easywalker qtro user manual Czech

2,048 views

Published on

easywalker qtro user manual Czech

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

easywalker qtro user manual Czech

 1. 1. 1 2 3 click click !QTRO 4 5 6 QTRO ush 2 EN Instructions p 1 NO Brukerveiledning 7 8 9 SE Instruktioner click 1 1 DK Brugsanvisning click 2 QTRO 2 FI KäyttöohjeetBS 7409: 1996 BS EN 1888 EE Kasutusjuhend 24 10 11 12 EN1888 CZ Návod approved PL 1.4 bar Instrukcja E as yWaDutch Design S I/ lkeMade in China 0P rr f2 co o e mm e ents s ur a tyr e pr es
 2. 2. The Netherlands / Head office13 14 15 25 26 27 37 38 39 Belgium / Luxemburg EasyWalker bv P. O. Box 138 1380 AC WEESP 4 4 3 +31-294-230351 2 1 www.easywalker.nl 2 4+5 5 www.easywalker.be 1 1 info@easywalker.nl ! 2 UK / Ireland Bibs and Stuff +44-1293774924 www.bibsandstuff.com Sales@bibsandstuff.com16 17 18 28 29 30 40 41 2 Germany / Switzerland / Austria Pamper24 1 +49-7664403274-17 6 www.pamper24.de 2 1 info@pamper24.de 1 soft - + har d Denmark / Norway / Sweden MogE Design AS,easywalker Skandinavia +47-90043043 www.easywalker.no & www.easywalker.se salg@easywalker.no & post@easywalker.se Finland19 20 21 31 32 33 QTRO base Fliis Trade OY 2 0405242511 max 20 kg 85cm x 65cm x 38cm www.baby1.fi 3 tilaus@baby1.fi 2 max 2 kg 105cm x 65cm x 107cm 1 Baltics Cliffron OÜ 1 max 5 kg 1.4 bar +372-6505957 www.cliffron@.ee total max 27 kg 12.5 kg cliffron@cliffron.ee Poland Baby Universe Sp.z 0.0 +48-691569797 www.easywalker.net.pl22 23 24 34 35 36 carrycot kontakt@easywalker.net.pl 4,9 kg 80cm x 40cm x 56cm Czech Replubik ! 1 2 max 9 kg Kocarky 1 1 2 321726032 click click 1 www.kocarky.cz kocarky@centrum.cz 2 2
 3. 3. 78 Návod ke kočárku EasyWalker QTRO79 První složení kočárku EasyWalker QTRO79 Obsah balení79 Rám79 Rozkládání79 Kola80 Sedačka80 Pětibodové pásy81 Sluneční stříška81 Madlo81 Nákupní košík82 Připevnění postýlky EasyWalker82 Obsah balení83 Připevnění přenosné postýlky k rámu83 Sundávání přenosné postýlky z rámu83 Používání kočárku EasyWalker QTRO83 Parkovací brzda84 Skládání a rozkládání84 Nastavení výšky rukojeti84 Nastavení odpružení84 Změna pozice otočných kol84 Oprava/výměna duší85 Pětibodové pásy85 Sedačka a sluneční stříška85 Změna polohy podložky na nohy86 Kryt proti dešti86 Používání přenosné postýlky EasyWalker86 Kryt proti dešti86 Síť proti komárům87 Údržba a čištění kočárku EasyWalker QTRO a přenosné postýlky EasyWalker88 Příslušenství88 Záruční podmínky CZ CZ-77
 4. 4. Návod ke kočárku EasyWalker QTRO Gratulujeme vám ke koupi kočárku EasyWalker QTRO. Kočárek EasyWalker QTRO je vyroben s důrazem na pohodlí, bezpečnost, vzhled a jednoduchost použití. Kočárek EasyWalker QTRO splňuje veškeré evropské normy pro dětské kočárky EN1888:2003+ A1:2005+A2:2005+A3:2005. Přenosná postýlka EasyWalker splňuje evropskou normu EN1466:2004. Nezapomeňte vyplnit záruční informace na našich internetových stránkách a odeslat nám je. Zajistíte si tím nejlepší služby a záruky společnosti EasyWalker. Přejeme vám mnoho radosti při používání kočárku EasyWalker QTRO. DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případ budoucí potřeby. Nebudete-li se držet tohoto návodu, může být ovlivněna bezpečnost vašeho dítěte. DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker QTRO je určen pro děti od 6 měsíců věku do hmotnosti 20 kg. Přenosná postýlka EasyWalker je určena pro děti od narození do 6 měsíců věku nebo hmotnosti 9 kg. DŮLEŽITÉ: V nákupním košíku je možné přepravovat předměty do maximální hmotnosti 5 kg. DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker QTRO by měl být používán pouze s dodávanou sedačkou a příslušenstvím. Používejte pouze přenosnou postýlku EasyWalker nebo příslušenství, jejichž použití s kočárkem EasyWalker QTRO schválila společnost EasyWalker. DŮLEŽITÉ: Pokud je kočárek EasyWalker QTRO v klidu, ujistěte se, že je zajištěný parkovací brzdou. DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker QTRO je určen pouze pro přepravu jednoho dítěte. Druhé dítě můžete přepravovat na stupínku EasyBoard nebo v kočárku EasyWalker DUO. Tyto možnosti naleznete na internetových stránkách www.easywalker.nl nebo na konci tohoto návodu. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze originální příslušenství kočárku EasyWalker QTRO. Při výměně částí používejte pouze originální části, které dodala a/nebo schválila společnost EasyWalker B.V. Dojde-li k přetížení, špatnému použití nebo použití neoriginálního příslušenství nebo částí, záruka na kočárek EasyWalker QTRO pozbývá platnosti. ! VAROVÁNÍ: Plastové kryty udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. ! VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte dítě v kočárku EasyWalker QTRO bez dozoru. Nikdy nenechávejte děti hrát si s kočárkem EasyWalker QTRO. Mohlo by dojít k jejich poranění. ! VAROVÁNÍ: Jakmile vaše dítě může sedět bez cizí pomoci, vždy používejte pětibodové pásy. ! VAROVÁNÍ: Vždy používejte pás v rozkroku v kombinaci s pásem okolo pasu. ! VAROVÁNÍ: Sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců věku. ! VAROVÁNÍ: Do přenosné postýlky nedávejte matraci hrubší než 50 mm. ! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že jsou všechny fixační prvky správně zajištěny. ! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že je tělo přenosné postýlky nebo sedačky správně zajištěno. ! VAROVÁNÍ: Jakákoliv zátěž pověšená na rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku.CZ CZ-78
 5. 5. 3UYQt VORåHQt NRþiUNX (DV:DONHU 4752 Obsah balení Krabice s kRþiUkem EasyWalker QTRO musí obsahovat QiVOHGXMtFt SRORåN 1 UiP s SiVkou na S HGORNWt S LSHYQ Qi VHGDþND a QiNXSQt košík. 1 VOXQHþQt VW tãND 2 ]DGQt a 2 S HGQt kola s nafukovacími GXãHPL 1 PDGOo. 1 kryt proti GHãWL k S LNUWt VHGDþN se VOXQHþQt VW tãkou. 1 VSRMovací tþ pro SRXåLWt s S HQRVQRX postýlkou. 1 QivRG PRNXG Q NWHUi z SRORåHN chEt QHSURGOHQ kRQWDNWXMWH REFKRG ve kterém MVWH tento kRþiUHN zakoupili.! V$529È1Ë Plastové kryty XGUåXMWH mimo GRVDK G Wt aby QHGRãOR k XGXãHQt %X WH RKOHGXSOQt k åLvotnímu SURVW HGt 3 L OLNYLGDFL REDO W L WH RGSDG k recyklaci. 5iP /(ä,7e KRþiUHN EasyWalker QTRO by P O být SRXåtYiQ pouze s GRGivanou VHGDþkou a S tVOXãHQVWYtP PRXåtvHMWH pouze S HQRVQRX postýlku EasyWalker nebo S tVOXãHQVWYt MHMLFKå SRXåLWt s kRþiUkem EasyWalker QTRO schYiOLOD VSROHþQRVW EasyWalker. /(ä,7e 3 L VNOiGiQt kRþiUNX EasyWalker QTRO by GtW QHP OR být v VHGDþFH nebo postýlce. 7,3 PRNXG se v QivRGX píše o levé nebo pravé strDQ YåG to ]QDPHQi levou nebo pravou stranu S L SRKOHGX na kRþiUHN EasyWalker QTRO zH]DGX RG rukRMHWL 7,3 Veškeré VRXþiVWL MVRX vyrobeny WDN aby GRE H ]DSDGDOy WDNåH není nutné SRXåtvat sílu. PRNXG Q FR QHIXQJXMH S HþW WH si QivRG MHãW MHGQRX a postup zRSDNXMWH PRNXG problémy S HWUYivDMt obrD WH se na REFKRG v Q På MVWH kRþiUHN zakoupili nebo navštivte internetové VWUiQN www.easywalker.nl. 7,3 3 L VNOiGiQt SRXåtvHMWH kartónovou krabici MDko SRGORåNX 6NOiGiQt kRþiUNX EasyWalker QTRO MH VQDGQp KRþiUHN EasyWalker QTRO MH GRGiYiQ s MLå S LSHYQ QRX VHGDþkou a QiNXSQtP košíkem. RR]NOiGiQt! V$529È1Ë 3 HG SRXåLWtP se XMLVW WH åH MVRX všechny ¿[DþQt prvky VSUiYQ ]DMLãW ny. VMP WH UiP z krabice a postavte MHM na zem S HG sebe. 3 L VNOiGiQt kRþiUNX P åHWH SRXåtW kartónovou krabici MDko SRGORåNX PRNXG MH ]DMLã ovací KiþHN VWiOH ]DMLãW Q RGMLVW WH MHM a kRþiUHN EasyWalker QTRO pomocí rukRMHWL zvHGQ WH REUizek 1). KRþiUHN EasyWalker QTRO se ViP UR]ORåt REUizek 2). Jakmile uslyšíte GvRMLWp ]DNODSQXWt MH kRþiUHN EasyWalker QTRO VSUiYQ UR]ORåHQ 8MLVW WH VH åH MH þHUvHQi SRMLVWND na pravé CZ strDQ kRþiUNX EasyWalker QTRO v ]DMLãW Qp poloze REUizek 3). Kola 3 HSQ WH parkovací brzGX GR horní polohy REUizek 4). 6WLVNQ WH VW HG ]DGQtKR kola a QDVX WH MHM na ]DGQt osu UiPX REUizek 5). Poté VW HG uvROQ WH a tahem zkRQWUROXMWH zGD kolo SHYQ GUåt ve své poloze. 6WHMQê postup zRSDNXMWH na RSDþQp strDQ s GUXKêP ]DGQtP kolem. CZ-79
