Werken in warme omstandigheden

1,811 views
1,713 views

Published on

Op welke manier kan je werknemers beschermen tegen overmatige warmte? Warmte kan van klimatologische of technologische oorsprong zijn. Deze presentatie geeft een korte beschrijving van de nadelige gezondheidseffecten, beschrijft de wetgeving met de te hanteren normen, en weidt dan meer uit over de praktische toepassingen en metingen.

Published in: Health & Medicine
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Goede informatie, het gedeelte van de wetgeving en internationale regelgeving kan het aanvullen.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • § 1. In de gesloten en doorlopend bezette werklokalen worden minimum- en maximumtemperaturen bepaald, rekening houdend met de inspanning die de werkposten vergen. Deze minima en maxima worden als volgt vastgesteld: (1)1 kcal/h = 1.163 W De minimumtemperaturen worden gemeten met een droge thermometer. De maximumtemperaturen worden gemeten met een vochtige globethermometer of met enige andere methode die op het stok van effectieve temperatuur identieke consfusiemogelijkheden biedt. § 2. Na advies van de arbeidsgeneesheer en na akkoord van de vertegenwoordigers der werknemers in het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of, bij ontstentenis van dit comité, van de vakbondsafvaardiging van het personeel, mag worden afgeweken van de bepalingen van § 1 van dit artikel voor de werklokalen die slechts met tussenpozen door personeel zijn bezet. Deze afwijking is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 1. De werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om naargelang van het geval regelmatig in verwarmde of gekoelde lokalen te vertoeven; 2. De werknemers moeten met aangepaste beschermingsmiddelen zijn uitgerust. Artikels 65, 66, 67 en 68 volgens KB 25.3.1965 Artikel 65. Open werklokalen of werkplaatsen in open lucht Tijdens de penode tussen 1 november en 31 maart van het daaropvolgend jaar moeten de open werklokalen en de werkplaatsen in open lucht van een voldoend aantal verwarmingsinrichtingen ziin voorzien. Wanneer het ingevolge de weersomstandigheden nodig blijkt en in elk geval wanneer de buitentemperatuur lager is dan 5 °C, moeten deze verwarmingsinrichtingen in werking worden gesteld. Indien de vertegenwoordigers van de werknemers in het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen of, bij ontstentenis van dit comité, de vakbondsafvaardiging van het personeel, vooral hun akkoord geven, mogen deze verwarmingstoestellen worden opgesteld in lokalen of in voorlopige constructies, ten einde het personeel de mogelijkheid te bieden zich bij tussenpozen te verwarmen. Artikel 66. Winkelbanken in open lucht Bij temperaturen van minder dan 5 °C is het de exploitanten van winkels voor detailverkoop verboden personeel tewerk te stellen aan toonbanken of winkelbanken die zich buiten en in de onmiddellijke nabijheid van de winkel bevinden. Bij een temperatuur van minder dan 10 °C moet het aan voornoemde banken tewerkgestelde personeel over een voldoende krachtige verwarmingsinrichting beschikken, tenzij maatregelen worden genomen waardoor deze werknemers zich geregeld en zo dikwijls als nodig kunnen verwarmen. Bovendien moet dat personeel over een plankenvloer beschikken, waardoor rechtstreeks contact met de grond wordt voorkomen, en moet het zoveel mogelijk tegen weer en wind worden beschermd. Dit personeel mag dergelijke arbeid niet verrichten voor 8 uur of na 19 uur, ook niet langer. Artikel 67. Gebruik van verwarmingstoestellen De verwarmingstoestellen die gebruikt worden in de werklokalen moeten gebruiksklaar worden gehouden, verbonden zijn met een goed trekkende schoorsteen