Presentatie wet- en regeldag Kamer van Koophandel 1 december 2009

950 views
884 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Uitleggen dat er veel regels gelden, maar dat in deze presentatie slechts een deel daarvan – bovendien nog eens summier – wordt behandeld.
 • Daarnaast bij commerciele communicatie als zodanig herkenbaar maken en herkomst duidelijk maken (3:15e BW).
 • Publiek erop wijzen dat deze pagina zowel eenvoudig mogelijk maakt bestelling te wijzigen, als informatie geeft over verloop bestelproces. Bij plaatsen cursor op vraagteken bij “indicatie verzendkosten” krijgt bezoeker bovendien, al in deze fase bestelproces, precies uitgelegd wat de verzendkosten per regio zijn. Indicatie is tarief Nederland en België.
 • Let op: sanctie is niet alleen langer ontbindingsrecht (hierna te bespreken), maar ook boete door CA.
 • Andere sanctie informatieverplichtingen is boete CA. Artikel 8.2 Wet handhaving consumentenbescherming.
 • Publiek wijzen op van toepassing verklaring AV. Er op wijzen dat nog veiliger is om toepasselijkheid AV expliciet overeen te komen met aankruisvakje, zodat alle twijfel hierover bij voorbaat wordt uitgesloten. Publiek tevens erop wijzen dat nog steeds mogelijk is alles aan te passen van de bestelling. Ook informatie over verloop bestelproces wordt gegeven (“pas definitief op de volgende pagina”).
 • Intellectuele Eigendom op Internet Onderwerpen met een * niet behandelen. Rechtsgebieden Merkenrecht, Handelsnaamrecht en auteursrecht bespreken aan de hand van 3 concrete voorbeelden: 1. Kiezen van een naam van website of webshop 2. Vormgeving website 3. De exploitatie van
 • Wat is een merk? Citaat BBIE: kunt u in uw zak steken Criterium Inbreuk: zonder toestemming merk gebruiken Terechte opmerking want ster verbodsrecht. Appel voor appels of koffie voor koffie
 • Wat is een handelsnaam? U heeft allemaal een handelsnaam “ Voeren” bijvoorbeeld op briefpapier, facturen, reclamemateriaal, maar kan ook door een domeinnaam als handelsnaam te gebruiken, de naam te gebruiken op uw website of in uw webshop Met zekere duurzaamheid OV niet vereist: ook min of meer beschrijvende handelsnamen verdienen dus ook bescherming
 • Casusbeschrijving Wat denkt u? Domeinnaam gebruikt als handelsnaam Geen rechtsregel eist dat een handelsnaam (i.c. Thuisbezorgd.nl) onderscheidend vermogen heeft Oudste gebruik beslissend Verwarringsgevaar (inbreuk) - namen wijken slechts in geringe mate af - Ze zitten in elkaars vaarwater: op beide websites worden bezorgdiensten voor diverse boodschappen aangeboden, beide richten zich op heel Nederland
 • Wat krijg je dan? Weet niet of u het achterin de zaak kunt lezen maar daar staat…
 • Dus, waar moet u op letten?  Eventueel een merk registreren om positie verder te versterken Onderzoek KvK overigens niet zaligmakend, er kunnen nog andere oudere niet-geregistreerde rechten zijn Nieuwe regel: als rechthebbende wint in procedure die als onderwerp bijv. een merk of handelsnaam heeft, dan moet de verliezer alle daadwerkelijke advocaatkosten betalen. Andersom geldt ook: als rechthebbende verliest, dan moet hij de volledige advocaatkosten van de aangesprokene betalen. Kan substantieel oplopen Geldt ook voor andere Intellectuele Eigendomsrechten, zoals het auteursrecht - - Zijn er nog vragen tot zover?
 • Nu de focus op AR op de vormgeving van een website of webshop Foto’s, teksten, e.d., normaal gesproken is dit de inhoud van een website en webshop Vrij lage drempel voor beschermbaarheid van werken Discussie over productfoto’s
 • Veronderstel dat lay-out/vormgeving website AR beschermd is. U heeft ervoor betaald Bij wie liggen dan de auteursrechten?
