Priprema projekata za EU fondove

16,780 views
16,606 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,837
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Priprema projekata za EU fondove

 1. 1. E-misija - Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj Program e-misija je dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj kojeg zajednički provode organizacije: Centar za civilne inicijative, IKS-Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota, Savez za pravedno društvo i S.O.S. telefon – savjetovanje, osnaživanje, suradnja u partnerstvu i uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Upravljanje projektnim ciklusom
 2. 2. Program regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 3. 3. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Mreže regionalnog razvoja SVIH5SVIH5 za županije: Zagrebačku, Grad Zagreb,Virovitičko-podravsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Sisačko- moslavačku za županije: Istarsku, Ličko-senjsku i Primorsko-goransku i Karlovačku za županije: Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, i Vukovarsko-srijemsku za županije: Krapinsko- zagorsku, Koprivničko- križevačku, Međimursku i Varaždinsku za županije: Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Zadarsku
 4. 4. Program e-misija pruža zainteresiranim organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama podršku u području informiranja, savjetovanja i izobrazbe na području: -Grada Zagreba -Zagrebačke županije -Bjelovarsko-bilogorske županije -Virovitičko-podravske županije -Sisačko –moslavačke županije Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Program E-misija
 5. 5. Program E-misija provode: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Organizacija: Regija: Centar za civilne inicijative Grad Zagreb i zagrebačka županija IKS-Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota Sisačko-moslavačka županija Savez za pravedno društvo Bjelovarsko-bilogorska županija S.O.S. telefon-savjetovanje, osnaživanje, suradnja Virovitičko-podravska županija
 6. 6. Plan rada Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 9.00-10.30 1. BLOK 10.30-11.00 PAUZA 11.00-12.30 2. BLOK 12.30-13.30 RUČAK 13.30-15.30 3. BLOK 1. dan Predstavljanje EU fondovi Odnos programa i projekta Osobine dobrog projekta Podjela sudionika u skupine po temama Projektni ciklus Analiza kapaciteta 2. dan Analiza dionika Analiza problema Analiza ciljeva Odabir strategije Intervencijska logika – opći/specifični cilj/rezultati 3. dan Logički okvir: rezultati, pretpostavke, pokazatelji, izvori provjere Plan aktivnosti Analiza rizika 4. dan Natječaji - Upute za prijavitelje Sažetak projektnog prijedloga Postupak odabira sažetaka 5. dan Proračun Podjela uvjerenja
 7. 7. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS KOHEZIJSKA POLITIKA EU • Politika solidarnosti • Preko 500 milijuna stanovnika u 273 regije • 10 najrazvijenijih regija ima 5 puta veći BDP od 10 najnerazvijenijih • Globalna konkurentnost europskog gospodarstvu • Više od 300 mld € za kohezijsku politiku – preko trećine ukupnog proračune EU • Važnost apsorpcijske politike
 8. 8. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS KOHEZIJSKA POLITIKA EU Ciljevi kohezijske politike •Konvergentnost financiranje razvojnih projekata u najmanje razvijenim regijama i zemljama članicama. Alocirano 81,5% sredstava •Regionalna konkurentnost inovacije, promicanje društva znanja, poduzetništva, zaštite okoliša, ulaganja u zapošljavanje i ljudske resurse. Alocirano 16% sredstava •Europska teritorijalna suradnja poticanje projekata prekogranične i transnacionalne suradnje gdje na zajedničkim projektima sudjeluju partneri iz pograničnih regija dvije ili više zemalja članica. Alocirano 2,5% sredstava
 9. 9. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS KOHEZIJSKA POLITIKA EU Instrumenti kohezijske politike •Europski fond za regionalni razvoj ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU •Europski socijalni fond smanjenje razlika u životnom standardu, promicanje gospodarske i socijalne kohezije, promicanje zapošljavanja u EU, te pomoć europskim tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima •Kohezijski fond financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske Unije te poticanja održivog razvoja
 10. 10. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS KOHEZIJSKA POLITIKA EU Načela kohezijske politike Programski pristup - Višegodišnji operativni programi (Nacionalni strateški referentni okvir) - Operativna struktura - Nadziranje provedbe Sufinanciranje - Javna nacionalna/regionalna/lokalna sredstva, moguće i uz sredstva privatnog sektora (maksimalna potpora 85%) Partnerstvo - Između Europske komisije i zemlje članice - Među dionicima u zemlji članici - Među vladinim i nevladinim organizacijama
 11. 11. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS PREGLED PROGRAMA ZA RH KRONOLOGIJA DOGAĐAJA PROGRAMI Do 2000. Poslijeratno razdoblje 1996.-2000. OBNOVA 2001. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2000.-2004. CARDS i programi Zajednice2004. Europsko partnerstvo s RH - RH postaje zemlja kandidat - Pristupna strategija za RH 2005. – Otvaranje pregovora 2005. - 2006. PHARE, ISPA, SAPARD 2007. - IPA 2006. – Predpristupno partnerstvo 2011. – Završeni pregovori 7/2013. – članstvo u EU Strukturni fondovi EU Kohezijski fond
 12. 12. CARDS 2001.-2004. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS • Pomoć Zajednice za obnovu, razvitak i stabilizaciju • Prioritetni sektori • povratak izbjeglica i prognanika • trgovina, investicijska klima i socijalna kohezija • suzbijanje organiziranog kriminala • integrirano upravljanje granicama • reforma javne uprave • okoliš i prirodni resursi
 13. 13. PHARE, ISPA, SAPARD - pretpristupni instrumenti Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS • PHARE – pomoć za ekonomsku obnovu. Ciljevi programa su: – Jačanje javnih uprava i institucija kako bi učinkovito funkcionirali unutar Europske unije. – Promoviranje približavanja opsežnome zakonodavstvu Europske unije (pravna stečevina) te smanjenje potrebe za prijelazna razdoblja. – Promoviranje gospodarske i socijalne kohezije. • ISPA - Instrument za strukturne politike u pretpristupnom razdoblju – Financira jedino veće ekološke projekte i projekte prometne infrastrukturne • SAPARD – Poseban pristupni program za poljoprivredu i ruralni razvitak – Financira samo mjere poljoprivrednoga i ruralnoga razvoja
 14. 14. IPA KOMPONENTE Instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Pre-Accession Assistance) Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 15. 15. IZNOS DAROVNICE ZA RH Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 16. 16. OD PRETPRISTUPNIH PROGRAMA DO STRUKTURNIH FONDOVA 16 Europski socijalni fond Europski socijalni fond Eur. fond za region. razvoj Kohezijski fond Eur. fond za ruralni razvoj Eur. fond za region. razvoj Europski ribarski fond
 17. 17. PROGRAMI ZAJEDNICE 17
 18. 18. Usklađivanja s EUROPA 2020 ciljevima Tri područja su u središtu Europa 2020 strategije: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 19. 19. Strategija Europa 2020 Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS • 5 mjerljivih ciljeva: – zapošljavanje: 75% - stopa zaposlenosti (za populaciju dobne skupine od 20 – 64 g.) – Istraživanje i razvoj (I&R) te inovativnost: 3% - stopa investicija u I&R od BDP-a EU – klimatske promjene i energetika: klimatski/energetski cilj 20/20/20 - smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20% u odnosu na 1990, povećanje udjela obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji na 20%, povećanje energetske efikasnosti za 20% – obrazovanje: manje od 10% - stopa odustajanja iz škole i najmanje 40% populacije dobne skupine od 30 – 34 g. sa završenim visokim stupnjem obrazovanja – ukidanje siromaštva: najmanje 20 milijuna ljudi izvan rizika siromaštva i isključenosti
 20. 20. Područja ulaganja i iznosi sredstava za RH Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 2014. okvirno: godišnje preko 1 mlrd. EUR
 21. 21. 21
 22. 22. ALOKACIJA IZ EU FONDOVA (U MIL. €) 22
 23. 23. NATJEČAJI • Rezultati faze programiranja na lokalnoj, područnoj, državnoj ili EU razini Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS PROGRAMI •Sadrže: Opis situacije/problema Prioritete i mjere za postizanje općeg cilja •Mogu biti u obliku strategija, operativnih programa i sl. •Mogući izvor projektnih ideja PROGRAMI •Sadrže: Opis situacije/problema Prioritete i mjere za postizanje općeg cilja •Mogu biti u obliku strategija, operativnih programa i sl. •Mogući izvor projektnih ideja
 24. 24. Što je projekt? Projekt čini niz međusobno povezanih aktivnosti u određeni redoslijed “radi postizanja jasnih ciljeva unutar određenog vremenskog razdoblja i s određenim financijskim sredstvima.” (Europska komisija, PCM Guidelines, 2004.) Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Što je program? Program je skup projekata čiji ciljevi u sprezi doprinose zajedničkom općem cilju, sektoru, županiji i sl.