 6. 6. Budete-li chtít zadní kolo sundat, stiskněte střed zadního kola a tahem jej sundejte z rámu. DŮLEŽITÉ: Zadní kolo nelze nasadit na rám, je-li kočárek zajištěn parkovací brzdou. Přední kolo se standardně připevňuje na přední vidlici. Nasadíte jej jednoduše zasunutím přední vidlice s otočným kolem do určeného otvoru (obrázek 7). Zkontrolujte, zda je šedý knoflík (obrázek 8) na vnější straně úchytu úplně zmáčknut a jestli kolo pevně drží ve své poloze. Stejný postup zopakujte na opačné straně s druhým předním kolem. Budete-li chtít přední vidlici a kolo sundat, vpředu úplně vysuňte černou posuvnou západku otočného kola (pod podložkou na nohy) směrem do strany kočárku (obrázek 9). Nyní byste měli vidět, jak šedý knoflík na vnější straně úchytu vyskočí do otevřené polohy. Přední vidlici nyní můžete vyndat z úchytu. Duše kočárku EasyWalker QTRO nafoukněte pomocí pumpy používané k huštění pneumatik automobilů Maximální tlak v duších je 1,4 bar (obrázek 10). TIP: V obchodě s cyklistickými potřebami můžete zakoupit redukci, abyste k nafukování duší kočárku EasyWalker QTRO mohli používat cyklopumpu. DŮLEŽITÉ: Maximální tlak v duších je 1,4 bar. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou všechny duše kočárku EasyWalker QTRO nahuštěny stejně. Nerovnoměrně nahuštěné duše mohou mít za následek nestabilitu kočárku EasyWalker QTRO a mohou mít vliv na bezpečnost a pohodlí vašeho dítěte. DŮLEŽITÉ: Jsou-li duše přehuštěné, mohou v horkém počasí prasknout. Berte tudíž na vědomí zvýšenou teplotu v kufru vašeho auta nebo například skleníku. DŮLEŽITÉ: Na ose může být mazivo. Dávejte pozor, ať se nepošpiníte a nikdy nenechávejte děti hrát si s koly. DŮLEŽITÉ: Nenechávejte čepičky od ventilků volně ležet. Dejte pozor, ať si je děti nestrčí do pusy. Sedačka ! VAROVÁNÍ: Jakmile vaše dítě může sedět bez cizí pomoci, vždy používejte pásy. ! VAROVÁNÍ: Sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců věku. Kočárek EasyWalker QTRO je dodáván s již připevněnou sedačkou a nákupním košíkem. Chcete-li sedačku sundat, odepněte suché zipy za podložkou na nohy. Poté odepněte druky na látkových páskách na levé a pravé straně na zadní straně sedačky. Nyní odepněte všechny druky a suché zipy po obou stranách sedačky (obrázek 11). Chcete-li sedačku vrátit zpátky na rám, zapněte druky a suché zipy po obou stranách sedačky. Zapněte suché zipy za podložkou na nohy. Nakonec zapněte druky na páskách na zadní straně sedačky okolo trubek rámu, těsně nad zavěšením zadních kol. Tyto pásky jsou součástí pásů a vašemu dítěti poskytují ještě více pohodlí a bezpečnosti. ! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že je tělo přenosné postýlky nebo sedačkyCZ správně zajištěno. Pětibodové pásy ! VAROVÁNÍ: Jakmile vaše dítě může sedět bez cizí pomoci, vždy používejte pětibodové pásy. ! VAROVÁNÍ: Vždy používejte pás v rozkroku v kombinaci s pásem okolo pasu. CZ-80
 7. 7. Ramenní pásy jsou u sedačky kočárku EasyWalker QTRO standardně nastaveny vnejvyšší poloze. Ramenní pásy můžete nastavit do nižší polohy, aby mohlo menší dítěpohodlně sedět (obrázek 12). Pro nastavení do nižší polohy odepněte ramenní pásy odpásu v rozkroku a sundejte ramenní vycpávky. V horní části opěrky zad odepněte zip.Nyní můžete ramenní pás protáhnout přes jeden z otvorů. Ramenní pásy zapněte zpět kpásu v rozkroku a zapněte zip v horní části opěrky zad.Pás okolo pasu je u sedačky kočárku EasyWalker QTRO standardně nastaven na nejmenšívelikost. Pás okolo pasu můžete povolit, aby mohlo větší dítě pohodlně sedět (obrázek13). Pro povolení pásu okolo pasu vyndejte pás ze smyčky v dolní části sedačky.Pomocí posuvných přezek můžete ramenní pásy a pásy okolo boku a pasu utáhnout nebopovolit (obrázek 14).TIP: Pásky na zadní straně sedačky obepínající trubky rámu těsně nad zavěšením zadníchkol jsou součástí pásů a poskytují vašemu dítěti ještě více pohodlí a bezpečnosti. Ujistětese, že jsou vždy zapnuté okolo rámu.Sluneční stříškaChcete-li připevnit sluneční stříšku, otevřete připevňovací svorky a připevněte ji k rámuv horní části v místech s vykrojenou látkou sedačky, přesně mezi gumové čepičky zarámem (obrázek 15). Zaklapněte připevňovací svorku.Chcete-li sluneční stříšku sundat, odepněte a uvolněte připevňovací svorku slunečnístříšky na obou stranách rukojeti. Nyní můžete sluneční stříšku z rámu sundat.TIP: Udělejte si dostatek místa. Před připevněním nebo sejmutím si uvolněte druky okolovýkroje v látce sedačky.DŮLEŽITÉ: Po připevnění opět zapněte všechny druky.DŮLEŽITÉ: Malé dítě má velice citlivou pokožku. Nikdy nenechávejte dítě v kočárkuEasyWalker QTRO na slunci bez sluneční stříšky.MadloUmístěte madlo s otevřenými svorkami na rám v dolní části v místech s vykrojenoulátkou sedačky a obě svorky zaklapněte (obrázek 16). Chcete-li madlo sundat, otevřetesvorky a sundejte madlo z rámu. Madlo také můžete odepnout jen na jedné