Statin ve diyabet riski

1,117 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,117
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Statin ve diyabet riski

 1. 1. STATİNLER DİYABET GELİŞİMİNENEDEN OLMAKTA MIDIR? Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniverstesi Tıp fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD
 2. 2. Kolesterol skandalı Kolesterol diye bir şey yok
 3. 3. Yağyemiyorsanız büyük hatayapıyorsunuz. Kan kolesterolü yüksek olsa bile hüce içindekinormalmiş diyolla
 4. 4. • Statinler lipid düşürmede işe yarıyor mu?• Lipid düşürmek kardiyovasküler olayları azaltıyor mu?
 5. 5. Tedavi sırasındaki LDL-K düzeyleri KKH olayları ile yakından ilişkilidir30 4S - Pl25 Rx - Statin tedavisi Sekonder Koruma Pl – Plasebo Pra – pravastatin Atv - atorvastatin 4S - Rx20 LIPID - Pl15 CARE - Pl LIPID - Rx CARE - Rx HPS - Pl Primer Koruma HPS - Rx TNT – Atv1010 PROVE-IT - Pra WOSCOPS – Pl TNT – Atv80 PROVE-IT – Atv AFCAPS - Pl 6 5 AFCAPS - Rx WOSCOPS - Rx ASCOT - Pl ASCOT - Rx 0 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Ulaşılan LDL-K düzeyi mg/dL Rosenson RS. Exp Opin Emerg Drugs 2004;9(2):269-279, LaRosa JC et al. N Engl J Med 2005;352:1425-1435.
 6. 6. Statin kullanımının major vasküler olaylara etkisi Statinler Majör kardiyovasküler olay riskini azaltmaktadır Cholesterol treatment trialists collaboration Lancet 2010 376:1670
 7. 7. ADA kılavuzu: Major statin çalışmaları ve diyabetik hastalarda alt grup sonuçları * orta-yüksek Diyabet riski olanlarda 1 MI önlemek için tedavi edilemsi gerekn hasta sayısı : 3-50Lancet 2004;364:685Diabetes Care 2006;29:1220Lancet 2003;361:2005Diabetes Care 2006;7:1478 ADA Standards of Care; Diabetes Care, January 2011Diabetes Care 1997;20:614
 8. 8. Statinler diyabete yol açıyor mu?
 9. 9. WOSCOPS: Pravastatin ile yeni diyabet gelişiminde azalma40 mg Pravastatin alan kişilerdeplaceboya kıyasla diyabet insidansı Circulation 2001,103:357-362%30 azalmıştır WOSCOPS: west of scotland coronary prevention study
 10. 10. Justification for the Use of statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin The JUPITER Trial Amaç: hsCRP düzeyi yüksek olan Sağlıklı kadın ve erkeklerde rozuvastatin’in ilk majör kardiyovasküler olay gelişim sıklığına etkisini araştırmakerkek > 50 yaş Rozuvastatin 20 mg MIkadın> 60 yaş SVOKVH, DM yok 17802 kişi Unstabil anginaLDL < 130 mg/dL KVS ölümhsCRP > 2 mg/L plasebo CABG/PTCA
 11. 11. JUPITER Primer sonlanım noktası kardiyovasküler olaylar (MI,SVO,CVS bağlı ölüm) 140 120 100LDL (mg/dL) 80 HR 0.56, 95% CI 0.46-0.69 Placebo 251 / 0.08 8901 60 P < 0.00001 Cumulative Incidence 40 0.06 20 - 44 % 0 0.04 12 ayda LDL %50 azalma 0.02 Rosuvastatin 142 / 8901 5 0.00 4 0 1 2 3 4 hsCRP (mg/L) 3 Number at Risk Follow-up (years) Rosuvastatin 8,901 8,631 8,412 6,540 3,893 1,958 1,353 983 544 157 Placebo 8,901 8,621 8,353 6,508 3,872 1,963 1,333 955 534 174 2 1 0 hsCRP 12 ayda %37 azalma 0 12 24 36 48 Months Months Ridker et al NEJM 2008
 12. 12. JUPITER Yan etkiler ve ölçülen güvenlik parametreleri olay Rosuvastatin Plasebo P Herhangi yan etki 1,352 (15.2) 1,337 (15.5) 0.60 Kas güçsüzlüğü 1,421 (16.0) 1,375 (15.4) 0.34 miyopati 10 (0.1) 9 (0.1) 0.82 rabdomiyoliz 1 (0.01)* 0 (0.0) -- Kanser 298 (3.4) 314 (3.5) 0.51 Kansere bağlı ölüm 35 (0.4) 58 (0.7) 0.02 Hemorajik inme 6 (0.1) 9 (0.1) 0.44 GFR (ml/min/1.73m2 at 12 mth) 66.8 (59.1-76.5) 66.6 (58.8-76.2) 0.02 ALT > 3xULN 23 (0.3) 17 (0.2) 0.34 Açlık kan şekeri (24 . ay) 98 (91-107) 98 (90-106) 0.12 HbA1c (% 24. ayda) 5.9 (5.7-6.1) 5.8 (5.6-6.1) 0.01 Glukozüri (12. ay) 36 (0.5) 32 (0.4) 0.64 Yeni diyabet ** 270 (3.0) 216 (2.4) 0.01*çalışma bittikten sonra görülmüş, travmaya bağlı. Tüm veriler median (interquartil aralık) veya N (%)**doktor bildirimi Ridker et al NEJM 2008
 13. 13. JUPITERCVS olay gelişimi %44 azalmaktaDiyabet insidansı %26 artmakta
 14. 14. JUPITER Statinler ve diyabet gelişimi HR (95% CI)WOSCOPS Pravastatin 0.70 (0.50–0.98)PROSPER Pravastatin 1.34 (1.06–1.68)HPS Simvastatin 1.20 (0.98–1.35)ASCOT-LLA Atorvastatin 1.20 (0.91–1.44)PROVE-IT Atorvastatin 1.11 (0.67–1.83) VS PravastatinJUPITER Rosuvastatin 1.25 (1.05–1.54) 0.25 0.5 1.0 2 4 Statin daha iyi Statin kötü Ridker et al NEJM 2008
