• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Presentació de la guia per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental en entitats culturals
 

Presentació de la guia per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental en entitats culturals

on

 • 152 views

Descriure la sistemàtica a seguir per implantar un Sistema de Gestió Ambiental en una entitat cultural. ...

Descriure la sistemàtica a seguir per implantar un Sistema de Gestió Ambiental en una entitat cultural.
Recopilar les experiències d’entitats culturals en la implantació i certificació de sistemes de gestió ambiental.
Facilitar una eina a les entitats culturals que els permeti interpretar i aplicar de manera senzilla els requisits de les normes de referencia.

Statistics

Views

Total Views
152
Views on SlideShare
152
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Presentació de la guia per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental en entitats culturals Presentació de la guia per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental en entitats culturals Presentation Transcript

  • Una aposta estratègica de futur SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS Dijous 14 de novembre Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) PRESENTACIÓ DE LA GUIA PER A LA IMPLANTACIÓ  D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL  EN ENTITATS CULTURALS Mireia González Cap de projectes ECOGESA Empreses colaboradores:
  • Presentació de la Guia Objectius  Descriure la sistemàtica a seguir per implantar un Sistema de Gestió Ambiental en una entitat cultural.  Recopilar les experiències d’entitats culturals en la implantació i certificació de sistemes de gestió ambiental.  Facilitar una eina a les entitats culturals que els permeti interpretar i aplicar de manera senzilla els requisits de les normes de referencia. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 2
  • Presentació de la Guia Col·laboracions Arts Santa Monica Museu CosmoCaixa Barcelona Fundació Joan Miro Vil·la Museu Pau Casals Gran Teatre del Liceu Museu de Montserrat Museu d’Art de Museu Nacional Palau de la Música Girona d’Art de Catalunya Catalana SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS Una aposta estratègica de futur . 3
  • Presentació de la Guia Contingut de la Guia 1. PRESENTACIÓ 2. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 3. LES ENTITATS CULTURALS I EL MEDI AMBIENT 4. REQUISITS DEL SGA I EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES 5. VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 6. SISTEMA D’INDICADORS DE COMPORTAMENT AMBIENTAL 7. LEGISLACIÓ AMBIENTAL 8. ALTRES EINES DE GESTIÓ AMBIENTAL 9. REFLEXIONS DE LES ENTITATS CULTURALS 10. PER SABER-NE MÉS SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 4
  • Presentació de la Guia Difusió ambiental a través del Sector Cultural Alta permeabilitat i sensibilitat dels usuaris del món de la cultura Realitzar una bona difusió d’una activitat o iniciativa ambiental és tant important com el propi projecte. El sector de la cultura disposa d’autoritat i credibilitat sobre la població El sector de la cultura té una capacitat altíssima d’arribar a la societat SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 5
  • SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 6
  • Presentació de la Guia Introducció als Sistemes de Gestió Ambiental Sistema de Gestió Ambiental (SGA) Forma d’organització interna que permet estructurar els esforços que una empresa realitza per a millorar les seves actuacions en matèria de protecció del medi ambient i que va dirigit a la millora continua. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Reglament (CE) 1221/2009 Norma ISO-14001:2004 Una aposta estratègica de futur 7
  • Presentació de la Guia Introducció als Sistemes de Gestió Ambiental OBJECTIUS d’un SGA: Prevenir la  contaminació Millora  continua Difusió  ambiental SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 8
  • Presentació de la Guia Introducció als Sistemes de Gestió Ambiental MILLORA CONTINUA AVALUACIÓ  AMBIENTAL INICIAL POLÍTICA AMBIENTAL  REVISIÓ PLANIFICACIÓ AVALUACIÓ ASPECTES AMBIENTALS AUDITORIA DEL SGA REQUISITS LEGALS I  ALTRES REQUISITS NO CONFORMITAT,  ACCIÓ CORRECTIVA I  ACCIÓ PREVENTIVA OBJECTIUS AMBIENTALS SEGUIMENT I MESURA EXECUCIÓ PLANS  D’EMERGÈNCIA CONTROL  OPERACIONAL CONTROL DOCUMENTAL  I DOCUMENTACIÓ SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . COMUNICACIÓ Una aposta estratègica de futur FORMACIÓ I  SENSIBILITZACIÓ 9
  • Presentació de la Guia Fases d’Implantació d’un SGA Diagnòstic Inicial Elaboració de la documentació Implantació dels processos Formació al personal Auditoria Interna (anual) Auditoria Externa (anual) Certificació ISO / Verificació EMAS SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 10