straně,abyste svému dítěti usnadnili vysedání a nasedání. Odepněte svorku na jedné straně amadlo otočením otevřete (obrázek 17). Chcete-li madlo zavřít, otočte jej zpět a zapnětesvorku na rámu.TIP: Udělejte si dostatek místa. Před připevněním nebo sejmutím si uvolněte druky okolovýkroje v látce sedačky.TIP: Je-li jedna ze svorek madla otevřená, madlo je křehké. Nedovolte svému dítěti opřítse o něj.DŮLEŽITÉ: Před použitím se vždy ujistěte, že je madlo pevně přichyceno k rámu. CZDŮLEŽITÉ: Po připevnění opět zapněte všechny druky.Nákupní košíkKočárek EasyWalker QTRO je dodáván s již připevněnou sedačkou a nákupním košíkem.Chcete-li nákupní košík sundat, odepněte všechny suché zipy a druky na přední a zadní CZ-81
 8. 8. straně nákupního košíku. Pro opětovné připevnění nákupního košíku protáhněte pásky a suché zipy skrz přezku okolo rámu a pásky a suché zipy zapněte (obrázek 18). Přístup k nákupnímu košíku je snadný a zajišťují jej dva zipy. Připevnění postýlky EasyWalker ! VAROVÁNÍ: Plastové kryty udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. ! VAROVÁNÍ: Do přenosné postýlky nedávejte matraci hrubší než 50 mm. ! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že je tělo přenosné postýlky nebo sedačky správně zajištěno. DŮLEŽITÉ: Přenosná postýlka EasyWalker je určena pro děti od narození do 6 měsíců věku nebo hmotnosti 9 kg. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze přenosnou postýlku EasyWalker nebo příslušenství, jejichž použití s kočárkem EasyWalker QTRO schválila společnost EasyWalker. DŮLEŽITÉ: Pokud je kočárek EasyWalker QTRO v klidu, ujistěte se, že je zajištěný parkovací brzdou. DŮLEŽITÉ: Při skládání přenosné postýlky EasyWalker by dítě nemělo být v sedačce nebo postýlce. Obsah balení Krabice s přenosnou postýlkou EasyWalker musí obsahovat následující položky: 1 přenosná postýlka se sluneční stříškou a potahem. 1 matrace s vlněnou a bavlněnou vložkou. 1 kryt proti dešti. 1 síť proti komárům. 1 potah (prostěradlo). 1 návod. Budete potřebovat i spojovací tyč, kterou jste obdrželi v krabici s kočárkem EasyWalker QTRO. Pokud některá z položek chybí, neprodleně kontaktujte obchod, ve kterém jste tento kočárek zakoupili. TIP: Při skládání používejte kartónovou krabici jako podložku. TIP: Pokud se v návodu píše o levé nebo pravé straně, vždy to znamená levou nebo pravou stranu při pohledu na kočárek EasyWalker QTRO zezadu od rukojeti. TIP: Veškeré součásti jsou vyrobeny tak, aby dobře zapadaly, takže není nutné používat sílu. Pokud něco nefunguje, přečtěte si návod ještě jednou a postup zopakujte. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na obchod, v němž jste produkt zakoupili nebo shlédněte instruktážní video na stránkách www.easywalker.nl. Skládání přenosné postýlky EasyWalker je snadné. Před prvním použitím vyjměte přenosnou postýlku z krabice, sejměte z ní kryt a vyndejte příslušenství, matraci a vnitřníCZ vložky (obrázek 20). Potáhněte upínací prvek na tyči (blíže k části pro hlavu) směrem na stranu pro hlavu až dojde k zaklapnutí, vlevo i vpravo, do kovového držáku (obrázek 19). Potáhněte upínací prvek na tyči (blíže k části pro nohy) směrem na stranu pro nohy až dojde k zaklapnutí, vlevo i vpravo, do kovového držáku. Vraťte do přenosné postýlky vnitřní vložky a připevněte je pomocí suchých zipů. Vraťte do přenosné postýlky matraci. Nyní si můžete zvolit, zda chcete mít nahoře vlněnou nebo CZ-82
 9. 9. bavlněnou vrstvu. Sluneční stříšku zvednete stlačením černých knoflíků na obou stranách sluneční stříšky a současným zvednutím stříšky nahoru (obrázek 21). Ujistěte se, že je stříška zvednutá nadoraz a uvolněte knoflíky (obrázek 22). Překryjte přenosnou postýlku potahem. Připevnění přenosné postýlky k rámu Zajistěte kočárek EasyWalker QTRO parkovací brzdou (obrázek 24). Sundejte sedačku, sluneční stříšku a madlo z rámu (viz výše). Spojovací tyč s otevřenými svorkami umístěte mezi trubky rámu (obrázek 23). Svorky umístěte mezi dvě čepičky a zaklapněte levou i pravou svorku. Zvedněte přenosnou postýlku pomocí úchytů ve sluneční stříšce a pod částí pro nohy. Zasuňte háčky (pod částí pro hlavu) za tyč v přední části rámu nad podložkou pro nohy. Nyní potáhněte úchyt (pod částí pro nohy) směrem zpět, aby se svorky otevřely, a současně zatlačte svorky přes spojovací tyč. Uvolněte úchyt. Svorky se samy zaklapnou kolem spojovací tyče (obrázek 25).! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že je tělo přenosné postýlky nebo sedačky správně zajištěno. DŮLEŽITÉ: Malé dítě má velice citlivou pokožku. Nikdy nenechávejte dítě v přenosné postýlce EasyWalker na slunci bez sluneční stříšky. Sundávání přenosné postýlky z rámu Zajistěte kočárek EasyWalker QTRO parkovací brzdou. Chcete-li sundat přenosnou postýlku z rámu, chytněte ji za úchyty ve sluneční stříšce a pod částí pro nohy. Nyní potáhněte úchyt (pod částí pro nohy) směrem zpět, aby se svorky pod částí pro nohy otevřely, a současně zvedněte přenosnou postýlku za část pro nohy nahoru od spojovací tyče. Posuňte přenosnou postýlku směrem k části pro hlavu, od tyče v přední části rámu. TIP: Přenosná postýlka má na spodní straně čtyři černé nožky, takže ji můžete použít jako postýlku bez podpůrného rámu. TIP: Úchyt ve sluneční stříšce je určen pro zvednutí přenosné postýlky pouze v případě, že je stříška úplně zvednutá. V přenosné postýlce v části pro nohy je zvláštní úchyt pro její bezpečné přenášení. Používání kočárku EasyWalker QTRO DŮLEŽITÉ: Vyhněte se nebezpečným situacím. Vždy používejte pásku na předloktí připojenou k rukojeti. Jdete-li do schodů, ze schodů, po eskalátoru nebo z/do prudkého kopce, vyndejte své dítě z kočárku EasyWalker QTRO. DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte kočárek EasyWalker QTRO v případě, že je některá jeho část rozbitá, roztržená, nekompletní nebo evidentně není v pořádku. DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker QTRO není určen pro použití při běhání nebo jízdě na kolečkových bruslích. DŮLEŽITÉ: Na tyče mezi zadními koly nestoupejte. Je to nebezpečné a můžete kočárek EasyWalker QTRO zničit. CZ Parkovací brzda DŮLEŽITÉ: Pokud je kočárek EasyWalker QTRO v klidu, ujistěte se, že je zajištěný parkovací brzdou. CZ-83
 10. 10. Parkovací brzdu na zadní straně rámu stlačte lehce nohou směrem dolů. Ujistěte se, že boční části brzdy zapadnou do určených zářezů na zadních kolečkách, aby se kočárek EasyWalker QTRO nemohl pohnout (obrázek 24). Pro uvolnění brzdy kočárku EasyWalker QTRO ji zvedněte nohou směrem nahoru (obrázek 4). Skládání a rozkládání ! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že jsou všechny fixační prvky správně zajištěny. Při skládání a rozkládání kočárku EasyWalker QTRO můžete nechat sedačku a sluneční stříšku na místě. Pokud používáte přenosnou postýlku nebo autosedačku EasyWalker, musíte je nejprve sundat. Má-li kočárek EasyWalker QTRO přední kola vytočená do stran, potáhněte jej o kousek zpět, aby se přední kola otočila dopředu. Zajistěte kočárek parkovací brzdou a zvedněte sluneční stříšku nahoru. Zaklapněte červenou pojistku (na pravé straně rámu) směrem nahoru. Zatímco stojíte za kočárkem, zmáčkněte odjišťovací páčky na obou stranách rukojeti. Držte odjišťovací páčky zmáčknuté a zatlačte rukojeť směrem dolů (obrázek 26 + 27). Zahákněte zajišťovací háček na pravé straně rámu za určený kolíček (obrázek 28). Chcete-li kočárek EasyWalker QTRO rozložit, uvolněte zajišťovací háček a vytáhněte kočárek EasyWalker QTRO za rukojeť. Kočárek EasyWalker QTRO se sám rozloží. Jakmile uslyšíte dvojité zaklapnutí, je kočárek EasyWalker QTRO správně rozložen. Ujistěte se, že je červená pojistka na pravé straně kočárku EasyWalker QTRO v zajištěné poloze. TIP: Aby byl složený kočárek ještě kompaktnější, můžete sundat čtyři kola a madlo. Nastavení výšky rukojeti Uvolněte levou a pravou černou svorku na vnitřní straně rukojeti (nachází se těsně pod pěnovou částí). Nastavte požadovanou výšku rukojeti a zajistěte svorky (obrázek 29). Nastavení odpružení Odpružení kočárku EasyWalker QTRO můžete upravit utažením nebo povolením šroubovitého knoflíku pod zavěšením zadních kol (obrázek 30). Ujistěte se, že je nastavení odpružení stejné na obou stranách rámu. Změna pozice otočných kol Abyste zafixovali polohu předního kola, vysuňte černou posuvnou západku (nad otočným kolem) směrem dolů (obrázek 31). Kolo se nyní při pokusu o otočení zafixuje. Abyste opět umožnili otáčení předního kola, vysuňte černou posuvnou západku (nad otočným kolem) směrem nahoru (obrázek 32). Ujistěte se, že jsou obě přední kola vždy nastavena na stejný směr. DŮLEŽITÉ: Na ose může být mazivo. Dávejte pozor, ať se nepošpiníte a nikdy nenechávejte děti hrát si s koly.CZ Oprava/výměna duší Prasklou duši spravíte stejně, jako byste spravovali duši u jízdního kola. Je také možné vyměnit vnitřní duši. Chcete-li sundat vnější plášť, musíte použít páčky pro výměnu cyklistické duše. CZ-84
 11. 11. DŮLEŽITÉ: Na ose může být mazivo. Dávejte pozor, ať se nepošpiníte a nikdy nenechávejte děti hrát si s koly. DŮLEŽITÉ: Nenechávejte čepičky od ventilků volně ležet. Dejte pozor, ať si je děti nestrčí do pusy. Pětibodové pásy! VAROVÁNÍ: Jakmile vaše dítě může sedět bez cizí pomoci, vždy používejte pásy.! VAROVÁNÍ: Vždy používejte pás v rozkroku v kombinaci s pásem okolo pasu. Posaďte dítě do sedačky. Ramenní pás i pás v rozkroku zapněte a zasuňte obě zapínací části pásu v rozkroku do zapínací části pásu okolo pasu (obrázek 33). Pětibodové pásy jsou nyní zapnuty. Chcete-li své dítě ze sedačky vytáhnout, musíte pětibodové pásy odepnout. DŮLEŽITÉ: Pokud je kočárek EasyWalker QTRO v klidu, ujistěte se, že je zajištěný parkovací brzdou. DŮLEŽITÉ: Je důležité, pro pohodlí a bezpečnost vašeho dítěte, aby byly ramenní pásy, pás v rozkroku a pás okolo pasu ve správné pozici a nebyly příliš utažené nebo volné. Sedačka a sluneční stříška! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že je tělo přenosné postýlky nebo sedačky správně zajištěno. DŮLEŽITÉ: Pokud je kočárek EasyWalker QTRO v klidu, ujistěte se, že je zajištěný parkovací brzdou. DŮLEŽITÉ: Před použitím se vždy ujistěte, že je madlo pevně přichyceno k rámu. Kočárek EasyWalker QTRO má čtyři nastavitelné polohy sedačky. Používáte-li sedačku poprvé, všechny zipy na stranách sedačky budou zapnuté a stejně tak budou zavřené i svorky vzadu nad sedačkou. Tato poloha je nejvertikálnější. Polohu sedačky můžete nastavit uvolněním nebo zavřením svorek na obou stranách nad sedačkou (obrázek 34). Polohu sedačky můžete dále změnit úplným odepnutím nebo zapnutím zipů na stranách sedačky (obrázek 35 + 36). DŮLEŽITÉ: Vždy odepínejte nebo zapínejte stejné zipy na obou stranách sedačky. TIP: Pro pohodlí vašeho dítěte podepřete opěrku sedačky rukou při odepínání nebo zapínání zipů. TIP: Ujistěte se, že jsou zipy vždy buď úplně rozepnuté, nebo úplně zapnuté. Pod sluneční stříškou je integrovaná UV clona s ochranným UPF faktorem 10. Pod sluneční stříškou je připevněna dvěma knoflíky. Chcete-li své dítě ochránit před sluncem, odepněte knoflíky a clonu rozložte ven (obrázek 37). CZ Změna polohy podložky na nohy Chcete-li aby se vašemu dítěti pohodlněji sedělo nebo leželo, můžete změnit polohu podložky na nohy. Chcete-li polohu změnit, zatlačte páčku pod podložkou na nohy (obrázek 38). Podložku nastavte do požadované polohy a páčku uvolněte. CZ-85
 12. 12. Kryt proti dešti Kočárek EasyWalker QTRO je standardně vybaven krytem proti dešti k přikrytí sedačky se sluneční stříškou. Umístěte kryt proti dešti tak, aby švy byly na přední a zadní straně sluneční stříšky a široký červený okraj ve výšce spodní strany podložky na nohy. Kryt proti dešti připevněte suchými zipy (obrázek 39). TIP: Kryt proti dešti má reflexní švy, aby vás ostatní účastníci silničního provozu viděli za tmy a špatného počasí. DŮLEŽITÉ: Kryt proti dešti má na stranách větrací otvory. Ty zajišťují cirkulaci čerstvého vzduchu, takže je neblokujte. DŮLEŽITÉ: Nenechávejte své dítě zbytečně sedět pod krytem proti dešti. Zajistěte, aby vašemu dítěti nebylo příliš horko. Používání přenosné postýlky EasyWalker DŮLEŽITÉ: Vyhněte se nebezpečným situacím. Vždy používejte pásku na předloktí připojenou k rukojeti. Jdete-li do schodů, ze schodů, po eskalátoru nebo z/do prudkého kopce, vyndejte své dítě z přenosné postýlky EasyWalker. DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte přenosnou postýlku EasyWalker v případě, že je některá její část rozbitá, roztržená, nekompletní nebo evidentně není v pořádku. DŮLEŽITÉ: Přenosná postýlka EasyWalker není určena pro použití při běhání nebo jízdě na kolečkových bruslích. DŮLEŽITÉ: Malé dítě má velice citlivou pokožku. Nikdy nenechávejte dítě v přenosné postýlce EasyWalker QTRO na slunci bez sluneční stříšky. DŮLEŽITÉ: Přenosná postýlka EasyWalker neplní