• Save
Webwinkels booming business
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Presentatie workshop "Webwinkel Boomin Business" 7 oktobr 2010.

Presentatie workshop "Webwinkel Boomin Business" 7 oktobr 2010.
Dirkzwager advocaten

Statistics

Views

Total Views
1,184
Views on SlideShare
1,147
Embed Views
37

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 37

http://dirkzwagerieit.nl 37

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Webwinkels booming business Webwinkels booming business Presentation Transcript

 • Webwinkels: booming business!
  Workshop - 7 oktober 2010
  mr. E.J. (Ernst-Jan) van de Pasmr. J. (Joost) Becker
 • Webwinkelszijn “booming”
  Internet is belangrijkorientatiekanaal, maarook steeds meermensenkopensteeds meer online
  Reizen, boeken, muziek, software, mobieletelefoons
  Opmerkelijk: regelgevingbestaat al 10 jaar, maarveel webwinkels voldoen (nog steeds) niet:
  Onderzoek EC (september 2009):
  369 webwinkels onderzocht, 55% één of meer tekortkomingen!
  Nieuwe ontwikkelingen online adverteren (adwords)
 • Verantwoording
  In deze presentatie wordt algemene en beknopte informatie verstrekt over een aantal juridisch relevante ontwikkelingen. Niet beoogd is om hiermee juridisch advies te geven voor concrete situaties. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van deze presentatie, aanvaardt Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.
  © Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. 2010. Alle rechten voorbehouden.
 • Onderwerpen
  Deel 1: Juridischeaspecten e-commerce:
  eisen aan websites en webwinkels
  herroepingsrecht van consumenten
  algemenevoorwaarden
  omgaan met persoonsgegevens
  Deel 2: Adverteren via Internet
  watmagwel en niet met adwords?
  domeinnamen, merken en handelsnamen
  auteursrechten op banners, product websites, virals
 • Regelgevinge-commerce
  Relevante regelgeving (onder meer):
  Wet elektronische handel (3:15d en 6:227a–c BW)
  Wet koop op afstand (7:46a–j BW)
  Wet bescherming persoonsgegevens
  Burgerlijk Wetboek (Boek 3, 6 en 7)
  Telecommunicatierecht (spamverbod)
  Wet elektronische handtekening
  Wet Handhaving Consumentenbescherming
  Wet elektronische akte
  Wet implementatie dienstenrichtlijn
 • Regelgeving e-commerce (2)
  Doel: meer ruimte voor en vertrouwen in elektronische handel (op afstand) binnen EU
  Nadruk op transparantie aanbieder en aanbod
  Let op: Europese regelgeving, maar regels niet overal gelijk!
  Onderscheid B2B en B2C
  B2C: bescherming consument; dwingend recht
  B2B: wegcontracteren van bepaalde (informatie)verplichtingen mogelijk
 • Verplichte informatie op websites
  Op (commerciële) websites moet staan:
  Identiteit en adres
  Snel contact (telefoon- en faxnummer)
  E-mailadres
  KvK registratienummer + plaats inschrijving
  Eventuele vergunningen
  Gedragscodes bij gereglementeerd beroep
  BTW nummer
  Heldere prijsaanduiding en –samenstelling
  Sancties:
  economischdelict + bestuurlijkeboete tot 450.000 euro (Cons. Aut.)
 • Contracteren via website
  Extra informatieplichten webwinkels:
  Hoe komtcontract tot stand (stappen uitleggen)
  Wel/niet archiveren + wijze van raadplegen
  Hoe ongewenste handelingen traceren/herstellen
  Talen waarin contract kan worden gesloten
  Eventuele toepasselijke gedragscodes
  Altijd contractsvoorwaarden vermelden
  Sancties: vernietiging/ontbinding transactie + bestuurlijke boete (CA)
 • Eisen inrichting webwinkel
  •Eisen aan bestelproces website:
  gebruiker moet gemakkelijk niet gewenste handelingen kunnen traceren en herstellen
  sanctie: transactie vernietigbaar / boete (CA)
  • Bevestigingse-mail:
  aanvaarding bestelling bevestigen met e-mail
  sanctie: ontbindingsrecht zolang die e-mail niet is verzonden / boete (CA)
  •Regelend recht in B2B:
  mogelijkheid tot wegcontracteren in (bijvoorbeeld) AV + op website
 • Contracteren met consumenten (B2C)
  • Wet koop op afstand: bijzondere regels voor contracteren met consument via website, e-mail, fax, telefoon, etc.
  •Dwingend recht: mag hier niet ten nadele van consument van afwijken!
  • Informatieplicht nog uitgebreider (onder meer):
  kenmerken van het product
  prijs + belastingen + kosten aflevering
  wijze van betaling
  herroepingsrecht consument!
 • Herroepingsrechtconsument
  Gedurende 7 werkdagen na ontvangst product kan consument transactie kosteloos ontbinden.
  Termijn 3 maanden bij schending informatieplichten!
  • Product en betaalde koopprijs moeten terug; terugbetaling binnen 30 dagen! Alleen kosten retourzending voor consument
  • Herroepingrecht geldt niet voor:
  zaken op maat
  bederfelijke waar
  audio/video-opnamen en software (verbroken zegel)
  kranten en tijdschriften
