalpojumi
  13. 13. <ul><li>Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu </li></ul><ul><li>Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai) </li></ul><ul><li>Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu </li></ul><ul><li>Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (1.pensiju līmenis) </li></ul><ul><li>Informācija par piešķirtās pensijas, pabalsta, atlīdzības apmēru (sākot no 2008.gada) </li></ul>Jaunumi
  14. 14. E-pārvaldes risinājumi <ul><li>Teritoriju plānojumu centralizēta elektroniskā aprite, ka arī teritoriju plānojumu izstrādes un saskaņošanas elektroniskais atbalsts </li></ul><ul><li>RAIM – Reģionālās attīstības uzraudzības indikatoru modulis. RAIM mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par sociālekonomiskajiem un statistiskajiem rādītājiem valsts, pašvaldību, plānošanas reģionu speciālistiem, investoriem un visai sabiedrībai kopumā </li></ul><ul><li>Vienots pieejas punkts dažādu ģeotelpisko datu turētāju informācijai un pakalpojumiem </li></ul>
  15. 15. E-pārvaldes risinājumi <ul><li>Vienots piekļuves punkts iedzīvotājiem jautājumu iesniegšanai un atbilžu meklēšanai </li></ul><ul><li>Projekta “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveide” mērķis ir veicināt e-pārvaldes attīstību pašvaldībās </li></ul><ul><li>Projekts “E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” veicinās valsts pakalpojumu pieejamību ieviešot jaunus e-pakalpojumus </li></ul><ul><li>Vienota vides izveide publiskās pārvaldes elektronisko dokumentu apritei </li></ul>
  16. 16. <ul><li>18 katalogi (klāsts tiek papildināts) </li></ul><ul><li>63 500 preču sistēmā </li></ul><ul><li>95 piegādātāji </li></ul><ul><li>297 pircējorganizācijas (43 pašvaldības) </li></ul><ul><li>Apgrozījums 9 milj. Ls (2011.gada 1.novembris) </li></ul><ul><li>Jaunākie katalogi: </li></ul><ul><ul><li>Pārtikas preces (ar īpašo sadaļu Latviju prezentējošās preces) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reprezentācijas preces ar apdrukas pakalpojumu </li></ul></ul><ul><ul><li>Datoru uzstādīšanas un tīklu izveides pakalpojumi </li></ul></ul><ul><li>Latgalē – 43 lietotāji no tiem 3 pašvaldības </li></ul><ul><li>www.eis.gov.lv </li></ul>11/04/11 Elektronisko iepirkumu sistēma
  17. 17. Elektronisko iepirkumu sistēma
  18. 18. Klasiskais iepirkums/EIS Iepirkuma procesa posms Dienas Iepirkuma procesa posms Dienas Iestādes/pašvaldības lēmums par iepirkuma uzsākšanu 1 Preču izvēle 1  Nolikuma izstrāde 3-10 Pasūtījumu veikšana ( t.sk. iestādes/pašvaldības lēmums par iepirkuma uzsākšanu) 1-4  Iepirkuma izsludināšana 3 Līguma izpilde/piegāde 2-30  Iepirkuma procedūra līdz 52 Izziņu pārbaude 10 Rezultātu izsludināšana un “gaidīšanas svētki” 11 Sūdzības izskatīšana 22 Līguma noslēgšana 1 Līguma izpilde/piegāde 2-25 KOPĀ: līdz 136 KOPĀ: līdz 35
  19. 19. Elektroniskais iepirkums Latgalē
  20. 20. <ul><li>Pārskats “Reģionu attīstība Latvijā” </li></ul><ul><li>Attīstības indeksa aprēķināšana </li></ul><ul><li>Pašvaldību elektroniskās aptaujas </li></ul><ul><li>Specifiskas informācijas analīze VRAA un VARAM vajadzībām </li></ul><ul><li>Reģionālās attīstības indikatoru moduļa izstrāde (TAPIS daļa) </li></ul>Analītiskā darbība
  21. 21. www.vraa.gov.lv/lv/parskats/ Pārskats “Reģionu attīstība Latvijā”
  22. 22. 11/04/11 Sekretariāti un info-punkti <ul><li>Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma </li></ul><ul><li>Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma </li></ul><ul><li>Latvija - Igaunija – Krievija pārrobežu sadarbības programma </li></ul><ul><li>Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IV A </li></ul><ul><li>Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma </li></ul><ul><li>ESPON (Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls) programma </li></ul><ul><li>Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai </li></ul>
  23. 23. 11/04/11 Seko mums www.vraa.gov.lv www.latvija.lv twitter.com/VRAAagentura twitter.com/PortalsLV twitter.com/ESPON_LV www.youtube.com/vraagovlv
  24. 24. <ul><li>Valsts reģionālās attīstības aģentūra </li></ul><ul><li>Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 </li></ul><ul><li>Tel. 67079000 </li></ul><ul><li>Fakss 67079001 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.vraa.gov.lv </li></ul>11/04/11 Paldies! IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  ×