• Save
Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails

on

 • 2,472 views

http://www.devcastzone.com/course,tworzenie-aplikacji-internetowych-z-wykorzystaniem-ruby-on-rails ...

http://www.devcastzone.com/course,tworzenie-aplikacji-internetowych-z-wykorzystaniem-ruby-on-rails

Devcast "Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails" ma na celu zaznajomienie uczestników z wersją 3.1 frameworku Ruby on Rails w oparciu o język Ruby w wersji 1.9.2. Devcast opiera się o przykładowy projekt gry w szachy, który w trakcie szkolenia będzie rozwijany.

Statistics

Views

Total Views
2,472
Views on SlideShare
2,472
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails Presentation Transcript

 • Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails Materiały pochodzą ze strony: www.devcastzone.comcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 • Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails Moduł 2 Framework Ruby on Railscopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 • Treśd modułu •Oprogramowanie z opiniami •Wzorzec MVC •Opinie •Komponenty Rails • DRY •Zadania Rake • KISS •Generatory • CoC • Standardowe •Instalacja Ruby On Rails • Własne •Generowanie projektu •Pluginy •Tworzenie bazy danych • Tworzenie. •Uruchamianie aplikacji • Generowanie •Konsola •Bezpieczeństwo •Struktura Projektu • App • Config • Inne • Testycopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 3
 • Podstawowe Informacje • Framework Ruby on Rails jest zestawem bibliotek opartym o język Ruby. • Najnowszą wersją jest Rails 3.1, jednak ciągle bardzo popularna jest wersja 2.3. • Szkolenie oparte jest o wersję 3.1.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 4
 • Oprogramowanie z opiniamiRuby On Rails jest przykładem tak zwanego „opinionated software”. • RoR daje nam konkretne rozwiązania zamiast delikatnych sugestii. • RoR podejmuje za nas sporo decyzji:  Wybór ORM - Otrzymujemy wbudowany ORM: ActiveRecord.  Wybór biblioteki JavaScript - Otrzymujemy jQuery (dawniej prototype.js).  Instalowany jest język CoffeeScript.  Instalowana jest biblioteka SASS ułatwiająca pisanie CSS. • Oprogramowanie jest przeznaczone do rozwiązania konkretnych zadań. Nie stara się robić wszystkiego. • Pomimo że otrzymujemy gotowy zestaw bibliotek, to możemy prawie każdą z bibliotek podmienić (np. ActiveRecord na DataMapper, ERB na haml, czy Test:Unit na Rspec).copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 5
 • Opinie - DRYNie Powtarzaj Się [DRY – Don’t Repeat Yourself]. • Powtarzający się kod jest uciążliwy i prowadzi do błędów. • Należy separować i wydzielać powtarzający się kod. • W Rails realizowane jest to za pomocą: • modułów włączanych do klas (w warstwach M oraz C), • helperów (w warstwach V oraz C), • pluginów acts_as_* (w modelach).copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 6
 • Opinie - KISSNie Komplikuj Głupcze! [KISS! – Keep It Simple Stupid!]. • Należy tworzyć oprogramowanie tak proste jak się da (ale nie prostsze!). • Framework powinien dostarczać wszystkich podstawowych narzędzi do pracy.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 7
 • Opinie - CoCKonwencja Ponad Konfigurację [CoC – Convention over Configuration]. • Zamiast konfiguracji w plikach xml / yaml stosujemy konwencje. • Podstawowe konwencje Ruby on Rails: • Modele nazywane są w liczbie pojedynczej. • Tabele w bazie danych nazywane są w liczbie mnogiej odpowiadającej nazwie modelu. • Kontrolery nazywane są w liczbie mnogiej. • Akcje kontrolerów mapowane są na pliki widoków. • Modele nie definiują kolumn, w zamian metody są definiowane na podstawie struktury bazy danych.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 8
 • Instalacja Ruby On Rails rvm --create 1.9.2@szachy # Tylko w systemie Linux • Instalacja Ruby on Rails sprowadza się do jednego polecenia. gem install rails $ gem install rails Fetching: multi_json-1.0.3.gem (100%) Fetching: activesupport-3.1.1.gem (100%) Fetching: builder-3.0.0.gem (100%) ... CIACH ... Successfully installed bundler-1.0.21 Successfully installed rails-3.1.1 30 gems installed Installing ri documentation for multi_json-1.0.3... .. CIACH ... Installing RDoc documentation for railties-3.1.1... Installing RDoc documentation for bundler-1.0.21... Installing RDoc documentation for rails-3.1.1... • Framework Ruby on Rails instaluje ponad 30 bibliotek.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 9
