• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Anàlisi territorial de presa de decisions
 

Anàlisi territorial de presa de decisions

on

 • 791 views

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Llorenç d'Hortons

Statistics

Views

Total Views
791
Views on SlideShare
709
Embed Views
82

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

4 Embeds 82

http://domingomonserratpitarch.blogspot.com.es 69
http://www.linkedin.com 9
http://domingomonserratpitarch.blogspot.com 3
http://domingomonserratpitarch.blogspot.mx 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Anàlisi territorial de presa de decisions Anàlisi territorial de presa de decisions Presentation Transcript

  • Direcció General de CarreteresTipus destudi Xarxa Classe dobra Subclasse dobra ClauESTUDI INFORMATIU LOCAL MILLORA GENERAL VARIANT EI-XB-06011-A1Carreteres Punts quilomètrics Localitats Comarques Títol abreujatBV-2249 5+300 AL 8+900 SANT LLORENÇ DHORTONS ALT PENEDÈS VARIANT DE SANT LLORENÇ MASQUEFA ANOIA DHORTONS. BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. SANT LLORENÇ DHORTONS - MASQUEFAEmpresa consultora Autor/es Documents Exemplar TomTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DOMINGO MONSERRAT I MÈMORIA, ANNEXOS, 1 IDE CATALUNYA SL PITARCH PLÀNOLS Data de redacció I PRESSUPOST GENER 2010
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA CLAU: EI-XB-06011-A1 ÍNDEX GENERAL Document núm. 1: Memòria i annexos Document núm. 2: Plànols - MEMÒRIA - SITUACIÓ I ÍNDEX ANNEXOS: - PLANTA CONJUNT - ANNEX NÚM. 1: ANTECEDENTS - PLANTA GENERAL ALTERNATIVES - ANNEX NÚM. 2: PLANEJAMENT URBANÍSTIC - PERFILS LONGITUDINALS - ANNEX NÚM. 3: TOPOGRAFIA - SECCIONS TRANSVERSALS - ANNEX NÚM. 4: TRÀNSIT - SECCIONS TIPUS I FERMS - ANNEX NÚM. 5: REPOSICIÓ DE CARRETERES I CAMINS - DRENATGE TRANSVERSAL - ANNEX NÚM. 6: TRAÇAT - OBRES DE FÀBRICA - ANNEX NÚM. 7: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE - PLANTA DRENATGE - ANNEX NÚM. 8: MOVIMENTS DE TERRES - EXPROPIACIONS - ANNEX NÚM. 9: FERMS I PAVIMENTS - SERVEIS AFECTATS - ANNEX NÚM. 10: GEOLOGIA I GEOTÈCNIA - ANNEX NÚM. 11: TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES Document núm. 3: Pressupost - ANNEX NÚM. 12: EXPROPIACIONS - ANNEX NÚM. 13: SERVEIS AFECTATS - AMIDAMENTS - ANNEX NÚM. 14: TOTAL PRESSUPOST ESTIMATIU - QUADRE DE PREUS NÚM.1 - ANNEX NÚM. 15: REPORTATGE FOTOGRÀFIC - PRESSUPOSTOS PARCIALS - ANNEX NÚM. 16: ESTUDI D’IDONEÏTAT TERRITORIAL - RESUM DE PRESSUPOST - ANNEX NÚM. 17: ANÀLISI DE LA SEGURETAT VIÀRIA - PRESSUPOST ESTIMATIU - ANNEX NÚM. 18: ANÀLISI MULTICRITERITÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOSTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA MEMÒRIATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFAMILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV- 2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA CLAU: EI-XB-06011-A1ÍNDEX DE LA MEMÒRIA1.- ANTECEDENTS2.- OBJECTE DEL PROJECTE3.- PLANEJAMENT4.- DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI 4.1. Introducció 4.2. Idoneïtat territorial 4.3. Geologia i geotècnia 4.4. Hidrologia 4.5. Traçat 4.6. Estructures 4.7. Seccions tipus 4.8. Moviments de terres 4.9. Ferms i paviments5- SERVEIS AFECTATS.6- EXPROPIACIONS.7.- DOCUMENT DE SÍNTESI DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL8.- COMPARACIÓ D’ALTERNATIVES9.- PRESSUPOST ESTIMATIU10.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE11.- CONCLUSIÓTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFAMEMÒRIA Segons els serveis tècnics de l’Ajuntament de Masquefa el tram ocupat per l’alternativa nº2 dins el terme municipal està classificat com sòl no urbanitzable. 1. ANTECEDENTS Altres figures de planejament a tenir en compte en el present estudi són el Pla DirectorEl 14 de febrer de 2006 la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya Territorial del Penedès i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona que s’han inclòs alva encarregar a GISA la redacció de l’estudi informatiu: estudi d’idoneïtat territorial. En concret, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa una “via integrada amb traçat per definir” que correspon a la variant que s’estudia en elClau: EI-XB-06011 present projecte i que presenta un traçat orientatiu assimilable a l’alternativa 1.Títol: Millora general. Variant de Sant Llorenç d’Hortons. Carretera BV-2249. PK 5+300 al Als plànols de l’annex nº2 de planejament es poden veure les afeccions a sòl urbà que7+800. Tram: Sant Llorenç d’Hortons - Masquefa. presenten cadascuna de les alternatives proposades. Es mostren també les delimitacions dels sòls urbans o urbanitzables previstes al mateix planejament.Amb data 30 d’abril de 2008 la Direcció General de Carreteres de la Generalitat deCatalunya modifica l’Ordre d’Estudi núm.060215 per tal de contemplar l’ampliació del’àmbit amb l’afecció del terme municipal de Masquefa. Aquest document va ésser lliurat 4. DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDIamb data 1 de desembre de 2008. 4.1. IntroduccióAmb data 4 de juny de 2009 la Direcció General de Carreteres de la Generalitat deCatalunya va encarregar a GISA la redacció de l’estudi informatiu: L’estudi informatiu contempla 2 alternatives amb un tram inicial de, aproximadament, 500 metres on les dues alternatives surten en paral·lel des de una rotonda inicial deClau: EI-XB-06011-A1 característiques similars.Títol: Millora general. Variant de Sant Llorenç d’Hortons. BV-2249. PK 5+300 al 8+900. Després, mentre l’alternativa nº1 va tancant el seu traçat cap a la carretera BV-2249Sant Llorenç d’Hortons – Masquefa. existent amb una corba cap a la dreta per acabar amb una rotonda a la mateixa carretera, l’alternativa nº2 segueix obrint-se envoltant el polígon industrial existent fins a acabar a laAmb aquest nou estudi informatiu es pretén tenir en compte els nous condicionants mateixa carretera BV-2249 amb una rotonda ja en el terme municipal de Masquefa.polítics, de planejament i/o de tipus ambiental que puguin haver aparegut posteriorment allliurament del primer estudi informatiu. A més de tenir en compte les al·legacions que esvan efectuar a la fase d’informació pública del primer document. 4.2. Idoneïtat territorial S’ha fet un estudi d’idoneïtat territorial, que es pot consultar a l’annex nº16, que delimita 2. OBJECTE DEL PROJECTE les zones del territori que poden ser més aptes des d’un punt de vista socioeconòmic i mediambiental per la recepció d’una nova infraestructura d’aquestes característiques.L’objecte del present estudi és la descripció de les alternatives de la variant de la BV-2249al nucli urbà de Sant Llorenç d’Hortons, juntament amb el seu estudi comparatiu des del Aquest estudi es basa en la gestió i avaluació de la Informació Geogràfica. Lespunt de vista funcional, constructiu, ambiental, econòmic i social. característiques principals d’aquest model són l’objectivitat i la ubiqüitat de l’anàlisi. La composició de tota la informació analitzada ens genera una superfície de fricció o de recepció, és a dir, delimita el corredor òptim a partir del qual es podran traçar les diferents 3. PLANEJAMENT alternatives.El traçat afecta al terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons i en menor mesura al terme D’aquesta manera es considera la importància del territori des de l’inici del procés dede Masquefa a les Comarques de l’Alt Penedès i de l’Anoia. presa de decisions definint les millors zones per la recepció de la infraestructura. És un pas inicial a partir del que, un cop definit aquest corredor òptim, es traça i desenvolupaLa figura de planejament existent al terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons és el Pla l’estudi d’alternatives, tenint en compte els demés criteris tècnics, econòmics, ambientals id’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial socials necessaris.d’Urbanisme de Barcelona el setembre del 2005.TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA Les dues alternatives surten del PK 5+300 de l’actual carretera BV-2249 amb una rotonda 4.3. Geologia i geotècnia compartint uns 500 metres en paral·lel just sortir d’ella en direcció nord-oest envoltant el nucli urbà de Sant Llorenç d’Hortons. A partir d’aquí l’alternativa nº1 va tancant el seu traçat ambLa traça de les variants té un recorregut geològic similar: Discorren per terrenys de una corba cap a la dreta en direcció nord cap a l’actual carretera BV-2249 amb una rotondarocam miocènic format per alternança d’estrats de conglomerats, gresos i lutites de fàcies al final sobre el PK d’explotació 7+000 de la carretera esmentada.continental i s’ajunten totes en el mateix punt, justament on hi ha el sòcol de lutitesblavoses i gresos de fàcies marina. L’alternativa 2 després de la separació amb l’alternativa 1 es va obrint encara més enrevoltant també un polígon industrial existent seguint en direcció nord-oest fins a trobar-seLa variant nº 1 té la traça pel sector on hi ha més facilitat que es pugui trobar bossades i amb la carretera BV-2249 ja en el terme municipal de Masquefa en el PK d’explotació 9+000acumulacions d’aigua en èpoques plujoses que baixin amb gradient hidràulic cap al aproximadament.Torrent de Sant Just, a favor del contacte entre els materials quaternaris i el sostre terciari. L’alternativa 1 és més curta amb una longitud total de 1.900 metres, mentre que l’alternativaLa traça de la variant nº 2 te la traça per un sector amb important abocament de terres (PK 2 té una longitud de 3.420 metres.2+160 a PK 2+270 ) que correspon a la zona de Can Pujades. Els radis en planta de les corbes circulars emprades es troben compresos entre els valors següents: 4.4. Hidrologia - ALTERNATIVA 1:S’ha fet un estudi de la pluviometria a l’annex nº7 Climatologia, hidrologia i drenatge per RADI MÍNIM: 85,00 m.determinar els cabals a absorbir per les obres de drenatge projectades a l’estudi, tant en RADI MÀXIM: 1420,00 m.dimensions com en el núm. d’obres de drenatge per tal d’evacuar tota l’aigua de plujasense perjudicar la infraestructura projectada. - ALTERNATIVA 2: RADI MÍNIM: 430,00 m.Per als predimensionaments han estat determinades les conques aportadores en base a RADI MÀXIM: 2000,00 m.eines GIS aplicades a una cartografia on es determina la superfície de la conca, els puntsalts i baixos, la longitud del curs principal , les característiques del sòl i el mapa d’usos, I en alçat els valors de Kv també compleixen amb la normativa especificada:així com les dades pluviomètriques de l’estació de Sant Sadurní d’Anoia, tot avaluant laprecipitació màxima en 24 h per a períodes de retorn de 5, 10, 25, 50, 100 i 500. El ALTERNATIVA 1:predimensionament de les Obres de Drenatge ha estat per a un període de retorn de 500anys.  Valor mínim de Kv per acord convex = 1000  Valor mínim de Kv per acord còncau = 3050Com a criteri general, per les obres de drenatge que tenen sortida a ambdós costats delterraplè es fan servir tubs de diàmetre = 2,5 m per permetre el pas de fauna. Per les obres ALTERNATIVA 2:de drenatge per les que no és possible que creui la fauna, donat que en un dels seuscantons lentrada és una arqueta, el diàmetre mínim es situa en 2m.  Valor mínim de Kv per acord convex = 1000  Valor mínim de Kv per acord còncau = 3050 4.5. Traçat 4.6. EstructuresEl traçat compleix les característiques geomètriques assignades per la Normativa 3.1 ICvigent per una carretera projectada amb una velocitat de projecte V= 50 km/h. En totes les alternatives estudiades, ha estat prevista una sèrie d’elements estructurals que venen donats per la presència de torrents o per salvar la orografia del terreny. LaEs projecten dues alternatives on la carretera serà una via convencional amb accessos tipologia de les mateixes és :controlats 1+1 pertanyent a la xarxa local. Segons l’Ordre d’Estudi la secció considerada ésuna 07/08 corresponent a un tipus de via del grup II amb el qual s’han traçat les alternatives.  Passos inferiors: Estructures de pas de vials per sota el tronc principal de la calçada.TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA  Passos superiors: Estructures de pas de vials per sobre el tronc principal de la calçada. 4.8. Moviment de terres  Viaducte: Estructures de pas de vials per sobre de rius o torrents existents. En aquest estudi informatiu es contemplen els moviments de terres del tronc principal i de les dues rotondes del principi i final de projecte de les dues alternatives estudiades.La seva distribució segons cada alternativa és: Tant en els desmunts com en els terraplens a realitzar els talussos seran de 3H:2V en  Alternativa 1: totes les alternatives. ESTRUCTURA SITUACIÓ LONGITUD (M) AMPLADA (M) A la taula adjunta es mostren els volums teòrics resultants, on tant l’alternativa 1 comO.F. 0.1 (viaducte) PK 0+441,17 70 8 l’alternativa 2 estan compensades. L’alternativa 1 és la que presenta un volum de terresO.F. 0.2 (viaducte) PK 0+652 50 8 destinades a abocador menor. La opció d’utilitzar terres de la pròpia obra o pròxima a ellaP.I. 1.1 PK 1+643,24 10,80 7 és factible al estar garantit que puguin ser terres adequades per la formació de l’esplanada E1.  Alternativa 2: TERRA TERRAPLÈ PRESTEC ALTERNATIVA ESBROSSADA DESMUNT ABOCADOR PRESTEC VEGETAL TOTAL X2 ESTRUCTURA SITUACIÓ LONGITUD (M) AMPLADA (M)O.F. 0.1 (Viaducte) PK 0+438 70 8 ALTERNATIVA 1 38.459,8 15.393,2 40.489,7 42.485,7 0,0 1.996,0 3.992,0O.F. 0.2 (viaducte) PK 0+607,1 90,20 8O.F. 0.3 (viaducte) PK 0+935 66,95 8 ALTERNATIVA 2 77.640,4 31.029,3 137.874,2 81.812,8 72.879,8 0,0 0,0P.S. 1.1 PK 1+240 11 8P.I. 1.2 PK 1+880 16,20 7P.I. 2.1 PK 2+363,43 14,60 7 Per aquesta taula sha suposat un un coeficient desponjament de 1,30 per les terres que van a abocador: 4.7. Seccions tipus 4.9. Ferms i pavimentsLes seccions tipus usades en l’estudi informatiu per les diferents alternatives, tant per el El dimensionament de la secció del ferm de la variant s’ha determinat en funció detronc principal com per els ramals són aquestes: l’anomenada Intensitat Mitja Diària (I.M.D) a l’any de posada en servei de la nova calçada, a més de la categoria de l’esplanada d’acord amb la normativa “Secciones de Firme“ (6.1-TRONC PRINCIPAL: IC) editat pel Ministerio de Fomento.En desmunt: D’acord amb les definicions anteriors, per el s’adopta la secció tipus núm. 211 del catàleg d’estructures de ferm, segons la instrucció 6.1 I.C. i que consta de les capes:  Dos carrils de 3,5m + 3,5m = 7m  Vorals de 0,5m  Cuneta TTR-15 CAPA TIPUS GRUIX DOTACIÓ BBTM 11B BM-3cEn terraplè: Capa de trànsit Mescla asfàltica en calent 0,03 m (60 kg/m2) Reg d’adherència Emulsió termoadherent ECR-2d-m - 0,5 Kg/m2  Dos carrils de 3,5m + 3,5m = 7m AC22 BIN  Vorals de 0,5m Capa intermèdia Mescla asfàltica en calent 0,10 m B/60/70 S Reg d’adherència Emulsió termoadherent ECR-1d - 0,6 Kg/m2La secció del tronc principal de les alternatives ve definida segons l’ordre d’estudi, secció Capa de Base Mescla asfàltica en calent 0,15 m AC22 BASEtipus 07/08.TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA B60/70 G 6. EXPROPIACIONS Reg d’emprimació Emulsió bituminosa ECR-I - 1,25 Kg/m2 Capa de base Tot-ú artificial 0,40 m ZA S’ha estimat la valoració per alternatives de les expropiacions resultants per a l’ocupació dels terrenys mitjançant tècniques de overlays en entorns GIS, d’on s’han obtingut les superfícies d’ocupació de cada una de les unitats cadastrals, i s’han pogut inventariar per 5. SERVEIS AFECTATS a la seva posterior valoració.La descripció de les afectacions i de les respectives reposicions de cada servei queda Els terrenys afectats són majoritàriament de naturalesa rústica, però també es veuranreflectit en l’annex nº13. afectats terrenys urbans i industrials als termes municipals de Sant Llorenç d’Hortons i Masquefa.A mode de resum es veuran afectats per la traça de la variant projectada a l’estudi elsserveis propietat de: El resum de les valoracions orientatives per termes municipals i segons les alternatives és el següent:  Telefònica (encreuaments amb la línia)  Terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons:  Fecsa-Endesa (encreuaments amb la línia de M.T)  Pou d’aigua (desplaçament pou aigua de propietat privada) ALTERNATIVES COST TOTAL (€)  Aigües Ter-Llobregat –ATLL (encreuament amb canonada existent). Alternativa 1 150.532,86 Alternativa 2 221.882,22L’estimació de la valoració per alternatives per a la reposició dels serveis afectats peraquest Estudi Informatiu és la següent:  Terme municipal de Masquefa:  ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVES COST TOTAL (€) Alternativa 2 39.947,45 SERVEI AFECTAT PRESSUPOST ESTIMATIUServei afectat nº1: TELEFÒNICA 48.245 € I el resum total del cost de les expropiacions per alternatives és:Servei afectat nº2: FECSA-ENDESA 75.000 €Servei afectat nº3: POU AIGUA 22.035 € ALTERNATIVES COST TOTAL (€)TOTAL 145.280 € Alternativa 1 150.532,86 Alternativa 2 261.829,67  ALTERNATIVA 2: SERVEI AFECTAT PRESSUPOST ESTIMATIUServei afectat nº1: TELEFÒNICA 44.445 €Servei afectat nº2: FECSA-ENDESA 90.100 €Servei afectat nº4: ATLL 74.000 €TOTAL 208.545 €Aquesta estimació queda reflectida dins el capítol de serveis afectats del pressupostestimatiu de l’estudi de cada alternativa com a partides alçades a justificar.TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 7. DOCUMENT DE SÍNTESI DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL  Unitats internes del Departament de Medi Ambient i Habitatge 7.1. Introducció  Agència Catalana de l’AiguaEl present estudi d’impacte ambiental de la “Millora general. Variant de Sant Llorenç  Agència de residus de Catalunyad’Hortons. Carretera BV-2249. PK 5+300 al 8+900. Tram: Sant Llorenç d’Hortons -Masquefa”, Clau IA-XB-06011-A1, es redacta per tal de donar compliment a la legislació  Direcció General de Patrimoni Culturalvigent, i a la voluntat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i de GestiódInfraestructures S.A (GISA) de definir les mesures de prevenció i protecció ambiental a  Direcció General de Desenvolupament Ruralaplicar durant l’execució del projecte.  Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil Masquefa  Direcció General d’Arquitectura i Paisatge  Depana Piera Alternativa 1  Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons Sant Llorenç d’Hortons  Consell Comarcal de l’Alt Penedès Sant Llorenç dHortons Una vegada passat el termini establert per a la resposta d’aquestes consultes prèvies i en base a les respostes rebudes i altres aspectes que l’administració ambiental consideri Alternativa 2 rellevants, aquesta elabora un document en el que es recullen els continguts a Sant Sadurní d’Anoia desenvolupar a l’estudi d’impacte ambiental. Gelida El procediment detallat es va iniciar a l’octubre de 2006 amb la realització del document inicial del projecte (memòria resum) i a data març del 2007 es va rebre resposta dels següents organismes i entitats:  Direcció General de Qualitat AmbientalL’objecte de l’estudi informatiu és la descripció de les alternatives de la variant de la BV-  Direcció General del Medi Natural2249 al nucli urbà de Sant Llorenç d’Hortons, juntament amb el seu estudi comparatiu desdel punt de vista funcional, constructiu, ambiental, econòmic i social.  Agència Catalana de l’AiguaL’objectiu del present estudi consisteix en avaluar la compatibilitat ambiental de l’execució  Direcció General de Patrimoni Culturalde la variant de Sant Llorenç, minimitzant les alteracions als diferents components delmedi que es poden veure afectats per l’execució del projecte. Les respostes rebudes a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat i elAtenent el marc legal vigent, Real Decreto Legislativo 1/2008, el procediment d’avaluació compliment de les mateixes es detallen a continuació.d’impacte ambiental s’inicia amb la realització del document inicial del projecte que elpromotor lliura a l’administració ambiental. Aquesta, atenent les característiques del’actuació i les condicions del medi en que es vol executar realitzarà les consultes prèviesals organismes i entitats que estimi oportuns.En aquest sentit, es varen realitzar consultes als següents organismes:TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFADirecció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat. Respostes rebudes - Continguts a desenvolupar Compliment a l’estudi d’impacte ambientalFauna:Estudiar la fragmentació, pèrdua d’hàbitats i l’efecte barrera que pot produir el nou vial i definició de les mesures La interacció entre les condicions del medi i les característiques del projecte permeten identificar la fragmentaciócorrectores adients per assegurar la permeabilitat de la infraestructura per a la fauna de la zona. i efecte barrera associats a l’execució i posada en funcionament de la variant d’Hortons. Per a minimitzar els efectes es proposen un conjunt de mesures correctores que van des del condicionament de les obres deRedactar un apartat específic on es valorin els impactes sinèrgics o acumulatius per la connectivitat ecològica drenatge com a passos de fauna, fins a les revegetacions dels barrancs travessats en viaducte.produïts per la presència d’altres infraestructures lineals existents en la zona. Valorar la necessitat de realitzaralguna mesura compensatòria en les infraestructures ja existents per a garantir la connectivitat general, i si és L’estudi incorpora també l’efecte que les dues solucions poden comportar sobre la parella d’àliga cuabarrada deaixí, integrar-la en el nou projecte. Gelida, atenent que la de Piera no sembla veure’s afectada per la variant objecte d’estudi. En aquest sentit, al capítol 4 es conclou que la solució 1 comporta menys efectes que la solució 2 en el territori de campeigLes dues alternatives plantejades travessen territori de campeig de parelles d’àliga cuabarrada, per aquest motiu d’aquesta espècie.l’estudi d’impacte haurà d’analitzar l’efecte potencial de les dues alternatives plantejades sobre aquestesparelles.Cultura:Donar compliment als requeriments establerts pel Departament de Cultura en l’informe de 17 de gener de 2007. Com annex al present document s’inclou l’estudi realitzat en relació al patrimoni cultural de l’àmbit en que esAquests inclouen, entre d’altres, la realització d’un recull documental previ , la realització d’una prospecció projecta la variantarqueològica de l’àrea afectada, l’elaboració d’un informe amb les conclusions i resultats i l’avaluació de l’impactesobre el patrimoni cultural i adopció de mesures correctores.Aire:Valoració de la qualitat de l’aire utilitzant les dades de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació L’estudi del Medi realitzat incorpora la caracterització de la qualitat de l’aire atenent la informació disponible deAtmosfèrica de Catalunya. les diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.L’estudi sobre el potencial impacte en l’aire durant la fase de construcció ha de contenir la seva valoració sobre Entre els efectes associats a l’execució de la infraestructura hi ha els relacionats amb la pol·lució de l’aire fruitel medi atmosfèric a causa dels contaminants emesos procedents de les activitats associades a aquesta fase dels moviments de terra a realitzar i els corresponents a les emissions pel trànsit de vehicles d’obra.(moviment de terres, circulació de vehicles de l’obra ...)Soroll:L’estudi d’impacte ambiental ha de contenir un estudi d’impacte acústic amb el contingut establert a l’annex 11 L’estudi d’impacte acústic realitzat s’inclou com annex al present documentde la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.Residus:Les mesures correctores han d’incloure: El capítol de mesures correctores incorpora les relacionades amb la gestió de terres d’excavació, gestió de residus, manteniment de la maquinària requerida per l’obra, entre d’altres. - Establiment de la correcta gestió de terres i runes d’acord amb la legislació vigent. - Establiment de zones d’emmagatzematge, així com la correcta gestió dels residus generats durant les obres d’acord amb la legislació vigent. - Establiment de zones i protocols d’actuació per al canvi d’olis i combustibles a la maquinària així com per a la neteja de cubes de formigó, per tal de prevenir vessaments accidentals sobre el sòl. - Establiment d’un protocol d’actuació en cas que s’identifiqui algun espai contaminat afectat per l’obra. - Les mesures correctores així com el pla de vigilància han de referir-se a la legislació vigent, actualment Reial Decret 9/2005 i Decret 201/1994.TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 7.2. Descripció del projecte i accions  En relació als moviments de terres, l’execució de l’obra comporta les següents actuacions:Per a la variant de Sant Llorenç d’Hortons es projecten dues alternatives on la carretera serà unavia convencional amb accessos controlats 1+1 pertanyent a la xarxa local. Concepte Alternativa 1 Alternativa 2Les dues alternatives surten del pK 5+800 de l’actual carretera BV-2249, amb una rotonda Terra vegetal (m3) 15.393,2 31.029,3 3compartint uns 500 metres en paral·lel just sortir d’ella, en direcció nord-oest, envoltant el nucli Desmunt (m ) 40,489,7 137.874,2urbà de Sant Llorenç d’Hortons. A partir d’aquí l’alternativa 1 va tancant el seu traçat amb una 3 Terraplè (m ) 42.485,7 81.812,8corba cap a la dreta en direcció nord, cap a l’actual carretera BV-2249 amb una rotonda al final 3sobre el pK d’explotació 7+000 de la carretera esmentada. Préstec (m ) 1.996 0,0 3 Préstec X2 (m ) 3.992 0,0L’alternativa 2 després de la separació amb l’alternativa 1 es va obrint encara més, envoltanttambé un polígon industrial existent, seguint en direcció nord-oest, fins a trobar-se amb lacarretera BV-2249 ja en el terme municipal de Masquefa, en el pK d’explotació 9+000  Execució d’obres de drenatge, el concepte compren totes les obres singulars destinades aaproximadament. l’evacuació de la plataforma de la carretera cap a les línies naturals de drenatge, així com elsL’alternativa 1 és més curta, amb una longitud total de 1.900 metres, mentre que l’alternativa 2 té drenatges transversals per donar continuïtat a rambles i torrents. En aquest sentit les previstesuna longitud de 3.420 metres. per cada una de les alternatives són les següents:A les dues alternatives estudiades, han estat previstos una sèrie d’elements estructurals quevenen donats per la presència de torrents o per salvar la orografia del terreny. La tipologia de les Obres Situació Tipus Longitudmateixes és : Alternativa 1 OD 1.1 1+036 Canonada 10,20  Passos inferiors: Estructures de pas de vials per sota el tronc principal de la calçada. OD 1.2 1+207 Canonada 9,80 OD 1.3 1+722 Canonada 17,65  Passos superiors: Estructures de pas de vials per sobre el tronc principal de la calçada. 14,35 OD 1.4 1+843 Canonada  Viaducte: Estructures de pas de vials per sobre de rius o torrents existents. Alternativa 2 OD 2.1 2+800 Canonada 19,9 OD 2.2 2+988 Canonada 18Amb la finalitat d’avaluar les interaccions que s’estableixen entre el medi i el projecte, és a dir peravaluar els impactes, és imprescindible que en aquesta fase de l’estudi s’identifiquin les accionsque poden tenir incidència en el medi afectat. Les principals accions del projecte són:  Execució d’obres de fàbrica, el conjunt d’accions que s’engloben dins l’apartat d’obres de fàbrica, tenen relació amb l’execució de les obres (ponts i viaductes) que permeten salvar els Ocupació permanents del projecte, ocupació física del territori per on s’executarà la variant. cursos d’aigua i amb l’execució de les estructures destinades a la contenció de terres (murs) i Per cada una de les alternatives les ocupacions són 38.459,8m2 (Alternativa 1) i 77.640 m2 la reducció de l’ocupació de la infraestructura, així com els elements requerits per a l’execució (Alternativa 2). de passos superiors i inferiors. Així doncs, l’alternativa 1 es projecta amb dos viaductes, mentre que l’alternativa 2 n’incorpora 3. Així mateix, l’alternativa 1 es preveu amb un pas El projecte també té unes necessitats en relació a les ocupacions temporals, que es inferior, mentre que l’alternativa 2 incorpora un pas superior i dos passos inferiors. corresponen amb l’ocupació territorial associada a les instal·lacions auxiliars necessàries (instal·lacions generals, accessos temporals, parcs de maquinària, etc).  Ferms i paviments, conjunt d’accions on s’inclou l’estesa i compactació dels materials que formaran el ferm i l’aportació de mescles bituminoses pel condicionament del mateix. Tala i esbrossada, inclou les operacions per a la retirada de la vegetació (arbres, arbustos, coberta herbàcia, etc.). La superfície objecte de tala i esbrossada és de 38.459,8m2 per  Abocadors d’obra, la quantitat de material destinat a abocadors és de 72.879,8 m3 per l’alternativa 1 i de 77.640 m2 per l’alternativa 2. l’alternativa 2, mentre que per l’alternativa 1 no hi ha material destinat a abocador, ja que tot elTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA material excavat es classifica com a adequat i per tant es dedica per conformar el terraplè sota les capes de ferm. Àrees amb una sensibilitat ambiental alta: són espais naturals (com els hàbitats d’interès comunitari no prioritaris, els corredors biològics de caire local, la xarxa fluvial, les zones Generació de restes vegetals, les operacions de tala i esbrossada de la vegetació implicaran d’influència de carreteres en espais protegits, etc.) on els valors faunístics i/o florístics rellevants o el seu interès estratègic per permetre els desplaçaments de les espècies entre diferents espais la generació de restes vegetals (fusta, fulles i tiges herbàcies). naturals, fan que les actuacions humanes estiguin condicionades a la minimització dels impactes que els puguin causar. Préstec, la quantitat de material que provindrà de préstecs s’estima en 5.988 m3 per l’alternativa 1, no es requereix la importació de materials per l’alternativa 2. Els corredors biològics i la vegetació arbòria de ribera (alberedes, salzedes i omedes), i la vegetació lacustre i dulciaqüícola, presenten una sensibilitat ambiental alta. Accions induïdes, accions lligades als processos executius en fase de construcció: Les àrees amb una sensibilitat ambiental molt alta: són aquelles zones on la presència d’espècies emissions, producció de residus d’obra, efluents líquids i necessitat de mà d’obra. amb una situació poblacional molt compromesa pel baix nombre d’efectius, una distribució molt reduïda o per acollir comunitats vegetals o ecosistemes d’interès especial (com zones humides, Increment de la freqüentació, s’incrementarà el trànsit de vehicles (maquinària, transports parcs naturals, espais d’interès natural, parcs nacionals, HICs prioritaris, etc.) molt especials, fa de materials, etc) i persones associades a l’obra. que sigui aconsellable la preservació del territori i un impacte humà el més baix possible. Aquestes àrees solen constituir zones nucli i és recomanable no realitzar cap actuació. Trànsit de vehicles, l’execució de la variant reduirà el trànsit al casc urbà de Sant Llorenç d’Hortons i l’increment en una àrea actualment no ocupada, incrementant el soroll, i les A la zona d’estudi, no s’han trobat zones amb una sensibilitat ambiental molt alta. emissions gasoses contaminants. 