Caribbean magazine

568 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Caribbean magazine

 1. 1. CaribbeanLet’s talk about Lifestyle with you Magazine Lifestyle ใบเตย สิรีการ ขาวแสง Loverความรักกับขนม เปรียบเทียบ Trip To อ่heart านใจ จากขนมไทย ทาย นิสัยจากผลไม้ All Day ทำตัวให้สวย ระหว่างวัน Happies KiD เคล็ดลับสมองดี
 2. 2. Contents 08 10 “สวัสดีครับ” ผม นาย กรกช วงศ์อารินทร์ เป็น บ.ก.ของ Cariblean เล่มนี้ ซึ่งเป็นนิตยสารเล่มแรกของผม ขอฝาก Cariblean เล่มนี้ไว้ในใจคนอ่าน ทุกคนด้วยนะ ครับ.. ได้นำเสนอ Life Styleในหลายๆ ด้านของน้องใบเตย สิรีการ ขาวแสง รวมถึง คอลัมน์ต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะ มาก...ที่ได้นำมาให้ น้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ได้อ่านกัน Caribbleanเล่มนี้นอกจากจะให้ ความบันเทิงแล้ว ยังให้สาระน่ารู้ทริปต่างๆ 06 12 มากมายพร้อมยัง มีเกมให้ น้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ได้เล่นเพื่อสร้างความสนุกสนาน แล้วถ้าหากว่า ใครอยากเขียน ข้อความติชมให้กับ Caribblean เล่มนี้ ก็เชิญส่งจดหมายมาคุยกันได้นะครับ... เพื่อที่จะได้นำ คำติชมของทุกๆคนมาเป็น แนวทางในการแก้ไขต่อไป....สวัสดีครับ16 26 Editer Caribbean. Lifestyle 06 Lover Trip 16 All Day 08 About fruit 20 New 10 Happies KiD 22 To Heart 12 Next Caribbaen 24 Feel Good 14 Horoscope 26 ชื่อ: กรกช วงศ์อารินทร์ Travle 28 คอลัมน์: บรรณาธิการ สถานที่: สนามอิทนิล มหาวิยาลัยแม่โจ้
 3. 3. Lifestyle Lifes tlye Pr ofile งานอดิเรก : งานอดิเรกหรอค่ะใบเตยก็ชอบอ่านหนังสื่อ เล่นคอมพิวเตอร์ และ...ที่ทำเป็น ประจำเลยก็คือ นั่งจับกลุ่มเมาส์กับเพื่อนๆ ขาประจำ ^^จ้า… แนะนำตัว สวัสดีค่ะ..!! ชื่อ น.ส. สิรีการ ขาวแสง อายุ 18 ปี สถานที่เที่ยวที่ชอบไป : รายการโปรด: ชื่อเล่น ใบเตยค่ะ. ชอบไปเที ่ ย วน้ ำ ตกค่ ะ เพราะว่ า บรรยากาศ นี่เลยค่ะรายการ“วู้ดดี้เกิดมาคุย” สบายๆทำให้ใบเตยรู้สึกสดชื่น เพราะว่ า พี ่ ว ู ้ ด ดี ้ เ ป็ น คนที ่ เ ก่ ง มากกล้ า ถามและ เกิดวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2535 ค้นหาคำตอบได้จริงดูเป็นรายการที่ไม่ ส่วนสูง 165 เซนติเมตร อาหาร: หลอกลวงประชาชนด้ ว ยมี ก ารเจาะลึ ก ในเรื ่ อ ง น้ำหนัก 50 กก ก็คงไม่พ้น ขนมจีน กับข้าวเงี้ยว แน่นอน ราวต่ า งๆใบเตยชื ่ น ชมความสามารถของพี ่ ว ู ้ ด ดี ้ หาทานก็ง่าย ราคาถูก เจ้า...! ดูแล้วสนุกดีค่ะ...! คติประจำใจ: หนังสือที่ชอบ: เวลาว่างๆ: “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” “ฤดูร้อน ดอกไม้ไฟ และร่างไร้วิญญาณของฉัน” เวลาว่าง...ชอบนอนค่ะเพราะช่วง (เอ๊ะ..! คุ้นๆ) เป็นหนังสือแปลจากนักเขียนชาวญี่ปุ่น เป็นเรื่องสั้น เวลาเรียนทำการบ้านและกิจกรรมต่างๆ 2 เรื่อง ที่มีเนื้อเรื่องที่แปลก ชวนติดตาม เรื่องแรก ท ำ ใ ห ้ ใ บ เ ต ย ม ี เ ว ล า พ ั ก ผ ่ อ น ไ ม ่ เ พ ี ย ง พ อ ขณะนี้ใบเตยกำลังศึกษาใน ใช้ตัวเองเป็นคนเล่าเหตุการณ์ เรื่องที่2 เป็นการเล่น การนอนหลั บ เพื ่ อ ที ่ เ ราจะได้ พ ั ก ระบบการ ระดับอุดมศึกษาปี1สาขา กั บ จิ ต ใจมนุ ษ ย์ แ ล้ ว หั ก มุ ม ในตอนจบซึ ่ ง จะไม่ ทำงานของร่ า งกายให้ เ ต็ ม ที ่ เ มื ่ อ ตื ่ น มาจะได้ ส ดชื ่ น สามารถคาดได้ เ ลยว่ า จะจบลงอย่ า งไรใบเตย และอารมณ์ดี เตรียมตัวที่จะต่อสู้กับกิจกรรม ต่อไปค่ะ รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค่ะ ว่าน่าสนใจและน่าติดตามมากเลย.. คอลัมน์ : Lifestyle สถานทที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ นางแบบ : น.ส. สิรีการ ขาวแสง
