ZoGoed Als Nieuw

352 views
282 views

Published on

DUURZAAMHEID KENT GEEN TIJD

“En hoe duurzaam zijn jullie nu eigenlijk?” vraagt de middelbare scholier zonder omhaal tijdens een schoolbezoek aan ons architectenbureau.

Na een hopelijk inspirerend betoog over visionaire plannen en gebouwen met toekomst, blijft een antwoord op deze terechte vraag even uit.
Iets wat zo vanzelfsprekend is, laat zich lastig verwoorden. Verbeelden kunnen we beter, maar daar komt bij het begrip duurzaam nogal wat bij kijken. Het haperende antwoord op de vraag stemt ons niet tevreden en roept om zelfreflectie.

Duurzame relaties, duurzame energie, duurzaam ondernemen. Het woord duurzaam wordt tegenwoordig alles behalve duurzaam gebruikt. In architectenland is dat niet anders.

Bij duurzaam bouwen kun je je van alles voorstellen: van oprichten voor de eeuwigheid tot stapelen in leem en löss.

agNOVAarchitecten vaart haar eigen koers.

We streven naar gebouwen met blijvende kwaliteit en maken daarbij graag gebruik van de potentie van bestaande gebouwen.

Onze werkplek bijvoorbeeld is onder de bakstenen gewelven van de St. Henricuskerk in Amersfoort; een dagelijkse inspiratiebron.

Maar, alles begint bij De Locatie, of je nu helemaal iets nieuws bedenkt of voortbouwt aan een bestaand gebouw.

Waar komt de zon op en wat wordt het uitzicht? Hoe ga je er naar toe en hoe loop je er omheen? Hoe voelt de plek en hoe voelt straks het gebouw?
Materialen die we kiezen zijn verbonden met de plek. Niet dat het materiaal ter plekke te vinden is, maar wel dat we streven naar een harmonisch samengaan met dat wat al aanwezig is. Hoe verweert bamboe in de polder en waar komt gekookt hout vandaan? Van nieuwe materialen willen we alles weten en van vertrouwde materialen leren we nog altijd bij.
Hoe duurzaam zijn we zelf?
Nou, eh ..... klik verder en oordeel zelf!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ZoGoed Als Nieuw