7.4. Avaluació ambiental de les alternatives 7.3. Estudi del Medi El capítol d’avaluació ambiental d’alternatives se centra en identificar la solució ambientalmentAmb els mapes de vegetació, fauna, usos del sòl, superfície urbanitzada, carreteres i xarxa millor, és a dir, la que menors efectes ambientals comporta. En aquest sentit, s’ha procedit ahidrogràfica superficial s’ha definit la sensibilitat ambiental del medi a la zona d’estudi, que es pot l’avaluació dels efectes que cada alternativa porta associats, resultant-ne el següent:avaluar com molt alta, alta, mitjana i baixa. En aquest sentit, corresponen a cada una de lescategories les següents àrees: Valoració de l’efecte de cada alternativa Alt 1 Alt 2Les àrees de sensibilitat ambiental baixa són llocs on la implantació de la nova variant tindrà unimpacte reduït perquè es tracta de comunitats que han sofert una intensa modificació per les Medi físicactivitats humanes (com els camps de conreu i la vegetació arvense) o perquè representen (cas Ocupació 1 2de brolles, garrigues i fenassars) les etapes inicials de la successió -per tant tenen una gran Sòl 1 2capacitat per recuperar-se- i estan molt esteses. Geomorfologia i 1 2 Hidrologia 1 2A l’àmbit d’estudi, les vinyes, els conreus herbacis extensius de secà, les brolles calcícoles igarrigues presenten una sensibilitat ambiental baixa. Ambient atmosfèric 1 2 Ambient acústic 1 1Les àrees que presenten una sensibilitat ambiental mitjana són hàbitats que tot i ser comuns a la Medi biòticzona mediterrània, a la zona d’estudi ocupen una extensió reduïda per l’extensió dels conreus o Vegetació ripària 1 2per l’aprofitament silvícola dels boscos. En una comarca on l’empremta humana és força intensa,aquests espais amb vegetació natural constitueixen un important refugi i lloc de cria per a la Fragmentació 1 2fauna, una font d’aliment i de diversitat, i un notori contrapunt des del punt de vista del paisatge, Efecte barrera 1 2enriquint el paisatge conreat amb nous colors i formes. Fauna protegida 1 2 PaisatgeA la zona d’estudi, els Hàbitats d’interès comunitari no prioritaris, les pinedes secundàriesmediterrànies de pi blanc (Pinus halepensis) sobre brolles calcícoles o garrigues, i els connectors Paisatge 1 2biològics presenten una sensibilitat ambiental mitjana.TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA Valoració de l’efecte de cada alternativa caçar, permet suposar que la incidència de la solució 1 és menor respecte la parella, es Alt 1 Alt 2 considera més favorable aquesta alternativa si es compara amb la solució 2. Socioeconomia  El final de l’alternativa 1 es preveu al límit NO del casc urbà de Sant Llorenç, excloent les HIC no prioritaris 1 1 àrees industrials del Torrentfondo, mentre que l’alternativa 2, amb el final previst al terme Patrimoni cultural 1 1 de Masquefa, abraça el conjunt de nuclis habitats del terme de Sant Llorenç pel seu costat Planejament 0 1 S i SO. Creixement urbà 2 0 Atenent les variables d’integració en l’entorn, tant del medi natural com del medi humà, i sense Valoració global 1 2 tenir en compte la resta de paràmetres que ja considera l’anàlisi multicriteri de l’estudi informatiu,Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal l’alternativa més favorable des del punt de vista ambiental és l’alternativa 1, sobretot pel fet que 0-1: Imp. 1-2: Impacte2-3: Impacte3-4: Impacte crític afecta menys una àrea sensible per a una espècie protegida (la parella d’àliga cuabarrada de Gelida).L’anàlisi d’alternatives realitzat posa de relleu els següents aspectes en relació als efectesocasionats per cada una de les solucions avaluades: A favor d’aquesta alternativa també hi ha el fet que suposa una menor ocupació del sòl, menys efecte barrera ocasionat per la infraestructura i que el planejament municipal inclou la  Atenent que l’alternativa 1 té un menor recorregut, comporta una reducció de l’ocupació corresponent reserva urbanística de sòl. L’únic factor que condiciona aquesta solució 1, és el fet que, tot i ser l’alternativa considerada en el planejament, presenta dèficits funcionals i de territorial enfront l’alternativa 2. En aquest sentit, l’alternativa 2 tindrà una major incidència plantejament urbanístic, ja que com a variant, exclou el polígon industrial de Torrentfondo i altres en relació als camps de conreu i explotacions ramaderes existents. zones habitades.  En relació a les emissions atmosfèriques, la menor longitud de la solució 1, i els menors Alternativa seleccionada: moviments de terres, permeten suposar que les emissions atmosfèriques derivades de l’execució de les obres seran menors respecte la solució 2. A raó de suposar un menor impacte ambiental potencial i, per tant, ser l’alternativa ambientalment més favorable, l’estudi informatiu escull l’alternativa 1 com a resultat de l’anàlisi multicriteri que  La proximitat de la solució 1 al nucli urbà de Sant Llorenç d’Hortons fa que el nombre de integra la totalitat dels factors de decisió en l’elecció. receptors acústics potencials sigui major per aquesta alternativa. Així doncs, es desenvolupa l’alternativa 1, com alternativa seleccionada per l’estudi informatiu.  El planejament municipal feia una reserva de sòl per a l’execució de la variant. En aquest sentit, la traça de l’alternativa 1 es projecta ocupant l’àrea reservada, mentre que l’alternativa 2 ocupa àrees no previstes en el planejament. 7.5. Identificació d’impactes i mesures correctores  La proximitat a Sant Llorenç, així com les estructures i obres de drenatge previstes per L’objectiu del capítol és la identificació de les principals interaccions (efectes) que s’estableixen l’alternativa 1 permeten reduir l’efecte barrera ocasionat per la infraestructura. entre el projecte i el medi en que s’ha d’executar, alhora que definir les mesures correctores a l’objecte de minimitzar els efectes identificats. En aquest sentit, l’avaluació del projecte abans i  La solució 1 suposa una major interferència amb el desenvolupament urbanístic a l’oest i després de l’aplicació de les mesures correctores és la següent: sud – oest de Sant Llorenç d’Hortons. El creixement municipal cap a ponent queda condicionat per l’existència de la variant, i en cas de produir-se faria que la variant es convertís en una via ràpida municipal. En sentit contrari, la proposta inclosa com alternativa 2 no condiciona el futur desenvolupament de Sant Llorenç ja que es projecta allunyada del casc urbà actual.  En relació a la fauna protegida, les dues alternatives es consideren en una zona identificada com a àrea de campeig d’una parella d’àliga cuabarrada (parella de Gelida). Tot i la manca d’informació precisa que permeti avaluar l’efecte que cada una de les solucions poden comportar, la menor ocupació dels camps de conreu on l’àliga puguiTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA Avaluació ambiental del projecte Amb caràcter general l’execució de la variant no comporta grans efectes sobre els factors del medi considerats. Únicament es poden identificar com a més rellevants els ocasionats a les línies de drenatge superficial i vegetació associada, els relacionats amb la fragmentació d’hàbitats i Factor del medi Avaluació del projecte Avaluació després de MCIA efecte barrera de la infraestructura i els efectes sobre la fauna protegida. Medi físic En relació als cursos superficials i vegetació de ribera els efectes seran deguts a l’execució de  Geomorfologia i 1 0 dos viaductes, al torrent de Sant Just i a la línia tributària del torrent de Can Torres, que relleu comportaran l’ocupació temporal de l’àmbit en que es localitzen.  Erosió sols 1 0  Hidrologia Pel que fa a la fragmentació d’hàbitats, l’efecte barrera i l’efecte sobre fauna protegida, la variant 1 1 superficial es projecta per camps de conreu de secà, bàsicament vinya i cereals, àrea de cacera i campeig  Ambient atmosfèric 1 1 de l’àliga cuabarrada. Tot i que la traça en aquest tram de camps de conreu no incorpora grans  Ambient acústic 1 1 talussos, comporta una alteració de l’hàbitat que es mantindrà durant l’explotació de la variant. Medi biòtic Per al conjunt d’efectes identificats es proposen un seguit de mesures correctores a l’objecte de  Vegetació 1 1 compatibilitzar l’execució del projecte i mantenir les condicions del medi. En aquest sentit s’inclou l’adaptació d’obres de drenatge com a passos de fauna, el manteniment dels espais oberts amb  Vegetació 1 1 brolles, camps de conreu, marges agrícoles i zones forestals, el manteniment de camins protegida agrícoles, la minimització de les ocupacions a les zones de major sensibilitat (cursos superficials),  Vegetació de ribera 1 1 l’execució de guals i barreres de retenció de sediments, etc.  Vegetació – Risc 1 1 incendis Atenent els diferents aspectes considerats i avaluant en conjunt els efectes que el traçat pot  Fragmentació i ocasionar, s’estima que prèviament a l’aplicació de les mesures correctores l’impacte global de 1 1 l’obra serà de caràcter moderat, millorant-se aquest amb la incorporació de les corresponents efecte barrera  Fauna protegida 1 0 mesures, essent la valoració final dels efectes amb caràcter compatible. Paisatge  Paisatge 1 1 7.6. Programa de vigilància ambiental Medi Sòcio-econòmic Els objectius del Programa de Vigilància Ambiental (P.V.A) es centren en els següents aspectes:  Patrimoni cultural 1 0  Xarxa viària local 1 1  Verificació de l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant detalladament els  Serveis afectats 1 1 paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats.  Trànsit viari 1 1  Control de l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en l’Estudi  Activitats Positiu Positiu d’Impacte Ambiental (E.I.A.). econòmiques Per a la verificació de l’avaluació inicial dels impactes s’haurà de tenir en compte que durant el Avaluació global 1 1 seguiment de les obres, poden aparèixer nous impactes no previstos al present estudi, per alsLlegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal quals s’hauran de definir, d’immediat, les mesures correctores per a minimitzar-los o eliminar-los. 0-1: Imp. 1-2: Impacte2-3: Impacte3-4: Impacte crític L’avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels vectorsTal com es desprèn de la taula d’avaluació ambiental del projecte, la solució adoptada (i les ambientals afectats. Atenent el tipus d’obra de que es tracta, els vectors objecte de seguimentmillores incloses en la definició inicial del projecte) i l’aplicació de les mesures correctores son els següents:proposades, permeten compatibilitzar el projecte de la variant amb el manteniment de lescondicions del medi. a) El paisatge, avaluant el grau d’integració morfològica de la variant, i d’altres superfícies en general (abocadors, ocupacions temporals, etc).TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFAb) El soroll, on el paràmetre de seguiment està definit per una un LAr en període diürn (7-23h) de - Lalternativa seleccionada ja estava contemplada en una reserva del planejament de Sant 60 dBA i un LAr en període nocturn (23-7h) de 50 dBA. Llorenç dHortons.c) La vegetació, la qual s’avaluarà atenent el grau d’afectació de la vegetació natural present a - L’aspecte ambiental més notable de l’alternativa desestimada és una major ocupació l’àmbit d’actuació. territorial (3.420 metres contra els 1.900 metres de l’alternativa seleccionada), fet que pren especial rellevància si es té en compte que la zona que preveia ocupar constitueix unad) Les aigües superficials dels torrents on l’avaluació es farà per seguiment dels sòlids en àrea de campeig de la parella dàligues cuabarrades de Gelida. A això shi afegeix la major suspensió presents, tot i els efectes de l’estiatge en els cursos d’aquesta zona. fragmentació dun entorn actualment íntegrament agrícola, essencialment de vinya.e) L’evolució de les hidrosembres i les plantacions arbustives i arbòries. - Els efectes més importants de lalternativa 1 estan relacionats amb lefecte barrera, principalment per les activitats humanes (existeix una densa xarxa de camins veïnals quef) El patrimoni cultural, detectant durant les fases de moviment de terres i condicionament comuniquen el nucli urbà amb els camps agrícoles del sud del terme municipal, així com morfològic, la presència de restes susceptibles de ser integrades al patrimoni cultural. amb el polígon industrial de Torrentfondo). 7.7. Pressupost de mesures correctores - Tot i la proximitat del traçat al nucli urbà, tal com està prevista a lactualitat, limpacteEl pressupost d’execució per contracte de les mesures d’integració i correcció ambientals per la acústic que es preveu és de tipus compatible, ja que la banda dimpacte prevista no inclousolució escollida (alternativa 1) puja la quantitat de 107.491,60 €, cent set mil quatre-cents cap habitatge ni edificació que pugui ser considerada com a receptor acústic.noranta-un euros amb seixanta cèntims. - Com a mesures correctores rellevants, a part de la restauració edàfica i vegetal de totes les superfícies afectades i de nova creació (talussos, ocupacions temporals, préstecs, 7.8. Conclusions etc.), cal remarcar la necessitat duna correcta reposició de la xarxa de caminis i accessosL’avaluació realitzada del projecte de la variant de Sant Llorenç d’Hortons, realitzada de forma actual, ja que com sha dit anteriorment, és important a la zona.paral·lela i coordinada amb la redacció de l’Estudi Informatiu del mateix projecte, permetconcloure els següents aspectes: - Així mateix, shan previst estructures suficients com a per a permetre, a més daquesta - Les alternatives tècnicament viables i que poden donar compliment als objectius del correcta reposició de camins, una permeabilitat adequada per a la fauna de la zona projecte són 2. (principalment per al senglar). - Cap de les dues alternatives no es troba, ni dins, ni a les proximitats d’un espai natural - LEstudi dImpacte Ambiental proposa una sèrie dubicacions on és ambientalment viable la protegit. No obstant, l’àmbit d’estudi forma part del territori de campeig d’una parella d’àliga ubicació de possibles zones de préstec i/o abocadors o altres tipus docupacions auxiliars cuabarrada, coneguda pel Departament de Media Ambient i Habitatge com a “parella de que requerís lobra. Aquests espais shan seleccionat dentre els de sensibilitat baixa i que Gelida”. a siguin zones planeres, fora de corredors biològics, espais fluvials o àrees arbrades, amb cultius a poder ser herbacis anuals o espais antròpics degradats. - Lalternativa 1 discorre més a prop del nucli urbà de Sant Llorenç dHortons, mentre que lalternativa 2 se nallunya més. Això fa que la longitud del traçat i el territori envoltat per - Pel que fa al patrimoni cultural, en l’àmbit en que es projecta la traça únicament s’identifica lalternativa 1 sigui sensiblement inferior a la opció 2. com element patrimonial el camí de Sant Llorenç a Gelida, localitzat al tram inicial de la variant i ocupat per la carretera actual de Sant Llorenç a Gelida. No sha detectat cap - Lestudi informatiu selecciona lalternativa 1 com a solució escollida per a desenvolupar el possible afectació, no obstant en fase dobres es preveu un seguiment durant els futur projecte constructiu. Aquesta és, igualment, lalternativa més favorable des del punt moviments de terres en tots els seus aspectes (desbrossament, excavacions, obertures de de vista ambiental. camins d’accés a l’obra, etc.).TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA - El pressupost total de mesures correctores de lalternativa escollida és de 107.491,60 €, b) Obres de drenatge transversals: Aquí es valora el número d’obres de drenatge mentre que lalternativa desestimada hagués requerit dun seguit de mesures correctores transversal a disposar al llarg de la traça. Es considerarà òptim el traçat amb menor número d’obres de drenatge transversals per el cost que suposa i per valorades aproximadament en un 206.942,49 €. l’impacte ambiental.Així, doncs, els condicionants tècnics i ambiental del projecte de variant de Sant LlorençdHortons donen com a millor opció lalternativa 1, amb un impacte global moderat. Aquesta c) Obres de fabrica: Aquí es valora el número d’obres de fabrica a disposar al llargsolució, amb les mesures preventives i correctores previstes es podrà compatibilitzar amb la de la traça. Es considerarà òptim el traçat amb menor número d’obres de fabricapreservació dels valors naturals i socioeconòmics de lentorn de Sant Llorenç dHortons, fent que per el cost que suposa i per l’impacte ambiental.el balanç global de lactuació sigui positiu, ja que la variant contribuirà a treure el trànsit devehicles innecessari dins el nucli urbà de Sant Llorenç dHortons, fent també més segurs i 4. Criteris econòmicsracionals els itineraris de vehicles que utilitzin la carretera BV-2249 i que no tinguin com adestinació o origen aquest nucli urbà. a) Pressupost estimatiu de l’obra: Serà òptima l’alternativa que pressenti un pressupost total menor i, en definitiva, un menor cost per al contribuent. 8. COMPARACIÓ D’ALTERNATIVES 5. Criteris mediambientals:Per la comparativa d’alternatives i segons es descriu a l’annex núm. 18 d’anàlisis multicriteri es a) Impacte global: Aquí es valora un impacte ambiental global per a cadafan servir els següents indicadors. alternativa segons es descriu a l’Estudi d’Impacte Ambiental amb clau IA-XB- 06011-A1. La valoració numèrica de la magnitud de l’impacte segueix la següent 1. Criteris de traçat i funcionals: escala: a) Longitud: s’adopta com a factor de comparació la longitud de la traça de cada NUL 0a1 una de les opcions. Es considerarà com a opció òptima per a aquesta variable COMPATIBLE 1a3 aquella que presenti una longitud menor, ja que significarà que el temps de MODERAT 3a6 recorregut serà menor, i per tant els costos per aquest motiu. SEVER 6a8 CRÍTIC 8 a 10 b) Número de canvis de rasant: Els paràmetres de traçat en alçat de les quatre alternatives són molt similars per a cada una de les alternatives, tant en pendent En aquest cas serà l’alternativa òptima aquella que presenti una puntuació màxims i KV mínims i només es pot diferenciar el número d’alineacions en alçat menor, que s’invertirà a l’hora de fer la valoració relativa del indicador per tal de que es pot considerar com un paràmetre de comoditat per l’usuari de la homogeneïtzar amb la resta. carretera. Es pren com a referència el número de canvis de rasant de cada alternativa i es valorarà com a màxim l’alternativa que tingui menor número de Amb aquests criteris s’obté una valoració per alternativa tal que: canvis de rasant ja que presentarà un recorregut més còmode dels usuaris de la via. ALTERNATIVA CRITERI INDICADOR 1 2 2. Criteris d’idoneïtat territorial Longitud total 1.900 3.420 FUNCIONAL Número de canvis de rasant 1 2 a) Proximitat al corredor òptim. Es dona la màxima valoració a les alternatives que IDONEITAT Proximitat a corredor òptim 1 1 s’aproximin mes al corredor òptim determinat en l’annex d’idoneïtat territorial. Moviment de terres (préstec) 3.992 0 CONSTRUCTIU Número d’obres de drenatge trans. 4 2 3. Criteris constructius Número d’obres de fabrica 3 6 ECONÒMIC Pressupost Estimatiu de l’obra 7.330.519,62 € 12.591.655,49 € a) Moviment de terres: Aquí es valora la magnitud del moviment de terres de cada AMBIENTAL Impacte global 1 2 alternativa considerant com a opció òptima aquella on sigui menor, ja que vol dir que tindrà una dificultat constructiva menor així com uns costos econòmics i ambientals també menors. Es valora el percentatge del capítol de moviment de terres sobre el cost total.TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFAA partir d’aquestes dades es ponderen els diferents aspectes amb algunes variacions i s’opta per 10. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTEl’alternativa que presenta millors resultats que segons l’annex num.18 és l’alternativa 1. El present projecte consta dels següents documents: Núm. ordre Base Variació 1 Variació 2 Variació 3 Variació 4 1 1 1 1 1 1 DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 2 2 2 2 2 2 Memòria. 9. PRESSUPOST ESTIMATIU Annexes a la Memòria:Els pressupostos estimatius separats per alternatives són els següents: Annex núm. 1: Antecedents  Alternativa 1: Annex núm. 2: Planejament urbanísticEl Pressupost estimatiu és de CINC MILIONS CENT VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS ONZE Annex núm. 3: TopografiaEUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS (5.123.511,42 €). Annex núm. 4: TrànsitL’estimació del pressupost de l’obra és de SET MILIONS SETANTA-DOS MIL QUATRE-CENTSNORANTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS (7.072.495,16 €). Annex núm. 5: Reposició de carreteres i caminsEl total del pressupost estimatiu puja a la quantitat de SET MILIONS TRES-CENTS TRENTA MIL Annex núm. 6: TraçatCINC-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (7.330.519,62 €). Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge  Alternativa 2: Annex núm. 8: Moviment de terresEl Pressupost estimatiu és de VUIT MILIONS SET-CENTS VUITANTA-DOS MIL CENTCINQUANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS (8.782.152,51 €). Annex núm. 9: Ferms i pavimentsL’estimació del pressupost de l’obra és de DOTZE MILIONS CENT VINT-I-DOS MIL VUIT- Annex núm. 10: Geologia i geotècniaCENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS (12.122.883,33 €). Annex núm. 11: Tipologia d’estructuresEl total del pressupost estimatiu puja a la quantitat de DOTZE MILIONS CINC-CENTSNORANTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU Annex núm. 12: Expropiacions(12.591.655,49 €). Annex núm. 13: Serveis afectatsA la següent taula es poden comparar els pressupostos de les diferents alternatives: Annex núm. 14: Total pressupost estimatiu PRESSUPOST ESTIMACIÓ TOTAL PRESSUPOST ALTERNATIVES Annex núm. 15: Reportatge fotogràfic ESTIMATIU (€) OBRA (€) ESTIMATIU (€) ALTERNATIVA 1 5.123.511,42 7.072.495,16 7.330.519,62 ALTERNATIVA 2 8.782.152,51 12.122.883,33 12.591.655,49 Annex núm. 16: Estudi d’idoneïtat territorial Annex núm. 17: Anàlisi de la seguretat viària Annex núm. 18: Anàlisi multicriteriTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFADOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLSDOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST Amidaments Quadre de preus núm. 1 Pressupostos parcials Resum de pressupost Pressupost estimatiu 11. CONCLUSIÓAmb el que hem exposat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta delsdocuments de l’estudi, creiem suficientment justificat el mateix, per la qual cosa l’elevem a laconsideració de la superioritat.Sant Sadurní d’Anoia, gener de 2010L’enginyer autor del projecte, Domingo Monserrat Pitarch Tècnica y Construcció de Catalunya, S.L.TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.1: ANTECEDENTSTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.2: PLANEJAMENT URBANÍSTICTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC El traçat afecta al terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons i en menor mesura al terme de Masquefa a la Comarca de l’Alt Penedès. La figura de planejament existent al terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el setembre del 2005. Segons els serveis tècnics de l’Ajuntament de Masquefa el tram ocupat per l’alternativa nº2 dins el terme municipal està classificat com sòl no urbanitzable. Altres figures de planejament a tenir en compte en el present estudi són el Pla Director Territorial del Penedès i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Seguidament es mostren les delimitacions dels sòls urbans o urbanitzables que les esmentades figures del Planejament delimiten.TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA PLÀNOLSTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • IIa I012506 A1 G1 G1 18 FIIb A1 G1 IIb IIa IIa P00897 I012505 TORRENTFONDO II C2 C D TORRENTFONDO I TORRENT FONDO II C 5e C B2 TORRENT FONDO C2 B1 D B1 CAN PUJADES I C2 5e CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ 5b B2 280 270 5e G1 C2 SÒL URBÀ IIIa C2 CAN PUJADES II C2 C2 C Consolidat Residencial A1 D Consolidat Industrial D C C2 No Consolidat Residencial 4b IIb IIb F 16 G1 B2 TORRENT FONDO 7 CAN SERRA III 8 SÒL URBANITZABLE 15 9 260 Delimitat Residencial C IIa IIb Delimitat Industrial C2 10 B1 PMU 1 Delimitat Comercial D B1 D8 LA BASSA GRAN Delimitat Parc Tecnològic D ROTONDA 2 C2 Delimitat Esportiu C C2 D4 Delimitat Hoteler CAN SERRA-II D C C1 Delimitat Àrea LLiure Esportiva B2 C D No Delimitat Residencial IIb IIb IIb A1 C D1 IIb SÒL NO URBANITZABLE IIb D interès especial CAL SANT JUST D5 C1 - Amb edificis i entorns V D D1 C1 Ia A mantenir Ib A respectar IIa IIa C C1 Ic - Ambiental i paisatgístic G1 D CARRETERA DE GELIDA C2 D Despecial interès natural A1 IIIb Ila - Protecció de fondos F D Ilb - Protecció de boscos G1 6 C1 C2 D interès agrícola D3 IIIa - Categoria a IIIb - Categoria b C2 C1 IV Despecial interès per a la conectivitat ecològica C2 5 C1 C2 V Turisme rural F V C.2 VI Escola de golf F C2 10 Catàleg de Masies i Cases Rurals IIb C2 C2 JA Jaciments arqueològics B3 C2 LA VINYA DEL PASTOR C Prevenció dIncendis D SISTEMES ALTERNATIVA 1 A3 A3 7 SISTEMA VIARI Clau IIa A ZONA ESPORTIVA C2 A1 Xarxa de carreteres La Cova D2 7 7 IIb SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS Clau B VINYA DEL PINTOR B1 Abastament daigues F A3 B2 B2 Depuradora C1 D2 A1 7 SISTEMA DE PARCS I JARDINS Clau C A3 7 C C1 Parcs i jardins urbans IIIb C C2 Jardins locals C IIIb SISTEMA DEQUIPAMENTS COMUNITARIS Clau D F D1 Educatiu D5 Cementiri D D2 Esportiu D6 Administratiu CAL FONT D3 Socio-cultural i recreatiu D7 Sanitari-assistencial D4 Religiós D8 Abastament SISTEMA FERROVIARI Clau E 4 E Sistema Ferroviari F IIb SISTEMA HÍDRIC Clau F B2 IIb F Sistema Hídric C SISTEMA DE PROTECCIÓ DE SISTEMES Clau G G1 Xarxa de carreteres IIb G4 Línia de tren dalta velocitat G5 Cementiri DESENVOLUPAMENT UD Sòl urbanitzable delimitat PMU Pla de Millora Urbana ROTONDA 1 TERME MUNICIPAL Límit de Terme municipal Can Prats 2 IIb F Cal Font # .64 0 # 6+ 8# 1 IIa
  • IIa I012506 A1 G1 G1 18 FIIb A1 G1 IIb IIa IIa P00897 I012505 TORRENTFONDO II C2 C D TORRENTFONDO I TORRENT FONDO II C 5e C B2 TORRENT FONDO C2 B1 D B1 CAN PUJADES I C2 5e CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ 5b B2 280 270 5e G1 C2 SÒL URBÀ IIIa C2 CAN PUJADES II C2 C2 C Consolidat Residencial A1 D Consolidat Industrial D C C2 No Consolidat Residencial 4b IIb IIb F 16 G1 B2 TORRENT FONDO 7 CAN SERRA III 8 SÒL URBANITZABLE 15 9 260 Delimitat Residencial C IIa IIb Delimitat Industrial C2 10 B1 PMU 1 Delimitat Comercial D B1 D8 LA BASSA GRAN Delimitat Parc Tecnològic D C2 Delimitat Esportiu C C2 D4 Delimitat Hoteler CAN SERRA-II D C C1 Delimitat Àrea LLiure Esportiva B2 C D No Delimitat Residencial IIb IIb IIb A1 C D1 IIb SÒL NO URBANITZABLE IIb D interès especial CAL SANT JUST D5 C1 - Amb edificis i entorns V D D1 C1 Ia A mantenir Ib A respectar IIa IIa C C1 Ic - Ambiental i paisatgístic G1 D CARRETERA DE GELIDA C2 D Despecial interès natural A1 IIIb Ila - Protecció de fondos F D Ilb - Protecció de boscos G1 6 C1 C2 D interès agrícola ALTERNATIVA 2 D3 IIIa - Categoria a IIIb - Categoria b C2 C1 IV Despecial interès per a la conectivitat ecològica C2 5 C1 C2 V Turisme rural F V C.2 VI Escola de golf F C2 10 Catàleg de Masies i Cases Rurals IIb C2 C2 JA Jaciments arqueològics B3 C2 LA VINYA DEL PASTOR C Prevenció dIncendis D SISTEMES A3 A3 7 SISTEMA VIARI Clau IIa A ZONA ESPORTIVA C2 A1 Xarxa de carreteres La Cova D2 7 7 IIb SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS Clau B VINYA DEL PINTOR B1 Abastament daigues F A3 B2 B2 Depuradora C1 D2 A1 7 SISTEMA DE PARCS I JARDINS Clau C A3 7 C C1 Parcs i jardins urbans IIIb C C2 Jardins locals C IIIb SISTEMA DEQUIPAMENTS COMUNITARIS Clau D F D1 Educatiu D5 Cementiri D D2 Esportiu D6 Administratiu CAL FONT D3 Socio-cultural i recreatiu D7 Sanitari-assistencial D4 Religiós D8 Abastament SISTEMA FERROVIARI Clau E 4 E Sistema Ferroviari F IIb SISTEMA HÍDRIC Clau F B2 IIb F Sistema Hídric C SISTEMA DE PROTECCIÓ DE SISTEMES Clau G G1 Xarxa de carreteres IIb G4 Línia de tren dalta velocitat G5 Cementiri DESENVOLUPAMENT UD Sòl urbanitzable delimitat PMU Pla de Millora Urbana 1 MÍ CA TERME MUNICIPAL Límit de Terme municipal Can Prats 2 IIb F Cal Font # .64 0 # 6+ 8# 1 IIa
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.3: TOPOGRAFIATÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MEMÒRIA DE RECOLZAMENT DE VOL
  • ÍNDEX:- Memòria descriptiva- Relació de coordenades dels vèrtexs- Ressenyes dels vèrtexs (PDF)- Esquema poligonal bàsica
  • - Memòria descriptiva
  • M E M Ò R I A D E S C R I P T I VA 4. METODOLOGIA D’OBSERVACIÓ I CÀLCUL DE LA XARXA TOPOGRÀFICA. 4.1. PLANIFICACIÓ EN GAVINET. 1. OBJECTIU DEL TREBALL. Sobre les fulles del Mapa Topogràfic Nacional E : 1/50000, es van destacar aquells vèrtexs geodèsics que per estar pròxims a la zona a recolzar, serien utilitzats per enllaçar la nostra xarxa amb el Sistema Oficial (UTM), Vèrtexs Geodèsics que cobrint la totalitat de la zona a aixecar, constitueixen els Vèrtexs de sortida i arribada de les poligonals realitzades.Realització de treballs topogràfics consistents en el RECOLZAMENT FOTOGRAMÈTRIC d’un vol a escala 1/5.000 ambnom “VARIANT DE SANT LLORENÇ DHORTONS CTRA. BV-2249”. Clau: V000909 Es va a utilitzar les coordenades de lINSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (ICC). UTM Fus 31 Nord. amb els paràmetres del ICC. 2. CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL. 4.2. OBSERVACIÓ DE LA XARXA. ? Escala de vol: 1/ 5.000 Els treballs es van realitzar mitjançant sistema G.P.S., amb el mètode de posicionament Estàtic Relatiu, procediment del qual consisteix en el següent: estacionant un receptor en un punt de coordenades conegudes, s’obtenen les coordenades ? Zona: BARCELONA d’altre receptor posicionat en altre punt, mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al correlacionar les observacions simultànies a diferents satèl·lits en les dues estacions. E1 resultat de l’anomenada mesurament, rere el postprocès de les dades recollides en els receptors, és l’obtenció d’uns vectors denominats Línies Base o Baselínies que determinen uns increments de coordenades relatives entre les estacions. 3. I N S T R U M E N T A L U T I L I T Z AT. Per poder fixar les ambigüitats i així determinar aquestes Baselínies amb la precisió necessària, es requereix un temps mínim d’observació comú, que varia en funció de varis paràmetres com són numero, constel·lació i geometria de satèl·lits que es capten, etc., encara que ha de ser suficient un temps de vuit i vint minuts per receptors bifreqüència. En camp: ? Dos Receptors G.P.S. Trimble 4000 estació total. 4.3 COMPROBACIÓ DE LES OBSERVACIONS. ? Estació Total Geodímeter 520N. A més de la garantia que ofereixen les triangulacions al possibilitar la comprovació dels càlculs, l’utilització de dos ? Nivell Wild NK2 receptors, un fix i un altre mòbil. De càlcul: Els punts observats en mode estàtic, ja siguin bases o punts de recolzament als que l’equip de com es puguin ser per l’orografia, excessiva distància, alteracions radiomètriques, etc. requereixen d’ un temps. ? Ordinador Foxen P-III Posteriorment en gabinet es realitza un bolcat de les dades d’ observació magatzematges en la memòria interna de les ? Ordinador portàtil TOSHIBA. dues estacions i del col·lector de dades, es realitza el processat de les dades observades en estàtic, ajustant amb la geodèsia, en aquest cas en els vèrtexs existents en la zona, obtenint les coordenades ajustades de tot el treball. El càlcul i procés es realitza mitjançant el software “TRIMBLE GEOMATICS OFFICE”, de la casa comercial “TRIMBLE” i “SKI PRO”, de la casa Leica.