  • Presentació de la Guia Verificació del SGA Direcció General de Qualitat Ambiental Entitat Certificadora (Departament de Territori i Sostenibilitat) AUDITORIA Validació de la DECLARACIÓ AMBIENTAL Informe Pla Accions Correctores CERTIFICACIÓ ISO Cicles de tres anys SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . VERIFICACIÓ EMAS Una aposta estratègica de futur 11
  • SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 12
  • Presentació de la Guia • Requeriments de Tª i  humitat (conservació  d’obres) • Il∙luminació • Disseny i muntatge  d’exposicions i  escenografies • Preparació de tallers i  activitats Consum  d’aigua i  energia • Muntatge/Desmuntatge  d’exposicions,  espectacles, etc.  • Bar, restaurant • Manteniment de les  instal∙lacions • Restauració d’obres Consum de  materials Generació de  residus • Impressions per donar  informació als usuaris  (activitats, exposicions,  espectacles, etc.) • Desplaçaments dels  usuaris • Desplaçament dels  treballadors • Espectacles musicals • Maquinaria   (climatització, etc.) Comunicació Mobilitat Soroll SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur MILLORES AMBIENTALS IMPACTES AMBIENTALS Aspectes ambientals rellevants del sector cultura 13
  • Presentació de la Guia Exemples pràctics COMUNICACIÓ INTERNA PALAU DE LA MÚSICA CATALANA • Instal·lació de plafons d’informació ambiental a les plantes d'oficines. GRAN TEATRE DEL LICEU • Apartat de gestió ambiental a la INTRANET. MNAC • Emissió de correus electrònics interns amb temàtiques ambientals. • Creació d’un logo específic per a la gestió de la sostenibilitat. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 14
  • Presentació de la Guia Exemples pràctics COMUNICACIÓ EXTERNA COSMOCAIXA • Anualment es fa una programació especial pel dia del Medi Ambient (tallers, seminaris, etc.) • ECOTENDÈNCIES COSMOCAIXA: Plataforma de divulgació, reflexió i debat sobre temes ambientals d’actualitat. ARTS SANTA MÒNICA • Publicació dels catàlegs de les exposicions en paper 100% reciclat. MUSEU PAU CASALS • Realització dins de la seva oferta educativa del taller: “Música i Medi Ambient. La caixa d’instruments reciclats.” SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 15
  • Presentació de la Guia Exemples pràctics CONSUM D’AIGUA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ • Actuacions en els banys: disminució del temps de sortida de l’aigua dels rentamans, i instal·lació d’airejadors. COSMOCAIXA • Reg de les zones enjardinades amb aigües pluvials i aigües procedents de l’exposició permanent “Bosc inundat”. MUSEU D’ART DE GIRONA • Substitució de la gespa tradicional per gespa autòctona (Festuc), amb menor demanda hídrica i menor necessitat d’aplicació de productes biocides. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 16
  • Presentació de la Guia Exemples pràctics GRAN TEATRE DEL LICEU CONSUM ENERGÈTIC • Implantació d’un Sistema de Gestió d’Eficiència Energètica (UNE-EN 16001). • El Pla d’Acció 2009-2015 per reduir el consum energètic, millorar l’eficiència energètica i la conseqüent reducció d’emissions de CO2, ha estat guardonat amb el PREMI MEDI AMBIENT 2012 (atorgat pel Dep. de Territori i Sostenibilitat). o Instal·lació de lluminàries de baix consum del tipus PL, fluorescents i led’s. o Instal·lació de variadors de freqüència en els motors dels ascensors, en els ventiladors de climatització i en les bombes hidràuliques. o Canvi de la central termofrigorífica MNAC • Instal·lació de: o Led’s a les sales d’exposició del Gòtic i del Romànic o Detectors (de moviment, soroll o diferència tèrmica) per encesa de lluminària o Càmeres de vigilància que funcionen sense que la zona estigui il·luminada o Bateries condensadores per reduir l’energia reactiva SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 17
  • Presentació de la Guia Exemples pràctics CONSUM DE PAPER MNAC • Col·locació d’una bústia a la sortida de l’equipament pel retorn de fulletons. CENTRE D’ARTS SANTA MÒNICA • Utilització de paper reciclat i ecoetiquetat. • Publicitat més sostenible: • Enviament d’invitacions a esdeveniments via correu electrònic. • Inclusió als fulletons d’informació, de la frase: “Abans de llençar-lo torna’l a la caixeta. Arts Santa Mònica és un projecte compromès amb el medi ambient”. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 18
  • Presentació de la Guia Exemples pràctics PALAU DE LA MÚSICA • Inclusió en el plec de licitació del restaurant, exigències de caire ambiental: • Aplicar bones pràctiques ambientals en l’ús de l’energia i l’aigua. COMPRES • Prohibició d’abocament de substàncies perilloses al clavegueram. • Minimitzar la gestió de residus, segregar-los i dipositar-los als contenidors adequats, i gestionar-los a través d’empreses autoritzades. MNAC • Inclusió en el plec de contractació del servei de vending, de clàusules ambientals: • Instal·lar una premsa per a les ampolles. • Disposar de màquines dispensadores amb la màxima qualificació energètica. • Disposar de màquina dispensadora de cafè amb l’opció de no subministrar got, essent aquesta opció més econòmica. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 19
