Diska-projektet - Helena Lundin 2014-02-11

 • 118 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
118
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. DISKA-projektet Inventeringen
 • 2. Digisam och Kungliga Tekniska Högskolan fick pengar från Vinnova för att genomföra DISKA-projektet.
 • 3. DISKA står för… Digitala Semantiska KulturarvsAuktoriteter
 • 4. Uppdrag: Att genomföra en inventering av 24 svenska myndigheter efter register som inte är över institutionens samlingar, utan parallella register av referenskaraktär, som t ex register på: - personer? - växter? - arkitektur? - företag? - orter…?
 • 5. Syfte • Att undersöka vad som finns på institutionerna, både digitalt och analogt • Att hitta beröringspunkter • Att hitta register som även kompletterar varandra • Att försöka göra det möjligt att knyta samman dessa som Länkad Öppen Data, LOD Institutioner från olika delar av kulturvärlden, som till exempel inom bibliotek, arkiv, museum, musik, film, historia, språk m m, kan på detta sätt samverka över gränserna.
 • 6. De 24 utvalda myndigheterna var: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Arbetets museum Arkitektur- och designcentrum, f d Arkitekturmuseet Forum för levande historia Institutet för språk och folkminnen, SOFI Kulturrådet Kungliga biblioteket, KB Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, LSH Moderna museet Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, f d Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB Nationalmuseum med prins Eugéns Waldemarsudde Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Riksantikvarieämbetet, RAÄ Riksarkivet Riksutställningar Skansen Statens försvarshistoriska museer (Armémuseum, Flygvapenmuseum, Sveriges militärhistoriska arv, SMHA) Statens historiska museer (Historiska museet, Myntkabinettet, Tumba bruksmuseum) Statens Konstråd Statens maritima museer (Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet) Statens musikverk (Svenska visarkivet, Musik/teatermuseet, Musik/teaterbiblioteket, Elektronmusikstudion EMS…) Svenska filminstitutet Tekniska museet Världskulturmuseerna (Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Världskulturmuseet, Östasiatiska museet)
 • 7. Tillvägagångssätt • Ett visst antal frågor som jag behövde ställa till alla, från Digisam och KTH: - Namn och beskrivning av registret (innehåll och format). - Tillgänglighet, nu och framtida planer. - Nycklar (vad utgör ett unikt värde), naturliga (t ex namn med levnadsår), surrogat (t ex nummersystem). - Datakälla (XML, RDF…?). - Flera poster för samma uppgift eller tvärtom. Konfidens. - Flera språk, stavningar etc . - Hur läggs nya poster in. - Uppdateringar, raderingar, orsak till detta. - Antal poster och tidsintervall för nyregistrering. - Etablerad rutin, nu och vid tillkomsten. - Annat syfte än auktoritetslista. - Komplett? (ambition) - Exempelpost, kopia (en normal, en ovanlig). - Övrigt - Databasansvarig, kontaktuppgifter. - Institutioner som ingår i myndigheten. - Samlingar redan i K-samsök?
 • 8. Besöken • Personligt besök, ibland flera gånger per institution • Telefonintervjuer • Fylla i frågeformuläret själva • Några har inte haft tid eller möjlighet
 • 9. Resultat: • Totalt 122 register • Drygt hälften analoga/delvis analoga, hälften digitala • De flesta, 12 myndigheter presenterade upp till fyra register • 6 myndigheter presenterade 10-15 register • 1 myndighet presenterade 23 register
 • 10. Vilka register fanns det? • Personnamn vanligast, men fanns även annat… … t ex Fartyg i svenska flottan 1595Kortkatalog på Sjöhistoriska museet, ca 500 kort. Sjöslaget vid Femern 1644 mellan svenska och danska fartyg. Willem van de Velde d.ä. ca 1650. Skoklosters slott
 • 11. • Några komplexa register: t ex Livrustkammarens mästarregister, framför allt vapensmeder, ca 50 pärmar. Många sökingångar och hänvisningar. Nationellt och internationellt. Delvis digitaliserat. • Några enklare, där funktionen var ett överskådligt arbetsredskap, t ex Arbetets museums digitala databas över arbetslivsmuseer i Sverige, 1442 museer. Kockums Jernverk / Gjuteri- och emaljmuseet, Kallinge. Drabantvärja, ca 1693, Sverige, tillverkad vid Vira bruk. Livrustkammaren
 • 12. Urvalet • Alla register inte möjligt att omvandla till RDFformat. • Referensgrupp: - digitala register - personnamn 9 register - heltäckande • Efter första urvalet – nytt besök tillsammans med KTH.
 • 13. De nio registren: • • • • • • • Konstnärsregister med ateljéregistret, Moderna museet Person- / organisationsregister, Nationalmuseum Botaniska insamlarregistret, Naturhistoriska riksmuseet Svenskt biografiskt lexikon, SBL, Riksarkivet Namnposter på konstnärer, Statens konstråd Repertoarregister, medverkande, Statens musikverk Lista över tonsättare, Digilellky + kortkatalog över musikalier med namningång (tonsättare), Statens musikverk • Svenska filmdatabasen, Svenska Filminstitutet • Personregister, Världskulturmuseerna
 • 14. Vad göra med de analoga registren? • Föra över till digital form för att undersöka och ge exempel på hur man kan göra. Vilket? - Litet register som är möjligt att föra över inom tidsplanen - Enkelt att förstå strukturen - Spännande register som går att knyta till många intressegrupper och som spänner över flera teman
 • 15. Missdådare i Skillingtryck, KB Kortregister med namningång på missdådare i visor och skillingtryck i samlingen. Sorterat på brottslingens efternamn. Kort förklarande text om skillingtryckets innehåll och även andra namn kan förekomma. Eventuellt ett datum/år för själva händelsen (mordet), eller avrättningen vid straff. De flesta skillingtryck är från 1800-talet. Finns från 1500-talet till 1930-talet. Personnamn: 309 stycken Visor: 451 stycken Katalogkort/tryck: 366 stycken
 • 16. • ”hördt af synderskan Maria Elisabeth Runbom då hon för begångit dråp på sitt eget barn geck til sitt väl-förtjente straff … den 27 Junii 1744” • ”Den svenske Kain, brodermördaren grefve John Mörner och hans gräsligt kallblodiga brott. Visa af Karl August Flink.” ”Mörnerska brodermordet vid Grefvegatan i Stockhom natten mellan den 8 och 9 sept. 1891.” • ”En ömklig och rörande visa om den grymme och hårdhjertade f.d. källarmästare Martin-Arosin som slurfvade borrt sitt barn.” Stockholms stadsmuseum, Stockholmskällan
 • 17. Från kortkatalog till digitalt dokument • Överfördes för hand till Excel-dokument på grund av katalogens karaktär. • Samråd med Kungliga biblioteket, Visarkivet, KTH och Digisam. • Konsulterade även representant för Primus, så att samma terminologi kunde användas i t ex rubriker, för att underlätta en framtida länkning.
 • 18. Bara början… - Det finns till exempel planer på att offentliggöra alla register som samlades in i projektet. - Institutionerna börja länka. Se vidare på: www.digisam.se