Seminar Vietnam Presentatie Instrumenten Vietnam Evd

1,042 views
956 views

Published on

Presentatie vd EVD intstrumentarium Vietnam

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Goede middag, mijn naam is Koen Hamers. Ik ben teammanager voor het programma private sector investeringen in Azië. Ik heb het genoegen gekregen om u vanochtend mee te nemen door de wondere wereld van de verschillende overheidsdiensten en financiële regelingen die open staan op Vietnam. Voordat we starten heb ik een paar vragen om een idee te hebben wie er in de zaal zitten. Wie is ondernemer? Wie kennisinstelling? Consultants? Wie is bekend met de EVD? Ik zal kort iets zeggen over de EVD. De EVD is een agentschap/ uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. Tegelijkertijd voert de EVD inmiddels regelingen en opdrachten uit voor verschillende ministeries. Dus naast EZ bv voor OS, VROM en V&W. De samenhang hierin is dat deze opdrachten allen betrekking hebben op het NL bedrijfsleven en kennisinstellingen die willen samenwerken, exporteren en of investeren in het buitenland. Wellicht in overvloede, maar een aanvulling die ik altijd graag zelf wil maken is dat de EVD in de uitvoering van de regelingen en diensten nauw samenwerkt met ambassades, consulaten en economische steunpunten in het buitenland. Deze zijn er niet alleen voor de overheid, maar juist ook voor u als ondernemer of kennisinstelling.
 • Zoals vandaag al meerdere keren is aangekondigd, is er een uniek moment aangebroken in de bilaterale relatie tussen Nederland en Vietnam. Momenteel zijn (bijna) alle diensten en instrumenten die de NL overheid heeft voor de ondersteuning van ondernemingen en kennisinstellingen open op Vietnam. De beleidsmatige en strategische achtergrond is in de voorgaande presentaties uitvoerig toegelicht. Dat is leuk, maar wat betekent dit nu voor u als ondernemer of kennisinstelling die willen ondernemen of samenwerken met Vietnam! Met deze presentatie loop ik in een vogelvlucht door de diensten en financiële regelingen die de EVD uitvoert voor de NL overheid. Na mijn presentatie kan u plenair of tijdens de broodjes lunch vragen stellen over de individuele diensten en instrumenten. Voor elke dienst of instrument is de betreffende projectadviseur vandaag hier in de zaal voor u aanwezig.
 • Om er voor te zorgen dat dit geen droge opsomming wordt van de instrumenten met hun ambtelijke afkortingen, heb ik mijn presentatie als volgt ingedeeld. Als uitgangspunt heb ik genomen de verschillende fasen van internationaal ondernemen. Ik start met de orientatie fase overgaand in de verkennende fase en sluit af met de fase waarin steun kan worden gegeven bij de daadwerkelijke export of investering naar /of in Vietnam. Uiteraard is ook dit een theoretische of conceptuele benadering van internationaal ondernemen. In de praktijk worden deze stappen uiteraard niet altijd zo gevolgd, maar hopelijk geeft u dit en "kapstok" om het overzicht te houden. Ook zijn er een aantal instrumenten die een meer thematische insteek hebben met bijvoorbeeld een sectorale doelstelling van een van de ministeries, waarvoor wij de instrumenten uitvoeren, zoals Partners voor Water. Tenslotte zal mijn collega van SenterNovem nog een toelichting geven op een aantal instrumenten die open staan op Vietnam en die SN uitvoert. Mijn doel is dat u na deze presentatie een beter overzicht heeft van de diensten en instrumenten die beschikbaar zijn voor Vietnam.
 • - Een basis taak van de EVD is het geven van informatie. Deze dienstverlening is kostenloos. Deze informatie staat op de website van de EVD, maar ook kunt u terecht met gericht vragen. - Er is een marktadviseur binnen de EVD die u eerste vragen over het zaken doen met Vietnam kan beantwoorden en die handels en investeringscijfers beschikbaar maakt voor u als ondernemer. - Verder is er ook een business develop manager die advies kan geven over kansen in geheel Azie. De marktadviseur en de business develop manager is u eerste ingang bij de EVD.
 • - Steun voor starters: Prepare to start is de voortzetting van het Programma Starters Buitenlandse Markten (PSB) Doel: Ondersteuning van MKB-bedrijven met weinig exportervaring M iddelen: Advies en begeleiding bij het opstellen en het uitvoeren van een internationaliseringplan - Financiële steun ; bedraagt 50% tot maximaal EUR 11.500 in de kosten van vastgestelde activiteiten (zoals marktverkenning, presentatiemateriaal, juridisch advies etc.) - Deze nieuwe regeling benadrukt de voorbereiding op internationaal ondernemen en ondersteunt MKB bedrijven die niet of weinig internationale ervaring om hun product of dienst op een buitenlandse markt te verkopen. ------------------------------- Marktverkenning/Partnerselectie/Productpresentatie/ beursdeelname/ Presentatiemateriaal /Cursus internationaal ondernemen/Juridisch advies /Octrooi of merk aanvraag
 • - Individuele marktverkenning. - Doel is het vinden van zakenpartners door middel van een marktscan die de EVD op uw verzoek kan opstellen met input van het ambassade netwerk. - Een marktscan is een beknopt overzicht van mogelijke zakenpartners in Vietnam. Bijvoorbeeld agenten of distributeurs maar ook directe afnemers. Maatwerk dus - Voor alle duidelijkheid het gaat hier niet om een marktonderzoek, maar is een snelle scan van kansen voor uw bedrijf
 • - Matchmakingsfaciliteit. - Dit is een instrument gericht op ondernemingen in OS landen. In dit geval Vietnam, die op zoek zijn naar Buitenlandse zakenpartners in Nederland. Andersom dus. - Indieners zijn dan ook Vietnamese bedrijven. Vietnamese MKB ondernemingen die kansen zien in NL. De EVD treedt op als matchmaker en gaat op zoek naar geschikte partners. - Aardig is dat we een aantal goede voorbeelden hebben op andere landen die via MMF hebben geleid tot een samenwerking met een Nederlands bedrijf die vervolgens weer gezamelijk met behulp van het PSI programma een joint venture hebben opgezet
 • Collectieve promotionele activiteiten. Via dit programma kunt een in of uitgaand bezoek organiseren voor een sector of groep van ondernemers. Ook beurs deelnames vallen hieronder. Indieners zijn vaak brancheorganisaties of consultants. Maximale bijdrage is EUR 50.000 afhankelijk van de criteria die gehaald worden
 • De EVD organiseert ook in opdracht van verschillende ministeries bezoeken van ministers en staatssecretarissen officiele bezoeken met bedrijfsleven aan landen. Voordeel is dat een matchmakingprogramma en deelname aan officiele gesprekken georganiseerd kunnen worden en zo deuren worden geopend bij de overheid. Voor Vietnam staan dit jaar de volgende bezoeken op het programma: -
 • Haalbaarheidstudies 2 explore is de opvolger van het PESP programma (Prog Economische Samenwerking projecten). Onder dit programma kunnen haalbaarheidstudies worden gefinancierd. Aanvragen kunnen worden ingediend door minimaal twee NL exporterende MKB ondernemingen Maximale bijdrage is 50 % van de kosten tot een max van EUR 125.000
 • Faciliteit Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur ontwikkeling ORIO is de opvolger van ORET. Deze faciliteit richt zich op infrastructuur ontwikkeling in Vietnam. Indiener is een lokale overheid. Aanvragen kunnen op basis van een initiatief van een bedrijf door een lokale onderneming worden ingediend Bijdrage kan liggen tussen 2 en 60 mln Maximale bijdrage voor Vietnam geldt 50 % voor ontwikkel fase en 35 % voor implementatie en explotatie fase
 • PSI is de opvolger van PSOM. Dit instrument is gericht op het stimuleren van NL ondernemers om een joint venture aan te gaan met in dit geval een Vietnamees bedrijf. Maximale bijdrage is 50 % met een maximum van EUR 750.000 Vietnam is van de populairste PSI landen momenteel lopen er meer dan 14 projecten van de productie van plezierjachten tot en met de kwekerij van tomaten voor internationale retailers
 • - 2g@there is een programma bestemd voor clusters van ondernemingen en kennisinstellingen die gezamenlijk een buitenlandse markt willen bewerken. - Een consortium van bedrijven en kennisinstellingen kan een voorstel indienen voor meerjarige steun van de overheid. Dit kan financieel zijn, maar ook in de vorm van netwerken via ambassades, consulaten en economische steunpunten. Onderdelen van deze meerjarige aanpak bestaan uit bestaande EVD producten zoals missies, proefprojecten economische diplomatie en matchaking. - Belangrijk is dat het consortium aantoont dat de NL overheid toegevoegde waarde heeft bij positionering van het consortium op de betreffende markt. - Maximale bijdrage voor het consortium is 1,5 mln Euro voor 3 jaar
 • - De Vietnam Faciliteit is een van de drie instrumenten die vanochtend is gelanceerd. - Doel van dit programma is om samenwerking tussen kennisinstellingen te stimuleren. Het gaat hierbij om een bijdrage te leveren aan human resource ontwikkeling door middel van bijvoorbeeld het opzetten van een trainingscentrum of het opzetten van een curriculum op een universiteit. - Aanvragers zijn Nederlands kennisinstellingen die hun samenwerking willen intensiveren al dan niet met een private partij. Opleidingen die relevant zijn voor NL of buitenlandse investeerders in Vietnam kunnen potentieel zijn. - Na afronding van het project dient het project op eigen economische benen te kunnen staan. Een vergelijkbare faciliteit staat nu open op Indonesie en China - Voor Vietnam wordt dit de eerste keer. Sluiting voor voorstellen is 26 oktober.
 • Partners voor water is een programma dat de samenwerking tussen NL en Vietnam stimuleert op het gebied van water. Indieners voor voorstellen kunnen zijn bedrijven, overheden of kennisinstellingen Een voorstel moet bijdragen aan een aantal criteria zoals positionering van de NL water sector en oplossen van waterproblematiek in Vietnam Voor de stimuleringsregeling van het PvW-programma kunnen partijen uit de Nederlandse watersector een aantal keren per jaar projectvoorstellen indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor vijf soorten activiteiten: haalbaarheidsstudies (projectsom maximaal 150.000 euro); identificatie- en marktstudies (maximaal 150.000 euro); business development trajecten (maximaal 150.000 euro); institutionele versterking (maximaal 250.000 euro); demonstratie- en pilotprojecten (maximaal 600.000 euro). Partners voor water financiert 80 procent van de totale projectsom (inclusief eventuele verschuldigde btw).
 • Via dit programma kan aan lokale capaciteitsopbouw worden gedaan dat tevens ten goede komt aan het NL bedrijfsleven dat indirect profiteert van een beter ondernemingsklimaat. Zo loopt er momenteel een g-to-g project gericht op mededinging, waarbij de Nederlandese mededingings Autorteit kennis overdraagt aan de Vietnamese overheid. - Een g-to-g programm kan bijvoorbeeld een goed onderdeel uit maken van een 2g@there aanvraag waarbij op basis van een knelpunt van een groep Nl ondernemers op de Vietnamese markt kan worden gewerkt via een g-to-g programma
 • Wilt u zakendoen in Vietnam én investeren in jong talent en succesvolle handelsrelaties? Dat kan via het Netherlands Management Training Programme, een studie- en stageprogramma dat Vietnamese managers en ondernemers laat kennismaken met Nederland en het Nederlands bedrijfsleven. - De Vietnamese managers krijgen een intensieve managementtraining waarbij ondernemerschap centraal staat. De focus van deze training is afgestemd op de sector waarin de managers werkzaam zijn. Zo maken de managers kennis met onder andere marketing en strategie, financieel management, personeel en organisatie en projectmanagement. Tijdens de training wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden van de deelnemers.
 • Ik hoop dat ik u in vogelvlucht inzicht heb gegeven in de verschillende wegen die naar Vietnam kunnen leiden. Ik kan mij ook voorstellen dat het u een beetje duizelt. Hier dan nog een korte samenvatting. Gelukkig zijn vandaag voor elk programma de projectadviseurs aanwezig. Straks is er gelegenheid om plenair een aantal vragen te stellen en anders direct bij een van onze projectadviseurs.
 • Seminar Vietnam Presentatie Instrumenten Vietnam Evd

  1. 1. EVD Agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken Koen Hamers Teammanager Private Sector Investeringen (PSI) Azië
  2. 2. Op weg naar Vietnam Ondersteuning door de NL overheid
  3. 3. Ondersteuning door de Nederlandse overheid <ul><li>Diensten en financiële ondersteuning bij </li></ul><ul><li>Oriënteren </li></ul><ul><li>- informatie en vraagbeantwoording </li></ul><ul><li>- steun voor starters </li></ul><ul><li>Verkennen </li></ul><ul><li>- individuele kennismaking en contacten </li></ul><ul><li>- sectorale, collectieve en overheidsmissies </li></ul><ul><li>- haalbaarheidstudies </li></ul><ul><li>Exporten, investeren en samenwerken </li></ul><ul><li>- exporteren </li></ul><ul><li>- investeren/ samenwerken </li></ul><ul><li>- sectorale aanpak </li></ul><ul><li>- samenwerking voor kennisinstellingen </li></ul><ul><li>- samenwerking op het gebied van water </li></ul><ul><li>- samenwerking tussen overheden </li></ul><ul><li>- training en opleiding van managers </li></ul>
  4. 4. <ul><li>ORIËNTEREN </li></ul>
  5. 5. De EVD voor informatie en vraagbeantwoording <ul><li>Landenpagina Vietnam WWW.EVD.NL/vietnam </li></ul><ul><li>Marktadviseur Vietnam </li></ul><ul><li>Business Development Adviseur regio Azië </li></ul><ul><li>Kostenloze dienstverlening! </li></ul>Oriënteren :
  6. 6. Steun voor starters: Prepare2Start <ul><li>Doel: Ondersteuning van MKB-bedrijven met weinig exportervaring </li></ul><ul><li>Middelen: - Advies en begeleiding bij het opstellen en het uitvoeren van een internationaliseringplan - Financiële steun ; bedraagt 50% tot maximaal EUR 11.500 in de kosten van vastgestelde activiteiten (zoals marktverkenning, presentatiemateriaal, juridisch advies etc.) </li></ul>Oriënteren :
  7. 7. <ul><li>VERKENNEN </li></ul>
  8. 8. Individuele marktbewerking (IM) <ul><li>Doel: Het vinden van zakenpartners </li></ul><ul><li>Middelen: Marktscan; overzicht mogelijke zakenpartners in doelland, op verzoek aangevuld met informatie over markten, vakbeurzen, vakbladen, cultuur zakendoen </li></ul><ul><li>Belangrijk om te weten: - IM niet te verwarren met marktonderzoek! - Voor bedrijf geen kosten verbonden aan IM! </li></ul>Verkennen - Individueel
  9. 9. Matchmakingfaciliteit Ontwikkelingssamenwerking (MMF) <ul><li>Doel: In contact brengen van MKB-bedrijven in ontwikkelingslanden met potentiële Nederlandse businesspartners, hierdoor versterking van private sector in ontwikkelingslanden </li></ul><ul><li>Middelen: De EVD als matchmaker; gaat op zoek naar geschikte partners via lokale ambassades </li></ul><ul><li>Belangrijk om te weten: - Speciale voorwaarden voor Vietnamese bedrijven - Voor gezonde bedrijven, minimaal 2 jaar geregistreerd, laatste jaaromzet minimaal EUR 250.000 </li></ul>Verkennen - Individueel
  10. 10. Collectieve promotionele activiteiten (CPA) <ul><li>Doel: Nederlandse bedrijven in contact brengen met potentiële zakelijke partners op buitenlandse markten tijdens een collectieve activiteit </li></ul><ul><li>Middelen: Advies en Financiële steun (maximale bijdrage tot EUR 50.000) </li></ul><ul><li>Belangrijk om te weten: - Criteria voor goedkeuring: Kwaliteit, prijs/prestatie, kennis en ervaring indiener - Twee tenderrondes per jaar </li></ul>Verkennen – Collectief
  11. 11. Overheidsmissies: <ul><li>Officiële handels en investeringsmissies onder leiding van een Ministers of staatssecretaris. </li></ul>Verkennen
  12. 12. Haalbaarheidsstudies: 2explore! <ul><ul><li>Doel: Ondersteuning van haalbaarheidsstudies voor MKB exportprojecten in opkomende markten </li></ul></ul><ul><ul><li>Middelen: advies en financiering 50 % van haalbaarheids-onderzoek met een maximum EUR 125.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijk om te weten: - Aanvragen door consortia van minimaal twee Nederlandse exporterende en/of investerende MKB-bedrijven </li></ul></ul>Verkennen - Haalbaarheid
  13. 13. <ul><li>Exporteren Investeren Samenwerken </li></ul>
  14. 14. Faciliteit Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur ontwikkeling (ORIO) <ul><li>Doel: Schenkingsfaciliteit om publieke infrastructuur-ontwikkeling te stimuleren in ontwikkelingslanden (lijst ORIO-landen) </li></ul><ul><li>Middelen: Advies en financiële steun (van minimaal EUR 2 mln en maximaal EUR 60mln) </li></ul><ul><li>Belangrijk om te weten: - Overheden kunnen schenkingsaanvraag indienen voor een deel van de projectkosten - Aanvragen worden aan de hand van kerncriteria in onderlinge competitie beoordeeld </li></ul>Exporteren, Investeren, Samenwerken
  15. 15. Investeren & samenwerken: Private Sector Investeringsprogramma (PSI) <ul><li>Doel: Stimuleren van de private sector door bevordering investeringen in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Midden- en Oost- Europa </li></ul><ul><li>Middelen: Advies en financiële steun (50 % financiering projectbudget en max. EUR 750.000) </li></ul><ul><li>Belangrijke om te weten: - Projecten in alle economische sectoren - Deelnemers: Nederlands bedrijf en een lokaal bedrijf in het land waar het project wordt uitgevoerd </li></ul>Exporteren, Investeren, Samenwerken
  16. 16. Samenwerken: sectorale aanpak via 2get@there <ul><li>Doel: bestemd voor clusters (diverse ondernemingen en kennisinstellingen) die kansen zien op een opkomende buitenlandse markt of in een kansrijke sector </li></ul><ul><li>Middelen: Advies en meerjarige financiële steun (max. 50 % projectbudget tot EUR 1,5 mln voor het consortium voor 3 jaar) </li></ul><ul><li>Belangrijk om te weten: - Criteria; Internationale positionering Betrokkenheid stakeholers Legitimatie overheidsrol </li></ul>Exporteren, Investeren, Samenwerken
  17. 17. Samenwerken voor kennis- en overheidsinstellingen: De Vietnam Faciliteit <ul><li>Doel: versterken human resource development, door samenwerking tussen Nederlandse en Vietnamese kennisinstellingen. </li></ul><ul><li>Middelen: Advies en Financiële steun (maximale bijdrage: EUR 362.500; een maximum van 80 procent van de totale projectkosten) </li></ul><ul><li>Belangrijk om te weten: - Aanvragers; minimaal één Nederlandse en één Vietnamese kennisinstelling - Projectvoorstellen kunnen worden ingediend uiterlijk 26 oktober 2009 om 15.00 uur </li></ul>Exporteren, Investeren, Samenwerken
  18. 18. Samenwerken op het gebied van water: programma Partners voor Water (PvW) <ul><li>Doel: versterken van de internationale positie van de Nederlandse watersector </li></ul><ul><li>Middelen: Advies en financiële steun (max 80% projectbudget en maxima per soort project) </li></ul><ul><li>Belangrijk om te weten: - Deelnemers: ten minste twee elkaar complementerende Nederlandse partijen uit de watersector </li></ul>Exporteren, Investeren, Samenwerken