 4. 4. ทำอย่างไรถึงสุขภาพดี? 2.อาบน้ำ แปรงฟัน ล้างหน้า 4. ทาครีมหอมๆ เป็นพลังให้วันใหม่ ดูแลความใสในช่วงกลางวัน ต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ อย่ า ...!คิ ด ว่ า เรื ่ อ งนี ้ ไ ม่ ส ำคั ญ การอาบน้ ำ การได้ ท าครี ม กลิ ่ น หอมๆบำรุ ง ผิ ว ให้ ต ั ว เอง ผ่านช่วงเช้ามาแล้วอย่างสดชื่นแจ่มใส ทานอาหารที ่ ม ี ป ระโยชน์ ห มั ่ น ออกกำลั ง กาย ในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นให้เราสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวา ในเช้ า วั น ใหม่ น ั ้ น เป็ น ความสุ ข แบบสุ ด ยอดไปเลย มาถึงช่วงกลางวันบ้าง อย่าเพิ่งละเลยไป เพราะ ถ้ า มี เ วลาว่ า งๆก็ เ ข้ า วั ด ทำบุ ญ ปล่ อ ยนกปล่ อ ยปลา และที่สำคัญห้ามลืมแปลงฟัน เพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ ยิ่งใครที่นอนห้องแอร์ ก็ต้องยิ่งทา เพราะผิวของเราแห้งมา เดี๋ยวจะโทรมโดยไม่รู้ตัว ช่วงกลางวันยิ่งเป็นช่วง เพราะรู้สึกว่าเวลาใบเตยได้ทำบุญแล้วจะอิ่มอกอิ่มใจ กิ น อาหารก่ อ นนอนก็ ต ามแต่ น ้ ำ ลายที ่ อ ยู ่ ใ นปากเรา ตลอดทั้งคืนแล้วนี่นา ที่สำคัญเราจะต้องออกไปตากแดด ที่เราพบปะผู้คน มากมาย ต้องทำให้ดูดีเข้าไว้ และรู ้ ถ ึ ง ความสุ ข ที ่ แ ท้ จ ริ ง และเป็ น กิ จ กรรมที ่ ท ำแล้ ว จะเกิ ด ปฏิ ก ิ ร ิ ย าหมั ก หมมจนเน่ า อยู ่ ใ นปากส่ ว น นอกบ้ า นอย่ า ลื ม ทาครี ม กั น แดดทั ้ ง ผิ ว หน้ า และ จะได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ... ไม่เครียดด้วยค่ะ การล้ า งหน้ า ก็ จ ำเป็ น เช่ น กั น ควรล้ า งหน้ า ให้ ส ะอาด ผิวกายด้วยนะ...! จะได้สดชื่นและ ไม่ง่วง.. 1.พกหวี แป้ง กระจกในกระเป๋า (ผู้หญิง) มีวิธีคลายเครียดที่ดีจะมาแนะนำไหม? ที่บอกให้พกไว้ไม่ได้แปลว่าจะให้หยิบออกมา 5. รับประทานอาหารเช้า มีค่ะ...ถ้าเวลาเครียดๆก็จะหากิจกรรมที่ทำให้ ทำสวยตอนเรียนหนังสือ แต่ผู้หญิง ควรมีอุปกรณ์พวกนี้ไว้ 3. การขับถ่าย ใครที ่ เ ร่ ง รี บ หรื อ มองข้ า มการรั บ ประทาน คลายเครียดได้เช่นไปเที่ยวเล่นเกมดูหนังคุยกะเพื่อน กันโทรม ตอนพักกลางวัน ตอนว่างๆ ค่อยหยิบขึ้นมาเช็ค อย่ า ขำๆเรื ่ อ งนี ้ ส ำคั ญ มากคนเราควรขั บ ถ่ า ย อาหารเช้าไปเลิกนิสัยนี้อย่างเด็ดขาดได้แล้วเพราะตลอด หรื อ ว่ า ปรึ ก ษาพ่ อ แม่ ห รื อ พู ด ง่ า ยๆก็ ค ื อ ระบาย ว่าเราหัวยุ่งไป? หน้าดำหรือยัง? แล้วจัดการแต่งแต้ม ให้เป็นเวลาทุกเช้าเพราะเป็นการสร้างวินัยและทำให้ ทั ้ ง คื น ร่ า งกายเราไม่ ไ ด้ ร ั บ อาหารเลยแล้ ว ยั ง จะมาอด ความเครียดให้ทุกคนฟังค่ะเพราะถ้าไม่หาทางระบาย ให้สดใสซะจะน่ารักครับ ระบบภายในร่ า งกายของเราไม่ แ ปรปรวนไม่ เ กิ ด ต่อโรคกระเพาะถามหาแน่เท่านั้นยังไม่พอคนที่ไม่ได้ ความเครียดก็ จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านอารมณ์แปรปรวน ของเสียหมักหมม ในลำไส้จนกลายเป็นตัวก่อมะเร็ง รับประทานอาหารเช้าสมองจะไม่แจ่มใสแถมอารมณ์ จะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจ... จะหงุดหงิดทำอะไรก็ไม่แฮปปี้ด้วยนะ 2.คนหน้ามันอย่าลืมกระดาษซับมันนะ (นั่งสมาธิดีที่สุดค่ะ...) กระดาษซับมันเป็นอุปกรณ์จำเป็นมากๆสำหรับคนที่ อาหารเช้ า ที ่ ร าเลื อ กกิ น ไม่ ค วรเป็ น หน้ามันเพราะจะต้องคอยเอาออกมาซับหน้าไม่ให้มันเยิ้ม เมื่อน้องๆ รักสุขภาพตัวเองขนาดนี้ ทางพี่ๆ จึงหาวิธีดูแลความสดใสใน 1วัน อาหารรสเผ็ดหรือรสจัดๆอ้อ...! แล้วอย่าดื่มนม จนน่ า เกลี ย ดและการซั บ หน้ า ควบคุ ม ความมั น ให้น้องๆได้นำไปใช้ดูแลตัวเอง เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดูดี มีเสน่ห์ ของน้องๆกัน ตอนท้องว่างนะครับเพราะนมจะไปทำปฏิกิริยา และยังช่วยลดสิวได้ด้วยนะครับ กับกรดในท้องทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ ดูแลความสดใสในช่วงเช้า คอลัมน์: All Day นะครับ.... 3.