Kaupholl 2010

727 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaupholl 2010

 1. 1. © Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved./ KAUPHÖLLIN / 2 DESEMBER 2010 2.
 2. 2. NASDAQ OMX ICELANDSAGA OG STAÐA
 3. 3. FRÁ ICEX YFIR Í NASDAQ OMX GROUP, INC.Stofnað að frumkvæði Seðlabanka Íslands 1991 1995 1998 Löggilt kauphöll gg p Fyrstu hluta- 1993 Breytingar til Lög um starfsemi 1999 1985 Samræmis við EES Kauphalla/skipulegra bréfaviðskiptin tilboðsmarkaða NOREX Færeysk bréf 2000 2001 skráð 2006 2008 Tilboðsmarkaður 2004 Samruni við NASDAQ OMX OMX
 4. 4. NASDAQ OMX GROUP, INC. Vísitölur – yfir 1000 vísitöluvörur í 37 löndum • NASDAQ OMX tækni er notuð í 70 k höll og t ð kauphöllum verðbréfaskráningum í yfir 50Stærsta kauphallarsamstæða í heimi löndum um heim allan. INETmeð hvað fullkomnustu umgjörð fyrir er hraðasta viðskiptakerfiviðskipti sem til er sem völ er áSkráð fyrirtæki – 3,700 fyrirtæki um allan • Markaðsupplýsingar –heim í mismunandi geirum. Þar á meðal Breidd í markaðsupplýsingumfyrirtæki eins og Google.com, H&M, veitir forskot fyrir fjárfesta, y j ,Vodafone og fl i iV d f fleiri þ.a.m. í hraða, gegnsæi, dýpt• NASDAQ OMX á og rekur 22 markaði og sveigjanleika í vinnslu og 10 uppgjörsmiðstöðvar víða um heim þeirra • M k ði á h i Markaðir heimsvísu – í The NASDAQ Stock Market, NASDAQ OMX BX, NASDAQ OMX Europe, NASDAQ OMX Nordic, NASDAQ OMX Baltic, NASDAQ Dubai, NASDAQ OMX First North and NASDAQ OMX Commodities. 4
 5. 5. NASDAQ OMX ICELAND24 STARFSMENN Skráningarsvið Corporate Client Rekstrarsvið Group p • Markaðs- og samskiptamál Markaðs • Samskipti við útgefendur • Bókhald • Staðfesting á lýsingum • Upplýsingatækni og lögfræði • Þjónusta og vörur • Gæða- og öryggismál Gæða Eftirlit NASDAQ OMX Stockholm/Iceland Viðskiptasvið p • Viðskiptaeftirlit • Skuldabréf • Eftirlit með upplýsingagjöf • Vísitölur • Tölfræði Verðbréfaskráning Íslands g • Samskipti við kauphallaraðila • Rafræn skráning verðbréfa • Varsla á rafrænt skráðum verðbréfum 5
 6. 6. VÖRUFRAMBOÐOG ÞJÓNUSTATveir markaðir: • Aðalmarkaður – Skipulegur verðbréfamarkaður• First North fyrir fyrirtæki í vexti y y – Markaðstorg fjármálagerninga (léttara regluverk en á Aðalmarkaði)Þjónusta í boði fyrir fyrirtæki• Sýnileiki• Ýmsar vörur fyrir fréttadreifingu, fjárfestatengsl, greiningar/yfirlit o.fl.• Fagleg ráðgjöf og önnur víðtæk þjónusta• Samstarf við fyrirtæki, kauphallaraðila... 6
 7. 7. UPPLÝSINGAGJÖF Ý ÖOG EFTIRLIT
 8. 8. SAMEVRÓPSKAR REGLUR OG UMGJÖRÐUM VERÐBRÉFAVIÐSKIPTI Umgjörðin, sem hefur verið innleidd í lög nr. 108/2007, er skilgreind í tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins sem falla undir aðgerðaráætlun Evrópusambandsins á sviði fjármálamarkaðar (e Financial Services Action Plan) (e. Fjallað er um upplýsingaskyldu útgefanda í eftirfarandi tilskipunum il ki • Market Abuse Directive (MAD) – Markaðssvik • Prospectus Directive (PD) – Lýsingar • Transparency Directive (TD) – Gagnsæi 8
 9. 9. UPPLÝSINGAGJÖFSKRÁÐRA FYRIRTÆKJA•Lög, reglugerðir og reglur skilgreina lágmarksskilyrðin•Mikilvægt að útgefandi móti sér stefnu í upplýsingagjöf – Nauðsynlegt hjálpartæki í upplýsingagjöf – Eykur samræmi í upplýsingagjöf – Auðveldar ákvarðanatöku um birtingu upplýsinga•Upplýsingagjöf er drifkraftur virks markaðar•Seljanleiki verðbréfa kemur ekki sjálfkrafa 9