  19. 19. Samenwerken tussen overheden: government-to government programma <ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Opbouw duurzame relatie tussen overheidsinstanties in Nederland en Vietnam; </li></ul><ul><li>bijdrage aan de verbetering van het ondernemersklimaat; </li></ul><ul><li>ondersteuning van 'good governance' </li></ul><ul><li>Middelen: max. project budget 150.000 EUR </li></ul><ul><li>Belangrijk om te weten: </li></ul><ul><li>Indieners zijn lokale overheden in ontwikkelingslanden </li></ul><ul><li>sectoren: landbouw, watermanagement, gezondheidszorg en ontwikkeling van de private sector </li></ul>Exporteren, Investeren, Samenwerken
  20. 20. Samenwerken: Netherlands Management Training Programme (NMTP) <ul><li>Doel: Kennisoverdracht </li></ul><ul><li>Middelen: Studie en stageprogramma voor managers en ondernemers uit Vietnam; drieweekse stage in Nederland + Managementtraining in Vietnam </li></ul><ul><li>Belangrijk om te weten: </li></ul><ul><li>- De EVD regelt het stageprogramma </li></ul><ul><li>- Stages verzorgd door Nederlandse ondernemers </li></ul>Exporteren, Investeren, Samenwerken
  21. 21. EVD diensten en programma’s: Een overzicht <ul><li>Oriënteren </li></ul><ul><li>- informatie en vraagbeantwoording (landenmedewerkers) </li></ul><ul><li>- steun voor starters (prepare2start) </li></ul><ul><li>Verkennen </li></ul><ul><li>- individuele kennismaking en contacten (IM en MMF) </li></ul><ul><li>- sectorale, collectieve (CPA) en overheidsmissies </li></ul><ul><li>- haalbaarheidstudies (2explore) </li></ul><ul><li>Exporten, investeren en samenwerken </li></ul><ul><li>- infrastructuur ontwikkeling (ORIO) </li></ul><ul><li>- investeren/ samenwerken (PSI) </li></ul><ul><li>- sectorale aanpak (2g@there) </li></ul><ul><li>- samenwerking voor kennisinstellingen (Vietnam Faciliteit) </li></ul><ul><li>- samenwerking op het gebied van water (PvW) </li></ul><ul><li>- samenwerking tussen overheden (G-to-G) </li></ul><ul><li>- training en opleiding van Vietnamese managers (NMTP) </li></ul>
  22. 22. <ul><li>SenterNovem </li></ul>
  23. 23. SenterNovem Instrumenten (2) <ul><li>Duurzame Biomassa Mondiaal: Ondersteunen ontwikkelingslanden bij verduurzaming van biomassaproductie voor energiedoeleinden Verkrijgen van toegang tot de lokale of internationale energiemarkt </li></ul><ul><li>Duurzame Biomassa Import: Impuls aan de verduurzaming van biomassa importketens voor energie- en chemietoepassingen in Nederland </li></ul>€
  24. 24. Instrumenten SenterNovem <ul><li>Duurzame Biomassa Mondiaal </li></ul><ul><ul><li>1e tender: 6,5 miljoen EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>2e tender: ntb </li></ul></ul><ul><ul><li>totaal 12,5 miljoen EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>Max.: 1 miljoen EUR voor alle aanvragers </li></ul></ul><ul><ul><li>Min. : 100.000 EUR </li></ul></ul><ul><li>Duurzame Biomassa Import </li></ul><ul><ul><li>1e tender: 4 miljoen EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>2e tender: 3.5 miljoen EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>niet ondernemer: 1 miljoen EUR, ondernemer: 500.000 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>landbouwproducent EU: 7.500 EUR </li></ul></ul>
  25. 25. Instrumenten SenterNovem <ul><li>Duurzame Biomassa Mondiaal (open tot 15 oktober 2009) </li></ul><ul><ul><li>Type projecten: Kennisopbouw, capaciteitsoverdracht en kennisoverdracht. </li></ul></ul><ul><li>Duurzame Biomassa Import (open tot 12 januari 2009 ovb) </li></ul><ul><ul><li>Type projecten: Studies of investeringen. De regeling is hier heel breed. </li></ul></ul><ul><ul><li>Looptijd projecten: tot 30 juni 2013 </li></ul></ul>

  ×