HİPERKALSEMİ VE HİPOKALSEMİYE YAKLAŞIM
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

HİPERKALSEMİ VE HİPOKALSEMİYE YAKLAŞIM

on

 • 1,557 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,557
Views on SlideShare
1,541
Embed Views
16

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

1 Embed 16

http://www.slideee.com 16

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

HİPERKALSEMİ VE HİPOKALSEMİYE YAKLAŞIM HİPERKALSEMİ VE HİPOKALSEMİYE YAKLAŞIM Presentation Transcript

 • HİPERKALSEMİ HİPOKALSEMİ Prof Dr Dilek GogasYavuz Marmara ÜniversitesiTıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Kalsiyum Metabolizması Hastalıkları
 • Kalsiyum metabolizması (1,000 mg/day)
 • Kalsiyum hemostazı  Paratiroid bez  Kemik  böbrek  Ince bağırsak
 • Kalsiyum düzeylerine etkisi Hormon etki Kemik Bağırsak Böbrek PTH  Ca  Po4 Osteoklastik aktivite artar Vit D aracılığı ile Ca emilimi Po4 atılımı Vitamin D3  Ca  Po4 Direk etki yok  Ca  Po4 emilimi artar Direk etki yok 4
 • Serum Kalsiyum 8.5 mg/dl 10.5 mg/dl hiperkalsemihipokalsemi normal
 • HİPERKALSEMİNİN DERECELENDİRMESİ 8 10 12 14 16 4 5.6 8 10 12 NORMAL HAFİF ORTA ŞİDDETLİ İyonize serum kalsiyum düzeyi mg/dl Total serum kalsiyum düzeyi (mg/dl)
 • Hiperkalsemi nedenleri  Ca++ PTH Vitamin D Malinite ilaçlar Endokrin Genetik 7 Primer ve tersiyer hiperparatiroidi Vit D entoksikasyonu Granulomatöz hastalıklar Akciğer CA ,MemeCa Hematolojik maliniteHipertiroidi, Akromegali, Adrenal yetm., Feokromositoma Ailevi hipokalsiürik hiperkalsemi Tiyazidler, Lityum,Teofilin, Vit A intoksikasyonu
 • Hiperkalsemi ayırıcı tanısı  Primer hiperparatioridi  Malign hastalıklar  Familial benin Hipokalsiürik hiperkalsemi  Vitamin D bağımlı  Granulomatöz hastalıklar, lenfoma  Vitamin D intoksikasyonu  Endokrin hastalıklar – hipertiroidi , Addison  İlaç : lithium, tiyazid diüreikler 90%
 • hiperkalsemi Hiperkalsemi gerçek mi? İyonize kalsiyum , albümin düşükse düzeltilmiş Ca hesapla PTH
 • PTH Düşük/ normal Düşük/nor mal 1, 25Vit. D düşükse kanser Yüksekse lenfoma yüksek 24 hr.idrar kalsiyum düşük– FHH N veya  hiperpartiroi di 10 Algoritmik yaklaşım endokrin
 • • Prevalans: 1-2/1000 : = 2-3 : 1 • Insidans: 30:100000/yıl Primer hiperparatiroidi (PHPT) • 85-90% tek adenom • 10-15% hiperplazi • 1-2% multipl adenom • <1% karsinom etyoloji
 • Hiperparatiroidi laboratuar tanı Ca↑P↓PTH↑ İdrarda yüksek kalsiyum atılımı
 • Hiperkalsemi LABORATUAR • Serum kalsiyum • Serum fosfor • iPTH • Serum Albümin • Kreatinin • Alkalen fosfataz
 • Böbrek taşı AsemptomatikKemik hastalığı 0 20 40 60 80 Cope (1930 - 1965) Heath (1965 - 1974) Mallette (1965 - 1972) Silverberg (1986 - 1993) %hasta PHPT klinik gidiş
 • Hiperkalsemi - klinik • MSS• GİS • İSKELET • böbrek STONES BONES GROANSMOANS 15
 • Hiperkalsemi gelişme hızı asemptomatik Ciddi hiperkalsemik semptomlar
 • • Baş ağrısı • Kas güçsüzlüğü • Letarji • Konfüzyon • Koma, stupor • Konsantrasyon bozukluğu • Hafıza bozukluğu • Halüsinasyon • Kişilik bozukluğu • Deliryum Bulantı-kusma İştahsızlık, kilo kaybı Karın ağrısı Kabızlık Peptik ülser Pankreatit Poliüri Polidipsi Noktüri Asidoz Dehidratasyon Glikozüri Nefrolityazis Nefrokalsinozis Ağrı Osteoporoz Artrit Deformite Fraktür Hipertansiyon Aritmiler EKG’de QT kısalması Vasküler kalsifikasyon Hiperkalsemi semptomları nörolojik gastrointestinal üriner kemik kardiyovasküler
 • Subperiostal rezorpsiyon
 • Kistik kahverengi tümör Ostetotitis fibrosa cystica Cystic brown tumor
 • Pre-Operative görüntüleme  Yüksek rezolüsyonlu USG  Sensitivite : adenoma için 65-85% hiperplazi için 30-90%  MNG durumunda suboptimal  CT Sensitivite 46-87%  Ektopik gland  MRI  Sensitivitite 65-80%  Ektopik gland tespiti  Sestamibi  Sensitivite 85-95%  Sestamibi-SPECT  Sensitivity soliter adenoma %98 hiperplazi için 60% Hiperparatiroidi tanısı laboratuar ile konulduktan Sonra lokalizasyon çalışmaları yapılmalıdır
 • Sestamibi Nükleer tarama Tükrük bezi Tiroid bez lobları Sol alt paratiorid gland
 • Tedavi  Ca <12 mg/dl acil tedavi gerekmez. Etyoloji aranmalıdır  Serum Ca > 12 mg/dl tedavi edilmelidir  Ca > 14 mg/dl hiperkalsemik kriz .(hastaneye yatış gerektirir) 22
 • tedavi  SF ile rehidrasyon ( 100-200 ml/s)  Diürez : furasmid 40 mg  Kalsitonin :4 IU/kg 12/s (eğer Ca>14)  Bisfosfonat :zoledronik asit,pamidronat  Diyaliz Serum kalsiyumu 8 saatte bir takip edilmeli Serum kalsiyumunu 1.6-2.4mg/dl düşürür
 • Glukokortikoidler  Vit D’nin kalsitriole dönüşümünü inhibe eder.  Hematolojik malignitelerde, Vit D intoksikasyonunda ve granülomatöz patolojilerde kullanılır  40-60 mg/gün metilprednizolon  10 gün içinde etki görülmez ise ilaç kesilir
 • Asemptomatik hiperparatiroidide Cerrahi kriterleri  Serum Kalsiyum > 12 mg  Hiperparatiroid krizleri  Hiperkalsiüri (idrar Ca++ > 400 mg /gün)  Nefrolitiasiz ve bozulmuş renal fonksiyon  Osteitis fibrosa cystica  Kemik dansitesinde azalma (DEXA)  Nöromusküler semptomlar : proksimal kas güçsüzlüğü, hiperrefleksi, ataksi  <50 yaş 25
 • Familial Hipokalsiürik hiperkalsemi  Benin  otosomal dominan katılımsal Hipokalsiüri ( < 50 mg/24 h), hipermagnezemi normal or minimally elevated levels of PTH  Paratiroid eksizyonu sonrası kalsiyum normale gelmez  Tedavi gerekmez idrar kalsiyum klirensi ile kolayca tanı konulabilir Hafif hiperparatiroidi ile karışabilir.
 • hipokalsemi
 • Düzeltilmiş kalsiyum Düzeltilmiş Ca = [(ölçülen total Ca) + (4.0 – ölçülen albümin) x 0.8] 28
 • Hipokalsemi nedenleri Yüksek PTH Düşük PTH
 • Hipokalsemi ayırıcı tanısı için gereki testler • Ca • P • PTH • 25OH D • Kreatinin • Alkalen fosfataz
 • Klinik semptom ve bulgular
 • Kalsiyum tedavisinde dikkat
 • Eksiklik : <20 ng/ml (50 nmol/L) Yetmezlik : 21–29 ng/ml (52.5 -72.5 nmol/L) 25 OHVitamin D düzeyi < 30 ng/ml
 • D vitamini replasman tedavisi Serum 25 OHD < 20 ng/ml ise yükleme dozu : 50 000 IU /hafta – 8 hafta İdame dozu : 1500-2000 IU/gün Serum 25 OHD: 20-30 ng/ml ise Yükleme yapılmadan idame doz ile başlanabilir D vitamini eksiklik riski olanlarda idame devamlı olmaldır kolekalsiferol
 • DVitamini replasmanı ile Hedef serum 25OH D değeri: 30-50 ng/ml
 • Hiperkalsemi - hipokalsemi • Kalsium düzeyi doğru mu? • Kalsium metabolizması değerlendirmesinde Eş zamanlı Ca, P ,iPTH,25OHD ölçülmeli
 • Teşekkür ederim