 25. 25. Odnos programa i projekta Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Program Projekt
 26. 26. Odnos programa i projekta Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 27. 27. Projektni ciklus: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 28. 28. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 29. 29. Projekti prije i sad... Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Prije Sad Projekti se izrađuju kako bi privukli sredstva Projekti se izrađuju kako bi riješili probleme Projekti moraju polučiti standardiziranu skupinu neposrednih rezultata Projekti razvijaju lokalne kriterije i pokazatelje koji odgovaraju lokalnoj situaciji Fokus je na pisanju aplikacije za sredstva Fokus je na izradi projekta i donošenju odluka o njegovom provođenju prije nego što se piše prijedlog projekta Dionici nisu angažirani u izradi projekta Dionici pomažu definirati probleme i donijeti odluke o rješenjima Projekti usmjereni na aktivnosti Projekti se izrađuju kroz definiranje ciljeva kao rješenja problema Utjecaj projekta ne može se potvrditi Svaki cilj ima jasne pokazatelje koji se mogu potvrditi
 30. 30. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Što je za vas dobar projekt?
 31. 31. Za dobar projekt potrebno je: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Kapaciteti organizacije Dobro planiranje Stvarni problem Učinkovito upravljanje Jasno definirani korisnici Učinkovit projektni tim Dobra suradnja sa suprijaviteljima Iskustvo u provođenju projekata
 32. 32. OSOBINE DOBROG PROJEKTA: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 33. 33. Izvedivost projekta (feasibility) Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 34. 34. Relevantnost projekta (relevance) Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 35. 35. Održivost projekta (sustainability) • Održivost učinka projekta i nastavak aktivnosti • 4 aspekta održivosti: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 36. 36. Vidljivost projekta (visibility) Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS  Projekti koje financira EU moraju imati informacijske i komunikacijske aktivnosti namijenjene podizanju svijesti javnosti o razlozima projekta, o potpori EU, te o rezultatima i učinku potpore  Te aktivnosti se trebaju provoditi na točno određen način, s istaknutim oznakama EU i projekta. Priručnik za vidljivost dostupan je na: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/communication_and_vi
 37. 37. Ciljna skupina i krajnji korisnici: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Ciljna skupina = osobe/skupine/organizacije na koje će projekt neposredno pozitivno utjecati ( s njima radimo u projektu) Krajnji korisnici = osobe/skupine/organizacije koje bi mogle imati koristi od projekta nakon što završi KRAJNJI KORISNICI CILJNA SKUPINA
 38. 38. Projektni ciklus: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 39. 39. Identifikacija Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 40. 40. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 41. 41. Identifikacija: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 42. 42. 1. Analiza kapaciteta: SWOT analiza Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Pomažu u ostvarenju cilja Odmažu u ostvarenju cilja
 43. 43. 2. DAN
 44. 44. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 45. 45. 2. Analiza dionika Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Sve osobe, skupine ljudi, ustanove ili trgovačka društva, koje bi mogle biti u vezi s projektom/programom, definirane su kao dionici. -Utječu ili su pod utjecajem procesa i rezultata projekta Zapitajte se:  Čija su iskustva i perspektive važni?  Čija je aktivna podrška neophodna za uspjeh projekta?  Tko ima pravo biti uključen u projekt?  Kome je projekt prijetnja?
 46. 46. Uloge dionika Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Dionici Kapaciteti Motivacija Ograničenja Uloga u projektu Dionik 1 Dionik 2 Dionik 3
 47. 47. Utjecaj dionika: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 48. 48. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 49. 49. 3. Analiza problema Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS  Utvrđuje negativnu sadašnju situaciju  najbolje je provoditi je u participativnim radionicama s predstavnicima glavnih dionika  Korisna za ispunjavanje obrasca projektnog prijedloga
 50. 50. Analiza problema Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 3 koraka u analizi problema: 1.Odrediti okvir i temu analize ( glavni problem) 2.Pomoću “ brainstorminga” odrediti najvažnije aspekte problema i napisati ih na papiriće 3.Vizualizirati probleme i složiti “problemsko stablo” prema uzročno-posljedičnim vezama
 51. 51. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Problem 1 Problem 2 Problem 3 Problem 4 Problem 5 Problem 6 Glavni problem
 52. 52. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Uzrok 3Uzrok 3 Uzrok1Uzrok1 Uzrok 5Uzrok 5 Uzrok 2Uzrok 2 Uzrok 4Uzrok 4 Posljedica 5Posljedica 5 Posljedica 4Posljedica 4 Posljedica 3Posljedica 3 Posljedica 1Posljedica 1 Posljedica 2Posljedica 2 Glavni problem Problemi kao uzroci ili posljedice glavnog problema
 53. 53. Vježba: Tehnika „5 zašto”: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS UZROK UZROKUZROKUZROKUZROK GLAVNI PROBLEM Izrada stabla problema u skupinama
 54. 54. Stablo problema Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS UZROCI POSLJEDICE
 55. 55. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Cilj Problem Od problema do cilja...
 56. 56. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 57. 57. Preoblikovanje problemskog stabla u stablo ciljeva Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS PROBLEM Slika trenutne negativne situacije CILJ Pozitivna zrcalna slika problema Provedba projekta Slab utjecaj mladih i njihovih organizacija na život u zajednici Mladi i njihove organizacije snažno utječu na život u zajednici
 58. 58. 4. Analiza ciljeva: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 3 koraka analize ciljeva: 1.Preoblikovanje negativne postojeće situacije u pozitivnu željenu budućnost (zrcalna slika) 2. Provjera uzročno-posljedičnih veza 3. Po potrebi uskladiti pojedine cjeline ili dodati novi cilj
 59. 59. Analiza ciljeva: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS  Svrha ove metode je otkriti uzroke nastanka glavnog problema kako bi se rješavanjem uzroka uklonile ili ublažile štetne posljedice na višim razinama hijerarhije problema  Potrebna stalna provjera uzročno-posljedičnih veza  Poželjni i realni ciljevi Ponekad nije moguća potpuna simetrija između stabla problema i stabla ciljeva- ne brinite!
 60. 60. Stablo ciljeva Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS POSLJEDICE UZROCI
 61. 61. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 62. 62. 5. Odabir strategije Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Zadnji korak u procesu identifikacije kojim:  Odabiremo strategiju koju ćemo koristiti za postizanje željenih ciljeva projekta  Odlučujemo koji će ciljevi biti UKLJUČENI u projekt  Odlučujemo koji će ciljevi biti ISKLJUČENI iz projekta  Utvrđujemo opći i specifični cilj/svrhu projekta
 63. 63. Odabir strategije: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Odgovoriti na sljedeća pitanja: Treba li/može li projekt postići sve potencijalne ciljeve (riješiti sve prepoznate probleme) ili treba izabrati neke? Koje su mogućnosti prepoznate u SWOT analizi, a na kojima bi se trebao graditi projekt? Kojom kombinacijom intervencija ćemo najvjerojatnije postići rezultate i ostvariti koristi? Što si možemo priuštiti s obzirom na financijske i vremenske okvire te tehničke i administrativne kapacitete kojima raspolažemo? Koja opcija je najisplativija? Koja će strategija najuspješnije odgovoriti i na horizontalna pitanja (politike uključivanja, zaštite okoliša i sl.)?