en zo zijn gemaakt dat een volledige en regelmatige afvoer van de verbrandingsgassen verzekerd is, zelfs bij maximale sluiting van het regelwerk. Het gebruik van verwarmingstoestellen die niet met een dergelijke schoorsteen zijn verbonden kan worden toegestaan in gieterij-, constructie-, en montagehalls, in pakhuizen, garages voor voertuigen en andere werkplaatsen van grote afmetingen, op voorwaarde dat: 1. deze lokalen, zolang er wordt gewerkt, geregeld of althans dikwijls wijd naar buiten worden open gezet of zeer goed worden geventiteerd; de doelmatigheid van de luchtverversing moet in beide gevallen geregeld worden gecontroleerd door het bepalen van het gehalte van S02, CO en C02 in de atmosfeer; 2. als brandstof voor bedoelde verwarmingstoestellen uitsluitend aardgas of vloeibaar gemaakt petroleumgas wordt gebruikt en die toestellen speciaal ontworpen zijn met een schoorsteenpijp die de verbrandingsgassen naar buiten voert. Open vuren mogen enkel in open lucht worden gebruikt. Artikel 68. Zonnestraling De werknemers moeten tegen de zonnestraling kunnen worden beschermd door om het even welke installatie die zich daarvoor leent. Artikel 148decies Dit artikel is bij KB van 3.10.1973 vervangen en aangevuld met de volgende bepalingen. Artikel 148decies-1 § 2 (2de lid). In elk geval verhelpt hij de hinder van de werkposten door, onder meer, te trachten stoffen en preparaten te gebruiken die het minst schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en meteen door alle maatregelen te nemen om de ongemakken te verminderen en het arbeidsklimaat te verbeteren. § 3 (2de lid). Hij handelt op dezelfde wijze voor het ontstaan en de aanwezigheid van hinder te wijten aan overmatige warmte, koude of vochtigheid . § 4. Hij licht hem eveneens in omtrent ieder probleem met betrekking tot de toestand van het arbeidsklimaat. Artikel 148decies-4 4. Strijd tegen de overmatige warmte, koude en vochtigheid 4.1. Specifieke rol van de arbeidsgeneesheer De arbeidsgeneesheer bepaalt welke maatregelen moeten worden genomen om een juiste acclimatisering van de werknemer aan de warmte of de koude te verzekeren. Hij geeft een voorafgaand advies nopens de keuze en het gebruik van de collectieve of individuele beschermingsmiddelen, alsook nopens het toepassen van de toegestane rusttijden en het gebruiken van de ontspanningslokalen. Hij licht de werknemers eveneens in over de aard van de dranken die hun door de onderneming moeten worden verstrekt. 4.2. Overmatige warmte van technologische oorsprong § 1. Wanneer in de gesloten werklokalen de bron van hinder en ongemak voortkomt uit een overmatige temperatuur van technische oorsprong te wijten aan convectie, en van zodra de maximumtemperatuur, zoals deze is vastgesteld in artikel 64 van hetzelfde reglement, overschreden wordt op het niveau van de werkpost met de zwaarste last, plaatst de werkgever kunstmatige ventilatieinrichtingen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 58 van dit reglement. 5 2. De overmatige warmte van technische oorsprong veroorzaakt door stralingen wordt gemeten op het niveau van iedere werkpost met een vochtige globethermometer of met enige andere methode die op het stuk van de effectieve temperatuur dezelfde resultaten oplevert. De hieronder gegeven schaa/ bepaalt de temperaturen waarvan het overschrijden tot de toepassing van bijzondere beschermingsmiddelen verplicht: licht werk (ongeveer 150 kcal/uur: 30 ° C; halfzwaar werk (ongeveer 250 kcal/uur): 26, 7°C; zwaar werk (ongeveer 350 kcal/uur): 25 °C. In geval van overschrijding van deze effectieve temperaturen moeten beveiligingsschermen en/of reflectorische beschermingskledij met ingebouwd koelsysteem worden gebruikt.
