Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor universitari de la Bălţi

1,126 views

Published on

Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor universitari de la Bălţi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor universitari de la Bălţi

 1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a 4-a 2 februarie 2012, joi Biblioteca Universitară şi implementarea Principiilor SpaţiuluiEuropean al Învăţământului Superior: resurse documentare, servicii şi produse informaţionale, cultura informaţiei Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor universitari de la Bălţi Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan
 2. 2.  Transformările actuale din domeniul politic, eco- nomic şi social influenţează activitatea umană şi creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii. În acest context se amplifică ( susţinem noi, bibli- otecarii) rolul bibliotecilor ca instituţii sociale de o importanţă deosebită în calitatea lor de resurse ma- jore de informare ce asigură colectarea, prelucra- rea, depozitarea, diseminarea şi utilizarea resurse- lor informaţionale.
 3. 3.  Dezvoltarea intensivă a tehnologiilor de telecomu- nicaţii, gradul înalt de aplicare a acestora în unele biblioteci din Republica Moldova, pe de o parte, posi- bilitatea de acces liber a consumatorilor la resursele de informaţii din lume, pe de altă parte, contribuie la modificarea conţinutului şi a naturii activităţii bibliote- carilor. Eliberarea lor de sarcinile de rutină, permite dobîn- direa de noi competenţe profesionale necesare pen- tru o soluţionare raţională a tuturor problemelor, a unora, care nu erau anterior în sfera de interes a bibliotecii de altă dată.
 4. 4.  În recomandările ALA ( 2009), privind Competenţele de baza în Biblioteconomie, printre cunostinţele de specialitate pe care trebuie să le posede orice biblio- tecar, la Capitolul 6. este indicată Cercetarea: 6A. Bazele metodelor cantitative şi calitative de cercetare. 6B. Necesităţile de cercetare şi literatura ştiinţifică din domeniu. 6C. Principiile şi metodele utilizate pentru a evalua valoarea reala şi potentială a noilor cercetari.
 5. 5.  Astel, activitatea de cercetare devine un instrument esenţial de evaluare a problemelor emergente şi de descoperire a celor mai eficiente modalităţi de activitate pe bază de studiu teoretic, metodologic şi empiric. Ambiţia ştiinţifică a Bibliotecii oferă personalului oportunităţi de cercetare cu un impact pozitiv asupra dezvoltării instituţiei, calificării angajaţilor, evoluţiei domeniului biblioteconomic instituţional şi naţional.
 6. 6.  Cercetarea biblioteconomică a bibliotecarilor universitari bălţeni, fiind parte integrantă a ştiinţei universitare, a înregistrat în anii 2006-2010 performanţe calitative şi cantitative. Direcţiile principale de investigare au fost: Eficientizarea proceselor bibliotecare pentru evoluarea şi optimizarea serviciilor şi produselor bibliotecare; Diversificarea colecţiilor şi asigurarea accesului la resursele informaţionale pe diverse suporturi; Informatizarea Bibliotecii. Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în 500 de lucrări ştiinţifice: monografii, lucrări bio şi bibliografice, publicaţie periodică, rapoarte statistice, dicţionare, cataloage, anuare, ghiduri metodice, inclusiv 305 articole în presa de specialitate naţională şi internaţională. Au fost iniţiate colecţiile: Bibliographia Universitas, Vestigia Semper Adora, Deţinători ai Titlului Doctor Honoris Causa, Profesionalizare, Cultura Informaţiei, Biblioteca Ştiinţifică – 65. Vizibilitatea Bibliotecii şi a bibliotecarilor în ţară şi străinătate se oglindeşte în 225 articole de referinţă în presa tradiţională şi on-line.
 7. 7.  Timp de 5 ani bibliotecarii au participat la 129 reuniuni profesionale şi au prezentat 160 de comunicări. Rezultatele studiilor teoretice şi exerciţiilor aplicative ale bibliotecarilor în colaborare cu informaticienii Bibliotecii au dus la crearea unui complex de programe aplicative în sistem informatizat, menite să sporească calitatea proceselor şi serviciilor bibliotecare.
