Een duurzame Campus betekent voor mij:
Milieubewust ontwikkelen
van panden
Sander Wubbolts, TCN SIG Real Estate B.V.
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Aandacht voor duurzame energie,
duurzame natuur en duurzame
kenniswerving
Henny van...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bewust omgaan met
middelen en ruimte
Simone Kops Hagedoorn, Hanzehogeschool Stafbur...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Energieproducten gebruik
fair trade/biologisch voedsel
Ada Kruiter Everhardus, Stud...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een gezamenlijk leerproces
Albert-Jan Abma, Science & Society Group
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Geen prestigieuze
bouwprojecten meer
Jan Visser, Faculteit Wiskunde en Natuurwetens...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een leefbare en
aantrekkelijke campus
Erwin de Beer, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een habitat
Ruurd de Jong, RUG/VGI
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Flexibiliteit van de toekomst
aankunnen
Jannie Bos, SPEA
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Leven in een wereld van
perspectief
Martin Tempel, MD Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Oog voor duurzame
ontwikkeling
Nyckly Swierstra, Bureau van de Universiteit
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bewuste beslissingen bij
campusbewoners
Menno Gerkema, Faculteit Wiskunde en Natuur...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Mobiliteit beperken
Bas Ennik, IDEA Business Centers
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een CO2 neutrale campus
René Benders, IVEM/RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Uitstekend OV, veel groen,
duurzame bouw
Bram Raatjes, Student RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Moet in alles tot
uitdrukking komen
Marieke Zwaving, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bewuste gebruiker
Sandra Bellekom, IVEM/RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een onvermijdelijke
ontwikkeling!
Eline Politiek, Student RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Optimale leeromgeving voor
de toekomst
Debbie Nauta, UFB/RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Zuinig zijn met energie en
materialen
Marjan Koopmans, KVI/RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Dynamiek, ontmoeting
en innovatie!
Claudia Boon, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een duurzame campus voldoet voor mij aan de volgende definitie
van duurzaamheid: “S...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
DuurSamen met en voor
studenten
Jan Nauta, Unica Installatiegroep BV
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Werken in een
inspirerende omgeving
Raymond Rumph, Smart Energy 2.0
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Efficienter en slimmer
energie gebruik
Rolf Velthuijs, Hanze/EKC/Flexines
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Goed voorbeeld doet
goed volgen
Michel Boesten, Faculteit Wiskunde en Natuurwetensc...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een houding en
bewustwordingsproces
Koosje Diekema, Hanzenhogeschool O&O
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Studie bouwkunde: dubo als
verplicht vak
Samantha Haitsma, Stagiair van der Breggen...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Samen op weg naar een
nog betere toekomst
Marten Houwing, ACLO
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Innovatie en Creativiteit
Jan Folkert Deinum, Universitair Onderwijs Centrum Gronin...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Werken aan de toekomst
Abram de Boer, Green Architects
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Werken aan de toekomst
Christiaan van Hegelsom, Studio Noa
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Aandacht voor
ecologisch groenbeheer
Frits Dröge, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
E2, energieneutraal, leefbaar
Jet van Mensvoort, HG/O&O/SAABC
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bewust omgaan met de
omgeving en gebouw
Harald Bruns, Grontmij Nederland BV
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Erg belangrijk
Henk de Groot, Ocean Ecosystem, RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Gevarieerde demonstratie
van de toekomst
Henk Moll, Centrum voor Energie en Milieuk...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Prettig werken
Leo Heijne, FB-studentenzaken
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Toekomstgericht,
milieuvriendelijk
Michiel Veening, Faculteit Wiskunde en Natuurwet...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Met verstand en beleid
ontwikkelen
Jannie Bos, PA
Een duurzame Campus betekent voor mij:
It should be functional and
easy my work
Kerstin Bunte, PhD student RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Belangrijk voor een
mooie toekomst!