 1. 1. ZO GOED ALS NIEUW! INHOUD Duurzaamheid kent geen tijd Niets zo chique als authentiek Nieuwe lente, nieuw gezicht Zo goed als nieuw: - het voorwerp - het gebouw - de stad Wie wij zijn ZO GOED ALS NIEUW! Colofon
 2. 2. DUURZAME ONTWERPENBouwen doe je voor de toekomst. Onze eigen werkplek, onder deBij al onze ontwerpen staat booggewelven van de H. Henricuskerkduurzaamheid voorop. Duurzaamheid in Amersfoort herinnert ons dagelijksstaat voor gebouwen die langer aan de extra kwaliteiten die eenmeegaan dan de functie waarvoor ze gebouw in zich kan herbergen.ooit bedacht zijn, omdat ze ruimtelijke Niet alleen ons kantoor, maar ook eenen architectonische kwaliteitenhebben, flexibel zijn, overmaat hebben kinderopvang en een wijkcentrum zijnen met materialen zijn gebouwd die in het kerkgebouw ondergebracht. Demooi verouderen. helft van de kerk is nog altijd als kerkNieuwe gebouwen proberen wij veel in gebruik.van deze eigenschappen mee tegeven. Want wie wil er nu niet in eenvoormalige school wonen of werken?!Met veel plezier maaktagNOVAarchitecten bestaandebijzondere gebouwen geschikt vooreen nieuwe functie.Zo werd devoormalige meisjesschool aan destadsring in Amersfoort omgebouwdtot winkel-/kantoorruimte entwee leegstaande en ongewildebedrijfshallen herontworpentot een ruim 7.000m2 grootuniversiteitscomplex.
 3. 3. DUURZAAMHEID KENT GEEN TIJD“En hoe duurzaam zijn jullie nu gebruik van de potentie van bestaandeeigenlijk?” vraagt de middelbare gebouwen.scholier zonder omhaal tijdens Onze werkplek onder de gewelven vaneen schoolbezoek aan ons de St. Henricuskerk in Amersfoort isarchitectenbureau. Na een hopelijk daarbij een dagelijkse inspiratiebron.inspirerend betoog over visionaireplannen en gebouwen met toekomst, Alles begint bij De Locatie, of je nublijft een antwoord op deze terechte helemaal iets nieuws bedenkt ofvraag even uit. voortbouwt aan een bestaand gebouw.Iets wat zo vanzelfsprekend is, laat zich Waar komt de zon op en wat wordt hetlastig verwoorden. Verbeelden kunnen uitzicht? Hoe ga je er naar toe en hoewe beter, maar daar komt bij het loop je er omheen? Hoe voelt de plekbegrip duurzaam nogal wat bij kijken. en hoe voelt straks het gebouw?Het haperende antwoord op de vraagstemt ons niet tevreden en roept om Materialen die we kiezen zijnzelfreflectie. verbonden met de plek. Niet dat het materiaal ter plekke te vinden is,Duurzame relaties, duurzame energie, maar wel dat we streven naar eenduurzaam ondernemen. Het woord harmonisch samengaan met datduurzaam wordt tegenwoordig wat al aanwezig is. Hoe verweertalles behalve duurzaam gebruikt. In bamboe in de polder en waar komtarchitectenland is dat niet anders. gekookt hout vandaan? Van nieuweBij duurzaam bouwen kun je je van materialen willen we alles weten enalles voorstellen: van oprichten voor van vertrouwde materialen leren wede eeuwigheid tot stapelen in leem en nog altijd bij.löss. Hoe duurzaam zijn we zelf?agNOVAarchitecten vaart haar eigen Nou, eh ..... ga dat zien! Plaatjes vullenkoers. We streven naar gebouwen met soms gaatjes.blijvende kwaliteit en maken graag
 4. 4. NIETS ZO CHIQUE ALS AUTHENTIEKEr zijn huizen waar iedereen wel in wil Droomhuizen zijn geen luchtkastelen.wonen. Niet zozeer vanwege een stijl De locatie van een huis bepaaltdie algemeen aanspreekt, maar omdat voor een belangrijk deel de waarde.ze kwaliteiten bezitten die door de De manier waarop een gebouw ismeeste mensen worden herkend. verbonden met de straat, de stad enEen huis met “originele details” lijkt het landschap is daarbij essentieel.meer waard te zijn dan een huis met Alleen in samenhang met de omgevingminstens zo creatief bedachte maar leidt kwaliteit tot duurzaamheid. Eenniet uit de bouwperiode stammende mooi gebouw op de goede plek. En datoplossingen. is nog niet alles. Een gebouw moet hetAuthenticiteit gooit tegenwoordig liefst ook nog voldoende veerkracht(weer) hoge ogen. Een hebben om mee te kunnen groeientelevisieprogramma als “Boer zoekt met de wensen van gebruikers. EenVrouw” is een waar kijkcijferwonder. beetje overmaat is daarbij welkom.Wellicht zou “Pand zoekt Bewoner” Hoge plafonds, vrij indeelbarehet ook helemaal niet slecht doen plattegronden, de mogelijkheid omtussen alle huizenprogramma’s die op aan of op te bouwen. Een huis waartelevisie te vinden zijn. je in kunt groeien en wat je in bezit kunt nemen is een duurzaam thuis.Maar wat maakt architectuur nu echt? Aan het huis herken je zijn bewoners.Was het in tijden van overvloed vaak al Architectuur geeft gebouwen eenlastig om in de woningbouw “originele identiteit mee en soms authenticiteit,details” te realiseren, de huidige maar de gebruikers maken het uniek.ecologische en economische crisesvragen om een aanpak die nog verderessentie zoekt. Terug naar de eenvoudzou je denken, “Less is More”.Maar wat kan “less” en wat moet“more”?
 5. 5. NIEUWE LENTE, NIEUW GEZICHTHeerlijk, zo’n opknapbeurt een bestaand bouwwerk een heelin een oogopslag. Het is het nieuw aanzicht geven. Twee vliegenfavoriete onderdeel van menig in één klap. Of misschien nog wellifestyleprogramma: de metamorfose. meer. Want de transformatie van eenVaak wordt de persoon voorafgaand gebouw kan een uitstraling hebbenaan de verandering wat zwaarder die verder reikt dan de directeaangezet: zonder make-up, iets omgeving. Nieuwe buren maken meeroverbelicht en met vermoeide blik, los dan nieuwsgierigheid alleen. Eenzodat het eindresultaat er des te museum in een oude fabriek kan eenverrassender uitspringt. En dan maar veelheid aan activiteiten met zichhopen dat de gelukkige zichzelf meebrengen, zoals nieuwe galeries,nog kan herkennen. Bij een goede cafés en boetieks. Door intrek inmetamorfose staat de verbetering voormalig leegstaande bedrijfspandenbuiten kijf, maar blijft iemand wel brengen startende ondernemers weerduidelijk herkenbaar. leven in oude wijken. Hoe groot kan de voldoening zijn voor architecten,Het transformeren van gebouwen beleidsmakers en stedenbouwer bijverschilt in aanpak niet wezenlijk. Kan een geslaagd project? En hoe grooteen zuivere restauratie al een grote zal de verleiding zijn tot het makenverandering opleveren, uitdagender van een enkele foto vóór en eenis het om een bestaand gebouw met reeks foto’s nà. En dan liefst een fotoiets nieuws te combineren. De ingreep vóór op een regenachtige, ietwat temoet het karakter van het bestaande donkere dag en een foto nà op eengebouw niet ondersneeuwen, maar zonovergoten zomernamiddag.er ook niet futloos tegenaan hangen.Het moet, zoals het een goede Soms moet je jezelf wat gunnen.metamorfose betaamt, aanwezigekwaliteiten versterken zonderpersoonlijkheid te verliezen.Zo kan een simpele uitbreiding
 6. 6. ZO GOED ALS NIEUW: HET VOORWERP
 7. 7. Hergebruik van grondstoffen kan opvele manieren. De centrale gedachtevan de “cradle to cradle” (wieg-tot-wieg) filosofie is dat alle gebruiktematerialen na hun leven in het eneproduct, nuttig kunnen worden ingezetin een ander product. Het verschilmet conventioneel hergebruik is dater geen kwaliteitsverlies is en geenrestproducten die alsnog gestortworden.Hoewel er in de bouwwereld op groteschaal materialen worden gerecycled,is het aantal voorbeelden van hethergebruik van hele voorwerpen nogbeperkt.De manier waarop onderdelen wordensamengevoegd in de bouw is hier nogniet goed op ingesteld.Het vraagt om een andere manier vandenken bij architecten, leveranciers,aannemers en bouwvakkers.Wij laten ons graag inspirerendoor humoristische en originelevoorbeelden.
 8. 8. ZO GOED ALS NIEUW: HET GEBOUW
