Metoda studium przypadku w badaniach kultury informacyjnej

 • 686 views
Uploaded on

Paper presented by: Sabina Cisek and Maria Próchnicka …

Paper presented by: Sabina Cisek and Maria Próchnicka
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Venue: XI Forum on Scholarly and Technical Information,
Zakopane, Poland
20-23 September 2011

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
686
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Metoda studium przypadku (case study) w badaniach kultury informacyjnej (InformationLiteracy) na EMPATICInstytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Zakopane, 20- 1
 • 2. http://empat-ic.eu/eng/ Project funded by the European Commission under the Lifelong Learning Programme Warsztaty EMPATIC w Krakowiehttp://informationliteracyintheschoolsector.blogspot.com/ 2
 • 3. Struktura prezentacji Pytania badawcze Information Literacy Studium przypadku Studium przypadku w dziedzinie Information Literacy Studium przypadku w projekcie EMPATIC 3
 • 4. PytaniabadawczePytania badawcze 1Pytania badawcze 4
 • 5. Pytania badawcze1. Czy metoda studium przypadku w badaniach empirycznych oraz kultury informacyjnej?2. publikacje metodologiczne z wprost znaczenie case study w badaniach nad Information Literacy3. Jakie rodzaje zastosowanie w badaniach empirycznych problematyki Information Literacy? Co wynika z tych teorii (cel poznawczy)? 5
 • 6. Pytania badawcze1. case study 6
 • 7. Information LiteracyStudium przypadku 7
 • 8. Co to jest Information Literacy? Batorowska 2009) i cyfrowe (np. blog Edukacja informacyjna http://www.edukacjainformacyjna.pl/) Information Literacy = alfabetyzacja informacyjna, edukacja informacyjna, kompetencje informacyjne, kultura informacyjna odpowiedniki Information Literacy (2011-08-01) http://sbp.pl/artykul/?cid=2857&prev=514 SBP Edukacji Informacyjnej http://sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_eduk acji_informacyjnej/aktualnosci 8
 • 9. Co to jest Information Literacy? Cd. Information Literacy: informacyjna to przygotowanie potrzeb informacyjnych, lokalizowania poszukiwanej informacji, oceniania oraz efektywnego i etycznego wykorzystywania (SBP, Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, http://sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_ed ukacji_informacyjnej/aktualnosci -08-26) 9
 • 10. Co to jest studium przypadku? strategia badawcza Stosowana powszechnie w nauce, w w medycynie, psychologii, socjologii itd. 10
 • 11. Co to jest studium przypadku? Cd. Case study studium indywidualnego obiektu lub zjawiska, instytucji lub http://encyklopedia.pwn.pl/) Jako forma badania, studium przypadku konkretnym zjawiskiem, a nie przez gromadzenia danych (Stake 2009, s. 623). 11
 • 12. (Pickard 2007, s. 86; Silverman 2010, s. 169-170;Stake 2009, s. 627-629) (intrinsic) studium przypadku Instrumentalne (instrumental) studium przypadku Zbiorowe (collective) studium przypadku 12
 • 13. Dlana indywidualne, konkretne sytuacje, zdarzenia,zjawiska (instrumentalne studium przypadku)Z pobudek heurystycznych, gdy chcemynowy problem(mieszane albo instrumentalne studiumprzypadku) 13
 • 14. przewidywaniami. (instrumentalne studium przypadku)Abyprzypadek,czyli przynajmniej(instrumentalne studium przypadku) 14
 • 15. Studium przypadkuw dziedzinieInformation Literacy 15
 • 16. 1. Czy metoda studium przypadkuinformacyjnej? Tak, sprawdzone w bazach LISTA Library, Information Science and Technology Abstracts oraz SSCI Social Sciences Citation Index with Abstracts (na platformie Web of Knowledge) 16
 • 17. Wyszukiwanie w bazie LISTA,w dniu 2011-08-08 DE INFORMATION literacy AND case study 123 rezultaty z lat 1997-2011 Element DE tezaurusa bazy danych LISTA 17
 • 18. Wyszukiwanie w bazie SSCI,w dniu 2011-08-23Topic=(information literacy) ANDTopic=(case study).Refined by: Web of ScienceCategories=(INFORMATION SCIENCELIBRARY SCIENCE)Timespan=All Years. Databases=SSCI.Lemmatization=Onp -2011 18
 • 19. metodologiczne z zakresu inib, wznaczenie case study w badaniach nadInformation Literacy jakie publikacji wyszukanych w SSCI. Tak. krytycy. 19
 • 20. metodologiczne Do opracowanie autorstwa Maryam Nazari (2010), opublikowane w Library and Information Science Research research and practices that tend to describe, implement, or examine IL and/or IL practices in a specific project, program, place or, more broadly, in a Autorka proponuje wykorzystanie studium przypadku do holistycznego opisu zjawisk IL oraz do tworzenia teorii w tym zakresie. 20
 • 21. cd. Umiarkowani krytycy. Stewart, Christopher (2011). Measuring Information Literacy: Beyond the Case Study. Journal of Academic Librarianship Vol. 37 Issue 3, s. 270-272. Information Literacy? case studies nauczania (learning outcomes (Standardized Assessment of Information Literacy Skills) https://www.projectsails.org/AboutTest, opracowanego w 2006 w Kent State University w oparciu o standard ACRL Information Literacy Competency Standards for Higher Education i stosowanego obecnie w USA przez ok. 250 instytucji. 21
 • 22. 3. Jakiezastosowanie w badaniach empirycznychproblematyki Information Literacy? Co wynika z Instrumentalne studium przypadku (Counts; Fisher 2010), gdzie celem teorii A case study of a mobile social networking service, called Slam, was used to explore in what ways and to what extent mobile social networking environments serve as information grounds. 22
 • 23. 3. Jakieempirycznych problematyki InformationLiteracy? Zbiorowe studium przypadku (collective case study, multi-case study) (Corrall 2008) It aims to advance knowledge and understanding of IL strategy development in several ways: first, by moving beyond previous self-reported single-case accounts to an independent comparative multi- case study 23
 • 24. 3. Jakieempirycznych problematyki InformationLiteracy? case study praktycznych lub teoretycznych. 24
 • 25. Studium przypadkuw projekcieEMPATICCele i sposoby wykorzystania 25
 • 26. EMPATIC= Empowering Autonomous Learningthrough Information Competencies Lifelong LearningProgramme.W Turcji.Okresstycznia 2010 do grudnia 2011. 26
 • 27. Cele projektu EMPATICZgromadzenie i Information Literacy (IL) realizowanychWykorzystanie swego rodzajuinformacyjnych w wymienionych czterech sektorach edukacji nieformalnego,Uzyskaniepodejmowania decyzji w odniesieniu do tworzenia nowych Information Literacykluczowych 27
 • 28. metoda case study w projekcie EMPATICGeneralnie: Detalicznie:d znajduje napoziomuw zakresie IL w zasobuskali globalnej, jak ilokalnej i metodycznego oraz uzgodnionego sposobu aspekcie naukowym, edukacyjnym, jak i do rangowania i identyfikowania najlepszych praktyk 28
 • 29. DESK RESEARCHDiagnoza stworzenie mapy STRATEGIC MODELLINGinicjatyw europejskich, VALIDATIONinformacyjnych, reprezentatywnych (illustrative cases praktyk (przy udziale kluczowych interesariuszy do wykorzystania w procesienieformalne) informacyjnych we wszystkich sektorach edukacji oraz dowodu na 29
 • 30. Desk research Strategic modelling Validation selekcji illustrative cases Ocena wyselekcjonowanychprojektach IL informacji zaktualizowanie i illustrative cases przez o projektach ILwyselekcjonowanych 87 Korekta doboru illustrative cases dokonanego w etapie illustrative cases w czterech sektorach edukacji Strategic modelling praktyk 30
 • 31. Metoda case studypraktyki (bibliotekarskiej, informacyjnej, bogaty i odpowiednio dobrany, naukowy. 31
 • 32. Aaltio, Iiris; Heilmann, Pia (2009). Case Study as a MethodologicalApproach. W: Encyclopedia of Case Study Research. SAGEPublications. http://www.sage-ereference.com/casestudy/Article_n28.html -05-06]Batorowska, Hanna (2009). Kultura informacyjna w perspektywiezmian w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP.Corrall, Sheila (2008). Information literacy strategy development inhigher education: An exploratory study. International Journal ofInformation Management Vol. 28 Issue 1, s. 26-37.Counts, Scott; Fisher, Karen E. (2010). Mobile social networking asinformation ground: A case study. Library and Information ScienceResearch Vol. 32 Issue 2, s. 98-115 .bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. nr 1,s. 25-http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=336&dirids=1] 32
 • 33. Mills, Albert J.; Durepos, Gabrielle; Wiebe, Elden (2009). Introduction.W: Encyclopedia of Case Study Research. SAGE Publications.http://www.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book231721 -05-15]Nazari, Maryam (2010). Design and Process of a Contextual Study ofInformation Literacy: An Eisenhardt approach. Library and InformationScience Research Vol. 32, Issue 3, s. 179-191.Pickard, Alison Jane (2007). Research Methods in Information.London: Facet Publishing, s. 85-94.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNWarszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t.1, s. 623-654.Stewart, Christopher (2011). Measuring Information Literacy: Beyondthe Case Study. Journal of Academic Librarianship Vol. 37 Issue 3, s.270-272. 33