 64. 64. Odabir strategije: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 3 koraka u odabiru strategije: 1. Utvrditi kriterije za odabir strategije 2. Uzeti različite moguće strategije u obzir za postizanje željenog cilja 3. Odlučiti se za jednu strategiju koja će postati naš PROJEKT
 65. 65. Odabir strategije: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Kriteriji odabira strategije:
 66. 66. Analiza strategije: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS REZULTATI SPECIFIČNI CILJ OPĆI CILJ
 67. 67. Terminologija Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS OPĆI CILJ: njemu projekt doprinosi, ne ispunjava ga u potpunosti; na razini programa svi projekti i njihovi ispunjeni ciljevi zajedno ispunjavaju opći cilj SPECIFIČNI CILJ: cilj našeg projekta, ovaj cilj treba biti ispunjen do kraja provedbe projekta
 68. 68. Rezultati Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Neposredna i vidljiva, primjetljiva promjena (za ciljanu skupinu) koja je u relaciji sa specifičnim ciljem. Potrebno ih je numerirati radi lakšeg praćenja Primjer:  R1 - Povećano znanje i vještine mladih o vođenju udruga  R2 - Udruge mladih imaju razvijene strateške planove
 69. 69. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Intervencijska logika Objektivno provjerljivi pokazatelji uspjeha Izvori i načini provjere Pretpostavke Opći ciljevi Koji su opći ciljevi kojima će doprinijeti projekt? OC1- “Naziv općeg cilja” OC2- “Naziv općeg cilja” Navedite ciljane vrijednosti za svaki indikator? Koji su ključni indikatori povezani uz opće ciljeve? Koji su izvori informacija za svaki navedeni indikator? Specifični cilj Koji specifični ciljevi doprinose ostvarenju općih ciljeva? SC1- “Naziv spec. cilja” SC2- “Naziv spec. cilja”... Koji indikatori jasno pokazuju da je cilj projekta postignut? SC1- “Indikator1: ciljana vrijednost” SC1- “Indikator2: ciljana vrijednost” Koji su izvori informacija koji postoje ili se mogu prikupiti? Kojim metodama se može doći do tih informacija? Koji su vanjski faktori i uvjeti potrebni da bi se postigao cilj? Koji rizici se trebaju uzeti u obzir? Očekivani rezultati Rezultati direktno proizilaze iz aktivnosti i doprinose postizanju specifičnog cilja. Koji su očekivani rezultati? R1 – “Naziv rezultata” R2 – “Naziv rezultata”... Koji indikatori mjere da li je i u kojem omjeru projekt postigo očekivane rezultate? 1.1. - “Indikator1: ciljana vrijednost” (R1) 1.2. - “Indikator2: ciljana vrijednost” ... Koji su izvori informacija za navedene indikatore? Izvor1 (Indikator 1.2., 1.3.) Ili Indikator 1.1. : Izvor 1 Indikator 1.2. : Izvor 1 Koji vanjski uvjeti moraju biti zadovoljeni kako bi se u planiranom vremenu postigli očekivani rezultati? Aktivnosti Koje će se ključne aktivnosti provesti te kojim slijedom, kako bi ostvarili očekivane rezultate? (grupirajte aktivnosti prema rezultatima) Aktivnost 1.1 – “Naziv aktivnosti” Aktivnost 1.2 – “Naziv aktivnosti” Resursi: Koji su resursi nužni za provedbu navedenih aktivnosti npr. zaposlenici, oprema, trening, edukacija, materijali, prostor, itd. Koji su izvori informacija o napretku akcije? Troškovi Koji su troškovi akcije? Kako su razvrstani? (detaljan pregled troškova u Proračunu) Koji su preduvjeti nužni prije početka akcije? Koji uvjeti izvan utjecaja organizacije moraju biti zadovoljeni kako bi se započelo s provedbom akcije? Logički okvir
 70. 70. 3. DAN
 71. 71. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 72. 72. Formuliranje: Izrada logičkog okvira Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 73. 73. Logički okvir Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi:  Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju projekta Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i ostalim dionicima) Praćenju provedbe i ocjeni projekta
 74. 74. Logički okvir Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Logički okvir prikazuje:  hijerarhiju projektnih ciljeva ( logiku intervencije)  kako će se pratiti provedba projekta i provjeriti njegova uspješnost  ključne vanjske čimbenike potrebne za uspješnu provedbu projekta (pretpostavke/rizici)  potrebne resurse i financijska sredstva za provedbu projekta
 75. 75. Logički okvir: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Intervencijska logika Objektivno provjerljivi pokazatelji uspjeha Izvori i načini provjere Pretpostavke Opći ciljevi Koji su opći ciljevi kojima će doprinijeti projekt? OC1- “Naziv općeg cilja” OC2- “Naziv općeg cilja” Navedite ciljane vrijednosti za svaki indikator? Koji su ključni indikatori povezani uz opće ciljeve? Koji su izvori informacija za svaki navedeni indikator? Specifični cilj Koji specifični ciljevi doprinose ostvarenju općih ciljeva? SC1- “Naziv spec. cilja” SC2- “Naziv spec. cilja”... Koji indikatori jasno pokazuju da je cilj projekta postignut? SC1- “Indikator1: ciljana vrijednost” SC1- “Indikator2: ciljana vrijednost” Koji su izvori informacija koji postoje ili se mogu prikupiti? Kojim metodama se može doći do tih informacija? Koji su vanjski faktori i uvjeti potrebni da bi se postigao cilj? Koji rizici se trebaju uzeti u obzir? Očekivani rezultati Rezultati direktno proizilaze iz aktivnosti i doprinose postizanju specifičnog cilja. Koji su očekivani rezultati? R1 – “Naziv rezultata” R2 – “Naziv rezultata”... Koji indikatori mjere je li i u kojem omjeru projekt postigo očekivane rezultate? 1.1. - “Indikator1: ciljana vrijednost” (R1) 1.2. - “Indikator2: ciljana vrijednost” ... Koji su izvori informacija za navedene indikatore? Izvor1 (Indikator 1.2., 1.3.) Ili Indikator 1.1. : Izvor 1 Indikator 1.2. : Izvor 1 Koji vanjski uvjeti moraju biti zadovoljeni kako bi se u planiranom vremenu postigli očekivani rezultati? Aktivnosti Koje će se ključne aktivnosti provesti te kojim slijedom, kako bi ostvarili očekivane rezultate? (grupirajte aktivnosti prema rezultatima) Aktivnost 1.1 – “Naziv aktivnosti” Aktivnost 1.2 – “Naziv aktivnosti” Resursi: Koji su resursi nužni za provedbu navedenih aktivnosti npr. zaposlenici, oprema, trening, edukacija, materijali, prostor, itd. Koji su izvori informacija o napretku akcije? Troškovi Koji su troškovi akcije? Kako su razvrstani? (detaljan pregled troškova u Proračunu) Koji su preduvjeti nužni prije početka akcije? Koji uvjeti izvan utjecaja organizacije moraju biti zadovoljeni kako bi se započelo s provedbom akcije?