  • Els vèrtexs implantats varen ser senyalitzats amb senyals permanents tal com: Claus d’acer, Fites tipus Feno. Perpermetre la localització dels anomenats vèrtexs es van realitzar ressenyes i es van fer fotos de tots ells. Latitud 41°3006.55279"N Este 402226.790m Norte 4595333.850m Longitud 1°4938.61350"E Elevación 320.555m Este 402226.790m Altura 370.686m Error horizontal 0.008m Elevación 320.584m Error vertical 0.029m Tipo Horz y Vert Error 3D 0.030m Calidad punto Calidad topográfica 4.4. CÀLCUL DE LA XARXA . Punto 283122001-1 Norte 4592416.267m Punto 283122001 Latitud 41°2834.58460"N Este 408387.811m Norte 4592416.270m Longitud 1°5405.91105"E Elevación 160.710m Este 408387.810m El càlcul es va realitzar utilitzant el Programa GPS SURVEY, una vegada comprovat que les observacions són Altura 210.808m Error horizontal 0.004m Elevación 160.734mcorrectes i es fixa l’ ambigüitat en cada punt observat. Error vertical 0.024m Tipo Horz y Vert Els resultats així obtinguts corresponen vectors de dades com increments de coordenades geocèntriques referides Error 3D 0.024m Calidad punto Calidad topográficaal sistema de referència WGS84. Per la realització de la transformació Helmert tridimensional d’aquest sistema alEuropean 1950 (Portugal - Spain) de la Xarxa Geodèsica Nacional, es deuen mesurar al menys tres baselínies entre d’ Punto 283124001-1 Norte 4587549.206m Punto 283124001altres tants vèrtexs coneguts (Geodèsics o ja calculats), de manera que es puguin determinar els paràmetres de ditatransformació. Per això, obtenint les coordenades definitives mitjançant l’ajust i compensació en xarxa. Latitud 41°2557.23560"N Este 409481.959m Norte 4587549.200m Longitud 1°5455.70740"E Elevación 549.188m Este 409481.960m Amb relació a l’altimetria, es precisa determinar les quotes ortomètriques dels punts, mentre que el sistema GPS Altura 599.290m Error horizontal 0.006m Elevación 549.174mcalcula les elipsoidales referides al WGS84. A l’efectuar la transformació Helmert, obtenim les esmentades al sistemaEuropean 1950, per la qual cosa sabent l’ondulació del geoide en cada punt es determinaria la quota ortomètrica buscada. Error vertical 0.014m Tipo Horz y VertEl programa de càlcul resol la qüestió mitjançant l’utilització d’un model matemàtic del geoide per la península, a través Error 3D 0.015m Calidad punto Calidad topográficadel qual s’obté l’ondulació amb la precisió requerida. Punto 282125001-1 Norte 4584863.495m Punto 282125001 Latitud 41°2429.09870"N Este 406900.049m Norte 4584863.490m 4.5. XARXA BÀSICA. Longitud 1°5305.96677"E Elevación 652.872m Este 406900.050m Altura 702.994m Error horizontal 0.005m Elevación 652.819m Punto GPS Punto calculado Punto de control Error vertical 0.053m Tipo Horz y Vert Error 3D 0.054m Calidad punto Calidad topográficaPunto 277120001-1 Norte 4596104.326m Punto 277120001Latitud 41°3025.78800"N Este 389932.569m Norte 4596104.320m Punto 278124001-1 Norte 4587803.732m Punto 278124001Longitud 1°4047.93630"E Elevación 582.911m Este 389932.570m Latitud 41°2558.36460"N Este 393367.814m Norte 4587803.730mAltura 633.116m Error horizontal 0.006m Elevación 582.842m Longitud 1°4321.37120"E Elevación 347.674m Este 393367.810m Error vertical 0.069m Tipo Horz y Vert Altura 397.868m Error horizontal 0.005m Elevación 347.739m Error 3D 0.069m Calidad punto Calidad topográfica Error vertical 0.065m Tipo Horz y Vert Error 3D 0.065m Calidad punto Calidad topográficaPunto 279120001-1 Norte 4596433.868m Punto 279120001Latitud 41°3039.85430"N Este 396995.498m Norte 4596433.870m Punto 280126001-1 Norte 4583089.751m Punto 280126001Longitud 1°4552.33890"E Elevación 363.179m Este 396995.500m Latitud 41°2328.14030"N Este 398959.645m Norte 4583089.750mAltura 413.340m Error horizontal 0.003m Elevación 363.155m Longitud 1°4725.09490"E Elevación 388.157m Este 398959.650m Error vertical 0.024m Tipo Horz y Vert Altura 438.325m Error horizontal 0.006m Elevación 388.180m Error 3D 0.025m Calidad punto Calidad topográfica Error vertical 0.023m Tipo Horz y Vert Error 3D 0.024m Calidad punto Calidad topográficaPunto 281120001-1 Norte 4595333.842m Punto 281120001
  • Punto 281127001-1 Norte 4581227.396m Punto 281127001Latitud 41°2229.31350"N Este 402450.905m Norte 4581227.400mLongitud 1°4956.48010"E Elevación 541.153m Este 402450.900mAltura 591.305m Error horizontal 0.006m Elevación 541.126m Error vertical 0.027m Tipo Horz y Vert Error 3D 0.028m Calidad punto Calidad topográficaPunto GSJUSTO1 Norte 4592436.027m Punto 280122001Latitud 41°2831.50285"N Este 399747.670m Norte 4592436.030mLongitud 1°4753.43755"E Elevación 316.229m Este 399747.670mAltura 366.379m Error horizontal 0.003m Elevación 316.277m Error vertical 0.048m Tipo Horz y Vert Error 3D 0.048m Calidad punto Calidad topográficaShan utilitzat els vèrtex geodèsic: Bonastre, La Beguda, Puig de Argullas i El Pou d’en Merli. I shan implantat les estacions: BR1A0001, BR1B0001, BR2A0001, BR2B0001, BR3A0001, BR3B0001, BR5A0001,BR5B0001 i BR4A0001. 5.1. OBSERVACIÓ. Es va utilitzar el mètode de Radiació Simple amb el sistema GPS. Per la seva localització en els fotogrames, es va realitzar la punxada dels P.A, així com un croquis o resenya. 5.2. CÀLCUL. Les lectures procedides i compensades, van servir per crear una base de dades en el programa GPS SURVEYamb el que es van realitzar els càlculs per determinar les coordenades XY en projecció UTM . JULIOL 2006
  • - Relació de coordenades dels vèrtexs
  • VARIANT DE SANT LLORENÇ DHORTONS CTRA. BV-2249 V000909 V É R T E X L L I S T A T DE CO O R D E N A D E SN. PUN ---- X ---- ---- Y ---- --- Z --- --- E --- NOM N. PUN ---- X ---- ---- Y ---- --- Z --- --- E --- NOMBR1A0001 399103.762 4593334.928 285.657BR1B0001 399131.878 4592927.376 287.248BR2A0001 400546.765 4592266.726 259.777BR2B0001 400753.389 4592122.991 254.5BR3A0001 401867.003 4591268.559 215.657BR3B0001 401902.948 4591234.563 215.046BR4A0001 402743.463 4589768.497 178.02BR5A0001 403966.429 4588871.024 97.193BR5B0001 403954.462 4588865.321 97.665BONASTRE 396995.500 4596433.870 363.155LA BEGUDA 402226.790 4595333.850 320.584PUIG DE ARGULLAS 406900.050 4584863.490 652.819EL POU D EN MERLI 408387.810 4592416.270 160.734
  • - Ressenyes dels vèrtexs (PDF)
  • VARIANT DE SANT LLORENÇ VARIANT DE SANT LLORENÇ DHORTONS CTRA. BV-2249 DHORTONS CTRA. BV-2249 RESENYA DE VÈRTEX RESENYA DE VÈRTEX FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA VÈRTEX BR1A0001 VÈRTEX BR1B0001 COORDENADES COORDENADES X 399103.762 X 399131.878 Y 4593334.928 Y 4592927.376 Z 285.657 Z 287.248 ANAMORFOSIS: 0.99972528 ANAMORFOSIS: 0.99972521 FULL: BARCELONA FULL: BARCELONA H.M.N. 419 H.M.N. 419 PROVÍNCIA: BARCELONA PROVÍNCIA: BARCELONA Coordinate System : U.T.M. Coordinate System : U.T.M. Zone : 31 North Zone : 31 North Datum : European 950 Datum : European 950 (Portugal/Spain) (Portugal/Spain)SENYAL: Geopunt amb pintura vermella SENYAL: Geopunt amb pintura vermellaSITUACIÓ: Punt situat en el arcen de la incorporacion del camí a la ctra., en una zona cementada al SITUACIÓ: Punt situat en la marge esquerra de la carretera a la sortida duna corba a dreta en ascens, a costat dun senyal de stop. uns 50 m del senyal de corba perillosa.
  • VARIANT DE SANT LLORENÇ VARIANT DE SANT LLORENÇ DHORTONS CTRA. BV-2249 DHORTONS CTRA. BV-2249 RESENYA DE VÈRTEX RESENYA DE VÈRTEX FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA VÈRTEX BR2A0001 VÈRTEX BR2B0001 COORDENADES COORDENADES X 400546.765 X 400753.389 Y 4592266.726 Y 4592122.991 Z 259.777 Z 254.5 ANAMORFOSIS: 0.999721722 ANAMORFOSIS: 0.999721216 FULL: BARCELONA FULL: BARCELONA H.M.N. 419 H.M.N. 419 PROVÍNCIA: BARCELONA PROVÍNCIA: BARCELONA Coordinate System : U.T.M. Coordinate System : U.T.M. Zone : 31 North Zone : 31 North Datum : European 950 Datum : European 950 (Portugal/Spain) (Portugal/Spain)SENYAL: Geopunt amb pintura vermella SENYAL: Geopunt amb pintura vermellaSITUACIÓ: Punt situat en el final duna banda daparcament en linea, sobre ciment blanc i al costat de SITUACIÓ: Punt situat a uns 150 m cap a lEst del BR2A0001, al final daltre tram daparcament en linea dues acàcies jovenes. en la marge oposada de la via, a lentrada duna corba.
  • VARIANT DE SANT LLORENÇ VARIANT DE SANT LLORENÇ DHORTONS CTRA. BV-2249 DHORTONS CTRA. BV-2249 RESENYA DE VÈRTEX RESENYA DE VÈRTEX FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA VÈRTEX BR3A0001 VÈRTEX BR3B0001 COORDENADES COORDENADES X 401867.003 X 401902.948 Y 4591268.559 Y 4591234.563 Z 215.657 Z 215.046 ANAMORFOSIS: 0.999718511 ANAMORFOSIS: 0.999718424 FULL: BARCELONA FULL: BARCELONA H.M.N. 420 H.M.N. 420 PROVÍNCIA: BARCELONA PROVÍNCIA: BARCELONA Coordinate System : U.T.M. Coordinate System : U.T.M. Zone : 31 North Zone : 31 North Datum : European 950 Datum : European 950 (Portugal/Spain) (Portugal/Spain)SENYAL: Geopunt amb pintura vermella SENYAL: Geopunt amb pintura vermellaSITUACIÓ: Punt situat en la vorera, al costat duns bolardos i al costat duna incorporació senyalitzada SITUACIÓ: Punt situat en la vorera, a uns 40 m del BR3A0001, en la mateixa vorada que aquest punt. amb un STOP marcat en el paviment.
  • VARIANT DE SANT LLORENÇ VARIANT DE SANT LLORENÇ DHORTONS CTRA. BV-2249 DHORTONS CTRA. BV-2249 RESENYA DE VÈRTEX RESENYA DE VÈRTEX FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA VÈRTEX BR4A0001 VÈRTEX BR5A0001 COORDENADES COORDENADES X 402743.463 X 403966.429 Y 4589768.497 Y 4588871.024 Z 178.02 Z 97.193 ANAMORFOSIS: 0.999716404 ANAMORFOSIS: 0.999713495 FULL: BARCELONA FULL: BARCELONA H.M.N. 420 H.M.N. 420 PROVÍNCIA: BARCELONA PROVÍNCIA: BARCELONA Coordinate System : U.T.M. Coordinate System : U.T.M. Zone : 31 North Zone : 31 North Datum : European 950 Datum : European 950 (Portugal/Spain) (Portugal/Spain)SENYAL: Geopunt amb pintura vermella SENYAL: Geopunt amb pintura vermellaSITUACIÓ: Punt situat en la calçada al costat del quitamiedos, en la interseccion de dues vies i al costat SITUACIÓ: Punt situat en illeta al costat de senyal vertical de STOP, en interseccion de vies. del senyal del desvio cap a "Masia Can Rius, Família Juvé i Camps".
  • VARIANT DE SANT LLORENÇ DHORTONS CTRA. BV-2249 RESENYA DE VÈRTEX FOTOGRAFIA VÈRTEX BR5B0001 COORDENADES X 403954.462 Y 4588865.321 Z 97.665 ANAMORFOSIS: 0.999713523 FULL: BARCELONA H.M.N. 420 PROVÍNCIA: BARCELONA Coordinate System : U.T.M. Zone : 31 North Datum : European 950 (Portugal/Spain)SENYAL: Geopunt amb pintura vermellaSITUACIÓ: Punt situat en rotonda a uns 15 m de la illeta del punt BR5A0001 .
  • VARIANT DE SANT LLORENÇ VARIANT DE SANT LLORENÇ DHORTONS CTRA. BV-2249 DHORTONS CTRA. BV-2249 RESENYA DE VÈRTEX RESENYA DE VÈRTEX FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA VÈRTEX BONASTRE VÈRTEXEL POU D EN MERLI COORDENADES COORDENADES X 396995.5 X 408387.81 Y 4596433.87 Y 4592416.27 Z 363.155 Z 160.734 ANAMORFOSIS: 0.999730558 ANAMORFOSIS: 0.999703276 FULL: BARCELONA FULL: BARCELONA H.M.N. 391 H.M.N. 420 PROVÍNCIA: BARCELONA PROVÍNCIA: BARCELONA Coordinate System : U.T.M. Coordinate System : U.T.M. Zone : 31 North Zone : 31 North Datum : European 950 Datum : European 950 (Portugal/Spain) (Portugal/Spain)SENYAL: Vèrtex geodèsic SENYAL: Vèrtex geodèsicSITUACIÓ: Des de Piera a Masquefa, en el Km. 13 se segueix un camí ampli, a la dreta, que duu a una urbanització. SITUACIÓ: Des de Martorell, per la carretera a Masquefa, recorreguts uns 2 Km. a partir de lencreuament amb la Per una dels carrers que pugen es troba un camí que en 300 m. arriba fins al vèrtex. comarcal de Martorell a Olesa de Montserrat i depassat 150 m. el desviament a lautopista A-2, se segueix per un camí de terra a la dreta que arriba a la Barriada Pou Merli i en lúltima casa de la dreta, situada en el més alt, és on està el vèrtex.És difícil laccés a la terrassa, sent necessària una escala que presta el propietari i a qui cal avisar amb anterioritat, per viure a Barcelona.
  • VARIANT DE SANT LLORENÇ VARIANT DE SANT LLORENÇ DHORTONS CTRA. BV-2249 DHORTONS CTRA. BV-2249 RESENYA DE VÈRTEX RESENYA DE VÈRTEX FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA VÈRTEX LA BEGUDA VÈRTEX PUIG DE ARGULLAS COORDENADES COORDENADES X 402226.79 X 406900.05 Y 4595333.85 Y 4584863.49 Z 320.584 Z 652.819 ANAMORFOSIS: 0.999717634 ANAMORFOSIS: 0.99970666 FULL: BARCELONA FULL: BARCELONA H.M.N. 392 H.M.N. 420 PROVÍNCIA: BARCELONA PROVÍNCIA: BARCELONA Coordinate System : U.T.M. Coordinate System : U.T.M. Zone : 31 North Zone : 31 North Datum : European 950 Datum : European 950 (Portugal/Spain) (Portugal/Spain)SENYAL: Vèrtex geodèsic SENYAL: Vèrtex geodèsicSITUACIÓ: Des de Masquefa, per la carretera cap a Mar del Torell, a 1 Km. aproximadament, a laltura del Km. 16,400, SITUACIÓ: Des de Corbera de Llobregat, per la carretera a Gèlida, a 1.500 m. se segueix a lesquerra la carretera que es troba el dipòsit, es travessa i es puja fins a la part més elevada, allí existeix un camí que seguint-li de va a L Amunt. Recorreguts 700 m. sarriba a la Urbanització de Armengol, que està a la dreta, es travessa i front deixa unes ruïnes a la dreta i una pista a la dreta; després de recorreguts 700 m.,sarriba a la es puja fins a la part més elevada,allí existeix un camí que seguint-li de front deixa unes ruïnes a la dreta i Urbanització de Armengol, que està a la dreta, que proporciona lAjuntament de Masquefa. una pista a la dreta; després de recorreguts 700 m.,sarriba a una bifurcació, se segueix a lesquerra i recorreguts 300 m. sarriba a la partmés alta, on es deixa el vehicle. A peu, se segueix per una senda que està senyalitzada amb fletxes pintades en vermell i que puja fins al senyal, trigant-se uns 15 minuts.
  • - Esquema poligonal bàsica
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.4: TRÀNSITTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA Dades del 2004: ANNEX DE TRÀNSIT ESTACIÓ EA00301 (PK 5)La carretera BV-2249 és la que s’estudia per a fer la variant objecte del projecte. Aquesta Carretera BV-2249 (2 carrils)carretera uneix Gelida amb Masquefa. IMD2004 = 2.006Les dades prèvies que han servit per determinar la categoria del trànsit han estat les % Pesats = 16,6 %següents: ESTACIÓ EA00302 (PK 8)Dades d’aforament als Pk’s 5 i 8 de la carretera BV-2249 de la Diputació de Barcelona Carretera BV-2249 (2 carrils)(estacions EA00301 i EA00302) . IMD2004 = 2.606Dades del 2008: % Pesats = 13,7 %ESTACIÓ EA00302 (PK 8) Dades del 2003: Carretera BV-2249 (2 carrils) ESTACIÓ EA00301 (PK 5) IMD2006 = 2.378 Carretera BV-2249 (2 carrils) % Pesats = 29,6 % IMD2003 = 2.250Dades del 2007: % Pesats = 10,11 %ESTACIÓ EA00301 (PK 5) Dades del 2002: Carretera BV-2249 (2 carrils) ESTACIÓ EA00302 (PK 8) IMD2007 = 2.383 Carretera BV-2249 (2 carrils) % Pesats = 21,7 % IMD2002 = 2.356Dades del 2006: % Pesats = 10,96 %ESTACIÓ EA00301 (PK 5) Dades del 2001: Carretera BV-2249 (2 carrils) ESTACIÓ EA00301 (PK 5) IMD2006 = 2.307 Carretera BV-2249 (2 carrils) % Pesats = 26,3 % IMD2001 = 1.780ESTACIÓ EA00302 (PK 8) % Pesats = 10,26 % Carretera BV-2249 (2 carrils) IMD2006 = 2.678 % Pesats = 19,2 %TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFAEs resumeixen els valors exposats en les següents taules: 2001 2003 2004 2006 2007 IMD 1780 2250 2006 2307 2383 Pesats PK 5 10,26 10,11 16,6 26,3 21,7 (%) IMDp 183 227 332 607 517 2002 2004 2006 2008 IMD 2356 2606 2678 2378 Pesats PK 8 10,96 13,7 19,2 29,6 (%) IMDp 258 356 513 704Calculem el creixement mig anual per cadascuna de les dues estacions daforament. Pel PK5 calculem el creixement mig a partir de les dades entre 2001 i 2007, mentre que pel PK 8fem servir les dades entre 2002 i 2006 per no comptar amb la davallada de vehicles del2008. Aquests creixements són del 4,9% i del 3,3% anual respectivament.A partir daquests creixements mitjos podem calcular la IMD per lany de posada en servei dela infraestructura. • Per la estació daforament situada al PK 5: IMD2011 = IMD2007 x (1+0.049)(2.011-2.007) = 2.886 vehicles/dia que correspon amb un percentatge de pesats de 21,7 % i considerant una distribució equivalent per carril a: IMDp/carril2011 = 2.886 x 0,5 x 0,217 = 313 vehicles pesats/ dia-carril. • Per la estació daforament situada al PK 8: IMD2011 = IMD2008 x (1+0.033)(2.011-2.008) = 2.621 vehicles/dia que correspon amb un percentatge de pesats de 29,6 % i considerant una distribució equivalent per carril a: IMDp/carril2011 = 2.621 x 0,5 x 0,296 = 388 vehicles pesats/ dia-carril.Es comprova, per tant, que la estació corresponent al Pk 8 te una intensitat de trànsit pesatesperada pel 2011 superior a lestació del PK 5, mentre que la IMD total és inferior. Això ésdegut a la existència d’indústria a les afores de Sant Llorenç d’Hortons costat Masquefa quesuposa un transit de vehicles pesats d’entrada al poble però que no el travessa.Podem suposar la següent estimació de trànsit per la variant en el cas més desfavorable: • IMD2011 = 2.886 vehicles/dia • IMDp2011 = 388 vehicles pesats/ dia-carrilTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA DADES D’AFORAMENTTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • Carretera: BV-2249 C.V.de Gelida a Sant Llorenç dHortons i C.V.de Sant Llorenç dHortons al de Sant SadurníCodi destació: EA00301 Any: 2001 Dies registrats: 17 Numero de lectures: 3PQ inicial: 0 PQ aforament: 5.000 IMD: 1.780PQ final: 6.000 Pesants (%): 10,26Dades de Volum Direcció: Sant Llorenç d´Hortons Direcció: Gelida IMD 923 856 IMD en Dilluns (de les 0:00 a les 12:00) 781 937 IMD en dies Laborables ( de les 12:01 de 1.062 954 dilluns a les 15:00 de divendres) IMD en Divendres (de les 15:01 a les 24:00) 2.708 2.574 IMD en Dissabte 700 612 IMD en Diumenge 591 651 IMD en Festius 622 609 Hora Punta Matí - volum - dia 9- 85 - Dimarts 8- 114 - Dijous Hora Punta Tarda - volum - dia 19 - 134 - Dijous 19 - 84 - Dimarts Hora Punta Nit - volum - dia 22 - 72 - Dimecres 22 - 44 - DimecresDades de Classe Classe A: (turismes, furgonetes, 4x4...) 816 700 Classe B: (pesants de 2 eixos rígids) 42 95 Classe C: (articulats lleugers...) 8 8 Classe D: (articulats pesants...) 6 2 Classe E: (autobusos,autocars) 10 11 Classe F: (vehicles sense classificar) 27 25 Classe G: (bicicletes i motos lleugeres) 15 15Dades de Velocitat De 0 a 50 km/h 79 69 De 51 a 90 km/h 784 525 De 91 a 100 km/h 49 161 De 101 a 120 km/h 11 93 Més de 120 km/h 0 8Carretera: BV-2249 C.V.de Gelida a Sant Llorenç dHortons i C.V.de Sant Llorenç dHortons al de Sant SadurníCodi destació: EA00301 Any: 2003 Dies registrats: 14 Numero de lectures: 2PQ inicial: 0 PQ aforament: 5.000 IMD: 2.250PQ final: 6.000 Pesants (%): 10,11Dades de Volum Direcció: Sant Llorenç d´Hortons Direcció: Gelida IMD 1.215 1.036 IMD en Dilluns (de les 0:00 a les 12:00) 888 1.005 IMD en dies Laborables ( de les 12:01 de 1.405 1.206 dilluns a les 15:00 de divendres) IMD en Divendres (de les 15:01 a les 24:00) 1.976 1.254 IMD en Dissabte 878 668 IMD en Diumenge 640 632 IMD en Festius 759 650 Hora Punta Matí - volum - dia 9- 116 - Dijous 8- 160 - Dimarts Hora Punta Tarda - volum - dia 20 - 142 - Divendres 18 - 96 - Dijous Hora Punta Nit - volum - dia 22 - 93 - Dimecres 22 - 63 - DiumengeDades de Classe Classe A: (turismes, furgonetes, 4x4...) 1.074 906 Classe B: (pesants de 2 eixos rígids) 72 81 Classe C: (articulats lleugers...) 14 11 Classe D: (articulats pesants...) 20 7 Classe E: (autobusos,autocars) 10 11 Classe F: (vehicles sense classificar) 23 18 Classe G: (bicicletes i motos lleugeres) - -Dades de Velocitat De 0 a 50 km/h 187 184 De 51 a 90 km/h 890 615 De 91 a 100 km/h 111 161 De 101 a 120 km/h 26 69 Més de 120 km/h 1 6
  • INTENSITATS DE TRÀNSIT BV-2249 INTENSITATS DE TRÀNSIT BV-2249 Data del llistat: 9/02/2005 Data del llistat: 20/02/2007Codi destació: EA00301 PQ Inicial: 0 PQ Aforament: 5.000 PQ Final: 6.000 IFA: 100% Codi destació: EA00301 PQ Inicial: 0 PQ Aforament: 5.000 PQ Final: 6.000 IFA: 75%Secundària SecundàriaANY: 2004 gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. total ANY: 2006 gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. totalDIES AFORATS DIES AFORATSdies daforament 0 7 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 14 dies daforament 0 0 0 0 15 0 0 0 0 7 0 0 22dl. a dv. 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 10 dl. a dv. 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 14dissabtes 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 dissabtes 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4diumenges 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 diumenges 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4INTENSITATS MITJANES IMD INTENSITATS MITJANES IMDIMD 0 2.091 0 0 0 0 1.951 1.636 0 0 0 0 2.006 IMD 0 0 0 0 2.380 0 0 0 0 2.130 0 0 2.307IMD dl.a dv. 0 2.343 0 0 0 0 2.409 2.028 0 0 0 0 2.224 IMD dl.a dv. 0 0 0 0 2.679 0 0 0 0 2.427 0 0 2.602IMD dissabtes 0 1.625 0 0 0 0 1.614 0 0 0 0 0 1.620 IMD dissabtes 0 0 0 0 1.823 0 0 0 0 1.446 0 0 1.729IMD diumenges 0 1.299 0 0 0 0 0 1.310 0 0 0 0 1.305 IMD diumenges 0 0 0 0 1.442 0 0 0 0 1.327 0 0 1.414INTENSITATS MITJANES DE PESANTS IDM INTENSITATS MITJANES DE PESANTS IDMIDM 0 311 0 0 0 0 389 311 0 0 0 0 332 IDM 0 0 0 0 739 0 0 0 0 296 0 0 607IDM dl.a dv. 0 388 0 0 0 0 505 413 0 0 0 0 410 IDM dl.a dv. 0 0 0 0 912 0 0 0 0 390 0 0 751IDM dissabtes 0 175 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 185 IDM dissabtes 0 0 0 0 354 0 0 0 0 89 0 0 288IDM diumenges 0 58 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 86 IDM diumenges 0 0 0 0 264 0 0 0 0 33 0 0 206FACTORS FACTORSFactor L 0,9490 0,9231 1,0964 1,0000 Factor L 0,9710 1,0719 1,0000Factor S 0,9021 Factor S 0,8868FACTORS DE PESANTS FACTORS DE PESANTSFactor L 1,0556 0,8119 0,9921 1,0000 Factor L 0,8239 1,9260 1,0000Factor S 0,8087 Factor S 0,8082VOLUM PER SENTIT Sentit A: Sant Llorenç d´Hortons Sentit B: Gelida VOLUM PER SENTIT Sentit A: Sant Llorenç d´Hortons Sentit B: GelidaSentit A 51,57% 53,27% 50,63% 51,50% Sentit A 52,10% 52,18% 52,12%Sentit B 48,43% 46,73% 49,37% 48,50% Sentit B 47,90% 47,82% 47,88%VOLUM DE PESANTS PER SENTIT Sentit A: Sant Llorenç d´Hortons Sentit B: Gelida VOLUM DE PESANTS PER SENTIT Sentit A: Sant Llorenç d´Hortons Sentit B: GelidaSentit A 69,01% 23,86% 25,81% 45,76% Sentit A 23,51% 48,90% 27,24%Sentit B 30,99% 76,14% 74,19% 54,24% Sentit B 76,49% 51,10% 72,76%VOLUM PER DIA DE LA SETMANA VOLUM PER DIA DE LA SETMANAdilluns 14,86% 0,00% 21,12% 14,83% dilluns 23,80% 18,84% 22,38%dimarts 15,98% 0,00% 22,72% 15,95% dimarts 7,56% 19,09% 10,86%dimecres 16,54% 0,00% 21,03% 15,68% dimecres 7,82% 19,55% 11,18%dijous 15,74% 0,00% 21,22% 15,32% dijous 7,48% 8,34% 7,73%divendres 16,91% 59,88% 0,00% 17,39% divendres 24,44% 13,81% 21,39%dissabte 11,10% 40,12% 0,00% 11,53% dissabte 16,13% 10,62% 14,55%diumenge 8,87% 0,00% 13,90% 9,29% diumenge 12,76% 9,75% 11,90%VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANAdilluns 15,26% 0,00% 22,41% 15,68% dilluns 22,22% 21,88% 22,17%dimarts 17,33% 0,00% 23,49% 17,06% dimarts 12,32% 24,54% 14,11%dimecres 18,90% 0,00% 23,32% 17,73% dimecres 12,47% 28,65% 14,84%dijous 18,39% 0,00% 24,34% 17,88% dijous 12,43% 2,66% 11,00%divendres 19,40% 72,14% 0,00% 19,97% divendres 22,14% 15,22% 21,13%dissabte 8,05% 27,86% 0,00% 7,97% dissabte 10,55% 5,15% 9,76%diumenge 2,67% 0,00% 6,45% 3,71% diumenge 7,87% 1,91% 7,00%CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLESClasse A:tme,frg,4x4 82,21% 79,52% 78,72% 80,65% Classe A:tme,frg,4x4 69,06% 85,69% 73,83%Classe B: 2 e. rígids 11,28% 13,32% 14,58% 12,68% Classe B: 2 e. rígids 24,89% 9,08% 20,36%Classe C:arti. lleugers. 1,31% 0,92% 1,20% 1,22% Classe C:arti. lleugers. 1,27% 0,92% 1,17%Classe D:arti. pesants 0,89% 2,01% 1,75% 1,34% Classe D:arti. pesants 1,05% 1,17% 1,08%Classe E:autob.autocars 1,38% 1,14% 1,22% 1,29% Classe E:autob.autocars 2,45% 1,52% 2,18%Classe F:sense clas. 1,65% 3,08% 2,53% 2,15% Classe F:sense clas. 1,27% 1,62% 1,37%Classe G:bic. mtos lleug 1,28% 0,00% 0,00% 0,67% Classe G:bic. mtos lleug 0,00% 0,00% 0,00%HORA PUNTA HORA PUNTADia 10 30 03 10 Dia 10 10 10Hora 08 08 20 08 Hora 19 08 08Volum 207 199 163 207 Volum 232 234 234HORES 30 - 50 - 100 HORES 30 - 50 - 100Hora 30 Data: 06/02 Hora: 16 Volum: 159 Hora 30 Data: 12/05 Hora: 11 Volum: 263Hora 50 Data: 05/08 Hora: 08 Volum: 144 Hora 50 Data: 10/05 Hora: 09 Volum: 213Hora 100 Data: 11/02 Hora: 10 Volum: 120 Hora 100 Data: 05/05 Hora: 16 Volum: 161VELOCITATS VELOCITATS0 - 50 3,72% 2,91% 2,42% 3,17% 0 - 50 8,89% 5,37% 7,88%51 - 90 73,14% 73,50% 75,22% 73,89% 51 - 90 72,34% 76,76% 73,61%91 - 100 16,00% 13,94% 13,81% 14,97% 91 - 100 8,08% 13,39% 9,60%101 - 120 6,61% 8,38% 7,69% 7,23% 101 - 120 8,33% 4,26% 7,16%> 120 0,53% 1,27% 0,86% 0,75% > 120 2,36% 0,22% 1,75%
  • INTENSITATS DE TRÀNSIT BV-2249 Data del llistat: 28/02/2008 2 10,96 2.356Codi destació: EA00301 PQ Inicial: 0 PQ Aforament: 5.000 PQ Final: 6.000 IFA: 50%Secundària Direcció: Sant Llorenç d´Hortons Dissabte Dimarts DimartsANY: 2007 gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. total C.V.de Gelida a Sant Llorenç dHortons i C.V.de Sant Llorenç dHortons al de Sant Sadurní Numero de lectures:DIES AFORATSdies daforament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 24dl. a dv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16dissabtes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 Pesants (%): 151 - 157 - 94 -diumenges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1.183 1.386 932 920 683 769 984 169 209 254 416 148 83 11 14 16 66 9INTENSITATS MITJANES IMDIMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 1.836 2.383IMD dl.a dv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.044 2.105 2.794 IMD:IMD dissabtes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.847 1.264 1.555IMD diumenges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.255 1.064 1.159INTENSITATS MITJANES DE PESANTS IDM 9- 18 - 22 -IDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 283 517IDM dl.a dv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 370 683IDM dissabtes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 94 164IDM diumenges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 38 35 14FACTORSFactor L 0,9177 1,3272 1,0000Factor S 0,8531 Dies registrats:FACTORS DE PESANTSFactor L 0,8570 1,8483 1,0000Factor S 0,7558 Dimarts DimartsVOLUM PER SENTIT Sentit A: Sant Llorenç d´Hortons Sentit B: Gelida DijousSentit A 49,99% 37,94% 46,82%Sentit B Direcció: BV-2241 50,01% 62,06% 53,18%VOLUM DE PESANTS PER SENTIT Sentit A: Sant Llorenç d´Hortons Sentit B: GelidaSentit A 50,62% 39,50% 48,81% 112 - 130 - 63 -Sentit B 49,38% 60,50% 51,19% 1.173 1.355 1.001 951 948 712 797 102 303 299 416 11 11 18 22 49 91 7VOLUM PER DIA DE LA SETMANAdilluns 16,94% 18,95% 17,45%dimarts 16,73% 19,40% 17,40%dimecres 16,68% 19,41% 17,36%dijous 16,97% 9,47% 15,15% 8.000divendres 15,81% 13,17% 15,88% 9- 18 - 22 -dissabte 10,04% 10,64% 9,60%diumenge 6,82% 8,96% 7,16%VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANAdilluns 19,30% 24,32% 20,02% PQ aforament:dimarts 19,86% 26,53% 20,84% 2002dimecres 18,95% 23,48% 19,59%dijous 19,44% 3,76% 16,80% IMD en Divendres (de les 15:01 a les 24:00)divendres 16,29% 14,04% 16,98%dissabte 5,44% 5,59% 4,76% IMD en dies Laborables ( de les 12:01 de Any:diumenge 0,73% 2,27% 1,01% IMD en Dilluns (de les 0:00 a les 12:00) Classe A: (turismes, furgonetes, 4x4...) Classe G: (bicicletes i motos lleugeres)CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES Classe F: (vehicles sense classificar) Classe B: (pesants de 2 eixos rígids)Classe A:tme,frg,4x4 71,94% 74,05% 72,49%Classe B: 2 e. rígids 10,13% 9,23% 9,89% dilluns a les 15:00 de divendres) Classe E: (autobusos,autocars) Classe D: (articulats pesants...) Classe C: (articulats lleugers...)Classe C:arti. lleugers. 4,41% 1,11% 3,54% Hora Punta Tarda - volum - dia 6.000 9.690 BV-2249 EA00302 Hora Punta Matí - volum - diaClasse D:arti. pesants 6,56% 0,51% 4,97% Hora Punta Nit - volum - diaClasse E:autob.autocars 2,34% 1,85% 2,21%Classe F:sense clas. 4,62% 13,24% 6,89%Classe G:bic. mtos lleug 0,00% 0,00% 0,00%HORA PUNTA De 101 a 120 km/hDia 14 03 14 IMD en Diumenge De 91 a 100 km/h Més de 120 km/h Dades de Velocitat IMD en DissabteHora De 51 a 90 km/h 08 08 08 Dades de Classe De 0 a 50 km/h IMD en Festius Dades de VolumVolum 289 218 289 Codi destació:HORES 30 - 50 - 100Hora 30 Data: 20/11 Hora: 09 Volum: 218 Carretera: PQ inicial:Hora 50 Data: 16/11 Hora: 14 Volum: 200 PQ final:Hora 100 Data: 19/11 Hora: 13 Volum: 179 IMDVELOCITATS0 - 50 24,32% 16,81% 22,62%51 - 90 75,08% 81,68% 76,49%91 - 100 0,42% 1,16% 0,66%101 - 120 0,16% 0,33% 0,21%> 120 0,02% 0,02% 0,02%