 • Generowanie projektu • W Ruby On Rails istotną rolę odgrywają generatory kodu. • Generatory pozwalają na szybkie stworzenie szkieletu aplikacji. $ rails new szachy Create create README create Rakefile create config.ru create .gitignore create Gemfile create app create app/assets/images/rails.png create app/assets/javascripts/application.js create config ... CIACH ... create config/database.yml create db create vendor/plugins/.gitkeep run bundle installcopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 10
 • Tworzenie bazy danych • Rails po utworzeniu projektu domyślnie konfiguruje bazy danych w oparciu o silnik SQLite. • By utworzyć bazy danych korzystamy z zadania rake. rake db:setup • Polecenie rake db:setup tworzy bazę danych dla środowiska deweloperskiego i testowego. Ładuje schemat, oraz inicjalizuje ją danymi z pliku db/seed.rb. • Dla świeżego projektu jest ono praktycznie identyczne z rake db:create.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 11
 • Uruchamianie aplikacji • Aplikacja Ruby on Rails posiada wbudowany prosty serwer www uruchamiany poprzez: rails server • Serwer standardowo uruchamia się na porcie 3000. Przykład działania można obejrzeć otwierając przeglądarkę. http://localhost:3000/ • Zobaczymy stronę informacyjną zawierającą:  informację że aplikacja działa,  informacje o wersji Ruby oraz Ruby on Rails,  informacje o środowisku i ustawieniach aplikacji,  linki do poradników i dokumentacji (po angielsku).copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 12
 • Konsola • Ruby on Rails dostarcza swoją własną rozszerzoną wersję konsoli irb. • Po uruchomieniu jej poleceniem: rails c otrzymujemy dostęp do pełnego środowiska Ruby on Rails. • Ruby on Rails udostępnia także skrót do konsoli bazy danych: rails dbcopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 13
 • Struktura Projektu $ tree -d app # Główny katalog aplikacji. Zawiera kod oraz zasoby aplikacji. assets # Zasoby aplikacji (javascript, obrazki, style) controllers # Kontrolery helpers # Moduły pomocnicze mailers # Klasy pocztowe models # Modele views # Widoki layouts # w tym pliki szablonów. config # Katalog z konfiguracją projektu, m.in. bazy danych. environments # Konfiguracja poszczególnych środowisk Rails (development, test, production) initializers # Pliki inicjalizujące - wykonywane są przy starcie aplikacji. locales # Pliki tłumaczeń - patrz I18n db # Pliki baz danych oraz migracji doc # Pliki dokumentacji projektu. lib # Biblioteki pomocnicze projektu assets # tasks # Definicje zadań Rake dla projektu log # Katalog z logami aplikacji public # Katalog zawierający strony statyczne dostępne publicznie script # Katalog zawierający skrypty pomocnicze projektu (przestarzały) test # Katalog zawierający testy fixtures # dane testowe functional # testy funkcjonalne (kontrolery i widoki) integration # testy integracyjne (w przypadku gdy aplikacja korzysta z zewnętrznych zasobów i api) performance # testy wydajnościowe unit # testy jednostkowe (modeli) tmp # vendor # Zewnętrzne wtyczki, biblioteki i zasobycopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 14
 • Struktura Projektu - App Katalog app jest głównym katalogiem projektu. Wewnątrz znajdują się pliki modeli, kontrolerów i widoków oraz, od wersji 3.1, zasoby aplikacji. • assets - zasoby aplikacji.  javascripts - Skrypty JavaScript.  stylesheets - Arkusze stylów CSS lub SASS.  images - Obrazki aplikacji. • controllers - kontrolery obsługują akcje HTTP. • helpers - moduły zawierające funkcje pomocnicze dla kontrolerów i widoków. • mailers - klasy zawierające metody dla obsługi poczty. • models - klasy modelujące logikę biznesową; mogą mapować tabele baz danych. • views - widoki są plikami szablonów (np. .erb, .haml), których zadaniem jest przetworzenie danych przygotowanych przez kontroler na plik HTML.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 15
