Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Tato
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.
 • 2. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ
 • 3. Արդիաշխարհիբանալին
     Համակարգիչը` լինելով20-րդ  դարի վերջի ամենաբարդ տեխնոլոգիաներից մեկը, միաժամանակամենատարածվածներից է , իսկ ապագա ազդեցությունների հնարավորությամբ 21րդ դարի առաջինկեսում , կարծում եմ, կլինի առաջինը: 
  Երբ մարդկային գործունեության գրեթեբոլոր ձևերն այս կամ այնչափով իրականացվումենհամակարգչային սարքավորումներով, համակարգիչը դադարում է սոսկ հզոր
  տեխնիկական միջոց լինելուց և դառնում է ընկերային կյանքի վրա մեծապես ազդող գործոն,հասարակական արմատական փոփոխությունների զորեղ խթան: 
  Իր մի շարք յուրահատկություններով համակարգիչն առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում :Օրինակ, Windows O.S.–ի ամենագրավիչ առանձնահատկությունը ‘’Մարդամոտությունն;;է, որը նրան հասկանալի է դարձնում թե' մեծերին, թե' փոքրերին: 
 • 4.
 • 5. Համակարգիչը և մարդուընկեր,ևմարդութշնամի
  Համակարգիչը`լինելովմարդուզարգացման և խելացիությանչափանիշը,վնասում է նույնիսկիրենստեղծողին`մարդուն:
  Համակարգիչըգիտությաննվաճումնէ,բարձունքը,որմարդըկարողէրհասնել:Սակայնունենալովայդքանդրականկողմեր,այնչիզիջումիրբացասականկողմերով:
 • 6. Մարդուստեղծածվիրտուալաշխարհը
  Հայտնիէ,որայժմշատտարածվածենհամակարգչովտառապողմարդկացթիվը:Նրանք `որպեսկանոն, չունենընկերներ,իրենցամենահավատարիմընկերնենհամարումհամակարգչին և online –ովծանոթացածմարդկանց,ումիրականսեռըհայտնիչէնրանց:Նրանքկորցնումենհամբերությունը,ևամենագլխավորնէ`կտրվումենաշխարհիկկյանքից:Նրանքապրումենվերտուալկյանքով,կորցնումենսնվելու, քնի, զգացողությունը և ապրումենիրենցիսկստեղծածաշխարհում:
 • 7. Երևակայականկյանքիընթացքնուարդյունքները
 • 8.
 • 9.  Դպրոցը վերափոխելու ճանապարհին ընկած ամենադժվարին խոչընդոտները պիտի լինեն ուսուցիչները            Սեյմուր Փափերթ
  Անհատական համակարգիչների (Personal Computer, PC) հայտնագործությունը հասարակությանը միանշանակ պարտադրեց հասկանալ, որ <<համակարգչային գրագիտության>>  որոշակի մակարդակ կենսականորեն անհրաժեշտ  կլինի բնակչության մեծամասնության համար, որի արդյունքում վերափոխվեցին կրթական համակրգի ծրագրերը: Անհատական համակարգիչների տարածման հետ առաջացավ <<Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ>> արտահայտությունը:
  Եթե սկզբնապես կարևորվում էր մեքենայի կամ ծրագրերի կարողությունների ուսումնասիրումն ու բարելավումը, ապա այժմ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց տեղեկատվությունը: Սրա շնորհիվ համակարգիչների և ուսումնական ընթացքի  փոխազդեցությունը դարձավ ավելի արդյունավետ: Կրթության բնագավառում համակարգիչների ներդրման նպատակ հետապնդող աշխատանքները ընթացել են երկու ուղղությամբ`  համակարգչի հարմարեցումը ուսումնական համակարգին,  ուսումնական համակարգի հարմարեցումը համակարգչային միջավայրին:
    Դպրոցականի մտավոր զարգացման յուրաքանչյուր փուլ նախատեսում  է առանձնահատուկ մոտեցում: Շատ կարևոր է ինֆորմացիայի աղբյուրի ճիշտ ընտրությունը:
   Զարգացման փուլերից յուրաքանչյուրը դպրոցականի ուսուցման տարբերակված մոտեցում և միջավայր է պահանջում: Ահա հենց այս միջավայրը ստեղծելու առումով է, որ համակարգիչը մեծ հնարավորություններ է խոստանում: Մարդու միտքը ցանկացած գործունեության համար միշտ ձգտում է ստեղծելու հարմար միջավայր, իսկ համակրգիչը առաջարկում է նախապես մշակված միջավայրեր:   
 • 10. Դպրոցումհամակարգչիդերը և արդյունավետությունը
   Ասենք, որ <<Տեղեկատվական  և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառությունը դասապրոցեսում>>  բավականին լուրջ նախապատրաստություն է նախատեսում: Հայ ուսուցիչը չունի <<հենման կետ>>. հետևապես, այդ ամենը ինքնուրույն ստեղծելու խնդիր է առաջանում: ՏՀՏ օգնությամբ դասերը, , կառուցվածենբացառապեսհենվելով աշխատանքային փորձի հիման վրա և օգտագործած էայն նվազագույնը, որն այսօր կարող է ունենալ մեր դպրոցը:  
   Հաշվի առնելով մատուցվող դասի բնույթը` համակարգչի օգնությամբ ուսուցումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ պայմանական վեց մեթոդներով
 • 11. Արդյունավետությանկանոնները….
