Een duurzame Campus betekent voor mij:
Milieubewust ontwikkelen
van panden
Sander Wubbolts, TCN SIG Real Estate B.V.
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Aandacht voor duurzame energie,
duurzame natuur en duurzame
kenniswerving
Henny van...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bewust omgaan met
middelen en ruimte
Simone Kops Hagedoorn, Hanzehogeschool Stafbur...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Energieproducten gebruik
fair trade/biologisch voedsel
Ada Kruiter Everhardus, Stud...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een gezamenlijk leerproces
Albert-Jan Abma, Science & Society Group
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Geen prestigieuze
bouwprojecten meer
Jan Visser, Faculteit Wiskunde en Natuurwetens...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een leefbare en
aantrekkelijke campus
Erwin de Beer, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een habitat
Ruurd de Jong, RUG/VGI
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Flexibiliteit van de toekomst
aankunnen
Jannie Bos, SPEA
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Leven in een wereld van
perspectief
Martin Tempel, MD Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Oog voor duurzame
ontwikkeling
Nyckly Swierstra, Bureau van de Universiteit
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bewuste beslissingen bij
campusbewoners
Menno Gerkema, Faculteit Wiskunde en Natuur...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Mobiliteit beperken
Bas Ennik, IDEA Business Centers
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een CO2 neutrale campus
René Benders, IVEM/RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Uitstekend OV, veel groen,
duurzame bouw
Bram Raatjes, Student RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Moet in alles tot
uitdrukking komen
Marieke Zwaving, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bewuste gebruiker
Sandra Bellekom, IVEM/RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een onvermijdelijke
ontwikkeling!
Eline Politiek, Student RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Optimale leeromgeving voor
de toekomst
Debbie Nauta, UFB/RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Zuinig zijn met energie en
materialen
Marjan Koopmans, KVI/RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Dynamiek, ontmoeting
en innovatie!
Claudia Boon, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een duurzame campus voldoet voor mij aan de volgende definitie
van duurzaamheid: “S...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
DuurSamen met en voor
studenten
Jan Nauta, Unica Installatiegroep BV
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Werken in een
inspirerende omgeving
Raymond Rumph, Smart Energy 2.0
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Efficienter en slimmer
energie gebruik
Rolf Velthuijs, Hanze/EKC/Flexines
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Goed voorbeeld doet
goed volgen
Michel Boesten, Faculteit Wiskunde en Natuurwetensc...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een houding en
bewustwordingsproces
Koosje Diekema, Hanzenhogeschool O&O
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Studie bouwkunde: dubo als
verplicht vak
Samantha Haitsma, Stagiair van der Breggen...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Samen op weg naar een
nog betere toekomst
Marten Houwing, ACLO
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Innovatie en Creativiteit
Jan Folkert Deinum, Universitair Onderwijs Centrum Gronin...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Werken aan de toekomst
Abram de Boer, Green Architects
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Werken aan de toekomst
Christiaan van Hegelsom, Studio Noa
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Aandacht voor
ecologisch groenbeheer
Frits Dröge, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
E2, energieneutraal, leefbaar
Jet van Mensvoort, HG/O&O/SAABC
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bewust omgaan met de
omgeving en gebouw
Harald Bruns, Grontmij Nederland BV
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Erg belangrijk
Henk de Groot, Ocean Ecosystem, RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Gevarieerde demonstratie
van de toekomst
Henk Moll, Centrum voor Energie en Milieuk...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Prettig werken
Leo Heijne, FB-studentenzaken
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Toekomstgericht,
milieuvriendelijk
Michiel Veening, Faculteit Wiskunde en Natuurwet...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Met verstand en beleid
ontwikkelen
Jannie Bos, PA
Een duurzame Campus betekent voor mij:
It should be functional and
easy my work
Kerstin Bunte, PhD student RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Belangrijk voor een
mooie toekomst!
