Shrjaka mijavayr
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Shrjaka mijavayr

on

 • 2,750 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,750
Views on SlideShare
2,750
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Shrjaka mijavayr Shrjaka mijavayr Presentation Transcript

 • ՇրջակաՄիջավայր
 • Շրջակա միջավայր» — ընդհանուր հասկացություն, որը կոնկրետ ընտրված տարածքում բնութագրում է բնական պայմանները և տվյալ տարածքի էկոլոգիականվիճակը: Որպես կանոն, այս տերմինի կիրառումը վերաբերում է երկիրմոլորակի մակերևույթի բնական պայմանների նկարագրմանը, նրա լոկալ և գլոբալ էկոհամակարգերիվիճակին` ներառելով անկենդան բնությունը և նրա ներգործությունը մարդուհետ: Այսպիսով, բարենպաստ շրջակա միջավայր ունենալու իրավունքը ապահովվում է բնապահպանական նորմատիվների համակարգով, իսկ այդ իրավունքի պահպանման չափանիշը շրջակա միջավայրի որակի և նրա վրա ազդեցությունների համապատասխանությունն է բնապահպանական նորմատիվներին:
 • Բարենպաստ շրջակա միջավայրը միջավայր է, որի որակը ապահովում է բնական էկոհամակարգերի, բնության և բնաանտրոպոգեն օբյեկտների կայուն գործառնությունը: Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի նորմատիվները (հետագայում նաև բնապահպանական նորմատիվներ) շրջակա միջավայրի որակի և նրա վրա թույլատրելի ազդեցության սահմանված նորմատիվներ են, որոնց պահպանումը ապահովում է բնական էկոլոգիական համակարգի կայուն գործունեությունը և պահպանում է կենսաբանական բազմազանությունը:
 • Հսկողություն շրջակա միջավայրի վրա
  Էկոլոգիական կառավարման առաջնահերթ խնդիրը միջավայրի աղտոտումը պայմանավորող հիմնահարցերի բացահայտումն է : Դրա համար իրականացվում է շրջակա միջավայրի
  վիճակի հսկողության և այն ռիսկի գնահատում ,
  որի աղտոտման արդյունքում եթարկվում
  են մարդկանց առողջությունը բուսական և կենդանական աշխարհում, ինչպես
  նաև նյութական արժեքները:
 • Էներգետիկայի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
  Էներգետիկան շրջակա միջավայրի և մարդու վրա անբարենպաստ ազդեցությն հիմնական աղբյուրներից մեկն է: Այն ազդում է մթնոլորտի վրա: Շրյակա միջավայր արտանետվող այրման արգասիքները որոշվում են վառելիքի տիպով և որակով, ինչպես նև դրա այրման եղանակով: Աշխարհի ողջ ջերմային էնէրգետիկան ամեն տարի երկրի մթնոլորտ է նետում ավելիքան 200 միլիոն տոննա ածխածնի օքսիդ:
 • Էներգետիկանշրջակամիջավայրի և մարդուվրաանբարենպաստազդեցությանհիմնականաղբյուրներիցմեկն է: Այնազդում է մթնոլորտի, հիդրոսֆերայի և լիթոսֆերայիվրա:
  Շրջակամիջավայրարտանետողայրմանարգասիքներըորոշվումենվառելիքիտիպով և
  որակով, ինչպեսնաևդրաայրմանեղանակով: Ներկայումս ՀՀ-ումբնօգտագործմանհսկողությունը և կառավարումըհիմնականումիրականացվումենձեռնարկությունների և կազմակերպություններիկողմիցշրջակամիջավայրիվրաազդեցությանվերաբերյալհայտարարագրինհամապատասղան:
 • Նյութըպատրաստեցին`
  ԳրիգորյանԼիլիթը
  ԶուլալյանԱրաքսյան
  ԵնգիբարյանՄարիամը
  ԱլավերդյանՆելլին
  10-4 դասարան