3 kalnins centrala_diskusija_60ex_mb

496 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Projekti investīciju plānā tiek iekļauti pamatojoties uz stratēģiskajām izvēlēm – (ja prioritāte ir uzņēmējdarbība, tad uzņēmējdarbību attīstošus projektus ir arī jāiekļauj). Investīciju projekts tiek plānots kā biznesa projekts vai uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides projekts – (piemērs - ja rekonstruē ceļu, tad primāri, lai tas kalpo uzņēmējdarbības attīstībai) Investīciju sasaiste ar teritorijas plānojumu un citiem attīstības dokumentiem – (ražošanas teritorijas un to labiekārtošana). Piem. investīciju projekts paredz būvēt ceļu no A uz B = attīstības programmā ja’būt norādītam, ka vajadzīgs ceļš no A uz B.
 • Pārmērīgs dārgu projektu skaits atstāj izvēli ātru politisku lēmumu varā un ikgadējo investīciju izvēle tad vairs nebalstās uz rūpīgu plānošanu.
 • Augstas ambīcijas, bet vāja kapacitāte ( Tiek veikti ieguldījumi biznesa parkos, slimnīcās vai sociālajos centros, bet pašvaldībā nav speciālistu, kas šo jomu pārzinātu). Tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošana, lai sasniegtu izdevīgu rezultātu īstermiņā. (Projekti, kuru mērķis – «paņemt» ES līdzfinansējumu par katru cenu, lentīšu griešanas svētki politiķiem. Jaunas infrastruktūras izbūve vietā, kur strauji samazinās iedzīvotāju skaits un nodarbinātība . Piemēram, ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūve, kur augstas ir gan investīcijas gan uzturēšanas izmaksas. Iedzīvotāju maksātspējai un skaitam samazinoties, ir neliels pieslēgumu skaits, līdz ar to slogs gulstas uz pašvaldības pleciem. ). ES finansējuma izmantošana aktivitātes veicināšanai novadā bez ekonomiska pamatojuma (Piemērs: ES finansējumu izmanto, lai uzturētu «dzīvības imitāciju» izmirstošajos ciemos – piemēram, uzturot kultūras namu, lai arī vairs nav cilvēku. Ieguldītie līdzekļi pietrūkst biznesa parkam lielākā apdzīvotā vietā un rezultātā cilvēki aizbrauc no novada pavisam).
 • Projektu idejas ir apzinātas un attīstītas, iesaistot visas ieinteresētās puses (Vidzemes augstskola) Ieguldījumi, kas rada pašuzturošas darba vietas (Sociālās uzņēmējdarbības centrs invalīdiem = iedzīvotāju grupai radīta iespēja strādāt, sevi apliecināt un uzturēt = mazāk tēriņu pabalstiem = uzlabota iedzīvotāju labklājība). Ieguldījumi, kas rada inovācijas (Ziemeļvalstu piemērs (Somija), kur nelielās apdzīvotās vietās ar profesionālu dizaineru atbalstu tiek radīti vienkārši bet pieprasīti augstas klases dizaina priekšmeti: lampas, mēbeles, papīra izstrādājumi). Investīcijas rada jaunas investīcijas: ieguldījumi Ventspils augstskolā = investīcijas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā = jaunu augsto tehnoloģiju uzņēmumu izveide (Ventspils Elektronikas fabrika, Siemens utml.)
 • 3 kalnins centrala_diskusija_60ex_mb