 76. 76. LOGICAL FRAMEWORK FOR THE PROJECT Intervention logic Objectively verifiable indicators of achievement Sources and means of verification Assumptions Overall objectives Please list them and number them. What are the overall broader objectives to which the action will contribute? O1 – "Title of objective 1" O2 – Title of objective 2" Please indicate a target value for each indicator in this column whenever possible. What are the key indicators related to the overall objectives? Please list the sources of verification for each indicator. What are the sources of information for these indicators? Specific objective What specific objective is the action intended to achieve to contribute to the overall objectives? SO – "Title of the specific objective" Which indicators clearly show that the objective of the action has been achieved? Please list the indicators as follows: SO. "Indicator 1" : target value SO. "Indicator 2" : target value What are the sources of information that exist or can be collected? What are the methods required to get this information? Which factors and conditions outside the Beneficiary's responsibility are necessary to achieve that objective? (external conditions) Which risks should be taken into consideration? Expected results Results are the outputs/outcomes helping to achieve the specific objective. What are the expected results? R1 – "Title of result 1" R2 – Title of result 2" What are the indicators to measure whether and to what extent the action achieves the expected results? Please list the indicators for each result, as follows: 1.1 "Indicator 1" : target value (R1) 1.2 "Indicator 2" : target value (R1) 1.3 …. 2.1 "Indicator 1" : target value (R2) 2.2 "Indicator 2" : target value (R2) What are the sources of information for these indicators? Ex: Source 1 (Indicator 1.2, 2.3 etc) Or Indicator 1.1: source 1 Indicator 1.2: source 1 … What external conditions must be met to obtain the expected results on schedule? Activities What are the key activities to be carried out, to produce the expected results? (Group the activities by result and number them as follows: A1.1 – "Title of activity 1" (R1) A1.2 – Title of activity 2" (R1) (sub activities may also be created A1.2.1 etc) A2.1 – "Title of activity 1" (R2) A2.2 – Title of activity 2" (R2) Means: What are the means required to implement these activities, e. g. staff, equipment, training, studies, supplies, operational facilities, etc. What are the sources of information on action progress? Costs What are the action costs? How are they classified? (Breakdown in the Budget for the Action) What preconditions must be met before the action starts? What conditions outside the Beneficiary’s direct control have to be met for the implementation of the planned activities?
 77. 77. Logički okvir-terminologija Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Podsjetimo se... OPĆI CILJ: njemu projekt doprinosi, ne ispunjava ga u potpunosti; na razini programa svi projekti i njihovi ispunjeni ciljevi zajedno ispunjavaju opći cilj SPECIFIČNI CILJ: cilj našeg projekta, ovaj cilj treba biti ispunjen do kraja provedbe projekta
 78. 78. Rezultati Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Neposredna i vidljiva, primjetljiva promjena (za ciljanu skupinu) koja je u relaciji sa specifičnim ciljem. Potrebno ih je numerirati radi lakšeg praćenja Primjer:  R1 - Povećano znanje i vještine mladih o vođenju udruga  R2 - Udruge mladih imaju razvijene strateške planove
 79. 79. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Brojčano označavanje u logičkom okviru Opći cilj Specifični cilj Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Aktivnost 1.1. Aktivnost 1.2. Aktivnost 1.3. ....
 80. 80. • Trebaju biti numerirane • Iz njih proizlaze pod-aktivnosti • Dosljedno navođenje rednog broja i naziva aktivnosti i pod- aktivnosti • Primjer: (Aktivnost) 1.1. Sklapanje ugovora o suradnji (Pod-aktivnost) 1.1.1. Priprema teksta ugovora (Pod-aktivnost) 1.1.2. Potpisivanje teksta ugovora • Aktivnosti se navode kronološki, a odstupanja su moguća zbog njihove povezanosti s pojedinim rezultatom Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Aktivnosti
 81. 81. • Aktivnosti je, zbog preglednosti i sažetog opisivanja, poželjno grupirati • Skupine aktivnosti slijede rezultate projekta • Primjer: Rezultat 1:Razvijeni strateški planovi udruga mladih Skupina aktivnosti 1: Proces strateškog planiranja • Za potrebe projektnog obrasca, skupine aktivnosti možemo nazvati “radni paket” (working package – WP), “komponenta”, eng. „cluster” i sl. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Skupine aktivnosti
 82. 82. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Primjer grupiranja aktivnosti WP 1 – Proces strateškog planiranja 1.1. Sklapanje ugovora o suradnji 1.2. Osnivanje mreže udruga mladih 1.1.1. Priprema teksta ugovora 1.2.1. Inicijalni sastanak 1.1.2. Potpisivanje teksta ugovora 1.2.2. Izrada plana aktivnosti mreže
 83. 83. Pretpostavke Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Pretpostavke su opisi vanjskih situacija koje su važne za uspjeh projekta, a izvan su utjecaja projektnog tima Preduvjet je pretpostavka koja mora biti ostvarena da bi se započelo s aktivnostima Pretpostavke moraju biti relevantne i vjerodostojne Ako pretpostavka nije važna ili je gotovo sigurna, nemojte je uključiti Ako nije vjerojatno da će se pretpostavka ispuniti: nadmoćna pretpostavka – odustanite od projekta
 84. 84. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Primjeri pretpostavki  Provođenje Strateškog plana Min.soc.politike i mladih za razdoblje 2012.-2014.  Mladi žele razvijati znanja i vještine za vođenje udruga Jedinice lokalne samouprave žele uključiti mlade u donošenje lokalnih politika  Veći broj sadržaja u zajednici usmjeren aktivizmu mladih
 85. 85. Logički okvir-redoslijed ispunjavanja Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1 2 3 4 8 10 12 9 11 13 7 6 5 Preduvjeti Opći cilj Specifični ciljevi (svrha) Rezultati Aktivnosti Intervencijska logika Pokazatelji uspjeha Izvori provjere Pretpostavke 12 Resursi Troškovi
 86. 86. Okomita logika: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Opći cilj Specifični ciljevi (svrha) Rezultati Aktivnosti Intervencijska logika Pokazatelji uspjeha Izvori provjere Pretpostavke
 87. 87. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Pokazatelji uspjeha Kako znati je li se planirano zaista i postiže? Pokazatelji:  Opisuju projektne ciljeve na mjerljiv način  moraju biti određeni količinom ( broj ili postotak), kakvoćom, vremenom i lokacijom
 88. 88. Pokazatelji uspjeha Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Dobri pokazatelji imaju SMART osobine: Specific - Specifični (za cilj koji mjere – svaki mora mjeriti jedan cilj/rezultat) Measurable – Mjerljivi (kvantitativno ili kvalitativno) Achievable - Dostižni (u okviru prihvatljivih troškova) Relevant / Realistic – Relevantni i realistični (za postavljene ciljeve projekta i okruženje) Time bound - Vremenski određeni (da znamo kada možemo očekivati postizanje očekivanih vrijednosti)
 89. 89. Primjeri pokazatelja Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Rezultat: Povećano znanje i vještine mladih o vođenju udruga Pokazatelj:  80% lidera udruga mladih razvilo najmanje 4 nove vještine vođenja na kraju prve godine projekta 50% mladih koji završe trening za lidere održat će jednodnevnu radionicu u 6. mj. projekta za nove lidere Pokrenuto najmanje 5 radionica za mlade koje vode educirani lideri
 90. 90. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Izvori provjere Izvori informacija koji potvrđuju realnu mjerljivost pokazatelja Trebaju specificirati: kako će se prikupljati informacije o indikatorima ili u kojem će dokumentu biti dostupne tko/koja institucija pruža informaciju koliko često se informacija prikuplja Primjer: interna/mjesečna/kvartalna izvješća potpisne liste brojač posjeta na web stranici fotografije
 91. 91. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Primjeri izvora provjere Evidencija udruga mladih Obrazac za procjenu usvojenih znanja i vještina Potpisna lista i foto zapis sudionika radionica Evaluacijski upitnici
 92. 92. Horizontalna logika: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Opći cilj Specifični ciljevi (svrha) Rezultati Intervencijska logika Pokazatelji uspjeha Izvori provjere Pretpostavke Kako provjeravamo uspjeh u ostvarivanju ciljeva?