 9. 9. WAT VERSTAAN WIJ ONDER ARCHITECTUUR?Architectuur is niet zoals de Architectuur gaat over het vormgevenschilderkunst, een op zichzelf staand van ruimte, binnen en buiten. Ruimtefenomeen. Niet voor niets wordt zij wel ervaar je met je hele lichaam en je geest,de moeder der kunsten genoemd. bewust en onbewust. Ervaren doe je metArchitectuur is niet te negeren binnen al je zintuigen en geheugen, een ruimteonze samenleving. Gebouwen zijn een zie je, ruik je, hoor je en voel je, ieder opafspiegeling van de heersende cultuur. zijn eigen manier.Een gebouw dat de resultante is vaneen programma van eisen, zou zich De eerste ontwerpschets ontstaataltijd aan een plek moeten hechten meestal tijdens gesprekken metom er onlosmakelijk mee verbonden opdrachtgevers en niet alleen opte zijn. Per slot van rekening legt het basis van een opgesteld programmagebouw beslag op onze schaarse van eisen. agNOVAarchitecten hechtruimte. veel waarde aan goede communicatie,De eisen die de plek stelt kunnen niet alleen binnen ons eigen bureau,verschillend zijn: de ene keer wordt maar met alle betrokkenen in hetde volledige aandacht gevraagd, bouwproces.de andere keer wordt er vooralbescheidenheid verwacht.Wij ontwerpen niet voor devluchtigheid van de tijd, maar voor deduurzaamheid van het dynamischegebouw in een dynamische omgeving.
 10. 10. UITBREIDING BASISSCHOOL“DE KUBUS”Een bestaande jaren dertig school isuitgebreid met vijf lokalen, voor eendeel onder de kap.Door de hoge bestaande kap aanéén zijde open te snijden, is ruimteontstaan voor drie leslokalen metentresols. Het noorderlicht valt doorde nieuwe glazen ganggevel tot inde lokalen. Aan de zuidzijde komtde zon binnen door zes gekoppeldedakvenster. De gang boven is breedgenoeg voor een twintig meter langestrook met zelfstudieplekken.Op het dak van de uitbreiding is eenintiem speelplein gemaakt, verbondenmet de twee lokalen op de beganegrond.De beschaduwde noordgevel isgemetseld met honderdvijftigverschillende soorten stenen. Dezestienduizend monsterstenenzijn gesponsord door diversebaksteenleveranciers.
 11. 11. AMERSFOORT VERNIEUWTDoor de hele stad Amersfoortworden woningen in bezit van DeAlliantie Eemvallei opgeknapt enklaargestoomd voor het komendedecennium.Wij zijn gevraagd een plan te makenvoor twee flatgebouwen uit de jarenzeventig.De directe woonomgeving maaktdaarbij onderdeel uit van demetamorfose. Speelweide, parkerenen de toegang tot de bergingenmaken deel uit van de route naarde nieuwe entree. De bewoners zijnnauw betrokken bij het opstellenvan het renovatieplan voor de 138maisonnetteflats.Het karakteristieke centrale ketelhuisbovenop het trappenhuis heeft haarfunctie verloren door de komst vanindividuele ketels. Een glazen studioheeft haar plaats ingenomen en biedteen spectaculair uitzicht over de stad.De studio zal worden gebruikt voormaatschappelijke doeleinden.
 12. 12. UITBREIDING BASISSCHOOLDE LANGENOORDVoor veel inwoners van Hoogland isBasisschool De Langenoord een begrip.De typische dorpsschool isoorspronkelijk gebouwd in de jarendertig en in de jaren daarna velemalen uitgebreid en aangepast.Het ontwerp voor de nieuwstetoevoeging wil meer zijn dan alleeneen uitbreiding. Met het ontwerpvoor drie nieuwe lokalen op de eersteverdieping krijgt de school een heelnieuw aanzicht.Een nieuwe kap is tegen de bestaandekap aangeschoven. De grote raampartijmet rondom houten delen geeft deschool een markante aanblik. Het houtheeft door de speciale afwerking directal een subtiele doorleefdheid die pastbij het bestaande gebouw.De kolommen op de begane gronddragen het gebouw en maken ook eenmooie overgang naar het schoolplein.
 13. 13. UNION MILIEUEen sorteerhal, een werkplaats voorvrachtwagens en een kantoor in de havenvan Amsterdam.In dit gebouw wordt grof afval gesorteerdvolgens een streng geordend werkproces.Nadat vrachtwagens zijn gewogenen gelost, schuiven indrukwekkendeshovelmachines de brokstukken in deacht meter hoge hal tot geordendebergen. De terrein- en de gebouwindelingweerspiegelen het werkproces.De huid van de grote sorteerhal isgemaakt van afval; opnieuw gebruikte,gecorrodeerde damwandprofielenen lichtdoorlatende golfplaten inverschillende kleuren. Binnen beschermtbeton het stalen buitenblad tegeninrijdende shovelmachines. De zon schijntaltijd door de gele en blauwe golfplaten.Het kantoor is commandocentrum.Vanachter de hoge grote ramen wordt hetverkeer in goede banen geleid. Bij UnionMilieu wordt rond de klok gewerkt.Als het buiten donker is straalt desorteerhal als een lichtbaken op hetdonkere haventerrein.
 14. 14. S.O.M.T.Een opvallend kantoorgebouw met eenbedrijfshal, verbonden en gesitueerdop een saai bedrijventerrein inAmersfoort, is uitgangspunt geweestvoor een totale transformatie.De gebouwen stonden al een aantaljaren te huur en te koop, zonderdat het potentiële gebruikers hadaangetrokken.Wij hebben de bedrijfspandenomgebouwd tot een UniversiteitCampus voor S.O.M.T. waaracademische masters-opleidingenworden gegeven in de ManueleTherapie en Sportfysiotherapie.Een aangrenzende bedrijfshal isinmiddels omgebouwd tot eenfaculteitsgebouw voor vijfhonderdstudenten en een privé-kliniekmet twee operatie-units. Tweeluchtbruggen verbinden de voormaligebedrijfshallen met elkaar.
 15. 15. ST. HENRICUSKERKHet kerkgebouw maakte rond 1900deel uit van de allereerste bouwfasevan de wijk Soesterkwartier inAmersfoort. Sindsdien vormt het helecomplex van kerk met bijbehorendegebouwen een belangrijk sociaal-maatschappelijk steunpunt in de wijk.Vanwege teveel achterstalligonderhoud is in 1998 totale sloopoverwogen. Dankzij diverse buurtactiesvoor het behoud van het kerkgebouw,is door ons bureau een plan ontworpenvoor herontwikkeling van de kerk.Het resultaat is een nieuwe kerkruimtevoor ongeveer 450 mensen, eenbuurtcentrum en een peuterspeelzaal,met op de verdieping een atelierruimtevoor ons eigen bureau.
 16. 16. MEISJESSCHOOLOp de plaats waar zich in het verledende stadsmuur van Amersfoort bevondstaat de voormalige meisjesschool. Dekarakteristieke architectuur en de liggingdirect tegen de binnenstad maaktenhet aantrekkelijk om het gebouw teherbestemmen voor winkels. Een aantalsymbolische natuurstenen scherven zijnin het gebouw gestoken als verwijzingnaar de stadsmuur. De stadsring vanAmersfoort loopt langs het gebouw enmaakt het daarmee onderdeel van hetstadspanorama.
 17. 17. WADENOYENLAANTIELDe renovatie van een aantalappartementenblokken uit dezestiger jaren maakt deel uit van eenherstructureringsplan voor de helewijk. De vormgeving van de blokkenis geüpdate door het vernieuwen vande entree, de liften en de galerijen. Dekoppen van de blokken met de puienen de heldergele strengpers baksteenmanifesteren zich nu als een duidelijkaccent in het straatbeeld.
 18. 18. RENOVATIE FLATSWOERDEN
 19. 19. EEN NIEUWE WARME JAS VOOR WONINGEN AAN DEBOSWEGOp een mooie plek in het Onze oplossing bestaat uit tweeLeusderkwartier in Amersfoort staan delen. Enerzijds krijgen de woningenvijf portieketageflats uit 1950. De 132 een nieuwe warme jas waarmeewoningen zij toe aan een grondige de woningen weer een eigentijdseopknapbeurt. Dit is aanleiding om uitstraling krijgen. Daarnaastna te denken over de toekomst van hebben we een gereedschapskistdeze woningen. Allereerst hebben ontwikkeld met ingrepen enwe gekeken naar sterke punten toevoegingen. Door verschillendevan de woningen en de wijk. De opties te combineren ontstaan nieuwewoningen zijn gelegen in een groene woningtypes die veranderingen inomgeving, dichtbij bos, uitvalswegen bevolkingssamenstelling met gemaken voorzieningen. De Alliantie kunnen opvangen. De monotonie vanmerkt echter dat er meer mutaties het woningaanbod wordt doorbroken;plaatsvinden en de woningen vaker de wijk wordt divers van karakter enworden geweigerd. Woontechnisch beeld.en bouwfysisch kennen de woningengebreken.De kamers zijn klein, goede badruimteontbreekt en de balkons zijn te kleinom goed te gebruiken. Daarnaastzijn de woningen gehorig en is dethermische isolatie nihil.