 • Struktura Projektu - Config • environments - zawiera pliki Ruby definiujące zachowanie aplikacji w różnych środowiskach. Standardowo zdefiniowane są 3 środowiska: development, test oraz production. • initializers - pliki Ruby zawierające kod, który zostanie wykonany w momencie startu aplikacji. • locales - pliki tłumaczeń dla aplikacji. • database.yml - plik YAML zawierający konfigurację bazy danych dla każdego ze środowisk. • application.rb - plik główny aplikacji Rails; jest wywoływany, gdy rozpoczynane jest ładowanie środowiska Rails. • boot.rb - wywoływany jako pierwszy z application.rb; ładuje biblioteki z pliku Gemfile. • routes.rb - plik definiujący mapowanie ścieżek url do kontrolerów.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 16
 • Struktura Projektu - Inne • db - katalog zawierający bazy danych użyte w projekcie.  migrations - pliki migracji pozwalające na synchronizację struktury bazy danych pomiędzy wersjami aplikacji. • lib - katalog zawierający biblioteki oraz funkcje pomocnicze które nie pasują do modelu.  tasks - Zawiera zadania programu Rake powiązane z aplikacją. • public - katalog zawierający publicznie dostępne strony www oraz inne zasoby.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 17
 • Struktura Projektu - Inne • doc - katalog z dokumentacją projektu. Może być generowana poprzez rake rdoc. • log - katalog z logami aplikacji - osobno dla każdego środowiska. • public - katalog zawierający statyczne i dostępne publicznie zasoby. • tmp - katalog zawierający pliki tymczasowe i sesje (w trybie deweloperskim). • vendor - zapisane lokalnie pliki z zewnętrznych projektów.  gems - lokalnie zapisane gemy.  plugins - lokalnie zapisane pluginy.  native - wersje binarne aplikacji powiązane z konkretną platformą.  assets - zasoby pochodzące z zewnętrznych projektów.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 18
 • Struktura Projektu - Testy • fixtures - dane dla testów; mogą być w kilku formatach (rb, yml). Ładowane są one każdorazowo przy uruchamianiu testów. • functional - testy mające za zadanie sprawdzanie kontrolerów oraz widoków. • integration - testy integracyjne. Przeznaczone do testowania integracji aplikacji ze środowiskiem oraz usługami i interfejsami zewnętrznymi. • performance - testy wydajnościowe, testujące szybkość odpowiedzi poszczególnych kontrolerów. • unit - testy jednostkowe dla modelów, helperów oraz innych klas pomocniczych.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 19
 • Wzorzec MVCcopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 20
 • Wzorzec MVC Wzorzec MVC pozwala na: • Wyraźny podział aplikacji na warstwy. • Rozdzielenie logiki biznesowej aplikacji od jej prezentacji. • Dowolną prezentację danych - te same dane z kontrolera mogą zostać sformatowane jako strona WWW, JSON, XML czy grafika. • Łatwiejsze ponowne użycie kodu. • Łatwy podział pracy pomiędzy grafików i programistów odpowiedzialnych za stronę wizualną oraz analityków i programistów odpowiedzialnych za logikę biznesową aplikacji.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 21
 • Wzorzec MVC Model (M - Model) • Odpowiedzialny za komunikację z bazą danych (niekoniecznie relacyjną). • Obsługę logiki biznesowej aplikacji. • Obecnie zalecanym stylem pracy w Rails jest Gruby Model - Chudy Kontroler. • Największa porcja kodu powinna przebywać w modelach.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 22
 • Wzorzec MVC Kontroler (C - Controller) Odpowiedzialny za: • Obsługę akcji użytkownika. • Przekazywanie użytkownikowi danych z modelu. • Obsługę formatów danych. • Autentykację oraz Autoryzację.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 23
 • Wzorzec MVC Widok (V - View) • Odpowiedzialny jest za formatowanie i serializację danych. • Nie powinien nie zawierać logiki biznesowej. • Wszelkie pobieranie oraz przetwarzanie danych powinno odbywać się w kontrolerze. • Może formatować dane zarówno do plików html, jak i innych formatów.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 24
 • Komponenty Rails • Action Pack - jeden gem obejmujący Kontroler i Widok.  Action Controller - bazowa klasa kontrolerów.  Action Dispatch - system mapowania URL do Kontrolerów.  Action View - klasa obsługująca renderowanie widoków. • Action Mailer - obsługa wysyłania poczty. • Active Model - interfejs pomiędzy ORMem(dowolnym) a ActionPackiem udostępniający wspólne metody wymagane dla modeli do współpracy z modułami pomocniczymi ActionPack. • Active Record - klasa bazowa dla modeli udostępniająca operacje CRUD na bazie danych. • Active Resource - klasa bazowa dla modeli opartych na zewnętrznych web-serwisach a nie bazie danych. • Active Support - zestaw modułów i klas pomocniczych, oraz rozszerzeń klas Ruby wykorzystywanych przez pozostałe moduły Rails. • Railties - bazowy kod Rails, zawierający generatory oraz spoinę łączącą wszystkie pozostałe moduły frameworku.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 25
