Werkkostenregeling

2,714 views

Published on

In de afgelopen maanden organiseerde Druiessen meer dan 25 bijeenkomsten aangaande de werkkostenregeling.

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Iets wat ik niet direct uit de slides haal: de thuiswerkplek valt niet onder de werkkostenregeling. Vervelend voor mij als DGA want volledig belast. zie hier www.bcsbv.nl/Werkkostenregeling/tabid/354/Default.aspx. Voor de rest is 1,4% natuurlijk erg weinig.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Van vragen die niet meteen beantwoord kunnen worden maken wij een overzicht na afloop van alle bijeenkomst en sturen de gestelde vragen en antwoorden aan alle deelnemers.
 • Van vragen die niet meteen beantwoord kunnen worden maken wij een overzicht na afloop van alle bijeenkomst en sturen de gestelde vragen en antwoorden aan alle deelnemers.
 • Antwoorden: Voorbeeld 1: forfaitaire ruimte Voorbeeld 2: intermediaire kosten Voorbeeld 3: gerichte vrijstelling
 • In dit voorbeeld is er sprake van een overschrijding van de grens van 1,5% van het fiscale loon met € 15.000,-. Het eindheffingstarief is 80% over € 15.000,- = € 12.000,-.
 •    
 • Werkkostenregeling

  1. 1. Werkkostenregeling
  2. 2. Dit is Driessen <ul><li>Begonnen als DA&A Driessen </li></ul><ul><li>Bestaat 17 jaar </li></ul><ul><li>Non-profit markt </li></ul><ul><li>130 medewerkers </li></ul><ul><li>550 klanten </li></ul><ul><li>5 productgroepen </li></ul>
  3. 3. Onze producten <ul><li>Payroll Maximale flexibiliteit, minimale zorgen </li></ul><ul><li>Consultancy Ondersteuning op precies het juiste niveau </li></ul><ul><li>Software Onmisbaar kennissysteem binnen de overheid en het onderwijs </li></ul><ul><li>Opleidingen Altijd blijven ontwikkelen </li></ul><ul><li>Outsourcing Kwaliteit en continuïteit voor uw salarisadministratie </li></ul>
  4. 4. Introductie <ul><li>Introductie consultants </li></ul><ul><li>salaris consultant </li></ul><ul><li>P&O consultant </li></ul>
  5. 5. Programma <ul><li>Wetswijziging </li></ul><ul><li>Huidige vergoedingen en verstrekkingen </li></ul><ul><li>Pauze </li></ul><ul><li>Nieuw: werkkostenregeling </li></ul><ul><li>Gevolgen voor cafetariamodel </li></ul><ul><li>Pauze </li></ul><ul><li>Inrichting administratieve organisatie </li></ul><ul><li>Toetsen regelingen </li></ul><ul><li>(De duur van deze bijeenkomst is circa 3,5 uren.) </li></ul>
  6. 6. Werkwijze tijdens de bijeenkomst <ul><li>Kennisoverdracht </li></ul><ul><li>Interactie </li></ul><ul><li>Geen eenrichtingsverkeer </li></ul><ul><li>Stel vooral veel vragen! </li></ul><ul><li>Op onze actualiteitendagen in november komen wij nog </li></ul><ul><li>terug op de meest actuele zaken. </li></ul>
  7. 7. Wetswijziging <ul><li>Fiscale vereenvoudigingswet 2010 </li></ul><ul><li>Doel: Administratieve lastenverlichting </li></ul><ul><li>Afschaffen alle belastingvrije vergoedingen/verstrekkingen </li></ul><ul><li>Werkgever centraal in plaats van werknemer </li></ul><ul><li>Keuze ingangsdatum : 2011, 2012 en 2013 keuze voor het oude regime. In 2014 definitief </li></ul><ul><li>Oude afspraken met de belastingdienst komen te vervallen </li></ul><ul><li>Alles is loon </li></ul>
  8. 8. Alles is loon <ul><li>Wet op de loonbelasting 1964 artikel 10 wijzigt. </li></ul><ul><li>Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. </li></ul>
  9. 9. Huidige vergoedingen/verstrekkingen <ul><li>Uitgangspunt: de individuele werknemer </li></ul><ul><li>29 vergoedingsregelingen </li></ul><ul><ul><li>“ Wat zijn bij u de meest voorkomende </li></ul></ul><ul><ul><li>vergoedingsregelingen en op welke wijze is </li></ul></ul><ul><ul><li>dit binnen uw organisatie vastgelegd?” </li></ul></ul>
  10. 10. Huidige vergoedingen/verstrekkingen - de meest voorkomende vergoedingen - <ul><li>Bedrijfsfitness </li></ul><ul><li>Fiets voor woon-werkverkeer </li></ul><ul><li>Werkgeversbijdrage personeelsvereniging </li></ul><ul><li>Bijscholing, cursussen, congressen, training e.d. </li></ul><ul><li>Vakliteratuur </li></ul><ul><li>Telefoon- en internetaansluitingen </li></ul><ul><li>Maaltijden met een bijkomstig zakelijk karakter </li></ul><ul><li>Consumpties tijdens werktijd </li></ul><ul><li>Arbo-voorzieningen </li></ul><ul><li>Diensttijduitkering (ambtsjubilea) </li></ul><ul><li>Overlijdensuitkering </li></ul><ul><li>Tijdelijke huisvesting buiten de woonplaats </li></ul><ul><li>Vakbondscontributie </li></ul>
  11. 11. Nieuw: werkkostenregeling <ul><li>Definities </li></ul><ul><li>Schema </li></ul><ul><li>Voorbeelden </li></ul><ul><li>Werkkostenregeling kort schema: </li></ul>Totaal bedrag in organisatie vergoedingen/verstrekkingen -/- Gerichte vrijstellingen -/- Forfait van 1,5% van fiscaal loon = Belaste werkkosten (80%)
  12. 12. Nieuw: werkkostenregeling - Definities - <ul><li>Werkkosten : Kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking. </li></ul><ul><li>Intermediaire kosten : Uitgaven door werknemer in opdracht en voor rekening van zijn werkgever (te declareren kosten). </li></ul><ul><li>Gerichte vrijstellingen : Door de wetgever aangewezen specifieke onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. </li></ul><ul><li>Werkkostenforfait : 1,5% vrijstelling van de fiscale loonsom. </li></ul>
  13. 13. Nieuw: werkkostenregeling - Schema - <ul><li>Aangewezen werkkosten </li></ul><ul><li>-/- 1,5% forfait </li></ul><ul><li>(Binnen forfait is alles onbelast) </li></ul>Werkkosten Loonkosten Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen Onbelast Eindheffing 80% Geen loon, geen eindheffing = te belasten werkkosten
  14. 14. Nieuw: werkkostenregeling - Voorbeeld - <ul><li>Gerichte vrijstellingen </li></ul><ul><ul><li>Reiskosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Verblijfkosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Scholingskosten </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Intermediaire kosten (voorgeschoten kosten) </li></ul><ul><ul><li>Kosten zakelijk etentje </li></ul></ul><ul><ul><li>Viltstiften voor presentatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatiegeschenken voor externe relaties </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Aangewezen werkkosten </li></ul><ul><ul><li>Kerstpakketten en andere kleine geschenken </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiets </li></ul></ul><ul><ul><li>Parkeer-, veer- en tolgelden </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijfsfitness </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  15. 15. Nieuw: werkkostenregeling - Voorbeeld - <ul><li>Onder welke kostensoort vallen de onderstaande voorbeelden? </li></ul><ul><li>Drie keuze mogelijkheden: </li></ul><ul><li>Gerichte vrijstellingen </li></ul><ul><li>Intermediaire kosten </li></ul><ul><li>Aangewezen werkkosten </li></ul><ul><li>Voorbeeld 1: Personeelsfeesten </li></ul><ul><li>Voorbeeld 2: Brandstofkosten voor de bedrijfsauto </li></ul><ul><li>Voorbeeld 3: Verhuiskosten </li></ul>
  16. 16. Nieuw: werkkostenregeling - Voorbeeld - Gemeente Bedrag Fiscale Loonsom gemeente € 6.000.000,- Alle vergoedingen en verstrekkingen € 150.000,- Af: gerichte vrijstellingen € 45.000,- -/- Af: 1,5% van de fiscale loonsom van 6 miljoen € 90.000,- -/- ========== Totaal belastbare werkkosten € 15.000,- Kosten eindheffing 80% € 12.000,-
  17. 17. Nieuw: werkkostenregeling - Voorbeeld - Werknemer individuele indicatie Bedrag Fiscaal loon werknemer € 50.000,- Werkkosten aanschaf fiets € 1.000,- Af: 1,5% forfait € 750,- Belaste werkkosten € 250,- Eindheffing 80% € 200,-
  18. 18. Cafetariamodel <ul><li>Meest voorkomende regelingen: </li></ul><ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><ul><li>Persoonlijk budget </li></ul></ul><ul><ul><li>Vakantie-uren </li></ul></ul><ul><ul><li>Brutoloonbestanddelen </li></ul></ul><ul><li>Doelen: </li></ul><ul><ul><li>Tegemoetkoming woon-werkverkeer </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiets </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijverzekering pensioen </li></ul></ul><ul><ul><li>Koop/verkoop vakantie-uren </li></ul></ul><ul><ul><li>Vakbondscontributie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijfsfitness </li></ul></ul><ul><ul><li>Spaarloon </li></ul></ul>