Ina Homans, SIRE
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een Campus met toekomst
Marcel de Vries, EKC
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Aandacht voor mens,
omgeving en middelen
Ciska Bakema, HG Facilitair bedrijf
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een duurzaam
bereikbare campus
Nienke de Jong, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Verbinding en onderlinge
samenwerking
Dorien Agema, Facilitair bedrijf RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Meer levendig business park
naast/achter/samen met
Onderwijspark
Marnix G. Pool, RU...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Voorzieningen goed in
samenhang
Hur Bennik, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Prettige omgeving,
energieneutrale gebouwen
Bas Takens, Erasmus Universiteit Rotter...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Voor en door studenten
Marc Bergkotte, Universiteit Utrecht
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Met visie: een duidelijk
beeld voor ogen
Reino Veenstra, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Groene innovatie
Annemieke ter Borg, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Vooruitstreven preventief
afvalbeleid
Madelon van Cruijningen, Hanzehogeschool Gron...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Voorzien in de eigen
energiebehoefte
Dick Jager, Arbo- en Milieudienst RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Vanuit sociale
kernwaarden werken
Albert van der Kooij, MINERVA Academie voor popcu...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Herkenbare P’s van
People en Profit
André Struber, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Toekomstgericht denken
Peter Liewes, O.K. Invest
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een inspirerende
werkomgeving
Afke Staats, Studentenzaken Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Langetermijnvisie met
hart & ziel volgen
Hinrick Klugkist, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Duurzaamheid op
alle fronten!
Petra Hof, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Mijn ideaal, naast een
duurzaam huis
Mary Ritsema, Faciliteiten
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Zorgen voor een fijne,
leefbare toekomst
Bertie Prinsen, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Campus met respect voor
gebruiker en omgeving
Harriëtte Frizo, Gemeente Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
(Creatieve) Energie
in evenwicht
Lech Bialek, Energie Kenniscentrum HG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Intensieve samenwerking
met bedrijven
Eelco Bakker, Square one
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Milieuvriendelijk leer-
en werkomgeving
Jolanda Dekkinga, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een haalbaar doel
Renee Vroom, Student RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een goede vestigingsplaats
voor innovatie
T.A.C. Flipsen, PolyVation BV
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Geen CO2, duurzaam
inkopen en voorbeeld
Vincent Hoen, Ecofys
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Koppeling bedrijfsleven
en hogeschool
Marko Bolt, Embed Engineering
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Lichten en verwarmingen
die uit kunnen
Eugenie Jessen, SICM
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Duurzaamheid in werk
en omgeving
Beata Kviatek - Simanska , Hanzehogeschool Groning...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Gebruik van duurzame
energie; C2C cert.
Ingrid ten Have, RUG/FWN/TBK
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Bijdrage door
bewustwording, meedenken
Linda Mars, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een kleine campus footprint
Ramon Alberts, SIEN
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Minder parkeerplaatsen
voor auto’s
Peter Pratley, SICM Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een eigentijdse campus
Kati Bobok, Hanzehogeschool Groningen, Stafbureau P&O
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Gezellige dag, innovatief
Diangelo Emerencia, student Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Multidisciplinair
samenwerken
Geertje Dam, StudentsMedia
Een duurzame Campus betekent voor mij:
‘gezonde’ leefomgeving,
geen ‘afval’
Jan Doornbos, BFAB/ICT
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Sturen op duurzaamheid
Flip Hoogeveen, HG Vastgoed
Een duurzame Campus betekent voor mij:
De toekomst
Nikolet Wit, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Energie en innovatie
inbedden in Groningen
Patrick Cnubben, Stichting Energy Valley
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Het bewijs dat het
Noorden voorop loopt
Owen Huisman, Stichting Energy Valley
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een vanzelfsprekendheid
Piter Brandenburg, Rijksuniversiteit Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Met een goed gevoel
afstuderen
Richard van Gelder, Stichting Studenten Activiteiten
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Groen en zonder verspilling
van energie
Rachel van der Kaaij, Rijksuniversiteit Gro...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Meer dan loze kreten
Ronald Zwaagstra, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Op alle opleidingen
aandacht voor MVO
Marian Nijlunsing, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
3 P’s
Niek van der Wal, SIFM
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een kwalitatief
hoogwaardige werkomgeving
Wim Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een geïntegreerde aanpak
Joke Terlaak Poot, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Meer bewustwording van
eigen handelingen
Ron de Vrieze, Hanzehogeschool Groningen/A...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Groen, zon en water
Jenny van Bruggen, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Verantwoordelijkheid
nemen
Anna Garate Brandsen, Hanzehogeschool Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Optimaal gebruik
van de ruimte
Miriam Brugmans, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Zo weinig mogelijk belasting
voor milieu
Aafke Wiekens, Rijksuniversiteit Groningen...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Duurzaam in een
containerbegrip
Bert Dieters, Facility Services Zernike West (FEB)
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Brundtland definition
“sustainable” 1987
Jan Mekel, Groeningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een leefbare campus
Martin Kranenborg, Rijksuniversiteit Groningen, afdeling VGI
Een duurzame Campus betekent voor mij:
= leerzaam, innovatief,
creatief, sociaal
Karin Ree, Beta Wetenschapswinkel RUG
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Ketenduurzaamheid.
