Your SlideShare is downloading. ×
Pedagoška Psihologija 2 Socialno kognitivne in konstruktivistične teorije učenja - Educational Psychology 2 Social cognitive and contructivist theories of learning
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pedagoška Psihologija 2 Socialno kognitivne in konstruktivistične teorije učenja - Educational Psychology 2 Social cognitive and contructivist theories of learning

2,947
views

Published on

Pedagoška Psihologija 2, Predavanje na Oddelku za psihologijo, Univerza v Mariboru …

Pedagoška Psihologija 2, Predavanje na Oddelku za psihologijo, Univerza v Mariboru

Educational Psychology 2, Lecture at the Department of Psychology, The University of Maribor

Published in: Education, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,947
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Povezava positivnih vedenj z ojačevanjem Pridobite pomoč vodij
 • Transcript

  • 1. Pedagoška Psihologija 2 Doc. dr. Daša Grajfoner Oddelek za psihologijo Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru 9.5.2011 Predavanje 2
  • 2. Predstavitve
   • 30 %
   • Od tega 10% predstavitev in sodelovanje v diskusijah
   • 20% oddan esej
   • Izpit 70%
  • 3. Načrt
   • Socialno kognitivna teorija
   • Konstruktivističen pristop
   • Učenje z odkrivanjem, kognitivno vajeništvo
   • Učenje z odkrivanjem in recipročno učenje
   • Kooperativno učenje
   • Glavni vir predavanja: Woolfolk, A. (2002), 8. poglavje
  • 4. Teorije učenja
   • Teorija socialnega učenja – učenje skozi opazovanje
   • Socialno-kognitivna – dodatek kognitivnih dejavnikov: prepričanje, samozaznava, pričakovanja
   • Intersubjektivna teorija učenja
   • Izobraževanje je socialni in interaktivni proces
  • 5. Socialni in kulturni vplivi na
   • Način učenja
   • Način poučevanja
   • Plagiatorstvo
  • 6. Trditve
   • Ljudje se učimo ob opazovanju drugih.
   • Vedenje je vedno usmerjeno k cilju.
  • 7. Albert Bandura
   • Pomanjkljivost behaviorizma in Freuda
   • Socialno kognitivne teorije
   • Učenje socialnega vedenja
   • Učenje z opazovanjem drugih ljudi
  • 8. Začetki
   • Teorija socialnega učenja
   • Ločevanje med pridobivanjem znanja in vedenjem – vemo več kot pokažemo (Bobo lutka)
   • Socialno kognitivna teorija
    • Učenje z aktivno udeležbo
     • Izvajanje in izkušanje posledic lastnih dejanj
     • Posledice videne kot informacije – interpretacija, ki vzbuja motivacijo (nasprotnoo operativnemu učenju)
    • Učenje z opazovanjem
  • 9. Učenje z opazovanjem
   • Modelno učenje/posnemanje
   • Učenje vedenja in njegovih posledic (primer?)
   • 4 faze
    • Pozornost
    • Retencija
    • Izvajanje
    • Motivacija in ojačanje
    • Vrste informacij, ki se naučijo z opazovanjem?
  • 10. 3 oblike ojačevanje
   • Neposredno (pohvala)
   • Posredno (pohvala nekoga, ki ga učenec opazuje)
   • Samoojačevanje (podobno intrinzični/notranji motivaciji)
  • 11. Dejavniki pri posnemanju
   • Koga posnemajo otroci?
   • Starše, zvezdnike, učitelje?
   • Socialni pritisk?
   • Mediji?
  • 12. Dejavniki
   • Razvojna stopnja
   • Status modela – moč, kompetentnost, ugled
   • Opazovanje nam podobnih ljudi
   • Implikacija ciljev in pričakovanj – dejanja modela vodijo do cilja
   • Samoučinkovitost – sposobna sem izvesti to dejanje
  • 13. Opazovanje v izobraževanju
   • Usmerjanje pozornosti
   • Uglaševanje že naučenega
   • Učinek nalezljivosti (uspešno delo s posameznikom, ki ima visok socialni status v skupini) – doslednost
   • Modelno učenje – enaka starostna skupine (negativna stran? – rumeni tisk in modne revije?)
    • Učenje od sovrstnikov in ne od profesorjev? – kako bi to umestili v učni proces (vaš projekt).
   • Vzbujanje čustev (strašljive zgodbe o učitelju)
  • 14. Modelno učenje študije
   • Kognitivno modeliranje (Schunk, 1981)
    • Otroci s težavami pri reševanju računskih nalog
    • Učitelj je verbaliziral misli ob reševanju računske naloge (kognitivno modeliranje)
    • Pregled korakov in rezultatov (didaktična navodila)
   • Rezultati: izboljšana samoučinkovitost, samozavest in reševanje nalog
  • 15. Samo-modeliranje (Schunk &Hanson, 1989)
   • Učenci so opazovali sami sebe pri reševanju matematičnih nalog
   • Učenci, ki so se opazovali so imeli
    • Višjo motivacijo
    • Večjo samozavest
    • Večjo samoučinkovitost
    • Zakaj?
  • 16. Aktivnost
   • Kako bi, v skladu z modeliranjem, svetovali učitelju, ki ima težave pri poučevanju reševanja problemov?
   • Model – učitelj ali sovrstnik?
  • 17. Recipročni determinizem
   • Učenje je interakcija osebnih dejavnikov (osebnost, znanje, vedenje, motivacija….) ter fizičnega in socialnega okolja
   • Kako se to razlikuje od behaviorizma in kognitivizma?
  • 18. Konstruktivizem
   • Piaget, Vygotsky, Gestalt, Kelly etc
   • Posamezniki konstruirajo svoje kognitivne in emocionalne strukture
   • Poudarek na individualnih stilih učenja
   • Radikalni konstruktivizem:
    • Neposrednega zaznavanja sveta ni
    • Svet je relativen, znanja so odvisna od lastnih izkušenj
    • Kako se to stališče umešča v učiteljevo delo?
  • 19. Konstrukcija znanja
   • Izgradnjo znanja usmerja zunanji svet - zunaj
   • Novo znanje je izpeljano iz že obstoječega (Piaget) – znotraj
   • Integracija (Vygotsky)
  • 20. Konstruktivistično poučevanje
   • 1. Realno učno okolje
   • 2. Socialna interakcija
  • 21. George Kelly (1955)
   • Teorija osebnih konstruktov
   • Bipolarni konstrukti
   • Osnovni, neverbalni (bolečina – brez bolečine)
   • Periferni konstrukti
   • Kateri so vaši osnovni konstrukti?
  • 22. Znanje – situacijsko ali splošno?
   • Situacijsko – učenje in znanje vezano na specifično situacijo in težje prenosljivo. Primer?
    • Vodenje, mentorstvo, trening,
    • Kulturno pogojeno, osvajanje norm (profesionalnih in socialnih)
   • Socialna inteligenca?
  • 23. Kakšno učno okolje bi priporočali kot konstruktivisti?
   • Kompleksno učno okolje
   • Deljena odgovornost učenja
   • Socialna interakcija
   • Raznovrstna predstavitev
   • Znanje je skonstruirano
   • Pouk usmerjen na učenca – z manj klasičnih predavanj
   • Metakognicija – znanje o lastnem učenju
  • 24. V praksi
   • Raziskovalno in problemsko (realni problem) učenje (John Dewey)
   • Skupinsko delo in sodelovanje
   • Sestavljanka
   • Dialog in poučni razgovori
   • Kognitivno vajeništvo
  • 25. Raziskovalno učenje (John Dewy, 1910)
   • Podobno raziskovanlnemu procesu
    • Učitelj – predstavi problem
    • Učenec
     • Hipoteze
     • Zbiranje podatkov
     • Zaključki
     • Vrnitev k problemu
    • Učitelj usmerja diskusijo in proces razmišljanja
  • 26. R AZISKOVALNI PROCES S
  • 27. George Kelly (1955)
   • Človek kot znanstvenik (Personal Construct Theory, 1955)
   • Bipolarni konstrukti
   • Konstantno preizkušanje, potrjevanje ali zavračanje že obstoječih konstruktov
   • Ali je raziskovalno učenje naravna (in uspešna) oblika učenja?
   • Za katere ciljne skupine je ta pristop najprimernejši?
   • Za katere predmete bi ga predlagali?
   • Navedite primer raziskovalnega učenja.
  • 28. Problemsko učenje
   • Vključevanje vsakodnevnih problemov
   • Vloga učitelja: usmerjanje, organiziranje, pomoč pri raziskovanju in predstavljnju ter evalvacija
   • Je vaš projekt oblika problemskega učenja?
  • 29. Skupinsko delo in sodelovanje
   • Kaj je pomembno pri skupinskem delu? Razlika med skupinskim delom in sodelovanjem?
   • Jedrsko zatočišče …. Je to bila oblika sodelovanja?
   • Sestavljanka
   • Recipročno spraševanje (skupinsko postavljanje vprašanj)
   • Načrtovanjo sodelovanje (elemente aktivnega poslušanja)
  • 30. Sodelovanje
   • Sodelovanje vseh članov
    • Kako bi svetovali učitelju, ki ima težave:
     • S sodelovanjem vseh članov skupine
     • S konformizmom znotraj skupine
     • Prevladovanjem posameznikov
     • Ignoriranjem idej učencev z nizkim socialnim statusom
   • Skupinsko ocenjevanje (povprečna ocena lahko nagradi nedejavne in kaznuje dejavne učence)
  • 31. Sodelovanje
   • Pazljivo oblikovanje sodelovalnih skupin
   • Določanje vlog, ki spodbujajo učenje
   • Enakomerno prispevanje k procesu učenja
  • 32. Vloga učencev
  • 33. Sestavljanka (II)
   • Oblika sodelovanja, ki poudarja soodvisnost članov
   • Učenci delajo na posameznih delih, skupina kot izvedenska celota
   • Izvedenske skupine (učencev)
  • 34. Dialog in poučni razgovori
   • Vygostky – Interakcija in razgovor nujna za razumeanje
   • “ Zidarski oder ” = podpora učencem, ki izhaja iz interakcije
   • Poučni razgovori = učitelj uporablja sokratično spraševanje
     • Why are you saying that?
     • What exactly does this mean?
     • How does this relate to what we have been talking about?
     • What is the nature of ...?
     • What do we already know about this?
     • Can you give me an example?
     • Are you saying ... or ... ?
     • Can you rephrase that, please?
  • 35. Kognitivno vajeništvo
   • Izhaja iz odnosa vajenec – mojster
   • Večja povezava med teorijo in aplikacijo znanja – ekološka veljavnost
  • 36. Kognitivno vajeništvo
   • Učenje z opazovanjem “ mojstra ” , ki modelira
   • Zunanja podpora – vodenje s povratnimi inormacijami (vaši eseji)
   • Artikulacija znanja (predstavitve projektov)
   • Razmišljanje in primerjava z “ mojstrom ” (diskusija)
   • Raziskovanje novih uporab naučenega znanja (reševanje primerov)
  • 37. Recipročno poučevanje
   • Povzemanje, postavljanje vprašanj, pojasnjevanje, predvidevanje
   • Modeliranje – učitelj je model
   • Postopen prehod kontrole od učitelja do učencev
   • Zahteve usklajene s sposobnostni (- samozavest)
   • (Palinscar &Brown, 1984)
   • Bistvo: vaša aktvna konstrukcija pomena in socialne interakcije
  • 38. Razvijanje mišljenja
   • Kultura mišljenja v razredu
    • Kreativnost
    • Radovednost
    • Kritično mišljenje