Ina Homans, SIRE
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een Campus met toekomst
Marcel de Vries, EKC
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Aandacht voor mens,
omgeving en middelen
Ciska Bakema, HG Facilitair bedrijf
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een duurzaam
bereikbare campus
Nienke de Jong, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Verbinding en onderlinge
samenwerking
Dorien Agema, Facilitair bedrijf RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Meer levendig business park
naast/achter/samen met
Onderwijspark
Marnix G. Pool, RU...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Voorzieningen goed in
samenhang
Hur Bennik, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Prettige omgeving,
energieneutrale gebouwen
Bas Takens, Erasmus Universiteit Rotter...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Voor en door studenten
Marc Bergkotte, Universiteit Utrecht
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Met visie: een duidelijk
beeld voor ogen
Reino Veenstra, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Groene innovatie
Annemieke ter Borg, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Vooruitstreven preventief
afvalbeleid
Madelon van Cruijningen, Hanzehogeschool Gron...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Voorzien in de eigen
energiebehoefte
Dick Jager, Arbo- en Milieudienst RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Vanuit sociale
kernwaarden werken
Albert van der Kooij, MINERVA Academie voor popcu...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Herkenbare P’s van
People en Profit
André Struber, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Toekomstgericht denken
Peter Liewes, O.K. Invest
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een inspirerende
werkomgeving
Afke Staats, Studentenzaken Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Langetermijnvisie met
hart & ziel volgen
Hinrick Klugkist, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Duurzaamheid op
alle fronten!
Petra Hof, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Mijn ideaal, naast een
duurzaam huis
Mary Ritsema, Faciliteiten
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Zorgen voor een fijne,
leefbare toekomst
Bertie Prinsen, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Campus met respect voor
gebruiker en omgeving
Harriëtte Frizo, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
(Creatieve) Energie
in evenwicht
Lech Bialek, Energie Kenniscentrum HG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Intensieve samenwerking
met bedrijven
Eelco Bakker, Square one
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Milieuvriendelijk leer-
en werkomgeving
Jolanda Dekkinga, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een haalbaar doel
Renee Vroom, Student RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een goede vestigingsplaats
voor innovatie
T.A.C. Flipsen, PolyVation BV
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Geen CO2, duurzaam
inkopen en voorbeeld
Vincent Hoen, Ecofys
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Koppeling bedrijfsleven
en hogeschool
Marko Bolt, Embed Engineering
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Lichten en verwarmingen
die uit kunnen
Eugenie Jessen, SICM
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Duurzaamheid in werk
en omgeving
Beata Kviatek - Simanska , Hanzehogeschool Groning...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Gebruik van duurzame
energie; C2C cert.
Ingrid ten Have, RUG/FWN/TBK
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bijdrage door
bewustwording, meedenken
Linda Mars, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een kleine campus footprint
Ramon Alberts, SIEN
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Minder parkeerplaatsen
voor auto’s
Peter Pratley, SICM Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een eigentijdse campus
Kati Bobok, Hanzehogeschool Groningen, Stafbureau P&O
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Gezellige dag, innovatief
Diangelo Emerencia, student Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Multidisciplinair
samenwerken
Geertje Dam, StudentsMedia
Een duurzame Campus betekent voor mij:
‘gezonde’ leefomgeving,
geen ‘afval’
Jan Doornbos, BFAB/ICT
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Sturen op duurzaamheid
Flip Hoogeveen, HG Vastgoed
Een duurzame Campus betekent voor mij:
De toekomst
Nikolet Wit, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Energie en innovatie
inbedden in Groningen
Patrick Cnubben, Stichting Energy Valley
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Het bewijs dat het
Noorden voorop loopt
Owen Huisman, Stichting Energy Valley
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een vanzelfsprekendheid
Piter Brandenburg, Rijksuniversiteit Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Met een goed gevoel
afstuderen
Richard van Gelder, Stichting Studenten Activiteiten
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Groen en zonder verspilling
van energie
Rachel van der Kaaij, Rijksuniversiteit Gro...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Meer dan loze kreten
Ronald Zwaagstra, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Op alle opleidingen
aandacht voor MVO
Marian Nijlunsing, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
3 P’s
Niek van der Wal, SIFM
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een kwalitatief
hoogwaardige werkomgeving
Wim Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een geïntegreerde aanpak
Joke Terlaak Poot, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Meer bewustwording van
eigen handelingen
Ron de Vrieze, Hanzehogeschool Groningen/A...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Groen, zon en water
Jenny van Bruggen, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Verantwoordelijkheid
nemen
Anna Garate Brandsen, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Optimaal gebruik
van de ruimte
Miriam Brugmans, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Zo weinig mogelijk belasting
voor milieu
Aafke Wiekens, Rijksuniversiteit Groningen...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Duurzaam in een
containerbegrip
Bert Dieters, Facility Services Zernike West (FEB)
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Brundtland definition
“sustainable” 1987
Jan Mekel, Groeningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een leefbare campus
Martin Kranenborg, Rijksuniversiteit Groningen, afdeling VGI
Een duurzame Campus betekent voor mij:
= leerzaam, innovatief,
creatief, sociaal
Karin Ree, Beta Wetenschapswinkel RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Ketenduurzaamheid.