รับประทานอาหารให้ตรงเวลา อาหารกลางวันก็สำคัญ ยิ่งคนที่อยู่ในวัยเรียน คน เราตื ่ น มาแน่ น อนว่ า สภาพอาจจะดู ไ ม่ ไ ด้ อย่างเพื่อนๆ เป็นวัยทีต้องใช้สมอง และต้องคอยหมันบำรุง ่ ่ มากที ่ ส ุ ด ผมเผ้ า รุ ง รั ง ปากอมน้ ำ ลายเน่ า ให้ร่างกายเจริญเติบโต อย่าอดข้าวกลางวันเด็ดขาด ว้าย...! ผีหลอกต้องรีบจัดการตัวเองให้ดูดี ด่วนเลยไม่อย่างนั้นออกไปพบหน้าประชาชน 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้แน่สิ่งที่ควรทำ ณ ตอนเช้าก็คือ... หลังเลิกเรียน ลองชวนเพื่อนๆ ไปออกกำลังกาย เช่น ตีแบดฯ เล่นบาส หรืออะไรก็ตาม ที่ชอบและสะดวก 1.บิดขี้เกียจแล้ว ไปรับแสงแดดที่ระเบียง และสามารถเรียกเหงื่อ รวมถึงช่วยผ่อนคลายความเครีย เมื่อเราตื่นมาร่างกายเรายังปรับสภาพไม่เต็มที่ ดได้ เราขอแนะนำให้ทำไปเลย เพราะจะทำให้มีความสุข บางที ก ็ เ ลยรู ้ ส ึ ก ง่ ว งๆเป็ น เด็ ก ขี ้ เ ซาอยู ่ ว ิ ธ ี ท ี ่ ด ี ก ็ ค ื อ สุขภาพดี และที่สำคัญ ยังช่วยเผาผลาญพลังงาน ให้บิดขี้เกียจขยับตัวไปมานิดหน่อย แล้วออกไปรับลม ทำให้เราหุ่นดีได้ด้วยนะ รั บ แสงแดดตอนเช้ า ที ่ ร ิ ม ระเบี ย งความสว่ า งและ ความอบอุ ่ น ของแสงอาทิ ต ย์ จ ะทำให้ เ ราสดชื ่ น และที่สำคัญแสงแดดในตอนเข้าจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกาย ของเราสั ง เคราะห์ ไ ขมั น ใต้ ผ ิ ว หนั ง ให้ เ ป็ น วิ ต ามิ น ดี ช่ ว ยให้ ร ่ า งกายดู ด ซึ ม แคลเซี ย มทำให้ เ ราแข็ ง แรงสด ใสร่าเริงได้เลย
 5. 5. ใบเตย: สิรีการ ขาวแสง สถานที่: มาหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คอลัมน์: All Day อยากหยุดเวลา ไว้ตรงนี้ ไม่อยากให้ 1 นาทีข้างหน้า มาถึง ดูแลความใสในช่วงเย็น เร็วเกินกว่า จะหาวิธีใด มาฉุดดึง ผ่านพ้นมาจนถึงช่วงเย็น ไม่พอจะเอ่ย คำลึกซึ้ง ได้หมดใจ เราดู แ ลร่ า งกายกั น มาอย่ า งดี ทั้งวันแล้ว ก็ต้องดูแลกันต่อไป ขอเวลา ให้ฉันบ้าง ให้ครบสูตร ไม่ยากเลยครับ อย่ารีบผลัก ความอ้างว้างมาให้ อย่าคิดง่าย ๆ ..แค่จากไป.. 1. อาบน้ำให้สะอาดขัดผิว อาทิตย์ละ2ครั้ง ..คิดยาก ๆ บ้างได้ ไหม.. ในแต่ ล ะวั น เราเจอแต่ ส ิ ่ ง สกปรก คิดถึงสภาพฉันที่ไม่เหลือใคร..... มากมายถ้าใครอยากมีผิวใสเด้งขอแนะนำ ให้ขัดตัวด้วยผงขัดตัวสัก1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ แม้แต่เธอ..... จะช่ ว ยผลั ด เซลล์ ผ ิ ว เราให้ เ ปล่ ง ปลั ่ ง ได้ แล้วผิวจะค่อยๆใสขึ้นมา2.ทาครีมหลังอาบน้ำทุกครั้ง เช่นเดียวกับตอนเช้าที่เราต้องทาครีบหลังอาบน้ำแต่ แนะนำให้เป็นนครีมสำหรับกลางคืน ไม่ต้องมีส่วนผสมของสารกันแดดแต่ชวยให้ผวเนียนนุมฟืนฟูสภาพผิวและกลินหอมๆตามทีตวเองชอบจะช่วยให้ผอนคลายความเหนือยล้าทีผานมาตลอด ่ ิ ่ ้ ่ ่ั ่ ่ ่่ทั้งวันของเราได้3.อาหารเย็นไม่ควรเป็นอาหารเผ็ด อาหารมือเย็นทีเ่ รารับประทานไม่ควรเป็นอาหารหนักๆทีเ่ ผ็ดจัดแต่ควรเป็นอาหารทีเ่ บาๆทำให้อมและหลับสบายได้ ้ ่ิโดยไม่ ต ้ อ งมานอนปวดท้ อ งในตอกลางคื น ยิ ่ ง ใครที ่ ล ดความอ้ ว นอยู ่ ก ็ ค วรรั บ ประทานอาหารเย็ น อย่ า งพอดี ๆ เน้นผัก ผลไม้ และน้ำสะอาด จะดีมาก ใบเตย: สิรีการ ขาวแสง ก่อนนอน ร่างกายของเราควรสะอาดควรแปรงฟันบ้วนปากล้างมือล้างเท้าให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนสำคัญทีสดคือ ุ่ ช่างภาพ: กรกช วงศ์อารินทร์ต้องเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำ (ไม่เกิน 4 ทุ่ม) และนอนให้ครบ 8 ชั่วโมง โดยหลับให้สนิท วิธีนอนหลับให้สนิทวิธีหนึ่งคือปิดไฟให้มืดเพราะสมองจะรับรู้ว่าถึงเวลานอนแล้ว และเราก็จะหลับลึก ได้อย่างไม่ต้องกังวลแล้ว ครับ. สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 6. 