  1. <<Հրահանգային>> մեթոդ, որի դեպքում համակարգիչը , որը պարունակում է դասընթացի ամբողջ նյութը, փուլերի որոշակի հերթականությամբ ապահովում է նախապես ծրագրված ուսուցում: Տվյալ փուլի նյութը բավարար չափով յուրացնելուց հետո սովորողը հնարավորություն է ստանում անցնելու հաջորդ փուլին:
   2. <<Թեթևացնող>>, որը ենթադրում է ուսուցանողի ծանր, անախորժ աշխատանքի կրճատում համակրգչի միջոցով, որի շնորհիվ աշակերտը կկարողանա կենտրոնանալ ավելի կարևոր նյութի վրա:
   3. <<Կռահման>> մեթոդ, որի դեպքում փորձարկվում են աշակերտի գաղափարները և սեփական մոտեցումները նույն հիմնախնդրի նկատմամբ:
   4. <<Հայտնագործման>>, երբ կարևորվում է աշակերտի ստեղծագործական ուսուցումը. նոր տեղեկությունները և նրանց հիմքում ընկած տեսությունները աստիճանաբար բացահայտվում են ուսուցանվողի և ՏՀՏ-ների փոխներգործության ընթացքում:
 • 12. Օգնենքինքներսմեզ
   5. <<Հեռահար (on-line) ուսուցման>> մեթոդ,  որը իրականացվում է վիրտուալ, օն-լայն հաղորդակցման գործիքների միջոցով (այս մեթոդը իրականացնելիս պարտադիր է ունենալ ինտերնետ): Վիրտուալ դասարանը բաց է օրը 24 ժամ, շաբաթը ` 7 օր:
   6. <<Նպատակային որոնողական>> մեթոդ, որը հնարավորություն է ստեղծում կատարել բազմաթիվ թարգմանություններ, թարմացնելու այս կամ այն նյութի մասին ինֆորմացիան և ստեղծել հայալեզու ինտերնետային ռեսուրսներ:
   Ըստ այդմ էլ ուսուցիչը պետք է պատրաստվի դասապրոցեսին:<<Համակարգչի հետ հաղորդակցվելու իմացությունը կարող է փոխել այն ձևերը, որոնցով իրականացվում է ուսուցումը: Համակրգչի հետ կարելի է շփվել  թե' մաթեմատիկական , թե' բնական լեզվով: Երբ այդ հաղորդակցությունը գործում է, երեխաները սովորում են մաթեմատիկան որպես կենդանի լեզու>>
   Սեյմուր Փափերթ 
 • 13. Համակարգչիթշնամին`վիրուսը
  Վիրուսներին ստեղծում են մարդիկ: Որոշ մարդիկ ստեղծում են վիրուսներ, որպեսզի ցուցադրեն իրենց առավելությունը ամբողջ համակարգչային աշխարհի նկատմամբ, մյուսներին դրդում է ատելությունը և ոչնչացնելու ծարավը: Այն ուղիները, որոնցով վիրուսը կարող է Ձեր համակարգիչ թափանցել իրականում ամբողջապես կանխատեսելի են: Կան մուտքագրման մի քանի հիմնական ձևեր: Եղել են դեպքեր, երբ ծրագրային ապահովություն արտադրող ֆիրմաները մեղադրվել են նրանում, որ վաճառել են վիրուսով վարակված դիսկեր: Բայց վիրուսների տարածման ամենատարածված տարբերակը դա ինտերնետն է, և օգտագործողների միջև ինֆորմացիայի փոխանակությունը ֆլեշկաների կամ այլ միջոցներով:
 • 14. Համակարգիչըկրկինհիվանդ է…..
