Sawala

11,391 views
10,986 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sawala

 1. 1. SAWALA Dhiya Rani pertiwi Aulia Dede AndriantoRiyadh Raihan Abiyyu
 2. 2. 3
 3. 3. 2
 4. 4. 1
 5. 5. SAWALA Sawala atawa diskusinyaeta kagiatan tukeurpikiran pikeun mahamkeunhiji pasualan jeung maluruhnu ngalantarankeun timbulnapasualan, sarta neangan jalanpikeun ngarengsekeunana
 6. 6. ANU KUDU DIPERHATIKEUN• Kudu aya jejer atawa topik anu didiskusikeun• Kudu aya anu jadi pangjejer diskusi• Kudu aya moderator (panumbu catur)• Kudu aya natulen (girang serat)
 7. 7. MACEM – MACEM SAWALA Seminar 1. Seminar Saresehan Seminar nyaeta pasamoan para pakar anu usaha meunangkeun Sanitiaji kecap sapakat ngeunaan hiji hal. Muktamar Lokakarya KonferensiDiskusi PanelDiskusi Kalompok
 8. 8. MACEM – MACEM SAWALA Seminar 2. Sarasehan Saresehan Pasamoan anu diayakeun pikeun ngaregepkeun pamadegan atawa Sanitiaji saran para ahli ngeunaan hiji ha Muktamar l/masalah dina widang nu tangtu Lokakarya KonferensiDiskusi PanelDiskusi Kalompok
 9. 9. MACEM – MACEM SAWALA Seminar 3. Sanitiaji Saresehan Santiaji nyaeta pasamoan anu diayakeun pikeun mere Sanitiaji pangarahan singget sateuacan Muktamar palaksanaan kagiatan Lokakarya KonferensiDiskusi PanelDiskusi Kalompok
 10. 10. MACEM – MACEM SAWALA Seminar 4. Muktamar Saresehan Muktamar nyaeta pasamoan para wawakil organisasi nyokot Sanitiaji kaputusan ngeunaan hiji masalah Muktamar anu disanghareupan babarengan. Lokakarya KonferensiDiskusi PanelDiskusi Kalompok
 11. 11. MACEM – MACEM SAWALA Seminar 5. Lokakarya Saresehan Lokakarya nyaeta pasamoan anu ngabahas hiji karya Sanitiaji Muktamar Lokakarya KonferensiDiskusi PanelDiskusi Kalompok
 12. 12. MACEM – MACEM SAWALA Seminar 6. Konferensi Saresehan Konferensi nyaeta pasamoan pikeun sawala ngeunaan hiji Sanitiaji masalah anu disanghareupan Muktamar babarengan. Lokakarya KonferensiDiskusi PanelDiskusi Kalompok
 13. 13. MACEM – MACEM SAWALA Seminar 7. Diskusi Panel Saresehan Diskusi panel nyaeta sawala anu dilangsungkeun ku anu Sanitiaji nyampekeun gagasan, sareng Muktamar disaksian ku babaraha pamilon, jeung diatur ku saurang Lokakarya panumbu catur. KonferensiDiskusi PanelDiskusi Kalompok
 14. 14. MACEM – MACEM SAWALA Seminar 8. Diskusi Kalompok Diskusi kalompok nyaeta panyelesaian Saresehan masalah kalayan ngalibatkeun kalompok – kalompok leutik. Sanitiaji Muktamar Lokakarya KonferensiDiskusi PanelDiskusi Kalompok
 15. 15. PALAKSANA SAWALA 1. Panumbu Catur Panumbu catur nyaeta jelema anu mingpin sawala (moderator). PamingpinPanumbu Catur sawala ngabogaan kawajiban pikeun ngarumuskeun masalah kalawan merenah. Tapi masalah anu dirumuskeun teu ukur mangrupa jawaban “bener” atawa “salah”.Girang Serat Pamingpin sawala anu hade nyaeta kudu: 1. Apal aturan perkara sawala 2. Sabar Pamilon 3. Ngahargaan unggal pamadegan nu diasongkeun ku panyatur atawa pamilon 4. Jujur, someah, teu nogencang
 16. 16. PALAKSANA SAWALA 2. Girang Serat Girang serat nyaeta jalmaPanumbu Catur nu pancenna nuliskeun hasil sawalaGirang Serat Pamilon
 17. 17. PALAKSANA SAWALA 3. Pamilon Pamilon nyaeta jalma anuPanumbu Catur ilubiung dina lumangsungna kagiatan sawala.Girang Serat Pamilon
 18. 18. TATA CARA SAWALA 1. Meunang Idin ti ModeratorMeunang Idin ti Saméméh nepikeun saran, Moderator pamanggih jeung séjén- séjénna, unggal peserta kudu meunang idin ti Ngeunalkeun moderator. Teu cukup ku ngangkat Diri leungeun, peserta diskusi meunang nyora lamun ditunjuk atawa diidinan Nepikeun Saran ku moderator.atawa Pamanggih
 19. 19. TATA CARA SAWALA 2. Ngeunalkeun DiriMeunang Idin ti Ngenalkeun diri Moderator diperlukeun dina diskusi- Ngeunalkeun diskusi gedé, utamana anu Diri pesertana teu saling kenal. Unggal peserta nu rék nepikeun Nepikeun Saran pamanggih, saran, kritik, jeungatawa Pamanggih sajabana perlu ngamimitian ku ngenalkeun diri: ngaran, kelas/sakola, atawa alamat.
 20. 20. TATA CARA SAWALA 3. Nepikeun Saran atawa PamanggihMeunang Idin ti Dina nepikeun saran atawa Moderator pamanggih, hal-hal di handap ieu kudu diperhatikeun. Ngeunalkeun a. Saran, pamanggih, jeung sajabana Diri kudu dibarengan ku alesan, fakta, atawa conto nu jelas. Nepikeun Saran b. Saran atawa pamanggih kuduatawa Pamanggih ditepikeun kalawan lancar, jelas, sopan, jeung wijaksana.
 21. 21. TAHAPAN MINGPIN SAWALA 1. Muka Sawala 1. Ngucap salam 2. Nganuhunkeun kana kahadiran para peserta atawa pamilon diskusi 3. Nepikeun pamaksudan diskusi 2. Ngatur Jalanna Sawala 3. Nyimpulkeun jeung Nutup Sawala

×