 • Zadania Rake • Wraz z Ruby on Rails otrzymujemy zestaw przydatnych zadań Rake. • Pełną listę można otrzymać wywołując rake -D • rake db - zadania związane z zarządzaniem bazą danych.  rake db:create - tworzy bazę danych na podstawie danych z pliku config/database.yml.  rake db:drop - niszczy bazę danych.  rake db:setup - tworzy bazę danych, po czym ładuje schemat bazy danych z pliku db/schema.rb oraz dane początkowe z pliku db/seeds.rb.  rake db:migrate - migruje bazę danych od najnowszej wersji.  rake db:rollback - wycofuje ostatnio przeprowadzoną migrację.  rake db:schema:dump - zrzuca schemat bazy danych do pliku.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 26
 • Zadania Rake • rake assets:clean - czyści wszystkie wygenerowane zasoby. • rake test - uruchamia wszystkie testy aplikacji.  rake test:recent - uruchamia ostatnio zmienione testy. • rake routes - wypisuje wszystkie ścieżki aplikacji, co pozwala na sprawdzenie jaki kontroler obsługuje dany adres. • rake middleware - wyświetla listę wszystkich bibliotek pośredniczących Rack pomiędzy serwerem WWW a aplikacją Rails. • rake secret - generuje losowy ciąg znaków - sekret do użycia jako klucz do sesji przechowywanych w ciasteczkach. • rake doc:app - generuje dokumentację aplikacji.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 27
 • Generatory • Generatory uruchamiamy poprzez wywołanie polecenia • rails g NazwaGeneratora parametry:generatora • Listę generatorów otrzymamy po wykonaniu polecenia rails g • Pomoc dla każdego z generatorów otrzymamy poleceniem rails g generator -h • • Szczególnym generatorem jest generator generatorów, pozwalający nam na stworzenie swoich własnych generatorów.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 28
 • Standardowe Generatory • Podstawowe generatory rails pozwalają na generowanie: • modeli - pozwala na generowanie modeli oraz migracji. rails g model Pozycja x:integer y:integer • kontrolerów - generuje kontrolery oraz widoki. rails g controller Positions show index • migracji - migracje zmieniają schemat bazy danych. rails g migration AddZToPoszycja z:integer • moduły pomocnicze - generuje helpery. Jako parametr przyjmuje nazwę modułu rails g controller Positions • testy – testy wydajnościowe i integracyjne możemy wygenerować wywołując rails g performance_test Nazwa rails g integration_test Nazwacopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 29
 • Standardowe Generatory Pozostałe generatory związane z Ruby: • mailer - generuje moduł formatowania poczty. • observer - klasa implementująca wzorzec obserwatora na modelu. • plugin - generuje szkielet pluginu. • resource - generuje model dla zewnętrznego zasobu. • scaffold - generuje cały szkielet modelu MVC - od modelu przez kontroler, helpery, oraz widoki. • scaffold_controller - podobnie jak scaffold, z tym że omija tworzenie modelu. Nazwa istniejącego modelu misi zostać podana jako parametr. • session_migration - generuje migrację umieszczającą specjalną tabelę do przetrzymywania sesji w bazie danych.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 30
 • Własne Generatory • Ruby on Rails pozwala na tworzenie własnych generatorów. rails g generator logo • Generatory automatyzują proces tworzenia zasobów. Redukując czas potrzebny na wykonanie powtarzających się czynności. • Generatory mogą korzystać z metod biblioteki thor. • Biblioteka thor pozwala na bezpieczne używanie generatorów (m.in. chroni przed przypadkowym nadpisaniem plików). • Używając generatorów możemy tworzyć nie tylko pliki i kod, ale także grafikę, czy inne zasoby binarne.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 31
 • Pluginy • Pluginy są sposobem na ponowne użycie kodu. • Pluginy mogą zostać dodane do aplikacji Ruby on Rails na dwa sposoby: • Jako biblioteka gem • Jako zainstalowany plugin • Obecnie zalecanym sposobem jest dodawanie pluginów jako gemy wewnątrz pliku Gemfile. • Instalacja pluginu może nastąpić zarówno z pliku, serwera www, jak i repozytorium git. rails plugin instal https://github.com/swanandp/acts_as_list.gitcopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 32
 • Pluginy - Tworzenie • Pluginy możemy tworzyć przy pomocy generatorów. rails g plugin pretty_form • Pluginy mogą dodawać do aplikacji funkcjonalności, jak i narzędzia deweloperskie, takie jak: • generatory, • zachowania Modeli (acts_as_*), • filtry Kontrolerów, • szablony widoków, • Pluginy mogą zawierać własne zestawy testów. • Pluginy powinny trzymać klasy wewnątrz przestrzeni nazw (modułu) i unikać rozszerzania klas bez potrzeby.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 33
 • Pluginy - Generowanie $ rails g plugin ami create vendor/plugins/ami create vendor/plugins/ami/MIT-LICENSE create vendor/plugins/ami/README create vendor/plugins/ami/Rakefile create vendor/plugins/ami/init.rb create vendor/plugins/ami/install.rb create vendor/plugins/ami/uninstall.rb create vendor/plugins/ami/lib create vendor/plugins/ami/lib/ami.rb invoke test_unit inside vendor/plugins/ami create test create test/ami_test.rb create test/test_helper.rbcopyright BNS MEDIA Ruby on Rails - MVC www.devcastzone.com 34
 • Bezpieczeostwo • Z obsługą formularzy i formatowania danych HTML związane jest sporo zagrożeń. • Framework Ruby on Rails posiada domyślnie sporo zabezpieczeń. • Widoki domyślnie są chronione przed atakami Cross Site Scripting. • Formularze są automatycznie zabezpieczane przed atakami Cross Site Request Forgery. • Generując zapytania SQL używając biblioteki AREL jesteśmy chronieni przed atakami SQL Injection.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 35
 • Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails– program pełnego szkolenia 1. Wprowadzenie do Języka Ruby o Instalacja Języka Ruby - Linux o Zmienne o Instalacja Języka Ruby - Windows o Zmienne Lokalne o Uruchamianie Skryptów o Zmienne Obiektowe o Tryb interaktywny o Zmienne Klasowe o Prawda, Fałsz i Nic o Zmienne Globalne o Literały Numeryczne o Stałe o Łaocuchy o Metody o Tablice o Nazwy Metod o Tablice Asocjacyjne o Metody - Wywoływanie o Symbole o Bloki o Symbole a Łaocuchy o Obiekty o Zakresy o Klasy o Wyrażenia regularne o Klasy - Dziedziczenie o Instrukcje Warunkowe o Klasy - Dziedziczenie o Instrukcja Wyboru o Moduły o Operatory Logiczne o Moduły - Przestrzeo nazw o Pętle o Require i Load o Wyjątki o Rubygems o Bundler Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 36
 • Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails– program pełnego szkolenia 2. Framework Ruby on Rails o Oprogramowanie z opiniami o Opinie • DRY • KISS • CoC o Instalacja Ruby On Rails o Generowanie projektu o Tworzenie bazy danych o Uruchamianie aplikacji o Konsola o Struktura Projektu • App • Config • Inne • Testy o Wzorzec MVC o Komponenty Rails o Zadania Rake o Generatory • Standardowe • Własne o Pluginy • Tworzenie. • Generowanie o Bezpieczeostwo Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 37
 • Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails– program pełnego szkolenia 3. Wzorzec MVC o Modele o Kontrolery o Konfiguracja Bazy Danych o Generowanie o Przykładowa Konfiguracja o Kontrolery w architekturze REST o Dostęp Do Bazy Danych o Routing i Obsługa Akcji HTTP o Tworzenie modeli o Renderowanie HTML o Migracje o Renderowanie XML, YAML, JSON o Wzorzec projektowy ActiveRecord o Kontrola dostępu o Walidacje o Widoki o Wywołanie Zwrotne (Callbacks) o Szablony • aplikacji o Powiązania(Associations) • akcji o Arel • częściowe • Podstawy o Formularze • Wyszukiwanie o Helpery DOM • Łączenie tabel. Relacje o ActionMailer - obsługa poczty o Zakresy - Scope o Deklaratywne rozszerzanie możliwości modeli Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 38
 • Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails– program pełnego szkolenia 4. Framework Ruby on Rails o Rack. o JQuery o Shoulda o RSpec o Cucumber o CoffeeScript o Less o Sass o Alternatywne szablony HTML • Haml • Markaby • Liquid Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 39
 • Wprowadzenie do C# i platformy .NET http://www.devcastzone.com/course,wprowadzenie-do-c-i- platformy-net Zapraszamy Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 40