 • Werken in warme omstandigheden

  1. 1. Werken in warme omstandigheden Dr. Edelhart Kempeneers Wetenschappelijk adviseur Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer 17 juni 2010
  2. 2. Inhoud <ul><li>Beroepsgroepen </li></ul><ul><li>Gezondheidseffecten </li></ul><ul><li>Wetgeving en normen </li></ul><ul><li>Metingen </li></ul><ul><li>Maatregelen </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul>
  3. 3. Beroepsgroepen
  4. 4. Beroepsgroepen blootgesteld aan warmte <ul><li>Technologisch </li></ul><ul><ul><li>Hoge procestemperaturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel vocht </li></ul></ul><ul><ul><li>bakkerijen, staalsmelterijen, glasproductie, keramische industrie, papier- en kartonindustrie, ketelhuizen, tuinbouw, zwembaden, wasserijen, keukens, brandweer, ... </li></ul></ul><ul><li>Klimatologisch </li></ul><ul><ul><li>Hoofdzakelijk werk buiten </li></ul></ul><ul><ul><li> bouw, bosbouw, wegenbouw, dakdekkers, politie, brandweer, postmannen, grondpersoneel luchthavens, ... </li></ul></ul>
  5. 5.
  6. 6.
  7. 7.
  8. 8.
  9. 9.
  10. 10.
  11. 11. Beroepsgroepen blootgesteld aan warmte <ul><li>Technologisch </li></ul><ul><ul><li>Hoge procestemperaturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel vocht </li></ul></ul><ul><ul><li>bakkerijen, staalsmelterijen, glasproductie, keramische industrie, papier- en kartonindustrie, ketelhuizen, tuinbouw, zwembaden, wasserijen, keukens, brandweer, ... </li></ul></ul><ul><li>Klimatologisch </li></ul><ul><ul><li>Hoofdzakelijk werk buiten </li></ul></ul><ul><ul><li> bouw, bosbouw, wegenbouw, dakdekkers, politie, brandweer, postmannen, grondpersoneel luchthavens, ... </li></ul></ul>
  12. 12.
  13. 13.
  14. 14.
  15. 15.
  16. 16. Gezondheidseffecten
  17. 17. Warmtebelasting <ul><li>Veroorzaakt door </li></ul><ul><ul><li>Luchttemperatuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Stralingstemperatuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Luchtvochtigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Luchtsnelheid </li></ul></ul><ul><li>Overige factoren </li></ul><ul><ul><li>Vereiste lichamelijke inspanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Kleding </li></ul></ul><ul><ul><li>Individueel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conditie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leeftijd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acclimatisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ziekten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gebruik van medicatie </li></ul></ul></ul>
  18. 18. Mechanismen bij hittebelasting <ul><li>Vasodilatatie </li></ul><ul><ul><li>Verwijden bloedvaten onder de huid </li></ul></ul><ul><ul><li>Huidtemperatuur ↑ </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer warmteafgifte aan omgeving </li></ul></ul><ul><li>Zweten </li></ul><ul><ul><li>Verdamping op huidoppervlak </li></ul></ul><ul><ul><li>Warmte onttrokken aan de huid </li></ul></ul><ul><ul><li>! Verlies vocht en zouten </li></ul></ul>
  19. 19. Gezondheidseffecten <ul><li>Hitte-uitslag </li></ul><ul><li>Warmte oedeem </li></ul><ul><li>Warmte collaps </li></ul><ul><li>Dehydratie </li></ul><ul><li>Warmtekrampen </li></ul><ul><li>Warmte-uitputting </li></ul><ul><li>Warmtestuwing </li></ul>