 15. 15. Statinler yüksek diyabet riski ile ilişkilidir 4 yıl statin tedavisi alan 255 hastanın 1 inde tip 2 diyabet gelişiyor Yeni diyabet riski: %9 91140 denekYeni diyabet gelişimi Statin: %4.89 Plasebo:%4.5
 16. 16. Farklı statinlerin diyabet gelişimine etkileri farklı mıdır?
 17. 17. Farklı statinlerin diyabet gelişim riskine etkileri Evet : Rosuva,Atorva,Simva Hayır: Prava,Lova Sattar et al. Lancet 2010,375:735
 18. 18. Statin dozu diyabet gelişiminde önemli midir ?
 19. 19. Statin dozu Tip 2 diyabet ve KVS hastalık Yüksek doz atorvastatin ve simvastatin düşük doza kıyasla Diyabet riskini daha fazla arttırıyor JAMA 2011:305:2556,2564
 20. 20. Taiwan genel popülasyon kohortunda 8412 statin kullanan Yıllık diyabet gelişim sıklığı 7.2 yıl takip Majör KVS olay gelişimi 33648 statin kullanmayan Diyabetiklerde önceden statin kullanımı= daha En kötü KVS az major sonuçlar: kardiyovaskülerYıllık diyabet gelişim hızı: Diyabetik olupstatin kullananlarda %2.4 olayKullanmayanlarda %2.1 P<0.001 statin ile tedavi edilmeyen Statin kullanımından sonra gelişen Diyabette: hastalarda • hastanede ölüm riski yüksek Statin kullanımı izlenmiştir • Yüksek riskli ve sekonder koruma yeni diyabet grubunda ölüm riski benzer gelişim sıklığını arttırmaktadır
 21. 21. JUPİTER çalışmasından bir analiz: kardiyovasküler kazanımlar ve diyabet riski Diyabet risk faktörü yok (n=6095) En az bir diyabet risk faktörü var (n=11508) Diyabet riskiolmayanlarda Diyabet riskidiyabet riskini olanlarda diyabet etkilemiyor riskini arttırıyor 0 diyabet gelişimine 54 diyabet gelişmine karşılık 86 karşılık 134 vasküler vasküler olay / ölüm olay/ölüm engellenmekte engellenmekte
 22. 22. JUPİTER çalışmasından bir analiz: kardiyovasküler kazanımlar ve diyabet riskiBazal Açlık kan şekeri düzeyine göre Yeni diyabet tanısı Diyabet tanısına kadar geçen süre: Plasebo : 89.7 hafta Rosuvastatin : 5.4 hafta Statinler yüksek riskli grupta diyabetin ortaya çıkışını hızlandırıyor olabilir
 23. 23. FDA uyarı 2012 şubat
 24. 24. Statin ve diyabet ile ilgili verileri değerlendirirken dikkat edilmesi gerekenler• Çalışmaların primer sonlanım noktası diyabet gelişimi değildir• Sonlanım noktası diyabet gelişimi olan statin çalışmaları devam etmektedir
 25. 25. FIN-D2D PROJECT : Birinci basamakta Statinler yaşamtarzı değişikliği ile birlikte diyabet gelişimini etkiliyor mu?1 yıllık takip 10149 tip2 DM riski yüksek denek 484 kişi statin kullanıyor 1 yıl sonunda OGTT ile tarama DM gelişimi Statin kullananlarda %7.5 P=0.44 Kullanmayanlarda %6.5 AKŞ: Statin kullananlarda o.o8 mmol/L P=0.042 Kullanmayanlarda 0.07 mmol/L
 26. 26. Primer sonlanım noktası diyabet olanStatin çalışması: J PREDICT • N:1240 bozulmuş glukoz toleransı • Randomizasyon: yanlızca yaşam tarzı pitavastatin+yaşam tarzıdeğişikliği • Sonlanım noktası: yeni tip 2 DM • Başlama zamanı: Nisan 2006 • Tahmini bitiş zamanı: Mart 2013
 27. 27. Statinler ve Glukoz /Insülin MetabolizmasıOlası mekanizmalar • Pankreas adacık vasküler yapı değişikliği? • Insüiln sekresyonunu arttırma veya azaltma • Insülin duyarlılığını arttıma veya azaltma IRS-1/GLUT4 etkisi lipide bağlı etki Adipokin etkisi Anti-inflamatuar etki Diğer? • Diyabet ve prediayabet üzerine farklı etkiler? • Grup etkisi
 28. 28. Sonuç• Statin tedavisi ile Diyabet gelişim riski artmaktadır Diyabet riski statin dozu ile ilişkilidir Diyabet gelişimini hızlandırmaktadır Diyabet risk faktörü varlığı diyabet gelişimi ile ilişkilidir Statinler kılavuzlar Statin tedavisi ile doğrultusunda kardiyovasküler kullanılmaya devam kazanımlar diyabet edilmelidirgelişim riskinden daha Kardiyovasküler riski düşük, yüksektir Kardiyovasküler kazancı kanıtlanmamış durumda statin tedavisi düşünülüyorsa Diyabet riski göz önüne alınmalıdır
 29. 29. Anti hipertansifler ve yeni diyabet gelişimi Messerli F H et al. Circulation 2008;117:2706-2715
 30. 30. Teşekkür ederimInstitute of Medicine Report, November 2010

×