  • Presentació de la Guia Exemples pràctics RESIDUS MNAC • Elaboració d’un Pla de Gestió de Residus, amb el suport de l’ARC. GRAN TEATRE DEL LICEU • Implantació d’un circuit de recollida intern de mobiliari i voluminosos, per tal de potenciar la seva reutilització. Funciona mitjançant la intranet. EMISSIONS • Gestió integral dels decorats, per tal de potenciar la reutilització del material. MNAC • Elaboració d’un Pla de Mobilitat, a partir del qual s’ha establert un pla d’acció per aconseguir una mobilitat més sostenible. COSMOCAIXA • Contractació d’un servei de subministrament d’energia on el 63% és lliure d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 20
  • Presentació de la Guia Exemples pràctics MUSEU D’ART DE GIRONA ALTRES • Substitució de l’ús de certs productes perillosos per Agar Agar com a tècnica de restauració d’obres COSMOCAIXA • Instal·lació d’impressores de cera des de l’any 2010 (major eficiència energètica, no emissions procedents de la pols de tòner, generació de residus no perillosos). SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 21
  • SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 22
  • Presentació de la Guia Beneficis de la implantació d’un SGA AMBIENTALS  Identifica, quantifica i controla els impactes ambientals de l’activitat i serveis de l’entitat cultural.  Redueix els impactes ambientals de l’entitat.  Optimitza l’ús de recursos naturals (aigua, electricitat, matèries primeres) i la generació de residus.  Permet la gestió dels riscos associats a situacions d’emergència ambiental. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 23
  • Presentació de la Guia Beneficis de la implantació d’un SGA  Millora la imatge de l’entitat, la transparència i la confiança.  Millora les relacions i la comunicació amb l’administració, els usuaris, D’IMATGE els ciutadans, la competència i en general amb tots els col·lectius.  Diferencia l’entitat cultural respecte a les altres.  Millora la imatge davant dels propis treballadors/es.  Augmenta la motivació dels treballadors/es: a través de l’augment de sensibilització i la major formació interna.  Assegura el compliment de la legislació.  Potencia el posicionament de l’entitat com a socialment responsable. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 24
  • Presentació de la Guia Beneficis de la implantació d’un SGA Obre noves vies de mercat i augmenta el ventall de clients.  ECONÒMICS I COMERCIALS  Esdevé una eina de màrqueting.  Estalvi de recursos que es tradueix en estalvi econòmic.  Reducció dels costos de control.  Facilita l’accés a subvencions i a línies de finançament.  Redueix els riscos laborals.  Redueix les possibles sancions per incompliments legals.  Potencia la innovació i la millora contínua. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 25
  • Presentació de la Guia FASE D’IMPLANTACIÓ Dificultats de la implantació d’un SGA  Major càrrega de feina degut a la necessitat de desenvolupar tota la documentació del SGA (procediments i instruccions).  Complexitat per entendre el nou llenguatge.  Despeses econòmiques: o Contractació d’una consultoria externa (tot hi no ser obligatori, en molts casos s’utilitza com a suport en la implantació). o Contractació de l’auditoria externa de certificació.  Canvi d’hàbits del personal. SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 26
  • Presentació de la Guia FASE DE MANTENIMENT Dificultats de la implantació d’un SGA  Contractació de l’auditoria externa de seguiment i renovació.  El manteniment del sistema de gestió requereix introduir en el cicle de treball habitual de l’entitat, altres tasques periòdiques.  La millora continua en alguns casos pot comportar inversions econòmiques.  Transmetre la importància d’estar certificat en un sistema de gestió ambiental a tot el personal relacionat amb l’entitat (treballadors, visitants, proveïdors, comunitat, etc.). SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 27
  • SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 28
  • Presentació de la Guia Disponibilitat DISPONIBLE A: Web Departament de Territori i Sostenibilitat Inici > Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i avaluació ambiental > Sistemes de gestió > Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i EMAS) > EMAS > Publicacions > Altres publicacions i guies SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS . Una aposta estratègica de futur 29
  • Una aposta estratègica de futur SOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS Dijous 14 de novembre Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ  Mireia González Cap de projectes ECOGESA mgonzalez@ecogesa.net