  1. 1. Ieteikumi investīciju plānošanai pašvaldībās <ul><li>Neils Kalniņš </li></ul><ul><li>SIA “NK Konsultāciju birojs” valdes priekšsēdētājs </li></ul>
  2. 2. Saturs <ul><li>Investīciju programmu un projektu pamatprincipi </li></ul><ul><li>Sliktās prakses piemēri </li></ul><ul><li>Labās prakses piemēri </li></ul><ul><li>Secinājumi un diskusija </li></ul>Ieteikumi investīciju plānošanai pašvaldībās
  3. 3. Investīciju programma un projekti: pamatprincipi (1) <ul><li>Jāievēro cēloņsakarību princips, cerams SF pārvaldnieki ļaus realizēt </li></ul><ul><li>Pašvaldības stratēģiskās izvēles ir pamats projektu izvēlei. Piemērs: ja stratēģiskā izvēle ir nodarbinātības veicināšana = investīciju projektiem primāri jāuzlabo uzņēmējdarbības vide un izglītība. </li></ul><ul><li>Attīstības plānošanas dokumenti (teritorijas plānojums u.c.) skaidri norāda uz šī investīciju projekta nepieciešamību. </li></ul>Ieteikumi investīciju plānošanai pašvaldībās
  4. 4. Ieteikumi investīciju plānošanai pašvaldībās Nepietiekama nodarbinātība Neliela iedz. uzņēmēj darbības aktivitāte Zems uzņēmumu skaits uz 1000 iedz. Nepietiekamas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu Nepietiekams izglītības līmenis Salīdzinoši zems IKP uz 1 iedzīvotāju Mazs vietējais tirgus Nepietiekami budžeta ieņēmumi Ierobežotas iespējas saņemt uzņēmējdarbības konsultācijas Ierobežota kapitāla pieejamība Iedzīvotāju skaita samazināšanās Zems iedzīvotāju ienākumu līmenis SEKAS CĒLOŅI Problēmu koks
  5. 5. Ieteikumi investīciju plānošanai pašvaldībās Palielināt nodarbinātību par 1000 jaunām darba vietām Sekmēt iedz. uzņēmēj darbības aktivitāti Palielināt uzņēmumu skaitu līdz X daudzumu uz 1000 iedz. Palielināt zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu Veicināt izglītības līmeņa celšanos Sasniegt IKP palie- lināšanos par 6% Meklēt jaunus noieta tirgus Veicināt budžeta ieņēmumu palielināšanos par 10 % Radīt papildus iespējas saņemt uzņēmējdarbības konsultācijas Veicināt kapitāla pieejamību Apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos Veicināt iedzīvotāju ienākumu līmeņa celšanos par 15 % MĒRĶI LĪDZEKĻI Mērķu koks
  6. 6. Investīciju programma un projekti: pamatprincipi (2) <ul><li>Projekta ieviešanai: konkrēts laiks, noteikts budžets, konkrēts atbildīgais; </li></ul><ul><li>Katram projektam jāanalizē SF finansējuma piesaistes iespējas. </li></ul><ul><li>Gan programma, gan projekti, gan to rezultāti atbilst pašvaldības budžeta iespējām un netiek zaudēts līdzsvarots tā sadalījums; </li></ul>Ieteikumi investīciju plānošanai pašvaldībās
  7. 7. Sliktās prakses piemēri <ul><li>Nepamatoti augstas ambīcijas un vāja finansiālā un tehniskā kapacitāte; </li></ul><ul><li>«Aiz matiem pievilkti» izmaksu ieguvumu aprēķini, tehniski ekonomiskie pamatojumi; </li></ul><ul><li>Nespēja finansēt projektā iegūto rezultātu uzturēšanu un attīstību </li></ul><ul><li>Vāja investīciju projekta skaidrošana sabiedrībai; </li></ul>Ieteikumi investīciju plānošanai pašvaldībās
  8. 8. Labās prakses piemēri <ul><li>Projektu ideju apzināšanā un attīstībā iesaistītas ieinteresētās puses, idejas ir savstarpēji loģiski integrētas; </li></ul><ul><li>Projekti tiek realizēti loģiskā secībā </li></ul><ul><li>Projekti / ieguldījumi sekmē ilgtspējīgu nodarbinātību; </li></ul><ul><li>Projekti / ieguldījumi sekmē inovācijas; </li></ul><ul><li>Efektīvas publiskās investīcijas piesaista jaunas privātās investīcijas . </li></ul><ul><li>IP un projektu realizācijā tiek veikts regulārs strukturēts izvērtējums </li></ul>Ieteikumi investīciju plānošanai pašvaldībās
  9. 9. Secinājumi un diskusija <ul><li>Kā ministrijām, pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO iedzīvotājiem kopīgi plānot attīstību un investīciju projektus </li></ul><ul><ul><ul><li>Kompetence </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Izpratne par prioritātēm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atbildība </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ilgtspēja </li></ul></ul></ul><ul><li>Nav svarīgi vai no augšas uz apakšu vai apakšas uz augšu noris plānošanas process svarīgi ir sasniegt kvalitatīvu rezultātu </li></ul>Prezentācijas nosaukums

  ×