 • Casus: Je betaalt flink voor een opdracht voor het ontwerpen van je website. Waar liggen de rechten? Belang bij AR: anders kan je een ander niet zomaar beletten van de inhoud van je website gebruik te maken + mogelijkheid om dan telkens zelf aanpassingen te maken Indien content door een werknemer in dienst van een onderneming wordt gemaakt, dan geldt dat de onderneming/rechtspersoon rechthebbende is. Maak duidelijke afspraken; let ook op persoonlijkheidsrechten in ovk
 • Als producten met toestemming in EER zijn gebracht, is merkrecht van merkhouder uitgeput en kan dan niet meer optreden, tenzij er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld als de producten zijn aangetast. Bij goederen die van buiten EER komen, ligt dat anders. Als merkenbonden geen toestemming t.a.v. die goederen heeft verleend om bze binnen EER te verkopen, is recht niet uitgeput.
 • Presentatie wet- en regeldag Kamer van Koophandel 1 december 2009

  1. 1. Webwinkels: booming business! 1 december 2009 mr. E.J. (Ernst-Jan) van de Pas mr. J. (Joost) Becker
  2. 2. Verantwoording <ul><li>In deze presentatie wordt algemene en beknopte informatie verstrekt over een aantal juridisch relevante ontwikkelingen. Niet beoogd is om hiermee juridisch advies te geven voor concrete situaties. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van deze presentatie, aanvaardt Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. </li></ul><ul><li>© Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. 2009. Alle rechten voorbehouden. </li></ul>
  3. 3. Booming business <ul><li>Webwinkels zijn “booming”, steeds meer mensen kopen online </li></ul><ul><li>Maar, veel webwinkels voldoen niet aan de regelgeving: </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek EC (september 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>369 webwinkels onderzocht door nationale toezichthouders </li></ul></ul><ul><ul><li>55% één of meer tekortkomingen geconstateerd! </li></ul></ul>
  4. 4. Onderwerpen <ul><li>Juridische aspecten e-commerce: </li></ul><ul><ul><li>informatie op uw website/webwinkel </li></ul></ul><ul><ul><li>eisen aan inrichting webwinkel </li></ul></ul><ul><ul><li>herroepingsrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>hanteren van algemene voorwaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>omgaan met persoonsgegevens klanten </li></ul></ul><ul><li>Intellectuele eigendom (Joost Becker): </li></ul><ul><ul><li>naam van uw webwinkel </li></ul></ul><ul><ul><li>bezit u de rechten op uw website? </li></ul></ul><ul><ul><li>verkoop van producten </li></ul></ul>
  5. 5. Regelgeving e-commerce <ul><li>Relevante regelgeving (o.a.): </li></ul><ul><ul><li>Wet elektronische handel </li></ul></ul><ul><ul><li>Wet koop op afstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Burgerlijk Wetboek (overeenkomstenrecht) </li></ul></ul><ul><li>Doel : meer ruimte voor en vertrouwen in elektronische handel binnen EU </li></ul><ul><li>Onderscheid B2B en B2C: bescherming consument </li></ul>
  6. 6. Verplichte informatie op website <ul><li>Op (commerciële) websites moet staan: </li></ul><ul><ul><li>Identiteit en adres </li></ul></ul><ul><ul><li>Snel contact (telefoon- en faxnummer) </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mailadres </li></ul></ul><ul><ul><li>KvK registratienummer + plaats inschrijving </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventuele vergunningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedragscodes bij gereglementeerd beroep </li></ul></ul><ul><ul><li>BTW nummer </li></ul></ul><ul><ul><li>Heldere prijsaanduiding en –samenstelling </li></ul></ul><ul><li>Sancties : </li></ul><ul><ul><li>economisch delict (strafrecht) </li></ul></ul><ul><ul><li>bestuurlijke boete tot 450.000 euro (Consumenten Autoriteit) </li></ul></ul>
  7. 7. Contracteren via website <ul><li>Extra informatieplichten : </li></ul><ul><ul><li>Hoe komt contract tot stand (stappen uitleggen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel/niet archiveren? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe ongewenste handelingen traceren/herstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Talen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedragscodes </li></ul></ul><ul><ul><li>Contractsvoorwaarden, niet zijnde de algemene voorwaarden </li></ul></ul><ul><li>Sancties </li></ul><ul><ul><li>vernietiging / ontbinding transactie </li></ul></ul><ul><ul><li>bestuurlijke boete (CA) </li></ul></ul>