Van komst tot vertrek
Edwin van Burum, Faculteit Wiskunde en Nat...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Energieneutraal
wonen en werken
Fenna Plaisier, Studenten Milieu Overleg Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Gebruik van
duurzame energie
Geartsje Zondervan, Rijksuniversiteit Groningen
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Minder verspillen doch
meer produceren
Leo Haaksman, Student Rijksuniversiteit Gron...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een autoluwe, groene campus,
waar zorgt voor de omgeving
Els Bijholt, Hanzehogescho...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Energieneutraal en incubatie-
centrum duurzame innovatie
Idso Wiersma, dienst ROEZ ...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een leeromgeving waarin studenten en
medewerkers geïnspireerd, vitaal en op een
ver...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Een plek waar onderwijs,
onderzoek en bedrijfsleven
samen werken aan innovatie
Anne...
Een duurzame Campus betekent voor mij:
Plek voor duurzaam investeren
en innoveren
Ineke Jacobs, NoordMaat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Een duurzame campus betekent voor mij

2,717
-1

Published on

Uitspraken over "dit betekent een duurzame campus voor mij" van de deelnemers aan de werkconferentie Duurzaam Zernike, op 18 nov. 2010 in Groningen

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,717
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Een duurzame campus betekent voor mij

 1. 1. Een duurzame Campus betekent voor mij: Milieubewust ontwikkelen van panden Sander Wubbolts, TCN SIG Real Estate B.V.
 2. 2. Een duurzame Campus betekent voor mij: Aandacht voor duurzame energie, duurzame natuur en duurzame kenniswerving Henny van der Windt, Science & Society Group
 3. 3. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bewust omgaan met middelen en ruimte Simone Kops Hagedoorn, Hanzehogeschool Stafbureau O&O
 4. 4. Een duurzame Campus betekent voor mij: Energieproducten gebruik fair trade/biologisch voedsel Ada Kruiter Everhardus, Student RUG
 5. 5. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een gezamenlijk leerproces Albert-Jan Abma, Science & Society Group
 6. 6. Een duurzame Campus betekent voor mij: Geen prestigieuze bouwprojecten meer Jan Visser, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, RUG
 7. 7. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een leefbare en aantrekkelijke campus Erwin de Beer, Hanzehogeschool Groningen
 8. 8. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een habitat Ruurd de Jong, RUG/VGI
 9. 9. Een duurzame Campus betekent voor mij: Flexibiliteit van de toekomst aankunnen Jannie Bos, SPEA
 10. 10. Een duurzame Campus betekent voor mij: Leven in een wereld van perspectief Martin Tempel, MD Groningen
 11. 11. Een duurzame Campus betekent voor mij: Oog voor duurzame ontwikkeling Nyckly Swierstra, Bureau van de Universiteit
 12. 12. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bewuste beslissingen bij campusbewoners Menno Gerkema, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, RUG
 13. 13. Een duurzame Campus betekent voor mij: Mobiliteit beperken Bas Ennik, IDEA Business Centers
 14. 14. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een CO2 neutrale campus René Benders, IVEM/RUG
 15. 15. Een duurzame Campus betekent voor mij: Uitstekend OV, veel groen, duurzame bouw Bram Raatjes, Student RUG
 16. 16. Een duurzame Campus betekent voor mij: Moet in alles tot uitdrukking komen Marieke Zwaving, Gemeente Groningen
 17. 17. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bewuste gebruiker Sandra Bellekom, IVEM/RUG
 18. 18. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een onvermijdelijke ontwikkeling! Eline Politiek, Student RUG
 19. 19. Een duurzame Campus betekent voor mij: Optimale leeromgeving voor de toekomst Debbie Nauta, UFB/RUG