 93. 93. Formuliranje: plan aktivnosti Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 94. 94. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 95. 95. Za planiranje aktivnosti, pomažu nam sljedeća pitanja: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Aktivnosti KAKO ćemo postići specifični cilj projekta?KAKO ćemo postići specifični cilj projekta? TKO će provoditi pojedinu aktivnost?TKO će provoditi pojedinu aktivnost? KADA će se provoditi aktivnost (vremenski plan)?KADA će se provoditi aktivnost (vremenski plan)?
 96. 96. • Dio cjelovite prijave (Full Application Form) • Tabelarni prikaz trajanja aktivnosti po mjesecima • Podjela uloga - tko je odgovoran za provedbu Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Gantov dijagram
 97. 97. Primjer:
 98. 98. VJEŽBA: Upišite aktivnosti u Gantov dijagram, odredite vremenski plan i uloge u provedbi aktivnosti Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Gantov dijagram
 99. 99. Rizik Potencijalno loš utjecaj Nivo rizika N/S/V Strategija upravljanja rizikom Odgovornost Nezainteresiranost udruga mladih Ne postizanje ciljanih rezultata, upitan uspjeh projekta N Potpisani ugovori i proširena lista potencijalnih sudionika (veća skupina od planiranog) Voditelj projekta s Projektnim koordinatorima (Prijavitelj i Suprijavitelji) N - nizak, S - srednji, V - visok Aktivnosti – analiza rizika
 100. 100. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Aktivnosti – analiza rizika Activity R I S K S Contingency Total Physical Environm ental Economic Social Political 1.1. Sklapanje ugovora o suradnji 0 0 0 1 1 Partneri su izrazito motivirani 2 1.2. Osnivanje mreže udruga mladih 0 0 0 2 2 Struktura pozitivno utječe na percepciju ozbiljnosti udruga u zajednici 4 1.3. Samo- evaluacija organizacijski h kapaciteta 1 0 0 2 2 Pomaže udrugama mladih da razviju kapacitete 5 1.4. Jačanje organizacijski h kapaciteta (edukacija) 0 0 0 1 1 Jačanje sposobnosti i vrijednosti udruga mladih u društvu 2
 101. 101. 4. DAN
 102. 102. Obrazac za prijavu Dio A. SAŽETAK PROJEKTNOG PRIJEDLOGA (Concept note) Dio B. CJELOVITA PRIJAVA (Full aplication form) Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 103. 103. Sažetak projektnog prijedloga Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 104. 104. Dio A. Sažetak projektnog prijedloga (Concept note) Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS ISPUNJAVA PRIJAVITELJ
 105. 105. 1.a Sažetak projekta (Concept note- Summary of the Action)- max. 1 stranica • Naziv projekta • Mjesto provedbe projekta • Ukupno trajanje projekta • Iznos doprinosa EU • Postotak doprinosa EU • Ciljevi projekta • Ciljana skupina • Krajnji korisnici • Očekivani rezultati • Glavne aktivnosti Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 106. 106. Sažetak projekta (Summary of the action) Title of the action: Location(s) of the action: — specify country(ies), region(s) that will benefit from the action Total duration of the action (months): EU financing requested (amount) <EUR> EU financing requested as a percentage of total budget of the Action (indicative) % Objectives of the action <Overall objective(s)> <Specific objective(s)> Target group(s) Final beneficiaries Estimated results Main activities [1] “Target groups” are the groups/entities who will be directly benefit from the action at the action purpose level. [2] “Final beneficiaries” are those who will benefit from the action in the long term at the level of the society or sector at large. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 107. 107. 1.b Opis projekta (Concept note- Description of the Action)- max. 1 stranica Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Please provide all the following information: •Give the background to the preparation of the action. •Explain the objectives of the action given in the table in Section 1.1. •Describe the key stakeholder groups, their attitudes towards the action and any consultations held with them. •Briefly state the type of activities proposed and specify related outputs and results, including a description of linkages/relationships between activity clusters. •State the broad timeframe for the action and describe any specific factor that has been taken into account. Odgovoriti na svako pitanje pojedinačno Ne brisati pitanja iz obrasca
 108. 108. 1.b Opis projekta (Concept note- Description of the Action)- max. 1 stranica Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS • Prikažite pozadinu pripreme projekta, kako je nastao, proces razvoja ideje, suradnja sa suprijaviteljima, položaj u zajednici i sl.
 109. 109. 1.b Opis projekta (Concept note- Description of the Action)- max. 1 stranica Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS • Explain the objectives of the action given in the table in Section 1.1. • Objasnite ciljeve projekta koje ste naveli u tabeli 1.1. • Prepišite i eventualno malo pojasnite ciljeve iz prve tabele sažetka.
 110. 110. 1.b Opis projekta (Concept note- Description of the Action)- max. 1 stranica Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS •Describe the key stakeholder groups, their attitudes towards the action and any consultations held with them. • Opišite ključne dionike, njihov odnos prema projektu i proces konzultacija s dionicima
 111. 111. 1.b Opis projekta (Concept note- Description of the Action)- max. 1 stranica Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS •Briefly state the type of activities proposed and specify related outputs and results, including a description of linkages/relationships between activity clusters. • Ukratko navedite predložene aktivnosti, i s njima povezane izlazne rezultate, uključujući veze između skupina aktivnosti/komponenti
 112. 112. 1.b Opis projekta (Concept note- Description of the Action)- max. 1 stranica Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS •Briefly state the type of activities proposed and specify related outputs and results, including a description of linkages/relationships between activity clusters. (Primjer: Aktivnost 6.1. Izrada organizacijske ček liste za udruge mladih; rezultat 200 CD-a “Alat za samoprocjenu organizacija civilnog društva”; Aktivnost 6.2. Primjena organizacijske ček lista testirana na udrugama mladih; rezultat-65 udruga mladih primijenilo ček listu i pismeno procijenilo instrument. Aktivnost 6.3. Izrađeni planovi napretka ciljane skupine-40 udruga razradilo svoj plan napretka organizacije, 10 udruga mladih sudjelovalo u 2-dnevnoj radionici iz neprofitnog marketinga; 15 udruga mladih sudjelovalo u 1-dnevnoj radionici iz odnosa s javnošću i 10 udruga mladih sudjelovalo u 1-dnevnoj radionici pozicioniranja u zajednici)
 113. 113. 1.b Opis projekta (Concept note- Description of the Action)- max. 1 stranica Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Please provide all the following information: • State the broad timeframe for the action and describe any specific factor that has been taken into account. • Izjasnite se o vremenskom trajanju projekta • Budite konkretni u broju mjeseci,i navedite koje ste sve faktore iz okruženja uzeli u obzir
 114. 114. 1.c Relevantnost projekta: Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 115. 115. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.1.Relevance to the objectives/sectors/themes/specific priorities of the call for proposals • Relevantnost u odnosu na ciljeve/sektore/tematiku/posebne prioritete natječaja
 116. 116. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.1.Relevance to the objectives/sectors/themes/specific priorities of the call for proposals •Describe the relevance of the action to the objective(s) and priority (ies) of the call for proposals. • Opisati kako je projekt relevantan u odnosu na CILJEVE I PRIORITETE NATJEČAJA * Taksativno navesti ciljeve i prioritete natječaja s kojima je projekt u skladu; dati kratko objašnjenje na koji način je projekt u skladu s tim prioritetom i ciljem.
 117. 117. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.1.Relevance to the objectives/sectors/themes/specific priorities of the call for proposals •Describe the relevance of the action to any specific subthemes/sectors/areas and any other specific requirements stated in the Guidelines for the call, e.g. local ownership etc. • Opišite kako je projekt relevantan za posebnu podtemu /sektore/područje i druge zahtjeve koji su istaknuti u Uputama za prijavitelje, kao što su lokalno vlasništvo nad projektom, partnerstvo i sl. * Konkretno navesti mjere/tematska područja pojedinih strateških dokumenata (nacionalnih, regionalnih, lokalnih) s kojima je projekt u skladu.
 118. 118. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.1.Relevance to the objectives/sectors/themes/specific priorities of the call for proposals •Describe which particular expected results referred to in the Guidelines for the call will be addressed. • Objasnite s kojim konkretnim rezultatima će se projekt baviti, a koji su navedeni u Uputama za prijavitelje.
 119. 119. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.2. Relevance to the particular needs and constraints of the target country/countries, region(s) and/or relevant sectors (including synergy with other EU initiatives and avoidance of duplication) • Relevantnost u odnosu na specifične potrebe i ograničenja ciljane zemlje/regije ili relevatnih sektora (ukljuciti sinergiju s EU inicijativama i izbjegavati dupliciranje)
 120. 120. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.2. Relevance to the particular needs and constraints of the target country/countries, region(s) and/or relevant sectors (including synergy with other EU initiatives and avoidance of duplication) State clearly the specific pre-project situation in the target country/countries, region(s) and/or sectors (include quantified data analysis where possible). • Jasno utvrdite specifičnu pred-projektnu situaciju u ciljanoj zemlji/regiji/sektoru (gdje je moguće uključite brojčane podatke) • Navesti rezultate istraživanja, procjenu potreba vaše organizacije, sve podatke koji će potvrditi i argumentirati da postoji problem
 121. 121. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.2. Relevance to the particular needs and constraints of the target country/countries, region(s) and/or relevant sectors (including synergy with other EU initiatives and avoidance of duplication) Provide a detailed analysis of the problems to be addressed by the action and how they are interrelated at all levels. Detaljno opišite probleme kojim će se baviti projekt i kako su oni međusobno povezani na svim razinama.
 122. 122. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.2. Relevance to the particular needs and constraints of the target country/countries, region(s) and/or relevant sectors (including synergy with other EU initiatives and avoidance of duplication) Refer to any significant plans undertaken at national, regional and/or local level relevant to the action and describe how the action will relate to such plans. Povežite vaš projekt sa svim relevantnim planovima/strategijama koje se donose na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i objasnite kako će se vaš projekt odraziti na te planove i biti usklađen s njima.
 123. 123. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.2. Relevance to the particular needs and constraints of the target country/countries, region(s) and/or relevant sectors (including synergy with other EU initiatives and avoidance of duplication) Where the action is the continuation of a previous action, clearly indicate how it is intended to build on the activities/results of this previous action; refer to the main conclusions and recommendations of any evaluations carried out. Ako je projekt nastavak na prethodne aktivnosti, jasno objasnite kako je ovaj projekt NADGRADNJA na aktivnosti/rezultate prethodnih aktivnosti, povežite to s rezultatima, zaključcima i preporukama evaluacija koje su poduzete.
 124. 124. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.2. Relevance to the particular needs and constraints of the target country/countries, region(s) and/or relevant sectors (including synergy with other EU initiatives and avoidance of duplication) Where the action is part of a larger programme, clearly explain how it fits or is coordinated with that programme or any other planned project. Specify the potential synergies with other initiatives, in particular by the European Commission. U slučaju da je vaš projekt dio većeg programa, navedite kako je vaš projekt dio tog većeg programa i na kojoj razini, a na razini EC navedite konkretno s kojim EU projektom ima vas projekt poveznicu.
 125. 125. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.3. Describe and define the target groups and final beneficiaries, their needs and constraints, and state how the action will address these needs. Opis i definicija ciljane skupine i krajnjih korisnika, njihovih potreba i kako će akcija/projekt utjecati na njihove potrebe.
 126. 126. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.3. Describe and define the target groups and final beneficiaries, their needs and constraints, and state how the action will address these needs Give a description of each of the target groups and final beneficiaries (quantified where possible), including selection criteria. • Opišite ciljane skupine (svaku ponaosob)i krajnje korisnike, navedite brojčane pokazatelje gdje je moguće i navedite kriterije odabira. • Hoćete li odabrati korisnike po dobi, spolu, geografskoj zastupljenosti ili drugim osobinama?
 127. 127. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.3. Describe and define the target groups and final beneficiaries, their needs and constraints, and state how the action will address these needs Identify the needs and constraints of each of the target groups and final beneficiaries. Utvrdite potrebe i ograničenja svake ciljane skupine i krajnjih korisnika.
 128. 128. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.3. Describe and define the target groups and final beneficiaries, their needs and constraints, and state how the action will address these needs Demonstrate the relevance of the proposal to the needs and constraints of the target groups and final beneficiaries. Pokažite kako je vaš prijedlog projekta relevantan za potrebe i ograničenja ciljane skupine i krajnjih korisnika.
 129. 129. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.3. Describe and define the target groups and final beneficiaries, their needs and constraints, and state how the action will address these needs Explain any participatory process ensuring participation by the target groups and final beneficiaries. Objasnite proces participacije u kojem ste osigurali sudjelovanje ciljane skupine i krajnjih korisnika. * Objasnite kako će ciljana skupina utjecati na planiranje projekta, izvedbu nekih aktivnosti, procjenu uspjeha projekta i sl.
 130. 130. 1.c Relevantnost projekta (Concept note- Relevance of the Action)- max. 3 stranice Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 1.1.4. Particular added-value elements Indicate any specific added-value elements, e.g. the promotion or consolidation of public-private partnerships, innovation and best practice, or other cross- cutting issues such as environmental issues, promotion of gender equality and equal opportunities, the needs of disabled people, the rights of minorities and the rights of indigenous peoples. Navedite elemente dodane vrijednosti projektu, npr. promocija javnog partnerstva; inovacija i prijenos dobre prakse ili poprečne sektorske teme kao što su zaštita okoliša, promocija rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, potreba osoba s invaliditetom, prava manjina, itd.
