Etb, IRL

1,220 views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etb, IRL

  1. 1. Toolbox Editorial Agenda nk.se stromfra info@nord rank.se, dstromf www.nor Frank AB, Editorial Toolbox & rdström only. ©No rial use use – edito mercial Non-com editions. online ted and ers prin for newspap Freeware Templates Freeware for newspapers printed and online editions. Non-commercial use – editorial use only. ©Nordström & Frank AB, www.nordstromfrank.se, info@nordstromfrank.se A part of lbox Too Editorial omfrank.se str e www.nord Freewar to the new s 2009. A guide dates, links and Includingo graphics. inf A part of Editorial Toolbox www.nordstromfrank.se Freeware A guide to the news 2009. Including dates, links and info graphics. Editorial Toolbox IRL
  2. 2. LJUSNAN · LÖRDAG 7 MARS 2009 LJUSNAN · LÖRDAG 7 MARS 2009 10 KÖNSNEUTRAL ÄKTENSKAPSLAGSTIFTNING? KÖNSNEUTRAL ÄKTENSKAPSLAGSTIFTNING? 11 Kyrkan öppnar för homovigsel I vår väntas riksdagen besluta om en ny, köns- 25 % neutral äktenskapslagstiftning. I Hälsing- lands södra kontrakt arbetar 16 präster och 31 % alla är överens om att det är en laddad fråga. TEXT LINA KRONBERG · GRAFIK TORKEL BOHJORT BOLLNÄS/OVANÅKER Frågan om en könsneu- dem har 1 700 svarat. 68 pro- ler kyrkoherde som vill Sverige kan få en könsneu- tral äktenskapslagstift- cent svarade ja på frågan om eller kan viga paret blir tral äktenskapslag från och ning är laddad och väcker de kan tänka sig att viga ho- det ytterst biskopens an- med 1 maj 2009. Men det många känslor. mosexuella, 21 procent sva- svar, för en prästs rätt att innebär inte att homosexu- Ljusnan har pratat med rade nej och elva procent neka ska aldrig gå ut över % 44 ella par kan gifta sig i kyr- samtliga 16 präster inom ville inte svara på frågan. vigselparen. kan från samma datum. Hälsinglands södra kon- Redan i dag har enskil- trakt och där svarar sju att Enligt Svenska kyrkan da präster rätt att neka För att samkönade par ska de är villiga att viga samkö- kommer inte homosex- att viga ett par om de har kunna vigas i kyrkan krävs nade par. Fyra präster sva- uella att diskrimineras, betänkligheter av något först att Kyrkomötet beslu- rar nej och fem vill inte sva- eftersom det är Svenska slag. tar om detta i sitt möte i ok- ra på frågan. kyrkan som har statens tober 2009. Därefter kom- uppdrag att viga männis- mer det att krävas en viss tid I en undersökning gjord av kor till äktenskap – inte LINA KRONBERG innan bestämmelserna kan SVT tillfrågades 2 800 präs- enskilda präster. 0278–275 75 träda i kraft. ter runt om i landet och av Finns det ingen präst el- lina.kronberg@ljusnan.se Kan du tänka dig att viga samkönade par? Hur resonerar du? FAKTA Arbrå–Undersvik Ovanåker ■ Centerpartiet, Moderaterna och ■ Tillförordnad kyrko- ■ Kyrkoherde Folkpartiet har i en herde Stig Wengelin Matts Sandström gemensam motion – Nej, jag är tveksam. Jag – Det går inte att svara ja el- föreslagit en lag om tycker att äktenskapet är mel- ler nej på det. Jag kommer könsneutrala äkten- lan man och kvinna. följa de ordningar som gäl- skap. De vill att lagen ler för kyrkan när ett beslut införs från första maj ■ Vikarierande komminis- har fattats. Det är en stor i år. ter Bertil Hofverberg och väldigt känslig fråga – Ja, om kyrkans ledning till- som berör mångas innersta ■ Svenska kyrkan låter det är jag beredd att känslor. – Nej. Enligt Jesu ord i Matteusevang- – Ja, jag är gärna med och välsignar två kan först vid kyrko- göra det. Då gör jag det med eliet 19 vers 4-6 i Bibeln går att läsa att människors kärlek. För mig är äkten- mötet hösten 2009 glädje. ■ Komminister och bli- äktenskapet är instiftat mellan man och skapet något fint som två människor behandla frågan om vande kyrkoherde i Boll- kvinna. Jag vill hålla isär vad kyrkan gör har valt att dela och få Guds välsignelse en ny vigselordning ■ Ordinarie komminister näs, Lena Wängmark som även kan omfatta Kan du tänka dig att Helge Berg och samhället gör. Samhället får gärna över – oberoende av kön, svarar Lena – Ja, jag är gärna med och viga samkönade par, svarar Ulf Allen- Wängmark, komminister och blivande homosexuella. – Vet inte. Jag kan inte svara välsignar två människors kär- på det eftersom jag inte är bäck, kyrkoherde i Bollnäs. kyrkoherde i Bollnäs. lek. För mig är äktenskapet ■ Enligt en Sifo- viga homosexuella? insatt i frågan. FOTO: ULRIKA ANDERSSON/ARKIV FOTO: MATS IVARSSON/ARKIV något fint som två människor undersökning tycker har valt att dela och få Guds drygt 70 procent Bollnäs–Rengsjö själv. Jag får finna mig i det predikat och vigt par sedan varit präst sedan 1981. välsignelse över – oberoende av svenskarna att ■ Kyrkoherde Svenska kyrkan beslutar om. 70-talet kommer jag svara av kön. homosexuella ska ha Hälsinglands södra kontrakt Sverige Ulf Allenbäck nej. Alfta samma rättighet att Samtliga 16 präster tillfrågades, alla svarade. 2 800 präster tillfrågades, 1 700 svarade. – Nej. Enligt Jesu ord i Mat- ■ Komminister ■ Kyrkoherde ■ Komminister få gifta sig. teusevangeliet 19 vers 4–6 Magnus Natander ■ Sjukhuspräst Sture Rask Per Jernqvist Lars Andersson i Bibeln går att läsa att äkten- – Ja, förutsatt att kyrkan ger – Ja, om två personer vill leva – Det vill jag inte svara på. – Ja, jag har ingen rätt att Det vill jag behålla för mig 21% skapet är instiftat mellan man mig den möjligheten. Jag är i en kärleksfull gemenskap ifrågasätta andra människors 25% och kvinna. Jag vill hålla isär positiv till människor som och få det bekräftat i kyrkan kärlek. Om par vill ha Guds själv. vad kyrkan gör och samhället stödjer tvåsamhet och trohet. ser jag inga hinder i det. välsignelse är väl det bra. 44% 68% gör. Samhället får gärna viga Makarna får Guds välsignelse, ■ Komminister samkönade par. inte prästens. Hanebo–Segersta ■ Komminister Åsa Tol- Arne Sandin 11% ■ Tillförordnad lén–Sandström – Nej. Kyrkan har vigt par ■ Komminister ■ Komminister kyrkoherde Evan Lager – Ja, jag kan tänka mig att sedan 1215 och det här skulle Ingrid Natander Lars Nilsson – Ja, det är okej för min del. viga samkönade par. Frågan betyda att vi vrider klockan 31% – Inget svar. Jag kommer vara – Jag vill inte svara på den Men jag tror att det kommer är inte helt enkel, men kärle- tillbaka. Vigsel har alltid haft lojal med det som kyrkan be- frågan. att kännas konstigt att ha ken är densamma. Ett äkten- en religiös betydelse. Jag har stämmer sig för. Jag är präst två av samma kön framför skap oavsett kön får vara den vigt i 40 år och det skulle inte Ja Vill inte svara Nej Ja Vill inte svara Nej i Svenska kyrkan och mina pri- ■ Komminister Sune Ek sig. Av tradition är jag van hamn där man får bejaka och kännas bra att viga samkö- FOTO: SCANPIX GRAFIK: TORKEL BOHJORT · FOTO: DANIEL AHR vata åsikter håller jag för mig – Nej. Med hänsyn till att jag att ha en av varje, jag har leva. nade.
  3. 3. Toolbox Editorial Agenda nk.se stromfra info@nord rank.se, dstromf www.nor Frank AB, Editorial Toolbox & rdström only. ©No rial use use – edito mercial Non-com editions. online ted and ers prin for newspap Freeware Templates Freeware for newspapers printed and online editions. Non-commercial use – editorial use only. ©Nordström & Frank AB, www.nordstromfrank.se, info@nordstromfrank.se A part of lbox Too Editorial omfrank.se str e www.nord Freewar to the new s 2009. A guide dates, links and Includingo graphics. inf A part of Editorial Toolbox www.nordstromfrank.se Freeware A guide to the news 2009. Including dates, links and info graphics. Send your pages to: info@nordstromfrank.se

×