  Ճիշտ չէ, թե վիրուսները տարածվում են միայն com կամ exe ընդլայնումով: Համարյա բոլոր վիրուսային ինֆեկցիաների բոլոր վիրուսների 80 տոկոսը կապված է բեռնավորվող սեկտորի հետ: Այդ պատճառով վիրուսները չեն սահմանափակվում միայն .com կամ .exe ֆայլերով: Windows-ի միջավայրում գոյություն ունեն նաև բազմաթիվ այլ ֆորմատներ վիրուսների տարածման համար: Օրինակի համար կարող եմ բերել սկզբնային բեռնավորման 2 ֆայլ, որոնք ապահովում են համակարգչի աշխատանքը DOS: MSDOS.SYS, IO.SYS:Սարքերի դրայվերները նույնպես հաճախ ունենում են .sys ընդլայնում, հնարավոր է նաև .bin ընդլայնում: Windows-ում հաճախ օգտագործվում է դինամիկ գրադարանային կապ .dllընդլայնմամաբ: Windows-ի ներքին ֆունկցիաների մեծ մասը նկարագրվում են որպես դինամիկ գրադարանային կապեր: Սովորաբար DLL ֆայլերն օգտագործվում են մեկ կամ մի քանի ծրագրերի կողմից միաժամանակ: Այս ընդլայնումով ֆայլերը նույնպես կարող են պարունակել վիրուսներ:Վիրուսի մի նոր տիպ էր հայտնաբերվել, որը տարածվում էր Microsoft Word-ի միջոցով: Տիպիկ օպերացիաների ավտոմատացման համար օգտագործվում են մակրոմանդներ:
 • 15. Համակարգիչըհոգնում է մեզնից,իսկմենք……
 • 16. Համացանց
  էլեկտրոնայինփոստըգոյությունուներԻնտերնետիցառաջևիրենիցներկայացնումէրմիկարևորգործիք։ 1965-ինայնձևավորվեցորպեսհաղորդակցմանմիջոցհամակարգիչօգտագործողներիմիջև։ SDC-ի Q32-ը, MIT-ի CTSS-նէլեկտրոնայիննամակագրությանառաջինհամակարգերնէին։Նրանքարագորենտարածվեցինցանցում՝թույլտալովօգտագործողներիննամակներփոխանցելտարբերհամակարգիչներիմիջոցով։ 1966 թ.-ին AUTODIN համակարգըկարողէրլինելառաջին, որկթույլատրերէլ-նամակներիփոխանակումըհամակարգիչներիմիջև, սակայնդրանիցորոշժամանակառաջ SAGE համակարգնարդենուներնմանատիպֆունկցիաներ։
  ARPANET ցանցնէլեկտրոնայինփոստիզարգացմանմեջհսկայականնպաստունեցավ։Հաշվետվությանմեջնշվածէ, որ 1969-ին, ցանցիստեղծումիցհետո, տեղիունեցավմիջհամակարգայիննամակներիփոխանցում։ 1972-ին, ՌեյԹոմլինսոննառաջարկեցօգտագորելայսնշանը @՝տարանջատելուհամարօգտագործողիևմեքենայիանունը։էլ-փոստինրաառաջինծրագրերը՝ SNDMSG և READMAIL-ը, կարևորդերակատարումունեցանէլեկտրոնայինփոստիզարգացմանմեջ, որոնքէլիրենցճանաչվածություննընդլայնեցինշնորհիվ ARPANET-ի։
 • 17. Էլ. Փոստի բովանդակությունը
  Էլ-փոստի հիմքում ընկած է մի փաստաթուղթ, որը պարունակում է ASCII-ի տեքստը։ Գրերն, որ կարող են օգտագործվել, նախ և առաջ ASCII էին, այնուհետև ռեգիոնալ կոդավորումներ։ Այսօր որոշ ծրագրեր հավասարապես օգտագործում են UTF-8, որն հնարավորություն է տալիս ավելացնել օգտագործվող գրերի քանակը։ MIME-ի շնորհիվ, տարբեր փաստաթղեր կարող են կցվել էլ-փոստի-ին։
  Փոխազդեցության մտահոգությունից ելնելով՝ խորհուրդ է տրվում չօգտագործել սեփական ֆորմատներ, ինչպիսիք են Microsoft Word ֆորմատները, այլ փոխարենը օգտագործել բաց և փաստաթղթավորված ֆորմատներ, որոնց համար ցուցադրման սարքը կարող է հասանելի լինել յուրաքանչյուր հարթակի վրա, պայմանով, որ այն ծրագավորված լինի։ HTML-ի օգտագործումը e-mail-ների կազմավորման և ձևավորման համար հնարավոր է, բայց ակնհայտ է լինում փոխազդեցության կարևոր բացակայությունը, որն ընդգծվեց 2007-ին W3C-ի Mail HTML սեմինարի ընթացքում։ Դրանց ներկայացման նպատակով՝ նույնիսկ օգտագործվում են կասկադային ոճի թերթիկներ (CSS)։
  UTF-8-ը և ռեգիոնալ գրերը միշտ չէ, որ փոխազդեցիկ են, ի տարբերություն հասցեատիրոջ կողմից օգտագործվող նամակագրական ծրագրի և նրա աշխարհագրական տեղայնացման։ Նամակագրական ծրագրից կախված՝ գոյություն ունի նաև նամակի ստացման տեղեկացման նմանատիպ մի համակարգ, որը թույլ է տալիս ուղարկողին տեղեկանալ իր նամակի նորմալ ուղարկման և/կամ հասցեատիրոջ կողմից այն ընթերցված լինելու մասին։ Էլեկտրոնային նամակի ճիշտ օգտագործման կանոնները նկարագրված են ինտերնետային էթիկետ կոչվող տեղեկատվական փաստաթղթում։ HTML-ը թույլ է տալիս տեսականորեն ցուցադրել հեռավոր պատկերներ, ինչպես նաև իրականացել javascript։ Սակայն, որոշ օգտագործողներ նախընտրում են չակտիվացնել այդ գործողությունները, քանի որ դրանք օգտագործվում են սպամերների կողմից` ստուգելու համար իրենց սպամ նամակների արդյունավետությունը: