Zalantza dantza2

994 views
880 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
155
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zalantza dantza2

 1. 1. Zalantza-dantza
 2. 2. Argitaraldia: 2.a. BERRITUTAUrtea: 2000© Euskal Autonomia Erkidegoko AdministrazioaArgitaratzailea: Herri Arduralaritzaren Euskal ErakundeaInprimategia: Itxaropena, S.A. Araba kalea, 45 20800 ZarautzISBN:L. G.:
 3. 3. SARRERA Nola idatzi behar da: bidai bat ala bidaia bat, dohan ala doan, gutxi gorabehera ala gutxi gorabehera? Zein hitz proposatzen du Euskaltzaindiak: artxiba -ri ala artxibozain, kotxe ala auto, sailordetza ala sailburuordetza? Hauetatik zeinda zuzena: lagunduko dizut ala lagunduko zaitut, lau milana pezeta ala launamila pezeta? Esaldi jatorrak al dira hauek: alkateak paper garrantzitsu bat jolas -ten du udaletxean, dekretuek aldaketa ezberdinak jasan dituzte? Nork ez dizkio noiz edo noiz horrelako galderak egin bere buruari, testu batenaurrean dagoela? Gehienok, ezta? Bada, horientzat idatzi dugu liburuxka hau,hain zuzen ere, eguneroko lanean sortzen zaizkigun dudak argitzeko asmoarekin. Zalantza-dantza handia bildu dugu hemen: ortografiari, hiztegiari, morfolo-giari eta joskerari dagozkie denak, eta modu egokian antolatu nahian, hurrenkeraalfabetikoan jaso ditugu. Badute azalpen labur eta ulergarri bana, ez baita gureasmoa gramatika arauemaile bat egitea edo guk baino gehiago dakitenei (askobaitira) ezer irakastea. Beharrezkoa iruditu zaigunean adibideak ere sartu ditugu,azalpen horien osagarri, gehien-gehienak administrazioko benetako idazkietatikateratakoak. Barruko edukiari buruz, bi ohar. Sarrera batzuetan hauek aurkituko dituzu:“erabili euskara batuan, euskara baturako erabili...”. Horiek ez dira, ezta gutxia-go ere, gure aginduak, Euskaltzaindiaren Hiztegi batuan jasotakoak baizik. Bestealde batetik, askotan izartxodun (*) hitz edo adibiderik topatuko duzu. Zer esannahi du horrek, izarra duten guztiak gaizki daudela? Ez. Horrekin esan nahi dugu,oro har, berba edo esamolde horiek desegokiak direla; kontuz, ordea!, desegoki-tasun horien artean aldeak daudelako. Batzuetan, Euskaltzaindiaren argitalpene-tan eta gramatiketan gaitzetsitako kontuak jaso ditugu, eta horiek argi eta garbidira baztertzekoak; beste batzuetan, berriz, han-hemen salatu izan diren erabileraberri-okerrak eta erdarakadak, eta horiekin ezin Aita Santua baino santuagoaizan. Beste era batera esateko, kalko eta erdarakada horiek ez dira denak mailaberekoak; are gehiago, batzuk hain daude sartuta gure hizkuntzan, akaso euska-raren kalterako baino haren osagarri baitira. Zure esku gelditzen da, hortaz,horiek onartzea, zalantzan jartzea edota bazter uztea. 5
 4. 4. Honelako lan xumeetan gertatu ohi denez, ezin izan dugu dena sartu, eta ez dugu nahi izan, gainera; bakar-bakarrik irakurriko dituzu, beraz, gure iritziz administrazioko eguneroko jarduna oztopatzen duten hizkuntza-auziak, beti ere, irtenbide egoki eta adostutakoak lagun. Azken batean, Zalantza-dantza honek pizgarri nahi du izan Administrazioa euskaraz aritu dadin eta lan horretan kalita- tezko idazkiak zabal ditzan. Horretarako balio badu, gu pozik. EGILEAK HAEEko Administrazio Hizkeraren Atala6
 5. 5. Zalantza-dantza AA ITSAT S I A AHitz hauek, beste hitz askoren artean, -a itsatsia dute: abantaila, aitzakia, anaia, animalia,arnasa, bidaia, burdina, egia, eliza, erregina, familia, feria, gauza, giltza, habia, ideia, jus -tizia, kontzientzia, paisaia, panpina, pertsonaia, premia, probintzia...Eta atzizki hauekin osatutako hitzek ere bai:-keria atzizkia: alferkeria, azpikeria, handikeria...-kuntza atzizkia: hezkuntza, hizkuntza, aurrerakuntza, hobekuntza, irakaskuntza...-(t)eria: gazteria, gizateria, ontziteria...Horrek esan nahi du -a dutela erabili behar ditugula:*Ez du aitzakirik jarri. *Txorakeri galanta esan du.Ez du aitzakiarik jarri. Txorakeria galanta esan du.ABAR ( * E TA ABAR LUZE BAT )Euskaltzaindiak adierazi duenez, *eta abar luze bat esamolde desegokia da. Bestalde, etaabar-en ohiko laburdura etab. da.*Lan baldintzak, soldatak, jai-egunak eta abar luze bat.Lan baldintzak, soldatak, jai-egunak eta abar.Lan baldintzak, soldatak, jai-egunak eta abar eta abar/eta beste asko.ADINDUN/ADINGABE(KO)IZOk (HAEEko Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak) bi hitz horiek bultzatzen ditu hemezortziurteko muga horretatik gorakoentzat eta beherakoentzat, hurrenez hurren.ADITZAREN ASPEKTUA ( *EMATEN DIDAZU LIBURUA?)Gaztelaniaren eraginez, geroaldiaren tokian, orainaldia erabiltzeko joera izaten dugu, batezere aginduak ematean edo mesedeak eskatzean.*Oraintxe jartzen da. *Joaten gara kalera? *Ematen didazu liburua?Oraintxe jarriko da. Joango gara kalera? Emango al didazu liburua?*Esaten diozu, mesedez, beranduago joango naizela.Esaiozu, mesedez, beranduago joango naizela.Eta baita orainaldia, iraganaren tokian ere.*Napoleon Korsikan jaiotzen da 1769an.Napoleon Korsikan jaio zen 1769an. 7
 6. 6. A Zalantza-dantzaADITZERA EMAN/*JAKITERA EMAN/*EZAGUTZERA EMANEuskaltzaindiaren esanetan, jakitera eman baino egokiagoa da aditzera eman.*Jakitera eman diot datorren astean amaituko dela eskabidea aurkezteko epea.*Ezagutzera eman diot datorren astean amaituko dela eskabidea aurkezteko epea.Aditzera eman diot datorren astean amaituko dela eskabidea aurkezteko epea.ADOS ( * A D O S TASUNERA HELDU, ADOSTU)Adostasunera heldu edo adostu baino hobe ados jarri, bat etorri, elkar hartu...*Alderdiak, luze eztabaidatu ondoren, adostasunera heldu dira.Alderdiak, luze eztabaidatu ondoren, ados jarri dira.A G U R E / AT S OHitz markatuak dira biak, gutxiespen balioa dute askorentzat, eta ezin erabil daitezke adi -neko-ren sinonimo oso balira bezala.*Atso-agureentzako bidaia politak antolatu ditu udalak.Adinekoentzako bidaia politak antolatu ditu udalak.AHAL/ALAhal izatea: zerbait gertatzeko edo egiteko ezintasunik, eragozpenik ez izatea.Al: galderak egiteko aditzaren aurrean jartzen den hitza.*Egin ahal dezakegu hori? *Al baduzu, egizu.Egin al dezakegu hori? Ahal baduzu, egizu.AHALDUN/ALDUNDIHitz hauek, maiz, gaizki idazten ditugu: h-rik ez duenari h-a jartzen diogu eta alderantziz.Ahaldun: herriak hautatutako ordezkaria (h-a duela).Aldundi: ahaldunek osatzen duten erakundea (h-rik gabe).*Aldun Nagusia Ahaldundira etorri da.Ahaldun nagusia Aldundira etorri da.AHALERAAskotan, inongo beharrik gabe eta gehiegitan erabiltzen dugu ahalera.*Mendi honetatik paisaia zoragarria ikus daiteke.Mendi honetatik paisaia zoragarria ikusten da.Gainera, adizki horiek (daiteke, dezake...) ahalmena adierazten dute. Zalantza edo hipote-sia azaltzeko beste baliabide batzuk daude: baliteke, antza (denez), omen...*Ordutegia berriro aldatu dutela-eta, aztertzaileak haserretu daitezke.Ordutegia berriro aldatu dutela-eta, litekeena da aztertzaileak haserretzea.AHAZTUAhaztu aditzak -t(z)en edo -t(z)ea har ditzake, baina adiera desberdinarekin. Ez da gauzabera:8
 7. 7. Zalantza-dantza APosta elektronikoaren bidez mezua bidaltzen ahaztu zait (lehen banekien, bainaahaztu egin zait).Posta elektronikoaren bidez mezua bidaltzea ahaztu zait (mezua bidali beharnuen, baina ahaztu).A I PAT I T I SAipatu, aipatutako... beharrik gabe erabiltzen ditugu maiz. Gogoratu euskaraz erakusleakdauzkagula aurreko zerbaiten edo norbaiten erreferentzia egiteko.*Udalean batzorde bat sortu da. Aipatutako batzorde horren lana...Udalean batzorde bat sortu da. Batzorde horren lana...Udalean batzorde bat sortu da eta horren lana...AIRE GIROTU/*HAIZE GIROTUErabili aire girotu euskara batuan.A I T Z I N / A N T Z I N A / *A I N T Z I N AEsan nahi duguna aurre bada, erabili aitzin euskara batuan. Esan nahi duguna aspaldi bada,erabili antzina.*Zure aintzinean eseri zen eta aintzinako gauzak kontatu zituen.Zure aitzinean eseri zen eta antzinako gauzak kontatu zituen.Era berean, gogoratu, hitza antzinatasuna dela eta ez *aintzinatasuna.ALDIRIKO TREN/*I N G U R U T R E NErabili aldiriko tren.A LT U / H A N D ISarritan, handi-ren tokian, gaztelaniaren eraginez, altu erabiltzen dugu.*Lanpostu honetara maila altuko jendeak eman du izena.Lanpostu honetara maila handiko jendeak eman du izena.Bestalde, kontuan izan handi idatzi behar dela, eta ez *haundi.ANDRE/ANDEREAndere Iparraldeko forma da; Euskaltzaindiak andre hobesten du euskara baturako.ANTI-Hitzak sortzerakoan, anti- aurrizkia erabiltzeko joera handia dugu, konturatu gabe euska-raz bestelako bideak ere baditugula horretarako.*Antikonstituzionala. *Antimonarkikoa.Konstituzioaren aurkakoa. Monarkiaren aurkakoa.A N T Z E M A N / AT Z E M A NMaiz ageri dira bata bestearen ordez. Antzeman aditza igarri aditzaren parekoa da; atze -man, berriz, harrapatu aditzarena (eta zenbaitetan aurkitu-rena). 9
 8. 8. A Zalantza-dantzaAntzeman diot ez dela hemengoa.Azkenean atzeman dute lapurra.A R A U - Z AT I A KArau-zatien izendapenak egiterakoan, askotan, zalantzak izaten ditugu. Hona hemenItzultzaile Zerbitzu Ofizialak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko itzultzaileen oni-ritziarekin hobetsi eta gomendatutakoa:Gaztelaniaz EuskarazTítulo TituluCapítulo KapituluSección AtalArtículo ArtikuluPárrafo (artikuluaren zati zenbakiduna) ParagrafoApartado (paragrafoaren zati letraduna) Idatz-zatiA R A Z I / *E R A Z IEuskaltzaindiak arazi erabiltzea gomendatzen du, salbuespen bakarrarekin: adierazi. Gogoraezazu aditz-oinari, hau da, -tu eta -i bukaerak kenduta gelditzen zaigun formari (sar-, ikus-...)lotuta idatzi behar dela: iraunarazi, ezagutarazi, geldiarazi..., eta aditza -a bokalaz amaitzenbada, -a bakarrarekin idatziko dugula: *aldaarazi/aldarazi, *koordinaarazi/koordinarazi...ARAZOArazo hitza, aukeran, gehiegi erabiltzen dugu. Dena da arazo administrazioan. Horrekin ezdugu esan nahi gaizki dagoenik; bai, ordea, hitz hori benetan “arazoa” denerako erabilibehar dela. Ez dezagun erabili arazo hitza, beraz, adierazi nahi duguna gaia, gertaera,auzia... bada.*Gaurko bilerako bigarren gaia udaltzainen kontratazioa da. Arazo horri dagokionez...Gaurko bilerako bigarren gaia udaltzainen kontratazioa da. Gai horri dagokionez...A R R AT S A L D E Z / A R R ATSALDEAN (GOIZEZ, EGUNEZ...)Noizkoa den ez badakigu, arratsaldez. Eta, noizkoa den (atzokoa, gaurkoa…) badakigu,berriz, arratsaldean.Lana arratsaldez (goizez, egunez...) egiten dugu.Lana atzo arratsaldean (goizean, eguerdian...) bukatu genuen.A R R E TA ( * A R R E TA DEITU)Gaztelaniazko llamar la atención-ek adiera bat baino gehiago har ditzake euskaraz; halaere, behin eta berriz jotzen dugu *arreta deitu erdarakadara.*Bere zapata gorriek arreta deitu zidaten.Bere zapata gorriek atentzioa eman zidaten.Bere zapata gorriak deigarriak gertatu zitzaizkidan.Ez nintzen gutxi harritu, neska zapata gorriekin ikustean.*Arreta deitu zion, zapatak zikin eramateagatik.Errieta egin zion, zapatak zikin eramateagatik.10
 9. 9. Zalantza-dantza A*Gustuko du toki guztietan arreta deitzea.Gustuko du toki guztietan nabarmentzea.A RT X I B O Z A I N / *A RT X I B A R IErabili artxibozain edo agirizain euskara batuan.ASKO, LUZE, HANDIA (*BERO ASKO EGITEN DU)Hauek guztiak nahastu egiten ditugu sarritan.Asko/gutxi: ZENBAT galderari erantzuten diote. Izen zenbakarriekin edo neurgarriekinerabiliko ditugu.Luze/labur, handi/txiki, gogor/leun: hauek NOLAKOA galderari erantzuten diote, izenneurgaitzekin erabiltzen dira eta intentsitatea adierazten dute.*Gose asko pasa dute. *Min asko egin dit. *Asko maite zaitut.Gose handia pasa dute. Min handia egin dit. Oso maite zaitut. Maite-maite zaitut.*Denbora askoan egon zen zain. *Arantxak Amaiaren antz asko du.Denbora luzean egon zen zain. Arantxak Amaiaren antz handia du. Arantxa Amaiaren antz-antzekoa da.ASMOZ (*EGIN ASMOZ)Euskaltzaindiaren arabera, egiteko asmoz, joateko asmoz, eztabaidatzeko asmoz eta tradi-zioa duten horrelako egiturak erabili behar ditugu, eta ez *egin asmoz, *joan asmoz, *ezta -baidatu asmoz. Hala ere, kontuan izan, beti ere naturalagoak direla hauek: egiteko asmo -tan, egiteko asmoarekin...*Hori egin asmoz abiatu da.Hori egiteko asmotan abiatu da.Hori egiteko asmoarekin abiatu da.AT X I L O T U / *D E T E N I T UErabili atxilotu euskara batuan.A U R K I T U / B I L AT UMaiz, nahastu egiten ditugu. Lehena (bilatu) bestea (aurkitu) lortzeko ahalegina da.*Aurkitu ondoren bilatu egin dut.Bilatu ondoren aurkitu egin dut.Zenbaitetan, aurkitu aditza erabil genezake egon aditzaren ordez, baina, ez da komenigehiegikeriaz erabiltzea.*Gizon bat aurkitzen da teilatuan. *Gaur gaizki aurkitzen naiz.Gizon bat dago teilatuan. Gaur gaizki nago.*Guggenheim museoa Bilbon kokatuta aurkitzen da.Guggenheim museoa Bilbon dago. 11
 10. 10. A–B Zalantza-dantzaAURREALDE, AURREKO ALDE/*A U R R E K A L D EErabili aurrealde edo aurreko alde, eta atzealde edo atzeko alde euskara batuan.AURREANZenbaitetan, gaztelaniaren bidetik, -(r)en aurrean egitura gehiegi erabiltzen dugu.Errekurtsoak, adibidez, beti norbaiti jartzen zaizkio, eta ez norbaiten aurrean.*Alkatearen aurrean errekurtsoa aurkeztu du.Alkateari errekurtsoa aurkeztu dio.AUTO, BERIBIL/KOTXEErabili auto edo beribil euskara batuan. Hala ere, kotxe hitza zalgurdi, bagoi, eta abarrenkidea denean edo Hegoaldean haurrak eramatekoa denean bakarrik erabiliko dugu mailajasoan.A U T O N O M I A ( - )/AUTONOMI PROZESUA/*PROZESU AUTONOMIKOAProzesu autonomikoa, arazo burokratikoak... (izena+izenondoa) baino egokiagoak diraeuskaraz autonomia-prozesua, burokrazia-arazoak... (izena+izena). Hala ere, bigarrenzatiko izenondoa (autonomikoa) aurrera ekartzeak, askotan, lanak ematen dizkigu, eta hitz--elkarketa gaizki egiten dugu: *autonomiko prozesua, *burokratiko arazoak...Bestalde, gogoratu, hitz elkartuetako lehen hitzak bukaeran -ia dutenean, -a hori kendutanahiz kendu gabe idatz daitekeela: autonomi prozesua/autonomia prozesua/autonomia--prozesua (zeren eta -a kenduz gero, ezin baita-jarri). Gaizki dagoen bakarra hau da: auto -nomi-prozesua.B A D A / *B A BEuskara mintzatuan onartzekoa da ba forma, maila neutroari bada forma dagokion arren.Euskara idatzian, aldiz, hobe bada.BAIKOR/EZKORPertsonak izaten dira baikorrak/ezkorrak. Bestelakoetan erabili: positiboa/negatiboa,ona/txarra, egokia/desegokia...*Emaitza baikorra izan da.Emaitza ona/positiboa/itxaropentsua izan da.BAINOKonparazioetan, zalantza izaten dugu: baino inguruko osagai biek kasu-marka hartu beharote dute ala bakar batek? Eta batek hartu behar badu, zeinek ote? Tradizioaren arabera, biekhartu behar dute kasu-marka:12
 11. 11. Zalantza-dantza B*Gure gelan, bost ikasle baino gehiagok gainditu dute azterketa.*Gure gelan, bost ikaslek baino gehiago gainditu dute azterketa.Gure gelan, bost ikaslek baino gehiagok gainditu dute azterketa.BALDINTZAMaiz, gaztelaniaren eraginez, baldintza hitza gehiegi eta tokiz kanpo erabiltzen dugu.Askotan, baldintza hitza baino egokiagoa da egoera hitza erabiltzea.*Gela baldintza txarrean dago.Gela egoera txarrean dago.Gela txarto dago (erregistroaren arabera).BALDINTZAK (ZURRUMURRU-BALDINTZAK)Zenbait esalditan, zurrumurrua tarteko bada, inongo baldintzarik ez egon arren, baldintzarenondorioa adierazten duten aditzak erabiltzen ditugu, gaztelaniaz ere hala erabiltzen direlako.*Iturri batzuen arabera, Espainiako Erregea uda honetan ezkonduko litzateke.Iturri batzuen arabera, Espainiako Erregea uda honetan ezkonduko da/ ezkontzekoada/ezkontzekotan da.B A L I AT UBaliatu aditzak aditz erregimen diferenteak har ditzake, adieraren arabera:1. zaio aditza: inori zerbait edo norbait baliagarri gertatu (zuk esandakoa baliatu zaio).2. da aditza: zer edo zer egiteko norbait edo zerbait erabili; (-z) kasu atzizkia eskatzen du (zuk esandakoaz baliatu da).3. du aditza: erabili adierarekin (lan horren egiteko, liburu asko baliatu dituzte).BALIO/BALOREZenbaitetan, nahastu egiten ditugu:Balioa: kostua, prezioa, salneurria.Balorea: lagunarteko hitza da; maila neutroan hobe kemena, adorea.*Zein da aterki honen balorea? *Horrek dik balioa, horrek!Zein da aterki honen balioa? Horrek dik balorea, horrek! (kemena)Zenbat balio du aterki honek?*B A N K U/ *Z E N T R OAskotan, banco edo centro bezalako hitzak ikusten ditugunean, itzulpen zuzena egin etabanku edo zentro idazten dugu, konturatu gabe, horretarako euskarak badituela bestelakohitzak ere: etxe, -tegi, egoitza, gordailu...*Datu bankua. *Zaharren zentroa.Datutegia. Zaharren egoitza.Datu-gordailua. Zaharren etxea.BARNEAN EGON/*BARNE EGON*-(r)en barne egon forma okerra da; -(r)en barnean egon erabili behar dugu. 13
 12. 12. B Zalantza-dantza*Kafea ere prezioaren barne dago.Kafea ere prezioaren barnean dago.Bide batez esan behar dugu barnean hitzak lekua adierazten duela nagusiki, eta, askotan,behar ez den tokian erabiltzen dela.*Hitzaldien barnean erakusketa bat ere badago.Hitzaldien egitarauan erakusketa bat ere badago.Hitzaldiekin batera erakusketa bat ere badago.B AT / - AGaztelaniazko un/una guztiak ez dira beti bat euskaraz.*Baimen bat behar da hara sartzeko. *Alfer bat zara.Baimena behar da hara sartzeko. Alferra zara, itzela!Ez gaitezen, ordea, beste muturrera joan eta bat guztiak debekatu.Behin batean, herri txiki batean, neskatila bizkor eta bihurri bat bizi zen.Hori da gizon bat, jatorra, eskuzabala... eta inoiz gezurrik esango ez dizuna.Ez ahaztu zehaztugabetasun handiagoa adierazi nahi denean, -(r)en bat erabil dezakegula.Gogoratu horrelakoak mugagabean jarri behar direla, eta ez singularrean, ez pluralean.*Dei bat baldin badago, bideratu egin beharko da.*Deiaren bat/Deien bat baldin badago, bideratu egin beharko da.Deiren bat baldin badago, bideratu egin beharko da.Deirik badago, bideratu egin beharko da.Azkenik, bat osagaia duten hainbat hitz idazterakoan zalantza egiten dugu askotan. Honahemen hitz horietako batzuk nola idatzi:bat-batean *bapateanbat-bateko *bapatekobat-batekotasun *bapatekotasunbatik bat *batipatbat eginbat-egitebatean (gurasoekin batean bizi da bere etxean; bata etortzearekin batean joanda bestea).batera (guztiek batera oihu egin zuten; nirekin batera doa nire itzala; zu iris -tearekin batera abiatuko naiz).bat ere (ez du bilera bat ere huts egin).B ATEZ BESTE/*B ATA Z B E S T EErabili batez beste eta batez bestekoa euskara batuan.Batez beste egunean hamar saltzen ditut.Batez besteko matematikoa atera behar da.B AT Z U KForma hauek erabaki ditu Euskaltzaindiak batzuk-en deklinabideari dagokionez:14
 13. 13. Zalantza-dantza Bbatzuk (batzuk etorri dira).batzuek (batzuek egin dute).batzueibatzuen (batzuengan, batzuengana, batzuengandik, batzuen baitan, etab.).batzuekinbatzuezbatzuentzatbatzuetanbatzuetakobatzuetarabatzuetatik/batzuetarikHorrenbestez, kontuz honelakoekin:*Batzutan etortzen da. *Etxe batzutan ez dago argirik.Batzuetan etortzen da. Etxe batzuetan ez dago argirik.*Batzuk badakite hori. *Gizon batzu etorri dira.Batzuek badakite hori. Gizon batzuk etorri dira.Gaztelaniaren eraginez, bat eta batzuk erabiltzen ditugu huts-en ordez, izenondoei balioenfatikoa emateko.*Inozo batzuk zarete! *Alfer batzuk dira arduradun horiek.Inozo hutsak/galantak zarete! Alfer hutsak/itzelak dira arduradun horiek.B E G I R ATU DIZUT/ZAITUTBi adiera ditu begiratu aditzak: so egin eta zaindu. Esanahiak aditz laguntzailearen bidezbereizten ditugu:Begiratu dizut (so egin, behatu).Begiratu zaitut (babestu, zaindu).BEHARUste zabal baten arabera, joan behar naiz gaizki dago, eta joan behar dut zuzen, baina,kasu honetan, ustea ustel; izan ere, biak ondo daude.B E H I N - B E H I N E K O / *P R O B I S I O N A LErabili behin-behineko euskara batuan.B E N E TA K O / *B E N E TAZKO, PRESAKO/ *P R E S A Z K OBatzuetan, beste hitz batzuen analogiaz edo, berez erabili behar genukeen -ko atzizkiarenordez, -zko atzizkia eransten dugu, eta horregatik nonahi entzun eta irakurtzen dira benetazkoeta presazko bezalakoak. Euskara batuan, ordea, benetako eta presako edo presakako erabili.BER-/BIR-Sarriegi erabiltzen da aurrizki hau, erdarazko re- aurrizkiaren eraginez: batzuetan, ondo;besteetan, ordea, txarto. Gainera, nekez esan daiteke egokitasunaren eta gehiegikeriarenarteko muga non dagoen. Horregatik, erabilera okerrak eta larregizko errepikapenaksaihesteko, ulerterrazagoa eta egokiagoa izaten da berriz edo berriro erabiltzea. 15
 14. 14. B Zalantza-dantza*Berresan Berriz esan*Birplanteatu Berriz mahairatu*Berraztertu Berriz aztertu*Zerbaiti berrekin Zerbait berriz egiten hasi*Soldatak berregokitu Soldatak egokitu*Igandean berragertuko da Karmona Igandean jokatuko du Karmonak berriz*Petrolioa birfindu Petrolioa finduBERA/BERDINBera ez da berdin hitzarekin nahasi behar.Bera: gauza bakarra da, baina behin baino gehiagotan errepikatzen da:Senar bera daukate bi andre horiek, jakinaren gainean egon barik (senar berabientzat).Ikusten denez, bera hitzak baino ez du deklinabide marka hartzen: senar bera.Berdin: elkarren antza duten gauza bi edo gehiago.Zure jantzia eta nirea oso antzekoak dira, berdinak dira (jantzi bana).Bestalde, bera hitzak badu beste zeregin bat: aurreko hitzak adierazten duena azpimarra-tzea, nor eta..., norekin eta... esapideen antzera. Eta lehen azaldu dugun erabileran ez beza-la, aurreko hitzak ere hartzen du deklinabide marka.Sailburuak berak eman dizkigu zorionak.Alkatearekin berarekin egin nuen topo oporretan.BERANDU(AGO)/GERO(AGO)Gaztelaniazko tarde hitzak bi adiera ditu: berandu eta gero. Beharbada, buruan konturatugabe erdara darabilgulako, nahasi egiten ditugu biak.Gero: beste zerbaiten ondoren adierazten du, puntualitatearekin edo garaiz ibiltzearekininolako zerikusirik gabe, hau da, segida kronologiko hutsa adierazten du. Erabil litekegeroago; esaterako, demagun batek esan duela Kolon 1475ean heldu zela Ameriketara;orduan, hauxe erantzun beharko:*Ez horixe! Askoz beranduago heldu zen: 1492an, hain zuzen ere.Ez horixe! Askoz geroago heldu zen: 1492an, hain zuzen ere.Berandu: atzerapena adierazten du; hau da, behar den ordua edo sasoiaren ondoren, etagoiz edo sasoiz hitzen kontrakoa.Jon berandu heldu da: bilera zazpietan zen arren, zortzietan heldu da.Beranduago erabili ahal izateko, behar-beharrezkoa da lehenago berandu bat erabili izana.Esaterako, demagun bilera bat seietan genuela, baina Jon sei eta erdietan heldu dela, etaMiren, ordea, zazpietan; hortaz:Jon berandu heldu da eta Miren beranduago.BEREZI/BEREIZIEz elkarrekin nahastu. Berezi izenondoa da.Bilera berezi bat egingo dugu arazoa konpontzeko.16
 15. 15. Zalantza-dantza BBereizi, ordea, aditza da, eta ez besterik.Proposamenaren alde onak eta txarrak bereizi zituen batzordeko kideak.B E R R E S K U R ATUGaztelaniaz recuperar erabiltzen den guztietan, berreskuratu erabiltzera jotzen dugu.Euskaraz, baina, beste esapide batzuk erabili behar dira hainbat egoeratan. Esaterako:*Ostiraleko bilerak berreskuratuko dira.Berriz bilduko gara ostiraletan.Hau ere, erdarakada nabarmena da:*Buruan kolpea hartu eta minutu baten ondoren berreskuratu zuen konortea.Buruan kolpea hartu eta minutu baten ondoren etorri zen bere onera/konortera.BERRIA/BESTE BAT (*GOL BERRIA SART U )Berri hitzak honako esanahi hauek ditu:– Erabili, hondatu edo urratu gabea: oinetako berriak nituen, zuk zapaldu arte.– Orain-oraingoa, egin berria: ogi berriaren usaina maite dut.– Aurreko zerbaiten ordezkoa: zuzendari berria izendatu dute.Hala ere, badirudi beste adiera bat hasi dela zabaltzen. Gertakari batzuen zerrendan zerbaiteransten dela adierazteko erabiltzen dugu, beste bat erabili beharrean. Adiera berri horiokerra eta tradizio gabea da.Horren ondorioz, esapide oker eta gaizki ulertze ugari sortarazten du: *garaipen berri batlortu, *gol berri bat sartu, *eraso berri bat jasan... zerrenda luzea osa genezake. Bistandago ez dagoela garaipen zaharrik, ez gol zaharrik, ezta eraso zaharrik ere, eta argi dagohorietan guztietan beste bat erabili behar dugula: beste garaipen bat, beste gol bat, besteeraso bat...Inoiz, biak izan daitezke zuzenak, baina ondo erreparatu esan nahi dugunari, okerrik ezegiteko.Proposamen berria egin digute (aurrekoa bertan behera utzi dute eta harenordezko proposamena egin digute).Beste proposamen bat egin digute (aurrekoaz gain, badugu beste proposamen batmahai gainean).BESTEKontuz, beste izenlaguna erabiltzerakoan!*Beste gola sartu digute. *Beste gauza ere esan zuen.Beste gol bat sartu digute. Beste gauza bat ere esan zuen.BESTERIK EZDuda egiten dugu askotan besterik ez esapidea erabiltzean, besterik horren aurreko hitzapluralean badago: liburuak besterik ez dut irakurtzen... ala ez ditut? Hona erantzuna: bes -terik da esapide horretan aditzaren objektua: besterik ez dut idatzi behar dugu.*Txostenaren ondorioak besterik ez nituen azpimarratu.Txostenaren ondorioak besterik ez nuen azpimarratu. 17
 16. 16. B Zalantza-dantza*Hitzaldira lagunak besterik ez zaizkio etorri.Hitzaldira lagunak besterik ez zaio etorri.B E T I E R E /*BETI EREErabili betiere euskara batuan, bai beti hitzaren indartzailea denean, bai nolanahi ere adie-razten duenean.Betiere egongo naiz zure kezkak entzuteko prest.Entzule gutxi etorri ziren hitzaldira, baina betiere hasi egin ginen.BEZALA ( * A M E R I K E TARA JOAN ZEN ARTZAIN BEZALA)Ezin dira gaztelaniazko como guztiak bezala-rekin ordezkatu. Batzuetan ez da ezer jarribehar.*Bost urtez aritu zen Donostian irakasle bezala.Bost urtez aritu zen Donostian irakasle.Eta beste egitura batzuk ere erabil daitezke.*Zuzendari bezala, ez dut zertan fitxatu.Zuzendari naizenez/naizen aldetik, ez dut zertan fitxatu.Halaber, ez dira gauza bera (-n) bezala eta -(e)nez.Bezala: Besteak esandakoarekin bat egiten dugu edo esandakoa egiazkotzat jotzen dugu.Irratiak esan duen bezala, prezioek gora egingo dute.Iñakik esan bezala, baldintza horiek onartezinak dira.-nez: Ziurtasun txikiagoa dago. Erlatibizatu-edo egiten da esandakoa.Irratiak esan duenez, prezioek gora egingo dute.Iñakik esan duenez, baldintza horiek onartezinak dira.BEZALA/BEZALAKOEz nahastu bezala eta bezalako hitzak.Bezalako hitzak NOLAKOA galderari erantzuten dio, eta bezala hitzak, ordea, NOLA gal-derari. Hortaz, ez dira gauza bera:Zuk nahi zenuen bezala egin dute irudia (modu berean egin dute irudia).Zuk nahi zenuen bezalakoa egin dute irudia (nahi zenuen itxura bera du irudiak).Kontuz ibili –tzea bukaera duen sintagma bat badugu. Euskaltzaindiaren iritziz, badirudinominalizazioak ezin duela bezalakoa hartu, bezala baizik.*Liburua idaztea barruak hustutzea bezalakoa izan da.Liburua idaztea barruak hustutzea bezala izan da.Gero eta sarriago entzuten dira honelako esaldiak:*Tomatea eta uraza bezalako gaiak, garestitu egingo dira.Hobe hala nola, besteak beste edo esaterako esapideak erabiltzea.Zenbait gai garestitu egingo dira, hala nola, tomatea eta uraza.Zenbait gai garestitu egingo dira, esaterako/besteak beste, tomatea eta uraza.18
 17. 17. Zalantza-dantza BB I D E S A R I / O R D A I N L E K U / *P E A J EErabili bidesari (autobidea erabiltzeagatik ordaindu ohi dena) eta ordainleku (bidesariaordaintzeko lekua). Euskaltzaindiak *peaje hitza gaitzetsi du.Europistas enpresak bidesaria garestitu egin du.Altubeko ordainlekuan auto-ilara luzeak izan dira.BIHURKARIAK (*AURPEGIA GARBITU NAIZ)Esaldi bihurkarietan honako esamoldeak aurkitzen ditugu. Argi ibili!*Bota egin da leihotik behera.Bere burua bota du leihotik behera.*Etorriko ote den galdetzen naiz.Etorriko ote den galdetzen diot neure buruari.Bestalde, zenbait aditzekin bihurkaritasuna adierazi nahi dugunean (jantzi, garbitu...), esa-molde desegokiak erabiltzen ditugu. Ikusi adibideak:Jantzi naiz. Garbitu zara.*Galtzak jantzi naiz. *Hortzak garbitu zara.Galtzak jantzi ditut. Hortzak garbitu dituzu.Bidenabar, gogoratu *nire burua, *zure burua... gaizki daudela, neure burua, zeureburua... dira zuzenak.Plurala erabiltzen dugunean, burua singularrean gordeko dugu.*Gauzak ez badira ondo ateratzen *geure buruak botako ditugu leihotik.Gauzak ez badira ondo ateratzen geure burua botako dugu leihotik.B I H U RT U / B I L A K ATU ( * A L K ATEAN BILAKAT U )Askotan, gaztelaniazko egituran oinarrituta erabiltzen ditugu bihurtu eta bilakatu aditzak.Galdera ez da zertan bihurtu...? Aitzitik, zer bihurtu...? da galdera zuzena.Bihurtu aditzaren aurreko hitza bakarrik badago, mugagabean jarri behar dugu.Printzesa igel bihurtu da (ez, ordea, igel batean, ezta igel bat ere).Ura ardo bihurtu zuen (ez, ordea, ardoan, ezta ardotan ere).Ostera, lagunduta-edo baldin badago, hau da, ondoan zerbait baldin badu (izenondoa, izen-laguna, adjektibo konparatiboa, erlatibozko perpausa, etab.) artikulua eskatzen du askotan.Lehengo lantegia parke publikoa bihurtu dute.Emakumerik ederrena bihurtu zen.Inork nahi ez duen zabortegia bihurtu nahi dute auzoko pagadia.B I TA RT E A NOnargarria bakarrik bi ekintzak batera egiten direnean: fotokopiak egiten dituzun bitarteannik kafeak ekarriko ditut.*Zuzendariari soldata igo zioten bitartean, teknikariok lehengo moduan geratu ginen.Zuzendariari soldata igo zioten, baina teknikariok lehengo moduan geratu ginen. 19
 18. 18. B Zalantza-dantzaBIZI/BIZITZA/BIZIMODUNahiz eta Euskaltzaindiak bi hitzen arteko bereizketa oraindik argitzeke daukan, askokhonela bereizten dituzte bizia eta bizitza:Bizia biologikoa da: bizia galdu, bizia kendu, bizia eman, bizia barkatu...Bizitza, ordea, kronologikoa: Jesusen bizitza; jaiotzatik heriotzara, bizitzako egun guztie-tan, zintzo jokatu zuen...Bizimodu hitzak, berriz, bizitzeko modua edo bizibidea adierazten du.Eguneroko bizimodua iluna eta tristea iruditzen zaio.Bizimodua irabazteko lan egin behar izan zuen.BIZKAITIK ZUBEROARA/*B I Z K A I ATIK ZUBERORAIzen berezi hauek, beste batzuen artean, amaierako -a galdu egiten dute deklinatzerakoan:Peñacerrada-Urizaharra, Erribera Beitia, Zigoitia, Bizkaia, Forua, Mallabia, Mañaria,Azkoitia, Azpeitia, Hondarribia, Mutiloa...*Bizkaiatik *Foruako *AzkotiakoBizkaitik Foruko AzkotikoBaina NON kasuan deklinatzerakoan, amaierako -a hori berriro hartzen dute.*Bizkain *Forun *AzkoitinBizkaian Foruan AzkoitianLeku-izen batzuek, ordea, -a itsatsia dute, eta horiek, deklinatzerakoan, ez dute amaierako-a galtzen. Kontuz, beraz, hitz hauekin: Arrazua-Ubarrundia, Barrundia, Laguardia,Valdegovía, Zuia, Lemoa, Mungia, Ondarroa, Plentzia, Alegia, Donostia-San Sebastián,Getaria, Lasarte-Oria, Olaberria, Ordizia, Pasaia, Errenteria, Zaldibia, Zestoa, Nafarroa,Zuberoa...*Donostira *Zuberora *PlentzikoDonostiara Zuberoara PlentziakoB O L U N TA R I O / *B O L O N D R E SErabili boluntario euskara batuan.B O R R O K AT U / D A N T Z AT U / J O L A S T UAditz horietan guztietan, izan aditza erabili:*Irabazi arte borrokatuko dugu.Irabazi arte borrokatuko gara.*Lehertu arte dantzatu genuen.Lehertu arte dantzatu ginen.*Baratzean jolastu dute.Baratzean jolastu dira.Hala ere, badirudi are jatorragoa dela borrokan egin, dantzan egin, jolasean ibili, museanegin... esapideak erabiltzea.Irabazi arte egingo dugu borrokan.20
 19. 19. Zalantza-dantza B–DLehertu arte egin genuen dantzan.Baratzean ibili dira jolasean.B O S G A R R E N / *B O S T G A R R E NEuskara batuan bosgarren erabili.B O S PA S E I / *B O S T PASEI, L A U Z PA B O S T / *L A U PA B O S TErabili bospasei eta lauzpabost euskara batuan.B O TA ( * S I E S TA BOTA )Azkenaldian bota gehiegi ikusten da euskaraz.*Senargaia bota. *Siesta bota.Senargaia egin. Siesta egin.Lagunarteko elkarrizketetan edo antzekoetan erabil daitekeen arren, hizkera-maila jaso edozainduetan egokiagoa dirudi bestelakoak erabiltzea.*Kargutik bota dute. *Administrazioari bota dio errua.Kargutik kendu dute. Administrazioari leporatu/egotzi dio errua.Faltan bota ere ez da esapide egokia euskaraz.*Faltan botatzen dut.Haren hutsa/hutsunea sumatzen dut.Haren zuloa gelditu da/nabari da.B U K ATU (*GAIAREKIN BUKAT Z E K O )Batzuetan, ez da zuzena -(r)ekin bukatu egitura:*Afariarekin bukatu zuen. *Gai horrekin bukatzeko...Afaria bukatu zuen. Gaia amaitzeko...Afaltzen, dena jan zuen. Gaiari amaiera emateko...BURUTUAskotan, egin adiera ematen zaio, gaztelaniazko llevar a cabo horrekin nahastuta. Ostera,amaitu esan nahi du aditz honek, eta ez egin ezta gauzatu ere.*Hiruhileko honetan sei bilera burutuko ditugu.Hiruhileko honetan sei bilera egingo ditugu.DAGOENEKO/HONEZKERO DSarri askotan nahastu egiten dira.Honezkero: ziurtatu gabeko ustea adierazten du:Zazpiak dira: honezkero etxean izango da (etxean dagoela uste dugu). 21
 20. 20. D Zalantza-dantzaDagoeneko: zerbait egiaztatua adierazten du, kontu jakina da:Dagoeneko heldu da lanera: oraintxe bertan jaso dut haren mezu bat ordenagailuan.Iraganaz ari bagara, hobe ordurako:Zazpietan deitu nion bulegora, baina ordurako etxerako bidean zegoen.DAGOKIONEZ/DAGOKIONEANGaztelaniazko en lo que respecta esapidea euskaraz ematean dagokionez forma zuzenarenlekua ari da hartzen dagokionean forma desegokia. Arrazoia, ezin argiagoa izan: itzulpenhitzez hitzekoa eginez, erdarazko en hori -ean bihurtzen dugu. Baina forma bakoitzak badubere erabilera-eremu egokia:Dagokionez: erdarazko en lo que respecta, en lo concerniente... esapideen ordain egokia.*Bigarren gaiari dagokionean, erabateko desadostasuna agertu zuen.Bigarren gaiari dagokionez, erabateko desadostasuna agertu zuen.Dagokionean: denborazkoa denean bakarrik, NOIZ galderaren erantzuna baita. Ezin duaurrekoa ordezkatu.*Txanda dagokionez izango du hitz egiteko aukera; ordura arte, hobe du isilik egon.Txanda dagokionean izango du hitz egiteko aukera; ordura arte, hobe du isilik egon.D ATAZale ugari dituen arren, egitura hau ez da zuzena gutunen amaierako data ematean:*Zumaia, 2000ko urriak 22.Horren ordez, honako hauek erabili euskara batuan:Zumaia, 2000ko urriaren 22a.Zumaian, 2000ko urriaren 22an.Urriak zazpi egitura, aposizioan erabili beti, aurretik emandako zerbaiten azalpen gisa etakoma artean. Eta, kontuz!: zenbakiak ezin dezake deklinabide-markarik hartu.*Ekainak zazpian itxiko da izena emateko epea.Ekainaren zazpian itxiko da izena emateko epea.*Hilak zazpian, datorren asteazkenean,egingo dugu bilera.Datorren asteazkenean, hilak 7, egingo dugu bilera.DELAKOOso ezagun ez den hitzen bat edo erdarazko hitzak euskarazko testuinguru batean aurkez-teko balio du. Kontu handiz erabili behar dugu, gehiegikeriak egin gabe. Bestela, halakomonotonia hartuko du gure testuak, eta, beharbada, erdal egiturak euskal ordainez adiera-zi ezina agerian utziko.PRI delako alderdiak irabazi du berriz ere Mexikon.Partido Revolucionario Institucional delakoak irabazi du berriz ere Mexikon.Ahal dela, beste bide batzuk ere erabili, hala nola izeneko, deritzan, monotonia hausteko,edo hobe, hitz arrotzaren adieraren azalpena.Alderdi Iraultzaile Instituzionala (PRI) berriz atera da garaile hauteskundeetan.Azken hogei urteotan Mexikon agintean dagoen PRI alderdiak irabazi du berriz.22
 21. 21. Zalantza-dantza DBestalde, kontuan izan delako hori aditzaren aldiaren eta numeroaren arabera aldatzen dela.Short direlako galtzamotzak.Fakir zelako batek nolako gauzak egiten zituen ikustera joan ginen.DENA/GUZTIA (*LAGUN DENAK)Euskaltzaindiaren ustez, dena zenbatzailea bakarrik doa, ondoan lagunik gabe, eta, hortaz,zalantzazkotzat jotzen ditu honelakoak:Lagun denak etorri ziren. Proposamen denak onartu ditu.Beraz, hobe honelakoak erabiltzen baditugu:Denak etorri ziren. Denak onartu ditu.Guztia zenbatzailea, ordea, bakarrik nahiz izen batekin joan daiteke.Lagun guztiak etorri ziren. Proposamen guztiak onartu ditu.Guztiak etorri ziren. Guztiak onartu ditu.DENDAEuskaltzaindiak erabaki du Hiztegi Batuan denda eta salgaia bereizita edo marrarekin lotu-ta idatzi behar direla.*altzaridenda *gozodenda *liburudendaaltzari-denda gozo-denda liburu-dendaaltzari denda gozo denda liburu dendaD E PA RTA M E N T U / D E PA RTA M E N D UEz nahastu hitz biok:Departamendu: Frantziako administrazio-barrutia.Departamentu: saila.*D E R R I G O R R E ZForma okerra euskara batuan; erabili derrigorrean, nahitaez, ezinbestean...Bestalde, Euskaltzaindiak derrigor, derrigorrezko eta derrigortu euskara batuan onartzendituen arren, honako hauek hobesten ditu: nahitaez, nahitaezko, behartu.D E S A G E RT UEgia da oso hitz praktikoa dena (batez ere erdaratik itzulpenak egiteko). Baina zerbait edonorbait galdu dela adierazteko badugu baliabide gehiago: izan ere, galdu aditzak edertobetetzen du batzuetan desagertu bihurri horren lekua.*Hizkuntza asko eta asko desagertu dira munduan mende honetan.Hizkuntza asko eta asko galdu dira munduan mende honetan.*Etxetik desagertu da.Etxetik falta da.*Itsasoan bi itsasontzi desagertu dira.Itsasoan bi itsasontzi galdu dira. 23
 22. 22. D–E Zalantza-dantzaBaita honako hauek ere: itsasoratu zenetik ez dago bere berririk, ez dakigu ezer lagunhorretaz...DESBERDINGaztelaniazko diferentes edo diversos hitzak ez ditugu beti desberdintasuna adieraztekoerabiltzen. Batzuetan, multzo bateko osagarriak zehaztu gabe aipatzeko erabiltzen ditugu.Horrek arazo ederra dakar euskaraz zeregin horretan desberdin hitza erabiltzen dugunean.Hobe, horren ordez batzuk, zenbait, hainbat edo guztiak.*Formatu desberdinetan aurkeztu zuten egitasmoa.Hainbat formatutan aurkeztu zuten egitasmoa.*Legebiltzarreko alderdi desberdinak bat etorri ziren bozketan.Legebiltzarreko alderdiak/alderdi guztiak bat etorri ziren bozketan.D E U S E Z TAT U / *D E U S E Z T UErabili deuseztatu euskara batuan.D I Z I P L I N A / *D I S T Z I P L I N AErabili diziplina euskara batuan.D O K U M E N T U / *D O K U M E N T OErabili dokumentu edo agiri euskara batuan.DUELA/ORAIN DELA1. Singularrean beti.*Orain direla lau urte... *Dituela bost urte...Orain dela lau urte... Duela bost urte...2. Deklinabidea.NOIZ?Duela lau urteNOIZ ARTE?Duela lau urte(ra) arte Orain dela lau urte(ra) arteNOIZTIK?Lau urtetik hona Duela lau urtetik Orain dela lau urtetikEDADE, EDADEKO, EDADETU EHitz hauei buruz Euskaltzaindiak hauxe dio: edade, edadeko, edadetu: herri-mailakoak,Hegoaldekoak; forma hobetsiak hauek dira: adin, adineko, adindu.24
 23. 23. Zalantza-dantza EE D U K I / *E D U K I NErabili eduki euskara batuan, bai aditza denean bai izena denean.E G I N (*TONTOA EGIN)Horrelakoetan tontoarena egin edo tonto-plantak egin da zuzena, ez tontoa egin.*Tontoa egiteari uzteko esan zion irakasleak.Tontoarena egiteari uzteko esan zion irakasleak.Tonto-plantak egiteari uzteko esan zion irakasleak.EGONDenborazko egituretan erabiltzen dugunean, zalantza izaten dugu askotan: bi ordu, biorduz ala bi ordutan? Zalantzarik ez: denak ondo daude.Bi ordu egon nintzen zure zain.Bi ordutan egon nintzen zure zain.Bi orduz egon nintzen zure zain.EGON/ARI IZANLanean nago esaten badugu, batek baino gehiagok egingo du barre: izan ere, askok etaaskok bereizten dituzte egon, batetik, eta ari izan/ibili/jardun bestetik.Egon: estatikoa-edo da, antza. Kontraesana izango litzateke mugimendua eskatzen duenekintza egon aditzarekin adieraztea. Horregatik, hasierako lanean dago bihurria lanean daedo lantokian dago erabiliz ordezkatu beharko genuke, NON galderari erantzun nahibadiogu behintzat.Ari izan/ibili: ekintza dinamikoa adierazten du. ZERTAN galderari erantzun nahi badiogu,ari izan erabili beharko dugu hasierako esaldiaren ordez: lanean ari da edo laneandabil/dihardu.*Gorpuen bila daude gau eta egun.Gorpuen bila dabiltza gau eta egun.*Txarto jokatzen dago.Txarto jokatzen ari da.*Beti gauza bera esaten dago.Beti ari da gauza bera esaten.E H U N E K O / *P O RT Z E N TAIA; PORT Z E N TA J EErabili ehuneko euskara batuan. Euskaltzaindiak ez du portzentaia hitza jaso; eta portzen -taje baino ehuneko hobesten du.EHUNEKOAKEuskaltzaindiaren arau-proposamen baten arabera, ehunekoetan bi kopuru agertuko zaiz-kigu (%5). Batak multzoa adierazten du (oro har, 100 erabili ohi da), eta besteak azpimul-tzoa. Multzoa adierazten duen zenbakia hizkiz adierazteko erabili ohi diren kasuak dira:‘tik’ eta ‘ko’. 25
 24. 24. E Zalantza-dantzaGizonetan, ehuneko hamar...Gizonetan, ehunetik hamar...Azpimultzoari dagokionez, mugagabean adierazi ohi da (ezaguna ez bada).Gizonetan, ehuneko/etik zazpiØ (%7) azkarra da.Gizonetan, ehuneko/etik zazpik (%7k) badaki.Hala ere, ehuneko mugatu eta jakin batez ari bagara (lehenago aipatu dugulako edo eza-guna delako), artikulua sartu behar da.Gutxi iruditu zait bankuan eman didaten %6a.E H U N K A / *E H U N D A K AErabili ehunka euskara batuan, milaka bezala.EKIN ( * I RTETEARI EKIN)Geure testuak edertu nahi ditugunean, kalitatea kantitatean datzalakoan, larregi luzatzenditugu esaldiak, esapide bihurrituak eta behar ez diren errepikapenak erabiliaz.Joera horren erakusgarri izaten da ekin aditzaren gehiegizko erabilpena, askotan, erdaraz-ko proceder a perifrasiaren berdina eginez. Nork ez ote du holakorik inoiz erabili?*Trenak irteteari ekin zion. Trena irten (egin) zen.*Zinegotziek botoa emateari ekin zioten. Zinegotziek botoa eman (egin) zuten.*Idazkariak akta irakurtzeari ekin dio. Idazkariak akta irakurri (egin) du.E L K A RT E / E R K I D E G O / K O M U N I TAT EErabili Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Erkidegoa.EMAN (*ARAZOAK EMAN DIRA)Zenbait esapidetan eman aditza oker erabiltzen dugu, esapide horiek gaztelaniaz dar adi-tzarekin egiten ditugulako.Aditz honekin ezin ditugu, inoiz ere, gertatu, jazo edo izan aditzak ordezkatu.Beraz, hauek baino:*Futbol-txapelketako azken jardunaldian sei berdinketa eman dira.*Arazo hori hamasei urteko gazteen artean ematen da....hobe hauek:Futbol-txapelketako azken jardunaldian sei berdinketa gertatu/jazo/izan dira.Arazo hori hamasei urteko gazteen artean gertatzen da.Horrela ateratzen dira urratsak eman, hitzaldia eman... esapideak ere. Ohitura berri sama-rra da, euskarak berezkoagoa baitu horietan egin aditza erabiltzea: urratsak egin, hitzaldiaegin...ERAMAN (*ONDO ERAMATEN GARA)Gehiegitan erabiltzen dugu aditz hau, erdaratik hartutako hainbat egituraren eraginez.26
 25. 25. Zalantza-dantza E*Gobernuak daraman politika.Gobernuaren politika.Gobernuak duen politika.*Ardura hori daraman epailea.Horretaz arduratzen den epailea.Ardura hori duen epailea.*Bilbora daraman bidea.Bilboko bidea.Bilbora doan bidea.*Ondo eramaten gara.Ondo konpontzen gara.E R A N S K I N / *E R A S K I NErabili eranskin euskara batuan.E R A N T Z U K I Z U N / *E R A N T Z U N K I Z U NErabili erantzukizun euskara batuan.ERANTZUNKalkoaren mugan, batzuetan.*Diputatuaren ustez epaiak aurreikuspenei erantzun die.Diputatuaren ustez epaiak espero zena eman du.*Erabaki horrek ez dakit zer nahiri erantzun dion.Erabaki hori ez dakit zer nahiren ondorio den.E R A S O / *E R A S O T UEraso da aditza, ez erasotu, eta NOR-NORI-NORK kasuan (dio) erabiltzen da.*Elkar erasotu zuten gobernuak eta sindikatuek.Elkarri eraso zioten gobernuak eta sindikatuek.Dena den, orainaldian erasotzen erabili.ERDARA/GAZTELANIAGero eta jende gehiagok erabiltzen du erdara hitza gaztelania-ren sinonimotzat; bainaerdara dira euskara ez diren beste hizkuntza guztiak, esate baterako: frantsesa, ingelesa,alemana...Bide batez, esan dezagun Euskaltzaindiak gaztelania hitza hobesten duela, gaztelera-renkaltetan.ERDIA/ERDIAKItxura guztien arabera, singularrean jokatzen diren multzo osoekin (gorputza, osasuna,odola, artaldea, jendea, Donostia, mundua...) erdia erabili ohi da: 27
 26. 26. E Zalantza-dantzaGorputz erdia gaitzak jan zion.Gerra bizian dabil munduaren erdia.Jendearen erdia ikastarorik gabe geratu da.Aldiz, pluralean jokatzen diren taldeekin (gauzak, gizonak, zorrak, jaiak, donostiarrak...)erdiak erabili ohi da:Donostiarren erdiak falta ziren.Gure hizkerak hitzik erdiak latinetik hartu ditu.Gure irakurlerik erdiek oso gogoko dute aldizkaria.EREErreferentzia egiten dion hitzaren edo sintagmaren atzean erabili behar dugu beti.Gaur ERE sailburuek bilera egingo dute Ajuria Enean (atzo beste bilera bategin zuten).Gaur sailburuek ERE bilera egingo dute Ajuria Enean (jende ugarik egingo dubilera, horien artean, sailburuek).Gaur sailburuek bilera ERE egingo dute Ajuria Enean (sailburuek gauza askoegin behar dute, besteak beste, bilera bat).Gaur sailburuek bilera egingo dute Ajuria Enean ERE (sailburuek bilera batbaino gehiago egin behar dute gaur, eta horietako bat, Ajuria Enean).Hala ere, ez da modu egokian erabiltzen maiz:*Lehendakariak ere esan du...*Ere (bai) esan du lehendakariak langabeziak behera egin duela.*Etorri den lankide berria bilbotarra da ere.E R L ATIBO ALFERREKOAKErlatibozko perpaus asko errazago eman daitezke.*Euskal Herrian garrantzitsuenak diren lau sindikatuak...Euskal Herriko lau sindikatu garrantzitsuenak...*Badira langile asko pozik ez daudenak.Langile asko ez daude pozik.*ERREGUAK ETA GALDERAKOraindik ere erabiltzen da formula hori, akta askori amaiera emateko; baina erregua hitzaknolabaiteko menderakuntza adierazten duenez, hobe dugu beste honetaz baliatzea: eska -riak eta galderak.ESAN (*BAKARRIK ESAN...)Esan, aipatu, adierazi eta horrelako aditzak laguntzailerik gabe erabiltzen ditugu batzue-tan. Horrenbestez, honako esaldiak ateratzen zaizkigu:*Amaitzeko, bakarrik esan, hamabost egun daudela errekurtsoa aurkezteko.Amaitzeko, bakarrik esan nahi dut hamabost egun daudela errekurtsoa aurkezteko.Egia esan egitura erabil daiteke, bai, nahiz eta beste modu batzuk ere badiren horretarako:egia esanda, egia esanik, egia esateko, egia esatearren...28
 27. 27. Zalantza-dantza EE S K U I N /* E S K U B IErabili eskuina euskara batuan. Eskuma hitzak Bizkaiko marka du, eta Euskaltzaindiakeskuina hobesten du. Eskubi ez erabili euskara baturako.E S TA N D A R / *S TA N D A RErabili estandar euskara batuan.E TA ERDIAK/T’ERDIEuskaltzaindiak arautu duenez, bata ala bestea idazteko, testuinguruari erreparatu behar zaio.Orduak nahiz zenbatzeko gauzak adierazteko: eta erdiak. Agurretan eta antzerakoetan enfasiaemateko: t’erdi (testu horietan helburua ez baita zenbatzea).Ordu bat eta erdiak dira.Jaun-andreok, agur t’erdi!E TA GERO (*BILERA ETA GERO)Eta gero aditzarekin batera joaten da: bildu eta gero, erabaki eta gero...; ez, ordea, izena-rekin: *bilera eta gero, *erabakia eta gero... Horretarako badago beste modurik: bilerarenondoren, erabakiaren ondoren.ETZANA (LETRA ETZANA)Letra etzana edo italikoa zeregin hauetarako erabiltzen da:– Liburu, eskultura, film, argazki eta abarren izenburuak adierazteko.– Beste hizkuntzetako hitzak markatzeko (performance, collage, world music).– Hitz baten adiera berezitua markatzeko (egia edo ni-a filosofian).– Hitz arrunt bat nabarmendu edo azpimarratzeko, hitz arrunta izanik idazle edo egileak nolabait asmo eta esanahi nabarmenagoaz jantzi nahi duenean.EZAGUTU (*EUSKARA EZAGUTZEN DU)Jakin aditzaren ordez agertzen zaigu barra-barra.*Ingelesa ezagutzen du/*Ingelesaren ezaguera du.Badaki ingelesez.Beste batzuetan, gaztelaniaren eraginez, izan, ukan, egin eta antzeko aditzak ordezkatzenditu.*Bere egitasmoak porrota ezagutu zuen hasiera-hasieratik.Bere egitasmoak porrot egin zuen hasiera-hasieratik.EZIK/IZAN EZIK/EZ EZIKItxuraz, behintzat, berdin samarrak izan arren, ezberdinak dira esanahiari dagokionez.Azter ditzagun hirurak.1. Aditzekin erabil daiteke ezik:Zuk lagundu ezik/ezean, ez dut lana inoiz bukatuko (laguntzen ez badidazu, alegia).2. Salbuespen-adieran izan ezik erabili behar dugu beti. 29
 28. 28. E–F–G Zalantza-dantza*Denak joan ziren bilerara, kulturako zinegotzia ezik.Denak joan ziren bilerara, kulturako zinegotzia izan ezik.3. Bestalde, ez ezik bereizita idatzi: *ezezik. Ez bakarrik... baita... esan nahi du eta beha-rrezkoa du ere partikula.Gramatikako zuzentasuna ez ezik/ez eze, egokitasuna ere ziurtatu behar da.E Z K U TAT U / *I Z K U TAT UErabili ezkutatu eta ezkutuan euskara batuan.FROGA/PROBA FEz dute esanahi bera.Frogatu aditzaren esanahiak badu nolabaiteko lotura egia/gezurra baieztatzearekin.Ezin da inor erruduntzat jo, frogarik gabe (baieztatu).Probatu besterik da: 1. indarrak neurtzea; 2. edariak dastatzea.Azterketa-probetan hamabost puntu lortu ditu (neurtzeko).Alkatea bera izango da sagardoa probatzeko egunean (dastatzeko).F U N T Z I O N A R I O / *F U N T Z I O N A R IErabili funtzionario euskara batuan.-GABE GAdingabe, amaigabe, arduragabe, baliogabe, bukatugabe... horrela idazten dira, ez berei-zita (*adin gabe) edo marrarekin (*adin-gabe).G A I X O / *G A I S OErabili gaixo eta gaixorik euskara batuan.GARRANTZITSU (*SUTE GARRANTZITSU BAT )Gero eta hiztegi pobreagoa daukagu, eta horrela, adjektibo batekin gauza asko adierazi nahidugu. Gaur egun, gaztelaniaren eraginez akaso, dena da garrantzitsua.*Istripu garrantzitsu bat gertatu zen.Istripu larri bat gertatu zen.30
 29. 29. Zalantza-dantza G*Langabeziak jaitsiera garrantzitsua ezagutu du.Langabeziak behera egin du nabarmen.GAURKOAN/GAURGaurkoan zerbaiten laburpena edo jarraipena denean erabil daiteke. Esate baterako: atzo -ko prentsaurrekoan ez zuen ezer argitu, baina gaurkoan bai. Horrenbestez, gaurkoan ezinda jarri gaur hitzaren lekuan.*Gaurkoan lehendakaria Madrilera joango da.Gaur lehendakaria Madrilera joango da.G A U Z ATU ( * Z U Z E N K E TA GAUZAT U )Horrelako aditzak (gauzatu, garatu, burutu, ekin...) neurririk gabe zabaldu dira euskaraz,esanahi argirik ez izan arren. Gehienetan, perifrasiak egiteko balio dute, hau da, esanahiosoko aditz bat baztertu eta, bere ordez, abstrakziora jotzeko.*Esne berezi horren salmenta botiketan gauzatzen da.Esne berezi hori botiketan saltzen da.GEHIENGO ( * H E R R I TARREN GEHIENGOA)Beharbada gaztelaniaren eraginez, gero eta gehiagotan aurkitzen dugu honako egitura hau:NOREN + gehiengoa, kontuan izan gabe beste hau ere badagoela eta jatorragoa dela eus-karaz: NOR + gehienak.*Funtzionarioen gehiengoak baiezko botoa eman du.Funtzionario gehienek baiezko botoa eman dute.G E R ATU ( * A R R O PA ONDO GERAT U )Gaztelaniaren kalko nabaria da hainbat egituratan.*Gonbidatuta geratu da.Gonbidatu dute.*Alkandora hori oso ondo geratzen zaizu.Alkandora horrek oso ondo ematen dizu.G E RTAT UAditz hau, berez, jazo eta izan aditzen sinonimoa izan daiteke: ezbehar bat gertatu da bule -goan. Dena dela, azken boladan, perifrasiak egiteko erabiltzen ari da, hau da, esanahi osokoaditz bat baztertu eta, bere ordez, abstrakziora jotzeko.*Bost langile hilik gertatu dira.Bost langile hil dira.G I Z A G A I X O / *G I Z A G A J O, *G I Z A R A J OErabili gizagaixo euskara batuan. Hitz honek errukarria-edo esan nahi du, eta gizonezkoeibakarrik dagokie; emakumezkoei, berriz, gajo, baina Euskaltzaindiaren arabera, lagun ar-tean bakarrik erabil daiteke. Gizon zein emakumeentzat gaixo hitzak balio du, lagunen baterrukarria dela adierazteko: lagun gaixoak!/Antton gizagaixoa!/Kattalin gajoa! 31
 30. 30. G–H Zalantza-dantzaGIZON (*L E G E G I Z O N)Ahaleginak egin behar ditugu sexismoaren aztarna guztiak euskaratik saihesteko.Horrelakoak dira ondorengoak, lanbideko gizon-emakumeak aipatzeko erabiltzen ditugu-nean: legegizon, bulegogizon, gerra-gizon, basagizon, elizgizon, olagizon, plazagizon...Horiek gizonezkoak bakarrik izendatzeko balio dute. Horien lekuan beste hauek erabilibehar ditugu pertsona guztiak (gizon zein emakume) izendatzeko: legelari, bulegari, sol -dadu/gerrari, baso-langile, eliztar, burdin langile, plazazale...-GO/-ERIAGaztelaniaz barra-barra sartzen ari dira hitz multzokariak, sexismoari aurre egiteko: profe -sorado, alumnado, población fumadora... Guk, auzoko ohituren morroi izan ohi garenez,horrelakoak esaten eta idazten ditugu maiz: irakaslegoa, ikasleria, populazio erretzailea...kontuan izan gabe irakasleak, ikasleak eta erretzaileak erabat neutroak direla euskaraz.Nolanahi ere, gogora ezazue, Euskaltzaindiaren arabera, -go ezin dela erabili multzoakadierazteko, plurala hobesten duela horretarako, eta neurriz erabiliz gero, -eria atzizkia:langileria/*langilego.GOGOA DAUKAT / *GOGOAK DAUZKATGogo hitza normalean singularrean erabiltzen da:*Lanean hasteko gogoak dauzkat. *Zurekin hitz egiteko gogoak dauzkat.Lanean hasteko gogoa daukat. Zurekin hitz egiteko gogoa daukat.GOSE, EGARRI, BELDURGogora dezagun, era horretako sentipenak izan/egon aditzez adierazten direla.Gose naiz, egarri naiz.Goseak nago, egarriak nago.Beldur naiz berandu helduko ote naizen.Noren beldur zara?Orain; sentipen horiei, “handi”, “txar” etab. bezalako adjektiboren bat edo zenbakiren bateransten badiegu, orduan, badirudi eduki/ukan aditzak erabiliagatik esapidea ez dela haintrakets gelditzen.Ez zeukan gose txarra.Gose handia dauka/gose-gose da/oso gose da.Beldur gaizto bat zuen.Ez daukat batere beldurrik/ez naiz batere beldur.G U R A S O A K / *A I TA KAitak, aitonak, semeak, jaunak, erregeak... hitzak erabiltzen ditugunean, kontu handia izanbehar dugu zeri egiten diogun erreferentzia, hitz egokia aukeratu ahal izateko.*Gaur aiten bilera izango da.Gaur gurasoen bilera izango da (bilerara aitak eta amak joango baitira).*Zure aitonak etorri dira.Zure aiton-amonak etorri dira (etorri direnak aitona eta amona baitira).32
 31. 31. Zalantza-dantza G–HGUSTURA, GUSTUKO/*GUSTORA, GUSTOKOErabili gustura, gustuko euskara batuan.GUTXI GORABEHERA/*G U T X I G O R A B E H E R A, *GUTXI GORA-BEHERAErabili gutxi gorabehera euskara batuan.G U T X I E N G O / *M I N O R I AErabili gutxiengo euskara batuan.H HHitz hauetan, askotan, h-a behar ez den lekuan jartzen dugu: h-rik ez duten hitzei h-a jar-tzen diegu, eta alderantziz. Honela idatzi behar ditugu (adi beltzei):H-rik gabe: Abil (trebea), aitzur, aizkora, alabaina, aran (fruitua), arbel, arkatz, arotz,arrisku, arroka, auzo, aztarna, deiadar, doan, erbeste, estu, iaz, ibai, ilargi, ildo, istorio(ipuina), leial, leun, neurri, orri (hosto), orrialde, ospitale, ostu, umore, ziur.H-arekin: bihurri, dohainik (baina doan), haran (ibarra), harea (hondarra), hari (joste -koa), harritu, harro, harrobi, haserre, heste, horma, hurko, lehia, lehiaketa, lehoi, leiho,oihal, oihan, oihartzun, oihu, saihestu.H A S I (*MUSIKAREKIN HASI)Gaztelaniaren eraginez, ZEREKIN gehiegi jartzeko joera daukagu euskaraz, batez ere hasi,amaitu, jarraitu eta antzeko aditzekin.*Aurkezpenarekin hasiko gara.Aurkezpena egiten hasiko gara.Aurkezpena egingo dugu jarraian.HAU GUZTIA/*GUZTI HAUEuskaltzaindiak dio hau guztia, horietan guztietan, horiekin guztiekin eta horrelako egitu-rak erabili behar direla. Hala ere, horiekin batera hau guztiau, hauek guztiok... ere erabildaitezke.H E R R I TA R / H I R I TA RGaztelaniaz ciudadano, ciudadanía... esaten dutenez, geuk ere, euskal hiritarrak, hirita -rrentzako argibideak eta horrelakoak erabiltzen ditugu neurri gabe. Baina ez al dira natu-ralagoak euskaraz honako hauek: euskal herritarrak, herritarrentzako argibideak...? 33
 32. 32. H–I Zalantza-dantzaHIZKUNTZA ( * H I Z K U N T Z - A R A Z O A K )Hitz hauek itsatsia dute amaierako -a: hizkuntza, kultura, literatura, natura, eliza, burdi -na. Dena dela, -a hori gal dezakete hitz elkarketan, baina hori gertatzen denean ezin dugumarrarik jarri.*Kultur-etxea *Hizkuntz-arazoakKultur etxea Hizkuntz arazoakKultura etxea Hizkuntza arazoakKultura-etxea Hizkuntza-arazoakH O B E / *H O B E A G OGaur egun askotan entzuten da *hobeago hobe-ren ordez.*Oraingo itzulpenak aurrekoak baino hobeagoak dira.Oraingo itzulpenak aurrekoak baino hobeak dira.Berdin gertatzen da hobe esaten dugunean hobeto edo hobeki behar lukeenean.*Hobe esan,... *Euskaraz hobe hitz egiten saiatuko naiz.Hobeto esan,... Euskaraz hobeto hitz egiten saiatuko naiz.Eta alderantziz, hau da, hobeto, hobe-ren ordez, lehenak NOLA galderari erantzuten bai-tio, eta bigarrenak, NOLAKOA galderari.*Hobeto lan hori hobe egiten baduzu.Hobe lan hori hobeto egiten baduzu.*Hobe esan txartzat jotzen du Euskaltzaindiak; erabili hobeto esanda edo hobeki esanda.I G A R R I / *I G E R R I iErabili igarri euskara batuan.Gastua igarri gabe egiten dugu.IGOErabilera okerra:*Burtsa bi puntuz igo da.*Burtsa bi puntutan igo da.Lehen adibidea irakurrita, badirudi bi punturi esker igo dela edo bi punturen bidez igodela. Bigarren adibidea irakurrita, berriz, badirudi gainerako puntuetan ez dela igo. Beraz,kasu hauetarako, irtenbidea bestelakoa da:Burtsa bi puntu igo da.34
 33. 33. Zalantza-dantza IIKUSPEGI (*IKUSPEGI HORRETAT I K . . . )Ikuspegi horretatik bezalako esamoldeak sarritan erabiltzen ditugu gaztelaniaren eraginez,gai bati segida emateko-edo. Horren ordez, badugu beste biderik euskaraz: alde horretatik,horiek horrela...I M A J I N AT U / *I M A G I N AT UBerez, imajina da elizetan-eta ikusgai dugun irudi bat (Ama Birjinaren imajina); hortaz,*imajina dezagun eta horrelakoak esan edo idatzi beharrean, hobe dugu, eta berezkoagogainera, ondorengoak: eman dezagun, demagun, egin dezagun kontu, jo ditzagun...I N G U R U M E N / *I N G U R U G I R OErabili ingurumen euskara batuan gaztelaniazko medio ambiente edo frantseseko environ -nement hitzen ordain.INOR, EZER (*EZ DA EZER EZ ENTZUTEN)Inguruko hizkuntzen bidetik, inor, ezer eta antzeko formak ez partikularik gabe erabiltze-ko joera dugu, ezetza adierazteko.*Nork esan du hori? Inork.Nork esan du hori? Inork ez.Beste batzuetan kontrakoa gertatzen da, eta ez partikula birritan errepikatzen dugu.*Hemendik ez da ezer ez entzuten.Hemendik ez da ezer entzuten.I N P E RT S O N A L A KAdministrazioak egiten dituen gauza guztien atzean baten bat dago, izena eta kargua duennorbait, alegia. Hori dela-eta, egilea ezkutatzen duten formak, ahal denean, baztertu eginbehar dira.*Gobernutik ekonomiaren garapena lortu nahi da.Gobernuak ekonomiaren garapena lortu nahi du.*Honen bidez jakinarazten zaizu behin-behineko zerrenda argitaratua izan dela.Honen bidez jakinarazten dizut behin-behineko zerrenda argitaratu dugula.IRABAZIHobe irabazi aditza erabiltzea, oraingo *garaipena lortu baino. Berdin gertatzen da galdueta *porrota jaso bikotearekin ere.I R A K A S G A I / *A S I G N AT U R AErabili ikasgai (lección) edo irakasgai (asignatura) euskara batuan.I R A K U R K E TA ( * I R A K U R K E TA POSITIBOA EGIN)Gaur egun irakurketarik baino ez da egiten esparru guztietan; baina, ez ahaztu euskarazmodu ugari dagoela honelako egiturak emateko.*Sailburuaren erantzunak irakurketa bikoitza du.Sailburuaren erantzuna bi aldetatik azter daiteke. 35
 34. 34. I Zalantza-dantza*Sindikatuek irakurketa positiboa egiten dute atzoko grebaren aurrean.Sindikatuek balioetsi egiten dute atzoko greba.I R I T Z I / *E R I T Z IErabili iritzi, irizpen, irizpide euskara batuan.I S L A / *I S L A D AErabili isla eta islatu euskara batuan, *islada eta *isladatu-ren ordez.I S O L AT UEuskaltzaindiaren arabera, aditz hori fisikaren eremuan bakarrik erabil daiteke. Bestela-koetan, bakartu eta bakandu aditzak proposatzen ditu.*Herri horretan etxe isolatu batzuk baino ez daude.Herri horretan etxe bakan batzuk baino ez daude.*Kutsatutakoak gela berezi batean isolatu dituzte.Kutsatutakoak gela berezi batean bakartu dituzte.ISTORIO/HISTORIAIstorio hitzaren sinonimo batzuk honako hauek dira: kontakizuna, pasadizoa, ipuina, ger -taera bitxia... Ez nahastu, beraz, historia hitzarekin.*Oso historia xelebreak kontatzen ditu beti.Oso istorio xelebreak kontatzen ditu beti.*Euskal literaturaren istorioa XVI. mendean hasi zen.Euskal literaturaren historia XVI. mendean hasi zen.ITXARON (*MIREN ITXARON DUT)Euskaltzaindiak esan duenez, objektua biziduna denean NOR-NORI-NORK (dio) kasuanerabili behar da aditz hori; eta gainontzekoetan, NOR-NORK kasuan (du).*Hizlaria ez dugu gehiago itxarongo.Hizlariari ez diogu gehiago itxarongo.*Bilboko autobusari hemen itxaron behar diozu.Bilboko autobusa hemen itxaron behar duzu.IZAERAGaztelaniari orpoz-orpo jarraituz, gehiegi eta beharrik gabe erabiltzen dugun hitza.*Izaera publikoko erakundeak.Erakunde publikoak.*Emango den baimenak behin-behineko izaera izango du.Behin-behineko baimena emango da.*IZENEZ EZAGUTUTalde bat izendatzerakoan maiz erabiltzen dugu horrelako egitura “...izenez ezagutzen dire -nak...”; baina, baditugu hori berori adierazteko modu hobeak.36
 35. 35. Zalantza-dantza I–J*EPSV izenez ezagutzen direnak.EPSV deritzenak/esaten zaienak.IZENZALEKERIAAtzizkien bidez aditzak zokoratu eta izen bihurtzen ditugu ustezko hizkera jasoan. Gaizkidaudela esaterik ez dago, baina euskaraz naturalagoa da aditzaz baliatzea.*Behin betiko zerrendarekin batera epaimahaiaren osaketa jakinaraziko da.Behin betiko zerrendarekin batera epaimahaia nortzuek osatuko duten jakinaraziko da.*Udalak parte hartuko du jaialdiaren antolakuntza eta sarreren salmentan.Udalak parte hartuko du jaialdia antolatzen eta sarrerak saltzen.*Debekatuta dago aparatu arriskutsuen instalakuntza eta erabilpena.Debekatuta dago aparatu arriskutsuak instalatzea eta erabiltzea.*Ez dugu konprobatu bere funtzionamendua. JEz dugu begiratu dabilen ala ez.J A R D U N / *I H A R D U NErabili jardun forma guztietarako: jarduna, jardunaldia, jarduera...JARRAITU (*BILERAREKIN JARRAITU)Objekturik ez badago du aditza erabili, eta aldiz, objektua baldin badago dio: lehengo bule -goan jarraitzen du lanean/nagusiak esandakoari jarraitu zion lana behar bezala amaituarte.Lehen esan dugun bezala, zerekin jarraitu forma okertzat jotzen da. Gauza bera gertatzenda beste aditz batzuekin ere: hasi, amaitu, eta antzerakoekin.*Bazkalostean jarraituko dute bilerarekin.Bazkalostean jarraituko dute bilera egiten.*Bihar hasiko naiz txostenarekin.Bihar hasiko naiz txostena egiten.Bestalde, jarraitu-ren esanahi berekoak dira honako hauek ere: aurrera joan, oraindik ezamaitu, bere horretan iraun, martxan egon...Ohitura horrek bizirik jarraitzen du gure herrian.Ohitura horrek bizirik dirau gure herrian.JASAN ( * A L D A K E TAK JASAN)Gaztelaniazko sufrir guztiak ez dira jasan euskaraz.*Dekretu-egitasmoak aldaketa batzuk jasan ditu.Dekretu-egitasmoak aldaketa batzuk izan ditu.Bidenabar, gogora dezagun *jasatzen txarto dagoela, eta jasaten esan behar dela, -n amaie-ra duten aditzetan bezala: irteten, eteten, egoten... 37
 36. 36. J–K Zalantza-dantzaJOANEz da egokia, mugimendurik ez dagoenean.*Datu guztiak bildu arte ez noa txostenik egitera.Datu guztiak bildu arte ez dut txostenik egingo.J O K AT U / J O L A S T UBereiztu beharra dago jokatu eta jolastu: jolastu umeek-eta egiten dute, inolako lehiarik gabesokasaltoan jolastu, panpinekin jolastu...; jokatu, aldiz, zerbait jokoan dagoenean, baitaumeen artean bada ere, kartetan jokatu, futbolean jokatu, pilotan jokatu, dirua jokatu...Zertan edo zer dira ohiko formak: futbolean jokatu, xakean jokatu... eta dirua jokatu, fut -bol partida bat jokatu...*Pilotalekuan ezin da futbolera jolastu.Pilotalekuan ezin da futbolean jokatu.Bestalde, kontuan izan jolastu esateko beste bide hauek ere baditugula euskaraz: jolaseanibili, jolas egin, jolasean ari izan...*KASUA KEpaitegietan auziak edo auzigaiak izaten dira, ez kasuak.*Kasu horretan oraindik ez dute lekukoek deklaratu.Auzi horretan oraindik ez dute lekukoek deklaratu.*Kasu horrek ez du eraginik izango lanpostu banaketan.Auzigai horrek ez du eraginik izango lanpostu banaketan.KASUANBeharrik gabe erabiltzen dugu askotan, eta ez dio informaziorik gehitzen esaldiari.*Titularraren gaixotasunaren kasuan, ordezkoa jarriko da haren tokian.Titularra gaixorik badago, ordezkoa jarriko da haren tokian.*Akats larriak egiten diren kasuetan ez da azterketa zuzentzen jarraituko.Akats larriak egiten direnean ez da azterketa zuzentzen jarraituko.- K E TAErdarazko -ción bukaeraren ordez erabiltzen dugu sistematikoki, baina batzuetan ez daegokiena, esaterako:*oposaketa oposizio*koordinaketa koordinazio*inprimaketa inprimatze38
 37. 37. Zalantza-dantza KKIKIRIKI!-Ki atzizkia sarri erabiltzen da modu-aditzondoak egiteko, eta askotan beharrik gabe, ozen -ki hitz egin zuen edo ozen hitz egin zuen gauza bera baitira. Gaztelaniazko -mente bukae-radun adjektiboak mailegatzerakoan ere erabiltzen dugu: formalki, demokratikoki, ofizial -ki... Baina, badira beste bide batzuk ere gauza bera esateko.*Obra legalki egiteko baimena behar da.Obra legez egiteko baimena behar da.Obra lege barruan egiteko baimena behar da.*Arazoa sakonki aztertu behar da.Arazoa sakon aztertu behar da.- K O / - TA K ONOLAKO galderari erantzuten dioten sintagmetan -ko erabiliko dugu.*Hiru hankatako mahaia. *Bost orritako txostena.Hiru hankako mahaia. Bost orriko txostena.Oinarrian zenbatzaileren bat dagoenean eta adina, prezioa, neurria, pisua... adieraztenduten izenlagunak osatzen direnean ere, -ko hobesten da.*Bost kilometrotako bidea. *Hiru urtetako umea. *Bi litrotako botila.Bost kilometroko bidea. Hiru urteko umea. Bi litroko botila.Baina -ta atzizkia erabili beharrekoa izan daiteke zenbaitetan. Adibidez, NONGO galdera-ri erantzuten zaionean:*Hamaika herriko txirrindulariak bildu dira hemen.Hamaika herritako txirrindulariak bildu dira hemen.-KO/-ZKOErabilera okerra:*Fisikazko irakaslea.*Neguzko jertsea.Izan ere, (-zko) atzizkia beste atzizki bati (-z) erantsitako zerbait baita. Adibidez: ontziaegurrez dago egina. Hala, esan dezakegu: egurrezko ontzia. Jakina, irakaslea ez dago fisi -kaz egina, jertsea ere neguz egina ez dagoen bezalaxe. Beraz, kasu hauetarako, irtenbideabestelakoa da:Fisikako irakaslea.Neguko jertsea.K O K AT UEgon aditza nahikoa izango dugu gehienetan.*Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia Gasteizen kokatzen da.Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia Gasteizen dago.*Asteleheneko bileran jende gehiegi zegoen eta ez nekien non kokatu.Asteleheneko bileran jende gehiegi zegoen eta ez nekien non jarri/eseri. 39
 38. 38. K Zalantza-dantzaKOLEKTIBOGaztelaniaz hizkera sexista saihesteko askotan erabiltzen den hitza dugu; nolanahi ere,kontuan izan behar da euskaraz ez dugula arazo bera.*Diputazioko behin-behineko langileen kolektiboak oposizioetarako deialdia egi-teko eskatu du.Diputazioko behin-behineko langileek oposizioetarako deialdia egiteko eskatu dute.“ K O M AT X O A K ”Nagusiki bi gauzatarako erabiltzen dira:– Inoren hitzak diren bezalaxe (hitzez hitzeko aipamena) gure testu barruan jasotzeko.– Hitz batek duen esanahiaren guztiz alderantzizkoa esateko; adibidez, Oso pertsona “kultoa” da idazten duenak esan nahi du pertsona hori ez dela batere kultoa, ezjakin hutsa baizik.KOMUN/*AMANKOMUNEuskara batuan komun edo guztiak erabili.K O N F I A N T Z A / *K O N F I D A N T Z AEuskara batuan konfiantza erabili.K O N PA R ATU (*ZUREKIN KONPA R AT U TA )Maiz askotan, bestearen aldean eta antzeko esapide jatorrez baliatu beharrean, gaztelaniakbultzaturik agian, bestearekin konparatuta eta gisakoetara jotzen dugu.*Amaia, zurekin konparatuta, gaztea da.Amaia, zure aldean, gaztea da.K O N P R O M I S O / *K O N P R O M E Z UEuskara batuan konpromiso erabili; gogoan izan, hala ere, Hegoaldeko hitza eta herri-mai-lakoa dela. Konpromisoa hartu baino hobe da hitz eman esatea.KOPURUHau ere beharrik gabe erabiltzen dugu sarri. Gauza bera adierazteko beste modu naturala-go batzuk badaude.*Diru-kopuru handia biltzea espero dute diputazioek aurtengo errenta kanpainan.Dirutza handia biltzea espero dute diputazioek aurtengo errenta kanpainan.*Jende kopuru handia aurkeztu da hizkuntza-eskakizunen azterketetara.Jendetza handia/lagun asko aurkeztu da hizkuntza-eskakizunen azterketetara.K O S TA(TU) (*HORREK ASKO KOSTATZEN DU)Kosta(tu) aditza du aditz laguntzailearekin erabiltzen dute batzuek, da laguntzailearekinerabili beharrean:*Zenbat kostatzen du proiektu horrek? *Oso gutxi kostako digu.Zenbat kostatzen da proiektu hori? Oso gutxi kostako zaigu.40
 39. 39. Zalantza-dantza LL A B U RT Z A P E N A K LHiru mota ditugu: laburdurak, siglak eta ikurrak.LaburdurakHizkuntza bakoitzak bere laburdurak ditu. Laburdurak puntuaz idazten dira, eta deklina-tzerakoan deklinabide marka puntuaren ondoren jartzen da marrarik gabe. Dena dela, tau-lak, zerrendak eta horrelakoak egiteko erabiltzen direnez, ohikoena da ez deklinatzea; tes-tuaren barruan, beti ere, ahalik eta gutxien erabili behar ditugu.*Zerrendan jarritako telefono zk. batzuk ez daude ondo.Zerrendan jarritako telefono zenbaki batzuk ez daude ondo. Izen-abizenak Tel.-zk.IkurrakNormalean nazioartekoak dira, batez ere, neurtzeko unitateak, txanponak... adierazteko, etaez da punturik jartzen. Deklinatzeko, marra jartzen zaie; hitz osoa aurrean edukiko bagenubezala.*m./m5 m-tik egin du salto.SiglakSiglak letra larriz eta punturik gabe idazten dira, eta deklinatu, ahoskeraren eta izen bizi-gabeen arabera deklinatu behar ditugu. Kasu-atzizkia, orokorrean, loturik (marrarik gabe),jarraian eta letra xehez idazten da, hiru salbuespenetan izan ezik:Siglaren amaiera eta kasu-atzizkiaren hasiera letra bera dugunean (AEK-k jakinarazi due -nez.../UPN-n Sanzek agintzen du).Sigla -r- letraz amaitu eta kasu-atzizkia bokalez hasten denean (UNFOR-eko buruek adie -razi dutenez...).Letra larriz idatzitako testu zati eta izenburuetan (EAE-KO ADMINISTRAZIOA). Siglakizen bereziak direnez, artikulurik gabe idatziko ditugu; hala ere, zenbait sigla lexikalizatudira edo bide horretan daude, eta, hortaz, artikulua onartzen dute (HIESa, NANa, BEZa...),eta baita letra xehea ere hainbat kasutan (Unesco, Unicef...).LAGUNDU, LAGUN(DU), LAGUNTZENEuskaltzaindiak lagundu dio (Heg.) eta lagundu du (Ipar.) biak onartzen ditu, eta biek esa-nahi bera dute, alegia, bi hauek: 41
 40. 40. L Zalantza-dantza1. Lagun egin (norbaitekin joan: etxeraino lagun egin diot adiskideari = etxeraino lagundu diot lagunari = etxeraino lagundu dut adiskidea).2. Laguntza eman (hori egiten lagunduko dizut = hori egiten lagunduko zaitut).L A G U N / P E RT S O N ABi pertsona edo gehiagoren gainean ari bagara, lagun ere erabil daiteke pertsona-ren ordez;hori bai, lagun hitzak zenbatzaile zehaztu edo zehaztugabea eskatzen du: bost lagun, hain -bat lagun... Bakarra denean pertsona erabiliko dugu: pertsona bat etorri zen bilerara, per -tsona bakarrak egin du lan hori.*Bost pertsona etorri dira. *Lagun bat etorri da.Bost lagun etorri dira. Pertsona bat etorri da.LA-LA-LA!Gaztelaniazko que guztiak ez dira -la euskaraz.*Goazen azkar, berandu dela. *Noski irakurriko dudala!Goazen azkar, berandu da-eta. Irakurriko ez dut, ba!*Erdi-erdian jotzen dudala! *Mutil bat dago oso polita dela.Erdi-erdian jo baietz! Oso mutil polita dago. Mutil bat dago, oso polita dena.LANHitz horretatik eratorritakoak lotuta idatzi: lanaldi, lanbide, lanegun, langela, lanleku, lan -toki, lanuzte.Perifrasiekin kontuz, beharrik gabe erabiltzen baititugu askotan, erdarazko trabajos de,tarea de...: kudeaketa-lanak egin ditu, edo kudeatzaile(a) izan da gauza bera baitira. Gauzabera koordinazio-lanak egin edo koordinatu.Hona hemen egun berbarekin lotuta, administrazioan erabiltzeko adostu diren hainbat ter-mino:día festivo jaiegundía hábil egun baliodundía inhábil egun baliogabedía laborable lanegundía natural egun natural; egutegiko egunLAUOrduak adierazterakoan -r- gehituta deklinatu (arratsaldeko laurak dira), eta zenbakidenean -e- gabe (lauan, lautik...).*Maiatzaren lauean bukatu zen izena emateko epea.Maiatzaren lauan bukatu zen izena emateko epea.LEGEALDI, LEGEGINTZALDI, AGINTA L D IKomeni da hitzok bereiztea, izan ere, joera dugu hauteskunde arteko denborari legealdi,legegintzaldi eta agintaldi deitzeko inolako bereizketarik egin gabe.42
 41. 41. Zalantza-dantza LLegealdi: lege batek indarrean dirauen denbora.Legegintzaldi: Eusko Legebiltzarrak, Espainiako Parlamentuak... beren lanerako egute-gian ezarrita dauzkaten denboraldiak. Legebiltzarrean, otsailetik uztailera eta irailetikabendura.Agintaldi: bestelakoetan, esate baterako, udal hauteskundeen arteko denbora agintaldia da.L E H E N B A I L E H E N / *L E H E N B A I T L E H E NEuskara batuan lehenbailehen erabili.LEHENDAKARINormalean EAEko lehendakariaz ari garenean erabiltzen dugu, baina beste kasu batzueta-rako ere erabil daiteke, aurretik nongoa den esanez; dena dela, baditugu beste hitz batzukere: estatuburu, mahaiburu, presidente (bereziki, estatu, nazio edo errepublikakoa izenda-tzeko balio du).LEHENGO/BESTELehenengoa (lehengo) iraganari begira dago, eta bigarrena (beste), etorkizunari.*Beste egunean hitz egin zuen Legebiltzarrean.Lehengo egunean hitz egin zuen Legebiltzarrean.Beste egun batean hitz egingo du Legebiltzarrean.L E T R ATU, LETRADUEuskaltzaindiak Hiztegi Batuan horrela jasotzen ditu:Letratu: ikasia, letraduna.Letradu: legelaria (Hegoaldean).L E T R E I AT U / *D E L E T R E AT UEuskaltzaindiak letreiatu forma jaso du Hiztegi Batuan; deletreatu, ordea, ez. Ez ahaztuletreiatu hori gustatzen ez bazaigu-edo, letraz letra esan ere badugula.L I B U R U Z A I N / *B I B L I O T E K A R IEuskara batuan erabili liburuzain.L I Z E N T Z I A D U N / *L I Z E N T Z I AT ULehena hobesten du Euskaltzaindiak.Zuzenbideko/Zuzenbidean lizentziaduna.LOTUEgitura egokia ZERI lotu da edo NON lotu, ez NORA lotu, ezta ZEREKIN lotu ere.*Kaleetako farolak lurrera lotu beharko dira.Kaleetako farolak lurrari lotu beharko zaizkio. 43
 42. 42. L–M Zalantza-dantzaL U Z ATU, LUZA, LUZAT Z E NOker erabiltzen dira batzuetan:Egin aditzaren ordez.*Udal-zerbitzu teknikoek luzatutako txosten teknikoan jasotzen dira baldintza guztiak.Udal-zerbitzu teknikoek egindako txosten teknikoan jasotzen dira baldintza guztiak.Eman aditzaren ordez.*Zuzendariak eskerrak luzatu dizkio nire lankideari egindako lanagatik.Zuzendariak eskerrak eman dizkio nire lankideari egindako lanagatik.Iraun eta luzatu bi gauza dira:Bilerak bi ordu iraun zuen (hasi eta bukatu arte bi ordu pasa ziren).Bilera bi orduz luzatu zen (aurrez ezarritako denbora baino bi ordu luzeago izanzen bilera, hau da, aurrez lau ordukoa izatekoa zen, eta sei ordu iraun zuen).*M A G I S T E R I T Z A MEuskara baturako erabili hauek: irakasle-ikasketak/irakasle ikasketak.*Magisteritza ikasi zuen. *Magisteritza-eskola.Irakasle-ikasketak egin zituen. Irakasle-eskola.MAILA, ESPARRU, ARLO, ALOR, MUNDU...Hitz hauek gehiegi erabiltzen dira inolako beharrik gabe, gauza bera adierazten baita hi-tzok erabili gabe.*Zuzendari-mailako bilera izan zen ostegunean.Zuzendarien bilera izan zen ostegunean.*Kulturaren munduari emandako diru-laguntzak urriak dira oso.Kulturari emandako diru-laguntzak urriak dira oso.*Euskal Herriaren alorrean etxebizitzek prezio-igoera handia izan dute aurten.Euskal Herrian etxebizitzek prezio-igoera handia izan dute aurten.MANTENDU ( * E L K A R R I Z K E TAK MANTENDU)Mantendu aditzak bi esanahi ditu euskaraz: elikatu, eta zerbait bertan behera utzi gabeiraunarazi. Horrenbestez, gaztelaniazko mantener guztiak ez dira mantendu euskaraz.*Lehendakariak elkarrizketak mantendu zituen alderdi guztiekin.Lehendakariak elkarrizketak izan/egin zituen alderdi guztiekin.*Bere iritzia lehengoan mantendu du.Lehengo iritziari eutsi dio/Eutsi egin dio bere iritziari.*Nola edo hala mantendu zuen oreka.Nola edo hala gorde zuen oreka.44
 43. 43. Zalantza-dantza MM A N T E N T Z E - L A N A K / *M A N T E N I M E N D U*Mantenimendu forma okerra da euskaraz, erabili mantentze.M E N D E R AT UHizkuntzak jakin edo hitz egiten dira, ez menderatu.*Oso ondo menderatzen du euskara.Oso ondo daki euskaraz/Oso ondo hitz egiten du euskaraz.M E N D E R ATU FA LT S U A KPerpaus menderatu asko faltsuak izaten dira, eta azpian esaldi sinpleagoak ezkutatzendituzte (berriz, baina, hala ere, nahiz eta, arren...).*Langileen erdiak euskaldunak diren bitartean, beste erdiak, erdaldunak.Langileen erdiak euskaldunak dira, eta beste erdiak, erdaldunak.*Bilboko biztanleriak behera egin badu, Gasteizkoak gora.Bilboko biztanleriak behera egin du, eta Gasteizkoak, berriz, gora.*Tropeletik ihes egin zuen helmugatik bi kilometrora harrapatua izateko.Tropeletik ihes egin zuen, eta helmugatik bi kilometrora harrapatu zuten.MEREZI IZAN (*PENA MEREZI DU)Euskaraz badira gauzak merezi dutenak, baina ez pena merezi dutenak.*Pena merezi du lanean saiatzea, gauzak txukun egiteko.Merezi du lanean saiatzea, gauzak txukun egiteko.Gogoratu -tzea horrek ez duela ergatiboa hartzen.M E R K AT U / *M E R K E T UEuskara baturako erabili merkatu, merka, merkatzen.M E T E O R O L O G I A / *M E T E R E O L O G I AIa beti gaizki erabiltzen dugun hitza. Euskara batuan erabili meteorologia.MILAGaztelaniaren eraginez, mila zenbakiaz baliatzen gara kopuru handiak adierazteko, bainaeuskara jatorrean bada beste biderik.*Mila bider esan nion lana garaiz amaitzeko.Hamaika bider/Hamaikatxotan/Makina bat bider esan nion lana garaiz amaitzeko.Bestalde, zenbana galderari erantzunez, gaizki erabili ohi da.*Milana pezeta eman nien. *Lau milana pezeta banatu nituen.Mila bana pezeta eman nien. Launa mila pezeta banatu nituen.MIN (*MIN EGIN NAIZ)Mina, euskaraz, egin, hartu eta eman egiten da; hala eta guztiz ere, gero eta gehiago entzu-ten dira honelakoak:*Min egin naiz orkatilan.Min hartu dut orkatilan. 45
 44. 44. M Zalantza-dantzaMINIMO (*ZERBITZU MINIMOAK)Matematiketan egokia den arren, bestelako minimo-ak adierazteko beste baliabide batzukerabiliko ditugu euskaraz.*Greba garaian zerbitzu minimoak bete beharko dira.Greba garaian behar-beharrezko/premiazko lanak egin beharko dira.M I N I S T E R I O / *M I N I S T E R G O, *M I N I S T E R I T Z A, *M I N I S T R A R I T Z AErabili ministerio euskara batuan. Era berean, erabili ministro eta ez *ministrari.M I N U T U / *M I N U T O, SEGUNDO/*S E G U N D UErabili minutu eta segundo euskara batuan.MODUAN, MODURAZenbaitetan desegoki erabiltzen ditugu hitz hauek:*Erakundeko ordezkari moduan joan zen.Erakundeko ordezkari joan zen.*Soldata modura 2.000 pezeta ematen zioten.2.000 pezetako soldata zuen.Erabilera zuzenak:Zuzendariak modu txarrean erantzun zion.Aholkulariak esandako moduan prestatu dut txostena.Mahai gainean txosten moduko bat ikusi genuen.Beste modu batera esango dut.M O N E TA / *M O N E D AHitza moneta da euskara batuan, baina hobe diru edo dibisa. Euskaltzaindiak diru-batasu -na onesten du, ez moneta-batasuna.M O T O R / *M O T O R EErabili motor euskara batuan, bai ibilgailua bai makina izendatzeko.MOZTUCortar aditza ez da beti moztu. Zenbaitetan eten, itxi, kendu hitzak egokiagoak izango dira,testuinguruaren arabera.*Idazkariarekin telefonoz hitz egiten nengoela, deia moztu egin zen.Idazkariarekin telefonoz hitz egiten nengoela, deia eten egin zen.*Lakuarako bidea moztu egin behar izan dute.Lakuarako bidea itxi egin behar izan dute.*Udaletxean argi-indarra moztu egin zutenez, ezin izan genuen lana bukatu.Udaletxean argi-indarra kendu egin zutenez, ezin izan genuen lana bukatu.MOZORROTUGero eta gehiago ikusten da egitura hau:46
 45. 45. Zalantza-dantza M–N*Pirataz mozorrotuta etorri zen festara.Antza denez, mozorrotu aditza literaturan erabili denean, bakarrik agertu da gehienetan, etagainera, Euskaltzaindiaren esanetan, esamolde berri samarra da, euskarak beste egiturabatzuk erabili izan baititu horren ordez:Pirata jantzita etorri zen festara.Pirata jantzian etorri zen festara.Pirata mozorroan etorri zen festara.Pirata arropetan etorri zen festara.Mozorrotuta etorri zen festara.M U G AT UGaztelaniaren eraginez, honelako esaldiak aurkitzen ditugu edonon:*Teknikarion zeregina gomendioak ematera mugatzen da.Euskaraz beste era batera adieraz ditzakegu horrelako esaldiak:Teknikarion zeregina gomendioak ematea da/ematea besterik ez da.MURGILDUSumergir guztiak ez dira murgildu.*Sindikatuak negoziazioetan murgildurik daude.Sindikatuak buru-belarri ari dira negoziatzen.*Administrazioko langileak greba gogor batean murgildu dira.Administrazioko langileak greba gogorra egiten ari dira.*Herriko jaietan murgilduta gaude.Herriko jaiak bete-betean ospatzen ari gara.N A FA R / *N A PA R, AFA R I / *A PA R I NErabili euskara batuan: nafar, afari...N A H I TAEZ/NAHI ETA NAHI EZ/*N A H I TA N A H I E ZErabili euskara batuan bi hauek: nahitaez, nahi eta nahi ez.N E K A Z A R I T Z A / *N E K A Z A LErabili euskara batuan nekazaritza hitza. Honela, elkarketa egiterakoan idatzi nekazari -tza(-)politika eta ez *nekazal politika. Era berean, idatzi finantza(-)arazoak eta ez *finan -tzal arazoak, merkataritza(-)gune eta ez *merkatal gune, etab. 47
 46. 46. N Zalantza-dantzaNEURRIAskotan neurri hitza behar-beharrezkoa izaten dugu, baina zenbaitetan desegoki erabiltzendugu.*Nagusi berriak teknikarion gaitasuna zein neurritakoa zen jakin nahi izan zuen.Nagusi berriak teknikarion gaitasuna zenbaterainokoa zen jakin nahi izan zuen.*Neurri politikoak hartu beharko dituzte.Erabaki politikoak hartu beharko dituzte.N E U RTU (*LAU METRO NEURTZEN DU)Neurrien berri izan nahi dugunean, askotan gaztelaniak eragindako formulak erabiltzenditugu. Euskaraz baditugu bestelako baliabideak horiek adierazteko.*Zenbat neurtzen du mahai honek?Ze neurri du mahai honek?/Zein da mahai honen neurria?*Lau metro neurtzen ditu.Lau metro luze da/Lau metroko luzera dauka.Berdin gertatzen da hauekin: lau metro zabal da, hamar metro sakon dauzka...-(e)NEZ GERO/-(e)NEZBereizi biak. Lehenengoak (-nez gero) kausalitatea-edo adierazten du:Zerbitzuburuak esan duenez gero, sinestu egin beharko dugu lankide asko gri-peak jota daudela (hau da, zerbitzuburuak esan duelako ia-ia beharturik gaudesinestera).Bigarrenak (-nez), kausalitatea adierazteaz gain, iritzia-edo adieraz dezake:Zerbitzuburuak esan duenez, lankide asko gripeak jota daude (hau da, zerbitzu -burua bera da albistearen iturria. Esan daiteke beste hauen antzekoa dela:Zerbitzuburuaren esanetan/Zerbitzuburuaren arabera...) .NIRE, BERE... (*NIRE AMAREKIN BIZI NAIZ)Ahaidetasuna adierazten duten izenekin ez dago zertan izenordain posesiborik erabilieuskaraz.*Nire amarekin joan naiz udaletxera. *Nire arrebarekin etorri naiz.Amarekin joan naiz udaletxera. Arrebarekin etorri naiz.Dena dela, izenordaina jarri behar badugu, pluralean ematea da jatorrena euskaraz.*Nire amonak hori egiten zuen. *Amaia nire etxera etorriko da.Gure amonak hori egiten zuen. Amaia gure etxera/gurera etorriko da.N I R E T Z AT/NIRE USTEZNire ustez, nire iritziz... adberbioen ordez, niretzat erabiltzeko joera izaten dugu. Argi ibili!*Niretzat/niri dagokidanez, emaitzak ez dira hain onak.Nire ustez, emaitzak ez dira hain onak.48
 47. 47. Zalantza-dantza NNOIZ ARTE, NORAINOOrokorrean honela erabiliko ditugu kasu hauek: denbora adierazteko hobe da NOIZ ARTEerabiltzea; lekua adierazteko, berriz, erabili NORAINO kasua.Sailburua Madrilera joan da eta astelehenera arte ez da itzuliko.Parke berriraino iritsi ziren bertan egindako lanak ikusteko.Kontuan izan hala ere:Batzuetan NORAINO kasua denbora adierazteko erabil daitekeela: gaurdaino, oraindaino...Beste batzuetan, leku eta denbora nozioak nahiko nahastuta agertzen direla: Noiz arte?Madrilera arte (Madrilera heldu arte).NOMINALIZAZIOAK (SIN./PLU.)*Agiriak ekartzea ahaztu zaizkit.Agiriak ekartzea ahaztu zait.Horrelako nominalizazioetan (ekartzea), objektua (agiriak) plurala izan arren, singularreanjarri behar dugu aditz nagusia.*Informatikako programa horiek badakizkit erabiltzen.Informatikako programa horiek badakit erabiltzen.NON/ZEREZ (HEGAZKINEAN/HEGAZKINEZ)Biak daude ondo baina, mugatuan (singularrean zein pluralean) hobe da NON kasuaerabiltzea.*Nire autoa hondatuta dagoenez, enpresako autoaz joan naiz.Nire autoa hondatuta dagoenez, enpresako autoan joan naiz.Eta mugagabean, berriz, ZEREZ kasua.*Madrilgo ikastarora hegazkinean joango gara.Madrilgo ikastarora hegazkinez joango gara.N O N A H I / N O N - N A H I / *NON NAHIErabili nonahi eta non-nahi euskara batuan. Gauza bera adierazteko edonon ere badugu,eta bizkaieraz, nongura.NONDIK/NON ( * H O RTIK DABIL)Askotan, gaztelaniaren eraginez-edo, NONDIK kasua NON kasuaren ordez erabiltzen dugu.*Idazkari berria bulegotik ikusi dut gaur goizean.Idazkari berria bulegoan ikusi dut gaur goizean.*Eta zuzendaria? Madriletik dabil.Eta zuzendaria? Madrilen dabil.Telefonoz hitz egiterakoan ere askotan erabiltzen dira horrelakoak:*Hortik dabil Patxi?Patxi hor (al) dago? 49
 48. 48. N Zalantza-dantzaEra berean, gogoan izan nonbait hor eta horrelakoak oso baliagarri ditugula.*Eta Ander? Hortik egongo da.Eta Ander? Nonbait hor egongo da.*Utzi espediente hori hortik.Utzi espediente hori nonbait hor.NONGO/NORENEz da samurra bereiztea. Oro har, NONGO kasuak “jatorria” (NONGO), “denbora”(NOIZKO) edo “helburua” (ZERTAKO) adierazi ohi ditu.Irungo (NONGO) udala.Larunbateko (NOIZKO) osoko bilkura.Laneko (ZERTARAKO) tresna.Aldiz, NOREN kasuak jabetza edo zeri buruzkoa adierazten du, eskuarki. Demagun ikastetxe -ek zerrenda bat argitaratzen dutela. Kasu horretan ikastetxeen zerrenda idatziko genuke. Gauzabera idatziko genuke ikastetxeei buruzko zerrenda bat argitaratuko balitz (kasu horretan ikaste -txe-zerrenda idaztea ere litekeena da). Baina, ikastetxeetako zerrenda idatziko bagenu, zeraadieraziko genuke: ikastetxeetan badela zerrenda bat (ez dakigu norena, ez eta zeri buruzkoa).Zalantzazkoetan, ordezka ezazu deklinabide-kasua erlatibozko perpaus batez: azpian NONkasua badago, NONGO erabili, eta NORK kasua badago, berriz, NOREN.Ikastetxean dagoen isiltasuna = Ikastetxeko isiltasuna.Ikastetxeak gordetzen duen isiltasuna = Ikastetxearen isiltasuna (hemen ikaste -txea klaustroaren edo dena delakoaren metafora da).Gehientsuenetan, arauak halatsu jokatzen du. Guztiarekin ere, errealitatea askoz ere kon-plexuagoa da araua baino, edo bestela, araua ez da hain xinplea. Hala, hiztunek esan ohidute: Etxeko giltzak galdu ditut mendian (etxean dauden giltzak?). Horrelakoetan zer egin?Erabilerari jarraitu.NORAEZEAN, NORA EZEANErabili noraezean euskara batuan, nahitaez edo ezinbestean adierazteko.Ez naiz horrelako ospakizunetan azaltzen noraezean baino.Erabili nora ezean, nora gabe adierazteko.Itsasontzia nora ezean zihoan.N O R A N Z K O / *N O R A N T Z AErabili euskara batuan noranzko.*Norabide baten bi norantzakoak.Norabide baten bi noranzkoak.NORBERA/BAKOITZASarri askotan, norbera, nor bere eta antzekoen ordez, bakoitza erabiltzeko joera handiadugu. Erabilera hori, berez, ez da okerra, baina bai neurririk gabea, eta norbera baztertzeaekarri du.50
 49. 49. Zalantza-dantza N–O*Bakoitzak ikus dezala zer egin.Norberak ikus dezala zer egin.NORK BERE/*NORBERAK BEREHiperzuzenketaz egindako akatsa.*Norberak bere lana egin behar du.Nork bere lana egin behar du.NOR-NORK/NOR-NORI-NORKZenbaitetan, NOR-NORK aditzaren ordez, NOR-NORI-NORK aditza erabiltzen dugu.*Zuri ez dizu ezagutuko. *Zuri ikusi dizu.Zu ez zaitu ezagutuko. Zu ikusi zaitu.N O RTA S U NZenbaitetan nortasun hitza desegoki erabiltzen da.*Ez dugu jakin atxilotuaren nortasuna.Ez dugu jakin nor atxilotu duten/atxilotua nor den.N O S K I (BAI NOSKI!/*NOSKI BAIETZ!)Erabili euskara batuan Bai, noski! Edo bestela Jakina!, Horixe!, Bai segurki!, Bai horixe!...N O TA R I O / *N O TA R IErabili notario euskara batuan.O B J E K T I B O / *O B J E T I B O OErabili euskara batuan objektibo. Era berean, erabili adjektibo, objektu, subjektu, subjekti -bo, objekzio eta objektore (azken biak kontzientzia(-)objekzio eta kontzientzia(-)objektorehitz elkartuetan bakarrik erabiltzeko; hala ere, kontzientzia(-)eragozpen eta kontzientzia(-)eragozle sinonimoak erabiltzea hobe).OHIOhi partikulak zenbait arazo sortzen dizkigu.*Madrilen diputatu ohia agertuko da bileran.*Madrilgo diputatu ohia agertuko da bileran.Joskera honek beste konponbide bat eskatzen du.Madrilen diputatu izana agertuko da bileran. 51

×