Gps

202
-1

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
202
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gps

 1. 1. G lobal Positioning System
 2. 2. ÍND EX1 . Q u è és?2. Per a qu è serveix?3. Q ui ho va inventar?4. Q ue al tres sistem es existeixen?5. C om funciona?6. Sistem a d e satèllits ·7. Q u è és la triangulació?
 3. 3. Q u è és?Un receptor GPS és un d ispositiu d e butxaca que perm et saber la posició geogràfica longitud atitud am b una posició d uns m etres, fent servir la tecnoli l ogia GPS. S ón el substitut d el sm apes d e butxaca.Norm alm ent aquests d ispositius tam b é perm eten saber l hora d e referència am b gran precisió.Actual ent aquests d ispositius tenen unes m id es tan red u ïd es que es pod en portar a la mbutxaca.
 4. 4. Per a qu è serveix un GPS?Perm et d eterm inar l posició geogràfica d ’un obj a ecte, una persona, unvehicle o una nau, am b una precisió d e centm etres, si s’util un GPS í itzad iferencial tot i que l precisió habitual és d e pocs m etres. Entre al , a tres,té el usos següents: s– Traçat i guia d e rutes en cotxe.– Navegació m artim a. í– Esports: parapent, bicicl etad e m untanya, excursionism e, etc.– Rastreig d e vehicl es.– C àl d ’àrees. cul– Topografia i geod èsia.– Navegació aèria.
 5. 5. Q ui ho va inventar? íAntonio Martn Santos va inventar i patentar un acte m apa que l perm etia m oure iper carreteres d e tot l EstatEns record a Al asoro que aquest leon ès, M artn Santos, "en pl d l í ena d ècad a d el s50 d el passat segl va inventar un aparel que perm etia orientar per l d iverses e l -se es Estat a bord d un autom òbil sense necessitat d e d esplcarreteres d e l , egar m apes, à s.ni pl nol Es tractava d e l interl a ocutòria Mapa M artn Santos, el prototips van ser í s ïpatentats a 11 pasos i am b el qual el seu cread or va obtenir l M ed ala d O r am b a lFelicitació especial d el Jurat d el VI Sal Internacional d Inventors d e Brussel · l el ó es1 957".
 6. 6. Q ue altres sistem es existeixen?Hi han d iversos sistem es d e orientació, m és vel Abans que el GPS sutilitzaven ls.el m apes i bruj ules per situar -se.Però abans d això sutilitzaven els astrolabis i al tres aparells.
 7. 7. C om funciona?El receptors GPS m és senzills estan prep arats p er d eterm inar am b un m arge m ínim d error la latitud , longitud i al s tura tres m és com p lets m ostren tam b é el p unt on hem estat i fins id es d e qualsevol p unt d e la terra on ens trob em situats. Altot tracen d e m anera visual sobre un m ap a l traj òria seguid a o la que anem seguint en aquests m om ents. Aquesta a ectés una cap acitat que no posse ïen el d isp ositius d e p osicionam ent anteriors a lexistència d els recep tors GPS. sEl funcionam ent d el sistem a GPS es basa tam b é, igual que els sistem es el ònics antics d e navegació, en el p rincip i ectrm atem àtic d e la triangulació. Per tant, p er calcular la posició d un p unt és necessari que el recep tor GPS d eterm ini am bexactitud la d istància que el separa d els satèllits. · file:///E:/Mis%20documentos/UNITAT%2010/Imatges/4%20satèl·lits.jpg file:///E:/Mis%20documentos/UNITAT%2010/Imatges/GPS%20diferencial.gif
 8. 8. Sistem a d e satèllits ·Hi ha un total d e 1 9 satèll d onant cobertura a caed a continent d el m ón i · its, actualm ent sestà d essarrol un altre que será d us internacional lant
 9. 9. Q u è és la triangulació?En trigonom etria i en geom etria, la triangul ó és el procés d e d eterm inar l posició d un punt aci am esurant el angl fins a aquest punt a partir d e punts coneguts a l s es extrem d una linea d e ll argariaconegud a, en com pte d e m esurar l d istància al punt d irectam ent. El punt pot fixar l a -se lavors com atercer punt d un triangl d el que es coneixen d os angles i un costat per a resold rel. Aquest procés esutil per d eterm inar la posició en el nous sistem es d e l itza s ocalització com ara el GPS o la trianulaciód antenes
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×