 10. 10. EFTIRLIT MEÐUPPLÝSINGAGJÖFVerkaskipting FME og KauphallarinnarLög nr. 108/2007 og reglugerðir – Á forræði FME (133. gr.) – FME er heimilt að fela skipulegum verðbréfamarkaði eftirlitsverkefni – Kauphöllin sér um ákveðið grunneftirlit skv. samningi við FMEReglur Kauphallarinnar – Á forræði Kauphallarinnar p 10
 11. 11. REGLUR KAUPHALLARINNARReglur Kauphallarinnar• Settar á grundvelli kauphallarlaga• Til viðbótar og áréttingar ákvæðum llaga og reglugerða iðbót á étti ák ð l ð• Skýringartexti til nánari útskýringa og túlkunar á reglunumTúlkanir og álit Kauphallarinnar• Tæki til að auka gagnsæi og sýnileika• Samræma framkvæmd milli útgefanda• Tekið á vafamálum• Bi t á h i Birt heimasíðu K h ll i íð KauphallarinnarYfirlit eftirlitsmála, mánaðar- og ársyfirlit• Brot útgefenda/kauphallaraðila á reglum Kauphallarinnar• Upplýsingar um túlkun og framkvæmd á reglum Kauphallar 1 1
 12. 12. EFTIRLIT KAUPHALLARINNARUpplýsingaskyldueftirlit• Fylgst með fréttaflutningi fjölmiðla• Yfirferð á tilkynningum frá útgefendum• Efni greiningaraðilaMarkaðseftirlit - SAGA• Fylgst með viðskiptum á markaði
 13. 13. VIÐSKIPTAEFTIRLITTegundir bjallna: Kauphöllin mun almennt ekki veita upplýsingar um þær en almennt lúta þær aðverðhreyfingum, viðskiptamagni, viðskiptum utan verðbils eða t.d. hvort viðskipti eru tímanlega tilkynntAuknir ö l ikA k i möguleikar til að rannsaka mál aftur í tí ð k ál ft tímann• Endurspilun aðgerða á markaðnum skref fyrir skref – áður miklu meiri vinnaGetum beitt ýmsum síum við greiningu, t d eftir kauphallaraðilum, einstaka miðlurum o fl greiningu t.d. kauphallaraðilum miðlurum, o.fl.Dæmi um þætti sem er leitað að: • Ólögmæt viðskipti innherja • Viðskipti sem ganga fyrir viðskiptafyrirmælum viðskiptavina (e. Front-running) • Markaðsmisnotkun • Besta framkvæmd • Brot á NMR 1 3
 14. 14. EFTIRLIT KAUPHALLARINNARFJÖLDI MÁLA OG VIÐURLÖG Útgefendaeftirlit Viðskiptaeftirlit Alls 2010 2009 alls Athugasemd 1 4 11 19 Áminning 13 - 13 8 Opinber áminning 2 - 2 3 Opinber févíti O i b og fé íti 2 - 2 16* Sent til FME 8 4 12 20 Viðskipti stöðvuð - 1 1 2 Lokað fyrir aðild - 6 6 - (aðila eða miðlara) *Einu félagi var að auki vísað úr Kauphöllinni árið 2009
 15. 15. REGLUVARSLA•Regluvörður hefur umsjón með meðferð innherjaupplýsinga ogviðskiptum innherja ( 30 g vvl) ðs ptu e ja (130 gr. )•Úr skýrslu RNA : – Virðist sem regluverðir bankanna hafi ekki haft nægilegt aðgengi að upplýsingum og nægilegt sjálfstæði innan bankanna til að sinna pp ý g g g g j skyldum sínum eins og nauðsynlegt var – ”Regluverðir mátu það svo að þeir höfðu hvorki haft nægilegar heimildir né svigrúm til þess að sinna starfi sínu af þeim krafti sem til hefði þurft – “Höfðu ekki nægjanlegt aðgengi að upplýsingum og sjálfstæði – Að mati rannsóknarnefndarinnar þurfa regluverðir að hafa sterkt bakland hjá Fjármálaeftirlitinu. Sé farið inn á þeirra verksvið eða á einhvern hátt komið í veg fyrir að þeir geti sinnt skyldum sínum er nauðsynlegt að þeir geti haft samband við Fjármálaeftirlitið, eða vísað í fyrri samskipti við stofnunina sér til stuðnings stofnunina, stuðnings. 15
 16. 16. HVAÐ GERÐIST?