  • INTENSITATS DE TRÀNSIT BV-2249 INTENSITATS DE TRÀNSIT BV-2249 Data del llistat: 9/02/2005 Data del llistat: 20/02/2007Codi destació: EA00302 PQ Inicial: 6.000 PQ Aforament: 8.000 PQ Final: 9.690 IFA: 100% Codi destació: EA00302 PQ Inicial: 6.000 PQ Aforament: 8.000 PQ Final: 9.690 IFA: 75%Secundària SecundàriaANY: 2004 gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. total ANY: 2006 gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. totalDIES AFORATS DIES AFORATSdies daforament 0 7 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 16 dies daforament 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 14dl. a dv. 0 5 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 12 dl. a dv. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 10dissabtes 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 dissabtes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2diumenges 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 diumenges 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2INTENSITATS MITJANES IMD INTENSITATS MITJANES IMDIMD 0 2.831 0 0 0 0 2.349 2.027 0 0 0 0 2.606 IMD 0 0 0 0 2.829 0 0 0 0 2.500 0 0 2.678IMD dl.a dv. 0 3.234 0 0 0 0 2.835 2.509 0 0 0 0 2.893 IMD dl.a dv. 0 0 0 0 3.186 0 0 0 0 2.854 0 0 3.038IMD dissabtes 0 2.102 0 0 0 0 2.271 0 0 0 0 0 2.187 IMD dissabtes 0 0 0 0 2.221 0 0 0 0 1.810 0 0 2.016IMD diumenges 0 1.545 0 0 0 0 0 1.645 0 0 0 0 1.595 IMD diumenges 0 0 0 0 1.654 0 0 0 0 1.422 0 0 1.538INTENSITATS MITJANES DE PESANTS IDM INTENSITATS MITJANES DE PESANTS IDMIDM 0 420 0 0 0 0 315 276 0 0 0 0 356 IDM 0 0 0 0 381 0 0 0 0 673 0 0 513IDM dl.a dv. 0 517 0 0 0 0 415 377 0 0 0 0 445 IDM dl.a dv. 0 0 0 0 484 0 0 0 0 826 0 0 636IDM dissabtes 0 238 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 183 IDM dissabtes 0 0 0 0 206 0 0 0 0 343 0 0 275IDM diumenges 0 119 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 83 IDM diumenges 0 0 0 0 42 0 0 0 0 236 0 0 139FACTORS FACTORSFactor L 0,8945 1,0203 1,1527 1,0000 Factor L 0,9536 1,0648 1,0000Factor S 0,9010 Factor S 0,8814FACTORS DE PESANTS FACTORS DE PESANTSFactor L 0,8606 1,0716 1,1798 1,0000 Factor L 1,3138 0,7701 1,0000Factor S 0,7997 Factor S 0,8072VOLUM PER SENTIT Sentit A: BV-2241 Sentit B: Sant Llorenç d´Hortons VOLUM PER SENTIT Sentit A: BV-2241 Sentit B: Sant Llorenç d´HortonsSentit A 50,77% 50,84% 51,16% 50,90% Sentit A 48,46% 51,15% 49,65%Sentit B 49,23% 49,16% 48,84% 49,10% Sentit B 51,54% 48,85% 50,35%VOLUM DE PESANTS PER SENTIT Sentit A: BV-2241 Sentit B: Sant Llorenç d´Hortons VOLUM DE PESANTS PER SENTIT Sentit A: BV-2241 Sentit B: Sant Llorenç d´HortonsSentit A 30,28% 51,31% 51,99% 40,95% Sentit A 43,52% 80,91% 66,18%Sentit B 69,72% 48,69% 48,01% 59,05% Sentit B 56,48% 19,09% 33,82%VOLUM PER DIA DE LA SETMANA VOLUM PER DIA DE LA SETMANAdilluns 16,30% 0,00% 20,60% 13,33% dilluns 15,13% 18,79% 16,76%dimarts 16,85% 0,00% 22,05% 13,99% dimarts 16,50% 18,79% 17,52%dimecres 16,43% 25,64% 21,05% 20,06% dimecres 16,41% 19,14% 17,63%dijous 15,95% 26,47% 22,22% 20,36% dijous 15,80% 8,00% 12,32%divendres 16,07% 26,82% 0,00% 14,37% divendres 16,61% 14,98% 15,88%dissabte 10,61% 21,07% 0,00% 10,34% dissabte 11,21% 11,37% 11,28%diumenge 7,80% 0,00% 14,08% 7,55% diumenge 8,35% 8,93% 8,61%VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANAdilluns 17,50% 0,00% 22,43% 14,71% dilluns 17,09% 21,85% 19,97%dimarts 17,91% 0,00% 24,61% 15,49% dimarts 15,70% 21,24% 19,06%dimecres 19,10% 29,77% 23,97% 22,88% dimecres 14,54% 21,55% 18,79%dijous 17,33% 30,79% 25,96% 22,77% dijous 20,35% 5,46% 11,32%divendres 16,04% 30,13% 0,00% 15,09% divendres 23,01% 15,81% 18,64%dissabte 8,09% 9,32% 0,00% 6,23% dissabte 7,72% 8,35% 8,10%diumenge 4,04% 0,00% 3,02% 2,83% diumenge 1,57% 5,75% 4,10%CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLESClasse A:tme,frg,4x4 79,69% 84,86% 83,89% 82,17% Classe A:tme,frg,4x4 84,84% 72,40% 79,30%Classe B: 2 e. rígids 10,70% 8,65% 8,82% 9,66% Classe B: 2 e. rígids 8,40% 20,87% 13,96%Classe C:arti. lleugers. 2,48% 1,48% 1,66% 2,00% Classe C:arti. lleugers. 2,96% 2,18% 2,61%Classe D:arti. pesants 0,28% 1,42% 1,32% 0,86% Classe D:arti. pesants 0,67% 0,97% 0,80%Classe E:autob.autocars 1,39% 1,21% 1,52% 1,38% Classe E:autob.autocars 1,44% 1,77% 1,59%Classe F:sense clas. 2,01% 1,76% 2,08% 1,97% Classe F:sense clas. 1,69% 1,80% 1,74%Classe G:bic. mtos lleug 3,44% 0,62% 0,71% 1,97% Classe G:bic. mtos lleug 0,00% 0,00% 0,00%HORA PUNTA HORA PUNTADia 09 28 03 09 Dia 10 10 10Hora 18 19 19 18 Hora 19 19 19Volum 285 213 200 285 Volum 279 279 279HORES 30 - 50 - 100 HORES 30 - 50 - 100Hora 30 Data: 11/02 Hora: 14 Volum: 218 Hora 30 Data: 10/05 Hora: 16 Volum: 209Hora 50 Data: 10/02 Hora: 08 Volum: 199 Hora 50 Data: 16/10 Hora: 08 Volum: 195Hora 100 Data: 08/02 Hora: 13 Volum: 175 Hora 100 Data: 04/05 Hora: 14 Volum: 167VELOCITATS VELOCITATS0 - 50 19,74% 2,46% 1,93% 10,42% 0 - 50 6,33% 1,99% 4,39%51 - 90 44,53% 42,27% 46,33% 44,45% 51 - 90 44,66% 50,47% 47,25%91 - 100 16,46% 29,74% 29,12% 23,34% 91 - 100 28,40% 24,12% 26,49%101 - 120 14,73% 22,48% 20,27% 18,24% 101 - 120 18,70% 20,14% 19,34%> 120 4,54% 3,05% 2,35% 3,55% > 120 1,91% 3,28% 2,52%
  • INTENSITATS DE TRÀNSIT BV-2249 Data del llistat: 13/01/2009Codi destació: EA00302 PQ Inicial: 6.000 PQ Aforament: 8.000 PQ Final: 9.690 IFA: 75%SecundàriaANY: 2008 gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. totalDIES AFORATSdies daforament 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 5 0 14dl. a dv. 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 3 0 10dissabtes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2diumenges 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2INTENSITATS MITJANES IMDIMD 0 0 0 2.235 2.331 0 0 0 0 2.055 2.289 0 2.378IMD dl.a dv. 0 0 0 3.129 2.635 0 0 0 0 2.877 2.718 0 2.771IMD dissabtes 0 0 0 0 1.695 0 0 0 0 0 1.439 0 1.567IMD diumenges 0 0 0 0 1.449 0 0 0 0 0 997 0 1.223INTENSITATS MITJANES DE PESANTS IDMIDM 0 0 0 731 688 0 0 0 0 639 673 0 704IDM dl.a dv. 0 0 0 1.023 827 0 0 0 0 895 853 0 873IDM dissabtes 0 0 0 0 358 0 0 0 0 0 253 0 306IDM diumenges 0 0 0 0 323 0 0 0 0 0 191 0 257FACTORSFactor L 0,8856 1,0517 0,9633 1,0196 1,0000Factor S 0,8581FACTORS DE PESANTSFactor L 0,8530 1,0548 0,9750 1,0231 1,0000Factor S 0,8064VOLUM PER SENTIT Sentit A: BV-2241 Sentit B: Sant Llorenç d´HortonsSentit A 51,90% 51,52% 52,03% 51,76% 51,73%Sentit B 48,10% 48,48% 47,97% 48,24% 48,27%VOLUM DE PESANTS PER SENTIT Sentit A: BV-2241 Sentit B: Sant Llorenç d´HortonsSentit A 25,90% 19,81% 26,26% 22,78% 22,70%Sentit B 74,10% 80,19% 73,74% 77,22% 77,30%VOLUM PER DIA DE LA SETMANAdilluns 0,00% 22,99% 0,00% 24,87% 17,20%dimarts 0,00% 23,89% 0,00% 26,11% 17,97%dimecres 100,00% 0,00% 0,00% 26,02% 18,47%dijous 0,00% 10,86% 50,27% 0,00% 13,30%divendres 0,00% 16,90% 49,73% 0,00% 15,55%dissabte 0,00% 13,68% 0,00% 13,59% 9,84%diumenge 0,00% 11,69% 0,00% 9,42% 7,68%VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANAdilluns 0,00% 26,22% 0,00% 25,77% 18,10%dimarts 0,00% 27,97% 0,00% 29,87% 20,08%dimecres 100,00% 0,00% 0,00% 29,57% 20,66%dijous 0,00% 7,84% 49,16% 0,00% 12,42%divendres 0,00% 18,12% 50,84% 0,00% 16,57%dissabte 0,00% 10,43% 0,00% 8,42% 6,61%diumenge 0,00% 9,41% 0,00% 6,36% 5,56%CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLESClasse A:tme,frg,4x4 65,52% 70,32% 68,14% 70,42% 69,49%Classe B: 2 e. rígids 24,80% 22,75% 24,06% 22,60% 23,14%Classe C:arti. lleugers. 2,27% 0,99% 1,03% 1,07% 1,15%Classe D:arti. pesants 2,33% 1,44% 1,48% 1,47% 1,55%Classe E:autob.autocars 3,29% 2,50% 4,55% 3,22% 3,19%Classe F:sense clas. 1,79% 1,99% 0,75% 1,22% 1,49%Classe G:bic. mtos lleug 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%HORA PUNTADia 30 05 31 05 05Hora 18 19 09 19 19Volum 238 239 228 238 239HORES 30 - 50 - 100Hora 30 Data: 03/11 Hora: 19 Volum: 201Hora 50 Data: 31/10 Hora: 14 Volum: 182Hora 100 Data: 02/05 Hora: 11 Volum: 152VELOCITATS0 - 50 3,13% 2,87% 15,73% 14,12% 8,48%51 - 90 51,90% 48,19% 47,77% 45,67% 47,27%91 - 100 17,58% 19,31% 16,51% 17,73% 18,38%101 - 120 19,91% 21,72% 14,84% 16,51% 19,01%> 120 7,48% 7,91% 5,15% 5,97% 6,86%
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.5: REPOSICIÓ DE CARRETERES I CAMINSTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX DE REPOSICIÓ DE CARRETERES I CAMINS 3. SECCIÓ TIPUS DE LES REPOSICIONS La reposició dels camins es realitzarà mitjançant: 1. INTRODUCCIÓ • 5 metres de calçada amb 20 cm. de tot-ú artifical + cuneta revestida de formigó (enAmb l’objectiu d’assegurar la permeabilitat territorial durant la construcció i explotació de la desmunt)nova infraestructura i assegurar l’accés als vials interceptats s’han previst les següentsactuacions: 2. ALTERNATIVES 2.1. ALTERNATIVA 1 2.1.1. Reposició de caminsS’ha previst la reposició de 1.048 m de camins: • Camí 1 : 75 metres de reposició. • Camí 2 : 105 metres de reposició. • Camí 3 : 178 metres de reposició. • Camí 4 : 445 metres de reposició. • Camí 5 : 245 metres de reposició. 2.2. ALTERNATIVA 2 2.2.1. Reposició de camin 2.2.2. sS’ha previst la reposició de 1.644 m de camins: • Camí 1: 75 metres de reposició. • Camí 2: 105 metres de reposició. • Camí 3: 130 metres de reposició. • Camí 4: 175 metres de reposició. • Camí 5: 300 metres de reposició. • Camí 6: 489 metres de reposició. • Camí 7: 145 metres de reposició. • Camí 8: 225 metres de reposició.Els camins de les diferents alternatives estan representats en el Document núm.2: Plànolsen les plantes generalsTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.6: TRAÇATTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 3.4.- INICI I FINAL DEL PROJECTE. CONNEXIONS ANNEX DE TRAÇAT L’estudi tindrà el seu inici en les dues alternatives en l’actual carretera BV-2249 en1.- INTRODUCCIÓ aproximadament el PK 5+300 mitjançant una rotonda que es correspon amb el PK 0+000 del present estudi informatiu i el final es variable segons l’alternativa estudiada essentEn aquest annex hi figura la definició geomètrica en planta i en alçat de totes les alineacions aproximadament el PK 7+100 de la mateixa carretera BV-2249 el final de l’alternativa 1 i el PKde tots els eixos que defineixen les alternatives presentades en el present estudi informatiu. 8+900 per l’alternativa 2. Els finals de projecte o límits que delimiten els àmbits del projecte son els indicats als plànols (DOCUMENT Nº 2).2.- NORMATIVA APLICADA Les dues alternatives connecten amb la carretera BV-2249 amb rotondes de radi 25 m en la línia blanca exterior de la calçada .La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la redacció delpresent Projecte, ha estat la següent: 4.- DISTÀNCIES D’AVANÇAMENT I VISIBILITAT- “INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. NORMA 3.1 - I.C. TRAZADO” Desembre 1.999. “Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transporte. Dirección General de Carreteras”. S’han calculat les distàncies d’avançament i visibilitat de totes les alternatives amb el programa de traçat Wh.- CRITERIS GENERALS EN EL DISSENY DE ROTONDES, publicat per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. A continuació s’adjunten els llistats d’aquestes distàncies segons l’alternativa:3.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TRAÇAT3.1.- TIPUS DE CARRETERAEs projecten dos alternatives on la carretera serà una amb accessos controlats 1+1 pertanyenta la xarxa local. La secció considerada és una 07/08 corresponent a un tipus de via del grup IIamb el qual s’han traçat les alternatives .3.2.- VELOCITAT DE PROJECTED’acord amb els condicionants inicials de Projecte (Ordre d’Estudi del present EstudiInformatiu) la velocitat de projecte de la nova carretera serà V= 50 Km/h en tot el tram quecomprenen les alternatives de l’estudi de la nova variant.3.3.- SECCIÓ TRANSVERSAL DE LA CARRETERAEl tronc principal de la carretera té una secció 07/08 tal com diu l’ordre d’estudi que escorrespon a dos carrils de 3,5m cada un + vorals de 0,5m.A totes les alternatives els talussos seran de 3H:2V.TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALTERNATIVA 1TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA P.K. VISIBILITAT DE AVANÇAMENT VISIBILITAT DE PARADA 225,000 367,4 225,0 339,2 209,4 CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS 230,000 362,7 230,0 334,4 214,1 235,000 357,9 235,0 329,5 218,9 0,000 590,3 0,0 563,2 0,0 240,000 353,2 240,0 324,7 224,9 5,000 585,0 0,0 558,0 0,0 245,000 348,4 245,0 319,8 229,6 10,000 579,8 10,0 552,8 10,0 250,000 343,7 250,0 315,0 234,4 15,000 574,6 15,0 547,7 15,0 255,000 339,0 255,0 310,2 239,1 20,000 569,4 20,0 542,6 20,0 260,000 334,3 260,0 305,3 243,9 25,000 564,2 25,0 537,4 25,0 265,000 329,6 265,0 300,5 248,7 30,000 559,0 30,0 532,3 30,0 270,000 324,9 270,0 295,7 253,5 35,000 553,9 35,0 527,2 35,0 275,000 320,3 275,0 290,9 258,3 40,000 548,8 40,0 522,1 40,0 280,000 315,6 280,0 286,1 263,1 45,000 543,7 45,0 517,1 45,0 285,000 311,0 285,0 281,4 269,8 50,000 538,6 50,0 512,0 50,0 290,000 306,4 290,0 276,6 274,6 55,000 533,6 55,0 507,0 55,0 295,000 301,8 295,0 271,9 279,4 60,000 528,5 60,0 501,9 60,0 300,000 297,2 300,0 267,1 284,2 65,000 523,5 65,0 496,9 65,0 305,000 292,7 305,0 262,4 289,0 70,000 518,5 70,0 491,9 70,0 310,000 288,2 310,0 257,7 293,9 75,000 513,5 75,0 486,9 75,0 315,000 283,7 315,0 253,0 298,7 80,000 508,5 80,0 481,9 80,0 320,000 279,2 320,0 248,4 303,5 85,000 503,5 85,0 476,9 85,0 325,000 274,8 325,0 243,7 309,9 90,000 498,6 90,0 471,9 90,0 330,000 270,4 330,0 239,1 314,8 95,000 493,6 95,0 466,9 95,0 335,000 266,0 335,0 234,5 319,6 100,000 488,7 100,0 462,0 99,3 340,000 261,7 340,0 230,0 324,4 105,000 483,8 105,0 457,0 103,6 345,000 257,5 345,0 225,4 329,3 110,000 478,9 110,0 452,1 108,2 350,000 253,3 350,0 220,9 334,1 115,000 474,0 115,0 447,1 114,5 355,000 249,1 355,0 216,5 339,0 120,000 469,1 120,0 442,2 114,5 360,000 245,0 360,0 212,1 343,9 125,000 464,2 125,0 437,2 118,8 365,000 241,0 365,0 207,7 348,8 130,000 459,3 130,0 432,3 124,5 370,000 237,1 370,0 203,4 355,0 135,000 454,4 135,0 427,4 128,4 375,000 233,2 375,0 199,2 359,9 140,000 449,5 140,0 422,5 132,4 380,000 229,5 380,0 195,0 364,9 145,000 444,7 145,0 417,5 139,4 385,000 225,7 385,0 190,8 369,8 150,000 439,8 150,0 412,6 139,8 390,000 222,2 390,0 186,8 374,7 155,000 434,9 155,0 407,7 144,2 395,000 218,8 395,0 182,9 379,7 160,000 430,1 160,0 402,8 149,4 400,000 215,6 400,0 179,1 384,6 165,000 425,2 165,0 397,9 153,8 405,000 212,6 405,0 175,5 389,6 170,000 420,4 170,0 393,0 158,2 410,000 209,8 410,0 171,9 394,6 175,000 415,5 175,0 388,1 164,8 415,000 207,1 415,0 168,6 399,7 180,000 410,7 180,0 383,2 169,2 420,000 204,8 420,0 165,4 404,8 185,000 405,9 185,0 378,3 173,7 425,000 202,7 425,0 162,5 410,0 190,000 401,0 190,0 373,4 178,2 430,000 200,9 430,0 159,8 413,9 195,000 396,2 195,0 368,5 182,7 435,000 199,5 435,0 157,4 419,2 200,000 391,4 200,0 363,6 189,9 440,000 198,5 440,0 155,3 424,4 205,000 386,6 205,0 358,7 194,4 445,000 198,0 445,0 153,6 429,8 210,000 381,8 210,0 353,8 198,9 450,000 198,1 450,0 152,4 433,6 215,000 377,0 215,0 349,0 200,0 455,000 198,9 455,0 151,8 439,0 220,000 372,2 220,0 344,1 204,7 460,000 199,1 460,0 151,8 444,4TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 465,000 199,8 465,0 152,7 449,8 705,000 204,5 198,4 161,5 238,0 470,000 199,4 470,0 154,7 453,4 710,000 204,1 198,2 161,3 236,8 475,000 199,4 475,0 153,5 458,8 715,000 207,6 198,5 161,7 236,2 480,000 196,1 480,0 152,2 464,3 720,000 207,1 199,3 162,9 236,1 485,000 196,7 485,0 151,4 469,7 725,000 209,9 204,8 162,4 236,4 490,000 198,0 490,0 151,1 474,0 730,000 213,9 201,9 164,5 237,1 495,000 200,1 495,0 151,6 479,5 735,000 219,2 203,7 167,8 238,1 500,000 199,3 500,0 152,5 484,9 740,000 226,4 209,7 172,6 239,3 505,000 198,5 505,0 154,8 493,6 745,000 236,0 209,7 179,3 245,0 510,000 198,2 510,0 158,4 499,2 750,000 248,8 212,2 188,6 244,5 515,000 198,4 515,0 154,7 504,9 755,000 266,1 213,9 201,5 244,7 520,000 199,1 520,0 154,1 508,1 760,000 279,2 219,1 219,5 248,1 525,000 200,6 525,0 154,0 513,8 765,000 279,2 219,8 238,5 249,6 530,000 202,9 530,0 154,7 519,4 770,000 279,2 220,9 238,5 253,7 535,000 206,2 535,0 156,2 523,2 775,000 279,2 222,3 238,5 254,4 540,000 210,9 540,0 158,8 528,7 780,000 279,2 224,0 238,5 254,9 545,000 217,4 545,0 162,8 534,4 785,000 279,2 229,5 238,5 256,8 550,000 222,3 550,0 168,5 539,3 790,000 279,2 228,0 238,5 258,3 555,000 223,0 555,0 176,7 544,8 795,000 279,2 233,2 238,5 263,1 560,000 226,9 560,0 183,3 553,3 800,000 279,2 232,9 238,5 264,7 565,000 232,2 565,0 184,4 559,0 805,000 279,2 237,8 238,5 264,2 570,000 239,2 570,0 189,3 564,8 810,000 279,2 238,4 238,5 268,6 575,000 243,7 575,0 194,1 568,1 815,000 279,2 243,0 238,5 268,9 580,000 253,2 580,0 201,3 573,8 820,000 279,2 244,5 238,5 273,1 585,000 259,7 585,0 210,9 579,6 825,000 279,2 248,8 238,5 274,2 590,000 255,0 433,1 223,7 583,7 830,000 279,2 251,9 238,5 278,1 595,000 254,2 323,8 224,5 589,4 835,000 279,2 254,4 238,5 284,3 600,000 249,3 273,2 219,6 492,5 840,000 279,2 258,4 238,5 283,7 605,000 244,4 245,1 217,9 391,2 845,000 279,2 253,0 238,5 289,6 610,000 244,0 227,9 214,8 337,8 850,000 279,2 244,3 238,5 284,7 615,000 238,9 216,8 209,4 305,4 855,000 279,2 237,3 238,5 278,8 620,000 239,4 209,5 209,0 284,3 860,000 279,2 231,0 238,5 272,1 625,000 233,9 204,6 203,1 270,0 865,000 279,2 223,6 238,5 267,8 630,000 231,7 201,3 199,8 260,0 870,000 279,2 217,7 238,5 260,8 635,000 229,6 199,3 197,4 252,9 875,000 279,2 213,2 238,5 255,2 640,000 224,4 198,2 194,9 247,9 880,000 279,2 209,7 238,5 254,8 645,000 224,3 198,0 189,8 244,6 885,000 279,2 209,3 238,5 247,3 650,000 218,9 198,3 188,6 242,5 890,000 279,2 206,8 238,5 244,7 655,000 219,2 199,1 183,2 241,3 895,000 279,2 204,4 238,5 244,4 660,000 214,0 198,7 184,1 240,8 900,000 279,0 204,1 238,5 242,5 665,000 211,8 197,1 177,0 242,0 905,000 278,9 203,6 238,5 241,3 670,000 209,8 196,3 174,2 239,0 910,000 279,0 203,7 238,5 240,6 675,000 208,1 196,1 171,5 237,1 915,000 279,0 204,3 238,5 240,3 680,000 206,6 196,5 169,1 236,0 920,000 279,1 205,2 238,5 240,5 685,000 205,4 197,3 166,9 235,5 925,000 279,1 206,5 238,5 241,1 690,000 204,5 198,5 165,0 235,5 930,000 279,3 208,1 238,5 242,0 695,000 204,0 200,7 163,5 236,0 935,000 279,5 210,0 238,5 243,1 700,000 204,0 199,1 162,3 239,9 940,000 279,7 212,1 238,3 244,6TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 945,000 279,3 214,4 234,9 246,3 1185,000 394,9 279,9 428,4 299,0 950,000 279,7 216,9 234,9 248,1 1190,000 390,0 279,9 423,6 299,0 955,000 279,8 219,7 234,9 250,2 1195,000 383,7 279,9 419,0 299,1 960,000 283,1 222,5 235,0 252,5 1200,000 379,0 278,9 414,4 299,1 965,000 283,9 225,5 238,6 254,9 1205,000 374,4 279,0 409,1 299,2 970,000 284,8 228,7 238,8 257,5 1210,000 369,9 279,2 404,7 299,4 975,000 284,5 231,9 239,1 260,2 1215,000 367,9 279,4 398,8 299,6 980,000 284,9 235,3 239,5 263,0 1220,000 363,7 279,7 394,7 299,9 985,000 289,0 238,8 239,9 265,9 1225,000 359,6 279,3 393,7 299,4 990,000 289,3 242,3 238,7 269,0 1230,000 354,7 279,8 388,8 299,8 995,000 289,9 246,0 239,3 272,1 1235,000 349,0 279,9 383,1 299,8 1000,000 294,0 249,7 238,9 275,3 1240,000 348,2 285,0 379,5 303,3 1005,000 299,1 253,5 239,9 278,7 1245,000 344,8 283,9 379,9 304,1 1010,000 299,6 257,3 244,6 282,0 1250,000 337,8 284,9 372,8 305,0 1015,000 304,2 261,3 244,0 285,5 1255,000 334,4 284,5 369,7 304,5 1020,000 309,9 265,2 244,4 289,0 1260,000 333,6 284,5 369,5 304,4 1025,000 318,8 269,2 248,2 292,6 1265,000 328,0 285,0 364,0 304,8 1030,000 318,4 273,3 249,5 299,3 1270,000 330,0 288,5 364,6 308,4 1035,000 321,1 279,0 254,9 299,3 1275,000 322,4 288,8 359,2 309,9 1040,000 325,2 279,0 259,5 299,3 1280,000 319,8 289,4 357,1 308,9 1045,000 331,7 279,0 263,1 299,3 1285,000 317,5 290,0 359,2 309,7 1050,000 342,1 279,0 269,8 299,3 1290,000 319,1 294,5 353,7 313,9 1055,000 363,4 279,0 269,1 299,3 1295,000 313,5 294,3 352,5 314,5 1060,000 543,1 279,0 271,6 299,3 1300,000 311,9 299,5 351,6 314,8 1065,000 538,8 279,0 275,5 299,3 1305,000 310,6 299,0 351,1 319,3 1070,000 529,5 279,0 281,7 299,3 1310,000 309,6 299,9 347,9 319,4 1075,000 522,7 279,0 292,0 299,3 1315,000 309,0 304,8 344,1 323,4 1080,000 518,4 279,0 312,6 299,3 1320,000 308,9 304,7 340,4 324,0 1085,000 509,5 279,0 544,3 299,3 1325,000 303,1 309,9 336,8 328,3 1090,000 503,0 279,0 539,2 299,3 1330,000 299,0 309,7 333,2 329,2 1095,000 498,7 279,0 529,1 299,3 1335,000 294,9 314,2 329,8 333,8 1100,000 493,5 279,0 524,7 299,3 1340,000 290,9 316,4 326,4 334,9 1105,000 484,0 279,0 519,6 299,3 1345,000 287,0 317,4 323,1 339,9 1110,000 479,6 279,0 513,2 299,3 1350,000 283,2 318,8 320,0 340,0 1115,000 474,5 279,0 503,9 299,3 1355,000 279,4 324,2 317,0 344,1 1120,000 468,3 279,0 499,6 299,3 1360,000 275,7 322,7 314,1 349,6 1125,000 459,5 279,0 494,6 299,3 1365,000 272,2 328,2 311,3 349,9 1130,000 453,6 279,0 488,5 299,3 1370,000 268,7 327,7 308,8 354,5 1135,000 449,3 279,0 479,9 299,3 1375,000 265,3 333,3 306,4 359,0 1140,000 444,3 279,0 474,1 299,3 1380,000 262,1 333,7 304,2 363,5 1145,000 438,5 279,0 470,0 299,3 1385,000 259,0 339,4 302,2 364,7 1150,000 432,8 279,0 464,3 299,3 1390,000 256,1 342,8 300,5 369,9 1155,000 427,1 279,0 459,6 299,3 1395,000 253,3 344,2 299,1 373,4 1160,000 419,5 279,0 454,1 299,3 1400,000 250,7 348,0 297,9 379,2 1165,000 414,1 279,0 448,8 299,3 1405,000 248,4 354,0 297,2 382,9 1170,000 408,8 279,0 443,5 299,3 1410,000 246,3 358,0 296,9 384,8 1175,000 405,0 279,0 438,3 299,3 1415,000 244,5 362,2 297,0 388,9 1180,000 399,9 279,9 433,4 299,0 1420,000 243,0 364,8 297,7 393,1TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 1425,000 241,9 369,3 299,2 399,3 1665,000 134,1 242,3 123,7 183,9 1430,000 241,1 373,9 301,4 403,7 1670,000 129,3 241,3 118,8 184,4 1435,000 240,9 378,7 304,7 408,3 1675,000 124,5 240,9 114,0 185,5 1440,000 241,3 383,5 312,6 413,0 1680,000 119,8 241,1 109,1 186,9 1445,000 242,4 390,0 323,3 417,8 1685,000 119,4 241,9 104,3 188,8 1450,000 244,7 394,9 318,6 422,5 1690,000 114,8 243,1 99,6 190,9 1455,000 247,7 400,0 314,1 427,5 1695,000 105,7 244,8 94,9 193,4 1460,000 252,2 403,7 309,5 432,6 1700,000 101,1 246,6 90,2 196,1 1465,000 258,4 409,0 304,9 437,8 1705,000 96,6 248,7 85,6 199,0 1470,000 267,3 414,3 298,7 443,1 1710,000 92,2 251,1 81,0 202,1 1475,000 324,8 419,8 294,1 448,4 1715,000 87,9 253,6 76,6 205,3 1480,000 319,7 426,9 289,6 453,8 1720,000 83,8 256,4 72,3 208,8 1485,000 314,6 432,5 284,5 459,3 1725,000 80,0 259,4 68,2 212,3 1490,000 309,5 438,1 284,8 464,9 1730,000 76,4 262,5 64,4 216,0 1495,000 304,4 443,9 278,1 468,8 1735,000 73,4 265,7 60,9 219,8 1500,000 299,3 449,7 273,7 474,5 1740,000 71,1 269,1 58,1 223,7 1505,000 294,2 453,8 269,5 479,6 1745,000 69,9 272,8 56,3 227,8 1510,000 289,1 459,7 263,1 485,0 1750,000 68,7 277,0 56,2 232,3 1515,000 284,0 467,4 258,8 493,6 1755,000 69,9 281,7 59,1 237,2 1520,000 278,9 473,4 254,6 499,5 1760,000 69,9 287,0 59,3 242,6 1525,000 273,9 479,5 249,9 503,7 1765,000 68,7 293,2 57,4 248,7 1530,000 268,8 483,7 248,8 509,7 1770,000 71,5 300,3 58,7 255,6 1535,000 263,7 489,8 244,9 514,7 1775,000 79,2 308,4 64,8 263,4 1540,000 258,7 497,9 238,4 519,8 1780,000 85,3 317,8 77,0 272,4 1545,000 253,6 504,2 234,5 524,8 1785,000 87,5 328,7 78,7 282,9 1550,000 248,5 508,4 233,7 534,0 1790,000 88,4 341,3 79,8 295,2 1555,000 243,5 514,7 227,0 539,2 1795,000 89,4 355,8 79,6 309,7 1560,000 238,4 523,1 223,5 313,1 1800,000 88,4 115,7 81,8 327,0 1565,000 233,4 529,5 219,4 294,8 1805,000 89,2 80,0 82,8 127,5 1570,000 228,4 533,8 218,3 283,4 1810,000 90,0 73,8 83,7 97,9 1575,000 223,3 542,5 213,2 275,4 1815,000 85,0 69,4 79,7 88,8 1580,000 218,3 369,3 208,2 270,2 1820,000 80,0 68,5 78,1 84,3 1585,000 213,3 345,5 203,2 265,9 1825,000 75,0 69,7 75,0 84,5 1590,000 208,2 333,3 198,1 262,9 1830,000 70,0 68,4 70,0 80,6 1595,000 203,2 325,3 195,0 260,9 1835,000 65,0 69,0 65,0 79,6 1600,000 198,2 319,6 189,9 259,7 1840,000 60,0 70,8 60,0 80,2 1605,000 193,2 315,6 184,9 259,2 1845,000 55,0 73,4 55,0 81,8 1610,000 188,3 312,7 179,9 259,2 1850,000 50,0 78,4 50,0 84,1 1615,000 183,3 313,9 175,0 259,7 1855,000 45,0 79,8 45,0 88,2 1620,000 178,3 309,5 168,1 237,9 1860,000 40,0 84,7 40,0 90,0 1625,000 173,3 309,0 163,1 220,3 1865,000 35,0 89,6 35,0 94,4 1630,000 168,4 294,5 158,2 208,1 1870,000 30,0 87,3 30,0 94,8 1635,000 163,5 277,8 153,2 199,5 1875,000 25,0 88,0 25,0 93,6 1640,000 158,5 266,0 148,2 193,5 1880,000 20,0 88,7 20,0 94,2 1645,000 153,6 257,6 143,3 189,5 1885,000 15,0 89,4 15,0 94,8 1650,000 148,7 251,5 138,4 186,6 1890,000 10,0 88,6 10,0 94,8 1655,000 143,8 247,2 133,5 184,9 1895,000 0,0 89,2 0,0 99,1 1660,000 139,0 244,2 128,6 184,0 1900,000 0,0 87,2 0,0 94,9TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALTERNATIVA 2TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFAP.K. VISIBILITAT DE AVANÇAMENT VISIBILITAT DE PARADA 225,000 423,4 225,0 439,8 213,9 CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS 230,000 419,5 230,0 435,9 218,5 235,000 415,7 235,0 432,2 219,8 0,000 617,5 0,0 600,0 0,0 240,000 412,0 240,0 428,5 224,7 5,000 614,0 0,0 600,0 0,0 245,000 408,3 245,0 424,8 229,5 10,000 609,5 10,0 600,0 10,0 250,000 404,7 250,0 421,3 234,8 15,000 606,8 15,0 600,0 15,0 255,000 401,1 255,0 417,8 239,7 20,000 603,2 20,0 600,0 20,0 260,000 397,7 260,0 414,4 244,5 25,000 599,5 25,0 600,0 25,0 265,000 394,4 265,0 411,2 249,3 30,000 592,9 30,0 600,0 30,0 270,000 391,1 270,0 408,0 254,2 35,000 588,7 35,0 600,0 35,0 275,000 388,0 275,0 405,0 259,1 40,000 584,4 40,0 600,0 40,0 280,000 385,0 280,0 402,1 263,9 45,000 584,1 45,0 595,9 45,0 285,000 382,1 285,0 399,3 268,8 50,000 575,7 50,0 591,6 50,0 290,000 379,4 290,0 394,8 273,7 55,000 571,4 55,0 587,2 55,0 295,000 376,8 295,0 394,3 279,9 60,000 567,0 60,0 582,8 60,0 300,000 374,5 300,0 386,3 284,8 65,000 562,6 65,0 578,3 65,0 305,000 369,5 305,0 382,1 289,7 70,000 558,1 70,0 573,9 70,0 310,000 365,0 310,0 377,9 294,5 75,000 553,7 75,0 569,5 75,0 315,000 361,1 315,0 373,8 299,4 80,000 549,2 80,0 565,0 80,0 320,000 357,0 320,0 369,7 304,3 85,000 544,7 85,0 560,5 85,0 325,000 352,9 325,0 364,5 309,2 90,000 540,2 90,0 556,0 90,0 330,000 348,8 330,0 361,6 314,1 95,000 535,7 95,0 551,5 95,0 335,000 344,8 335,0 357,7 319,0 100,000 531,2 100,0 547,0 100,0 340,000 339,6 340,0 353,8 323,9 105,000 526,7 105,0 542,4 105,0 345,000 337,0 345,0 350,0 330,0 110,000 522,1 110,0 537,9 110,0 350,000 333,1 350,0 344,2 334,9 115,000 517,6 115,0 533,4 114,1 355,000 329,4 355,0 342,5 339,8 120,000 513,1 120,0 528,9 119,5 360,000 323,5 360,0 338,9 344,7 125,000 508,6 125,0 524,4 123,0 365,000 319,7 365,0 334,3 349,6 130,000 504,1 130,0 520,0 126,6 370,000 318,6 370,0 328,9 354,5 135,000 499,6 135,0 515,5 129,5 375,000 314,0 375,0 325,0 359,4 140,000 495,2 140,0 511,0 134,4 380,000 308,5 380,0 323,8 364,3 145,000 490,7 145,0 506,6 138,4 385,000 305,0 385,0 318,3 369,2 150,000 486,3 150,0 502,2 142,5 390,000 303,8 390,0 314,5 374,2 155,000 481,9 155,0 497,8 149,2 395,000 298,2 395,0 314,4 379,2 160,000 477,5 160,0 493,5 153,2 400,000 295,0 400,0 308,8 384,2 165,000 473,2 165,0 489,2 157,4 405,000 294,7 405,0 304,3 389,3 170,000 468,8 170,0 484,9 159,9 410,000 289,0 410,0 303,2 394,4 175,000 464,6 175,0 480,6 164,2 415,000 284,4 415,0 299,4 399,6 180,000 460,3 180,0 476,3 168,6 420,000 283,8 420,0 298,4 404,8 185,000 456,0 185,0 472,1 174,9 425,000 278,9 425,0 294,7 410,0 190,000 451,8 190,0 467,9 179,3 430,000 279,5 430,0 294,7 414,0 195,000 447,6 195,0 463,8 183,7 435,000 274,2 435,0 289,1 419,3 200,000 443,5 200,0 459,7 188,2 440,000 274,2 440,0 289,8 424,6 205,000 439,4 205,0 455,6 192,7 445,000 269,6 445,0 285,0 429,9 210,000 435,3 210,0 451,5 197,3 450,000 269,4 450,0 283,9 433,8 215,000 431,3 215,0 447,6 204,9 455,000 268,6 455,0 283,2 439,1 220,000 427,3 220,0 443,6 209,4 460,000 268,4 460,0 283,2 444,5TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 465,000 268,9 465,0 283,8 449,8 705,000 331,1 277,3 303,3 249,6 470,000 267,0 470,0 284,5 454,7 710,000 326,1 272,6 298,3 249,2 475,000 268,6 475,0 284,3 463,3 715,000 321,4 269,5 293,4 247,7 480,000 264,9 480,0 278,5 469,0 720,000 316,7 268,8 288,7 249,3 485,000 261,1 485,0 275,0 474,9 725,000 312,2 269,8 284,0 248,2 490,000 257,3 490,0 271,6 477,8 730,000 307,8 268,1 279,5 248,0 495,000 253,7 495,0 268,4 483,5 735,000 303,5 267,2 275,0 248,5 500,000 250,1 500,0 265,3 489,4 740,000 299,3 267,2 270,7 249,5 505,000 246,8 505,0 262,5 493,5 745,000 295,3 264,5 266,5 233,8 510,000 243,6 510,0 259,8 499,2 750,000 291,4 250,4 262,4 223,7 515,000 240,5 515,0 257,5 509,6 755,000 287,7 241,2 258,4 217,1 520,000 237,7 520,0 255,4 512,4 760,000 284,0 235,2 254,5 213,2 525,000 235,1 525,0 253,7 518,2 765,000 280,5 232,7 250,7 204,9 530,000 232,8 530,0 252,4 524,1 770,000 277,1 226,6 247,0 195,7 535,000 230,9 535,0 251,5 527,8 775,000 273,9 218,7 243,5 189,8 540,000 229,3 540,0 248,3 533,6 780,000 270,8 213,8 240,0 186,3 545,000 228,3 545,0 246,6 539,6 785,000 267,8 211,0 236,7 184,5 550,000 222,5 550,0 244,6 544,6 790,000 265,0 209,6 233,5 183,9 555,000 219,4 555,0 244,5 553,7 795,000 262,4 209,3 230,5 184,3 560,000 218,2 560,0 244,4 559,8 800,000 259,9 209,9 227,7 185,5 565,000 214,4 565,0 241,4 563,0 805,000 257,7 211,1 225,0 187,2 570,000 212,3 570,0 241,5 569,0 810,000 255,8 212,9 222,6 189,5 575,000 210,8 575,0 242,7 573,5 815,000 254,1 215,2 220,4 192,1 580,000 209,7 580,0 244,9 579,5 820,000 252,8 217,8 218,5 200,0 585,000 209,3 585,0 249,0 585,0 825,000 251,8 220,8 216,9 198,3 590,000 209,9 590,0 255,9 590,0 830,000 251,2 224,0 215,7 201,8 595,000 211,7 595,0 267,9 595,0 835,000 251,1 227,4 214,8 209,5 600,000 215,4 600,0 297,0 600,0 840,000 251,5 234,9 214,5 209,4 605,000 222,1 605,0 431,2 589,7 845,000 252,6 234,9 214,7 213,4 610,000 234,6 610,0 423,5 573,7 850,000 254,5 238,9 215,6 217,6 615,000 272,1 615,0 415,9 540,5 855,000 257,2 243,0 217,3 221,9 620,000 436,7 607,1 408,4 478,1 860,000 261,0 247,3 220,0 229,5 625,000 429,4 580,6 401,1 431,2 865,000 266,2 254,7 223,8 233,9 630,000 422,1 542,3 394,0 400,1 870,000 273,0 259,1 229,0 238,5 635,000 415,1 496,6 386,9 378,6 875,000 281,8 263,6 236,0 243,1 640,000 408,2 462,0 380,1 363,2 880,000 278,6 268,1 245,3 244,9 645,000 401,4 436,8 373,4 352,2 885,000 275,3 272,8 251,5 249,7 650,000 394,7 418,1 366,8 344,2 890,000 272,1 274,9 247,8 254,7 655,000 388,2 403,9 360,4 338,5 895,000 269,0 279,8 244,3 259,7 660,000 381,8 393,2 354,1 334,4 900,000 266,0 284,7 240,9 264,7 665,000 375,6 384,9 347,9 331,8 905,000 263,1 289,8 237,6 269,9 670,000 369,5 378,7 341,8 328,8 910,000 260,3 294,8 234,3 277,7 675,000 363,6 364,9 336,0 304,3 915,000 257,7 300,0 231,2 283,0 680,000 357,8 337,8 330,2 289,7 920,000 255,2 307,7 228,3 288,3 685,000 352,2 319,9 324,5 278,7 925,000 252,9 312,9 225,5 293,6 690,000 346,7 303,6 319,1 267,0 930,000 250,8 318,2 222,8 299,0 695,000 341,3 293,5 313,7 258,9 935,000 248,9 323,6 220,3 304,5 700,000 336,1 284,1 308,4 253,4 940,000 247,1 329,0 218,0 310,0TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 945,000 245,6 334,5 215,9 312,7 1185,000 286,0 248,2 255,9 282,4 950,000 244,4 340,0 214,0 318,3 1190,000 286,8 245,9 255,6 279,1 955,000 243,2 343,0 212,2 324,0 1195,000 288,1 244,2 254,8 276,6 960,000 242,5 348,6 210,8 329,7 1200,000 289,9 242,9 254,9 274,8 965,000 242,2 354,2 209,8 338,3 1205,000 289,7 242,3 257,3 273,5 970,000 242,3 359,9 209,1 344,1 1210,000 292,3 242,2 259,1 272,8 975,000 242,8 368,2 208,8 349,9 1215,000 295,8 242,5 258,5 272,5 980,000 243,8 374,0 209,0 352,8 1220,000 299,8 241,9 261,5 272,6 985,000 239,1 379,8 209,8 358,7 1225,000 304,6 238,6 265,0 273,8 990,000 237,3 382,9 207,1 364,6 1230,000 304,9 236,1 269,1 270,3 995,000 235,8 388,8 204,8 373,6 1235,000 303,9 234,3 269,5 267,9 1000,000 234,4 394,7 202,8 379,6 1240,000 304,9 233,1 269,4 266,0 1005,000 233,4 403,4 201,1 382,4 1245,000 304,5 232,4 269,7 264,7 1010,000 232,7 409,4 199,6 388,5 1250,000 308,6 232,3 268,7 263,9 1015,000 232,3 412,4 198,5 394,5 1255,000 308,2 232,5 269,5 263,6 1020,000 232,3 418,4 197,7 403,9 1260,000 309,2 233,2 269,9 263,6 1025,000 232,9 424,5 197,3 406,7 1265,000 314,5 234,8 273,0 264,1 1030,000 233,9 433,5 197,4 412,8 1270,000 318,9 234,1 273,6 264,8 1035,000 234,2 439,6 198,1 419,0 1275,000 319,9 233,9 279,6 265,4 1040,000 233,9 296,6 199,5 428,6 1280,000 323,4 234,1 284,3 265,0 1045,000 234,0 281,8 199,5 434,9 1285,000 320,4 234,7 283,9 265,0 1050,000 234,6 272,0 199,2 437,6 1290,000 319,6 235,6 282,6 265,4 1055,000 239,3 265,0 199,4 337,8 1295,000 319,1 236,8 281,2 266,1 1060,000 237,5 259,9 203,6 318,8 1300,000 318,9 238,3 280,0 267,0 1065,000 240,1 256,3 201,7 309,1 1305,000 319,0 240,1 279,1 268,2 1070,000 243,5 253,8 204,0 302,5 1310,000 319,4 242,0 278,4 269,7 1075,000 248,1 252,2 207,2 297,8 1315,000 320,2 244,2 278,2 271,4 1080,000 253,9 251,3 211,7 294,3 1320,000 321,4 246,5 278,2 273,2 1085,000 261,4 251,1 217,5 291,9 1325,000 323,0 249,1 278,7 275,3 1090,000 271,0 251,4 225,2 290,2 1330,000 324,0 251,7 279,6 277,5 1095,000 271,4 252,1 235,1 289,3 1335,000 324,9 254,5 279,8 279,8 1100,000 272,8 253,2 241,5 288,9 1340,000 328,6 257,5 282,8 282,3 1105,000 274,8 254,6 242,7 289,0 1345,000 329,4 260,5 283,5 284,9 1110,000 277,2 256,4 244,6 289,6 1350,000 332,5 263,7 283,9 287,7 1115,000 280,6 258,3 247,2 290,4 1355,000 333,7 267,0 284,7 290,5 1120,000 284,9 260,6 250,6 291,6 1360,000 337,2 270,5 289,2 293,5 1125,000 284,0 263,0 254,7 293,1 1365,000 341,4 271,2 290,0 297,5 1130,000 284,7 265,5 258,5 294,8 1370,000 344,4 272,1 293,5 298,0 1135,000 281,3 268,3 254,2 296,8 1375,000 344,9 273,4 297,7 298,8 1140,000 280,8 271,2 253,2 298,9 1380,000 344,6 274,8 300,0 299,9 1145,000 280,7 274,2 252,4 301,2 1385,000 344,3 276,4 298,6 301,0 1150,000 281,0 277,4 252,0 303,7 1390,000 339,5 278,3 299,5 302,5 1155,000 281,7 280,6 251,9 306,3 1395,000 338,8 282,2 294,6 304,2 1160,000 283,0 275,9 252,3 309,1 1400,000 338,2 284,8 295,0 308,3 1165,000 284,9 267,4 253,2 307,7 1405,000 337,8 284,2 294,2 308,5 1170,000 287,5 260,7 254,7 299,0 1410,000 337,6 282,6 293,5 309,1 1175,000 289,9 255,5 256,9 292,1 1415,000 337,6 281,5 289,8 309,1 1180,000 285,9 251,4 259,9 286,6 1420,000 337,9 280,9 289,6 308,0TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 1425,000 338,3 280,7 289,2 307,4 1665,000 378,2 327,0 308,0 358,0 1430,000 339,1 280,9 289,1 307,2 1670,000 383,8 328,1 308,9 358,9 1435,000 337,6 281,5 289,2 307,3 1675,000 391,0 329,4 310,3 359,2 1440,000 338,5 282,3 289,7 307,8 1680,000 400,1 333,3 309,3 364,1 1445,000 339,7 283,5 287,8 308,6 1685,000 411,6 334,7 308,5 362,9 1450,000 341,4 284,9 288,4 309,6 1690,000 426,2 334,2 308,2 364,6 1455,000 343,4 287,7 289,5 313,7 1695,000 445,0 340,0 308,4 369,8 1460,000 346,0 286,4 291,0 314,6 1700,000 469,5 339,6 309,1 370,0 1465,000 349,1 288,8 292,9 313,4 1705,000 502,1 342,8 310,6 373,6 1470,000 352,9 288,0 295,5 312,7 1710,000 546,9 344,4 312,8 374,6 1475,000 357,4 287,8 298,7 312,5 1715,000 604,1 343,6 316,1 374,6 1480,000 362,6 288,2 302,6 312,9 1720,000 599,2 343,2 320,7 379,6 1485,000 369,0 288,7 307,5 313,4 1725,000 594,3 341,3 327,0 379,9 1490,000 376,6 289,5 313,4 314,2 1730,000 589,4 339,9 360,0 378,6 1495,000 385,5 289,8 320,5 316,4 1735,000 584,6 338,7 426,8 377,7 1500,000 389,5 292,1 329,1 317,5 1740,000 579,7 337,8 490,4 377,1 1505,000 388,9 293,7 339,3 318,8 1745,000 574,9 337,1 498,8 376,6 1510,000 390,0 295,6 348,2 319,9 1750,000 569,1 336,7 493,9 376,4 1515,000 388,0 297,6 347,8 322,1 1755,000 564,2 336,5 489,1 376,4 1520,000 388,1 299,9 347,6 324,0 1760,000 559,4 336,5 484,3 376,5 1525,000 388,5 304,7 347,6 326,1 1765,000 554,6 336,8 479,5 376,8 1530,000 389,2 303,8 348,0 328,4 1770,000 549,8 337,3 474,7 377,4 1535,000 394,0 303,4 348,7 331,8 1775,000 544,9 337,9 469,9 378,0 1540,000 391,8 303,3 349,8 331,4 1780,000 539,4 338,8 463,8 378,9 1545,000 393,8 303,7 347,3 331,4 1785,000 534,6 339,8 459,0 379,8 1550,000 393,5 304,3 348,5 331,7 1790,000 529,8 341,0 454,2 380,9 1555,000 390,6 308,8 350,3 332,3 1795,000 524,6 342,4 449,5 382,2 1560,000 387,8 309,6 352,7 333,2 1800,000 519,8 343,9 444,7 383,5 1565,000 385,1 307,8 347,5 334,3 1805,000 514,8 345,6 440,0 385,0 1570,000 382,5 309,5 344,3 339,7 1810,000 510,0 347,5 434,2 386,6 1575,000 380,0 314,0 341,1 339,8 1815,000 509,3 349,5 429,5 388,4 1580,000 377,7 314,9 338,0 339,0 1820,000 504,7 351,6 424,8 390,2 1585,000 375,4 317,9 335,0 345,0 1825,000 498,6 353,8 419,5 392,1 1590,000 373,3 319,1 332,0 344,4 1830,000 493,9 356,2 414,8 394,2 1595,000 371,4 319,5 329,2 349,4 1835,000 489,3 358,7 410,0 396,3 1600,000 369,6 324,7 326,5 348,5 1840,000 484,7 361,2 409,0 398,5 1605,000 368,0 322,8 323,9 349,2 1845,000 478,8 363,9 404,4 400,9 1610,000 366,6 319,6 321,4 353,5 1850,000 474,2 366,7 399,9 403,3 1615,000 365,5 319,1 319,1 354,7 1855,000 469,6 369,6 393,5 405,8 1620,000 364,6 318,9 316,9 349,8 1860,000 464,0 372,6 388,9 408,3 1625,000 364,1 319,9 314,9 349,7 1865,000 459,5 375,6 384,4 411,0 1630,000 363,9 319,5 313,0 350,0 1870,000 454,9 378,7 379,9 413,7 1635,000 364,1 325,0 311,4 353,7 1875,000 449,6 381,9 374,0 416,5 1640,000 364,8 324,6 310,0 353,5 1880,000 444,7 385,2 369,5 419,4 1645,000 366,0 324,6 308,9 353,7 1885,000 444,0 388,5 364,0 422,3 1650,000 367,8 324,8 308,1 354,0 1890,000 439,7 389,4 359,5 425,3 1655,000 370,4 323,7 307,6 354,7 1895,000 433,8 388,7 354,5 429,7 1660,000 373,8 324,7 307,6 357,2 1900,000 429,2 388,1 349,7 428,6TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 1905,000 425,0 388,0 349,0 428,0 2145,000 284,1 449,1 192,8 486,6 1910,000 419,5 388,2 344,8 427,7 2150,000 285,0 453,2 189,8 490,5 1915,000 414,4 388,6 338,7 427,6 2155,000 289,4 457,3 189,4 494,5 1920,000 409,4 389,3 334,5 427,9 2160,000 298,2 461,5 190,0 498,5 1925,000 404,7 394,4 328,8 428,4 2165,000 303,9 465,7 190,0 502,6 1930,000 404,2 395,0 324,6 429,0 2170,000 313,4 469,9 190,0 506,7 1935,000 398,6 392,7 319,4 430,0 2175,000 323,8 474,2 189,4 510,8 1940,000 394,6 394,2 314,6 434,3 2180,000 339,7 478,5 190,0 515,0 1945,000 389,2 391,5 314,2 434,7 2185,000 358,2 482,8 194,1 519,1 1950,000 384,2 385,2 308,3 433,9 2190,000 382,3 487,1 194,6 523,3 1955,000 379,4 380,0 304,4 431,8 2195,000 414,2 491,5 198,5 527,6 1960,000 374,9 375,7 298,9 426,7 2200,000 455,0 495,8 204,6 531,8 1965,000 374,8 372,2 293,9 422,4 2205,000 518,0 500,2 214,4 536,1 1970,000 369,4 369,4 290,0 418,8 2210,000 616,0 504,7 228,3 540,4 1975,000 364,2 367,2 289,3 416,0 2215,000 743,8 509,1 257,6 544,8 1980,000 359,3 365,6 283,6 413,8 2220,000 777,6 513,5 324,0 549,1 1985,000 354,7 364,6 278,4 412,2 2225,000 798,0 518,0 583,4 553,5 1990,000 354,5 364,0 274,7 411,0 2230,000 810,0 522,5 600,0 557,9 1995,000 349,2 363,9 269,9 410,4 2235,000 805,0 527,0 600,0 562,3 2000,000 344,3 364,2 269,6 410,1 2240,000 799,9 531,5 600,0 566,7 2005,000 339,6 364,8 264,2 410,3 2245,000 794,9 536,1 600,0 571,1 2010,000 334,8 365,8 259,2 410,7 2250,000 789,9 540,6 600,0 575,6 2015,000 333,9 367,0 254,6 411,5 2255,000 789,8 545,2 600,0 580,0 2020,000 329,2 368,5 254,7 412,6 2260,000 784,8 549,7 600,0 584,5 2025,000 324,8 370,2 249,5 413,9 2265,000 779,8 554,3 600,0 589,0 2030,000 319,9 372,2 244,8 415,5 2270,000 774,8 558,9 600,0 593,5 2035,000 319,8 374,3 239,8 417,2 2275,000 769,9 563,5 600,0 598,1 2040,000 314,1 376,6 239,0 419,2 2280,000 765,0 568,1 600,0 600,0 2045,000 309,7 379,1 234,5 421,3 2285,000 759,9 572,7 600,0 600,0 2050,000 309,9 381,7 229,8 423,6 2290,000 754,9 577,4 600,0 600,0 2055,000 304,4 384,5 229,3 426,1 2295,000 749,7 582,0 600,0 600,0 2060,000 300,0 387,4 224,0 428,6 2300,000 744,7 586,7 600,0 460,0 2065,000 299,3 390,4 222,9 431,4 2305,000 739,8 591,3 600,0 283,0 2070,000 294,7 393,5 219,1 434,2 2310,000 739,8 596,0 600,0 243,6 2075,000 293,7 396,7 214,9 437,1 2315,000 734,8 585,6 600,0 219,3 2080,000 289,4 400,0 213,5 440,2 2320,000 729,8 467,3 600,0 208,8 2085,000 288,9 403,4 209,7 443,3 2325,000 724,6 418,1 600,0 199,8 2090,000 284,8 406,9 208,6 446,6 2330,000 719,5 387,6 600,0 198,7 2095,000 285,0 410,5 205,0 449,9 2335,000 714,8 363,0 600,0 193,2 2100,000 284,5 414,1 204,3 453,3 2340,000 709,5 349,2 600,0 193,2 2105,000 279,4 417,7 203,3 456,7 2345,000 704,8 334,8 600,0 189,6 2110,000 278,9 421,5 199,4 460,3 2350,000 699,3 318,9 600,0 190,0 2115,000 279,1 425,3 198,5 463,9 2355,000 694,4 308,4 600,0 190,0 2120,000 278,2 429,1 198,1 467,5 2360,000 689,6 299,9 600,0 190,0 2125,000 279,6 433,0 194,8 471,2 2365,000 684,7 294,9 600,0 189,3 2130,000 279,7 437,0 194,5 475,0 2370,000 679,8 289,6 600,0 189,6 2135,000 278,7 441,0 193,2 478,8 2375,000 675,0 284,0 600,0 189,9 2140,000 279,3 445,0 193,7 482,7 2380,000 669,5 282,9 600,0 193,2TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 2385,000 664,6 279,3 599,2 194,3 2625,000 434,1 429,7 369,5 354,3 2390,000 659,7 279,9 594,3 193,8 2630,000 429,5 434,7 364,9 358,6 2395,000 654,8 279,6 589,4 194,0 2635,000 424,9 439,1 358,2 364,8 2400,000 650,0 279,8 584,6 194,9 2640,000 419,0 444,5 353,6 369,0 2405,000 644,4 278,6 579,7 199,2 2645,000 414,4 448,9 349,0 369,9 2410,000 639,6 279,7 574,8 199,6 2650,000 409,9 454,5 344,5 374,9 2415,000 634,7 279,7 569,9 199,8 2655,000 404,1 458,9 339,9 379,4 2420,000 629,8 279,6 564,0 204,7 2660,000 399,5 464,7 334,0 384,9 2425,000 625,0 283,7 559,1 204,4 2665,000 394,9 469,2 329,5 389,4 2430,000 619,4 284,6 554,2 208,7 2670,000 389,5 473,6 324,9 393,9 2435,000 614,5 289,2 549,4 208,9 2675,000 385,0 474,9 319,6 399,8 2440,000 609,7 288,9 544,5 213,5 2680,000 379,8 479,8 314,8 404,2 2445,000 604,8 293,8 539,6 214,0 2685,000 378,4 484,4 313,0 408,7 2450,000 599,9 294,0 534,8 218,9 2690,000 374,0 489,6 308,7 413,2 2455,000 594,5 299,2 529,9 219,7 2695,000 369,6 494,2 304,3 419,5 2460,000 589,7 299,8 524,8 225,0 2700,000 363,7 499,7 298,1 424,0 2465,000 584,8 303,7 519,9 225,0 2705,000 359,3 504,3 293,8 428,5 2470,000 579,9 304,9 519,5 229,7 2710,000 355,0 510,0 289,5 429,8 2475,000 574,8 309,1 514,7 234,0 2715,000 349,4 514,6 283,8 435,0 2480,000 570,0 314,7 509,9 234,7 2720,000 344,1 519,2 279,5 439,6 2485,000 569,3 314,8 503,5 239,5 2725,000 339,8 523,8 274,4 444,2 2490,000 564,6 319,4 498,7 244,1 2730,000 334,9 529,6 269,8 449,9 2495,000 559,8 323,7 493,9 245,0 2735,000 333,9 534,3 268,4 454,5 2500,000 555,0 330,0 489,2 249,1 2740,000 329,8 538,9 264,4 459,1 2505,000 549,2 329,5 484,4 253,5 2745,000 324,1 544,7 258,4 463,8 2510,000 544,4 334,9 479,6 258,3 2750,000 318,7 549,3 254,4 469,9 2515,000 539,6 339,7 474,8 259,7 2755,000 314,6 549,9 248,9 474,5 2520,000 534,9 344,8 468,3 264,0 2760,000 309,6 555,0 244,9 479,1 2525,000 529,2 344,8 463,5 268,6 2765,000 304,9 559,7 240,0 483,8 2530,000 524,4 349,3 458,8 273,7 2770,000 304,4 564,4 238,8 488,5 2535,000 519,7 354,1 454,0 279,3 2775,000 298,9 569,7 233,1 494,9 2540,000 514,9 359,1 449,2 279,8 2780,000 293,8 574,5 229,4 499,6 2545,000 509,2 364,5 444,5 284,7 2785,000 289,1 579,2 224,3 504,2 2550,000 504,5 364,9 439,7 288,5 2790,000 284,7 584,8 219,7 508,9 2555,000 499,7 369,6 435,0 293,9 2795,000 284,6 589,5 218,8 513,6 2560,000 495,0 374,6 428,6 299,7 2800,000 279,4 594,3 213,5 514,9 2565,000 489,2 379,9 423,9 299,8 2805,000 274,5 600,0 208,7 519,8 2570,000 484,5 383,8 419,1 304,5 2810,000 269,5 604,7 204,4 524,6 2575,000 479,7 389,4 414,4 309,6 2815,000 269,8 609,5 203,9 529,9 2580,000 474,1 389,7 409,6 313,7 2820,000 264,9 614,2 198,9 534,6 2585,000 469,4 394,4 404,9 319,2 2825,000 259,4 619,9 194,5 539,4 2590,000 464,7 399,3 399,4 323,3 2830,000 259,4 624,7 193,4 544,2 2595,000 459,9 404,5 394,7 329,3 2835,000 254,8 629,4 188,8 549,9 2600,000 454,6 409,9 389,9 329,8 2840,000 249,6 634,2 184,7 554,7 2605,000 449,9 414,1 385,0 334,7 2845,000 248,4 639,8 184,2 559,5 2610,000 444,9 419,8 383,3 339,0 2850,000 244,7 644,6 180,0 564,3 2615,000 444,6 424,0 378,7 344,3 2855,000 244,3 649,4 178,1 569,0 2620,000 440,0 424,8 374,1 348,6 2860,000 239,1 654,1 174,4 573,8TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 2865,000 239,2 659,8 172,9 580,0 3105,000 310,0 234,8 284,6 159,7 2870,000 234,4 664,6 169,6 584,8 3110,000 305,0 233,8 279,9 157,8 2875,000 234,9 669,3 168,6 589,5 3115,000 300,0 229,6 279,8 158,3 2880,000 229,5 670,0 164,2 594,3 3120,000 295,0 229,2 279,6 158,9 2885,000 229,7 674,8 163,3 599,1 3125,000 290,0 227,6 279,8 159,5 2890,000 229,5 679,7 163,1 600,0 3130,000 285,0 224,8 278,6 159,9 2895,000 224,9 684,9 159,6 600,0 3135,000 280,0 224,0 274,9 158,8 2900,000 224,5 689,8 159,6 600,0 3140,000 275,0 223,8 274,5 159,2 2905,000 224,8 694,7 158,4 600,0 3145,000 270,0 223,7 270,0 159,7 2910,000 224,0 699,6 159,5 600,0 3150,000 265,0 223,8 265,0 159,3 2915,000 223,7 704,6 159,2 600,0 3155,000 260,0 224,2 260,0 159,7 2920,000 223,6 709,5 159,0 600,0 3160,000 255,0 224,7 255,0 160,0 2925,000 223,8 714,5 159,2 600,0 3165,000 250,0 224,6 250,0 163,8 2930,000 224,4 719,9 159,8 600,0 3170,000 245,0 224,8 245,0 164,3 2935,000 224,0 724,8 158,9 600,0 3175,000 240,0 228,2 240,0 164,9 2940,000 224,7 729,6 159,9 600,0 3180,000 235,0 229,0 235,0 163,2 2945,000 224,9 735,0 159,8 600,0 3185,000 230,0 229,7 230,0 163,7 2950,000 229,3 739,5 164,2 600,0 3190,000 225,0 228,8 225,0 164,1 2955,000 228,2 744,7 163,0 600,0 3195,000 220,0 229,5 220,0 164,6 2960,000 229,0 749,8 164,0 600,0 3200,000 215,0 229,9 215,0 164,7 2965,000 229,7 754,8 163,7 600,0 3205,000 210,0 229,5 210,0 165,0 2970,000 229,2 759,7 164,7 600,0 3210,000 205,0 229,9 205,0 164,1 2975,000 229,9 764,4 169,7 600,0 3215,000 200,0 234,8 200,0 164,8 2980,000 230,0 765,0 168,3 600,0 3220,000 195,0 233,9 195,0 169,6 2985,000 233,7 770,0 169,3 600,0 3225,000 190,0 233,7 190,0 168,6 2990,000 233,8 774,6 168,1 600,0 3230,000 185,0 234,3 185,0 168,5 2995,000 234,1 779,9 168,3 600,0 3235,000 180,0 239,2 180,0 169,3 3000,000 238,3 784,9 168,4 600,0 3240,000 175,0 239,6 175,0 172,7 3005,000 239,5 789,7 168,5 600,0 3245,000 170,0 239,5 170,0 173,6 3010,000 243,5 789,9 168,6 600,0 3250,000 165,0 243,3 165,0 174,7 3015,000 248,8 794,8 168,7 600,0 3255,000 160,0 244,9 160,0 179,6 3020,000 254,1 799,9 168,7 600,0 3260,000 155,0 249,9 155,0 180,0 3025,000 263,6 804,8 168,7 600,0 3265,000 150,0 249,1 150,0 184,8 3030,000 329,3 809,9 168,7 600,0 3270,000 145,0 253,7 145,0 188,9 3035,000 328,5 810,0 168,6 600,0 3275,000 140,0 254,6 140,0 189,2 3040,000 329,5 793,3 168,7 378,8 3280,000 135,0 258,9 135,0 193,4 3045,000 329,5 742,0 169,5 195,7 3285,000 130,0 264,7 130,0 194,9 3050,000 329,9 586,3 169,2 163,7 3290,000 125,0 265,0 125,0 199,0 3055,000 334,6 456,7 172,5 159,8 3295,000 120,0 269,2 120,0 203,6 3060,000 334,4 384,4 177,6 153,8 3300,000 115,0 271,6 115,0 208,8 3065,000 334,8 339,8 269,3 154,9 3305,000 110,0 277,9 110,0 209,2 3070,000 339,0 309,7 273,5 154,7 3310,000 105,0 283,4 105,0 213,7 3075,000 335,0 289,0 275,0 154,8 3315,000 100,0 289,3 100,0 218,8 3080,000 334,8 273,2 279,3 153,5 3320,000 95,0 299,9 95,0 224,5 3085,000 330,0 263,5 279,8 154,6 3325,000 90,0 309,3 90,0 224,8 3090,000 325,0 254,2 284,2 154,7 3330,000 85,0 318,9 85,0 229,2 3095,000 320,0 244,7 283,6 154,9 3335,000 80,0 324,0 80,0 234,3 3100,000 315,0 239,8 284,0 159,2 3340,000 75,0 324,7 75,0 239,9TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA 3345,000 70,0 324,6 70,0 244,0 3350,000 65,0 324,9 65,0 248,2 3355,000 60,0 328,5 60,0 254,5 3360,000 55,0 329,5 55,0 258,7 3365,000 50,0 329,2 50,0 259,8 3370,000 45,0 329,2 45,0 264,8 3375,000 40,0 329,5 40,0 269,3 3380,000 35,0 329,9 35,0 274,9 3385,000 30,0 333,6 30,0 279,6 3390,000 25,0 334,7 25,0 284,2 3395,000 20,0 334,6 20,0 289,0 3400,000 15,0 334,9 15,0 293,7 3405,000 10,0 338,8 10,0 298,5 3410,000 0,0 335,0 0,0 304,8 3415,000 0,0 334,7 0,0 309,7TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA superiors, etc per complir amb la normativa vigent de traçat donant una conducció òptima des5. - CARRILS ADDICIONALS EN RAMPA O PENDENT del punt de vista de la seguretat i confortabilitat.En rampa i pendent s’ampliarà la plataforma afegint un carril addicional, quan el nivell de ALTERNATIVA 1:servei disminueixi per sota del fixat en l’any horitzó segons indica la Norma 3.1 I.C en el seu Valor mínim de Kv per acord convex = 1000 (entrada rotonda)apartat 7.4.3. Valor mínim de Kv per acord còncau = 3050A més a més del que s’ha dit anteriorment també s’ampliarà la plataforma quan la velocitatdel vehicle pesat en rampa o pendent disminueixi per sota de 40 km/h. ALTERNATIVA 2: Valor mínim de Kv per acord convex = 1000 (entrada rotonda)En l’alternativa núm.2 és necessari disposar d’aquesta ampliació de plataforma entre els Pk’s Valor mínim de Kv per acord còncau = 30501+760 i 3+240 segons la figura 7.1 de la Normativa 3.1-IC. La pendent no supera mai el valor de 6 %.6.- TRAÇAT EN PLANTA. ELEMENTS GEOMÈTRICS 8.- LLISTATS DE DEFINICIÓ6.1.- DEFINICIÓ El traçat s’ha efectuat amb el programa Wh Traçat. Com a resultat dels càlculs realitzatsL’eix del tronc principal tant en el seu traçat en planta com en alçat es correspon a la línia mitjançant ordinador, s’inclouen al final d’aquest Annex els següents llistats:blanca central de la calçada (veure plànols de secció tipus).L’alternativa 1 te una longitud total de 1.900 metres, mentre que l’alternativa 2 te una longitud 8.1.- TRAÇAT EN PLANTAde 3.420 metres. Llistat de punts singulars: Inclou els punts de tangència existents, amb longituds parcials i a l’origen; coordenades dels punts de tangència i centre de circumferència, azimut, radi, punt6.2.- ALINEACIONS CIRCULARS d’inflexió a les clotoides i paràmetres de les mateixes.Els radis de les corbes circulars emprades es troben compresos entre els valors següents: 8.2.- TRAÇAT EN ALÇAT- ALTERNATIVA 1: RADI MÍNIM: 85 m. Llistat de l’eix en alçat; inclou el següent: RADI MÀXIM: 1.420 m. - Vèrtex amb el seu punt quilomètric, cota i pendents.- ALTERNATIVA 2: - Punts de tangència amb el P.K., cota i pendent. RADI MÍNIM: 430,00 m. - Paràmetre de la corba d’acord. RADI MÀXIM: 2.000,00 m. Llistat de cotes de la rasant a intervals constants, situació i cota de les tangents d’entrada i de sortida, P.K. característiques del vèrtex i pendents a la zona de l’acord.6.3.- PERALTSEl valor màxim del peralt a totes les alternatives és del 7%. A continuació s’adjunten les dades d’entrada i alineacions pel traçat en planta i alçat :7.- TRAÇAT EN ALÇAT. ELEMENTS GEOMÈTRICSEl traçat en alçat s’ha adaptat a la orografia del terreny existent en els casos on ha estatpossible i s’ha ajustat a les necessitats dels entroncs amb la carretera existent, els passosTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT DE L’ALTERNATIVA 1TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRONC PRINCIPALTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DEL TRONC PRINCIPAL: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS CLOTOIDE CLOTOIDE RADI Y2 D X1 o L1 Y1 o L2 X2 1 Fi PKi --> 0.000 -1020.000 402295.1110 4590353.3760 402072.1055 4590474.1097 0.000 2 Fl 340.000 340.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 3 Fi 340.000 340.000 1000.000 401861.8994 4590621.3589 401456.9779 4591228.9977 0.000 4 Fl 340.000 470.000 -1420.