funkci autosedačky. Své dítě v autě přepravujte ve schválené autosedačce nebo v přenosné postýlce připevněné schváleným auto adaptérem. Kryt proti dešti Přenosná postýlka EasyWalker je standardně vybavena krytem proti dešti. Umístěte kryt proti dešti tak, aby švy byly na přední a zadní straně sluneční stříšky a větrací otvor u otvoru postýlky. Strany připevněte suchými zipy a druky. Elastická část na spodní straně obepíná spodní hranu přenosné postýlky (obrázek 40). TIP: Kryt proti dešti má reflexní švy, aby vás ostatní účastníci silničního provozu viděli za tmy a špatného počasí. DŮLEŽITÉ: Kryt proti dešti má v přední části větrací otvor, které je možné zavřít pomocí suchého zipu. Otvor můžete otevřít a zajistit knoflíkem a elastickým očkem. DŮLEŽITÉ: Nenechávejte své dítě zbytečně sedět pod krytem proti dešti. Zajistěte, aby vašemu dítěti nebylo příliš horko. Síť proti komárům Přenosná postýlka EasyWalker je standardně vybavena sítí proti komárům. Síť protiCZ komárům umístěte přes přenosnou postýlku tak, aby k ní byla zcela připojená (obrázek 41). CZ-86
 13. 13. ÒGUåED D þLãW Qt NRþiUNX (DV:DONHU 4752 DS HQRVQp SRVWêON (DV:DONHU /(ä,7e KRþiUHN (DVWDONHU 4752 MH XUþHQ pouzH SUR S HSUDvu MHGQRKR GtW WHUXKp GtW P åHWH S HSUDvovDW QD VWXStQNX (DV%RDUG QHER v NRþiUNX (DVWDONHU DU20RåQRVWL QDOH]QHWH QD LQWHUQHWoYêFK VWUiQNicK wwwHDVwDONHUQO QHER QD NRQFL WRKRWRQivRGX /(ä,7e PRXåtvHMWH pouzH RULJLQiOQt S tVOXãHQVWYt NRþiUNX (DVWDONHU 4752 3 LYêP Q þiVWt SRXåtvHMWH pouzH RULJLQiOQt þiVWL NWHUp GRGDOD DQHER VFKYiOLOD VSROHþQRVW(DVWDONHU %V RMGHOL N S HWtåHQt ãSDWQpPX SRXåLWt QHER SRXåLWt QHRULJLQiOQtKRS tVOXãHQVWYt QHER þiVWt ]iUXND QD NRþiUHN (DVWDONHU 4752 SR]EêYi SODWQRVWL /(ä,7e 9åG GivHMWH pozRU QD RWHY HQê RKH D MLQp zGURMH WHSOD v EOt]NRVWL NRþiUNX(DVWDONHU 4752 D vDãHKR GtW WHKRþiUHN (DVWDONHU 4752 D S HQRVQi SRVWêOND (DVWDONHU MVRX YUREHQ V G UDzHPQD SRKRGOt EH]SHþQRVW Y]KOHG D MHGQRGXFKRVW SRXåLWt KRþiUHN (DVWDONHU 4752 DS HQRVQi SRVWêOND (DVWDONHU VSO XMt HYURSVNp EH]SHþQRVWQt QRUm 0RQWiå L SRXåLWt MHG NODGQ YVY WOHQR v QivRGX AEVWH NRþiUHN (DVWDONHU 4752 YXåLOL N vDãt QDSURVWpVSRNRMHQRVWL GRGUåXMWH SURVtP WWR SRNQ3 HVWR VH GRSRUXþXMH NRþiUHN (DVWDONHU 4752 D S HQRVQRX SRVWêONX (DVWDONHUpUDYLGHOQ NRQWUROovDW RSRUXþXMH VH QHFKDW VL NRþiUHN (DVWDONHU 4752 MHGQRX ]DGvD URN SURKOpGQRXW v REFKRG NGH MVWH MHM ]DNRXSLOL %XGHWHOL NGNROLY PtW Q MDNppocKEQRVWL o VWDvu MHGQp QHER YtFH VRXþiVWt NRQWDNWXMWH REFKRG NGH MVWH SURGXNW]DNRXSLOL V REFKRG ]KRGQRWt VWDv NRþiUNX (DVWDONHU 4752 D S HQRVQp SRVWêON(DVWDONHU D SUovHGRX MHGQRGXFKp opUDv %XGRXOL QD SURGXNWX ]ivDåQ Mãt vDG PDMLWHOREFKRGX EXGH YåG NRQWDNWovDW YêUREFH /(ä,7e RNODG o NRXSL D QivRG N SRXåLWt GRE H XVFKovHMWH /(ä,7e 6pULoYp þtVOR NRþiUNX (DVWDONHU 4752 MH XPLVW QR QD YQLW QL WUXELFH Y QL åMH S LSRMHQR OHYp ]DGQL NROR 6pULoYp þtVOR YORåHN D GDOãtFK OiWNoYêFK þiVWt QDOH]QHWH QDS tVOXãQêFK ãWtWFtFK 6pULoYp þtVOR S HQRVQp SRVWêON (DVWDONHU QDOH]QHWH QD ãWtWNX OiWNKRþiUHN (DVWDONHU 4752 pUDYLGHOQ þLVW WH PRXåtvHMWH N WRPX YOKNê KDGU D v S tSDGSRW HE MHPQ NRQFHQWUovDQê þLVWLFt UR]WRN UåiN RWRþQêFK NRO D RV ]DGQtFK NRO VHpUDYLGHOQ ãSLQt KROD pUDYLGHOQ VXQGivHMWH z GUåiNX QHER RV D YþLVW WH YODåQRXvRGRX 9ãHFKQ þiVWL G NODGQ YVXãWH D RV S HG RS WoYQêP QDVDzHQtP NRO OHKFHQDPDåWH ROHMHP QHER VLOLNRQovým VSUHMHP 3 QX QD UXNRMHWL FKUD WH S HG RGtUiQtP DRVWUêPL S HGP W KRþiUHN (DVWDONHU 4752 QHYVWDYXMWH H[WUpPQtP WHSORWiP/iWN SRXåLWp QD NRþiUNX (DVWDONHU 4752 D S HQRVQp SRVWêOFH (DVWDONHU MVRXRGQtPDWHOQp D OzH MH SUiW v pUDþFH 1LNG OiWN QHE OWH FKHPLFN QHþLVW WH D QHSHUWHS L WHSORW S HVDKXMtFt 30°C D QLNG MH QHVXãWH v VXãLþFH 3 HG pUDQtP YåG VXQGHMWHS LSHY ovDFt SUYN S QX D SODVWoYp QHER NovoYp VRXþiVWL U NDåGp þiVWL VH L WH ãWtWNHPV LQIRUPDFHPL o pUDQt KRþiUHN (DVWDONHU 4752 QHQt RGROQê SURWL VODQp vRG WDNåHMHM QHSRXåtvHMWH v PR L ZD GHãWLYpKR SRþDVt YåG SRXåtvHMWH NUW SURWL GHãWL QD VHGDþNXVH VOXQHþQt VW tãNou QHER QD S HQRVQRX SRVWêONX -VRXOL NRþiUHN (DVWDONHU 4752 D CZS HQRVQi SRVWêOND (DVWDONHU 4752 PRNUp NY OL þLãW Qt QHER GHãWL QHVNOiGHMWH MHMDOH QHFKWH MHM XVFKQRXW UR]ORåHQê v GRE H Y WUDQp PtVWQRVWL 7tP S HGHMGHWH WvRUESOtVQt V G VOHGNX S VREHQt SRþDVt D SRXåtYiQt P åH u þiVWt NRþiUNX (DVWDONHU 4752D S HQRVQp SRVWêON (DVWDONHU GRMtW N PtUQpPX RSRW HEHQt QHER ]P Q EDUY K WRPXGRFKi]t L S L E åQpP SRXåtYiQt CZ-87