 8. 8. Direcţia de cercetare nr.1: Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională În anul 2011-prima direcţie de cercetare a fost axată pe problema managementului, cuprecădere a managementului participativ, cu implicarea celor mai buni specialişti înfuncţionarea Bibliotecii actuale, asigurarea strategiei de dezvoltare, de schimbare apsihologiei şi competenţelor profesionale; promovarea continuă a unui sistem bine definitde formare profesională continuă , de recalificare a noilor angajaţi; monitorizarea calităţiiactivităţii structurii infobibliotecare, auditul subdiviziunilor; elaborarea documentelor dereglementare; participarea şi organizarea conferinţelor, seminariilor, atelierelor profesionaleş.a.
 9. 9. Direcția de cercetare nr.2 Biblioteca 2.0 / Utilizatorul 2.0 în aplicareA doua direcţie Biblioteca2.0/ web 2.0 - îmbunătăţirea serviciilor infobibliotecare pentruutilizatori; perfecţionarea paginii web, bibliografierea calitativă a lucrărilor didactico-ştiinţificeale universitarilor ( cadre didactice şi bibliotecari) ; desfăşurarea cercetărilor sociologiceprivind relevanţa colecţiilor, serviciilor tradiţionale şi electronice; a produselor bibliotecare;elaborarea ghidurilor şi tutorialelor pentru utilizatori, contorizarea accesărilor de pe sit.
 10. 10. Direcția de cercetare nr.3: Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe/efecteA treia direcţie- dezvoltarea, diversificare şi organizarea resurselor informaţionale ;cercetarea şi analiza colecţiilor - cărţi şi publicaţii periodice în vederea corespunderii cuprocesele de studiu şi cercetare ştiinţifică, diagnosticarea situaţiei actuale prin desfăşurareastudiilor bibliometrice asupra anumitor segmente din colecţii; nivelul de adaptare la schimbăriprin crearea bibliotecii digitale, a bazelor de date proprii: catalog electronic; Sumar Scanat;lucrări musicale în MP3; oportunităţile bazelor de date achiziţionate pe profilul universităţii ;gradul de utilizare a resurselor informaţionale .
 11. 11. Rezultate totale 2011
 12. 12.  Personalul bibliotecar se include cu plăcere şi mare interes în cercetarea ştiinţifică, mai ales după anul 2006 cînd în R.Moldova începe atestarea pentru obţinerea gradelor de calificare. Programul de formare profesională continuă a Bibliotecii universitare, elaborat în corespundere cu cerinţele Euroreferenţialului(2004) - Nivelul de competenţă 4 , presupune că adevăratul profesio- nist cunoaşte metodologiile de investigare, poate să conceapă sisteme noi, să administreze informaţiile în instituţie, să aibă o abordare strategică sau globală a activităţii sale pentru dezvoltarea compe- tenţelor necesare de cercetologie.
 13. 13. PERSONAL UMAN Numărul total de angajaţi 57 Grad de Bibliotecari calificare 52 40 / 70 % Fără Grad grad Gradul I Gradul IIsuperior 11/19 21 / 37% 17 / 308 / 14% %
 14. 14. Articole publicate în reviste de specialitate naţionale - 33 Ciobanu, Silvia. Utilizarea reţelelor sociale în promovarea imaginii Bibliotecii Universitare de la Bălţi / Silvia Ciobanu // Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2011. – Nr 1. – P. 31-33. Culicov, Natalia. Educaţia privind cultura informaţională a studenţilor bălţeni / N. Culicov // Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2011. – Nr 1. – P. 89- 93. Harconiţa, Elena. Biblioteca şcolară - centru de informare şi instruire / E. Harconiţa, E. Stratan // Limba română : rev. de şt. şi cultură filologică. – 2011. – Nr 11-12. – P. 14-18; http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1303 Harconiţa, Elena. Cultura tehnologică instituţională – parte componentă a managementului calităţii [on-line] / E. Harconiţa, L. Mihaluţa. [citat la 21.06.2011] – Disponibil pe Internet : http://www.slideshare.net/libruniv />; Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. inf. – 2011. – Nr 1/2. – P. 15-23 ; Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2011. – Nr 1. – P. 78-80 Topalo, Valentina. Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor ştiinţifice universitare // Biblio Polis. – 2011. – Nr 2 [on-line] [citat la 13.01.2011]. – Disponibil pe Internet : http://www.hasdeu.md/ro/collections.html ; http://www.slideshare.net/libruniv/valentina-topalo-susinerea-informaional-i- documentar-a-cercetrilor-tiinifice-universitare-6709236
 15. 15. Lucrări instituţionale publicate - 12 Documente de transfer tehnologic GhiduriMonografii Bibliografii Studiu
 16. 16. Publicaţii periodice Poster
 17. 17. Studii, referate publicate pe Internet - SlideShare www.slideshare.net: 13
 18. 18. Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale - 24
 19. 19. Proiecte de investiţii CENTRUL de Informare a Uniunii Europene (EUI) – inaugurare 2011 CENTRUL DE DOCUMENTARE AL ONU COLECŢIA Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „ C. Negri” din Galaţi COLECŢIA Institutului Goethe COLECŢIA profesorul Ioan NICORICI INSTITUTUL Cultural Român COLECŢIA WILHELMI COLECŢIA JDP COLECŢIA BĂNCII MONDIALE CENTRUL DE INFORMARE NATO CENTRUL de informare a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF ) –inaugurare 2011 Valoarea documentelor şi a echipamentul tehnic achiziţionate în anul 2011 prin proiectele de investiţi şi donaţii sunt estimate la 370 796 lei (24 460 Euro)
 20. 20. Colaborări şi parteneriate O trăsătură caracteristică a Bibliotecii universitare de la Bălţi este colaborarea, consolidarea coordonă- rii şi parteneriatelor în domeniul cercetării: Membru al Consorţiului REM; membru al Proiectului Memoria Moldovei; colaborare cu Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă ….. , bibliotecile academice, universitare şi specializate; membru ABRM şi nucleu al Filialei BIN (Bbiblioteci de Învăţămînt din Nord ) a ABRM , care numără circa 200 de membri.
 21. 21. Colaborări şi parteneriate
 22. 22. Membri / redactori / secretari ştiinţifici ai colegiilor deredacţie ale revistelor ştiinţifice (numele, funcţia, revista) Lina Mihaluţa, membru al colegiului de redacție•Elena Harconiţa, directorpublicație;•L. Mihaluţa, V. Topalo, E.Stratan, S. Ciobanu - membriai colegiului de redacție Elena Harconiţa, membru al colegiului de redacție
 23. 23. B IBLIOUNIVERSITAS@ABRM. REVISTA BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA mdColegiul de redacţie HARCONIŢA Elena, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi Dr. GHINCULOV Silvia, director, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din republica Moldova COSTIN Ludmila, director, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare din Moldova ZASMENCO Ecaterina, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova KARNAEVA Liubovi, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” din Chişinău SOCHIRCĂ Zinaida, director, Departamentul Informaţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova STRATAN Zinaida, director, Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova Prof., Dr. REGNEALĂ Mircea, România Dr. KULIKOVSKI Lidia, director, Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, mun. Chişinău AVASILOAE Rodica, director, Biblioteca Academiei de Arte Design, tehnoredactare, maketare: CIOBANU Silvia, şef Centru Marketing. Activitate editorială al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
 24. 24. Demersurile ştiinţifice ale angajaţilor Bibliotecii au fost apreciate cu diplome ale Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturii, Asociaţiei Bibliotecarilor din RepublicaMoldova, ale Consorţiului REM Moldova, EIFL-OA, Rectoratului la concursurile naţionale „Cel mai bun Bibliotecar al anului 2010”, „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţele informării” Aprecieri
 25. 25. AprecieriElena Harconița a fost inclusă înDicționarul BIBLIOLOGI ROMÂNI, autorGheorghe Buluţă. – Târgovişte : Ed.Bibliotheca, 2011. – P. 116
 26. 26. Lucrări premiate
 27. 27.  Aderarea la conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii permite dezvoltarea capacităţilor de cercetare ale specialiştilor pe baza principiilor de continuitate, coerenţă şi consecvenţă a conţinutului şi a metodelor oferite de învăţământul universitar şi postuniversitar. Calitatea proiectelor de dezvoltare în biblioteconomie este dependentă de nivelul de formare a bibliotecarilor- cercetători, disponibilitatea cunoştinţelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea cercetărilor, înţelegerea conţinutului diverselor metode de cercetare : analiză a documentelor, de observare, experimentare, chestionare, intervievare, metoda Delphi, etc. , deaceea propunem ca şi în programul FORMARE CONTINUA. CURSURI DE PERFECTIONARE / CURSURI DE RECALIFICARE să fie inclus modulul respectiv.
 28. 28.  Participarea activă a bibliotecarilor în cercetarea ştiinţifică mai depinde şi de interesul statutului pentru dezvoltarea ştiinţei biblioteconomice şi a informării, care trebuie să se manifeste în crearea de legi menite să stimuleze această activitate prin alocarea de fonduri financiare pentru cercetarea biblioteconomică. Procesul de instituţionalizare şi de profesionalizare a cercetării în bibliotecă ar trebui să devină o sferă independentă de activitate , care ar determina formarea şi punerea în aplicare a potentialului stiintific uman de cercetare în biblioteci.

×