  financiëlediensten
  Bij levering van dienstenafwijkend regime
 • Algemene voorwaarden
  Overeenstemming toepasselijkheid:
  AV moeten van toepassing worden verklaard
  Redelijke mogelijkheid tot kennisneming geven voor of bij het sluiten van overeenkomst, dus niet daarna!
  • Offline: ter hand stellen of met instemming wederpartij online ter beschikking stellen
  • Online: ter beschikking stellen
  Sancties: AV niettoepasselijk of vernietigbaar
  InhoudAV magniet“onredelijkbezwarend” zijn, op straffe van vernietigbaarheid
  Advies: vereisten inbouwen in bestelproces + stel goede AV op
 • Strenggereguleerd, verwerkingmag alleen:
  voor duidelijk omschreven doeleinden;
  die kenbaar en;
  gerechtvaardigd zijn.
  •Wettelijke grondslag aan kunnen wijzen, zoals:
  Noodzakelijk ter uitvoering overeenkomst of nemen van precontractuele maatregelen
  Ondubbelzinnige toestemming betrokken persoon
  Voorbeeld webshop:
  Adresgegevens nodig voor verzending
  Aanwenden voor nieuw soortgelijk aanbod = OK
  Doorverkopen aan derden = niet OK, grondslag?
  Advies: goed nagaan grondslag verwerking
  Verwerking persoonsgegevens
 • Verwerking persoonsgegevens
  Verplichtingenverantwoordelijke (o.m.):
  Betrokkenevoorafinformeren over doeleinden (privacy statement)
  Verwerkingenmeldenbij CBP, tenzijvrijgesteld
  Deugdelijkepassendetechnische en organisatorische beveiliging
  Rechtenvan betrokkene:
  Inzage-, correctie- en verzetsrecht
  Let op:
  Doorgiftenaarlandenbuiten EER
 • Samenvattend
  Richt website en bestelproces goed in
  Vermeld de verplichte informatie op uw website over uw onderneming + houd rekening met bijzondere wettelijke (informatie)verplichtingen
  B2C: kunt niet afwijken ten nadele consument
  B2B: kunt wel afwijken: goed regelen in AV + website
  Hanteer goede AV + bouw toepasselijkheid AV op juiste wijze in het bestelproces in
  Houdrekening met Wbp. Hanteereengoede privacy statement. Eventueelverwerkingenmeldenbij CBP
 • Adwords, domeinnamen en online reclametools
  Joost Becker
  E-commerce en adverteren op internet
  7 oktober 2010
 • Onderwerpen (deel 2)
  Adwords
  Domeinnamen
  Online reclametools
 • Adwords
  “Adword”: zoekwoord of trefwoord waaraan een advertentie is gekoppeld in een zoekmachine (Google).
  Adwords vaak gekoppeld aan merk van een ander:
  Gebruik van merk door concurrent
  Gebruik van merk door distributeur/wederverkoper
  Mag dit zomaar?
 • Google vrijuit, adverteerders niet (zomaar)!
  Adword gebruik is merkinbreuk, wanneer de advertentie…
  het de internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde
  de indruk wekt dat er met de merkhouder een economische band bestaat
  zo vaagblijft over de herkomst van de geadverteerde waren of diensten dat een internetgebruiker niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkouder dan wel, integendeel een economische band met hem heeft
  Adwords
 • Adwords - conclusies
  Adword gebruik door concurrent :
  Waarschijnlijk snel merkinbreuk, zeker als advertentie niet duidelijk is
  Gebruik een merk van concurrent niet als adword
  Sommatiebrief & onthoudingsverklaring
  Adword gebruik door wederverkoper:
  In beginsel geoorloofd, maar advertentie mag niet:
  dubbelzinnig zijn
  economische band suggereren
  imagoschade veroorzaken
  Duidelijkheid is geboden
  Adword gebruik door officiële dealers:
  Merkhouders en dealers: regel in wederverkoopcontract!
 • Domeinnamen
  “Domeinnaam”: websiteadres
  Oudere merken kunnen optreden tegen jongere domeinnamen
  Grohekranenshop.nl
  Oudere handelsnamen kunnen optreden tegen jongere domeinnamen
  Thuisbezorgd.nl
 • Grohekranenshop.nl
 • Domeinnamen - conclusies
  Gebruikniet het merk of de handelsnaam van eenander in eendomeinnaam, tenzijtoestemming
  Handelsnaamhouders: registreereventueeleenmerk
  Merkhouders en dealers met distributiecontracten: afsprakenmaken/bijstellen!
  Gebruiknietzomaareenbeschrijvendedomeinnaamalshandelsnaam. Altijdchecken of er al eenouderehandelsnaambestaat
 • Bescherming van online advertisingtools
  Via auteursrecht
  Lay-out/vormgeving website en webshops
  Banners
  Virals
  Andere online advertising tools
  Maar ook: computerprogramma’s
  Geen registratie vereist voor ontstaan auteursrecht
  Rechten komen in beginsel toe aan de maker!
 • Bescherming van online advertisingtools
  • Wie heeft de auteursrechten op een website/webshop en online advertisingtools, indien een extern bureau hiervoor wordt ingeschakeld?
  • Advies:
  - regelen in contract of opdrachtbevestiging
  - let op algemene voorwaarden
  - overdracht ‘bij akte’
 • Vragen?
  Stel ze nu of op de borrel
  vandepas@dirkzwager.nl of 026 353 83 23
  becker@dirkzwager.nl of 026 353 83 77
  Kijk ook op: www.dirkzwagerIEIT.nl