6. ใช้ชีวิต Lifestyle ของคุณไปกับ....HONDA ได้เวลาท้าพิสูจน์ความมันส์กันอีกรอบกับ 5 หนุ่ม Pop หน้าใส K-OTIC (เคโอติก) หลังห่างหายแยกย้ายไปทำโปรเจ็กต์พิเศษตามหาตัวตนและแนวทางของตัวเอง อย่าง 2 Hight และ MONKEY HERO จนประสบความสำเร็จ เคนตะ, จองเบ, โทโมะ, เขื่อน, ป๊อปปี้ ก็พร้อมแล้วที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในนามบอยแบนด์แถวหน้าของเมืองไทย “K-OTIC” กับการสร้างปรากฏการณ์ความมันส์ไร้ขีดจำกัดที่ท้า K-OTICให้คุณลองในอัลบั้ม 3 “FREE TO PLAY” เปิดตัวด้วยเพลงที่มีชื่อเดียวกับอัลบั้ม (FREE TO PLAY) เติม Step ใหม่ต้อนรับปี 2010 ด้วยบีท Electronic POP Dance ผสม Trance Music พร้อมให้คุณ FREE TO PLAY ไปกับท่าเต้นสไตล์ Steet Team ของพวกเค้า
 7. 7. คอลัมน์: To heart ขนมครก ถ้าขนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือ ขนมครก เธอเป็น แอบอ่านใจจากขนมไทยที่เธอชอบ มากที่สุด คนที่ค่อนข้างเรียบร้อย เหมือนผ้าพับรีดเก็บไว้ในกรุสมบัติ ขนมไทยมีมากมายเกิดเป็นคนไทยทั้งทีจะละเลยขนมไทยได้ยังไงจริงมั้ย...คอลัมน์ทายใจจึง มีความเป็นหญิงใทยใจงาม คือไม่ค่อยกล้าแสดงออก ถั่วแปบ อยากชวนพวกเธอๆมาแอบอ่านใจจากขนมไทยที่เธอชอบกินมากที่สุดในชีวิต ลองคิดดูสิว่าชอบกินขนม เท่าไหร่ขี้อาย พูดน้อย เธอจึงดูเหมือนไม่ค่อยมีบทบาท ถ้าขนนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือถั่วแปบเธอเป็นคน อะไรคิดออกแล้วก็มาแอบอ่านใจกันได้เลย ในห้องเรียนเท่าไหร่ ยกเว้นจะโดนจับไปทำกิจกรรม ที่ค่อนข้างใจร้อน เวลาทำอะไรเธอจะทำอย่างรวดเร็ว แข่งขันตอบปัญหาอะไรแบบนั้น แต่ถ้าใครสนิทกับเธอ ไม่ค่อยชอบเสียเวลาให้กับเรื่องเล็กๆเท่าไหร่นัก เป็นคน จริงๆ แล้วก็จะรู้ว่าเธอเป็นคนเอ๋อๆ บ๊องๆ และน่ารักในแบบ ไฮเปอร์อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เธอชอบ ข้าวเหนียวสังขยา ของเธอเอง สำหรับเธอการอยู่นิ่งๆ คือการเสียเวลาโดยใช่เหตุเธอจึง ถ้าขนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือ ข้าวเหนียวสังขยา มักหากิจกรรมทำอยู่เสมอ ทำให้เธอไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นัก เธอเป็นคนที่สนุกสนานรื่นเริง ไม่ชอบใช้ชีวิตที่ยุ่งยาก ลอดช่อง บางทีเธออาจจะต้องการเวลาพักผ่อนบ้าง เพราะแม้ใจเธอ มากมาย และไม่ชอบความเครียดทุกชนิด เธอไม่สามารถ ถ้าขนมไทยที่เธอของที่สุดนั้นคือ ลอดช่อง เธอเป็นฝอยทอง สู้แต่ร่างกายเธอจะไม่ไหวเอานะ ทนแรงกดดันได้ มักจะรนรานทุกที ที่จะต้องำอะไรท่าม คนที่มีความห้าวอยู่ในตัวสูง ชอบทำอะไรลุยๆ แบบถึงไหน ถ้ า ขนมไทยที ่ เ ธอชอบที ่ ส ุ ด คื อ ฝอยทอง กลางความคาดหวังของคนอื่น แต่ถ้าเธอตั้งสติให้มาก ถึงกัน และรักการผจญภัยมากที่สุดในชีวิต เธอชอบทำเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่าไหร่นัก ทองม้วน กว่านี้ ทุกอย่างจะโอเคแน่ๆ เพราะเธอมีความสามารถสูง กิจกรรมทีได้ออกแรงเยอะๆ เช่น แข่งกีฬาสี หรือเป็นตัวแทน ่ชอบที ่ จ ะใช้ ช ี ว ิ ต แบบแฮปปี ้ ๆ ไม่ ต ้ อ งวุ ่ น วายมากกว่ า ถ้าขนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือทองม้วน เธอเป็นคน อยู่แล้ว เธออ่อนไหวรู้สึกง่าย ร้องไห้เก่ง แต่ก็มีจิตใจดี ไปชิงแชมป์กีฬาที่เธอชอบ เป็นคนขวานผ่าซากนิดๆ และที ่ จ ะต้ อ งมาคอยนั ่ ง คิ ด แคร์ ใ ครไม่ ค ่ อ ยชอบมี ป ั ญ หา ที่มีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวสูงมาก ถึงมากที่สุด เธอจะรัก และเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วย ค่อนข้างปากตรงกับใจ คิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้น ไม่มีกับใคร ชอบที่จะอยู่นิ่งๆ มากกว่า แต่ถ้าหากจำเป็นต้องเจอ สวยรักงามเป็นพิเศษเธอมักใช้เวลาตลอดทั้งวันไปกับเรื่องกับปัญหา เธอก็สู้ไม่ถอยเหมือนกัน เพราะไม่ยอมให้ใคร เสแสร้งแต่บางทีคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่ชอบที่เธอพูดตรงๆ ความสวยความงาม ชอบอัฟเดทแฟชั่น และหาวิธีสร้า วุ้น เหมือนกันนะให้ระวังเอาไว้ มารังแกฝ่ายเดียวอยู่แล้วเธอน่ารักรักเพื่อน ใครได้เป็น งความ สวยให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ใครจะว่าอะไรเธอก็ได้ ถ้าขนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือวุ้นเธอเป็นคนที่มีเพื่อนรับรองว่าโชคดีทุกคน แต่อย่ามาว่าเธอไม่สวย เพราะมันจะทำให้จิตตกเอามากๆ ความสดใส น่ารัก พกความร่าเริงไปแบ่งให้คนรอบข้าง ขนมหม้อแกง และถ้าเธอหายตัวไป ทุกคนจะรู้ว่าเขาสามารถพบเธอได้ขนมชั้น อยู่เสมอที่ไหนมีเธอที่นั้นจะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ถ้าขนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือ ขนมหม้อแกง เธอ ตามห้างสพรรพสินค้า แผนกความสวย ความงาม ถ้ า ขนมไทยที ่ เ ธอชอบที ่ ส ุ ด นั ้ น เป็ น ขนมชั ้ น ด้ ว ยเหตุ ผ ลที ่ ท ำให้ เ ธอมี เ สน่ ห ์ ต ่ อ คนรอบข้ า ง เป็นคนที่ชอบอะไรที่ดูมีพีรีตอง ชอบทำในสิ่งง่ายๆ สบายๆเธอเป็ น คนที ่ ม ี จ ิ ต ใจดี ไ ม่ ช อบทำร้ า ยใครและไม่ ช อบ เธอมีบุคลิกเหมือนเด็กๆ บางทีก็ติดเอาแต่ใจขี้งอนมาก บ้านๆ ไม่ชอบเที่ยวห้างหรู ใส่เสื้อราคาแพง แต่ชอบที่จะ ถั่วเขียวต้มน้ำตาลมีปญหากับใครแต่เธอเป็นคนทีออนไหวง่าย เช่น เรืองเล็กๆ ั ่่ ่ ไปนิด ทำให้คนรอบข้างต้องคอยตามง้อเธอเป็นประจำ ใช้เงินน้อยๆ ได้ของถูกๆ คุณภาพดีมากกว่า เธอมีความ ถ้าขนมไทยที่คุณชอบที่สุดคือถั่วเขียวต้มน้ำตาลอาจจะทำให้ เ ธอต้ อ งคิ ด มากจนเครี ย ดหั ว ขวิ ด ได้ เ ลย บางคนเค้าอาจจะไม่ถือสา แต่ถ้ามากเกินไปก็อาจจะ เป็นตัวเองสูง ไม่ค่อยเลียนแบบใคร และเมื่อเธอคิดอย่างไร เธอเป็นคนที่มักมีโลกส่วนตัวสูงมาก ไม่ค่อยชอบสุงสิงทีเดียว... บางที่เธอก็ดูเหมือนคนที่อ่อนแอมากเกินไป ถูกรำคาญได้นะ ก็จะยืนยันในสิ่งที่เธอคิดไม่ว่าใครก็ไม่สามารถ มาเปลี่ยน กับใคร มักจะมีเพื่อนน้อย แต่เพื่อนของเธอจะสนิทและนิดหนึ่งพยายามเข้มแข็งให้มากขึ้น และทุกอย่างก็จะดีขึ้น ความคิดของเธอได้ง่ายๆ เธอมีอุดมการณ์สูงและไม่ค่อย รักกันมาก เธอรักเพื่อนมาก แม้เธอจะมีโลกส่วนตัวสูงเรื่องบางเรื่องที่ไม่จำเป็น ต่อชีวิต ลืมๆ ไปบ้างก็ดี ขนมถ้วย สนใจเรื่องเงินๆ ทองๆ เท่าไหร่นัก แต่ก็มีเวลาให้เพื่อนที่ซี้จริงๆ อยู่เสมอ แต่ถ้ามีปัญหากับใครเหมื อ นกั น นะเพราะเธอเก็ บ ไปคิ ด มั น ก็ ม ี แ ต่ จ ะทำให้ ถ้าขนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือ ขนมถ้วย เธอเป็น เธอจะสะบั ด แฮร์ ไ ม่ แ คร์ ส ื ่ อ ใส่ ท ั น ที เ พราะเธอถื อ ว่ าเธอต้องเครียดเปล่าๆ คนที่ค่อยข้างทำอะไรแบบเชื่องช้า ใจเย็นเป็นน้ำแข็ง ขนมเบื้อง ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งแคร์ เ ลยแม้ แ ต่ น ้ อ ยเธอเข้ ม แข็ ง สามารถ ไม่ชอบทำอะไรที่รีบเร่งวุ่นวาย แต่ชอบที่จะใส่ใจในราย ถ้าขนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือขนมเบื้อง เธอเป็น เผชิญปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีกล้วยบวชชี ละเอียดเรื่องเล็กๆ อยู่ตลอดเวลา มีความละเอียดอ่อนไหว คนที ่ ม ี ค วามเป็ น ผู ้ ห ญิ ง อยู ่ ใ นตั ว สู ง ช่ า งเพ้ อ ฝั น และมี ถ้าขนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือ กล้วยบวชชีเธอเป็น ในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึก ทุกคนจะรู้กัน จินตนาการสูงมากๆ เธอชอบให้คนมาเอาอกเอาใจ อยาก ข้าวต้มมัดคนที ่ ม ั ก มี ค วามคิ ด เป็ น ผู ้ ใ หญ่ เ กิ น ตั ว อยู ่ เ สมอไม่ ว ่ า