  20. 20. Gezondheidseffecten <ul><li>Hitte-uitslag </li></ul><ul><li>Warmte oedeem </li></ul><ul><li>Warmte collaps </li></ul><ul><li>Dehydratie </li></ul><ul><li>Warmtekrampen </li></ul><ul><li>Warmte-uitputting </li></ul><ul><li>Warmtestuwing </li></ul>
  21. 21. Gezondheidseffecten <ul><li>Hitte-uitslag </li></ul><ul><li>Warmte oedeem </li></ul><ul><li>Warmte collaps </li></ul><ul><li>Dehydratie </li></ul><ul><li>Warmtekrampen </li></ul><ul><li>Warmte-uitputting </li></ul><ul><li>Warmtestuwing </li></ul>
  22. 22. Gezondheidseffecten <ul><li>Hitte-uitslag </li></ul><ul><li>Warmte oedeem </li></ul><ul><li>Warmte collaps </li></ul><ul><li>Dehydratie </li></ul><ul><li>Warmtekrampen </li></ul><ul><li>Warmte-uitputting </li></ul><ul><li>Warmtestuwing </li></ul>
  23. 23. Gezondheidseffecten <ul><li>Hitte-uitslag </li></ul><ul><li>Warmte oedeem </li></ul><ul><li>Warmte collaps </li></ul><ul><li>Dehydratie </li></ul><ul><li>Warmtekrampen </li></ul><ul><li>Warmte-uitputting </li></ul><ul><li>Warmtestuwing </li></ul>
  24. 24. Gezondheidseffecten <ul><li>Hitte-uitslag </li></ul><ul><li>Warmte oedeem </li></ul><ul><li>Warmte collaps </li></ul><ul><li>Dehydratie </li></ul><ul><li>Warmtekrampen </li></ul><ul><li>Warmte-uitputting </li></ul><ul><li>Warmtestuwing </li></ul>
  25. 25. Gezondheidseffecten <ul><li>Hitte-uitslag </li></ul><ul><li>Warmte oedeem </li></ul><ul><li>Warmte collaps </li></ul><ul><li>Dehydratie </li></ul><ul><li>Warmtekrampen </li></ul><ul><li>Warmte-uitputting </li></ul><ul><li>Warmtestuwing </li></ul>
  26. 26. Gezondheidseffecten zonlicht <ul><li>UV-straling </li></ul><ul><li>Zonnebrand </li></ul><ul><li>Huidkanker </li></ul>
  27. 27. Gezondheidseffecten zonlicht <ul><li>UV-straling </li></ul><ul><li>Zonnebrand </li></ul><ul><li>Huidkanker </li></ul>
  28. 28.
  29. 29. Wetgeving en normen
  30. 30. Voorkoming volgens ARAB <ul><li>Warmte > technologische of klimatologische oorsprong </li></ul><ul><li>Meting effectieve temperatuur: WBGT of gelijkaardig </li></ul><ul><li>Overschrijding  maatregelen treffen </li></ul><ul><ul><li>Kunstmatige ventilatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Collectieve of individuele beschermingsmiddelen (bescherming tegen de warmtebron) </li></ul></ul><ul><ul><li>Frisdranken </li></ul></ul><ul><li>Niet mogelijk/onvoldoende  rusttijden </li></ul>Titel II, Hoofdstuk III, Afdeling I. §3. Temperatuur Artikel 64-68 – Artikel 148 decies
  31. 31. Te hanteren normen 1 kcal/uur = 1,163 W Gemeten met vochtige globethermometer!
  32. 32. Te hanteren normen
  33. 33. Metingen
  34. 34. Effectieve temperatuur
  35. 35. Effectieve temperatuur
  36. 36. WBGT
  37. 37. Wet Bulb Globe Temperature Index <ul><li>WBGT = </li></ul><ul><ul><li>0,7 WB + 0,3 GT (zonder zonneschijn) </li></ul></ul><ul><ul><li>0,7 WB + 0,2 GT + 0,1 DB (met zonneschijn) </li></ul></ul>WB = temperatuur aangeduid door de vochtige termometer GT = temperatuur aangeduid door de zwarte bolthermometer DB = temperatuur aangeduid door de droge thermometer
  38. 38. WBGT benadering
  39. 39. Te hanteren normen 1 kcal/uur = 1,163 W Gemeten met vochtige globethermometer!
