• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,831
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
81
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. SEKOLAH DAN MASYARAKAT (KPS 4043)TAJUK : GURU DAN SEKOLAH
 • 2. Hollebeck (1995)“Mengambarkan organisasi sebagaipenggabungan manusia dan sumberuntuk menjayakan sesuatu tujuan danmatlamat yang tidak mampu dilaksanakanoleh individu secara bersendirian.”
 • 3. Organisasi Sekolah
 • 4. 6 Ciri Utama Dalam Struktur Birokrasi 1. Autoriti yang berhirarki 2. Bertanggungjawab ke atas peraturan 3. Perincian prosedur 4. Tidak berbentuk personal 5. Pengkhususan 6. Kelayakan
 • 5. Kumpulan Birokrasi = Kumpulan Profesional Ciri 1, 2,3 = Ciri 5 dan 6
 • 6. Struktur Strukturorganisasi organisasiWeberian Authoritarian 4 Struktur Organisasi Sekolah Struktur Strukturorganisasi organisasiProfesional Chaotic
 • 7. Struktur Organisasi WeberianSekolah mempunyai ciri profesional + birokrasi yangtinggi.Guru lebih berkuasa dan pelajar kurang berinovasikerana kawalan peraturan yang ketat.Kecekapan guru adalah tinggi ,perhubungan disekolah sederhana. (peraturan standard yangditetapkan).
 • 8. Struktur Organisasi Authoritarian Birokrasi mengorbankan profesionalisme Kuasa berpandukan kepada kedudukan dan hirarki Orang atasan merupakan orang yang membuat keputusan Kenaikan pangkat pada orang yang taat kepada organisasi
 • 9. Struktur Organisasi Profesional Keputusan dibuat oleh kakitangan profesional dalam bidang masing-masing. Peraturan sebagai panduan daripada format yang ketat yang perlu dipatuhi. Guru mempunyai kuasa yang lebih banyak dan terlibat dalam proses membuat keputusan.
 • 10. Struktur Organisasi ChaoticStruktur yang kurang birokrasi dan kurang profesionalKonflik wujud setiap hari dalam operasi sekolahKurang konsisten, kurang efektif dan kontradiksi(bertentangan).
 • 11. Carta Organisasi di Sekolah
 • 12. Guru“ Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin” Falsafah Pendidikan Guru Malaysia
 • 13. GURU
 • 14. PERANAN GURU> Guru bertanggungjawab memperkembangkanpotensi murid secara menyeluruh dan bersepadu yakniinsan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani> Guru juga mengelolakan semua aktiviti yangdijalankan di dalam sesebuah bilik darjah> Guru memikul amanah yang amat besar untukmelahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi danberperanan untuk merealisasikan matlamat negara
 • 15. SEKOLAH
 • 16. PERANAN SEKOLAH Peranan sekolah begitu besar dalam melaksanakanFalsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Sekolah merupakan institusi formal pertama dimana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiranasas Sekolah juga adalah tempat pemupukan minatsetiap murid untuk terus mencari ilmu
 • 17. PERANAN GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAHPengetua :•Pengurusan Kurikulum dan Ko-Kurikulum•Pengurusan kewangan, kemudahan dan sumber•Pengurusan tenaga pengajar dan kakitangan•Pengurusan kebajikan pelajar•Pengurusan perhubungan dalaman dan luaranPenolong Kanan 1 :•Mengajar•Membantu Pengetua dalam pengurusan kurikulum•Membantu Pengetua dalam urusan pentadbiran harian.
 • 18. Penolong Kanan 2 (Hal Ehwal Murid) : Mengajar Membantu Pengetua dalam pengurusan kebajikan dan disiplin pelajar Membantu Pengetua dalam pengurusan kemasukan dan pendaftaranpelajar Membantu Pengetua dalam perhubungan awam Membantu Pengetua dalam tugas-tugas lainPenolong Kanan Ko-kurikulum : Mengajar Membantu Pengetua dalam pengurusan kurikulum Membantu Pengetua dalam pengurusan kokurikulum Membantu Pengetua dalam perhubungan awam Membantu Pengetua dalam pentadbiran harian Membantu Pengetua dalam tugas-tugas lain
 • 19. Guru Kelas : Buku Daftar Kedatangan Pengurusan Wang Rampai / Yuran Khas Perkara-Perkara akademik Bantuan Kewangan dan Biasiswa Mengendalikan tugas-tugas lainGuru Biasa : Mengajar Membuat perancangan (P&P) Melaksanakan pelbagai tugas khas Menjaga disiplin, keselamatan dan kebajikan murid Mentadbir dan menguruskan bilik darjah Mengendalikan pelbagai tugas rasmi lain Membantu Pengetua dalam pengurusan staf Membantu Pengetua dalam pengurusan kemudahan dan sumber Membantu Pengetua dalam tugas-tugas lain
 • 20. Ketua Panitia Mata Pelajaran : Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang telah dikemaskini.Guru Disiplin : Sebagai Setiausaha kepada Lembaga Disiplin Sekolah Merekodkan segala kesalahan-kesalahan / hukuman-hukuman / denda yang dikenakan ke atas murid-murid Menjadi Penasihat kepada Lembaga Pengawas Sekolah
 • 21. Konsep Bilik Darjah Sebuah bilik di mana sekumpulan murid diajar oleh seorang guruGuru – mengajar Bilik murid-murid di Darjah?sekolah / institusi Murid – penyelidikan & seseorang yang menyediakan menerimabahan pelajaran / pendidikan atau menanda skrip jawapan. latihan.
 • 22. Pengurusan Bilik Darjah Proses yang Bertujuan mewujudkan melibatkaan Tindakan dan strategi keadaan, suasana, danpenyusunan fizikal bilik yang digunakan untuk persekitaran darjah serta galakan mengekalkan pembelajaran yangkomunikasi & interaksi peraturan bilik darjah kondusif antara murid.  Konsep Bilik Darjah  Jenis-jenis Bilik Darjah  Suasana & Iklim Bilik Darjah  Rutin Bilik Darjah  Kawalan Bilik Darjah
 • 23. Jenis-Jenis Bilik Darjah BD TerbukaBD Pra-Sekolah BD Tradisi Bilik Darjah (BD)BD KBSM BD KBSR
 • 24. BD TRADISI
 • 25. BD KBSR
 • 26. BD KBSM Pusat sumber hanyaSusunan meja terdapat di Ruang-ruang Bilik darjah & kerusi sesetengah pembelajaran mata pelajaran hendaklah sekolah sahaja dilengkapi khas berbentuk apabila dengan disediakan – kumpulan & keadaan pelbagai bilik muzik, tidak kewangan bahan makmal sainsmengikut baris mengizinkan – pembelajaran. & sebagainya demi baris. ada televisyen, projektor dan lain-lain.
 • 27. BD TERBUKA Suasana bilik darjah & Murid-murid dibenarkan pengajaran secara seluruh untuk mengkaji sesuatukelas adalah pada peringkat mengikut minat masing- minimum. masing. Pelan terbuka – sekolah di mana Digalakkan untuk merancang kanak-kanak dibenarkan sebahagian pembelajaran bergerak ke bahagian lainmereka yang berkaitan dengan bangunan sekolah &pengajaran berpasukan & ‘pelan mendapatkan bimbingan terbuka’. daripada guru-guru lain.
 • 28. BD PRA-SEKOLAH Corak terbuka : kanak-Bilik-bilik serba lengkap / kanak belajar di ruang- self-contained : dalam ruang pembelajaranbangunan ada beberapa tertentu. Guru-guru akanbilik yang mengandungi mengajar secarapelbagai jenis peralatan berpasukan & mengikut pembelajaran. waktu-waktu tertentu.
 • 29. Suasana & Iklim Bilik Darjah Faktor Fizikal Saiz bilik darjah, suasana am bilik darjah, peralatan & keadaan cahaya dan udara dalam bilik darjah
 • 30. Rutin Bilik Darjah Jadual Kad Laporan Jadual Kerja Kedatangan Kemajuan Kad Himpunan 001 dan 002 Peraturan Bilik Pendaftaran -Kad Rekod Persekolahan Murid Darjah Murid-murid Sekolah Rendah 001R -Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah Menengah 001M Skim Bantuan Penyimpanan KutipanYuran Buku Teks RekodAmalan Makanan Organisasidan Pemakanan Skim Susu Sumber -Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Pembelajaran
 • 31. Kawalan Bilik Darjah Peneguhan – rangsangan luar yang menyusuli satu gerak balas menyebabkan penambahan gerak balas berkenaan. Kontrak – dokumen bertulis yang mengandungi perkara-perkara yang dipersetujui oleh murid & guru. Modifikasi Tingkah Laku – mengubah tingkah laku dengan memberi ganjaran kepada tingkah laku yang diingini & menegur tingkah laku yang tidak diingini
 • 32. Sekian,Terima Kasih