Controverse şi litigii fiscale
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Controverse şi litigii fiscale

on

 • 440 views

Proceduri judiciare pentru accelerarea soluționării cererilor contribuabilului

Proceduri judiciare pentru accelerarea soluționării cererilor contribuabilului

Statistics

Views

Total Views
440
Views on SlideShare
438
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 2

http://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Controverse şi litigii fiscale Controverse şi litigii fiscale Presentation Transcript

  • Controverse şi litigii fiscale Seminar susținut în cadrul conferinței anuale de fiscalitate a EY Romania București, 29 ianuarie 2014
  • Litigii fiscale Folosirea procedurii intrebarilor preliminare in cadrul litigiilor domestice de drept fiscal Acordarea de dobânzi contribuabilului pentru rambursarea sau restituirea cu întârziere a sumelor datorate de Stat Aspecte recente cu privire la Anularea codului de TVA Proceduri judiciare pentru accelerarea soluționării cererilor contribuabilului Suspendarea actelor administrativ fiscale Page 2
  • Procedura întrebărilor preliminare ► Aspecte generale Procedura de drept național Litigiu Fiscal - Plângerea prealabilă (contestația fiscală) - Acțiunile judiciare Procedura supranațională - Curtea Europeană de Justiție - Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Comisia Europeană Page 3
  • Procedura întrebărilor preliminare Sesizarea CEJ Obligatoriu Opțional NU Instanța de recurs Prima instanță Organ fiscal Condiții: - Instanța națională apreciază că pronunțarea unei hotărârii este dependentă de interpretarea normei comunitare; - Norma comunitară nu reprezintă un act claire ori un act eclaire; Page 4
  • Procedura întrebărilor preliminare Durata procedurii Estimativ, între 18 și 24 de luni Rolul contribuabilului în iniţierea procedurii Contribuabilul poate solicita instanței naționale adresarea întrebărilor (aceasta poate reformula întrebările propuse, adăuga alte întrebări, chiar și din oficiu) Rolul contribuabilului în cadrul procedurii supranaționale Este parte în cauza Curţii Europene de Justiţie și va avea posibilitatea de a formula concluzii scrise (și, în anumite cazuri, concluzii orale) Costurile procedurii Contribuabilul își va suporta propriile costuri Page 5
  • Procedura întrebărilor preliminare Efectele trimiterilor preliminare Asupra dosarelor în cadrul cărora au fost formulare Asupra altor dosare în curs Page 6  Instanța de fond  Suspendare facultativă  Instanța de recurs  Suspendare obligatorie  Instanță de fond / de recurs  Suspendare facultativă
  • Procedura întrebărilor preliminare Inventar al trimiterilor către CEJ Forma întrebărilor transmise Motive de respingere a întrebărilor Page 7 20 pendinte 64 de trimiteri preliminare 44 soluționate  Transmitere ca atare  Reformulare întrebări  Admitere în parte  Lipsă relevanță  Acte claire sau eclaire  Inadmisibilitate  Tind la dezlegarea în fond a speței  Nu vizează aplicarea dreptului comunitar Suspendare judecată și trimitere întrebări Respingere trimitere
  • Acordarea de dobânzi ► Aspecte preliminare Situație premisă • formularea cererii de dobânzi în cazul înregistrării de perioade de întârziere în rambursarea sau restituirea sumelor datorate contribuabilului Temei legal • Art. 124 Cod procedură fiscală • OMFP 189/2004 Termen de soluționare • 45 de zile de la înregistrarea cererii Page 8
  • Acordarea de dobânzi • 0,1% pe zi de întârziere [01/01/2007 – 30/06/2010] Cuantum • 0.05% pe zi de întârziere [01/07/2010 – 30/09/2010] • 0,04% pe zi de întârziere [01/10/2010 – 29/01/2014] Perioadă de calcul Page 9 • Din ziua următoare expirării termenului de soluționare până în ziua plății efective
  • Acordarea de dobânzi ► Procedura de soluționare Cerere acordare dobânzi Page 10 Contestație fiscală Acțiune judiciară
  • Acordarea de dobânzi ► Incidente Depășirea „justificată” a termenului de soluționare a cererii de restituire sau de rambursare – “termen rezonabil” Impactul desfășurării inspecției fiscale asupra perioadei de calcul a dobânzilor (Cauza Enel Maritsa) Irelevanța motivelor depășirii termenului de 45 de zile pentru rambursarea TVA (Cauza Rafinăria Steaua Română) Page 11
  • Acordarea de dobânzi Cauza C-107/10 „Enel Maritsa” „în ceea ce privește o astfel de reglementare care condiționează obligația administrației fiscale bulgare de a plăti dobânzi de finalizarea unui control fiscal, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței Curții, calculul dobânzilor datorate de Trezoreria statului care nu ia în considerare ca punct de plecare ziua în care excedentul de TVA trebuia în mod normal să fie restituit conform Directivei privind TVA-ul este, în principiu, contrar articolului 183 din această directivă” – para. 51. „dacă persoana impozabilă nu poate dispune temporar de sume echivalente cu excedentul de TVA, aceasta suportă un dezavantaj economic care poate fi compensat prin plata dobânzilor” – para. 53. „prin urmare, persoana impozabilă nu este expusă doar unor dezavantaje pecuniare, ci se află și în imposibilitate de a prevedea data de la care poate să dispună de sumele echivalente cu excedentul de TVA, creându-se astfel o sarcină suplimentară pentru persoana impozabilă” – para. 57. Page 12
  • Acordarea de dobânzi Cauza C-431/12 „Rafinăria Steaua Română” „atunci când rambursarea în favoarea persoanei impozabile a excedentului de TVA intervine după trecerea unui termen rezonabil, principiul neutralității sistemului fiscal al TVA-ului impune ca pierderile financiare astfel generate, în detrimentul persoanei impozabile, prin indisponibilizarea sumelor de bani în cauză să fie compensate prin plata unor dobânzi de întârziere” – par. 23. „din jurisprudența Curții reiese că un calcul al dobânzilor datorate de la buget care nu ia în considerare ca punct de plecare ziua în care excedentul de TVA ar fi trebuit în mod normal să fie restituit conform Directivei TVA este, în principiu, contrar articolului 183 din această directivă. Or, din decizia de trimitere reiese că, în cauza principală, legislația națională aplicabilă prevede în principiu calcularea de dobânzi de întârziere începând de la expirarea unui termen de 45 de zile stabilit pentru soluționarea deconturilor de TVA” – par. 24. „din punctul de vedere al persoanei impozabile, motivul pentru care rambursarea excedentului de TVA a intervenit cu întârziere este lipsit de importanță. În acest context, nu există vreo diferență pertinentă între o rambursare târzie intervenită din cauza unei soluționări administrative cu depășirea termenelor prevăzute și cea intervenită din cauza unor acte administrative care au exclus în mod nelegal rambursarea și care au fost anulate ulterior printr-o decizie judecătorească” – par. 25. Page 13
  • Acordarea de daune Jurisprudența instanțelor naționale • Importanță probatoriu administrat • Dobânzi sau daune? Modificări legislative propuse (proiect CPF) • Acordare daune exclusiv când nu se urmează procedura acordării dobânzilor Page 14
  • Acordarea de daune Premisă Termen Condiții Page 15 • Contribuabilului îi sunt cauzate prejudicii ca urmare a unui act administrativ fiscal emis în mod nelegal; • Art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; • Acțiunea în daune trebuie formulată într-un termen maxim de 1 an de la data la care contribuabilul a cunoscut întinderea prejudiciului. • Evidențierea prejudiciului cauzat; • Existența unui act declarat în mod irevocabil ca fiind nelegal; • Existența unei legături de cauzalitate între emiterea actului nelegal și pagubele suferite.
  • Acordarea de daune vs Acordarea dobânzilor Dobânzi Daune Sancționatorie - pentru lipsa de folosință a banilor Reparatorie - acoperirea prejudiciilor Întârzieri în restituire sau rambursare Producerea unui prejudiciu Cuantum Dobânda prevăzută de CPF (i.e. 0,04%) Valoarea prejudiciului, astfel cum aceasta este probată Declanșare Prin însăși formularea cererii de dobânzi Prin formularea unei acțiuni în instanță Natură juridică Premise Page 16
  • Anularea codului de TVA Caz practic Situație premisă Instituirea popririi asupra contribuabilului pentru obligațiile fiscale ale unui partener de afaceri Ignorarea popririi Continuarea efectuării plăților către partenerul comercial debitor al Statului Atragerea răspunderii solidare Emiterea unei decizii de atragere a răspunderii solidare a contribuabilului Insolvabilitatea debitorului Declararea ca insolvabil a debitorului de către ANAF Cazierul fiscal Înscrierea deciziei în cazierul fiscal al contribuabilului, urmare a declarării stării de insolvabilitate a Contribuabilului Anulare cod TVA Anularea codului de TVA al contribuabilului pentru existența în cazierul său fiscal a unei decizii de atragere a răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil Page 17
  • Accelerarea soluționării cererilor ► Acțiunea „în obligare” Obiect • Solicitarea contribuabilului ca instanța judecătorească să oblige organul fiscal la soluționarea cererilor sale • De îndată ce termenul legal de soluționare a cererilor s-a împlinit Formulare Sancțiune Page 18 • Organul fiscal poate fi obligat la soluționarea cererilor sub sancțiunea plății de despăgubiri cominatorii contribuabilului și amenzi către Stat, pentru fiecare zi de întârziere.
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale Suspendarea actului administrativ fiscal prin depunerea unei scrisori de garanție bancară Page 19 Presentation title Suspendarea actului administrativ fiscal printro hotărâre judecătorească
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Regimul suspendării prin scrisoarea de garanție bancară ► Page 20 Condiții de aplicare
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Regimul suspendării prin scrisoarea de garanție bancară ► Condiții de aplicare Cuantum cel puțin egal cu creanțele contestate Valabilitate de minim 6 luni Depunere după formularea contestației EFECT??? Page 21
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Regimul suspendării prin scrisoarea de garanție bancară ► Executarea scrisorii Contestația fiscală este respinsă iar sumele contestate nu sunt achitate; Condiții cumulative Nu se depune o nouă scrisoare de garanţie bancara / nu este prelungită scrisoarea anterioară Instanța judecătorească nu a dispus suspendarea actului administrativ prin hotărâre judecătoreasca – Legea 554/2004 Page 22
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Regimul suspendării prin scrisoarea de garanție bancară ► Aspecte de interes Avantaj Avantaj Dezavantaj Page 23 • Suspendarea executării pentru un minim de 6 luni: • - Posibilitatea îmbunătățirii situației financiare • - Posibilitatea obținerii suspendării judiciare în temeiul Legii nr. 554/2004. • Evitarea popririi şi sechestrului prin înlocuirea lor cu alte garanții (în favoarea băncii) • Obligațiile fiscale accesorii vor continua să fie calculate pe toată perioada suspendării
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Acțiunea judiciară de suspendare (art. 14-15 LCA) ► Condiții de admisibilitate Înregistrarea contestației fiscale (art. 14 LCA) sau a acțiunii în anularea actului (art. 15 LCA) Dovedirea unei pagube iminente Page 24 Dovedirea unui caz bine justificat Plata unei cauțiuni
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Cazul bine justificat APARENȚA DE NELEGALITATE Neregularități de formă sau procedură ale actului Neregularități de substanță Page 25
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Paguba iminentă Evidenţierea și cuantificarea modificărilor financiare cauzate de executarea actului Reprezintă o reacţie în lanţ cu afectarea indicelui de lichiditate imediată Impact asupra lichidităţilor, asupra relațiilor comerciale, asupra creditelor în curs și asupra investițiilor în desfășurare sau planificate Incapacitatea onorării obligațiilor – Insolvență Page 26
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Achitarea unei cauțiuni Cuantumul cauțiunii este stabilit de instanța de judecată • Nu poate depăși 20% din valoarea sumelor contestate Cauțiunea este indisponibilizată până la soluționarea litigiului • Cauțiunea este consemnată într-un cont purtător de dobândă Page 27
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Efectele suspendării judiciare Art. 14 Art. 15 Page 28 • Cerea de suspendare poate fi formulată de îndată ce actul a fost contestat în procedura prealabilă; • Suspendarea efectelor actului până la pronunțarea instanței de fond asupra anulării acestuia; • Acțiunea în anularea actului trebuie introdusă în 60 de zile de la obținerea suspendării; • În cazul admiterii acțiunii în anularea actului, efectele suspendării se prelungesc de drept până la soluționarea irevocabilă a litigiului respectiv. • Cerea de suspendare poate fi formulată de îndată ce actul a fost atacat în fața instanței; • Suspendarea efectelor actului până la pronunțarea instanței de recurs asupra anulării acestuia; Presentation title
  • Suspendarea actelor administrativ fiscale ► Aspecte practice Suspendarea succesivă în temeiul art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ Problema imputației plății în cazul suspendării obținute în baza scrisorii de garanție bancară Emiterea unui nou act administrativ fiscal având același conținut cu actul suspendat Se datorează accesorii pe perioada suspendării efectelor actului administrativ fiscal în baza art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004? Page 29
  • Sesiune de întrebări şi răspunsuri Page 30
  • Vă mulţumim! Emanuel Băncilă Director Executiv, Litigii şi Dispute fiscale emanuel.bancila@ro.ey.com Alex Slujitoru Manager, Litigii şi Dispute fiscale alex.slujitoru@ro.ey.com