  40. 40. Te hanteren normen
  41. 41. Maatregelen
  42. 42. Risicobeheersing <ul><li>Risico-inventarisatie en –evaluatie </li></ul><ul><li>Brongerichte en technische maatregelen </li></ul><ul><ul><li>Luchttemperatuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Luchtsnelheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Luchtvochtigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Stralingstemperatuur </li></ul></ul><ul><li>Organisatorische maatregelen </li></ul><ul><ul><li>Acclimatisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Training en instructie </li></ul></ul><ul><ul><li>Werk-rust regime </li></ul></ul><ul><ul><li>Werklast </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvullen vochtverlies </li></ul></ul><ul><ul><li>Inroosteren van werk </li></ul></ul><ul><ul><li>Werken onder toezicht </li></ul></ul><ul><li>Beschermende kleding </li></ul>
  43. 43. Risico-inventarisatie en evaluatie <ul><li>Screening </li></ul><ul><ul><li>Rondgang bedrijf of interviews met werknemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Inventarisatie bronnen van warmtebelasting </li></ul></ul><ul><li>Observatie </li></ul><ul><ul><li>Scorelijst per klimaatparameter, kleding en werklast </li></ul></ul><ul><ul><li> Eerste indruk mogelijke knelpunten </li></ul></ul><ul><li>Analyse </li></ul><ul><ul><li>Door arbeidshygiënist </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluatie klimaatbelasting (metingen of schattingen) </li></ul></ul><ul><li>Expertise </li></ul><ul><ul><li>Problemen niet direct op te lossen via standaard maatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Diepgaander analyse, specifieke oplossingen </li></ul></ul>Terug
  44. 44. Luchttemperatuur <ul><li>Brongerichte maatregelen </li></ul><ul><ul><li>Vermindering bronsterkte </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatisering bepaalde processen </li></ul></ul><ul><li>Scheiding mens – bron </li></ul><ul><ul><li>Aparte werkruimtes </li></ul></ul><ul><ul><li>Inpakken bron met isolerend materiaal </li></ul></ul><ul><li>Ventilatie en afzuiging </li></ul><ul><ul><li>Afzuiging aan de bron </li></ul></ul><ul><ul><li>Openen dakramen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvoer van koele lucht </li></ul></ul>Terug
  45. 45. Luchtsnelheid <ul><li>Plaatsen van ventilatoren, maar let op: </li></ul><ul><ul><li>> 35°C  thermische belasting ↑ </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorkom tocht </li></ul></ul><ul><ul><li>Regelbaar (bij tijdelijk uitvallen warmtebron) </li></ul></ul>Terug
  46. 46. Luchtvochtigheid <ul><li>Brongerichte maatregelen </li></ul><ul><ul><li>Vocht- of stoomproducerende machines/processen in aparte ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>Afvangen van stoom </li></ul></ul><ul><li>Scheiding mens – bron </li></ul><ul><ul><li>Vochtproducerende bronnen afschermen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schermen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afdichting </li></ul></ul></ul><ul><li>Ventilatie en afzuiging </li></ul><ul><ul><li>Afzuiging aan de bron </li></ul></ul><ul><ul><li>Extra luchtverversing </li></ul></ul><ul><ul><li>Actieve droging van de lucht </li></ul></ul>Terug
  47. 47. Stralingstemperatuur <ul><li>Brongerichte maatregelen </li></ul><ul><ul><li>Stralingsbronnen verwijderen uit de ruimte </li></ul></ul><ul><li>Scheiding mens – bron </li></ul><ul><ul><li>Afschermen van de werknemers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reflecterende schermen (aluminium of Al-gecoate folie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Absorberende schermen (zwarte met water gekoelde schermen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transparante afscherming (verzilverd glas, absorberende heldere plastics) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Buiten: creëren van schaduw </li></ul></ul><ul><li>Ventilatie en afzuiging </li></ul><ul><ul><li>Ventilatie verhogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgevingslucht koelen </li></ul></ul>Terug
  48. 48. Acclimatisatie <ul><li>Stapsgewijs </li></ul><ul><li>Schema afhankelijk van </li></ul><ul><ul><li>Grootte fysieke inspanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Klimaatomstandigheden </li></ul></ul><ul><li>Nieuwe werknemers </li></ul><ul><ul><li>Start 20% </li></ul></ul><ul><ul><li>Opvoering 10-20% per dag </li></ul></ul><ul><li>Na verlofperiode (min. 7 dagen) </li></ul><ul><ul><li>Start 50% </li></ul></ul><ul><ul><li>Opvoering 10-20% per dag </li></ul></ul>Terug
  49. 49. Training en instructie <ul><li>Niveaus hittebelasting op de werkplekken </li></ul><ul><li>Parameters die hittebelasting kunnen veroorzaken </li></ul><ul><li>Ontstaan van hitteziekten en symptomen </li></ul><ul><li>Persoonlijke risicofactoren </li></ul><ul><li>Te nemen beschermende maatregelen </li></ul><ul><li>Eventueel aanwezige werk-rustschema’s </li></ul><ul><li>Eerste hulp bij hitteziekten </li></ul>Terug
  50. 50. Werk-rust regime <ul><li>Blijkt uit risicobeoordeling </li></ul><ul><li>Verplicht voor werknemers </li></ul><ul><li>Werkproces dusdanig inrichten/aanpassen </li></ul><ul><li>Voldoende gelegenheid bieden voor herstel </li></ul>Terug
  51. 51. Werklast <ul><li>Zwaarte uit te voeren taken van grote invloed op hittebelasting </li></ul><ul><li>Opstellen van goede werk-rustschema’s </li></ul><ul><li> werktempo en snelheid bewegingen ↓ </li></ul><ul><li> werklast ↓ </li></ul>Terug
  52. 52. Aanvullen vochtverlies <ul><li>Zowel vóór, tijdens als na werkzaamheden drinken </li></ul><ul><li>Dorstgevoel = te traag </li></ul><ul><li>Gekoelde dranken (tussen 10 en 15 °C) </li></ul><ul><li>Zouttekort: enkel in extreme gevallen </li></ul><ul><ul><li>Aan maaltijd toevoegen </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen zouttabletten! </li></ul></ul>Terug
  53. 53. Inroosteren van werk <ul><li>Zwaarste activiteiten uitvoeren op koelste moment van de dag </li></ul><ul><li>Taakroulatie voor werkzaamheden met hoge hittebelasting </li></ul><ul><li>Voorkom werk in direct zonlicht </li></ul><ul><ul><li>Verplaats naar binnensituatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Creëer schaduw </li></ul></ul>Terug
  54. 54. Werken onder toezicht <ul><li>Bij voorkeur niet door één persoon alleen </li></ul><ul><li>Onder supervisie (buddysysteem) of in tweetallen </li></ul><ul><li>Toezichthouders moeten op de hoogte zijn van </li></ul><ul><ul><li>Symptomen </li></ul></ul><ul><ul><li>Te verrichten eerste hulp </li></ul></ul><ul><ul><li>Noodprocedures </li></ul></ul>Terug
  55. 55. Beschermende kleding <ul><li>Risicobeoordeling  aandacht invloed kleding </li></ul><ul><li>Kleding = barrière  ↓ vochtverdamping  ↓ warmteafgifte </li></ul><ul><li>Aandachtspunten kleding </li></ul><ul><ul><li>Ventilerende eigenschappen (waterdamp- en luchtdoorlaatbaarheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Soepel en los (betere ventilatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gewicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Isolatiewaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Effect op warmteproductie door verhoogde inspanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflecterende kleding </li></ul></ul><ul><ul><li>Kleding met actieve koeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet brandbaar of brandvertragend </li></ul></ul><ul><li>De norm houdt geen rekening met deze factoren! </li></ul>Terug
  56. 56. Besluit
  57. 57. En, wat hebben we geleerd vandaag? <ul><li>Werken in warm weer: nadelige gezondheidseffecten </li></ul><ul><li>Wetgeving: normen volgens WBGT-index </li></ul><ul><ul><li>Houdt geen rekening met kleding! </li></ul></ul><ul><li>Risicobeheersing: </li></ul><ul><ul><li>Inventarisering en evaluatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventieve maatregelen </li></ul></ul>
  58. 58. Dank u voor uw aandacht

  ×