LPM142/2005
IDinternunic: 312972
Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 142
din 07.07.2005
privindaprobareaNomenclatorului...
vastabilimodul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelorîninstituţiile de învăţămînt superior
private şiîncele de stat...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Legea privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul i

358 views

Published on

Legea privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul i

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Legea privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul i

  1. 1. LPM142/2005 IDinternunic: 312972 Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 142 din 07.07.2005 privindaprobareaNomenclatoruluidomeniilor de formare profesionalăşi al specialităţilorpentrupregătireacadrelor îninstituţiile de învăţămînt superior, ciclul I Publicat : 29.07.2005 înMonitorulOficial Nr. 101-103 art Nr : 476 Data intrarii in vigoare : 07.07.2005 MODIFICAT LP156 din 28.06.13, MO152-158/19.07.13 art.481 LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; învigoare 05.03.13 LP233 din 25.10.12, MO242-244/23.11.12 art.775 LP86 din 13.04.12, MO92/15.05.12 art.316 LP178 din 15.07.10, MO135-137/03.08.10 art.480 LP70-XVI din 28.03.08, MO117-118/09.07.10 art.353 LP165-XVI din09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.514 Parlamentuladoptăprezentalegeorganică. Art.1. - Se aprobăNomenclatoruldomeniilor de formareprofesionalăşi al specialităţilorpentrupregătireacadrelorîninstituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, expusînanexele nr.1 şi nr.2, părţiintegrante ale prezenteilegi. Art.2. - Studiilesuperioare de licenţă se organizeazăpedomenii de formareprofesională (specialităţi) înconformitate cu Nomenclatorulnominalizat, cu excepţiadomeniilorreglementateînUniuneaEuropeanăprinnormespeciale. Art.3. - Guvernul: vaîntreprindemăsurilenecesareînvedereaaplicăriiNomenclatoruluinominalizat, parte componentă a standardelor de stat îndomeniulpregătiriicadrelor, îninstituţiile de învăţămînt superior de stat şi private, începînd cu anul de studii 2005-2006, pentrustudenţiiadmişi la anul I; vaasigura, exclusivîninstituţiile de învăţămînt de stat, pregătireacadrelor la domeniile de formareprofesională "Administraţiepublică", "Medicină", "Farmacie", "Militărie" şiceleceţin de menţinereaordiniipubliceşisecuritateastatului;
  2. 2. vastabilimodul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelorîninstituţiile de învăţămînt superior private şiîncele de stat pebază de contract, cu achitareataxei de studii. Art.4. - Nomenclatorulspecialităţilorpentrupregătireacadrelorîninstituţiile de învăţămînt superior şimediu de specialitate, aprobatprinLegea nr.1070-XIV din 22 iunie 2000, rămîneînvigoarepentruinstituţiile de învăţămîntmediu de specialitate, precumşipentrustudenţiiinstituţiilor de învăţămînt superior admişi la studiipînăînanul 2004-2005, care îşivorfinalizastudiileînconformitate cu prevederileacestuinomenclator. Art.5. - Prezentalege se puneînaplicare de la data adoptării. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU Chişinău, 7 iulie 2005. Nr.142-XVI. anexa nr.1 [Anexa nr.1 modificatăprin LP156 din 28.06.13, MO152-158/19.07.13 art.481] [Anexa nr.1 modificatăprin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; învigoare 05.03.13] [Anexa nr.1 modificatăprin LP233 din 25.10.12, MO242-244/23.11.12 art.775] [Anexa nr.1 modificatăprin LP86 din 13.04.12, MO92/15.05.12 art.316] [Anexa nr.1 modificatăprin LP178 din 15.07.10, MO135-137/03.08.10 art.480] [Anexa nr.1 modificatăprin LP70-XVI din 28.03.08, MO117-118/09.07.10 art.353] [Anexa nr.1 modificatăprin LP165-XVI din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.514] Anexa nr.2 Nomenclatorulspecialităţilor pentrupregătireacadrelorîninstituţiile de învăţămînt superior la domeniul 7 "Sănătate", reglementat special încadrul UniuniiEuropene Codulşidenumireadomeniului fundamental al ştiinţei, culturiişitehnicii Codulşidenumireadomeniului general de studiu Codulşidenumireaspecialităţii /domeniului de formareprofesionalăiniţială (studiisuperioare de specialitate) Numărulcreditelor de studiu 7 Sănătate 71 Medicină 711 Medicinăgenerală 360 712 Stomatologie 300 713 Sănătatepublică 300 714 Pediatrie 360 721 Farmacie 721 Farmacie 300

×