Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Modificari ale Codului Fiscal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Modificari ale Codului Fiscal

 • 421 views
Published

Modificări ale reglementărilor fiscale: …

Modificări ale reglementărilor fiscale:
1. Impozitul pe profit, impozitul cu reţinere la sursă, impozitul pe venit şi contribuţiile la asigurările sociale
2. Aspecte practice ale modificărilor din domeniul legislaţiei de TVA
3. Litigii fiscale şi aspecte legislative

Published in Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. EY Romania Conferinţa anuală de fiscalitate 29 ianuarie 2014 Modificările legislaţiei fiscale aplicabile din anul 2014
 • 2. Agenda zilei 1. Modificări ale reglementărilor fiscale ► ► ► ► Impozitul pe profit, impozitul cu reţinere la sursă, impozitul pe venit şi contribuţiile la asigurările sociale Aspecte practice ale modificărilor din domeniul legislaţiei de TVA Litigii fiscale şi aspecte legislative Sesiune de întrebări şi răspunsuri 2. Seminarii interactive ► ► Pagina 2 Modificările aduse Ordinului 3055/2009 cu privire la reglementările contabile Litigii fiscale şi aspecte legate de reglementare
 • 3. Impozitarea persoanelor juridice Ce ne așteaptă în 2014? Pagina 3
 • 4. Impozitarea persoanelor juridice ► Care sunt așteptările noastre? Pagina 4 ► Cum sunt modificările fiscale în realitate?
 • 5. Cuprins ► Modificări în domeniul impozitului pe profit ► Modificări în domeniul impozitării nerezidenților ► Impozitul pe construcții ► Certificarea declarațiilor fiscale Pagina 5
 • 6. Modificările în domeniul impozitului pe profit ► Posibilitatea filialelor / sucursalelor firmelor străine din România de a opta ca anul fiscal să corespundă cu exercițiul financiar ► Obligația notificării organelor fiscale cu 30 de zile înainte ► Primul an fiscal va avea mai mult de 12 luni ► Declarația anuală se depune până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la încheierea anului fiscal Pagina 6
 • 7. Modificările în domeniul impozitului pe profit ► Introducerea legislației de holding: scutirea de impozitul pe profit a următoarelor venituri: ► ► ► ► din dividende din vânzarea / cesionarea de titluri de participare din lichidare Dacă următoarele condiții sunt îndeplinite la data obținerii veniturilor: ► se obțin de la filiale în care se deține minim 10% din capitalul social ► participația a fost deținută neîntrerupt pentru cel puțin un an Pagina 7
 • 8. Modificările în domeniul impozitului pe profit ► Cheltuielile de sponsorizare nedeductibile pot fi reportate pe o perioadă de 7 ani ► Pagina 8 se rezolvă problema utilizării la maxim a plafonului (0,3% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul datorat)
 • 9. Modificările în domeniul impozitului pe profit ► Cheltuielile cu dobânzile și pierderile nete din diferențe de curs valutar reportate pot fi preluate de la un contribuabil la altul prin fuziune / divizare ► Pagina 9 completează regula conform căreia pierderea fiscală se poate transfera la fuziune / divizare
 • 10. Modificările în domeniul impozitului pe profit ► Se aduc clarificări privind modul de raportare și de plată a impozitului de către cei care optează pentru sistemul anual de declarare și plată ► Pagina 10 opțiunea se face la începutul anului și este valabilă minimum 2 ani
 • 11. Modificările în domeniul impozitării nerezidenților ► Se elimină scutirea de impozit cu reţinere la sursă pentru veniturile din ► dividende ► dobânzi ► redevenţe obţinute din România de persoane juridice străine situate în statele Asociaţiei Economice a Liberului Schimb (Islanda, Lichtenstein şi Norvegia) Pagina 11
 • 12. Impozitul pe construcţii ► Cota de impozit: 1.5% ► Baza impozabilă: valoarea contabilă a construcțiilor din grupa 1 din Catalogul privind clasificarea și duratele de amortizare a mijloacelor fixe Pagina 12
