Inas prezentacija par vpa 03 11 2011

598 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
122
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inas prezentacija par vpa 03 11 2011

 1. 1. Par Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanā Ina Vārna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību pārraudzības departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vecākā eksperte
 2. 2. VPA principa pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem ieviešanas MĒRĶIS – pilnveidot valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas organizāciju , vienuviet nodrošinot iedzīvotājiem pieejamus, ērtus, saprotamus un kvalitatīvus pakalpojumus visā valsts teritorijā
 3. 3. VARAM rīcība noteikto uzdevumu izpildē
 4. 4. VARAM rīcība noteikto uzdevumu izpildē (1) <ul><li>1. Izstrādāta koncepcija par VPA principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā (atbalstīta ar MK 13.09.2011. rīkojumu Nr.446). </li></ul><ul><li>Koncepcijā piedāvāts ieviest publisko pakalpojumu sniegšanā VPA principu, kā arī veidot valstī vienotu klientu apkalpošanas centru tīklu uz pašvaldību bāzes. </li></ul><ul><li>2. Eiropas Sociālā fonda projekta “Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” īstenošana. </li></ul><ul><li>Projekta virsmērķis ir radīt konceptuālu un metodoloģisku pamatu publisko pakalpojumu sistēmas attīstībai un veicināt pakalpojumu un klientu orientēto darbības principu izmantošanu publiskajā pārvaldē . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Piecu pakalpojumu pārbūves pilotprojektu īstenošana, nodrošinot konkrētus ieguvumus attiecīgajās jomās: </li></ul><ul><li>3.1. būvatļaujas izsniegšana (Ogres novada pašv.); </li></ul><ul><li>3.2. reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu u.c. Informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās (Madonas nov. Rīgas pils.); </li></ul><ul><li>3.3. bērna piedzimšanas notikums (Jēkabpils pilsētas pašv.); </li></ul><ul><li>3.4.kadastra informācijas mantojuma lietas (Jelgavas pils. pašv.); </li></ul><ul><li>3.5. slimības pabalsts (Jēkabpils pilsētas pašv.). </li></ul><ul><li>4. Situācijas pakalpojumu sniegšanas un VPA principa ieviešanas jomā apzināšana pašvaldībās. </li></ul>VARAM rīcība noteikto uzdevumu izpildē (2)
 6. 6. <ul><li>5. Tikšanās ar visu ministriju un to padotības iestāžu vadību, apzinot pieredzi un problēmas pakalpojumu sniegšanā: </li></ul><ul><li>5.1. vairākas ministrijas un to padotības iestādes ir uzsākušas darbu pie sistemātiskas pakalpojumu sniegšanas modernizācijas (Zemkopības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts kase) ; </li></ul><ul><li>5.2. nav vienotas izpratnes par publiskā pakalpojuma jēdzienu; </li></ul><ul><li>5.3. nav vienota regulējuma pakalpojumu sniegšanas organizēšanai; </li></ul><ul><li>5.4. tendence likvidēt valsts institūciju reģionālās struktūrvienības; </li></ul><ul><li>5.5. problēmas saistībā ar pakalpojumu elektronizāciju (elektronisko ierakstu juridiskais statuss, arhivēšanas jautājumi u.c.); </li></ul><ul><li>5.6. publisko pakalpojumu kataloga www.latvija.lv nepietiekamā izmantošana. </li></ul>VARAM rīcība noteikto uzdevumu izpildē (3)
 7. 7. <ul><li>6. Pašvaldību visu sniegto pakalpojumu izvērtēšanas rezultātu apkopojums; </li></ul><ul><li>7. Apmācību organizēšana pašvaldību darbiniekiem un metodisko materiālu sagatavošana. </li></ul>VARAM rīcība noteikto uzdevumu izpildē (4)
 8. 8. Provizoriskais ieviešanas plāns
 9. 9. Situācija pašvaldībās publisko pakalpojumu nodrošināšanā un VPA principu ieviešanā
