Nara matem

1,038 views
964 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nara matem

  1. 1. <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրԴպրոց-պարտեզ<br />Մաթեմատիկա<br />4-րդ դասարան<br />
  2. 2. մաթեմատիկայի ուսուցման միջոցով հետազոտական-ստեղծական  կարողությունների զարգացման արդյունավետության գնահատում<br />
  3. 3. Դասարանումսովորողներիթիվը 23-ն է:<br />Մաթեմատիկայիընտրությամբգործունեությանըմասնակցում է 9 սովորող:<br />
  4. 4. Կարողություններ<br />Կրթության արդյունքում ձեռք բերած կարողությունների և հմտությունների ամբողջությունըսովորողին հնարավորություն է ընձեռում գործնականում կիրառել ստացած գիտելիքները,հարստացնել ճանաչողական գործունեության սեփական փորձը, զարգացնել տրամաբանական,հաղորդակցական, համագործակցային, ինքնուրույն գործունեության, ստեղծագործական որակները:<br />Առանձնակի կարևորվում է ճանաչողական, տրամաբանական կարողությունների և հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումը, որի նպատակն է` ոչ միայն սովորողին ծանոթացնել ճանաչողության մեթոդներին, այլև ձևավորել դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ ու հմտություններ<br />
  5. 5. այդ թվում՝<br />ինքնուրույնգիտելիքներ ձեռք բերելու, սովորելու կարողություն,<br />երևույթներն ու փաստերը վերլուծելու, քննադատական մտածողություն դրսևորելու կարողություն<br /> մտահանգումներ անելու կարողություն,<br /> ընդհանրացնելու և համադրելու կարողություն,<br /> հիմնախնդիրը տարբեր տեսանկյուններից դիտարկելու, ուսումնասիրելու, հնարավոր լուծումներ գտնելու կարողություն,<br /> երևույթների նկատմամբ առողջ հետաքրքրություն և քննադատական մոտեցում դրսևորելու կարողություն<br />իրավիճակը վերլուծելու և եզրակացություններ կատարելու կարողություն<br />ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու և դրանք հիմնավորելու կարողություն,<br /> նպատակներ դնելու, դրանց հասնելու ուղիներ մշակելու և սեփական անելիքը, գործը ծրագրելու կարողություն և այլն:<br />
  6. 6. կարողանասովորել և սովորեցնել<br />ունակ լինի ինքնակազմակերպվելու և ինքնուրույն գործունեության.<br />կարողանա ճիշտ գնահատել իր հնարավորությունները<br /> տիրապետի սովորելու հիմնական հմտություններին, ունենա սովորելու կամք և վստահություն սեփական ուժերի հանդեպ.<br />գիտակցի ինքնուրույն աշխատելու և ստեղծագործելու անհրաժեշտությունը<br />կարողանազբաղվելինքնուրույնհետազոտականաշխատանքով<br />
  7. 7. Արդյունքներ<br />Գարնանային օլիմպիադային մասանակցել է 13 սովորող<br />«Կենգուրու» միջազգայինմաթեմատիկականխաղ-մրցույթինմասնակցել է 5 սովորող: <br />Ըստկրթահամալիրի 3-4-րդ դասարաններիսովորողներիցուցանիշներինրանքնրանքհավաքելենամենաբարձրմիավորները:<br />Ղալամքարյան Արեգ 61 միավոր(«Կենգուրու» միջազգայինմաթեմատիկականխաղ-մրցույթիհատուկմրցանակ )<br />Միրզոյան Միքայել 54 միավոր<br />Հովհաննիսյան Մանե 50 միավոր<br />Տարեվերջյան ստուգումների արդյունքներ<br />Սովորողներիկողմիցստեղծվածուսումնականնյութեր<br />Միջդասարանային ստուգատես /արդյունքների համեմատում/<br />

×