  8. 8. Contracteren via website (2) <ul><li>• Eisen aan bestelproces website: </li></ul><ul><ul><li>gebruiker moet gemakkelijk niet gewenste handelingen kunnen traceren en herstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>sanctie : transactie vernietigbaar / boete (CA) </li></ul></ul><ul><li>• Bevestigingsemail: </li></ul><ul><ul><li>aanvaarding bestelling moet worden bevestigd met e-mail </li></ul></ul><ul><ul><li>sanctie : ontbindingsrecht zolang die e-mail niet is verzonden / boete (CA) </li></ul></ul><ul><li>• Regelend recht in B2B : mogelijkheid tot wegcontracteren </li></ul>
  9. 10. Contracteren met consumenten (B2C) <ul><li>• Wet koop op afstand: bijzondere regels voor contracteren met consument via website, e-mail, fax, telefoon </li></ul><ul><li>• Dwingend recht: mag hier niet ten nadele van consument van afwijken! </li></ul><ul><li>• Informatieplicht nog uitgebreider, o.a.: </li></ul><ul><ul><li>kenmerken van het product </li></ul></ul><ul><ul><li>prijs + belastingen + kosten aflevering </li></ul></ul><ul><ul><li>wijze van betaling </li></ul></ul><ul><ul><li>Aangeven dat koop ongedaan kan worden gemaakt! (herroepingsrecht) </li></ul></ul>
  10. 11. Herroepingsrecht consument <ul><li>7 werk dagen na ontvangst product kan consument transactie ontbinden </li></ul><ul><li>Termijn 3 maanden als niet aan informatieplichten is voldaan </li></ul><ul><li>• Product en betaalde koopprijs moeten terug </li></ul><ul><li>• Uitzonderingen o.a.: </li></ul><ul><ul><li>zaken op maat </li></ul></ul><ul><ul><li>bederfelijke waar </li></ul></ul><ul><ul><li>audio/video-opnamen en software (verbroken zegel) </li></ul></ul><ul><ul><li>kranten en tijdschriften </li></ul></ul><ul><ul><li>financiële diensten </li></ul></ul><ul><li>Bij levering van diensten afwijkend regime </li></ul>
  11. 12. Algemene voorwaarden <ul><li>Twee vereisten : </li></ul><ul><ul><li>AV moeten van toepassing worden verklaard </li></ul></ul><ul><ul><li>Redelijke mogelijkheid tot kennisneming geven (informatieverplichting) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Offline: ter hand stellen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Online: ter beschikking stellen </li></ul></ul></ul><ul><li>Sancties: </li></ul><ul><ul><li>AV niet toepasselijk of mogelijk vernietigbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Advies : vereisten inbouwen in bestelproces </li></ul></ul><ul><li>Inhoud AV mag niet onredelijk bezwarend zijn </li></ul>
  12. 14. <ul><li>Streng gereguleerd. Verwerking mag alleen voor: </li></ul><ul><ul><li>duidelijk omschreven doel (bepaald) </li></ul></ul><ul><ul><li>dat kenbaar en </li></ul></ul><ul><ul><li>gerechtvaardigd is </li></ul></ul><ul><li>• Wettelijke grondslag voor verwerking, zoals: </li></ul><ul><ul><li>Noodzakelijk ter uitvoering overeenkomst of nemen van precontractuele maatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondubbelzinnige toestemming betrokken persoon </li></ul></ul>Verwerking van persoonsgegevens
  13. 15. Verwerking van persoonsgegevens <ul><li>Verplichtingen verantwoordelijke (o.m.): </li></ul><ul><ul><li>Betrokkene vooraf informeren over doeleinden (privacy statement) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwerkingen melden bij CBP, tenzij vrijgesteld </li></ul></ul><ul><ul><li>Deugdelijke beveiliging </li></ul></ul><ul><li>Rechten van betrokkene: </li></ul><ul><ul><li>Inzage-, correctie- en verzetsrecht </li></ul></ul><ul><li>Let op : </li></ul><ul><ul><li>Verzwaard regime bij bijzondere persoonsgegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorgifte naar landen buiten EER </li></ul></ul>
  14. 16. Samenvattend <ul><li>Richt website en bestelproces goed en duidelijk in </li></ul><ul><li>Houd rekening met de algemene en eventueel ook met de bijzondere wettelijke informatieverplichtingen </li></ul><ul><li>Hanteer AV op een juiste wijze en bouw toepasselijkheidsvereisten in het bestelproces in </li></ul><ul><li>Houd rekening met Wbp. Hanteer een goede privacy statement. Eventueel melden bij CBP </li></ul>