 20. 20. Een duurzame Campus betekent voor mij: Zuinig zijn met energie en materialen Marjan Koopmans, KVI/RUG
 21. 21. Een duurzame Campus betekent voor mij: Dynamiek, ontmoeting en innovatie! Claudia Boon, Gemeente Groningen
 22. 22. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een duurzame campus voldoet voor mij aan de volgende definitie van duurzaamheid: “Sustainable developments are those which fulfil present and future needs while [only] using and not harming renewable resources and unique human-environmental systems of a site: [air], water, land, energy, and human ecology and/or those of other [off-site] sustainable systems.” [World Commission on Environment and Development, Rosenbaum, Vieria]. Steffan Sloot, Student RUG
 23. 23. Een duurzame Campus betekent voor mij: DuurSamen met en voor studenten Jan Nauta, Unica Installatiegroep BV
 24. 24. Een duurzame Campus betekent voor mij: Werken in een inspirerende omgeving Raymond Rumph, Smart Energy 2.0
 25. 25. Een duurzame Campus betekent voor mij: Efficienter en slimmer energie gebruik Rolf Velthuijs, Hanze/EKC/Flexines
 26. 26. Een duurzame Campus betekent voor mij: Goed voorbeeld doet goed volgen Michel Boesten, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, RUG
 27. 27. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een houding en bewustwordingsproces Koosje Diekema, Hanzenhogeschool O&O
 28. 28. Een duurzame Campus betekent voor mij: Studie bouwkunde: dubo als verplicht vak Samantha Haitsma, Stagiair van der Breggen Architecten
 29. 29. Een duurzame Campus betekent voor mij: Samen op weg naar een nog betere toekomst Marten Houwing, ACLO
 30. 30. Een duurzame Campus betekent voor mij: Innovatie en Creativiteit Jan Folkert Deinum, Universitair Onderwijs Centrum Groningen
 31. 31. Een duurzame Campus betekent voor mij: Werken aan de toekomst Abram de Boer, Green Architects
 32. 32. Een duurzame Campus betekent voor mij: Werken aan de toekomst Christiaan van Hegelsom, Studio Noa
 33. 33. Een duurzame Campus betekent voor mij: Aandacht voor ecologisch groenbeheer Frits Dröge, Hanzehogeschool Groningen
 34. 34. Een duurzame Campus betekent voor mij: E2, energieneutraal, leefbaar Jet van Mensvoort, HG/O&O/SAABC
 35. 35. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bewust omgaan met de omgeving en gebouw Harald Bruns, Grontmij Nederland BV
 36. 36. Een duurzame Campus betekent voor mij: Erg belangrijk Henk de Groot, Ocean Ecosystem, RUG
 37. 37. Een duurzame Campus betekent voor mij: Gevarieerde demonstratie van de toekomst Henk Moll, Centrum voor Energie en Milieukunde, IVEM
 38. 38. Een duurzame Campus betekent voor mij: Prettig werken Leo Heijne, FB-studentenzaken
 39. 39. Een duurzame Campus betekent voor mij: Toekomstgericht, milieuvriendelijk Michiel Veening, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, RUG
 40. 40. Een duurzame Campus betekent voor mij: Met verstand en beleid ontwikkelen Jannie Bos, PA
 41. 41. Een duurzame Campus betekent voor mij: It should be functional and easy my work Kerstin Bunte, PhD student RUG
 42. 42. Een duurzame Campus betekent voor mij: Belangrijk voor een mooie toekomst! Ina Homans, SIRE
 43. 43. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een Campus met toekomst Marcel de Vries, EKC
 44. 44. Een duurzame Campus betekent voor mij: Aandacht voor mens, omgeving en middelen Ciska Bakema, HG Facilitair bedrijf
 45. 45. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een duurzaam bereikbare campus Nienke de Jong, Gemeente Groningen
 46. 46. Een duurzame Campus betekent voor mij: Verbinding en onderlinge samenwerking Dorien Agema, Facilitair bedrijf RUG
 47. 47. Een duurzame Campus betekent voor mij: Meer levendig business park naast/achter/samen met Onderwijspark Marnix G. Pool, RUG Houdstermaatschappij BV
 48. 48. Een duurzame Campus betekent voor mij: Voorzieningen goed in samenhang Hur Bennik, Hanzehogeschool Groningen
 49. 49. Een duurzame Campus betekent voor mij: Prettige omgeving, energieneutrale gebouwen Bas Takens, Erasmus Universiteit Rotterdam