 14. 14. TIP: Abyste zabránili tvorbě rozdílů mezi barvami jednotlivých částí, doporučuje se prát části stejné barvy společně. Příslušenství DŮLEŽITÉ: Používejte pouze originální příslušenství kočárku EasyWalker QTRO. Při výměně částí používejte pouze originální části, které dodala a/nebo schválila společnost EasyWalker B.V. Dojde-li k přetížení, špatnému použití nebo použití neoriginálního příslušenství nebo částí, záruka na kočárek EasyWalker QTRO pozbývá platnosti. VAROVÁNÍ: Jakákoliv zátěž pověšená na rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku. Kočárek EasyWalker QTRO a přenosná postýlka EasyWalker jsou vyrobeny s důrazem na pohodlí, bezpečnost, vzhled a jednoduchost použití. Kočárek EasyWalker QTRO a přenosná postýlka EasyWalker jsou standardně dodávány s nejdůležitějším příslušenstvím. Společnost EasyWalker kromě standardní sady nabízí i širokou škálu příslušenství. Naleznete je na internetových stránkách www.easywalker.nl. Přehled dostupného příslušenství kočárku EasyWalker QTRO: Přenosná postýlka EasyWalker Maxi-Cosi Cabrio adaptér EasyWalker Taška EasyWalker Nánožník EasyWalker Držák lahve EasyWalker Slunečník EasyWalker UV síť proti komárům EasyWalker Cestovní taška EasyWalker Stupínek EasyBoard BeSafe iZi Sleep adaptér EasyWalker Mini pumpa EasyWalker Záruční podmínky Společnost EasyWalker ze své pozice výrobce poskytuje záruku na kočárky EasyWalker QTRO a přenosné postýlky EasyWalker touto společností vyrobené za následujících podmínek: Záruka začíná dnem uvedeným na dokladu o koupi a platí po dobu dvou let. To je v souladu se specifikací výrobce (dovozce) s ohledem na správné používání produktu, případně na to, co lze považovat za normální používání. Záruka na ráfky, vnější pláště, vnitřní duše, pěnu, paprsky kola, vložky a příslušenství se vztahuje pouze na konstrukční vady a/nebo vady materiálu. Pokud zjistíte vadu, vraťte se do obchodu, kde jste produkt zakoupili. Pokud vám v obchodě s problémem nemohou pomoci, zašlou produkt zpět výrobci s jasným popisem problému a kopií dokladu o koupi s vyznačeným datem nákupu. Výměnu nebo vrácení zboží nelze požadovat. Doba opravy umožňuje prodloužení záruční doby. Společnost EasyWalker není zodpovědná za žádné škody, které se netýkají produktu vyrobeného společností EasyWalker.CZ CZ-88
 15. 15. Záruka se neposkytuje v W FKWR S tSDGHFK 3URGXNW byl YêUREFLGovozFL zaslán bez kRSLH RULJLQiOX GRNODGX o kRXSL VDG byly ]S VREHny nesprávným SRXåtYiQtP nebo PDQLSXODFt které se OLãLO RG SRNQ uvHGHQêFK v návRGX nebo které nelze povDåovat za rozumné S L SRXåtYiQt SURGXNWX Opravy SURGXNWX provHGOD W HWt strana bez S HGFKR]tKR VRXKODVX YêUREFH VDGD byla ]S VREHQD v G VOHGNX ]DQHGEiQt VDGD Y]QLNOD v G VOHGNX QHKRGy 3URGXNW vykazuje známky E åQpKR RSRW HEHQt které lze S L E åQpP SRXåtYiQt RþHNivDW VDGD VRXYLVt se ztrátou þiVWL SURGXNWX VDGX ]S VRELOR S tVOXãHQVWYt MLQp ]QDþNy 6LWXDFH jakkROLY QHVSO XMH YêãH ]PtQ Qp ]iUXþQt SRGPtQNyV takovém S tSDG EXGH UR]KRGQXWt o WRP zGD se na GDQê S tSDG Y]WDKXMH záruka þLQLkROLv ]iOHåHW na VHUYLVQtP RGG OHQt YêUREFH 9êãH ]PtQ Qp ]iUXþQt SRGPtQN GRSO XMtzákonná právD Záruka se Y]WDKXMH pouze na SUYQtKR PDMLWHOH a QHQt S HQRVQi /(ä,7e RNODG o kRXSL a návRG k SRXåLWt GRE H XVFKovHMWH /(ä,7e 6pULové þtVOR kRþiUNX (DVWalker 4752 MH XPLVW QR QD YQLW QL WUXELFH Y QL åMH S LSRMHQR OHYp ]DGQL NROR 6pULové þtVOR YORåHN a GDOãtFK látkoYêFK þiVWt naleznete naS tVOXãQêFK ãWtWFtFK 6pULové þtVOR S HQRVQp postýlky (DVWalker naleznete na ãWtWNX látky0iWHOL jakékROLY GRWD]y zeptejte se SURVtP v REFKRG NGH jste kRþiUHN (DVWalker4752 a S HQRVQRX postýlku (DVWalker zakRXSLOL 0 MWH k GLVSR]LFL QiVOHGXMtFtnezbWQRVWL7ype kRþiUNX (DVWalker a VpULové þtVOR rámu a YORåHNRNODG o kRXSLAbyFKRP PRKOL kRþiUHN (DVWalker 4752 a S HQRVQRX postýlku (DVWalker YOHSãovDWUiGL byFKRP VOãHOL Yiã názor VDãH S LSRPtQN se PRKRX týkat Y]KOHGX SRXåLWtPDWHULiO a návRGX ZDãOHWH nám je na DGUHVX LQIR#HDVwalkerQO3 HMHPH vám PQRKR rDGRVWL S L SRXåtYiQt kRþiUNX (DVWalker 475O(DVWalker bv7ento návRG byl sestaven s PD[LPiOQt Spþt 1HP åHPH YãDN poskytovat jakékROLY zárukyWêNDMtFt se kRPSOHWQRVWL a VSUiYQRVWL zGH uvHGHQêFK LQIRUPDFt CZ CZ-89

×