 10. 10. Situācija pašvaldībās publisko pakalpojumu nodrošināšanā un VPA principu ieviešanā (1) <ul><li>Pašvaldībās kopumā ir pozitīva un ieinteresēta attieksme pret VPA principa ieviešanu un īstenošanu iedzīvotāju apkalpošanā; </li></ul><ul><li>Vairākas pašvaldības ir daudz paveikušas pakalpojumu sniegšanas modernizācijā un pilnveidošanā: </li></ul><ul><ul><li>2.1. pozitīvā pieredze iedzīvotāju informēšanā/konsultēšanā par pašvaldībā pieejamiem pakalpojumiem; </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2. pozitīvā pieredze klientu apkalpošanas centru izveidē; </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3. pozitīvā pieredze, nodrošinot valsts pakalpojuma vai tā daļas sniegšanu iedzīvotājam pašvaldībā; </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4. pozitīvā pieredze, nodrošinot pašvaldību un valsts pakalpojumu sniegšanu vienuviet pagastu pārvaldēs; </li></ul></ul><ul><ul><li>2.5. ES struktūrfondu finansējuma izmantošana VPA principa ieviešanā </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>3. Galvenās problēmas: </li></ul><ul><li>3.1. nav apzināti visi pašvaldībā sniedzamie pakalpojumi; </li></ul><ul><li>3.2. ir atšķirīga izpratne par publisko pakalpojumu; </li></ul><ul><li>3.3. pašvaldībā sniedzamie pakalpojumi nav vienuviet uzskaitīti pašvaldības mājas lapā; </li></ul><ul><li>3.4. pašvaldības ir uzsākušas pakalpojumu aprakstīšanu, informācijas publicēšanu, bet šis darbs nav pabeigts; </li></ul>Situācija pašvaldībās publisko pakalpojumu nodrošināšanā un VPA principu ieviešanā (2)
 12. 12. <ul><li>3.5. vairumā gadījumu nav veikta pakalpojumu procedūru, to kvalitātes izvērtēšana, pārbūve, vienkāršošana; </li></ul><ul><li>3.6. salīdzinoši zems pašvaldību sniegto pakalpojumu elektronizācijas līmenis; </li></ul><ul><li>3.7. iedzīvotāju vidū ir mazs pieprasījums pēc e-pakalpojumiem, zemas e-prasmes; </li></ul><ul><li>3.8. vairumā gadījumu pašvaldību pakalpojumi nav ievadīti portālā www.latvija.lv ; </li></ul><ul><li>3.9. klientu apkalpošanas centri ir izveidoti tikai dažās pašvaldībās, klientu apkalpošanas centru izveide pagastu pārvaldēs ir nelietderīga, jo ir mazs apmeklētāju skaits. </li></ul>Situācija pašvaldībās publisko pakalpojumu nodrošināšanā un VPA principu ieviešanā (3)
 13. 13. Galvenie uzdevumi pašvaldībām VPA principa ieviešanai
 14. 14. Galvenie uzdevumi pašvaldībām VPA principa ieviešanai (1) <ul><li>1. Lēmuma pieņemšana pašvaldībā par VPA principa ieviešanu </li></ul><ul><li>2. Visu pašvaldības sniegto pakalpojumu apzināšana, definēšana un grupēšana. </li></ul><ul><li>3. Pakalpojumu aprakstīšana un informācijas publicēšana pašvaldības mājas lapā un portālā www.latvija.lv </li></ul><ul><li>4. Pakalpojumu procedūru, to kvalitātes izvērtēšana, pārbūve, vienkāršošana. </li></ul><ul><li>5. Pašvaldību sniegto pakalpojumu elektronizācija, vienotas elektronizētas dokumentu vadības sistēmas ieviešana pašvaldībās. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>6. Dažādu iedzīvotāju grupu un pašvaldības darbinieku e-prasmju attīstība. </li></ul><ul><li>7. Daudzkanālu pakalpojumu sniegšanas pieejas nodrošināšana (klātiene un neklātiene). Klientam ir tiesības izvēlēties tam ērtāko un pieņemamāko komunikācijas kanālu. </li></ul><ul><li>8. Iespēju robežās klientu apkalpošanas struktūras, centra izveide pašvaldībās, nošķirot klientu apkalpošanu no pakalpojuma nodrošināšanas. </li></ul>Galvenie uzdevumi pašvaldībām VPA principa ieviešanai (2)
 16. 16. Paldies par uzmanību! [email_address] tālr. 67770454

×