 50. 50. Een duurzame Campus betekent voor mij: Voor en door studenten Marc Bergkotte, Universiteit Utrecht
 51. 51. Een duurzame Campus betekent voor mij: Met visie: een duidelijk beeld voor ogen Reino Veenstra, Hanzehogeschool Groningen
 52. 52. Een duurzame Campus betekent voor mij: Groene innovatie Annemieke ter Borg, Hanzehogeschool Groningen
 53. 53. Een duurzame Campus betekent voor mij: Vooruitstreven preventief afvalbeleid Madelon van Cruijningen, Hanzehogeschool Groningen
 54. 54. Een duurzame Campus betekent voor mij: Voorzien in de eigen energiebehoefte Dick Jager, Arbo- en Milieudienst RUG
 55. 55. Een duurzame Campus betekent voor mij: Vanuit sociale kernwaarden werken Albert van der Kooij, MINERVA Academie voor popcultuur
 56. 56. Een duurzame Campus betekent voor mij: Herkenbare P’s van People en Profit André Struber, Hanzehogeschool Groningen
 57. 57. Een duurzame Campus betekent voor mij: Toekomstgericht denken Peter Liewes, O.K. Invest
 58. 58. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een inspirerende werkomgeving Afke Staats, Studentenzaken Hanzehogeschool Groningen
 59. 59. Een duurzame Campus betekent voor mij: Langetermijnvisie met hart & ziel volgen Hinrick Klugkist, Hanzehogeschool Groningen
 60. 60. Een duurzame Campus betekent voor mij: Duurzaamheid op alle fronten! Petra Hof, Gemeente Groningen
 61. 61. Een duurzame Campus betekent voor mij: Mijn ideaal, naast een duurzaam huis Mary Ritsema, Faciliteiten
 62. 62. Een duurzame Campus betekent voor mij: Zorgen voor een fijne, leefbare toekomst Bertie Prinsen, Hanzehogeschool Groningen
 63. 63. Een duurzame Campus betekent voor mij: Campus met respect voor gebruiker en omgeving Harriëtte Frizo, Gemeente Groningen
 64. 64. Een duurzame Campus betekent voor mij: (Creatieve) Energie in evenwicht Lech Bialek, Energie Kenniscentrum HG
 65. 65. Een duurzame Campus betekent voor mij: Intensieve samenwerking met bedrijven Eelco Bakker, Square one
 66. 66. Een duurzame Campus betekent voor mij: Milieuvriendelijk leer- en werkomgeving Jolanda Dekkinga, Hanzehogeschool Groningen
 67. 67. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een haalbaar doel Renee Vroom, Student RUG
 68. 68. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een goede vestigingsplaats voor innovatie T.A.C. Flipsen, PolyVation BV
 69. 69. Een duurzame Campus betekent voor mij: Geen CO2, duurzaam inkopen en voorbeeld Vincent Hoen, Ecofys
 70. 70. Een duurzame Campus betekent voor mij: Koppeling bedrijfsleven en hogeschool Marko Bolt, Embed Engineering
 71. 71. Een duurzame Campus betekent voor mij: Lichten en verwarmingen die uit kunnen Eugenie Jessen, SICM
 72. 72. Een duurzame Campus betekent voor mij: Duurzaamheid in werk en omgeving Beata Kviatek - Simanska , Hanzehogeschool Groningen
 73. 73. Een duurzame Campus betekent voor mij: Gebruik van duurzame energie; C2C cert. Ingrid ten Have, RUG/FWN/TBK
 74. 74. Een duurzame Campus betekent voor mij: Bijdrage door bewustwording, meedenken Linda Mars, Hanzehogeschool Groningen
 75. 75. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een kleine campus footprint Ramon Alberts, SIEN
 76. 76. Een duurzame Campus betekent voor mij: Minder parkeerplaatsen voor auto’s Peter Pratley, SICM Hanzehogeschool Groningen
 77. 77. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een eigentijdse campus Kati Bobok, Hanzehogeschool Groningen, Stafbureau P&O
 78. 78. Een duurzame Campus betekent voor mij: Gezellige dag, innovatief Diangelo Emerencia, student Hanzehogeschool Groningen
 79. 79. Een duurzame Campus betekent voor mij: Multidisciplinair samenwerken Geertje Dam, StudentsMedia
 80. 80. Een duurzame Campus betekent voor mij: ‘gezonde’ leefomgeving, geen ‘afval’ Jan Doornbos, BFAB/ICT
 81. 81. Een duurzame Campus betekent voor mij: Sturen op duurzaamheid Flip Hoogeveen, HG Vastgoed
 82. 82. Een duurzame Campus betekent voor mij: De toekomst Nikolet Wit, Hanzehogeschool Groningen
 83. 83. Een duurzame Campus betekent voor mij: Energie en innovatie inbedden in Groningen Patrick Cnubben, Stichting Energy Valley
 84. 84. Een duurzame Campus betekent voor mij: Het bewijs dat het Noorden voorop loopt Owen Huisman, Stichting Energy Valley
 85. 85. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een vanzelfsprekendheid Piter Brandenburg, Rijksuniversiteit Groningen
 86. 86. Een duurzame Campus betekent voor mij: Met een goed gevoel afstuderen Richard van Gelder, Stichting Studenten Activiteiten
 87. 87. Een duurzame Campus betekent voor mij: Groen en zonder verspilling van energie Rachel van der Kaaij, Rijksuniversiteit Groningen
 88. 88. Een duurzame Campus betekent voor mij: Meer dan loze kreten Ronald Zwaagstra, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen RUG
 89. 89. Een duurzame Campus betekent voor mij: Op alle opleidingen aandacht voor MVO Marian Nijlunsing, Hanzehogeschool Groningen
 90. 90. Een duurzame Campus betekent voor mij: 3 P’s Niek van der Wal, SIFM
 91. 91. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving Wim Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen
 92. 92. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een geïntegreerde aanpak Joke Terlaak Poot, Hanzehogeschool Groningen
 93. 93. Een duurzame Campus betekent voor mij: Meer bewustwording van eigen handelingen Ron de Vrieze, Hanzehogeschool Groningen/AABC
 94. 94. Een duurzame Campus betekent voor mij: Groen, zon en water Jenny van Bruggen, Hanzehogeschool Groningen
 95. 95. Een duurzame Campus betekent voor mij: Verantwoordelijkheid nemen Anna Garate Brandsen, Hanzehogeschool Groningen
 96. 96. Een duurzame Campus betekent voor mij: Optimaal gebruik van de ruimte Miriam Brugmans, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG
 97. 97. Een duurzame Campus betekent voor mij: Zo weinig mogelijk belasting voor milieu Aafke Wiekens, Rijksuniversiteit Groningen/FEB
 98. 98. Een duurzame Campus betekent voor mij: Duurzaam in een containerbegrip Bert Dieters, Facility Services Zernike West (FEB)
 99. 99. Een duurzame Campus betekent voor mij: Brundtland definition “sustainable” 1987 Jan Mekel, Groeningen
 100. 100. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een leefbare campus Martin Kranenborg, Rijksuniversiteit Groningen, afdeling VGI
 101. 101. Een duurzame Campus betekent voor mij: = leerzaam, innovatief, creatief, sociaal Karin Ree, Beta Wetenschapswinkel RUG
 102. 102. Een duurzame Campus betekent voor mij: Ketenduurzaamheid. Van komst tot vertrek Edwin van Burum, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen RUG
 103. 103. Een duurzame Campus betekent voor mij: Energieneutraal wonen en werken Fenna Plaisier, Studenten Milieu Overleg Groningen
 104. 104. Een duurzame Campus betekent voor mij: Gebruik van duurzame energie Geartsje Zondervan, Rijksuniversiteit Groningen
 105. 105. Een duurzame Campus betekent voor mij: Minder verspillen doch meer produceren Leo Haaksman, Student Rijksuniversiteit Groningen
 106. 106. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een autoluwe, groene campus, waar zorgt voor de omgeving Els Bijholt, Hanzehogeschool Groningen
 107. 107. Een duurzame Campus betekent voor mij: Energieneutraal en incubatie- centrum duurzame innovatie Idso Wiersma, dienst ROEZ Gemeente Groningen
 108. 108. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een leeromgeving waarin studenten en medewerkers geïnspireerd, vitaal en op een verantwoordelijke manier aan hun doelen kunnen werken Linda Jurgens, Hanzehogeschool Groningen
 109. 109. Een duurzame Campus betekent voor mij: Een plek waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen werken aan innovatie Annette Jonkhof, Tekstbureau Annette Jonkhof
 110. 110. Een duurzame Campus betekent voor mij: Plek voor duurzaam investeren en innoveren Ineke Jacobs, NoordMaat
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×