 • 13. Impozitul pe construcţii ► Cine plătește: orice persoană juridică în al cărei patrimoniu se găsesc astfel de active (inclusiv cele ce fac obiectul unui contract de leasing) ► Scutiri: instituțiile publice, sediile permanente ale firmelor străine, entitățile non-profit Pagina 13
 • 14. Impozitul pe construcţii ► Obligații administrative ► ► ► Pagina 14 depunerea declarației 010 pentru luarea în evidență ca și plătitor de impozit pe construcții (30 ianuarie) depunerea declarației privind impozitul pe construcții (25 mai) plata impozitului în două tranșe egale (25 mai, 25 septembrie)
 • 15. Impozitul pe construcţii ► Alte prevederi relevante ► ► ► Contribuabilii nou înființați plătesc doar începând cu anul fiscal următor Modificările de valoare a bazei impozabile în cursul anului afectează impozitul doar pe anul următor Posibilități de optimizare fiscala? Pagina 15
 • 16. Certificarea declaratiilor fiscale ► Reglementări actuale ► Certificarea declarațiilor fiscale anuale de către un consultant fiscal de către persoanele juridice care nu au obligația auditării situațiilor financiare anuale conform reglementărilor românești ► Declarația privind impozitul pe profit ► Declarația privind impozitul pe construcții (?) Pagina 16
 • 17. Certificarea declaratiilor fiscale ► Reglementări propuse ► Certificarea declarațiilor fiscale anuale devine opțională ► La certificarea declarațiilor rectificative contribuabilii primesc scutire de la plata penalității ► Consultantul răspunde solidar cu contribuabilul în cazul certificării deconturilor de TVA ce stau la baza rambursărilor ► Probleme de echitate fiscală Pagina 17
 • 18. Ce ne aşteaptă în viitor? Pagina 18
 • 19. Impozit pe venit şi asigurări sociale Pagina 19
 • 20. Venituri din salarii ► Contribuţiile sociale obligatorii, datorate conform legii şi prevederilor Uniunii Europene / Acordurilor de Totalizare, pot fi deduse, în anumite condiţii, din venitul brut pentru a determina impozitul pe venit datorat în România Pagina 20
 • 21. Venituri din activităţi independente ► Nivelul dobânzii deductibile pentru împrumuturi folosite în desfăşurarea de activităţi independente se stabileşte după cum urmează: ► ► ► Pentru împrumuturile în lei, limitarea se face la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabile la data rambursării împrumutului Pentru cele în valută, nivelul este cel stabilit la Titlul II - Impozitul pe Profit Contribuţiile efectuate pentru angajaţi la fondurile de pensii facultative stabilite în state membre UE/SEE sunt deductibile în limita a EUR 400 pentru fiecare participant, într-un an fiscal Pagina 21
 • 22. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor ► Impozitarea veniturilor sub formă de arendă primită în natură: preţurile medii ale produselor agricole care s-au modificat în cursul anului fiscal de realizare a veniturilor sunt aplicabile începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice ► Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole nu mai pot opta pentru determinarea veniturilor în sistem real ► Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pot fi deduse din venitul anual obţinut din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent de metoda de calcul al venitului anual net Pagina 22
 • 23. Venituri din agricultură, silvicultură şi pescuit ► Clarificări privind scutirea de impozit pentru veniturile obţinute de persoane fizice / membrii asocierilor fără personalitate juridică din cultivarea terenurilor cu plante destinate furajării animalelor deţinute de contribuabili Pagina 23
 • 24. Venituri din premii şi jocuri de noroc ► Materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor nu sunt venituri impozabile Pagina 24