 131. 131. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 2. Kontrolna lista za provjeru (Check-list for Concept Note) (Čeklista za sažetak projektnog prijedloga) • Ispunjavanje kontakata i brojeva za prijavitelje i suprijavitelje i povezane osobe •Potrebno se držati istog redoslijeda organizacija kao u dijelu 1.1. Sažetka projektnog prijedloga •Provjera jesmo li priložili sve potrebne elemente - oznake Da/Ne (sve stavke trebaju biti označene s „Da”)
 132. 132. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS BEFORE SENDING YOUR CONCEPT NOTE, PLEASE CHECK THAT EACH OF THE CRITERIA BELOW HAVE BEEN MET IN FULL AND TICK THEM OFF Tick the items off below Title of the Proposal: Yes No PART 1 (ADMINISTRATIVE) 1. The Instructions for the Concept Note have been followed. 2. The Declaration by the Applicant has been filled in and signed. 3. The proposal is typed and is in English. 4. One original and 3 copies are included. 5. An electronic version of the concept note (CD-Rom) is enclosed. PART 2 (ELIGIBILITY) 6. The action will be implemented in an eligible country(ies) or in the minimum required number of eligible countries. 7. The duration of the action is between 12 months and 18 months (the minimum and maximum allowed). 8. The requested contribution is between the minimum and maximum allowed 9. This Checklist and the Declaration by the Applicant have been filled in and sent with the Concept Note. PRIMJER:
 133. 133. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 3. Izjava prijavitelja (Declaration by the Applicant) • Izjava treba biti ispunjena na računalu • Nužan je pečat i potpis odgovorne osobe
 134. 134. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS PRIMJER: Name Signature Position Date 3 DECLARATION BY THE APPLICANT FOR THE CONCEPT NOTE •The applicant, represented by the undersigned, being the authorised signatory of the applicant, and in the context of the present application, representing any co-applicant(s), affiliated entity(ies) in the proposed action, hereby declares that: •the applicant has the sources of financing and professional competence and qualifications specified in Section 2 of the Guidelines for Applicants; •the applicant undertakes to comply with the obligations foreseen in the affiliated entities' statement of the grant application form and with the principles of good partnership practice; •the applicant is directly responsible for the preparation, management and implementation of the action with the co- applicant(s) and affiliated entity(ies), if any, and is not acting as an intermediary; •if the requested amount is above EUR 60.000: the applicant, the co-applicant(s) and the affiliated entity(ies) are not in any of the situations excluding them from participating in contracts which are listed in Section 2.3.3 of the Practical Guide to contract procedures for EU external actions (available from the following Internet address: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm. Furthermore, it is recognised and accepted that if we participate in spite of being in any of these situations, we may be excluded from other procedures in accordance with Section 2.3.5 of the Practical Guide; •the applicant and each co-applicant(s) and affiliated entity(ies) (if any) are in a position to deliver immediately, upon request, the supporting documents stipulated under Section 2.4 of the Guidelines for Applicants.; •the applicant and each co-applicant(s) and affiliated entity(ies) (if any) are eligible in accordance with the criteria set out under Sections 2.1.1 and 2.1.2 of the Guidelines for Applicants; •if recommended to be awarded a grant, the applicants accepts the contractual conditions as laid down in the Standard Contract annexed to the Guidelines for Applicants (annex G); •the applicant, the co-applicant(s) and the affiliated entity(ies) are aware that, for the purposes of safeguarding the financial interests of the European Union, their personal data may be transferred to internal audit services, to the European Court of Auditors, to the Financial Irregularities Panel or to the European Anti-Fraud Office. Signed on behalf of the applicant
 135. 135. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 4. Obrazac za procjenu sažetka (Assesment Grid) • Kod prijave ga je potrebno priložiti ostalim dokumentima • NE ISPUNJAVA GA PRIJAVITELJ
 136. 136. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS YES NO 1. The submission deadline has been met. 2. The Checklist has been duly completed. Administrative compliance has been checked by: Date: DECISION 1: The Committee has decided to evaluate the Concept Note, which has passed the administrative check. The Concept Note has been evaluated by: Date: DECISION 2: The Committee has decided to recommend evaluation of the full application form. 4 ASSESSMENT GRID FOR THE CONCEPT NOTE (FOR THE USE OF THE CONTRACTING AUTHORITY ONLY) PRIMJER:
 137. 137. UPUTE ZA PRIJAVITELJE • Uz svaki natječaj, dostupne su Upute za prijavitelje projekata (Guidelines for Grant Applicants) • Grant = darovnica, bespovratna dodijeljena fin. sredstva • U Uputama su uvijek navedeni sljedeći elementi natječaja:  pozadina natječaja (ciljevi i prioriteti programa/natječaja)  pravila natječaja: tko se može prijaviti kao nositelj projekta, a tko kao suprijavitelj (partner)  Koje su prihvatljive, a koje neprihvatljive aktivnosti  novčani iznos darovnice (minimalni i maksimalni iznos), te potreban postotak sufinanciranja Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 138. 138. POSEBNI UVJETI NATJEČAJA • There is an unlimited number of co- applicants allowed; however, an action must involve a minimum of one co-applicant CSO not registered in the same county as the applicant. • Civil society organisations as those listed under 2.1.1. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 139. 139. Nositelj projekta/prijavitelj (Applicant) - izravno odgovoran za pripremu i provedbu projekta - uvjeti prihvatljivosti određeni u smjernicama: pravna osobnost, status (neprofitna organizacija/javna ustanova/jedinica lokalne i regionalne samoupravei sl.), osnovan/djeluje na određenom području, itd. Suprijavitelj/partner (Co-applicant) - treba ispunjavati iste uvjete prihvatljivosti kao i nositelj - popis prihvatljivih suprijavitelja je ponekad širi od popisa nositelja - smjernice nalažu minimalan broj suprijavitelja Suradnik (Associate) - mala odgovornost za provedbu, iz proračuna mogu biti pokrivene samo dnevnice i putni troškovi, uglavnom ne vrijede uvjeti prihvatljivosti Podugovoreni (Subcontractors) - podugovaraju se za obavljanje određenih usluga, nabavku opreme ili radove u skladu s pravilima javne nabave EU (PRAG) Povezane osobe (Affiliated Entities) - pravna povezanost s nositeljem, bez odgovornosti u provedbi Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS ULOGE U PROJEKTU
 140. 140. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Upućivanje Sažetka na pravilan način i pravilnu adresu Osim adrese primatelja, većinom je potrebno navesti: •referentni broj i naslov natječaja (reference number, title of the Call for Proposals) •puni naziv i adresu prijavitelja •rečenicu „Ne otvarati prije sastanka za otvaranje projektnih prijedloga„/ „Not to be opened before the opening session" Sažetak (sva četiri dijela) mora biti poslan ili dostavljen u zatvorenoj omotnici do propisanog roka. Ukoliko se šalje poštom, poštanski žig se najčešće priznaje kao dokaz slanja u roku. Ako se šalje dostavom, ugovorno tijelo izdaje potvrdu o primitku. Sva pravila su navedena u Uputama za prijavitelje određenog natječaja. Slanje faksom, e-poštom ili drugim načinima se ne priznaje. Nepotpune prijave se ne uzimaju o obzir. Obavezno slijediti Upute za prijavitelje, gdje su navedena pravila upućivanja Sažetka.
 141. 141. POSTUPAK ODABIRA – PRIMJER TEKSTA IZ UPUTA ZA PRIJAVITELJE (1) STEP 1: OPENING & ADMINISTRATIVE CHECKS AND CONCEPT NOTE EVALUATION The following will be assessed: Compliance with the submission deadline. If the deadline has not been met, the application will automatically be rejected. The Concept Note satisfies all the criteria specified in points 1-5 of the Checklist (Section 2 of Part A of the grant application form). If any of the requested information is missing or is incorrect, the application may be rejected on that sole basis and the application will not be evaluated further. The Concept Notes that pass the first administrative check will be evaluated on the relevance and design of the proposed action. The Concept Note will receive an overall score out of 50 using the breakdown in the evaluation grid below. The evaluation will also check on compliance with the instructions on the Concept Note, which can be found in Part A of the Application Form. The evaluation criteria are divided into headings and subheadings. Each subheading will be given a score between 1 and 5 as follows: 1 = very poor; 2 = poor; 3 = adequate; 4 = good; 5 = very good. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 142. 142. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 3.KORAK - EVALUACIJA SAŽETKA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA Scores 1. Relevance of the action Sub-score 30 1.1 How relevant is the proposal to the objectives and priorities of the Call for Proposals? 5x2** 1.2 How relevant to the particular needs and constraints of the target country(ies) or region(s) is the proposal (including synergy with other EU initiatives and avoidance of duplication)? 5x2 1.3 How clearly defined and strategically chosen are those involved (final beneficiaries, target groups)? Have their needs been clearly defined and does the proposal address them appropriately? 5 1.4 Does the proposal contain specific added-value elements, such as environmental issues, promotion of gender equality and equal opportunities, needs of disabled people, rights of minorities and rights of indigenous peoples, or innovation and best practices? 5 2. Design of the action Sub-score 20 2.1 How coherent is the overall design of the action? In particular, does it reflect the analysis of the problems involved, take into account external factors and relevant stakeholders? 5x2** 2.2 Is the action feasible and consistent in relation to the objectives and expected results? 5x2** TOTAL SCORE 50 PODRUČJE OCJENJIVANJA 1. RELEVANTNOST: 1.1. ciljevi i prioriteti 1.2. pred-projektna situacija u državi/regiji (potrebe- ograničenja, usklađenost s drugim EU inicijativama) 1.3. odabir ciljne skupine i krajnjih korisnika, usmjerenost na potrebe 1.4. dodana vrijednost 2. STRUKTURA PROJEKTA: 2.1. smislenost, odraz problema, uzimanje u obzir vanjskih faktora, važnih dionika 2.2. izvedivost, dosljednost ciljeva i rezultata
 143. 143. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS 3 KORAKA U ODABIRU SAŽETAKA
 144. 144. 5. DAN
 145. 145. IZRADA PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 146. 146. PRORAČUN Općenite napomene: - proračun projekta mora sadržavati sve troškove projekta, bez obzira jesu li sredstva od EU ili sufinanicirana - proračun mora biti dobro planiran i realan /poveznica s logičkim okvirom - troškovi moraju biti u svezi s aktivnostima/ logički okvir - cijene trebaju biti izražene bez PDV-a - troškovi nastali prije početka provedbe projekta ne mogu biti dio proračuna Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 147. 147. PRORAČUN Sastoji se od tri dijela (tablice): 1. Proračun projektnog prijedloga (budget) 2. Obrazloženje troškova (justification) 3. Očekivani izvori financiranja (expected sources of funding) EU PRORAČUN a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 148. 148. 1. PRORAČUN PROJEKTNOG PRIJEDLOGA Sastoji se od sljedećeg : 1. Ljudski resursi (human resources): - unose se BRUTO plaće za tehničko i administrativno osoblje na projektu - dnevnice za tuzemstvo i inozemstvo 2. Putni troškovi (travel): - međunarodna putovanja - lokalna putovanja ( za korištenje vozila 0,25 €/km) a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 149. 149. 1. PRORAČUN PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 3. Oprema i zalihe (equipment and supplies): - unose se troškovi kupovine/najma vozila, kupovine namještaja i IT opreme, kupovine strojeva, alata, zamjenskih dijelova i ostalo - kupovina rabljene robe – neprihvatljiv trošak a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 150. 150. 1. PRORAČUN PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 4. Lokalni ured (local office): - troškovi vozila, najma ureda, uredskih troškova i ostalo (režije ureda, telefon…) Troškovi lokalnog ureda koji se unajmljuje u svrhu provedbe projekta mogu se u potpunosti “pokriti” iz proračuna; troškovi ureda koji služi za provedbu i nekih drugih projekata, a ne samo projekta za kojeg se izrađuje proračun, mogu se pokriti u određenom postotku. a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 151. 151. 1. PRORAČUN PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 5. Ostali troškovi, usluge (other costs, services): - publikacije - studije, istraživanje - financijska revizija - troškovi evaluacije - prijevodi - financijske usluge – bankovne usluge su neprihvatljiv trošak - troškovi seminara i konferencija - troškovi vidljivosti a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 152. 152. 1. PRORAČUN PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 6. Ostalo (other): - svi troškovi koje očekujete u provedbi aktivnosti, a niste ih mogli staviti u gornje dijelove proračuna 7. Zbroj prihvatljivih izravnih troškova (zbroj 1 – 7) 8. Pričuva za nepredviđene troškove (contingency reserve): - iznose maksimum 5% od prihvatljivih izravnih troškova (7) - ne mogu se trošiti bez suglasnosti ugovornog tijela a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 153. 153. 1. PRORAČUN PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 9. Zbroj prihvatljivih direktnih troškova (7+8) 10. Indirektni (administrativni)troškovi (indirect costs): - mogu iznositi maksimalno 7% prihvatljivih direktnih troškova - u ovu skupinu troškova mogu ući troškovi koji se ne nalaze u gore navedenim skupinama - po završetku projekta, pri izradi izvješća, nećete trebati prilagati financijsku dokumentaciju vezane uz te troškove, ali je morate čuvati jer je naknadne revizije projekta mogu zatražiti a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 154. 154. 1. PRORAČUN PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 11.Porezi, doprinosi u naravi (ako je primjenjivo) 12.Ukupni prihvaćeni trošak (10 + 11) a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 155. 155. 2. OBRAZLOŽENJE TROŠKOVA U ovoj tablici troškove treba detaljno obrazložiti i to: - u stupcu “ clarification of the budget items” - opisno pojasniti svaku proračunsku stavku i time dokazati nužnost predviđenih troškova te svaki trošak dovesti u vezu sa svakom aktivnosti uz koju je vezan a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 156. 156. 2. OBRAZLOŽENJE TROŠKOVA - u stupcu “justification of the estimated costs” treba obrazložiti kako se došlo do iznosa pojedinog troška, na čemu se on temelji, navesti izvore gdje se to može provjeriti a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 157. 157. 3.OČEKIVANI IZVORI FINANCIRANJA - doprinos Europske unije - financijski doprinos prijavitelja, suprijavitelja i ostalih donatora - direktni prihod od projekta – ukoliko se ostvari prihod na projektu (npr. od prodaje priručnika koji je nastao kao rezultat aktivnosti) – taj se prihod odbija od EU dijela sufinanciranja - doprinos u naravi (ako je primjenjivo) – ukoliko u projektu navodite doprinos u naravi (npr. lokalni poduzetnici će iskopati kanale), to se prikazuje u proračunu, ali oni ne ulaze u ukupni trošak projekta a Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 158. 158. Sufinanciranje - kod projekata financiranih iz sredstava EU, nužno je da prijavitelj i suprijavitelj osiguraju dio sredstava iz vlastitih ili drugih izvora - u Uputama za prijavitelje naveden je maksimalni i minimalni iznos sufinanciranja od strane EU - iznosi su izraženi u postotku, ali također označavaju i apsolutne vrijednosti, s obzirom na minimalni i maksimalni iznos darovnice - razlog minimalnog iznosa financiranja od strane EU je osiguravanje da se prijavitelji u provedbi pridržavaju postavljenih pravila Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS
 159. 159. Sufinanciranje Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Size of grants Any grant requested under this Call for Proposals must fall between the following minimum and maximum amounts: minimum amount: € 50.000 maximum amount: € 120.000 Any grant requested under this Call for Proposals must fall between the following minimum and maximum percentages of total eligible costs of the action: Minimum percentage: 50 % of the total eligible costs of the action. Maximum percentage: 85 % of the total eligible costs of the action (see also Section 2.1.4). The balance (i.e. the difference between the total cost of the action and the amount requested from the Contracting Authority) must be financed from sources other than the European Union Budget or the European Development Fund. Where a grant is financed by the European Development Fund, any mention of European Union financing must be understood as referring to European Development Fund financing. Primjer iz Uputa za prijavitelje
 160. 160. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Pitanja?
 161. 161. Program e-misija – CCI - IKS – SZPD - SOS Hvala na pažnji! Centar za civilne inicijative (regionalni centar podrške) Adresa: Božidara Adžije 22, 10 000 Zagreb T: 01 4819 516 F: 01 4920 795 E-mail: cci@e-misija.info Web : www.cci.hr Voditeljica programa: Mirela Despotović Uredovno vrijeme: pon-pet: 09.00-15.00 Centar za civilne inicijative (regionalni centar podrške) Adresa: Božidara Adžije 22, 10 000 Zagreb T: 01 4819 516 F: 01 4920 795 E-mail: cci@e-misija.info Web : www.cci.hr Voditeljica programa: Mirela Despotović Uredovno vrijeme: pon-pet: 09.00-15.00 Kontakt:

×