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 5 Fi 470.000 70.000 85.000 401282.0056 4591740.5788 401333.3232 4591820.8702 0.000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DEL TRONC PRINCIPAL: ALINEACIONS EN PLANTATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADI XC o I YC o I PARAMETRE 1 CIRC. 0.000 24.906 402295.111 4590353.376 339.5241 -1020.000 401701.756 4589523.720 2 CLOT. 24.906 113.333 402274.678 4590367.615 337.9696 -340.000 402178.632 4590427.749 3 RECTA 138.239 245.088 402178.632 4590427.749 334.4329 0.000 0.000 0.000 4 CLOT. 383.327 115.600 401968.528 4590553.941 334.4329 -340.000 401968.528 4590553.941 5 CIRC. 498.927 676.959 401870.608 4590615.350 338.1125 1000.000 402434.152 4591441.436 6 CLOT. 1175.886 115.600 401477.399 4591150.536 381.2091 340.000 401448.061 4591262.334 7 CLOT. 1291.486 155.563 401448.061 4591262.334 384.8888 470.000 401448.061 4591262.334 8 CIRC. 1447.050 132.804 401408.732 4591412.822 381.4016 -1420.000 400048.899 4591003.855 9 CLOT. 1579.854 155.563 401364.597 4591538.027 375.4477 -470.000 401300.862 4591679.912 10 CLOT. 1735.417 57.647 401300.862 4591679.912 371.9605 -70.000 401300.862 4591679.912 11 CIRC. 1793.064 107.531 401282.412 4591734.217 393.5483 85.000 401366.976 4591742.816 12 CIRC. 1900.595 0.000 401333.323 4591820.870 74.0853 85.000 401366.976 4591742.816TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DEL TRONC PRINCIPAL: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN. P.K. COTA PENDENT% PARAMETRE P.K. INICIAL: 0.0000 1 PUNT 0.0000 208.00000 -2.00000 1000.0000 2 PUNT 50.4264 206.00000 -6.00000 3050.0000 3 PUNT 378.2076 168.85420 4.10000 8000.0000 4 PUNT 1900.0000 228.50000 2.00000 P.K. FINAL : 1900.0000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DEL TRONC PRINCIPAL: ALINEACIONS EN ALÇATTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA NR P.K. COTA PENDENT%/PARAMETRE P.K. INICI 0.0000 208.0000 -2.0000 TANGENT ENTRADA 5.6396 207.8872 -2.0000 1 VERTEX 25.6396 207.4872 -1000.0000 TANGENT SORTIDA 45.6396 206.2872 -6.0000 TANGENT ENTRADA 397.2413 185.1911 -6.0000 2 VERTEX 551.2663 175.9496 3050.0000 TANGENT SORTIDA 705.2913 182.2646 4.1000 TANGENT ENTRADA 1685.1577 222.4392 4.1000 3 VERTEX 1769.1577 225.8832 -8000.0000 TANGENT SORTIDA 1853.1577 227.5632 2.0000 P.K.FINAL 1900.0000 228.5000 2.0000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ROTONDA Nº1TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DE LA ROTONDA Nº1: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS CLOTOIDE CLOTOIDE RADI Y2 D X1 o L1 Y1 o L2 X2 1 Fi PKi --> 0,000 25,000 402308,1910 4590313,7090 402314,4760 4590355,8460 0,000 2 Lo 0,000 0,000 25,000 157,0796 0,0000 0,0000 0,0000 0,000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DE LA ROTONDA Nº1: ALINEACIONS EN PLANTATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADI XC o I YC o I PARAMETRE 1 CIRC. 0,000 157,080 402308,191 4590313,709 344,4964 25,000 402324,276 4590332,847 2 CIRC. 157,080 0,000 402308,191 4590313,709 344,4964 25,000 402324,276 4590332,847TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DE LA ROTONDA Nº1: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN. P.K. COTA PENDENT% PARAMETRE P.K. INICIAL: 0,0000 1 PUNT 0,0000 208,04600 2,00000 500,0000 2 PUNT 37,7000 208,00000 -2,00000 500,0000 3 PUNT 157,0700 208,04600 2,00000 P.K. FINAL : 157,0700TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DE LA ROTONDA Nº1: ALINEACIONS EN ALÇATTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA NR P.K. COTA PENDENT%/PARAMETRE P.K. INICI 0,0000 208,0460 2,0000 TANGENT ENTRADA 7,7000 208,2000 2,0000 1 VERTEX 17,7000 208,4000 -500,0000 TANGENT SORTIDA 27,7000 208,2000 -2,0000 TANGENT ENTRADA 86,2350 207,0293 -2,0000 2 VERTEX 96,2350 206,8293 500,0000 TANGENT SORTIDA 106,2350 207,0293 2,0000 P.K.FINAL 157,0700 208,0460 2,0000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ROTONDA Nº2TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DE LA ROTONDA Nº2: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS CLOTOIDE CLOTOIDE RADI Y2 D X1 o L1 Y1 o L2 X2 1 Fi PKi --> 0,000 25,000 401348,0630 4591800,9340 401342,9060 4591850,1280 0,000 2 Lo 0,000 0,000 25,000 157,0796 0,0000 0,0000 0,0000 0,000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DE LA ROTONDA Nº2 : ALINEACIONS EN PLANTATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADI XC o I YC o I PARAMETRE 1 CIRC. 0,000 157,080 401348,063 4591800,934 302,6844 25,000 401349,117 4591825,912 2 CIRC. 157,080 0,000 401348,063 4591800,934 302,6844 25,000 401349,117 4591825,912TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DE LA ROTONDA Nº2: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN. P.K. COTA PENDENT% PARAMETRE P.K. INICIAL: 0,0000 1 PUNT 0,0000 228,77003 -2,00000 500,0000 2 PUNT 29,4190 228,50000 2,00000 500,0000 3 PUNT 157,0796 228,77003 -2,00000 P.K. FINAL : 157,0796TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DE LA ROTONDA Nº2 : ALINEACIONS EN ALÇATTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA NR P.K. COTA PENDENT%/PARAMETRE P.K. INICI 0,0000 228,7700 -2,0000 TANGENT ENTRADA 11,4602 228,5408 -2,0000 1 VERTEX 21,4602 228,3408 500,0000 TANGENT SORTIDA 31,4602 228,5408 2,0000 TANGENT ENTRADA 90,0000 229,7116 2,0000 2 VERTEX 100,0000 229,9116 -500,0000 TANGENT SORTIDA 110,0000 229,7116 -2,0000 P.K.FINAL 157,0796 228,7700 -2,0000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT DE L’ALTERNATIVA 2TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRONC PRINCIPALTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DEL TRONC PRINCIPAL: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS CLOTOIDE CLOTOIDE RADI Y2 D X1 o L1 Y1 o L2 X2 1 Fi PKi --> 0,000 -1020,000 402295,1110 4590353,3760 402072,1055 4590474,1097 0,000 2 Fl 340,000 340,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 3 Fi 195,000 195,000 -430,000 401861,8994 4590621,3589 401640,7107 4590694,4435 0,000 4 Fl 195,000 420,000 959,125 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5 Fi 420,000 420,000 2000,000 401175,6982 4590799,9683 400482,6289 4591596,5490 0,000 6 Fl 420,000 420,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 7 Fi 420,000 420,000 990,941 400195,4621 4591990,9798 399875,4658 4592537,0403 0,000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DEL TRONC PRINCIPAL: ALINEACIONS EN PLANTATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADI XC o I YC o I PARAMETRE 1 CIRC. 0,000 15,353 402295,111 4590353,376 339,5241 -1020,000 401701,756 4589523,720 2 CLOT. 15,353 113,333 402282,557 4590362,213 338,5659 -340,000 402187,078 4590423,244 3 RECTA 128,686 355,140 402187,078 4590423,244 335,0291 0,000 0,000 0,000 4 CLOT. 483,826 88,430 401884,356 4590608,942 335,0291 195,000 401884,356 4590608,942 5 CIRC. 572,256 106,416 401807,474 4590652,551 328,4830 -430,000 401621,442 4590264,875 6 CLOT. 678,672 88,430 401706,841 4590686,310 312,7280 -195,000 401619,214 4590697,889 7 CLOT. 767,103 183,918 401619,214 4590697,889 306,1819 -420,000 401619,214 4590697,889 8 CIRC. 951,020 430,299 401436,901 4590721,550 312,2857 959,125 401620,848 4591662,870 9 CLOT. 1381,320 95,718 401046,818 4590894,489 340,8468 420,000 400906,866 4591013,701 10 CIRC. 1477,037 419,501 400972,580 4590954,875 345,5468 2000,000 402284,491 4592464,474 11 CLOT. 1896,538 88,200 400687,011 4591261,122 358,9000 420,000 400634,985 4591332,341 12 RECTA 1984,738 929,775 400634,985 4591332,341 360,3037 0,000 0,000 0,000 13 CLOT. 2914,513 178,013 400092,072 4592087,144 360,3037 -420,000 400092,072 4592087,144 14 CIRC. 3092,526 325,725 399992,535 4592234,650 366,0218 990,941 400845,652 4592738,788TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DEL TRONC PRINCIPAL: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN. P.K. COTA PENDENT% PARAMETRE P.K. INICIAL: 0,0000 1 PUNT 0,0000 208,00000 -2,00000 1000,0000 2 PUNT 220,5875 195,65000 -6,00000 3050,0000 3 PUNT 498,9148 177,39850 2,80000 8000,0000 4 PUNT 1099,2906 196,16562 6,00000 8000,0000 5 PUNT 2262,3420 265,92150 3,50000 5000,0000 6 PUNT 3420,0000 287,06810 -2,00000 P.K. FINAL : 3420,0000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DEL TRONC PRINCIPAL: ALINEACIONS EN ALÇATTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA NR P.K. COTA PENDENT%/PARAMETRE P.K. INICI 0,0000 208,0000 -2,0000 TANGENT ENTRADA 2,1313 207,9574 -2,0000 1 VERTEX 22,1313 207,5574 -1000,0000 TANGENT SORTIDA 42,1313 206,3574 -6,0000 TANGENT ENTRADA 382,3496 185,9443 -6,0000 2 VERTEX 516,5496 177,8923 3050,0000 TANGENT SORTIDA 650,7496 181,6499 2,8000 TANGENT ENTRADA 910,1471 188,9130 2,8000 3 VERTEX 1038,1471 192,4970 8000,0000 TANGENT SORTIDA 1166,1471 200,1770 6,0000 TANGENT ENTRADA 2161,2540 259,8834 6,0000 4 VERTEX 2261,2540 265,8834 -8000,0000 TANGENT SORTIDA 2361,2540 269,3834 3,5000 TANGENT ENTRADA 2930,2922 289,2998 3,5000 5 VERTEX 3067,7922 294,1123 -5000,0000 TANGENT SORTIDA 3205,2922 291,3623 -2,0000 P.K.FINAL 3420,0000 287,0681 -2,0000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ROTONDA Nº1TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DE LA ROTONDA Nº1: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS CLOTOIDE CLOTOIDE RADI Y2 D X1 o L1 Y1 o L2 X2 1 Fi PKi --> 0,000 25,000 402308,1910 4590313,7090 402314,4760 4590355,8460 0,000 2 Lo 0,000 0,000 25,000 157,0796 0,0000 0,0000 0,0000 0,000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DE LA ROTONDA Nº1: ALINEACIONS EN PLANTATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADI XC o I YC o I PARAMETRE 1 CIRC. 0,000 157,080 402308,191 4590313,709 344,4964 25,000 402324,276 4590332,847 2 CIRC. 157,080 0,000 402308,191 4590313,709 344,4964 25,000 402324,276 4590332,847TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DE LA ROTONDA Nº1: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN. P.K. COTA PENDENT% PARAMETRE P.K. INICIAL: 0,0000 1 PUNT 0,0000 208,04600 2,00000 500,0000 2 PUNT 37,7000 208,00000 -2,00000 500,0000 3 PUNT 157,0700 208,04600 2,00000 P.K. FINAL : 157,0700TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DE LA ROTONDA Nº1: ALINEACIONS EN ALÇATTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA NR P.K. COTA PENDENT%/PARAMETRE P.K. INICI 0,0000 208,0460 2,0000 TANGENT ENTRADA 7,7000 208,2000 2,0000 1 VERTEX 17,7000 208,4000 -500,0000 TANGENT SORTIDA 27,7000 208,2000 -2,0000 TANGENT ENTRADA 86,2350 207,0293 -2,0000 2 VERTEX 96,2350 206,8293 500,0000 TANGENT SORTIDA 106,2350 207,0293 2,0000 P.K.FINAL 157,0700 208,0460 2,0000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ROTONDA Nº2TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DE LA ROTONDA Nº2: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS CLOTOIDE CLOTOIDE RADI Y2 D X1 o L1 Y1 o L2 X2 1 Fi PKi --> 0,000 25,000 399852,1710 4592529,9070 399892,3480 4592558,8010 0,000 2 Lo 0,000 0,000 25,000 157,0796 0,0000 0,0000 0,0000 0,000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN PLANTA DE LA ROTONDA Nº2 : ALINEACIONS EN PLANTATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN TIPUS P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADI XC o I YC o I PARAMETRE 1 CIRC. 0,000 157,080 399852,171 4592529,907 369,4274 25,000 399874,343 4592541,457 2 CIRC. 157,080 0,000 399852,171 4592529,907 369,4274 25,000 399874,343 4592541,457TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DE LA ROTONDA Nº2: DADES D’ENTRADATÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ALIN. P.K. COTA PENDENT% PARAMETRE P.K. INICIAL: 0,0000 1 PUNT 0,0000 287,48114 -2,00000 500,0000 2 PUNT 124,0780 287,50430 2,00000 500,0000 3 PUNT 157,0796 287,48114 -2,00000 P.K. FINAL : 157,0796TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA TRAÇAT EN ALÇAT DE LA ROTONDA Nº2 : ALINEACIONS EN ALÇATTÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA NR P.K. COTA PENDENT%/PARAMETRE P.K. INICI 0,0000 287,4811 -2,0000 TANGENT ENTRADA 51,4600 286,4519 -2,0000 1 VERTEX 61,4600 286,2519 500,0000 TANGENT SORTIDA 71,4600 286,4519 2,0000 TANGENT ENTRADA 129,9998 287,6227 2,0000 2 VERTEX 139,9998 287,8227 -500,0000 TANGENT SORTIDA 149,9998 287,6227 -2,0000 P.K.FINAL 157,0796 287,4811 -2,0000TÉCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.7: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGETÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.7: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 1.- INTRODUCCIÓ 1.1.- CARTOGRAFIA 1.2.- CLIMATOLOGIA 2.- DADES PLUVIOMÈTRIQUES 2.1.- ESTACIONS DE MESURA 2.2.- INTENSITAT DE PRECIPITACIÓ DE CÀLCUL 3.- CÀLCULS HIDROLÒGICS 3.1.- DEFINICIÓ DE LES CONQUES 3.2.- COEFICIENT D’ESCORRENTIU 3.2.1.- Tipus de terreny 3.2.2.- Ús del sòl 3.2.3.- Pendent del terreny 3.2.4.- Coeficient d’escorrentiu 3.3.- TEMPS DE CONCENTRACIÓ 3.4.- INTENSITAT MITJANA DE PRECIPITACIÓ 3.5.- CABALS MÀXIMS D’AVINGUDA 3.5.1.- Conques i cabals d’escorrentiu de l’alternativa 1 3.5.2.- Conques i cabals d’escorrentiu de l’alternativa 2 4.- DRENATGE TRANSVERSAL 4.1.- DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DE LES O.D.’S 4.2.- CÀLCULS HIDRÀULICS DE CAPACITAT 4.2.1.- Quadre de O.D. de l’alternativa 1 4.2.2.- Quadre de O.D. de l’alternativa 2 4.3.- SOBREELEVACIÓ DE LES O.D.’S 4.3.1.- Alternativa 1 4.3.2.- Alternativa 2TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA1.- INTRODUCCIÓ 2.- DADES PLUVIOMÈTRIQUESL’objectiu d’aquest estudi hidrològic és definir i dimensionar les obres de drenatge transversal 2.1.- ESTACIÓ DE MESURAdisposades al llarg de tota la traça del present Estudi, per cadascuna de les alternativesproposades. Aquestes són les obres necessàries per a evacuar els cabals d’avingudes dels S’ha seleccionat l’estació de Sant Sadurní d’Anoia (0-183) del Servei Meteorològic Nacional,torrents i barrancs, les lleres de les quals queden tallades per la traça. Per a realitzar l’estudi que per la seva proximitat i característica es la més propera a la població de Sant Llorençs’ha seguit el mètode racional, proposat per la Instrucció de Carreteres 5.2-IC del MOPT, i les d’Hortons.recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per la determinació de la precipitació Pd en mm/dia s’ha considerat l’estació de Sant Sadurní d’Anoia de les taules de les “ Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes1.1.- CARTOGRAFIA màximes” publicat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l’any 1.990.Per a determinar les característiques físiques de les conques corresponents a les lleresinterceptades, s’ha utilitzat la cartografia següent: DISTRIBUCIÓ DE GUMBELCartografia a 1/5.000 de la zona d’estudi per la determinació de les conques que intercepten la PERÍODE DE RETORN (ANYS)carretera. D’aquestes conques s’han determinat les característiques necessàries de cada ESTACIÓ LLOC N M ES 5 10 25 50 100 500conca són: la seva àrea, la longitud, cota superior i cota inferior del curs principal dins de cada Sant Sadurníconca. Aquestes dades són les que posteriorment s’han utilitzat per a la determinació dels 0-183 30 72,4 26,8 95,5 113,7 136,5 153,6 170,2 209,2 d’Anoiacabals d’avinguda de cada conca. La informació geomorfomètrica s’ha obtingut amb einesGIS. Aplicant el coeficient recollit en la taula 1.1.8. de l’annex núm.1 del mateix llibre: Cv = ES/M = 26,8/72,4 = 0,37011.2.- CLIMATOLOGIA Cv T 5 10 25 50 100 200 500Les dades climàtiques de la zona d’estudi son les següents (estació meteorològica dels 0,37 0,972992 0,985374 1,012401 1,032083 1,055740 1,088825 1,124510Hostalets de Pierola a l’any 2003): S’obté la distribució SQR ET màx que ajusta millor la pluja Precipitació total acumulada: 502,4 Resum any 2003 mm 5 10 25 50 100 500 Temperatura mitjana: 15,8 ºC 92,9 112,0 138,2 158,5 179,7 235,2 Mitjana de temperatures màximes: 22,2 ºC Mitjana de temperatures mínimes: 11,0 ºC La precipitació horària Id obtinguda serà : Temperatura màxima absoluta: 38,5 ºC Temperatura mínima absoluta: -1,7 ºC Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 2,8 m/s 5 10 25 50 100 500 Direcció dominant: NW 3,87 4,67 5,76 6,60 7,49 9,80 Humitat relativa mitjana 67 % Irradiació global mitjana diària: 18,8 M.J/m2TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA3.- CÀLCULS HIDROLÒGICS Segons el llibre “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de3.1.- DEFINICIÓ DE LES CONQUES l’Agencia Catalana de l’Aigua aquest codi correspon a un sol tipus B (pag. 81).Les conques que s’han tingut en compte són aquelles que queden interceptades per la traçade cadascuna de les alternatives estudiades. Aquestes conques s’han determinat a partir de 3.2.2.- Ús del sòlcartografia a escala 1/5000. A continuació s’adjunten els plànols de cada alternativa amb lesconques definides. La determinació de l’ús del sòl s’ha realitzat a partir de la cartografia dels habitats de Catalunya de la Generalitat de Catalunya en la seva pagina web.En el plànol de l’alternativa núm.1 s’han determinat cinc conques tal que: Cada conca de les diferents alternatives conte una sèrie d’usos que s’indiquen a continuació CONCA CONCA CONCA CONCA CONCA CONCA O.F. 0.1 O.F. 0.2 O.D. 1.1 O.D. 1.2 O.D. 1.3 O.D. 1.4 ALTERNATIVA 1 ÀREA 0,075 0,363 0,019 0,244 0,076 0,0746 KM2 CONCA CONCA CONCA CONCA CONCA CONCA LONG O.F. 0.1 O.F. 0.2 O.D. 1.1 O.D. 1.2 O.D. 1.3 O.D. 1.4 0,390 1,173 0,158 0,907 0,693 0,515 KM BOSC (mitjana) 36,38 % 16,20 % 0% 1,88 % 12,62 % 20,73 % COTA 215 232,5 222,6 282,5 282,5 265,98 SUP CONREUS EN 63,62 % 40,87 % 100 % 69,24 % 85,48 % 38,90 % COTA FILERA 166 169,5 200 203,5 219,15 224,5 INF AREES 0% 42,93 % 0% 28,88 % 1,90 % 40,36 % URBANESEn el plànol de l’alternativa núm.2 s’han determinat cinc conques tal que: CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.D. CONCA O.D. ALTERNATIVA 2 0.1 0.2 0.3 2.1 2.2 ÀREA CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.D. CONCA O.D. 0,074 0,694 0,409 0,0151 0,0092 KM2 0.1 0.2 0.3 2.1 2.2LONG KM 0,388 1,493 1,656 0,141 0,111 BOSC 38,59 % 10,89 % 21,81 % 0% 0% COTA (mitjana) 215 282,5 290,45 305,5 290 SUP CONREUS 61,41 % 62,68 % 58,92 % 100 % 100 %COTA INF 166 169,5 195 285 282,5 EN FILERA AREES 0% 26,43 % 19,27 % 0% 0% URBANES3.2.- COEFICIENT D’ESCORRENTIUPer determinar el coeficient d’escorrentiu s’ha de caracteritzar cada conca segons el pendentdel terreny i ús del sòl.3.2.1.- Tipus de terrenyPer el càlcul del coeficient d’escorrentiu és necessari determinar el tipus de terreny de la zonad’estudi. La instrucció classifica els diferents tipus de sòls en Grups de Sòl A , B , C i D, que esdeterminen gràcies a la geologia de la zona.La classificació dels sols es determinen gràcies a la cartografia geològica de Catalunya aescala 1:250000. La zona d’ubicació de les conques correspon amb un tipus de sol de codidigital N2C corresponen a conglomerats.TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA3.2.3.- Coeficient descorrentiu 3.3.- TEMPS DE CONCENTRACIÓEl coeficient descorrentiu es calcula mitjançant la següent fórmula de la Instrucció: Totes les conques són caracteritzades per un curs principals. Daquest sen mesura la longitud, cota superior i cota inferior, amb les quals sobté la pendent mitjana del curs. A partir Pd P daquestes dades físiques de les conques, es determina el temps de concentració mitjançant la ( − 1).( d + 23) fórmula proposada per la Recomanació. Existeixen diverses formules en funció del grau Po Po d’urbanització i del tipus d’urbanitzacions presents a la conca. En aquest estudi escollim la C= P formula de conques rurals en els casos on el grau d’urbanització es inferior a 4 % i la formula ( d + 11) 2 de conques urbanitzades en el cas on el grau es superior a 4 %. Po Conques ruralsAmb: Pd : Precipitació diària, depèn del període de retorn L P0 : llindar descorrentiu TC = 0,3.( 0, 25 )0, 76 jALTERNATIVA 1 Conques urbanitzades 1 L CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.D. CONCA O.D. CONCA O.D. CONCA O.D. TC = .0,3.( 0, 25 ) 0, 76 0.1 0.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1 + μ (2 − μ ) jC5 0,2571 0,4524 0,3392 0,4428 0,3130 0,4243 On: Tc. Temps de concentracióC10 0,3173 0,5183 0,4034 0,5087 0,3762 0,4902 L: Longitud del curs principals J: pendent mitja del curs principalC25 0,3886 0,5907 0,4771 0,5814 0,4494 0,5634 μ :grau urbanització en tant per uC50 0,4365 0,6363 0,5254 0,6274 0,4978 0,6100 Aquest temps de concentració és el que ens determinarà la duració del xàfec a cada conca, així com la intensitat daquest, segons la formulació de les Recomanacions.C100 0,4807 0,6762 0,5688 0,6676 0,5417 0,6510 ALTERNATIVA 1C500 0,5746 0,7542 0,6582 0,7468 0,6329 0,7323 CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.D. CONCA O.D. CONCA O.D. CONCA O.D. 0.1 0.2 1.1 1.2 1.3 1.4ALTERNATIVA 2 T(h) 0,2175 0,3526 0,1068 0,2964 0,3447 0,1778 CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.D. CONCA O.D. 0.1 0.2 0.3 2.1 2.2 ALTERNATIVA 2C5 0,2529 0,4008 0,3427 0,3392 0,3392 CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.D. CONCA O.D.C10 0,3129 0,4665 0,4070 0,4034 0,4034 0.1 0.2 0.3 2.1 2.2 T(h) 0,2165 0,4554 0,5614 0,0976 0,0942C25 0,3839 0,5401 0,4808 0,4771 0,4771C50 0,4318 0,5874 0,5290 0,5254 0,5254C100 0,4759 0,6292 0,5724 0,5688 0,5688C500 0,5700 0,7130 0,6615 0,6582 0,6582TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA3.4.- INTENSITAT MITJANA DE PRECIPITACIÓ ALTERNATIVA 2La Intensitat Mitjana de Precipitació duna conca, és aquella que correspon a un xàfec digual CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.D. CONCA O.D.durada que el temps de concentració, i que es presenta amb una freqüència mitja igual al 0.1 0.2 0.3 2.1 2.2període de retorn considerat. Aquesta intensitat és la que sutilitza per a la determinació decabals davinguda en els mètodes hidrometeorològics, i concretament al Mètode Racional. It5 100,69 67,37 59,84 149,93 152,56La fórmula utilitzada per la Instrucció per tal de determinar-la és la següent: It10 121,40 81,23 72,15 180,78 183,94 28 0 ,1 − TC 0 ,1 It25 149,74 100,20 88,90 222,98 226,89 I1 0 ,1 −1 I t = I d .( 28 ) Id It50 171,78 114,94 102,09 255,79 260,27Amb: It ( mm/h): Intensitat mitjana de precipitació It100 194,71 130,28 115,72 289,93 295,01 Id (mm/h): Intensitat mitjana diària de precipitació corresponent al període de retorn Id=Pd/24 It500 254,91 170,57 151,50 379,58 386,23 Pd (mm): Precipitació diària corresponent al període de retorn I1 (mm/h): Intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn 3.5.- CABALS MÀXIMS DAVINGUDASegons les Recomanacions, la relació I1/Id=11 El cabal màxim davinguda per cada conca, i cada període de retorn considerat, es calculaDaquesta forma es determina per a cada conca la intensitat de precipitació de durada el mitjançant lexpressió bàsica del Mètode Racional:temps de concentració de la conca, del xàfec associat al període de retorn considerat. C.I t . AALTERNATIVA 1 Q=K 3,6 CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.D. CONCA O.D. CONCA O.D. CONCA O.D. 0.1 0.2 1.1 1.2 1.3 1.4 Amb: Q: cabal màxim davinguda (m3/s) It: intensitat de xàfec (mm/h) It5 100,43 77,63 143,58 85,27 78,59 111,42 A: àrea de la conca (km2) K: coeficient d’uniformitatIt10 121,09 93,59 173,12 102,82 94,76 134,35 1, 25 TCIt25 149,36 115,44 213,54 126,82 116,88 165,71 K =1+ + 14 1, 25 TCIt50 171,34 132,43 244,96 145,48 134,07 190,10 A continuació s’adjunten els cabals resultants per cada alternativa i conca d’aportació.It100 194,21 150,11 277,66 164,89 151,97 215,47It500 254,26 196,52 363,51 215,89 198,96 282,09TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFAALTERNATIVA 1 4.- DRENATGE TRANSVERSAL CONCA O.F CONCA CONCA CONCA CONCA CONCA 4.1.- DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DE LES O.D.S 0.1 O.F. 0.2 O.D. 1.1 O.D. 1.2 O.D. 1.3 O.D. 1.4 Q5 Lobjectiu del present capítol és el davaluar les obres bàsiques necessàries per un correcte 0,54 3,61 0,26 2,60 0,53 0,99 (m3/s) drenatge transversal de la carretera. Les obres de drenatge transversal han estat Q10 dimensionades per un període de retorn de 500 anys, segons els criteris de lAgència Catalana 0,81 4,98 0,37 3,60 0,77 1,38 (m3/s) de lAigua. Q25 1,22 7,01 0,54 5,07 1,13 1,95 (m3/s) Com a criteri general, per les obres de drenatge que tenen sortida a ambdós costats del Q50 terraplè es fan servir tubs de diàmetre = 2,5 m per permetre el pas de fauna. Per les obres de 1,57 8,66 0,68 6,28 1,44 2,42 drenatge per les que no és possible que creui la fauna, donat que en un dels seus cantons (m3/s) Q100 lentrada és una arqueta, el diàmetre mínim es situa en 2m. 1,97 10,43 0,84 7,58 1,77 2,93 (m3/s) Q500 Per tant per comprovar que les obres de drenatge necessàries en les diferents alternatives 3,08 15,23 1,27 11,10 2,71 4,32 estan dimensionades correctament es segueixen les “Recomanacions tècniques per al disseny (m3/s) d’infrastructures que interfereixen amb l’espai fluvial”.ALTERNATIVA 2 Al ser obres de drenatge amb cabals inferiors a 50 m3/s es poden utilitzar metodologies CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.F. CONCA O.D. CONCA O.D. simplificades pel disseny de l’obra de drenatge. 0.1 0.2 0.3 2.1 2.2 ALTERNATIVA 1 Q5 (m3/s) 0,51 5,34 2,41 0,21 0,13 Q10 (m3/s) 0,76 7,49 3,45 0,31 0,19 O.F. 0.1 O.F. 0.2 O.D. 1.1 O.D. 1.2 O.D. 1.3 O.D. 1.4 PONT DE PONT DE CANONADA CANONADA CANONADA CANONADA Q25 (m3/s) 1,15 10,70 5,02 0,45 0,28 TIPOLOGIA 70 50 DIAMETRE 2 DIAMETRE DIAMETRE DIAMETRE METRES METRES METRES 2,5 METRES 2,5 METRES 2,5 METRES Q50 (m3/s) 1,49 13,35 6,34 0,57 0,35 ALTERNATIVA 2 Q100 (m3/s) 1,86 16,21 7,78 0,69 0,43 O.F. 0.1 O.F. 0.2 O.F. 0.3 O.D. 2.1 O.D. 2.2 Q500 (m3/s) 2,91 24,05 11,77 1,05 0,65 PONT DE CANONADA CANONADA PONT DE 70 PONT DE TIPOLOGIA 66,95 DIAMETRE DIAMETRE 2 METRES 90,2 METRES METRES 2,5 METRES METRES 4.2.- CÀLCULS HIDRÀULICS DE CAPACITAT - Per comprovar si els tubs de formigó de 2,50 metres de diàmetre són suficients per les conques abans calculades sutilitza la formula de Manning-Strikler: 2 1 1 Q = V .S = S .R 3 . j 2 . n On V: velocitat Q: Cabal desguassat S: Área de la seccióTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA R=S/p el radi hidràulic p= perímetre mullat En el cas dels ponts la sobreelevació es calcula mitjançant la formula K.V2/(2.g) amb: j= la pendent n= coeficient de Manning (formigó n = 0,016) V = Q/A velocitat mitja de l’aigua Q: cabal desaiguatEn aquest cas per una secció S de 4,9 m2 i una pendent mínima j de 2% sobtenen els A: area lliure sota el pont corresponent al nivell sense tenir en compte les pilessegüents valors a plena secció (capacitat): K: coeficient que depen de la relació de la llera respecte al pont (K = Kb+Kp+Ke+Ki) Ke: proporció de cabal que passa lliurament sota el pont (figura 5.4 de la Instrucció 5.2-IC) Qcap= 31,7 m3/s Kp: efecte de les piles (figures 5.5 i 5.6 de la Instrucció 5.2-IC) Ke: efecte de la excentricitat (figura 5.7 de la Instrucció 5.2-IC)Es comprova amb les taules de l’apartat 3.5 que totes les conques estudiades amb el tub de Ki: efecte de l’esviatge del pont (figura 5.8 de la Instrucció 5.2-IC)diàmetre 2,5 metres tenen una aportació de cabal molt menor que la capacitat màxima del tub. En tots els ponts com la estructura no interfereix amb la llera (veure document núm.2 plànols)En el cas dels ponts al tenir una alçada sobre la llera dels torrents molt important i al ser el coeficient Kb = 0 i pe tant no existeix sobreelevació en els ponts.l’aportació de les conques petita, la capacitat dels mateixos està sobrada. ALTERNATIVA 14.2.1.- Quadre de O.D. de l’alternativa 1 Q500 Cabal HE/D o Nom en O.D. P.K. Tipologia HE O.D. P.K. Q500 (m3/s) Tipologia Nom en plànol (m3/s) específic HE/H plànol 1 0+441,17 3,08 Pont 70m O.F. 0.1 Canonada diàmetre. 1.1 1+036 1,27 0,04 0,2 0,5 O.D. 1.1 2 0+652 15,23 Pont 50 m O.F. 0.2 2m 3 1+036 1,27 Canonada diàmetre. 2 m O.D. 1.1 Canonada diàmetre. 1.2 1+207 11,10 0,36 0,9 2,25 O.D. 1.2 4 1+207 11,10 Canonada diàmetre. 2,5 m O.D. 1.2 2,5 m 5 1+722 2,71 Canonada diàmetre. 2,5 m O.D. 1.3 Canonada diàmetre. 1.3 1+722 2,71 0,09 0,4 1 O.D. 1.3 6 1+843 4,32 Canonada diàmetre. 2,5 m O.D. 1.4 2,5 m Canonada diàmetre. 1.4 1+843 4,32 0,14 0,6 1,5 O.D. 1.44.2.2.- Quadre de O.D. de l’alternativa 2 2,5 m O.D. P.K. Q500 (m3/s) Tipologia Nom en plànol ALTERNATIVA 2 1 0+438 2,91 Pont 70 m O.F. 0.1 2 0+607 24,05 Pont 90,2 m O.F. 0.2 Q500 Cabal HE/D o Nom en O.D. P.K. Tipologia HE 3 0+935 11,77 Pont 66,95 m O.F. 0.3 (m3/s) específic HE/H plànol 4 2+800 1,05 Canonada diàmetre. 2,5 m O.D. 2.1 Canonada diàmetre. 4 2+800 1,05 0,03 0,2 0,5 O.D. 2.1 5 2+988 0,65 Canonada diàmetre. 2 m O.D. 2.2 2,5 m Canonada diàmetre. 5 2+988 0,65 0,02 0,1 0,25 O.D. 2.2 2mCÀLCUL DE SOBREELEVACIÓ En tots els casos el valor HE es inferior de l’alçada de l’obra de drenatge respectiva. A més esLa sobreelevació es calcula segons la Instrucció 5.2-IC del Ministeri de Foment tal com queda compleix amb les recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixenrecollit també a les Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que amb l’espai fluvial de l’Agència Catalana de l’Aigua donat que, encara que la sobreelevacióinterfereixen amb l’espai fluvial de l’Agencia Catalana de l’Aigua (cabals inferiors a 50 m3/s). pugui ser superior a 0,3 m respecte a l’estat actual, no hi ha afeccions a tercers en cap cas.Per canonades la sobreelevació a la entrada de l’O.D. es calcula mitjançant la figura 5.9 de la 5Instrucció respectivament. Primer es calcula el cabal específic ( Q / g ·D 2 ) i es determina larelació HE/D. Es comprova amb aquesta sobreelevació que no sigui superior a un increment de0,3 metres respecte a la llera actual i si es el cas que no produeixi danys a tercers(inundacions d’habitatges o pas per sobre la carretera).TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA PLÀNOLSTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • ROTONDA 2 CAMÍ 3 CAMÍ 2 ROTONDA 1 CAMÍ 1