 17. 17. AÐDRAGANDI HRUNSINSAÐGERÐIR OG VIÐBRÖGÐ KAUPHALLARINNARKauphöllin byggir á og treystir upplýsingum fráendurskoðendum, matsfyrirtækjum og öð d k ð d t f i t kj öðrum óháð óháðumgreinendum Fjárhagsstaða bankanna var sterk miðað við opinberar upplýsingar Ekki hægt að draga þá ályktun að kaup væru óskynsamleg og/eða óeðlileg, með hliðsjón af því að hlutabréfaverð hafði lækkað umtalsvert (“kauptækifæri!”) ( kauptækifæri! )Erfitt var að fylgjast með því hvort kaup væru framkvæmd fyrirhönd eigin reikning viðkomandi kauphallaraðila eða (beint eðaóbeint) fyrir hönd viðskiptavinar Kauphallaraðilum ber m.a. að skrá flokk eigenda (eigin reikningur, viðskiptavinur o.s.frv.) þegar tilboð eða viðskipti eru framkvæmd. Eftirlit með skráningu viðskipta í viðskiptakerfið hefur því verið hert til muna
 18. 18. AÐDRAGANDI HRUNSINSAÐGERÐIR OG VIÐBRÖGÐ KAUPHALLARINNARÖll myndin ekki sýnileg Kauphöllina skorti upplýsingar um fjármögnun viðskipta, eignastöðu og viðskipti sem framkvæmd eru utan tilboðabókarÁhersla langtímagreiningar h f þ í verið aukinÁh l á l tí i i hefur því ið ki Reynslan af hruninu hefur sýnt að viðskiptahættir sem virðast eiga sér eðlilegar skýringar þegar litið eru til skamms tíma kunna að líta ö í öðruvísi við þegar lengri tímabil eru skoðuð í í
 19. 19. ÍSLENSKI MARKAÐURINNÍ DAG
 20. 20. ENDURBYGGINGINHvað við gerðum eftir hrunSkuldabréfamarkaður aftur í gang í samstarfi við kauphallaraðilaEfldum þjónustu okkarFundum reglulega við hagsmunaaðilaTrúverðugleiki og ímynd - leiðarljós g g y jNASDAQ OMX “brandið”Nauðsyn gegnsæis og trausts á markaði Við drögum lærdóm af reynslunni g y Nýjar leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja Endurbættar reglur til að efla upplýsingagjöf á markaði (skuldabréfaútgefendur) Markvisst PR starfAnnaðStærri hluti viðskiptalífsins starfi fyrir opnum tjöldumStofnanaumgjörð efldTrúverðugt uppgjör dómstóla
 21. 21. HLUTABRÉFAMARKAÐURINN Í DAGMARKAÐSVIRÐI EFTIR ATVINNUGREINUM OKT 2010 OKT. Consumer staples 0,9% 1,3% Energy 5,7% 5 7% Financials 4,4% Health Care 33,2% 33 2% 14,5% Industrials Information Technology Materials 40,3% 21
 22. 22. SKULDABRÉFAVIÐSKIPTIDAGLEG VELTA ÍMILLJÖRÐUM KR. 22,1Dagleg meðalvelta á fyrstu tíu 16,1mánuðum ársins er sú sama og 14,2 14 2meðalvelta á á i 2009 (11 0 ma) ð l lt árinu (11,0 ) 13,7 12,1 11,8 11,8 11,3 10,8 10,4 10,2 10 2 10,1 10 1 9,9 99 9,4 9,3 9,7 9,2 9,2 9,6 8,5 8,8 , 5,7 5,3 53 4,7 2,7 10.2008 11.2008 12.2008 01.2009 02.2009 03.2009 04.2009 05.2009 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 22
 23. 23. VIÐ HÖFUM TAFIST – EN KOMUMST ÞÓ HÆGT FÖRUM Tíminn er réttur Mikið laust fjármagn Þörf fyrir fjölbreyttari fjárfestingarkosti Lækkandi vaxtastig 9 fyrirtæki í undirbúningi fyrir skráningu 2011 First North Lög nr. 152/2009 6. grein Staðfesting Rannís vegna hlutafjáraukningar Segir m a m.a. ”… að upplýsingagjöf til fjárfesta verði tryggð í þeim tilgangi að vernda fjárfesta, tryggja eðlilega þátttöku nýsköpunarfyrirtækja á markaði og stuðla að eðlilegri verðmyndun og seljanleika.” 23
 24. 24. © Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.NASDAQ OMX ICELANDLAUGAVEGUR 182105 REYKJAVÍKWWW.NASDAQOMXNORDIC.COM

×