 • 25. Procedura de raportare şi plată ► Pierderile fiscale din silvicultură şi piscicultura pot fi reportate şi compensate cu venituri din aceeaşi sursă în următorii 5 ani ► Termenul scadent al obligaţiei de plată, stabilită de către organul fiscal ca urmare a verificărilor iniţiate în perioada de prescripţie, în cazul declaraţiilor de impozit pe venit anuale nedepuse, este termenul limită stabilit pentru emiterea deciziilor de impunere anuale ► Veniturile obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România, care sunt scutite de impozit, beneficiază de acelaşi tratament fiscal favorabil Pagina 25
 • 26. Procedura de raportare şi plată ► Modificarea modelului şi conţinutului formularelor: 112 – Declaraţie privind contribuţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate 200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România 201 – Declaraţie privind veniturile obţinute din străinătate 204 – Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse transparenţei fiscale 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi căştigurile / pierderile realizate, pe beneficiari de venit Pagina 26
 • 27. Contribuţii sociale Rate Contribuţii sociale 2013 2014 Angajat Angajator 10.5% 20.8% 25.8% 30.8% 10.5% 20.8% 25.8% 30.8% Asigurări sociale de sănătate – CASS** 5.5% 5.2% 5.5% 5.2% Fondul asigurărilor de şomaj 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate N/A 0.85% N/A 0.85% Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale N/A 0.25% N/A 0.25% Accidente de muncă şi boli profesionale N/A 0.15% 0.85% N/A 0.15% 0.85% Asigurări sociale – CAS (condiţii de muncă normale / deosebite / speciale)* Angajat Angajator *) Baza impozabilă a contribuţiilor de asigurări sociale este plafonată la 5 câştiguri salariale medii brute. Pe parcursul anului 2014, rata de contribuţie pentru fondurile private de pensii va fi de 4,5%. În 2013, rata de contribuţie a fost de 4%. Acest procent este inclus în rata individuală de contribuţie. Pagina 27
 • 28. Contribuţii sociale Capitolul II Titlul IX2 ► Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt subiect al contribuţiilor sociale de sănătate, indiferent dacă există şi alte surse de venit ► Autorităţile fiscale vor fi responsabile atât de calculul contribuţiilor sociale de sănătate datorate cât şi de reconcilierea impozitului anual datorat în urma deducerii acestora Pagina 28
 • 29. Contribuţii sociale Aspecte internaţionale ► Persoanele fizice rezidente în UE sau SEE care obţin venituri impozabile din România beneficiază de deducerile fiscale aplicabile contribuabililor rezidenţi în funcţie de regulile aplicabile fiecărei categorii de venit ► Deducerile se acordă în limitele prevăzute de legislaţia din România, pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu sunt deduse în statul de rezidenţă Pagina 29
 • 30. Contribuţii sociale Alte aspecte ► Salariul de bază minim brut pe ţară pentru 2014 ► ► Salariul mediu brut pe ţară pentru 2014 ► ► RON 850 începând cu 1 ianuarie 2014 şi RON 900 începând cu 1 iulie 2014 RON 2.298 Valoarea punctului de pensie ► Pagina 30 RON 790,7
 • 31. Schimbări importante aduse legislaţiei fiscale în cursul anului 2013 ► Februarie 2013: Angajatorii români nu mai au obligaţia de a stabili, reţine şi plăti impozitul pe veniturile din salarii acordate angajaţilor detaşaţi într-un alt stat, în cazul în care aceştia sunt prezenţi în statul respectiv pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevazută de tratat (ţara gazdă având dreptul de a impozita veniturile din salarii) ► Iunie 2013: Indemnizaţiile de detaşare, în anumite limite, precum şi cheltuielile de transport şi cazare acordate detaşaţilor în România nu sunt impozabile şi nu sunt subiect al contribuţiilor sociale ► Septembrie 2013: Extinderea listei de specializări în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi de creare de programe de calculator pentru a beneficia de scutirea de impozit pe venit prevazută de Codul fiscal ► Octombrie 2013: Cota de impozit pe venit de 85% prevazută pentru anumite plăţi acordate cu ocazia încetării relaţiei contractuale în cazul persoanelor cu funcţii de conducere sau membrilor în Consiliul de Administrare / Conducere nu se aplică companiilor private Pagina 31
 • 32. Probleme practice ► Angajaţii români detaşaţi în străinătate – stoparea plăţii impozitului pe veniturile din salarii primite din România şi implicaţiile aferente ► Angajaţii străini detaşaţi în România – analiza şi determinarea nivelului contribuţiilor sociale plătite în ţările UE/SEE care pot fi deduse în România Pagina 32
 • 33. Modificări ale reglementărilor fiscale Pagina 33
 • 34. I. Noi reglementări aplicabile de la 1 ianuarie 2014 ► Sistemul TVA la încasare ► Certificatul de amânare de la plata TVA în vamă ► Ajustarea TVA dedusa iniţial ► Înregistrarea în scopuri de TVA ► Declaraţia 394 ► Rambursare TVA persoane neînregistrate Pagina 34
 • 35. Noi reglementări aplicabile de la 1 ianuarie 2014 Sistemul TVA la încasare ► Sistemul TVA la încasare a devenit opţional începând cu 1 ianuarie 2014 ► Persoanele impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare la 1 ianuarie 2014 pot solicita oricând în cursul anului 2014 renunţarea la acest sistem ► Persoanele impozabile care după 1 ianuarie 2014 optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sunt obligate să aplice sistemul până la sfârşitul anului calendaristic în care s-a exercitat opţiunea ► ► ► Excepţie – depăşirea plafonului de 2.250.000 RON în cursul anului Începând cu al doilea an se poate renunţa la aplicarea sistemului între 1 şi 25 ale oricărei luni Pentru persoanele care aplică sistemul TVA la încasare, exigibilitatea TVA intervine în momentul încasării contravalorii totale sau parţiale a facturii emise (s-a renunţat la termenul de 90 de zile) Pagina 35
 • 36. Noi reglementări aplicabile de la 1 ianuarie 2014 Certificatul de amânare de la plata TVA în vamă ► Noi categorii de persoane impozabile care pot solicita eliberarea certificatului de amânare de la plata TVA în vamă ► ► ► Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care au obţinut certificat de operator economic autorizat Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care au obţinut autorizaţie pentru procedura de vămuire la domiciliu Nu mai este necesară prezentarea cazierului judiciar pentru reprezentantul legal al persoanei impozabile în vederea eliberării certificatului de amânare de la plata TVA în vamă În plus ► Pagina 36 Operatorii economici autorizaţi nu au obligaţia constituirii unei garanţii pentru TVA aferentă importurilor de bunuri urmate de livrări intracomunitare
 • 37. Noi reglementări aplicabile de la 1 ianuarie 2014 Ajustarea TVA dedusa iniţial ► Au fost aduse modificări cu privire la ajustarea TVA dedusă iniţial pentru bunuri altele decât bunurile de capital în scopul alinierii codului fiscal cu prevederile Directivei de TVA Înregistrarea în scopuri de TVA ► Sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA persoanele impozabile cu sediul activităţii economice în România care prestează servicii de natură financiarbancară şi de asigurare / re-asigurare către persoane stabilite în afara Comunităţii sau când aceste operaţiuni sunt în legatură directă cu bunuri exportate în afara Comunităţii Pagina 37
 • 38. Noi reglementări aplicabile de la 1 ianuarie 2014 Declaratia 394 ► S-a introdus obligaţia raportării numărului total de facturi emise/primite pentru fiecare partener (i.e. furnizor/client) ► Se aplică începând cu facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013 pentru care există obligaţia de declarare la 25 ianuarie 2014 Rambursare TVA către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România ► Conditia ca TVA solicitată la rambursare de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România (stabilite în UE sau în afara UE), să fie achitată către furnizorul român a fost exclusă Remarcă: deducerea TVA aferentă importului este în continuare condiţionată de plata acesteia în vamă pentru persoane impozabile stabilite/înregistrate în scopuri de TVA în România Pagina 38
 • 39. Noi reglementări aplicabile de la 1 aprilie 2014 ► Nivelul accizei pentru anumite produse energetice a fost majorat cu 7 Eurocenti/l EUR Benzină cu plumb tona 637.91 1,000 litri 491.19 Benzină fără plumb tona 557.91 1,000 litri Petrol lampant (kerosen) – Combustibil motor Pagina 39 tona 473.85 1,000 litri Motorină 429.59 400.395 tona 557,39 1,000 litri 445.91
 • 40. II. Cazuri judecate în 2013 la CEJ ► BGZ ► Steaua Română ► Tulica Plavosin ► Le Crédit Lyonnais ► Serebryannay vek EOOD ► BDV Hungary Trading Kft Pagina 40
 • 41. Cazul C-224/11 BGZ Leasing ► BGZ Leasing a acordat utilizatorilor dreptul de folosinţă asupra bunurilor (ce rămân proprietatea societăţii de leasing) în cadrul unor contracte de leasing, cu obligativitatea asigurării acestor bunuri ► Utilizatorii au avut dreptul să aleagă între a asigura ei înşişi bunurile direct cu o societate de asigurări sau să cumpere asigurarea de la BGZ Leasing (societatea de leasing a asigurat ea însăşi bunurile respective cu o societate de asigurări, refacturând costul asigurării către utilizatori) ► Operaţiunea de leasing şi serviciul de asigurare reprezintă o operaţiune unică subiect al unui tratament de TVA unitar vs. operaţiuni distincte, al căror tratament de TVA ar trebui determinat în mod independent (scutire de TVA şi/sau impozitare)? ► CJUE a decis că operaţiunea de leasing şi serviciul de asigurare ar trebui privite în principiu ca două operaţiuni distincte din prespectiva TVA, şi nu ca o operaţiune unică. Prin urmare, tratamentul de TVA al serviciului de asigurare ar trebui determinat în mod independent, şi nu considerat accesoriu operaţiunii de leasing ► Daca Locatorul asigură bunul şi factureaza locatarului costul exact al asigurări => operaţiune scutită fără drept de deducere Pagina 41
 • 42. Cazul C-431/12 ANAF vs. Rafinăria Steaua Română S.A. ► Cazul vizează obligaţia Bugetului de Stat de a acorda dobânzi pentru rambursările de TVA efectuate cu întârziere ► CJUE a stabilit dreptul contribuabililor la dobânzi de întârziere dacă rambursările de TVA nu sunt realizate într-o perioadă rezonabilă ► Această concluzie se bazează pe principiul neutralităţii fiscale, conform căruia pierderile financiare suferite ca urmare a indisponibilizării sumelor de TVA ar trebui compensate prin plata dobânzilor de întarziere ► Dobânzile de întârziere ar trebui calculate începând cu data de la care rambursarea de TVA ar fi trebuit efectuată, indiferent de motivele pentru care ea a fost realizată cu întârziere ► Având în vedere procedura administrativă a rambursărilor de TVA din România, contribuabilii sunt îndreptăţiţi la dobânzi de întârziere calculate de la expirarea perioadei de 45 de zile în care cererea de rambursare a TVA ar fi trebuit soluţionată Remarcă: risc de începere a procedurii de infringment determinat de rambursările de TVA efcetuate cu întârzieri foarte mari Pagina 42
 • 43. Cazuri conexe C-249/12 and C-250/12 Tulică Plavoşin ► Doamna Tulică şi domnul Plavoşin au încheiat numeroase contracte de vânzare de bunuri imobile fără să includă nicio menţiune referitoare la aplicarea TVA, plecând de la premisa că nu se calificau drept persoane impozabile ► Calificare ulterioară ca şi activitate economică şi persoane impozabile şi impunere TVA de plată aferentă, calculată prin adăugarea valorii sale la preţul convenit de părţile contractante ► CJUE a decis ca în cazul în care preţul unui bun a fost stabilit de părţi fără nicio menţiune cu privire la TVA, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata TVA datorate pentru operaţiunea supusă taxei, preţul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor TVA solicitată de autorităţile fiscale, ca incluzând deja TVA Pagina 43
 • 44. Cazul C-388/11 Le Crédit Lyonnais ► Disputa în acest caz o reprezintă, în principiu, posibilitatea unei persoane impozabile de a consolida la nivelul sediului său principal cifra de afaceri obţinută de sediile sale fixe din alte state membre / state terţe în scopul deducerii TVA pe bază de prorată ► Conform deciziei CJUE, persoana impozabilă nu poate consolida la nivelul sediului principal cifra de afaceri obţinută de sediile fixe, fiind aplicabil sistemul de deducere a TVA din fiecare stat în care persoana impozabilă are sediul principal şi, respectiv, fiecare sediu fix ► Astfel, deducerea TVA depinde exclusiv de locul unde este stabilită persoana impozabilă din punct de vedere al TVA, noţiune care cuprinde atât sediul principal, cât şi sediile fixe. Aşadar, pe lângă sistemul de deducere a TVA din statul membru în care persoana impozabilă are sediul principal, aceasta face subiectul sistemelor de deducere din fiecare stat în care are un sediu fix ► Aceasta interpretare este aplicabilă chiar dacă sediul principal şi sediile fixe sunt considerate o singură persoană impozabilă din punct de vedere al TVA, întrucât consolidarea cifrei de afaceri a sediilor fixe la nivelul sediului principal ar distorsiona repartizarea raţională / alocarea teritorială în materie de TVA şi ar încălca, astfel, principiul teritorialităţii (conform căruia activităţile realizate de o persoană impozabilă într-un alt stat unde are un sediu fix se consideră exercitate de la respectivul sediu fix) Pagina 44
 • 45. Cazul C-283/12 Serebryannay vek EOOD ► Cazul vizează implicaţiile de TVA aferente unui contract de închiriere în cadrul căruia chiriaşul se angajează să efectueze amenajări în spaţiul închiriat, amenajări care vor fi cedate proprietarului la sfârşitul perioadei contractuale, iar proprietarul dă dreptul de utilizare a respectivului spaţiu fără plată, în schimbul dobândirii amenajărilor la sfârşitul perioadei contractuale ► CJUE a confirmat faptul că aceasta este o tranzacţie barter, respectiv efectuarea de amenajări în spaţiul închiriat în schimbul dreptului de a utiliza spaţiul fără plată reprezintă o prestare de servicii cu plată efectuată de către chiriaş (remuneraţia primită fiind dreptul de utilizare a bunului respectiv). Conform CJUE, tranzacţiile de barter sunt identice cu tranzacţiile efectuate cu plată, atât timp cât remuneraţia poate fi exprimată în termeni monetari Pagina 45
 • 46. Cazul C-563/12 BDV Hungary Trading Kft ► BDV a desfăşurat activităţi de comert angro cu conserve şi în cursul acestei activităţi a vândut în ţări terţe produsele pe care le fabrica în Ungaria (condiţie de livrare “franco fabrica”) ► O parte din aceste operaţiuni au fost calificate drept vânzări la export, deşi produsele destinate exportului ieşiseră de pe teritoriul vamal al UE după termenul de 3 luni prevăzut de legislaţia ungară ► În urma unui control fiscal la nivelul BDV, fiscul a impus TVA suplimentară şi majorări/amenzi aferente (pentru că nu s-a respectat termenul de 3 luni) ► BDV a formulat acţiune împotriva acestei decizii susţinând că dispoziţiile legale menţionate sunt contrare Directivei de TVA a UE (atât a 6-a Directivă cât şi Directiva 2006/112) ► Cazul a ajuns la CJUE care a decis că prevederile relevante din Directiva 2006/112 (art 131 şi art 146 alin (1) se opun unei reglementări naţionale potrivit căreia, în cadrul unei livrări la export, bunurile destinate exportului în afara UE într-un termen fix de 3 luni sau 90 de zile de la data livrării, în condiţiile în care simpla depăşire a acestui termen are drept consecinţă privarea definitivă a persoanei impozabile de scutirea aferentă acestei livrări Pagina 46
 • 47. III. Diverse ► Propunere CE privind standardizarea decontului de TVA ► Circulară emisa de Ministerul Finanţelor Publice ► Propuneri legislative ► Cazuri în aşteptare la CJUE Pagina 47
 • 48. Diverse Propunere CE privind standardizarea decontului de TVA ► ► ► ► ► ► ► Propunerea urmăreşte reducerea sarcinilor administrative pentru persoanele impozabile, facilitarea şi eficientizarea respectării obligaţiilor fiscale la nivelul UE Se are în vedere un set de informaţii simplificat şi uniform, indiferent de statul membru în care se depune decontul de TVA Decontul de TVA standardizat va înlocui deconturile de TVA naţionale şi va asigura că persoanelor impozabile le sunt solicitate la nivelul UE aceleaşi informaţii de bază şi în aceleaşi termene Decontul standardizat va avea doar cinci câmpuri obligatorii – TVA colectată, TVA deductibilă, suma de TVA netă (de plată sau de recuperat), valoarea totală a achiziţiilor şi valoarea totală a livrărilor – dreptul SM de a solicita includerea până la 21 de câmpuri suplimentare Decontul se va depune lunar de către majoritatea persoanelor impozabile şi trimestrial în cazul întreprinderilor mici Depunerea electronică a decontului va fi permisă în întreaga UE Directiva ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2017 Pagina 48
 • 49. Diverse Circulara emisă de Ministerul Finanţelor Publice ► Regimul TVA aplicabil vânzărilor de cartele telefonice prepaid / reîncărcării cartelelor telefonice prepaid ► Jurisprudenţa relevantă ► ► ► Comercializarea / reîncarcarea cartelelor prepaid “single purpose” (Lebara) ► ► Decizia CEJ în cauza C-419/2002 (BUPA Hospitals Ltd) Decizia CEJ în cauza C-520/2010 (Lebara) Faptul generator şi exigibilitatea TVA intervin la momentul vânzării cartelei (bon fiscal şi / sau factură cu 24% TVA) Comercializarea / reîncarcarea cartelelor prepaid “multipurpose” (Bupa) ► Pagina 49 Faptul generator şi exigibilitatea TVA NU intervin la data încasării contravalorii acestor cartele / credite (sumele încasate nu constituie avansuri) ci la momentul utilizării efective a creditului aferent cartelei, iar cota de TVA aplicabilă diferă în funcţie de destinaţia dată de utilizator creditului
 • 50. Diverse Propuneri legislative ► Rambursare cu control ulterior pentru sume între 20,000 – 65,000 RON dacă decontul de TVA este certificat fără rezerve de un consultant fiscal ► Nu se face ajustare a TVA aferentă bunurilor distruse, pierdute sau furate în cazul în care aceste situaţii sunt demonstrate în mod corespunzător ► De ex. în cazul bunurilor furate acte doveditoare sunt actele emise de organele judiciare, respectiv procesele verbale ce cuprind constatările personale ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată ► Se introduce principiul proporţionalităţii în contextul impunerii unei obligaţii de ajustare a TVA (oragnele fiscale nu pot solicita mai mult decât ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul bunului astfel încât sarcina persoanei impozabile să nu devina practic imposibilă sau extrem de dificilă) ► Criteriul independenţei activităţii introdus specific în cadrul Titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” Pagina 50
 • 51. Diverse Cazuri în aşteptare la CJEU Cazul BCR Leasing C-438/13 ► ► Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel Bucureşti Interpretarea articolelor 16 și 18 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului) – Leasing financiar – Bunuri care fac obiectul unui contract de leasing – Nerecuperarea acestor bunuri de către societatea de leasing după rezilierea contractului – Dacă această situaţie poate fi asimilată, potrivit legislației naționale, unei livrări de bunuri cu titlu oneros Cazul E.ON Global Commodities C-323/12 ► ► Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel Bucureşti O persoană impozabilă stabilită într-un alt stat al Uniunii Europene decât România şi care este înregistrată în scopuri de TVA în România printr-un reprezentant fiscal (şi nu generează un sediu fix în România) nu are dreptul de a recupera TVA din România prin intermediul Directivei a 8-a de TVA Pagina 51
 • 52. Litigii şi dispute fiscale Pagina 52
 • 53. Litigii fiscale Folosirea procedurii intrebarilor preliminare in cadrul litigiilor domestice de drept fiscal Acordarea de dobânzi contribuabilului pentru rambursarea sau restituirea cu întârziere a sumelor datorate de Stat Acordarea de daune în cazul anulării actelor administrativ-fiscale contestate Pagina 53
 • 54. Procedura întrebărilor preliminare Sesizarea CEJ Obligatoriu Opțional NU Instanța de recurs Prima instanță Organ fiscal Condiții: - Instanța națională apreciază că pronunțarea unei hotărârii este dependentă de interpretarea normei comunitare; - Norma comunitară nu reprezintă un act claire ori un act eclaire; Pagina 54
 • 55. Procedura întrebărilor preliminare Inventar al trimiterilor către CEJ Forma întrebărilor transmise Motive de respingere a întrebărilor Pagina 55 20 pendinte 64 de trimiteri preliminare 44 soluționate  Transmitere ca atare  Reformulare întrebări  Admitere în parte  Lipsă relevanță  Acte claire sau eclaire  Inadmisibilitate  Tind la dezlegarea în fond a speței  Nu vizează aplicarea dreptului comunitar Suspendare judecată și trimitere întrebări Respingere trimitere
 • 56. Acordarea de dobânzi ► Procedura de soluționare Cerere acordare dobânzi Pagina 56 Contestație fiscală Acțiune judiciară
 • 57. Acordarea de dobânzi ► Incidente Depășirea „justificată” a termenului de soluționare a cererii de restituire sau de rambursare – “termen rezonabil” Impactul desfășurării inspecției fiscale asupra perioadei de calcul a dobânzilor (Cauza Enel Maritsa) Irelevanța motivelor depășirii termenului de 45 de zile pentru rambursarea TVA (Cauza Rafinăria Steaua Română) Pagina 57
 • 58. Acordarea de dobânzi • • Creșterea numărului de hotărâri judecătorești favorabile contribuabililor • La nivel judiciar Creșterea numărului de litigii privind acordarea de dobânzi Adoptarea de către legiuitor a unor măsuri apte să diminueze efectul acordării de dobânzi asupra bugetului de stat (e.g. eșalonare la plată, amânare la plată, prelungire termen legal soluționare cereri rambursare/restituire) Dezvoltări preconizate La nivel legislativ Pagina 58
 • 59. Acordarea de daune Jurisprudența instanțelor naționale • Importanță probatoriu administrat • Dobânzi sau daune? Modificări legislative propuse (proiect CPF) • Acordare daune exclusiv când nu se urmează procedura acordării dobânzilor Pagina 59
 • 60. Sesiune de întrebări şi răspunsuri Pagina 60
 • 61. Contact ► Alex Milcev Partener, Asistenţă Fiscală ► Venkatesh Srinivasan Directorul Departamentului de Asistenţă Fiscală şi Juridică Tel: +40 21 402 4000 Fax: +40 21 310 7193 Email: office@ro.ey.com ► Gabriel Sincu Director Executiv, Asistenţă Fiscală ► Emanuel Băncilă Director Executiv, Litigii şi Dispute Fiscale ► Ioana Iorgulescu Senior Manager, Asistenţă Fiscală ► Stela Andrei Manager, Asistenţă Fiscală Pagina 61