ดีว่าเธอมักใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นเสมอ ดังนั้นใครที่ จะเป็นเจ้าหญิงที่มีคนมาดูแล ความฝันของเธอก็คือ ถ้าขนมไทยที่เธอชอบที่สุดคือข้าวต้มมัด เธอเป็นจะทำอะไรเธอจะใช้เหตุผลนำหน้อารมณ์ เธอจึงดูเหมือน อยู่ใกล้เธอจึงสบายใจได้ เพราะเธอจะดูแลเทคแคร์ การได้เจอแฟนที่แสนดีราวกับเจ้าชาย ครบถ้วนในทุกๆ คนที่ซื่อๆ ใสๆ ไม่ค่อยทันใครเค้าจึงอาจจะทำให้โดนหลอกที่มีหลักการตรรกะในชีวิตอยู่ตลอดเวลา บางครั้งจึงมี ความรู้สึก เค้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียว ด้าน ชอบความสะดวกสบายหรูหรา ไม่ชอบการผจญภัย ง่าย ตองระวังเอาไว้ เธอน่ารัก มเสน่ห ์ อยูใกล้ใคร ใครก็รกเธอ ้ ี ่ ัคนมองว่าเธอเหมือนหุ่นยนต์เพราะทำอะไรตามกรอบ หรือชีวิตที่ยากลำบากเพราะมัน ไม่ใช่ตัวตนของเธอเลย แต่ในอีกทาง เธอก็อาจจะมีคนหมั่นไส้ เพราะเหมือน ไปซะทุกอย่างแต่เธอก็พอใจที่จะทำอย่างนี้เพราะทำให้ แอ๊บแบ้วอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เธอก็ไม่จำเป็นเธอสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างลุล่วงไปด้วยดีเธอจริง ต้องแคร์เพราะคนที่ชอบและพร้อมเคียงข้างเธอ ก็ไม่เธอจังกับชีวิตบางทีก็ซีเรียสมากเกินไปนะ ก็มีไม่น้อยเหมือนกัน เอาเวลาไปใส่ใจคนที่รักเธอดีกว่าเอา มานั้งเซงคิดถึงคนที่ไม่ปรารถนาดีต่อเธอ
 8. 8. feel goood ความลับที่ซ่อนอยู่ในเสียงหัวเราะ ขำหัวเราะจนท้องแข็งขนาดไหน เราก็ดูนิสัยได้ เมื่อเจอเรื่องตลก สนุกสนาน ขำขัน เราก็มักจะระเบิด กล้วยหนึ่งใบ ทำอะไรได้บ้าง...?หัวเราะเสียงดังออกมาใช่ไหมจ๊ะ ซึ่งท่าทาง “การหัวเราะ” ของเรานั้นนอกจากจะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของคนแต่ละคนแล้ว มันยังแอบบอกลักษณะนิสัยของเราร่วมอยู่ด้วย ซึ่งถ้า ชาว Caribbean หัวเราะแบบ... ปากกว้าง : อ้า ปากกว้าง ปิดปาก : ใคร ที่ชอบเอามือปาก และปล่ อ ยเสี ย งหั ว เราะออกมาเสี ย งดั ง ขณะหัวเราะ แสดงว่าเป็นคนที่มีความเกรง นั้น แสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีลับลมคมใน อกเกรงใจคนอื่นเสมอ แคร์ความรู้สึกของ กับใคร มีน้ำจิตน้ำใจกว้างขวาง ชอบสนุก ผู้อื่น เป็นคนที่มีความเป็นมิตรไมตรีสูงและ ชอบพูดคุยสังสรรค์ ขี้หลงขี้ลืม แต่ก็มีความ ต้ อ งการให้ ผ ู ้ ค นรู ้ ส ึ ก เป็ น มิ ต รหรื อ พึ ง พอ เป็นระบบระเบียบกับชีวิตตัวเองเหมือน ใจตนด้วย นอกจากนี้ยังเป็นคนช่างคิด และ กัน และมีรสนิยมในการเลือกที่จะสนใจ มีชั้นเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมพอควร เพศตรงข้ามที่ค่อนข้างดูดีดูเด่นกว่าใครๆ กล้วยอุดมด้วยน้ำตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟรุคโทส และ กลูโคส รวมกับเส้นใยและกากอาหาร กล้วยจะช่วยเสริมเพิ่มพลังงาน หลุดขำง่าย : ไม่ ว่าเรื่องนั้น เสียงหัวเราะเหมือนม้า : เป็นเสียง ให้กับร่างกายทันทีทันใด จากงานวิจัยพบว่ากินกล้วยแค่ 2 ผล ก็สามารถ จะเรื ่ อ งอะไรก็ ส ามารถหลุ ด หั ว เราะได้ เสมอ ใครที่มีอาการหัวเราะแบบนี้ แสดง หัวเราะที่ค่อนข้าวแหลม และต่อเนื่องอยู่ใน เพิ ่ ม พลั ง งานให้ อ ย่ า งเพี ย งพอกั บ การออกกำลั ง กายอย่ า งเต็ ม ที ่ ลำคอ ซึ่งการหัวเราะแบบนี้แสดงให้เห็นว่า ว่า เป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตใจดีมองโลกใน เป็นคนรักสนุก ชอบให้คนสนใจ ชอบความ ได้นานถึง 90 นาที แง่ดี มีความสดชื่นร่าเริงเสมอ มีความ โดดเด่น ภายในใจมีความกดดันและเก็บกด เป็ น ตั ว ของตั ว เองสู ง และก็ ม ั ก จะมี ร ส จากความทุกข์ที่มักซ่อนเร้นเอาไว้เสมอ นิ ย มในการชอบเพศตรงข้ า มที ่ แ ปลก แตกต่างไปจากคนทั่วๆ ไป เสี ย งหั ว เราะนอกจากจะทำให้ รู ้ ส ึ ก สนุ ก สนานขำขั น แล้ ว มั น ยั ง สามารถช่วยให้หายจากความ ประโยชน์ของกล้วยไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มพลังงานเท่านั้นยังช่วยเอาชนะ และป้องกัน หัวเราะลั่น : ใคร ที่มีชอบปล่อยเสียง ติ ง เครี ย ดและชะลอความแก่ ใ ห้ ก ั บ โรคต่างๆ ที่จะเกิดกับร่างกายได้อีกหลายโรคเลยค่ะ ส่วนจะช่วยป้องกันโรคใดได้บ้างนั้น หัวเราะออกมาดังลั่นนั้น แสดงว่าเป็นคนที่มี เราไปหาข้อมูลมาให้แล้ว เช่น โรคโลหิตจาง โรคความดันโลหิตสูง โรคท้องผูก โรคความ นิสัยเหมือนเด็กๆ ไร้เดียงสา มีความจริงใจ เราด้วยนะครับ... ซึมเศร้า โรคลำไส้เป็นแผล ฯลฯ เสมอ และเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง
 9. 9. Lover Trip 3. ทอฟฟี่ ลักษณะโดดเด่นเปรียบเทียบ 12 ขนม ให้กลมกล่อมกับความรัก เป็ น เม็ ด อมหรื อ เคี ้ ย วหลากสี ส ั น หลายรสชาติ มีลกษณะค่อนข้างแข็ง และจะค่อยๆ ละลายในปาก สามารถ ั ไม่เชือก็ตองเชือนะ วาความรักแฝงอยูในทุกๆสิงรอบตัว เพราะแม้แต่ขนมทีพวกเรากินอยูทกวันก็สามารถเปรียบเทียบ ่ ้ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ุ พกพาใส่กระเป๋าได้ง่ายความรักแบบต่างๆได้ วันนี้ เราก็เลยชวน ทุกๆคนมาเปรียบเทียบขนม12 อย่าง กับความรักกันดู แล้วของมาตัดสิน กันดูว่า ความรักของทุกคน จะเหมือนกับขนมชนดใดมากที่สุด เมื่อเทียบกับความรัก ความรั ก แบบทอฟฟี ่ ก ็ แ หมื อ นความรั ก ที ่ ไ ม่ หน้าเบื่อหมั่นทำเซอร์ไพรส์กัน เป็นความรักที่ข้างนอก อาจจะดู ห วื อ หวาแต่ ก ็ ผ ู ก พั น กั น อย่ า งช้ า ๆไปด้ ว ย เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งของวัยรุ่นที่เน้นความสดใส ยังไม่จริงจังกับการคบหากันมากนัก 4. คุกกี้ ลักษณะโดดเด่น เป็นขนมที่เป็นสัญลักษณ์องการต้อนรับแขก หรือเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ สามารถปรับแต่งรูปทรงและรสชาติได้หลากหลาย กินพร้อมกับชา กาแฟ ก็เข้ากัน หรือจะกินเปล่าๆ ก็อร่อย 1. เจลลี่ ลักษณะโดดเด่น เมื่อเทียบกับความรัก เป็นขนมที่มีหลากสีสัน ปรุงแต่งรสชาติได้ ความรักแบบคุกกี้ คือความรักแบเรียบง่าย ทั้งรสหวานและเปรี้ยวของผลไม้ หรือเย็นซ่าอย่าง เป็นมิตร ความสัมพันธ์เป็นได้ทั้งคนรักและทั้งเพื่อน รสโคล่า คงรูปทรง หยิบถือง่าย แต่ยืดหยุนละมุนลิ้น คู่คุยคู่คิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ความรักยืนยามกว่า ความรัที่เป็นคู่รักเท่านั้น เมื่อเทียบกับความรัก ความรั ก แบบเจลลี ่ น ่ า จะเที ย บได้ ก ั บ ความรักแบบปั๊บปี้เลิฟของวัยรุ่น ที่ยังเต็มเปี่ยม 2. บราวนี่ ด้วยความสดใส ลั้ลลา มีเรื่องมากมายที่ต้องเรียนรู้ ลักษณะโดดเด่น และค้นหาไปพร้อมๆกัน อาจมีเรื่องที่ทำผิดผลาด เป็นเค้กช็อกโกแลตที่หวานแต่ขมนิดๆ มีสีดำมอง ไปบ้างแต่ก็ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ ไม่ยึดติดกับ ภายนอกอาจไม่สวยงามเท่าไหร่แต่เมื่อได้ลองชิมแล้ว กฎเกณฑ์ มากเกินไป จะติดใจทุกรายไป 5. ช็อกโกแลต ลักษณะโดดเด่น เมื่อเทียบกับความรัก เป็นขนมหวานที่ทำรูปทรงได้หลายหลาย เปลี่ยนแปลงรสชาติได้ตามสิ่งที่ผสมลงไป เช่น รสหวานมันของนม ความรักแบบ บราวนี่ อาจหมายถึงความรักของ ของถั่วอัลมอนด์ น้ำผึ้ง มิ้นท์ หรือแม้แต้ไปสอดไส้ในขนมปัง เวเฟอร์ และกินแล้วทำให้รู้สึกมีความสุข คู่เลิฟที่มีอุปสรรค ต่างๆนานา มาทำให้รักสะดุด เช่น ถูกผู้ใหญ่กีดกัน มีระยะทางที่ห่างไกลมาขวางกั้น หรือแม้ เมื่อเทียบกับความรัก แต่ทะเลาะกันเพราะมีทัศนคติที่แตกต่างกัน และถูกเลี้ยง ความรักแบบช็อกโกแลต คือความรักที่ต่างฝ่ายต่างเป็นกำลังใจให้กัน คอยอยู่เคียงข้างกันยามทุกข์และยามสุข ดูมาไม่เหมือนกัน แต่ถ้าท้งคู่พยายามปรับตัวเข้าหากัน ช่วยเติมพลังให้กันในวันที่เหนื่อยล้า ไม่ว่าอยู่ห่างกันแค่ไหน ความรักก็สื่อถึงกันได้ทุกรูปแบบ เชื่อการบอกรักทางโทรศัพท์ ยอมรับความต่างนั้นได้ ความรักก็จะลงตัวในที่สุด
 10. 10. 7. แพนเค้ก 9. เวเฟอร์ ลักษณะโดดเด่น ลักษณะโดดเด่น ขนมที่มีส่วนผสมหลักคือแป้ง มักกินในตอนเช้า เป็นขนมปังอบกรอบ สอดไส้ครีมหรือไส้ต่างๆใน ดูไม่สวยหรูต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ช่วยเพิ่มความน่ากิน แต่ละชั้น จะกินพร้อมกับชา กาแฟ นม หรือกินเปล่าๆก็ได้ และเพิ่มรสชาติ แต่อิ่มท้องในเวลาเร่งด่วน เมื่อเทียบกับความรัก6. ลูกชุบ เมื่อเทียบกับความรัก เหมื อ นความรั ก ที ่ ต ้ อ งการความมั ่ น คงต้ อ งมีลักษณะโดดเด่น เมื่อเทียบกับความรักที่ไม่ได้เน้นหน้าตาภายนอก หลายอย่างประกอบด้วยกัน คือ นอกจากการให้ความ เป็นขนมที่ทำมาจากถั่วบดละเอียด ปั้นเป็นรูปทรง ของกันและกัน แต่มีความจริงใจให้กันเสมอ ช่วยเติมเต็ม สำคัญต่อกันและกันแล้ว ยังต้องไม่ลมเพื่อน การเรียน 10. หวานเย็นเกล็ดหิมะต่างๆ โดยย่อจากของจริงแล้ว้คลือบด้วยวุ้นดูน่ารัก กินง่าย สิ่งที่ขาดหายไปมักเป็นการคบหาที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และครอบครัว แบ่งเวลาให้ลงตัว ไม่ใช่มีความรักแล้วทิ้ง ลักษณะโดดเด่น คือไม่หวือหวา ไม่หวานแหวว แต่มั่นคงมากในระดับหนึ่ง เรื่องอื่นๆ ไปหมด เพราะนั้นเป็นการรักแบบผิดๆ เป็นน้ำแข็งเกล็ดเล็กๆ ที่ใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไป เมื่อเทียบกับความรัก เช่น ผลไม้ นมปัง เจลลี่ นม น้ำเชื่อม ฯลฯ ความรักแบบลูกชุบ เป็นความรักที่มีการเริ่มต้น เน้นความเย็นสดชื่น เหมาะที่จะกินในช่วงน่าร้อนเรียนรู้กันและกัน จากสิ่งเล็กๆ พอใจในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็น ไม่คาดหวังให้ต้องเด่นดีเหมือนคนอื่น นำเคล็ดลับดีๆของ เมื่อเทียบกับความรักคู่รักที่อยู่กันมายาวนานมาปรับใช้กับตัวเองเพื่อพัฒนาให้ เหมือนความรักที่ใช้ความใจเย็นเป็นหลัก เริ่มตั้งความรักมั่นคงและแข็งแรงไปนานๆ แตใจเย็นในการเลือกคบหาใครสักคน ใจเย็นกับการคิด และการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวพันกัน ใจเย็นเมื่อมีปัญหา ทะเลาะเบาะแว้ง ซึ่งเมื่อมีความใจเย็น สิ่งที่คิดและทำลง 11. โดนัท ไปก็จะเกิดจากปัญญา ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ ลักษณะโดดเด่น 8. ขนมเค้ก ขนมปังที่มีรูตรงกลาง รสหวาน ส่วนใหญ่จะเคลือบ ลักษณะโดดเด่น ด้วยครีม น้ำตาล หรือวัตถุดิบอื่นๆ กินได้ทุกเวลาที่ต้องการ เป็นขนชมที่เป็นเทศกาลแห่งความสุข ได้ทั้งความอร่อยและความอิ่มในเวลาเดียวกัน เช่นงานปีใหม่ งานวันเกิด งานครบรอบต่างๆ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ร สหวานแต่ ง หน้ า เค้ ก จั ด จ้ า น เมื่อเทียบกับความรัก ดึงดูดความสนใจ เหมือนความรักที่ต้องทีช่องว่างให้กันบ้าง ไม่ตาม ติดกันกินไป ปล่อยให้อีกฝ่ายได้มีเวลาเป็นส่วนตัว ในการ เมื่อเทียบกับความรัก ทำงานอดิเรก พักผ่อน เที่ยวเล่นกับเพื่อน ทำธุระกับ 12. สแน๊ค ครอบครัว ให้อิสระในความคิด ที่แม้จะแตกต่างกันก็ ลักษณะโดดเด่น เหมือนความรักที่ต้องปรุงแต่งเพิ่มเติม เป็นขนมอบกรอบ ยอดนิยม ทำจากวัตถุดิบหลาก มีเซอร์ไฟรส์ให้กัน เปลี่ยนลุคของตัวเองบ้าง เช่น ไม่มีปัญหา เพียงแต่ไม่นำเรื่องที่คิดเห็นแตกต่างกันมาก หลายชนิด กินง่าย หาซื้อง่าย เน้นรสชาติ ที่จัดจ้าน เปลี่ยนทรงผม เปลี่ยนการแต่งตัว เพื่อไม่ให้รักจื มาถกเถียงกันก็พอ หวือหวา กินได้ทั้งเวลาที่อยู่บ้าน หรือ ระหว่างเดินทาง ดชืดน่าเบื่อ แต่ก็ไม่ควนมากเกินไปจนไม่เหลือ ความเป็นตัวของตัวเอง แล้วทำรู้สึกเปลี่ยนไป เมื่อเทียบกับความรัก เหมือนความรักที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ เชื้อชาติ และศาสนา อาจ ดูเหมือนความรักที่หวือหวา แต่ถ้ามีความเข้าใจและการ ปรับตัวที่ดีก็จะเป็นรักที่มั่นคงและโรแมนติกได้เหมือนกัน

×