  • CA MÍ 1
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.8: MOVIMENT DE TERRESTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX DE MOVIMENT DE TERRES 3. ANÀLISI DEL MOVIMENT DE TERRES D’acord amb els amidaments detallats del moviment de terres presentats en el corresponent1. GENERALITATS capítol d’amidaments del pressupost, tenim els següents volums globals:El present annex conté una descripció del MOVIMENT DE TERRES que es produeix en ALTERNATIVA 1:l’estudi informatiu de “Millora general. Variant de Sant Llorenç d’Hortons. BV-2249. PK.5+300 al 8+900. Sant Llorenç d’Hortons - Masquefa”. TERRA TERRAPLÈ TRAMIFICAT ESBROSSADA DESMUNT VEGETAL TOTALL’estudi informatiu contempla els moviments de terres del tronc principal de les dos TRONC PRINCIPAL 33.882,7 13.553,1 40.064,0 38.398,3alternatives estudiades. ROTONDA 1 2.189,9 875,9 135,0 1.431,6 ROTONDA 2 2.387,2 964,2 290,7 2.655,8 TOTAL 38.459,8 15.393,2 40.489,7 42.485,7Tant en els desmunts com en els terraplens a realitzar els talussos seran de 3H:2V en totesles alternatives. S’ha optat per els talussos 3H:2V per afavorir la revegetació posterior igarantir-ne l’estabilitat. ALTERNATIVA 2: TERRA TERRAPLÈ TRAMIFICAT ESBROSSADA DESMUNT VEGETAL TOTAL2. SECCIONS TIPUS DE DESMUNT I TERRAPLÈ TRONC PRINCIPAL 72.007,9 28.803,2 130.379,9 78.742,1 ROTONDA 1 2.189,9 875,9 135,0 1.431,6Els moviments de terres han estat determinats a partir de les següents seccions tipus dels ROTONDA 2 3.442,6 1.350,2 7.359,3 1.639,1vials: TOTAL 77.640,4 31.029,3 137.874,2 81.812,8TRONC PRINCIPAL: 4. APROFITAMENT DELS MATERIALS EXCAVATSEn desmunt: Els materials excavats segons l’annex núm.10 de geotècnia procedeixen de material de • Dos carrils de 3,5m + 3,5m = 7m dipòsits del Miocè (Terciari superior) i dipòsits actuals i recents del Quaternari, terres de • Vorals de 0,5m cultiu, terraplens de terres de rebliment i aportacions antròpiques. Segons l’annex aquestes • Cuneta TTR-15 terres es classifiquen com a adequades i per tant son valides per conformar el terraplè sota les capes de ferm.En terraplè: Les terres vegetals de les alternatives s’aprofitaran per revegetar els talussos. • Dos carrils de 3,5m + 3,5m = 7m • Vorals de 0,5m 5. MÈTODES D’EXCAVACIÓ Segons l’annex núm.10 de geotècnia en la zona de desmunt del terciari de les unitats B1 (conglomerats), B2 (Lutites) i B3 (Gresos grisos i limolites grogues) s’hauran d’utilitzar mètodes d’excavació potents com a martell pneumàtic o excavació en roca. Tots els materials excavats seran utilitzats per la formació del nucli del terraplè o s’hauran de portar a l’abocador.TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA6. CONCLUSIONSA continuació s’adjunta la següent taula resum del moviment de terres global peralternatives, suposant un coeficient desponjament de 1,30 per les terres que van aabocador: TERRA TERRAPLÈ PRESTEC ALTERNATIVA ESBROSSADA DESMUNT ABOCADOR PRESTEC VEGETAL TOTAL X2 ALTERNATIVA 1 38.459,8 15.393,2 40.489,7 42.485,7 0,0 1.996,0 3.992,0 ALTERNATIVA 2 77.640,4 31.029,3 137.874,2 81.812,8 72.879,8 0,0 0,0Es podran utilitzar les terres de la pròpia obra o pròxima a ella al garantir-se el seu ús com aterres adequades per a la formació de l’esplanada de coronació de la carretera.Les zones de préstec i abocador estan situades al voltant de les traces de les duesalternatives plantejades segons l’autor del projecte de l’estudi d’impacte del present estudiinformatiu.TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA PLÀNOLSTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • FI DE PROJECTE T.M. MASQUEFA T.M. SANT LLORENÇ DHORTONS ROTONDA 2 FI DE PROJECTE T.M.SANT SADURNI DANOIA ROTONDA 1 1 MÍ CA T.M. INICI DE PROJECTE GELIDA
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.9: FERMS I PAVIMENTSTÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA Dades del 2006: ANNEX DE FERMS I PAVIMENTS ESTACIÓ EA00301 (PK 5)1. INTRODUCCIÓ Carretera BV-2249 (2 carrils)L’avaluació del trànsit, tant actual com futur, en un nou traçat de carreteres, suposa un pas IMD2006 = 2.307previ per la determinació de les característiques que ha d’adoptar la secció estructural del % Pesats = 26,3 %ferm. ESTACIÓ EA00302 (PK 8)El dimensionament de la secció del ferm de la nova rotonda s’ha determinat en funció de Carretera BV-2249 (2 carrils)l’anomenada Intensitat Mitja Diària (I.M.D) a l’any de posada en servei de la nova calçada, amés de la categoria de l’esplanada d’acord amb la normativa “Secciones de Firme“ (6.1-IC) IMD2006 = 2.678editat pel Ministerio de Fomento. % Pesats = 19,2 %2. DADES PREVIES I CATEGORIA DE TRÀNSIT Dades del 2004:Les dades prèvies que han servit per determinar la categoria del trànsit han estat les ESTACIÓ EA00301 (PK 5)següents: Carretera BV-2249 (2 carrils)Dades d’aforament als Pk’s 5 i 8 de la carretera BV-2249 de la Diputació de Barcelona(estacions EA00301 i EA00302) . IMD2004 = 2.006 % Pesats = 16,6 %Dades del 2008: ESTACIÓ EA00302 (PK 8)ESTACIÓ EA00302 (PK 8) Carretera BV-2249 (2 carrils) Carretera BV-2249 (2 carrils) IMD2004 = 2.606 IMD2006 = 2.378 % Pesats = 13,7 % % Pesats = 29,6 % Dades del 2003:Dades del 2007: ESTACIÓ EA00301 (PK 5)ESTACIÓ EA00301 (PK 5) Carretera BV-2249 (2 carrils) Carretera BV-2249 (2 carrils) IMD2003 = 2.250 IMD2007 = 2.383 % Pesats = 10,11 % % Pesats = 21,7 % Dades del 2002:TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFAESTACIÓ EA00302 (PK 8) • Per la estació daforament situada al PK 8: IMD2011 = IMD2008 x (1+0.033)(2.011-2.008) = 2.621 vehicles/dia que correspon amb un percentatge de pesats de 29,6 % i Carretera BV-2249 (2 carrils) considerant una distribució equivalent per carril a: IMD2002 = 2.356 IMDp/carril2011 = 2.621 x 0,5 x 0,296 = 388 vehicles pesats/ dia-carril. % Pesats = 10,96 % S’adopta aleshores segons la Instrucció 6.1-IC una categoria de trànsit T-2Dades del 2001:ESTACIÓ EA00301 (PK 5) 3. ESPLANADA Carretera BV-2249 (2 carrils) En base als resultats de l’estudi geotècnic, s’adopta el material de l’excavació com a una esplanada E1 (sòl adequat com a terreny existent). IMD2001 = 1.780 % Pesats = 10,26 % 4. SECCIONS DEL FERMEs resumeixen els valors exposats en les següents taules: D’acord amb les definicions anteriors, per el tronc s’adopta la secció tipus núm. 211 del 2001 2003 2004 2006 2007 catàleg d’estructures de ferm, segons la Instrucció 6.1 I.C. i la Ordre Circular 24/2008 i que IMD 1780 2250 2006 2307 2383 consta de les capes: Pesats PK 5 10,26 10,11 16,6 26,3 21,7 (%) CAPA TIPUS GRUIX DOTACIÓ IMDp 183 227 332 607 517 BBTM 11B BM-3c Capa de trànsit Mescla asfàltica en calent 0,03 m (60 kg/m2) 2002 2004 2006 2008 Reg d’adherència Emulsió termoadherent ECR-2d-m - 0,5 Kg/m2 IMD 2356 2606 2678 2378 AC22 BIN Pesats Capa intermèdia Mescla asfàltica en calent 0,10 m PK 8 10,96 13,7 19,2 29,6 B/60/70 S (%) Reg d’adherència Emulsió termoadherent ECR-1d - 0,6 Kg/m2 IMDp 258 356 513 704 AC22 BASE Capa de Base Mescla asfàltica en calent 0,15 m B60/70 GCalculem el creixement mig anual per cadascuna de les dues estacions daforament. Pel PK Reg d’emprimació Emulsió bituminosa ECR-I - 1,25 Kg/m25 calculem el creixement mig a partir de les dades entre 2001 i 2007, mentre que pel PK 8 Capa de base Tot-ú artificial 0,40 m ZAfem servir les dades entre 2002 i 2006 per no comptar amb la davallada de vehicles del2008. Aquests creixements són del 4,9% i del 3,3% respectivament. Els camins seran de 5 metres d’amplada i es realitzaran amb una capa de 20 cm. de tot-úA partir daquests creixements mitjos podem calcular la IMD per lany de posada en servei de artificial sobre la explanació o el terraplè.la infraestructura. Sobre les estructures la secció de ferm serà la mateixa que en la resta del vial podent ser • Per la estació daforament situada al PK 5: IMD2011 = IMD2007 x (1+0.049)(2.011-2.007) = variable la capa de tot-ú artificial fins a la estructura. 2.886 vehicles/dia que correspon amb un percentatge de pesats de 21,7 % i considerant una distribució equivalent per carril a: IMDp/carril2011 = 2.886 x 0,5 x 0,217 = 313 vehicles pesats/ dia-carril.TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • MILLORA GENERAL. VARIANT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. CARRETERA BV-2249. PK 5+300 AL 8+900. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS - MASQUEFA ANNEX NÚM.10: GEOLOGIA I GEOTÈCNIATÈCNICA I CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, S.L.
  • TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. que en varis llocs, la falta de bons afloraments no permet la visualització dels terrenys infrajacents. En tot cas, es recomana , per aprofundir l’estudi, la realització de sondeigs i/o cales mecàniques. PerANNEX- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA això, algunes de les cartografies i talls geològics, poden ser subjectes a diferents interpretacions.ESTUDI INFORMATIU GEOLÒGIC-GEOTÈCNIC VARIANT DE LA CARRETERA BV-2249 S’han aixecat un total de 24 columnes litològiques que han permès definir les principals unitats de laDEL PK 5+800 AL PK 7+100. TRAM: SANT LLORENÇ D’HORTONS zona. Així mateix, s’han agafat un total de 8 mostres representatives de les principals unitats, per analitzar al laboratori de sòls. Aquest mètode, juntament amb els assaigs de laboratori de les mostres1.- Objectiu agafades “in situ”, ajuda a definir els trets generals de la cartografia d’idoneïtat territorial de la regió. En els annexos, es pot veure el plànol de situació , la representació de les columnes litològiques i deEl present estudi informatiu té con objectiu el reconeixement dels trets geològics i geotècnics la pressa de mostres.generals de les zones on es preveu la traça de la variant BV-2249 al pas per Sant Llorenç d’Hortons. 2.2. Presa de mostres i assaigs de laboratori.2.- Treballs realitzats i mètodes emprats Aquest quadre , resumeix els assaigs que s`han realitzat a les vuit mostres de talús. El número de referència de les mostres és el NO5222 i un índex del 1 al 8, corresponents a representació en campS’ha dut a terme un reconeixement del trams de les variants estudiades mitjançant: de m-1 a m-8, així com les referències a les columnes.• Revisió general dels afloraments geològics que limiten la traces de les variants, per a definir les principals unitats de la zona.• Realització de columnes litològiques en diferents punts de les traces de les variants i en zones laterals , com a base per la definició de la cartografia geològica i idoneïtat territorial.• Presa de mostres de les principals unitats litològiques .• Planificació i realització del conjunt d’assaigs de laboratori per tal de conèixer les característiques intrínseques de cada material (granulometria, límits d’Atterberg, contingut en matèria orgànica, sals solubles, etc…).2.1. Columnes litològiques i mostres de talús.Tenint en compte que la majoria del territori està emprat per terres de cultiu actiu, sobretot vinyes, onés francament difícil poder apreciar els dipòsits del subsòl, s’han buscat els afloraments que més aprop restin de la traça de les variants. Aquets s’han trobat en els punts d’excavació de camins,talussos per infraestructures i sobretot dels abundants torrents de la zona. Es necessari fer esmentEstudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 1 Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 2
  • TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. 3.Marc geogràfic i característiques del subsòl Referència mostra Codi Tipus de material Assaig realitzat 3.1- Geomorfologia i Geologia general de la zona EG9106/m-1 Granulometria, límits, NO5222/1 (PK 0+690) Gres fi a molt fi, color gris humitat, sulfats, densitat La zona estudiada es troba a la comarca del Alt Penedès, en la zona de la Depressió del Vallès- 2l a 3,5 m. EG9106/m-2 Granulometria, límits, Penedès, on els relleus corresponen a petites muntanyes donades per l’erosió de torrents i rieres en NO5222/2 (PK 0+670) Lutita calcària, ocre-gris humitat, densitat, els estrats terciaris i quaternaris. 2m a 3,5 m. expansivitat Lambe EG9106/m-3 Granulometria, límits, La depressió del Vallès-Penedès té una extensió en direcció SO-NE, paral·lela a la costa de la Mar NO5222/3 (PK 1+370) Argila blava plàstica humitat, sulfats, densitat, Mediterrània. Els seus límits naturals són, a orient la Serralada Litoral Catalana, i a ponent la Serralada 2i a 15 m. expansivitat Lambe Prelitoral Catalana. Des del el punt de vista tectònic, constitueix una depressió o fosa tectònica formada EG9106/m-4 en la fase de distensió a que es va veure sotmesa la Serralada Costero Catalana, durant la orogènia (PK 1+370) Granulometria, límits, NO5222/4 Gres groller gris Alpina (Oligocè - Miocè). De forma general, la disposició sedimentària i tectònica té un cabussament 2i a 9,5 m. humitat, densitat cap el Oest i amb unes inclinacions que oscil·len entre els 5 i 15º, encara que localment hi ha variacions. EG9106/m-5 Conglomerat amb matriu (PK 1+840) Granulometria, límits, NO5222/5 sorrenca, parcialment Des del punt de vista litològic es diferencien diferents unitats que pertanyen al Miocè mig i superior: 1b a 1,5 m. sulfats cimentat . Aragonià superior - Vallesià: Conglomerats amb matriu argilosa i/o sorrenca sense cimentar. Ambient EG9106/m-6 sedimentari d’alta energia, tipus fluvio-torrencial. Son els materials predominants a la zona Nord (PK 1+840) Granulometria, límits, . Serraval·lià – Vallesià: format per nivells d’argiles, gresos i en menor proporció conglomerats de NO5222/6 Lutita rosada 1b a 3,5 m. humitat, sulfats, densitat tonalitats rosades i marró clar. Les argiles són de tonalitats marrons i vermelloses i poden presentar intercalacions de lutites i gresos de color gris . Són d’ambient sedimentaria deltaic i perideltaic. Es EG9106/m-7 localitzen de forma generalitzada por tota la zona, a sota de la unitat anterior. (PK 1+720) Gres mig a fi, homogeni. Granulometria, límits, . Serravalìa – Tortonià: Estrats formats per gresos de gra groller amb intercalacions de fines capes de NO5222/7 1c a 2,5 m. Vermellós. humitat, densitat limolites groguenques i sorres argiloses poc consolidades Ambient sedimentari deltaic. Per sota apareixen argiles blaves de plasticitat elevada, més pròpies d’ambient marí restringit. Aquests nivells es EG9106/m-8 Graves amb matriu Granulometria, límits, localitzen a la part SE del TM. NO5222/8 (PK 1+300) argilosa, poc cohesiu. sulfats 1d a 1,5 m. Superficialment s’han format els dipòsits quaternaris al·luvials i col·luvials de peu de muntanya, i s’ha produït la xarxa hidrogràfica actual. També s’han fet moviments de terres i rebliments d’ aportació antròpica.Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 3 Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 4
  • TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.Des del punt de vista geomorfològic , aquesta regió del Penedès , es caracteritza per un relleu suau de Variant 1: PK 1+020petites carenes i valls, sovint amb terrasses donades per el cultiu intensiu de vinyes. Torrents de poc PK 0+670 al PK 0+720recorregut, i que tenen la capçalera al Nord de Sant Llorenç , s’encaixen als estrats terciaris, en una Variant 2: PK 2+720 al PK 2+790trajectòria NW-SE. El tret més representatiu de la zona, és la relativa fondària que atansen aquestos PK 2+600torrents en poc recorregut. Quan s’encaixen en materials competents, com els conglomerats, donen PK 1+610 al PK 1+660profunds espadats verticals, autentiques escletxes. PK 1+420 al PK 1+480 PK 0+920 al PK 1+0403.2. Definició d’unitats geològiques i geotècniques PK 0+660 al PK 0+700 PK 0+ 470 al PK 0+500Per a cada una de les unitats descrites a la cartografia, definirem la següents característiques: PK 0+370 al PK 0+410-Descripció del material-Situació i punts d’aflorament en el traçat de les variants Classificació geotècnica.- No s’han agafat mostres d’aquets material, degut al seu poc-Classificació geotècnica. desenvolupament general. Degut a la poca cohesió i el contingut amb matèria orgànica el podem classificar com un sòl d’idoneïtat territorial moderat en general i exclusió en el cas del sòl vegetalLa variant que es compta com a referent és la nº 2, la més exterior. En quan a la variant 1 només es té superficial amb matèria orgànica.en compte el tram que es separa de la variant 2 en el PK 0+500 fins al final. Talussos: En general serà un terreny a retirar. Ripabilitat: Fàcilment excavable, solament algun punt singular on es desenvolupa la crosta pot donarPer altra part, cal esmentar que s’han dividit els materials en dues grans unitats : alguna dificultat fàcilment salvable en fronts amplisA- Dipòsits actuals i recents del Quaternari, terres de cultiu, terraplens de terres de rebliment i Ús com a material de préstec: No acceptableaportacions antròpiques. Esplanada: CBR inferior a 5 per regla generalB- Dipòsits del Miocè. Terciari superior. Base de fonamentació d’obres de fàbrica: No és acceptable com a capa de fonamentació.QUATERNARI: Unitat A2. Peu de mont quaternari Descripció.- Es tracta de un dipòsit no superior als 3 metres que consta de graves i gravetes ambUnitat A1. Sòl vegetal autòcton i quaternari recent abundant matriu argilosa i/o sorrenca de fracció fina, de color ocre clar. Es disposa sobre el substratDescripció.- Consta d’argiles sorrenques amb alguna grava dispersa i abundant matèria orgànica. En terciari en forma discordant. Por tractar-se de un dipòsit relacionat amb cons al·luvials o col·luvials mésalguns punts es poden trobar nodulacions carbonàtiques tipus calitx, que poden arribar a formar petites o menys recents. Per sobre es desenvolupa un gruix de sòl vegetal de poca importància o be terres decrostes. El gruix d’aquests materials oscil·la entre els 40 cm i el 2 metres aproximadament, a les zones conreu.on el bosc està més desenvolupat. Situació i punts d’aflorament:- Únicament s’ha trobat al zona de començament a la variant 1. Es visibleSituació i punts d’aflorament.- Es troba directament sobre el substrat terciari on les variants creuen amb en els talussos terrassats dels camps de vinyes i en el camí que porta cap el càmping.torrents que tenen associats petits boscos de ribera i també en boscos antics més desenvolupats com Variant 1: PK 1+290 al PK 1+640al inici de la variant 3 o al final de la variant 1,2 i 3, a l’entorn de Can Font.Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 5 Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 6
  • TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.Classificació geotècnica.- Mostra assajada m-8. Es classifica com un sòl GC (USCS) i A-2-6 amb índex Ús com a material de préstec: Segons el PG3 es classifica com a sòls “adequats” (tipus 1).de grup de 0 a 2 (HRB). Es tracta d’un sòl granular argilós amb límit líquid de 33 i índex de plasticitat Base de fonamentació d’obres de fàbrica: No és acceptable com a capa de fonamentació.de l’ordre de 11. El assaig en contingut en sulfats dona negatiu (no agressiu al formigó). Paràmetres per a les empentes de les terres: A determinar en cada cas.Classificació d’idoneïtat territorial entre lleu i recepció.Talussos: pot acceptar talussos del tipus 1H:1V a 1H:1,5V per a alçades superiors a 3 m i talussos fins TERCIARI:a 1H:2V per a altures entre 1 i 3 m.Ripabilitat: Excavable amb ripadores habituals Unitat B1. ConglomeratsÚs com a material de préstec: Segons el PG3 es classifica com a sòl “adequat” (tipus 1). Descripció.- Consta de cossos mètrics de graves i gravetes amb matriu sorrenca , amb alguns nivellsBase de fonamentació d’obres de fàbrica: Tot i requerir de l’estudi singular per a cada cas, es pot dir ben cimentats. Solen tenir la base erosiva , sobre limolites o lutites. Els còdols són poligènics , encaraque fàcilment pugui acceptar tensions de treball entre 1 kg/cm² i 2 kg/cm². que predominen els calcàris, bastant arrodonits, amb freqüents imbricacions entre ells. El diàmetre migParàmetres per a les empentes de les terres: dels còdols pot estar sobre els 3-4 cm i també n’hi han de 30-40 cm. Sovint s’alternen amb barretes de Densitat: 2,05 a 2,15 t/m3 microconglomerats o gresos , de simetria lenticular. Si bé els conglomerats comencen de forma Cohesió: 0,08 a 0,15 kg/cm² alternant amb lutites, a la part alta de la sèrie formen cossos massius de més de 20 metres, que es Angle de fregament intern: 28º a 33º reflecteixen en els espadats verticals dels torrents, com per exemple el de Can Ferreguet. Situació i punts d’afloraments.- Presents a la part Nord del territori, en principi els conglomerats massiusUnitat A3. Terraplens, terres de cultiu, aportacions antròpiques. els trobem a top de la sèrie.Aqueta unitat engloba tots els terrenys que no tenen un origen autòcton. Destaca sobretot, les terres de Afloren a :cultiu, amb moviments entre una camp de vinyes i un altra per aconseguir més horitzontalitat. Aquí les Variant 1: PK 1+710 al PK 1+720terres remogudes poden tenir entre 50 cm. i 5 metres, amb més gruix en les zones limítrofes entre un Variant 2: PK 3+160 al PK 3+170camp i un altra. També existeixen terraplens com en la variant 2 PK 2+160 a 2+360, on s’aprecia per el PK 2+870 al PK 2+900poc desenvolupament vegetal, que es relativament recent. Finalment, a l’entorn de Can Pujades hi ha PK 2+730 al PK 2+800una zona d’abocament i de préstec, segons el cas, de material foràni. L’acumulació en aquesta zona PK 2+580 al PK 2+610pot ser superior als 6 metres. Es un material sense cohesió i llògicament barrejat, entre graves , bolos i PK 2+160 al PK 2+410 a sota dels replens de Can Pujadesargiles de diferents orígens. PK 1+300 al PK 1+250Situació i punts d’aflorament .- Donat que les variants passen per la major part del territori ocupat perterres de cultiu, aquest materials són pràcticament omnipresents. A destacar el important gruix que Classificació geotècnica.- Mostres assajades m-5 (conglomerat) i m-7 (gres).poden assolir al PK 2+ 220 al PK 2+ 320, zona de Can Pujades. Es tracta d’un sòl que degenera a Graves amb matriu tipus SM (USCS) i A-1-a amb índex de grup 0Classificació geotècnica .- No s’han recollit mostres d’aquests dipòsits. En el cas de les terres de cultiu, (HRB). Te baixa proporció de fins, de l’ordre d’ un 13%, sense plasticitat. Es poden trobar nivells quetindran natura similar a la del substrat, llògicament més alterades i amb matèria orgànica. En el cas es classifiquin com a GC, GM, GP-GM, GW-GM,dels terraplens, les característiques dependran dels llocs de procedència. Per això classifiquem aquests En quant al gres , es classifica com a SM (USCS) i A-4 amb índex de grup 1 a 2, 45% de fins sensematerial en general, com d’idoneïtat territorial moderada. plasticitat. Humitat molt baixa (3,7%) i densitat entre 2,00 i 2,20 g/cm3.Talussos: A determinar en cada cas El assaigs en contingut en sulfats donen negatiu (no agressiu al formigó).Ripabilitat: Excavable amb ripadores habituals Classificació d’idoneïtat territorial de recepció.Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 7 Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 8
  • TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.Talussos: pot acceptar talussos del tipus 1H:3V i superiors, però requereix d’un estudi estructural del Classificació geotècnica.- Mostra assajada m-6. Es classifica com a una roca tova que degenera a unrocam per acabar da definir-lo segons zona d’actuació concreta. sòl tipus CL/CL-ML (USCS) i tipus A-4, amb índex de grup de 3 a 7 (HRB). Plasticitat baixa, Ip de 9,5 iRipabilitat: Excavable amb ripadores habituals potents i en algunes zones pot requerir de martell Wl de 26. Densitat seca entre 1,80 i 2,00 g/cm3. El assaigs en contingut en sulfats donen negatiu (nopneumàtic (nivells més cimentats i en profunditat). En cas d’excavacions profundes de poca superfície agressiu al formigó). Es tracta d’una roca amb tendència evolutiva a un sòl llim-argilós de baixas’haurà de preveure mètodes d’excavació en roca. plasticitat.Ús com a material de préstec: Segons el PG3 es classifica com a sòls “adequats” (tipus 1). Classificació d’idoneïtat territorial moderada-lleu.Base de fonamentació d’obres de fàbrica: Tot i requerir de l’estudi singular per a cada cas, es pot dir Talussos: pot acceptar talussos del tipus 1H:3V i superiors, però requereix d’un estudi estructural delque fàcilment pugui acceptar tensions de treball entre 3 kg/cm² i 5 kg/cm². rocam per acabar da definir-lo segons zona d’actuació concreta.Paràmetres per a les empentes de les terres: Ripabilitat: Excavable amb ripadores habituals potents i en algunes zones pot requerir de martell 3 Densitat: 2,20 a 2,30 t/m pneumàtic (nivells més cimentats i en profunditat). En cas d’excavacions profundes de poca superfície Cohesió: > 0,50 kg/cm² (segons grau d’alteració superficial pot baixar a valors quasi nuls s’haurà de preveure mètodes d’excavació en roca. mentre que en zones cimentades pot ser superior a 1 kg/cm²) Ús com a material de préstec: Segons el PG3 es classifica com a sòl “adequat” (tipus 1). Angle de fregament intern: 33º a 35º Base de fonamentació d’obres de fàbrica: Tot i requerir de l’estudi singular per a cada cas, es pot dir que fàcilment pugui acceptar tensions de treball entre 2 kg/cm² i 4 kg/cm².Unitat B2- Lutites Paràmetres per a les empentes de les terres:Descripció.- Argilites i limolites , que es presenten a sobre dels sediments marins de la sèrie inferior i Densitat: 2,10 a 2,20 t/m3que sovint presenten alternança amb els conglomerats. Son de color rosat clar , a excepció del Cohesió: 0,25 a > 1 kg/cm²començament de la variant 1, on tenen un color més grisós, atribuïbles a un ambient deposicional més Angle de fregament intern: 25º a 27ºreductor. Son cossos mètrics de geometria tabular amb aspecte setinat, presenten la base plana i elsostre erosiu. Unitat B3.- Gresos grisos i limolites groguesSituació i punts d’aflorament .-Afloren amb profusió en especial a la part central del territori. Descripció.- Per sota de les unitats de transició rogenques, trobem barres de gresos de gra groller deVariant 1: PK 1+720 al PK 1+893 zona de lutites grises. color gris que de vegades , alternen amb nivells de limolites de color groc d’aspecte massiu.. Són PK 1+620 al PK 1+710 presents al Sud de les variants i al fons de la majoria de torrents, Es tracta de barres de l’ordre de 5 PK 0+740 al PK 1+240 metres de gresos grollers, compactes, que donen relleus diferencials i que de vegades es troben enVariant 2: PK 3+170 al PK 3+415 discordança angular per sota de les lutites rosades. PK 2+900 al PK 3+160 Situació i punts d’aflorament : PK 2+800 al PK 2+870 Variant 1 : PK 1+200 al PK 1+520 PK 2+610 al PK 2+730 Variant 2: PK 2+680 al PK 3+030 PK 2+410 al PK 2+580 Classificació geotècnica.- Mostres assajades m-1 (limolita ocre) i m-4 (gres groller). PK 1+300 al PK 2+160 Ambdues mostres es classifiquen com a SM (USCS) i A-2-4 amb índex de grup 0 (HRB). Humitat PK 0+760 al PK 1+250 moderada de 7 a 8 % i densitat humida de l’ordre de 2,25 g/cm3.. No tenen plasticitat. El assaigs en PK 0+000 al PK 0+410 contingut en sulfats donen negatiu (no agressiu al formigó) Classificació d’idoneïtat territorial recepció.Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 9 Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 10
  • TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.Talussos: pot acceptar talussos del tipus 1H:3V i superiors, però requereix d’un estudi estructural delrocam per acabar da definir-lo segons zona d’actuació concreta. Talussos: pot acceptar talussos del tipus 1H:1V però caldrà fer un estudi acurat en el cas de ferRipabilitat: Excavable amb ripadores habituals potents i en algunes zones pot requerir de martell talussos d’altura important.pneumàtic (nivells més cimentats i en profunditat). En cas d’excavacions profundes de poca superfície Ripabilitat: Excavable amb ripadores habituals, tot i que poden trobar-se nivells de calcarenitess’haurà de preveure mètodes d’excavació en roca. intercalades que es classifiquen com a roca dura. En cas d’excavacions profundes de poca superfícieÚs com a material de préstec: Segons el PG3 es classifica com a sòl “adequat” (tipus 1). s’haurà de preveure mètodes d’excavació en roca.Base de fonamentació d’obres de fàbrica: Tot i requerir de l’estudi singular per a cada cas, es pot dir Ús com a material de préstec: Segons el PG3 es classifica com a sòl “marginal” (tipus IN).que fàcilment pugui acceptar tensions de treball entre 2 kg/cm² i 4 kg/cm². Les argiles blavoses són terres expansives.Paràmetres per a les empentes de les terres: Base de fonamentació d’obres de fàbrica: Tot i requerir de l’estudi singular per a cada cas i revisar les 3 Densitat: 2,15 a 2,25 t/m tensions d’inflament i zona activa, els fonaments tindrien que encastar-se dins de la zona més sana Cohesió: 0,25 a > 1 kg/cm² (sota la zona activa) i es pot dir que fàcilment pugui acceptar tensions de treball entre 3 kg/cm² i 5 Angle de fregament intern: 28º a 33º kg/cm². Paràmetres per a les empentes de les terres:Unitat B4.- Argiles carbonatades blavoses (calcàries). Densitat: 2,00 a 2,15 t/m3Descripció.- Son els darrers dipòsits de la sèrie marina que es troben a la zona. Consta d’argiles Cohesió: 0,30 a > 0,50 kg/cm²sorrenques de color gris-blavós ben estratificades que acaben en argiles humides i plàstiques de color Angle de fregament intern: 20º a 25ºblau. Afloren al fons dels torrents a la part Sud, a sota de la unitat anterior.Situació i punts d’aflorament : Afloren de forma marginal a favor de l’excavació dels torrents Can Torresi de Sant Just, al Sud del territori. 4.-Hidrologia superficial i subterràniaVariant 2: Al PK 2+770 i al PK 2+960Classificació geotècnica : Mostres assajades m-2 (argila sorrenca gris) i m-3 (argila blava). El territori es travessat per nombrosos torrents, clarament erosius a expenses del Miocè. Són de pocArgila sorrenca, es classifica com un sòl tipus SC (USCS) i A-6 amb índex de grup 2( HRB). Humitat recorregut, per que tenen la capçalera al Nord del terme municipal. Els més importants a prop o bé quenotable 11,4 %, i densitat humida de l’ordre del 2,20 g/cm3. . L’índex de plasticitat es moderat 13,3 i el passen per les variants, son els de Cal Ferreguet, de Sant Just, de Cal Muç i De Cal Torres. Tenen unaWl del 34 . L’assaig d’expansivitat Lambe dona un canvi potencial de volum de 2,94, classificat com a direcció general de NO a SE, , en part paral·lel a la variant 2. Peculiarment , es caracteritzen per queMarginal. son de poca amplada i notable fondària. Solen atansar amb facilitat més de 50 metres de fondària enArgila blava.- Es classifica com un sòl tipus CH/CL (USCS) i A-7-6 amb índex de grup 17 (HRB). poc més de cinc-cents metres de curs, ja a prop de la capçalera. En alguns punts, quan s’excaven enHumitat alta , del 27% i densitat humida del 2,21 g/cm3.. Índex de plasticitat elevat del 26, 4 i WL del materials ben cimentats, com els conglomerats, els marges són pràcticament verticals. Exemple: el50,6. L’assaig d’ expansivitat dóna un resultat de MARGINAL, amb un canvi potencial de volum del Torrent de cal Ferreguet a Can Pujades. Durant el treball de camp, no es va observar que portessin1,40. En zones propers es coneixen nivells d’argiles blaves que arriben a classificar-se com a aigua, a no ser de les poques fonts que desaigüen o bé de desaigües d’origen antròpic. En tot cas,“CRITIC” amb tensions d’inflament que poden arribar als 3 kg/cm². únicament es podia trobar alguna bassa, al fons dels torrents. Cap el Sud , aquestes torrents s’uneixenEls assaigs de contingut en sulfats donen resultat negatiu (no agressiu al formigó). en rieres tributàries del riu Anoia.Es tracta de materials poc representatius a la zona, per la seva poca presència, malgrat s’han de Essent tot el territori predominantment lutític en fondària i per tant poc permeable, es d’esperar la faltaclassificar con d’idoneïtat territorial moderada a exclusió en el cas de les argiles blaves. d’aqüífers importants. Les poques surgències que hi ha es desenvolupen a favor dels conglomerats ,Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 11 Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 12
  • TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.com la font de Cal Ferraguet, a prop del càmping i que desaigua al torrent dels mateix nom. Es coneix 5.2. Variant nº 2:també surgències al Torrent Fondo, fora de les variants, també en conglomerats. Prop de la zonaesportiva de San Llorenç existeix també una surgència a una dotzena de metres de fondària, que De PK 0+000 a PK 0+300: traça que segueix la topografia actual sobre els terrenys quaternaris ambdesaigua al torrent de Sant Just, aquesta a favor dels gresos grollers marins. Fora d’aquests exemples dues zones de terraplenat, la major en la zona Can Font.no s`han vist altres fonts, si més no, importants. En tot cas, els únics materials amb certa porositat que De PK 0+300 a PK 0+610: Terraplenat sobre unitat terciària B2-B3.poguessin retenir aigua, son les unitats B1, conglomerats i en menys proporció, B3, gresos marins De PK 0+610 a PK 0+700: Obra de fàbrica sobre torrent Sant Just. Factible el fonament directe en lesgrollers. unitats terciàries (B2 i B3). A partir d’aquest punt hi ha la inserció amb la variant nº 1. De PK 0+700 a PK 0+930: Excavació de fins a 6 m en coberta quaternària en general de poc gruix i deDonat el contrast de permeabilitat entre els terrenys quaternaris i el sòcol terciari, també es podrien la unitat terciària B2 i B3.donar algunes petites surgències intermitents o bossades d’aigua en la zona de camps de correu a peu De PK 0+930 a PK 1+020: Obra de fàbrica en el Torrent Cal Ferreguetde torrents, a favor d’aquest contacte estructural. De les diferents variants proposades, la que es podria De PK 1+020 a PK 1+300: La traça segueix aproximadament la mateixa topografia, sobre nivellstrobar amb zones d’acumulació d’aigua subterrània correspon a la nº 1. quaternaris de poc gruix disposats sobre la unitat terciària B2. De PK 1+300 a PK 1+820: Excavació en terrenys terciaris de la unitat B2 de fins a 5 m. De PK 1+820 a 2+250: Excavació fins a 2 m de petits nivells quaternaris i unitat terciària B2 fins a la5.-Traçat geològic de les variants meitat i terraplenat de fins a 2 m en la següent meitat. De PK 2+250 a PK 2+560: Terraplenat sobre estrats terciaris de les unitats B-2 i B-1, però a la zona de5.1. Variant nº 1: Can Pujades hi ha un important gruix de terres sobreposades (rebliment antròpic). De PK 2+560 a PK 2+780: Excavació dins de les unitats terciàries B1.De PK 0+000 a PK 0+250 : traça que segueix la topografia actual sobre els terrenys quaternaris amb De PK 2+780 a PK 3+100: Terraplenat sobre unitat terciària B2 i B-1.dues zones de terraplenat, la major en la zona Can Font, on hi ha terres de rebliment i remogudes pels De PK 3+100 a PK 3+415 (final): Excavació en terrenys terciaris (unitats B1 conglomerats i B2) encamps de conreu. alçades que arriben a 12 m en la part central.De PK 0+250 a PK 0+540: Excavació en unitat terciària B2. Inserció amb la variant 2.De PK 0+540 a PK 0+670: Lleu excavació que situa la base en unitat terciària B3 (gresos i limolitesgroguenques). 6.-Conclusions i recomanacionsDe PK 0+670 a PK 0+720: Obra de fàbrica sobre torrent Sant Just. Factible el fonament directe en lesunitats terciàries (B2 i B3). En base als treballs realitzats i a l’objectiu informatiu de l’estudi es pot dir:De PK 0+720 a PK 1+300: Excavació fins a 5 m en unitat terciària B2. Inserció amb la variant 2.De PK 1+ 300 a PK 1+600: Excavació de coberta quaternària amb base sobre unitat terciària B2. • La traça de les 2 variants té el recorregut geològic similar: Discorren per terrenys de rocamDe PK 1+600 a PK 1+740: Terraplenat sobre unitat terciària B2. miocènic format per alternança d’estrats de conglomerats, gresos i lutites de fàcies continental iDel PK 1+740 a PK 1+893 (final) : Excavació de la coberta quaternària i fins a 2 m d’estrats miocènics s’ajunten totes en el mateix punt, justament on hi ha el sòcol de lutites blavoses i gresos de fàciesde la unitat B2 (lutites i limolites amb nivells de gresos i conglomerats). marina.Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 13 Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 14
  • TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. • La variant nº 1 té la traça pel sector on hi ha més facilitat que es pugui trobar bossades i acumulacions d’aigua en èpoques plujoses que baixin amb gradient hidràulic cap al Torrent de Sant Just, a favor del contacte entre els materials quaternaris i el sostre terciari. • La traça de la variant nº 2 te la traça per un sector amb important abocament de terres (PK2+160 a PK 2+270 ) que correspon a la zona de Can Pujades.Des del punt de vista geològic i geotècnic, la traça més adient i menys costosa de dur a terme correspona la nº 1, però s’hauria de fer una investigació hidrogeològica, especialment d’hidrologia superficial.S’ha de tenir en compte que el present estudi és informatiu i l’objectiu que té és el de poder determinarproblemàtiques importants que des del punt de vista geològic i geotècnic, facin descartar una o altrepossibilitat. En aquest sentit val a dir que no hi impediment en fer qualsevol de les dues opcions. Unavegada decidida la opció, caldrà fer l’estudi de projecte que requerirà de la realització d’una sèrie desondeigs, mostreigs i assaigs addicionals als treballs fets actualment, amb l’objecte de comprovar icompletar les dades actuals, especialment en les zones de talussos importants, obres de fàbrica,terraplenats (tant pel seu fonament com pel material de préstec) i zones d’amuntegament de terresd’aportació antròpica o remogudes (replens).Signat: Josep Maria Tella Ros(Col·legiat ICOG nº 4442) Martorell, a 16 de Novembre de 2006Estudi geològic informatiu EG9106 Variants Sant Llorenç d’Hortons Pàg. 15
  • TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/1 Pàgina 1 de 3 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/1 Pàgina 2 de 3 Segons Norma UNE 66803/89 Segons Norma UNE 66803/89Dades del peticionari: T.C.C. S.L. ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT UNE 103101/95 C/ Industria nº 1 (SANT SADURNÍ DANOIA 08770) Data de lassaig: 23-10-06 Tef: 938183482 NIF: B-60348877Identificació de la m ostra donada pel peticionari: EG9106/ m-1 Tamís UNE Retingut Retingut St. Llorenç dHortons Designació i obertura tamís parcial tamis total Passa en mostra total Humitat higroscòpicaReferència donada pel peticionari: (mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mmAltres referències de la m ostra: Mostra de talús 100 0 0 931,0 100,0 Refer. tara TP45Data de recepció: 19/10/2006 Origen: Agafada en obra 80 0 0 931,0 100,0 t+S+A 57,13 gTipus de m ostra: Representativa 63 0 0 931,0 100,0 t+S 56,85 g 50 0 0 931,0 100,0 t 13,89 gReferència donada pel tractam ent en el nostre laboratori: NO5222/1 40 0 0 931,0 100,0 Humitat higroscòpica 0,65 %Descripció de la m ostra: Gres de gra molt fi, amb abundants miques. Color gris marronós amb algun punt 25 0 0 931,0 100,0 Factor de correcció: f 0,9935 negre molt dispers i amb restes darrels disperses. 20 0 0 931,0 100,0 12,5 18,45 18,45 912,5 98,0Treballs sol·licitats i realitzats: 10 20,75 20,75 891,8 95,8 Factor de correcció f1 = 1,0000 6,3 54,30 54,30 837,5 90,0 Factor de correcció f2 = 10,2728 X Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95 5 29,54 29,54 807,9 86,8 2 115,86 115,86 692,1 74,3 X Determinació de la humitat segons UNE 103300/93 1,25 1,13 11,61 680,5 73,1 X Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93 0,4 2,96 30,41 650,1 69,8 0,16 14,71 151,11 499,0 53,6 X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95 0,08 19,09 196,11 302,9 32,5 X Determinació de la densitat dun sòl segons UNE103301/94 GRÀFIC GRANULOMÈTRICResultats dels assaigs: Llevat de sulfats, la resta queden reflectits en els fulls següents de linforme. Mida de les partícules en mm ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES DUN SÒL UNE 103201/96 100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 100 Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95 10 1 Data dassaig:23-10-06 pH de la suspensió: 6,6 Resultat: NEGATIU 100 100,0 98,0 95,8 RESULTATS 90 90,0 Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05 86,8 Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,04 80 74,3 73,1 70 69,8 Equivalències del resultat respecte de la mostra total: % que passa Expressat en SO42-: < 0,04 % 60 Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,10 % 53,6 2- 50 Expressat en mg SO4 per kg sòl sec: < 446 40 32,5 30OBSERVACIONS: 20 10 0Data demissió de linforme: 25/10/2006Signatari 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08 Tamís UNE Classificació del sòl: USCS (Casagrande): SM HRB: A-2-4 (0)Josep Maria Tella Ros Rafael de Amos EspinosaDirector del Laboratori Cap del Laboratori Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 3. Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 3. La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions dassaig demanada. segons la norma relacionada o condicions dassaig demanada.
  • TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/1 Pàgina 3 de 3 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/2 Pàgina 1 de 4 Segons Norma UNE 66803/89 Segons Norma UNE 66803/89ASSAIGS DE PLASTICITAT: LÍMITS DATTERBERGLIMIT LÍQUID UNE 103103/94 LIMIT PLÀSTIC UNE 103104/94 Dades del peticionari: T.C.C. S.L.Data de realització de lassaig: 23-10-06 Resultat: NO PLASTIC C/ Industria nº 1 (SANT SADURNÍ DANOIA 08770) Tef: 938183482 NIF: B-60348877 Identificació de la m ostra donada pel peticionari: EG9106/ m-2ASSAIG DHUMITAT UNE 103300/93 Referència donada pel peticionari: St. Llorenç dHortonsData de realització de lassaig: 23-10-06 Altres referències de la m ostra: Mostra de talúsT+S+A (m-2) 126,47 g Resultat: humitat (w) = 7,3 % Data de recepció: 19/10/2006 Origen: Agafada en obraT+S (m-3) 119,34 g Tipus de m ostra: RepresentativaT (m-1) 22,11 g Referència donada pel tractam ent en el nostre laboratori: NO5222/2 Descripció de la m ostra: Lutita marró crema i ocre amb alguna petita bossada darena fina a mitjana de color blau grisós. Amb alguna arrel dispersa. Treballs sol·licitats i realitzats:ASSAIG DE DENSITAT DEL SÒL UNE 103301/94Data de realització de lassaig: 23-10-06 X Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95Massa humida (m1) en g 172,82Massa parafinada (m2) en g 180,81 X Determinació de la humitat segons UNE 103300/93Massa submergida (m-4) en g 94,52 X Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93Massa parafina (m-3) en g 7,99 X Determinació de la densitat dun sòl segons UNE103301/94 3Densitat de la parafina 0,835 g/cmVolum parafina V1 en cm3 9,57 X Assaig dexpansivitat en laparell Lambe segons UNE 103600/96Volum de la mostra V2 en cm3 76,72 Resultats dels assaigs: Queden reflectits en els fulls següents de linforme.RESULTATSDensitat humida del sòl (g/cm3): 2,25Densitat seca del sòl (g/cm3): 2,10 OBSERVACIONS: Data demissió de linforme: 25/10/2006 Signatari Josep Maria Tella Ros Rafael de Amos Espinosa Director del Laboratori Cap del LaboratoriAquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 3. Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 4.La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratorisegons la norma relacionada o condicions dassaig demanada. segons la norma relacionada o condicions dassaig demanada.
  • TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/2 Pàgina 2 de 4 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/2 Pàgina 3 de 4 Segons Norma UNE 66803/89 Segons Norma UNE 66803/89 ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT UNE 103101/95 ASSAIGS DE PLASTICITAT: LÍMITS DATTERBERG Data de lassaig: 23-10-06 LIMIT LÍQUID UNE 103103/94 LIMIT PLÀSTIC UNE 103104/94 Tamís UNE Retingut Retingut Data de realització de lassaig: 23-10-06 Designació i obertura tamís parcial tamis total Passa en mostra total Humitat higroscòpica LIMIT LÍQUID Nº de cops 31 20 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 20,03 19,43 (mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm T+S+A (g) 31,57 31,28 T+S (g) 18,20 17,69 100 0 0 1343,5 100,0 Refer. tara P47 T+S (g) 28,18 27,79 T (g) 9,40 9,33 80 0 0 1343,5 100,0 t+S+A 88,07 g T (g) 18,00 17,86 Sòl (g) 8,80 8,36 63 0 0 1343,5 100,0 t+S 87,59 g Sòl (g) 10,18 9,93 Aigua (g) 1,83 1,74 50 0 0 1343,5 100,0 t 22,09 g Aigua (g) 3,39 3,49 Humitat (%) 20,8 20,8 40 103 103 1240,4 92,3 Humitat higroscòpica 0,73 % Humitat (%) 33,3 35,1 25 33 33 1206,9 89,8 Factor de correcció: f 0,9927 20 0 0 1206,9 89,8 Límit líquid: 34,1 Límit plàstic: 20,8 Índex de plasticitat: 13,3 12,5 10,52 10,52 1196,4 89,1 10 23,68 23,68 1172,7 87,3 Factor de correcció f1 = 1,0000 % dhumitat 10 100 6,3 42,83 42,83 1129,9 84,1 Factor de correcció f2 = 10,4444 20 30 40 50 60 70 80 90 10 5 26,82 26,82 1103,1 82,1 2 124,11 124,11 979,0 72,9 1,25 4,22 44,08 934,9 69,6 Nº de cops 0,4 9,24 96,51 838,4 62,4 0,16 9,80 102,36 736,0 54,8 0,08 12,47 130,24 605,8 45,1 20 GRÀFIC GRANULOMÈTRIC 30 40 Mida de les partícules en mm 100,00 70 10,00 CL 1,00 0,10 0,01 CH 100 A-7-6 Índex de plasticitat 10 1 60 A-6 100 100,0 Classificació Casagrande 50 92,3 90 89,89,8 8 89,1 40 Classificació H.R.B. 87,3 84,1 30 82,1 MH/OH 80 100 A-7-5 mostra 20 72,9 70 69,6 10 62,4 CL-ML % que passa A-4 A-5 60 0 54,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 50 ML/OL Límit líquid 45,1 Classificació del sòl: USCS (Casagrande): SC HRB: A-6 (2) 40 30 20 10 0 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08 Tamís UNEClassificació del sòl: USCS (Casagrande): SC HRB: A-6 (2)Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 4. Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 4.La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratorisegons la norma relacionada o condicions dassaig demanada. segons la norma relacionada o condicions dassaig demanada.
  • TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/2 Pàgina 4 de 4 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/3 Pàgina 1 de 4 Segons Norma UNE 66803/89 Segons Norma UNE 66803/89ASSAIG DHUMITAT UNE 103300/93 Dades del peticionari: T.C.C. S.L.Data de realització de lassaig: 23-10-06 C/ Industria nº 1 (SANT SADURNÍ DANOIA 08770) Tef: 938183482 NIF: B-60348877T+S+A (m-2) 109,33 g Resultat: humitat (w) = 11,4 %T+S (m-3) 100,42 g Identificació de la m ostra donada pel peticionari: EG9106/ m-3T (m-1) 22,12 g Referència donada pel peticionari: St. Llorenç dHortons Altres referències de la m ostra: Mostra de talús Data de recepció: 19/10/2006 Origen: Agafada en obraASSAIG DE DENSITAT DEL SÒL UNE 103301/94 Tipus de m ostra: RepresentativaData de realització de lassaig: 23-10-06 Referència donada pel tractam ent en el nostre laboratori: NO5222/3Massa humida (m1) en g 139,95 Lutita gris amb algun punt negre molt dispers. Descripció de la m ostra:Massa parafinada (m2) en g 145Massa submergida (m-4) en g 75,76Massa parafina (m-3) en g 5,05 Treballs sol·licitats i realitzats: 3Densitat de la parafina 0,835 g/cmVolum parafina V1 en cm3 6,05 X Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95Volum de la mostra V2 en cm3 63,19 X Determinació de la humitat segons UNE 103300/93 X Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93RESULTATSDensitat humida del sòl (g/cm3): 2,21 X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95Densitat seca del sòl (g/cm3): 1,99 X Determinació de la densitat dun sòl segons UNE103301/94 X Assaig dexpansivitat en laparell Lambe segons UNE 103600/96ASSAIG DEXPANSIVITAT DUN SÒL EN LAPARELL LAMBE UNE 103600/96 Resultats dels assaigs: Llevat de sulfats, la resta queden reflectits en els fulls següents de linforme. Data de lassaig: 23/10/2006Condicions de lassaig: Humitat Compactació Sec (w 50) 3 capes/ 7 cops per capa ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES DUN SÒL UNE 103201/96Constant de lanell dinamomètric (N/div): 10,41 (Data de calibratge): 03/11/2005 Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95 Data dassaig: 23-10-06 pH de la suspensió: 6,8 Resultat: NEGATIU Condicions dhumitat: Corba per a condicions de sòl Sec o Humit 0,4 RESULTATS Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05 Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,04 Equivalències del resultat respecte de la mostra total: 0,3 Expressat en SO42-: < 0,05 % Índex dinflament (MPa) Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,11 % 2- Expressat en mg SO4 per kg sòl sec: < 526 0,2 OBSERVACIONS: 0,122 0,1 Data demissió de linforme: 25/10/2006 Signatari 0 2,938 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO CRITIC MARGINAL CRITIC MOLT CRITIC Canvi de Volum Potencial Josep Maria Tella Ros Rafael de Amos EspinosaRESULTATS: Índex dinflament (MPa) 0,12 Director del Laboratori Cap del Laboratori Cànvi potencial de volum 2,94 MARGINALAquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 4. Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 4.La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratorisegons la norma relacionada o condicions dassaig demanada. segons la norma relacionada o condicions dassaig demanada.
  • TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/3 Pàgina 2 de 4 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/3 Pàgina 3 de 4 Segons Norma UNE 66803/89 Segons Norma UNE 66803/89 ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT UNE 103101/95 ASSAIGS DE PLASTICITAT: LÍMITS DATTERBERG LIMIT LÍQUID UNE 103103/94 LIMIT PLÀSTIC UNE 103104/94 Data de lassaig: 23-10-06 Data de realització de lassaig: 24-10-06 LIMIT LÍQUID Nº de cops 35 16 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 23,20 24,30 Tamís UNE Retingut Retingut T+S+A (g) 27,42 29,36 T+S (g) 22,14 23,05 Designació i obertura tamís parcial tamis total Passa en mostra total Humitat higroscòpica (mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm T+S (g) 24,34 25,37 T (g) 17,71 17,96 100 0 0 434,4 100,0 Refer. tara TP52 T (g) 17,92 18,00 Sòl (g) 4,43 5,09 80 0 0 434,4 100,0 t+S+A 58,74 g Sòl (g) 6,42 7,37 Aigua (g) 1,06 1,25 63 0 0 434,4 100,0 t+S 58,29 g Aigua (g) 3,08 3,99 Humitat (%) 23,9 24,6 50 0 0 434,4 100,0 t 13,88 g Humitat (%) 48,0 54,1 40 0 0 434,4 100,0 Humitat higroscòpica 1,01 % 25 0 0 434,4 100,0 Factor de correcció: f 0,9900 Límit líquid: 50,6 Límit plàstic: 24,2 Índex de plasticitat: 26,4 20 0 0 434,4 100,0 12,5 0,00 0,00 434,4 100,0 % dhumitat 10 100 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0,00 0,00 434,4 100,0 Factor de correcció f1 = 1,0000 10 6,3 3,22 3,22 431,2 99,3 Factor de correcció f2 = 5,8358 5 2,64 2,64 428,5 98,7 2 48,17 48,17 380,4 87,6 Nº de cops 1,25 0,03 0,18 380,2 87,5 0,4 0,39 2,28 377,9 87,0 20 0,16 2,77 16,17 361,8 83,3 0,08 2,75 16,05 345,7 79,6 30 GRÀFIC GRANULOMÈTRIC 40 Mida de les partícules en mm 70 CL CH A-7-6 Índex de plasticitat 100,00 60 A-6 10,00 1,00 0,10 0,01 100 Classificació Casagrande 10 50 1 100 100,0 99,3 8,7 9 40 Classificació H.R.B. 90 30 MH/OH 87,6 87,5 87,0 83,3 100 A-7-5 mostra 20 80 79,6 10 70 CL-ML A-4 A-5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % que passa 60 ML/OL Límit líquid 50 Classificació del sòl: USCS (Casagrande): CH/CL HRB: A-7-6 (17) 40 ASSAIG DHUMITAT UNE 103300/93 30 Data de realització de lassaig: 23-10-06 20 T+S+A (m-2) 108,13 g Resultat: humitat (w) = 26,7 % 10 T+S (m-3) 89,97 g 0 T (m-1) 22,03 g 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08 Tamís UNEClassificació del sòl: USCS (Casagrande): CH/CL HRB: A-7-6 (17)Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 4. Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l1 al 4.La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. La reproducció daquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratorisegons la norma relacionada o condicions dassaig demanada. segons la norma relacionada o condicions dassaig demanada.
  • TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 C/ Gomis, nº 33 – local 7E 08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/3 Pàgina 4 de 4 INFORME DASSAIG Identificació de l’informe: NO5222/4 Pàgina 1 de 3 Segons Norma UNE 66803/89 Segons Norma UNE 66803/89ASSAIG DE DENSITAT DEL SÒL UNE 103301/94Data de realització de lassaig: 23-10-06 Dades del peticionari: T.C.C. S.L.Massa humida (m1) en g 244,04 C/ Industria nº 1 (SANT SADURNÍ DANOIA 08770)Massa parafinada (m2) en g 253,09 Tef: 938183482 NIF: B-60348877Massa submergida (m-4) en g 131,76Massa parafina (m-3) en g 9,05 Identificació de la m ostra donada pel peticionari: EG9106/ m-4 3Densitat de la parafina 0,835 g/cm Referència donada pel peticionari: St. Llorenç dHortonsVolum parafina V1 en cm3 10,84 Altres referències de la m ostra: Mostra de talúsVolum de la mostra V2 en cm3 110,49 Data de recepció: 19/10/2006 Origen: Agafada en obraRESULTATS Tipus de m ostra: RepresentativaDensitat humida del sòl (g/cm3): 2,21 Referència donada pel tractam ent en el nostre laboratori: NO5222/4Densitat seca del sòl (g/cm3): 1,74 Descripció de la m ostra: Gres de gra fi de color marró beige. Treballs sol·licitats i realitzats:ASSAIG DEXPANSIVITAT DUN SÒL EN LAPARELL LAMBE UNE 103600/96 X Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95 Data de lassaig: 23/10/2006 X Determinació de la humitat segons UNE 103300/93Condicions de lassaig: