Rolf Källman KrA 10 dec 2012

177 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vad är digitalisering?
  Konvertering eller genomförandet av det moderna informationssamhället
 • Materialet visade sig svårt att jämföra och sammanställa.
 • Tillgänglighet leder inte automatiskt till användning. Det krävs användbar inforamtion.
 • Här säger jag först att strategi nr 1 är att arbeta nära departementet
 • Infrastruktur ”kartan”
 • Upphvosrättsrågorna
 • Auktoriteter/semantik
 • Massidigitalsiering. Vi arbetar för att MKC…
 • Rolf Källman KrA 10 dec 2012

  1. 1. Ett samordnat digitalt kulturarv Rolf Källman Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet Kra den 10 december 2012
  2. 2. Arkiv Bibliotek Museer Kulturmiljö
  3. 3. I november 2009 gav regeringen alla statliga kulturarvsmyndigheter/institutioner i uppdrag att inkomma med underlag till en nationell strategi för digitalisering av kulturarvet. Länsmuseer och ideella organisationer var inbjudna att svara på uppdraget. Bakgrund
  4. 4. Svaren visade tydligt… • Avsaknad av men stark vilja till samverkan och koordination… • Vilja till verksamhetsutveckling och domänöverskridande samverkan
  5. 5. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet • I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. • Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning. • Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.
  6. 6. Europe 2020 European Digital Agenda Rådsslutsatser och rekommendationer Nationella policies och agendor
  7. 7. Mål Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet. Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar.
  8. 8. Ett flertal områden kräver samordning, vissa hanteras av Digisam
  9. 9. Digisam… • har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015 • ska ta fram: – underlag för rekommendationer och allmänna råd. – förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. – Förslag på roll- och ansvarsfördelning • är en del av den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet
  10. 10. Resultaten av Digisams arbete ska vara skalbara och användbara för hela kulturarvsområdet
  11. 11. Digisams fokus • Planer och strategier • Begrepp och arbetsprocesser • Infrastruktur och aggregering • Roller och ansvarsfördelning
  12. 12. Användarna och användningen…
  13. 13. Strategiska vägval
  14. 14. 24 statliga myndigheter och institutioner A B M K
  15. 15. Styra Producera Använda Bevara Följa upp
  16. 16. Europa
  17. 17. Europeana - bringing Europes heritage online
  18. 18. Digitalisering som en del av EU:s strategier för tillväxt
  19. 19. Det moderna informationssamhället är… …infrastruktur
  20. 20. På gång…
  21. 21. Myndighets- institutionsvisa planer Förstudie digitalt bevarande Nationella aggregatorer Avtalslicenser Begreppsmodellering KTH- samverkan
  22. 22. Nätverk/arbetsgrupper för kunskap och kompetens EU-nätverk EU-projekt Museernas infrastruktur
  23. 23. Aktuellt i Digisams verksamhet Samordning av myndigheternas/institutionernas planer Infrastruktur Bevarande Upphovsrätt Auktoriteter/semantik Minne och lärande Massdigitalisering
  24. 24. NAD LIBRISK-samsök Europeana Databaser Bevarande Konvertering SND Inflöde av digitalt fött Samlingssystem Lagring Åtkomst
  25. 25. §§ • Ramavtal avtalslicenser fotografisk bild • Rekommendationer • Digitaliseringsprocesserna • Seminarier
  26. 26. Det digitalt födda …
  27. 27. Framgångsfaktorer
  28. 28. • Implementera strategier top-down • Upprätta planer som kan jämföras och mätas • Sätt upp effektmål (påverkan i samhället) • Gå aldrig ensam • Samla ledande institutioner • Var flexibel, transparent och inkluderande • Identifiera och kom överens om de strategiskt mest viktiga frågorna • Tänk skalbart • Hitta individerna som har passion and vilja att bryta ny mark • De andra kommer att följa efter, eller också inte …
  29. 29. Tack för uppmärksamheten! Följ oss, delta och diskutera! www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se
  30. 30. Bilder: 2. williamcho, CC-BY-NC-SA 3. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 4. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 6. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 11. Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC-BY-NC 12. FlyinRoo, CC-BY-NC-SA 13. Stureplan 1949, Spårvägsmuseet 14. Joakim Jardenberg, CC-BY 15. © Kristina Alexandersson 17. Library of Congress, No known copyright restrictions 18. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 19. MKC, Riksarkivet 22. Washington State Department of Transportation, CC-BY-NC-SA 23. Port of Tacoma, CC-BY-NC-SA 24. Leo Reynolds, CC-BY-NC-SA 31. Carta Marina, Lafreris edition 1572, No known copyrights 34. dullhunk, CC-BY-NC-SA 35. MKC, Riksarkivet 37. Kristina Alexandersson, CC-BY-NC-SA 39. Pål-Nils Nilsson, CC-BY

  ×