  15. 17. Deel 2: Intellectuele Eigendom Mr. Joost Becker 1 december 2009
  16. 18. <ul><li>IE op Internet </li></ul><ul><ul><li>Merkenrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Handelsnaamrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Auteursrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekeningen- en modellenrecht * </li></ul></ul><ul><ul><li>Databankenrecht * </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoonlijkheidsrechten * </li></ul></ul><ul><ul><li>Naburige rechten * </li></ul></ul><ul><li>Kiezen van een naam </li></ul><ul><li>Vormgeving </li></ul><ul><li>Exploitatie </li></ul>Intellectuele eigendom (IE)
  17. 19. Kiezen van een naam <ul><li>Merken- en handelsnaamrechten </li></ul><ul><li>Merk : een teken ter onderscheiding van waren en/of diensten </li></ul><ul><ul><li>Registratieplicht: “Succesvol ondernemen begint met registreren” (BBIE) </li></ul></ul><ul><li>Artikel 2.20 BVIE: verwarringsgevaar/ verwateringsgevaar. Merk biedt sterke bescherming (verbodsrecht)! </li></ul><ul><li>Onderscheidend vermogen vereist </li></ul>
  18. 20. Kiezen van een naam (2) <ul><li>Handelsnaam : naam van een onderneming </li></ul><ul><ul><li>Moet worden gevoerd door een onderneming </li></ul></ul><ul><ul><li>Op Internet via website/webshop/ domeinnaam </li></ul></ul><ul><ul><li>Registratie‘plicht’ </li></ul></ul><ul><li>Artikel 5 Hnw: v erwarringsgevaar (inbreuk) </li></ul><ul><li>Onderscheidend vermogen niet vereist voor geldige handelsnaam </li></ul>
  19. 23. Kiezen van een naam (3) <ul><li>Advies : </li></ul><ul><ul><li>Let bij keuze naam op oudere (merk- of handelsnaam)rechten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Merkenregisters (Benelux, EG, Internationaal) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Domeinnaamregisters (SIDN .nl, EurId .eu, ICANN/VeriSign .org en .com) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderzoek KvK </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Registreer eventueel een merk </li></ul></ul><ul><ul><li>Regeling proceskosten maakt optreden voor rechthebbenden aantrekkelijker! </li></ul></ul>
  20. 24. Vormgeving website <ul><li>• Auteursrechten </li></ul><ul><li>Rust op oorspronkelijke: </li></ul><ul><ul><li>Lay-out/vormgeving website </li></ul></ul><ul><ul><li>Teksten, foto’s en tekeningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verpakkingen </li></ul></ul><ul><li>Geen registratie vereist voor ontstaan auteursrecht </li></ul><ul><li>Rechten komen in beginsel toe aan de maker! </li></ul>
  21. 26. Vormgeving website (2) <ul><li>• Wie heeft de auteursrechten op de vormgeving van een website/webshop indien een extern bureau hiervoor wordt ingeschakeld? </li></ul><ul><li>• Advies : </li></ul><ul><li>- let op algemene voorwaarden </li></ul><ul><li>- regelen in contract of opdrachtbevestiging </li></ul><ul><li>- overdracht ‘bij akte’ </li></ul>
  22. 27. Exploitatie website <ul><li>Verkoop van namaakproducten </li></ul><ul><ul><li>(Nagenoeg) identiek product/verpakking </li></ul></ul><ul><ul><li>Inbreuk op merk- en/of auteursrecht </li></ul></ul><ul><li>Mogelijkheden voor rechthebbenden: </li></ul><ul><ul><li>Verbod, versterkt met dwangsom </li></ul></ul><ul><ul><li>Nevenvorderingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schadevergoeding/Winstafdracht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inzage boekhouding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opgave financiële gegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Proceskostenveroordeling </li></ul></ul>
  23. 28. Exploitatie website (2) <ul><li>Verkoop van originele merkproducten </li></ul><ul><ul><li>Uitputting </li></ul></ul><ul><ul><li>Territoriaal (EER), niet mondiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet bij gegronde redenen </li></ul></ul><ul><li>Mogelijk verboden parallelimport </li></ul><ul><ul><li>Uitputting? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewijslast </li></ul></ul><ul><li>Advies : Vrijwaring van leverancier </li></ul>
  24. 29. Vragen? <ul><li>Weblog sectie Intellectuele Eigendom en IT-recht: www.dirkzwagerieit.nl </li></ul>

  ×