Van komst tot vertrek
Edwin van Burum, Faculteit Wiskunde en Nat...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Energieneutraal
wonen en werken
Fenna Plaisier, Studenten Milieu Overleg Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Gebruik van
duurzame energie
Geartsje Zondervan, Rijksuniversiteit Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Minder verspillen doch
meer produceren
Leo Haaksman, Student Rijksuniversiteit Gron...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een autoluwe, groene campus,
waar zorgt voor de omgeving
Els Bijholt, Hanzehogescho...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Energieneutraal en incubatie-
centrum duurzame innovatie
Idso Wiersma, dienst ROEZ ...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een leeromgeving waarin studenten en
medewerkers geïnspireerd, vitaal en op een
ver...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een plek waar onderwijs,
onderzoek en bedrijfsleven
samen werken aan innovatie
Anne...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Plek voor duurzaam investeren
en innoveren
Ineke Jacobs, NoordMaat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Een duurzame campus betekent voor mij

3,007 views
2,821 views

Published on

Uitspraken over "dit betekent een duurzame campus voor mij" van de deelnemers aan de werkconferentie Duurzaam Zernike, op 18 nov. 2010 in Groningen

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Een duurzame campus betekent voor mij

 1. 1. Een duurzame Campus betekent voor mij: Milieubewust ontwikkelen van panden Sander Wubbolts, TCN SIG Real Estate B.V.
 2. 2. Een duurzame Campus betekent voor mij: Aandacht voor duurzame energie, duurzame natuur en duurzame kenniswerving Henny van der Windt, Science & Society Group
 3. 3. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bewust omgaan met middelen en ruimte Simone Kops Hagedoorn, Hanzehogeschool Stafbureau O&O
 4. 4. Een duurzame Campus betekent voor mij: Energieproducten gebruik fair trade/biologisch voedsel Ada Kruiter Everhardus, Student RUG
 5. 5. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een gezamenlijk leerproces Albert-Jan Abma, Science & Society Group
 6. 6. Een duurzame Campus betekent voor mij: Geen prestigieuze bouwprojecten meer Jan Visser, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, RUG
 7. 7. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een leefbare en aantrekkelijke campus Erwin de Beer, Hanzehogeschool Groningen
 8. 8. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een habitat Ruurd de Jong, RUG/VGI
 9. 9. Een duurzame Campus betekent voor mij: Flexibiliteit van de toekomst aankunnen Jannie Bos, SPEA
 10. 10. Een duurzame Campus betekent voor mij: Leven in een wereld van perspectief Martin Tempel, MD Groningen
 11. 11. Een duurzame Campus betekent voor mij: Oog voor duurzame ontwikkeling Nyckly Swierstra, Bureau van de Universiteit
 12. 12. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bewuste beslissingen bij campusbewoners Menno Gerkema, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, RUG
 13. 13. Een duurzame Campus betekent voor mij: Mobiliteit beperken Bas Ennik, IDEA Business Centers
 14. 14. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een CO2 neutrale campus René Benders, IVEM/RUG
 15. 15. Een duurzame Campus betekent voor mij: Uitstekend OV, veel groen, duurzame bouw Bram Raatjes, Student RUG
 16. 16. Een duurzame Campus betekent voor mij: Moet in alles tot uitdrukking komen Marieke Zwaving, Gemeente Groningen
 17. 17. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bewuste gebruiker Sandra Bellekom, IVEM/RUG
 18. 18. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een onvermijdelijke ontwikkeling! Eline Politiek, Student RUG
 19. 19. Een duurzame Campus betekent voor mij: Optimale leeromgeving voor de toekomst Debbie Nauta, UFB/RUG
 20. 20. Een duurzame Campus betekent voor mij: Zuinig zijn met energie en materialen Marjan Koopmans, KVI/RUG
 21. 21. Een duurzame Campus betekent voor mij: Dynamiek, ontmoeting en innovatie! Claudia Boon, Gemeente Groningen
 22. 22. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een duurzame campus voldoet voor mij aan de volgende definitie van duurzaamheid: “Sustainable developments are those which fulfil present and future needs while [only] using and not harming renewable resources and unique human-environmental systems of a site: [air], water, land, energy, and human ecology and/or those of other [off-site] sustainable systems.” [World Commission on Environment and Development, Rosenbaum, Vieria]. Steffan Sloot, Student RUG
 23. 23. Een duurzame Campus betekent voor mij: DuurSamen met en voor studenten Jan Nauta, Unica Installatiegroep BV
 24. 24. Een duurzame Campus betekent voor mij: Werken in een inspirerende omgeving Raymond Rumph, Smart Energy 2.0
 25. 25. Een duurzame Campus betekent voor mij: Efficienter en slimmer energie gebruik Rolf Velthuijs, Hanze/EKC/Flexines
 26. 26. Een duurzame Campus betekent voor mij: Goed voorbeeld doet goed volgen Michel Boesten, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, RUG
 27. 27. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een houding en bewustwordingsproces Koosje Diekema, Hanzenhogeschool O&O
 28. 28. Een duurzame Campus betekent voor mij: Studie bouwkunde: dubo als verplicht vak Samantha Haitsma, Stagiair van der Breggen Architecten
 29. 29. Een duurzame Campus betekent voor mij: Samen op weg naar een nog betere toekomst Marten Houwing, ACLO
 30. 30. Een duurzame Campus betekent voor mij: Innovatie en Creativiteit Jan Folkert Deinum, Universitair Onderwijs Centrum Groningen
 31. 31. Een duurzame Campus betekent voor mij: Werken aan de toekomst Abram de Boer, Green Architects
 32. 32. Een duurzame Campus betekent voor mij: Werken aan de toekomst Christiaan van Hegelsom, Studio Noa
 33. 33. Een duurzame Campus betekent voor mij: Aandacht voor ecologisch groenbeheer Frits Dröge, Hanzehogeschool Groningen
 34. 34. Een duurzame Campus betekent voor mij: E2, energieneutraal, leefbaar Jet van Mensvoort, HG/O&O/SAABC
 35. 35. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bewust omgaan met de omgeving en gebouw Harald Bruns, Grontmij Nederland BV
 36. 36. Een duurzame Campus betekent voor mij: Erg belangrijk Henk de Groot, Ocean Ecosystem, RUG
 37. 37. Een duurzame Campus betekent voor mij: Gevarieerde demonstratie van de toekomst Henk Moll, Centrum voor Energie en Milieukunde, IVEM
 38. 38. Een duurzame Campus betekent voor mij: Prettig werken Leo Heijne, FB-studentenzaken
 39. 39. Een duurzame Campus betekent voor mij: Toekomstgericht, milieuvriendelijk Michiel Veening, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, RUG
 40. 40. Een duurzame Campus betekent voor mij: Met verstand en beleid ontwikkelen Jannie Bos, PA
 41. 41. Een duurzame Campus betekent voor mij: It should be functional and easy my work Kerstin Bunte, PhD student RUG
 42. 42. Een duurzame Campus betekent voor mij: Belangrijk voor een mooie toekomst! Ina Homans, SIRE
 43. 43. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een Campus met toekomst Marcel de Vries, EKC
 44. 44. Een duurzame Campus betekent voor mij: Aandacht voor mens, omgeving en middelen Ciska Bakema, HG Facilitair bedrijf
 45. 45. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een duurzaam bereikbare campus Nienke de Jong, Gemeente Groningen
 46. 46. Een duurzame Campus betekent voor mij: Verbinding en onderlinge samenwerking Dorien Agema, Facilitair bedrijf RUG
 47. 47. Een duurzame Campus betekent voor mij: Meer levendig business park naast/achter/samen met Onderwijspark Marnix G. Pool, RUG Houdstermaatschappij BV
 48. 48. Een duurzame Campus betekent voor mij: Voorzieningen goed in samenhang Hur Bennik, Hanzehogeschool Groningen
 49. 49. Een duurzame Campus betekent voor mij: Prettige omgeving, energieneutrale gebouwen Bas Takens, Erasmus Universiteit Rotterdam
 50. 50. Een duurzame Campus betekent voor mij: Voor en door studenten Marc Bergkotte, Universiteit Utrecht
 51. 51. Een duurzame Campus betekent voor mij: Met visie: een duidelijk beeld voor ogen Reino Veenstra, Hanzehogeschool Groningen
 52. 52. Een duurzame Campus betekent voor mij: Groene innovatie Annemieke ter Borg, Hanzehogeschool Groningen
 53. 53. Een duurzame Campus betekent voor mij: Vooruitstreven preventief afvalbeleid Madelon van Cruijningen, Hanzehogeschool Groningen
 54. 54. Een duurzame Campus betekent voor mij: Voorzien in de eigen energiebehoefte Dick Jager, Arbo- en Milieudienst RUG
 55. 55. Een duurzame Campus betekent voor mij: Vanuit sociale kernwaarden werken Albert van der Kooij, MINERVA Academie voor popcultuur
 56. 56. Een duurzame Campus betekent voor mij: Herkenbare P’s van People en Profit André Struber, Hanzehogeschool Groningen
 57. 57. Een duurzame Campus betekent voor mij: Toekomstgericht denken Peter Liewes, O.K. Invest
 58. 58. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een inspirerende werkomgeving Afke Staats, Studentenzaken Hanzehogeschool Groningen
 59. 59. Een duurzame Campus betekent voor mij: Langetermijnvisie met hart & ziel volgen Hinrick Klugkist, Hanzehogeschool Groningen
 60. 60. Een duurzame Campus betekent voor mij: Duurzaamheid op alle fronten! Petra Hof, Gemeente Groningen
 61. 61. Een duurzame Campus betekent voor mij: Mijn ideaal, naast een duurzaam huis Mary Ritsema, Faciliteiten
 62. 62. Een duurzame Campus betekent voor mij: Zorgen voor een fijne, leefbare toekomst Bertie Prinsen, Hanzehogeschool Groningen
 63. 63. Een duurzame Campus betekent voor mij: Campus met respect voor gebruiker en omgeving Harriëtte Frizo, Gemeente Groningen
 64. 64. Een duurzame Campus betekent voor mij: (Creatieve) Energie in evenwicht Lech Bialek, Energie Kenniscentrum HG
 65. 65. Een duurzame Campus betekent voor mij: Intensieve samenwerking met bedrijven Eelco Bakker, Square one
 66. 66. Een duurzame Campus betekent voor mij: Milieuvriendelijk leer- en werkomgeving Jolanda Dekkinga, Hanzehogeschool Groningen
 67. 67. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een haalbaar doel Renee Vroom, Student RUG
 68. 68. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een goede vestigingsplaats voor innovatie T.A.C. Flipsen, PolyVation BV
 69. 69. Een duurzame Campus betekent voor mij: Geen CO2, duurzaam inkopen en voorbeeld Vincent Hoen, Ecofys
 70. 70. Een duurzame Campus betekent voor mij: Koppeling bedrijfsleven en hogeschool Marko Bolt, Embed Engineering
 71. 71. Een duurzame Campus betekent voor mij: Lichten en verwarmingen die uit kunnen Eugenie Jessen, SICM
 72. 72. Een duurzame Campus betekent voor mij: Duurzaamheid in werk en omgeving Beata Kviatek - Simanska , Hanzehogeschool Groningen
 73. 73. Een duurzame Campus betekent voor mij: Gebruik van duurzame energie; C2C cert. Ingrid ten Have, RUG/FWN/TBK
 74. 74. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bijdrage door bewustwording, meedenken Linda Mars, Hanzehogeschool Groningen
 75. 75. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een kleine campus footprint Ramon Alberts, SIEN
 76. 76. Een duurzame Campus betekent voor mij: Minder parkeerplaatsen voor auto’s Peter Pratley, SICM Hanzehogeschool Groningen
 77. 77. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een eigentijdse campus Kati Bobok, Hanzehogeschool Groningen, Stafbureau P&O
 78. 78. Een duurzame Campus betekent voor mij: Gezellige dag, innovatief Diangelo Emerencia, student Hanzehogeschool Groningen
 79. 79. Een duurzame Campus betekent voor mij: Multidisciplinair samenwerken Geertje Dam, StudentsMedia
 80. 80. Een duurzame Campus betekent voor mij: ‘gezonde’ leefomgeving, geen ‘afval’ Jan Doornbos, BFAB/ICT
 81. 81. Een duurzame Campus betekent voor mij: Sturen op duurzaamheid Flip Hoogeveen, HG Vastgoed
 82. 82. Een duurzame Campus betekent voor mij: De toekomst Nikolet Wit, Hanzehogeschool Groningen
 83. 83. Een duurzame Campus betekent voor mij: Energie en innovatie inbedden in Groningen Patrick Cnubben, Stichting Energy Valley
 84. 84. Een duurzame Campus betekent voor mij: Het bewijs dat het Noorden voorop loopt Owen Huisman, Stichting Energy Valley
 85. 85. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een vanzelfsprekendheid Piter Brandenburg, Rijksuniversiteit Groningen
 86. 86. Een duurzame Campus betekent voor mij: Met een goed gevoel afstuderen Richard van Gelder, Stichting Studenten Activiteiten
 87. 87. Een duurzame Campus betekent voor mij: Groen en zonder verspilling van energie Rachel van der Kaaij, Rijksuniversiteit Groningen
 88. 88. Een duurzame Campus betekent voor mij: Meer dan loze kreten Ronald Zwaagstra, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen RUG
 89. 89. Een duurzame Campus betekent voor mij: Op alle opleidingen aandacht voor MVO Marian Nijlunsing, Hanzehogeschool Groningen
 90. 90. Een duurzame Campus betekent voor mij: 3 P’s Niek van der Wal, SIFM
 91. 91. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving Wim Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen
 92. 92. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een geïntegreerde aanpak Joke Terlaak Poot, Hanzehogeschool Groningen
 93. 93. Een duurzame Campus betekent voor mij: Meer bewustwording van eigen handelingen Ron de Vrieze, Hanzehogeschool Groningen/AABC
 94. 94. Een duurzame Campus betekent voor mij: Groen, zon en water Jenny van Bruggen, Hanzehogeschool Groningen
 95. 95. Een duurzame Campus betekent voor mij: Verantwoordelijkheid nemen Anna Garate Brandsen, Hanzehogeschool Groningen
 96. 96. Een duurzame Campus betekent voor mij: Optimaal gebruik van de ruimte Miriam Brugmans, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG
 97. 97. Een duurzame Campus betekent voor mij: Zo weinig mogelijk belasting voor milieu Aafke Wiekens, Rijksuniversiteit Groningen/FEB
 98. 98. Een duurzame Campus betekent voor mij: Duurzaam in een containerbegrip Bert Dieters, Facility Services Zernike West (FEB)
 99. 99. Een duurzame Campus betekent voor mij: Brundtland definition “sustainable” 1987 Jan Mekel, Groeningen
 100. 100. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een leefbare campus Martin Kranenborg, Rijksuniversiteit Groningen, afdeling VGI
 101. 101. Een duurzame Campus betekent voor mij: = leerzaam, innovatief, creatief, sociaal Karin Ree, Beta Wetenschapswinkel RUG
 102. 102. Een duurzame Campus betekent voor mij: Ketenduurzaamheid. Van komst tot vertrek Edwin van Burum, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen RUG
 103. 103. Een duurzame Campus betekent voor mij: Energieneutraal wonen en werken Fenna Plaisier, Studenten Milieu Overleg Groningen
 104. 104. Een duurzame Campus betekent voor mij: Gebruik van duurzame energie Geartsje Zondervan, Rijksuniversiteit Groningen
 105. 105. Een duurzame Campus betekent voor mij: Minder verspillen doch meer produceren Leo Haaksman, Student Rijksuniversiteit Groningen
 106. 106. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een autoluwe, groene campus, waar zorgt voor de omgeving Els Bijholt, Hanzehogeschool Groningen
 107. 107. Een duurzame Campus betekent voor mij: Energieneutraal en incubatie- centrum duurzame innovatie Idso Wiersma, dienst ROEZ Gemeente Groningen
 108. 108. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een leeromgeving waarin studenten en medewerkers geïnspireerd, vitaal en op een verantwoordelijke manier aan hun doelen kunnen werken Linda Jurgens, Hanzehogeschool Groningen
 109. 109. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een plek waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen werken aan innovatie Annette Jonkhof, Tekstbureau Annette Jonkhof
 110. 110. Een duurzame Campus betekent voor mij: Plek voor duurzaam investeren en innoveren Ineke Jacobs, NoordMaat

×