  19. 19. Gevolgen nieuwe situatie cafetariamodel <ul><li>Cafetariaregeling blijft mogelijk, maar… </li></ul><ul><li>… dit gaat ten kosten van de forfaitaire ruimte </li></ul><ul><li>tenzij… </li></ul><ul><li>… het gaat om de uitruil van gerichte vrijstellingen. </li></ul>
  20. 20. Gevolgen nieuwe situatie cafetariamodel <ul><ul><li>Voorbeeld I: Vraag </li></ul></ul><ul><ul><li>Situatie </li></ul></ul><ul><li>De medewerkers kiezen om de eindejaarsuitkering in </li></ul><ul><li>te zetten en te ruilen voor onbelaste vergoeding </li></ul><ul><li>woonwerk verkeer. </li></ul><ul><li>De totale onbelaste vergoeding woon-werkverkeer bedraagt € 100.000,- gebaseerd op 19 cent per km. </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>Kan deze regeling ook worden toegepast binnen de werkkostenregeling? </li></ul><ul><li>Wat zijn de extra kosten als het totale fiscale loon van de instelling € 3.000.000,- is. </li></ul>
  21. 21. Gevolgen nieuwe situatie cafetariamodel <ul><li>Voorbeeld I: Antwoord </li></ul><ul><li>Ja, als de werkgever heeft gekozen voor de toepassing </li></ul><ul><li>van de werkkostenregeling valt woon-werkverkeer </li></ul><ul><li>onder de gerichte vrijstellingen. </li></ul><ul><li>Er zijn in dit geval geen extra kosten omdat er geen eindheffing van toepassing is aangezien het een gerichte vrijstelling betreft. </li></ul>
  22. 22. Gevolgen nieuwe situatie cafetariamodel <ul><ul><li>Voorbeeld II: Vraag </li></ul></ul><ul><ul><li>Situatie </li></ul></ul><ul><li>250 van de 300 medewerkers van een zorginstelling </li></ul><ul><li>maken momenteel gebruik van de fitness regeling </li></ul><ul><li>De medewerkers kiezen om de verlofuren te ruilen </li></ul><ul><li>voor maandelijks een bedrag van € 25,-. </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>Kan deze regeling ook worden toegepast binnen de werkkostenregeling? </li></ul><ul><li>Wat zijn de extra kosten als het totale fiscale loon van de instelling € 3.000.000,- is. </li></ul>
  23. 23. Gevolgen nieuwe situatie cafetariamodel <ul><ul><li>Voorbeeld II: Antwoord </li></ul></ul><ul><li>Ja, als de werkgever heeft gekozen voor de toepassing van de werkkostenregeling en fitnesskosten heeft aangewezen als zogenaamde werkkosten die onder het forfait vallen. </li></ul><ul><li>Werkgever moet de kosten dus aanwijzen als werkkosten onder het forfait, anders worden de kosten als normaal belastbaar loon aangemerkt. </li></ul><ul><li>Werkkosten 250 medewerkers x € 25,- x 12 maanden = € 75.000,- Forfait € 3.000.000 ,- x 1,5% = € 45.000,- Belaste werkkosten € 75.000 ,- -/- € 45.000 ,- = € 30.000,- Werkgever betaald 80% eindheffing over € 30.000 ,- = € 24.000,- </li></ul><ul><li>Conclusie: Werkgever had gebruik moeten maken van mogelijkheid om in 2011, 2012, 2013 het huidige regime toe te passen. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Pauze </li></ul>
  25. 25. Proces stappen <ul><li>Uiteen in groepen (15 min) </li></ul><ul><li>Processtappen beschrijven </li></ul><ul><li>Plenair per groep presentatie </li></ul>
  26. 26. Proces in beeld (1) <ul><li>Bestaande regeling scannen Vergoedingen/verstrekkingen/lokale regelingen </li></ul><ul><li>Wat valt onder de werkkosten regeling? </li></ul><ul><li>Wat valt onder gerichte vrijstelling </li></ul><ul><li>Gelden er uitzonderingen? Bijv. intermediaire kosten, dienstauto, </li></ul><ul><li>woning v.d. zaak (bijlage). </li></ul><ul><li>5. Bedrag forfait bepalen </li></ul>
  27. 27. Proces in beeld (2) <ul><li>Extra kosten berekenen 80% over het bedrag dat forfait te boven gaat </li></ul><ul><li>Inrichten pakket aan vergoedingen & verstrekkingen Huidig, meer/minder,kostenneutraal </li></ul><ul><li>Cafetariaregelingen herzien ook tekstueel (i.v.m. aanwijzen doel) </li></ul><ul><li>Ingangsdatum werkkosten regeling bepalen </li></ul><ul><li>Contacten derden en afspraken fiscus 2011, 2012…. </li></ul><ul><li>Extra vereisten </li></ul>
  28. 28. Proces in beeld indeling: <ul><ul><ul><ul><ul><li>1) Arbeidsvoorwaardelijke regelingen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>2) Administratieve organisatie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3) Implementatie </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  29. 29. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen (1) <ul><ul><li>Wat zijn de kosten voor en na invoering van het nieuwe regime </li></ul></ul><ul><ul><li>indien u alle kostenvergoedingen handhaaft? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tip! verricht een arbeidsvoorwaarden analyse. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak inzichtelijk welke vergoedingen en </li></ul></ul><ul><ul><li>verstrekkingen u momenteel onbelast vergoed aan uw </li></ul></ul><ul><ul><li>medewerkers en wat dit kost. </li></ul></ul><ul><ul><li>Breng in beeld welke vergoedingen onder de </li></ul></ul><ul><ul><li>gerichte vrijstellingen vallen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepaal het bedrag van de forfaitaire ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>(1,5% fiscale loonsom). </li></ul></ul><ul><ul><li>Bereken of de forfaitaire ruimte toereikend is. Indien deze wordt overschreden wordt over het merendeel eindheffing betaald </li></ul></ul><ul><ul><li>(80% van de belaste werkkosten). </li></ul></ul>
  30. 30. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen (2) <ul><li>Wat is de impact van de werkkostenregeling op de kosten </li></ul><ul><li>van de huidige arbeidsvoorwaarden? </li></ul><ul><ul><li>Indien u alle kostenvergoedingen handhaaft en het forfait </li></ul></ul><ul><ul><li>niet toereikend is zijn er 2 (politieke) afwegingen. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Besluiten de huidige regelingen te behouden. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In dit geval bij voorkeur zo laat mogelijk overstappen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>naar de werkkostenregeling (2014). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Besluiten dat er minder verstrekkingen en </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vergoedingen worden aangewezen (kostenneutraal). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zijn er geen belaste werkkosten (eindheffing) ofwel wordt het </li></ul></ul><ul><ul><li>forfait niet volledig benut, dan kunt u deze ruimte nog benutten. </li></ul></ul>
  31. 31. Administratieve organisatie <ul><li>Waar moet u aan denken? </li></ul><ul><ul><li>Draag zorg voor een centrale registratie van alle </li></ul></ul><ul><ul><li>verstrekkingen en vergoedingen (bijv. financiën of personeelsadministratie). </li></ul></ul><ul><ul><li>Twee redenen voor een centrale registratie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belastingdienst eist in hoeverre de som van </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vergoedingen en verstrekkingen inzichtelijk is </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(horizontaal toezicht). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vergemakkelijkt het sturen en begroten. </li></ul></ul></ul>
  32. 32. Implementatie <ul><li>Enkele aandachtspunten; </li></ul><ul><ul><li>Wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden dienen </li></ul></ul><ul><ul><li>(doorgaans) voorgelegd te worden aan het GO. </li></ul></ul><ul><ul><li>Toets individuele afspraken met medewerkers aan </li></ul></ul><ul><ul><li>de regeling. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle afspraken met de belastingdienst komen in </li></ul></ul><ul><ul><li>principe te vervallen. Maak waar nodig nieuwe </li></ul></ul><ul><ul><li>afspraken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inrichting van administratieve organisatie en besluitvorming </li></ul></ul><ul><ul><li>over de aanpassing van regelingen vergt tijd, begin dus snel! </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiest u voor het klassieke regime gedurende 2011, 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>en 2013? </li></ul></ul>
  33. 33. Vragen?
  34. 34. Bedankt voor uw aandacht.

  ×