 20. 20. A0 B1 C1 veranderen uitbouw veranderen uiterlijk optie 1 voorzijde uiterlijk optie 1 A1 B2 C2 optie A0 + uitbouw toevoegentoevoegingen achterzijde galerij A2 B3 veranderen vergroten uiterlijk optie 2 balkon B4 toevoegen erker B5 toevoegen frans balkon B6 bewoonbare zolder
 21. 21. ZO GOED ALS NIEUW: HET GEBOUWCurriculum agNOVAarchitectenTransformaties:Oorspronkelijk gebruik Locatie Nieuwe bestemmingKlooster Harderwijk appartementen voor ouderenVerenigingsgebouw v.e. scheepswerf Hardinxveld-Giessendam exclusief restaurantMeisjesschool Amersfoort kantoren en bedrijfsruimteKetelhuis Amersfoort studioSt. Henricuskerk Amersfoort kantoor, BSO en buurthuis2 Bedrijfshallen Amersfoort SOMT University CampusBedrijfshal Amersfoort popstudioCasco Bedrijfsgebouw Amersfoort kantoorKoetshuis Amersfoort verbouwing kantoorruimteGarage, bioscoop Amersfoort discotheekStandaard kantoor Amsterdam exclusief kantoor @home18e-eeuwse herenboerderij Noordeloos exclusief restaurantStadsvilla Amersfoort appartementenBrouwerij Londen luxe appartementen15 Basisscholen Amersfoort uitbreiding en aanpassingBedrijfsgebouw Amsterdam nieuwe gevel en optopping met nieuw kantoorStudies:Oorspronkelijk gebruik Locatie Nieuwe bestemmingH. Michaelskerk en Laurenskerk De Bilt revitalisatie-onderzoekH. Drieëenheidskerk Oldenzaal kinderopvangGymnasium Amersfoort appartementen en kantoorruimteGrotere renovaties: Locatie Nieuwe bestemmingMaisonnetteflats en omliggend terrein Amersfoort Entrees, trappenhuizen en galerijen3 Flatgebouwen Tiel Entrees, trappenhuizen en galerijen
 22. 22. ZO GOED ALS NIEUW: DE STAD
 23. 23. FORT BAKKERSKILEen prachtig fort, onderdeelvan de Hollandse waterlinie, isonderwerp van een studie naar detoekomstmogelijkheden voor ditgebouw en het omringende landschap.Het Brabants Landschap was op zoeknaar een beheerder en een plan voorhet fort.Wij hebben de mogelijkhedenonderzocht om van het fort eenhotel/restaurant te maken en hetfort daarbij in zijn oorspronkelijkelandschappelijke staat te herstellen.Een particulier echtpaar metbeheerdersambities heeft haarvisie onderbouwd met onzestudieresultaten.
 24. 24. FORT HET GAGEL
 25. 25. BEDRIJVEN TERREINDE HOEF
 26. 26. CENTRUMPLAN OOSTHet appartementengebouw met 26appartementen maakt deel uit van hetnieuwe centrumplan van Beuningen.Op meerdere plaatsen in en rond hetcentrum wordt de oude dorpsstructuurgrondig gewijzigd.Dit appartementengebouw is een vande eerste gerealiseerde projectenbinnen het nieuwe plan. Het valt opdoor de bijzondere detaillering van hetflauwe zadeldak met de opengewerktedakconstructie en de met hout bekledebalkons met groenschermen.Het hele blok is opgetild ten opzichtevan het straatniveau om zo meerprivacy te bieden aan de bewoners.Alle woningen zijn op de straatgeoriënteerd.
 27. 27. MALBURGEN -WESTMalburgen is een naoorlogse wijkaan de zuidoever van de Rijn. Beginjaren negentig kwam de leefbaarheidhier danig onder druk te staan doorverschillende vormen van overlast.De gemeente Arnhem stelde eenMasterplan en Ontwikkelingsplanop waarmee de relatie met de stadwordt versterkt, het oorspronkelijketuinstadkarakter wordt hersteld ende groenvoorziening in de wijk wordtverbeterd, alles onder het motto:“Verstedelijken, vertuindorpen enverparken”. Zowel in de bestaande alsin de nieuwe te bouwen buurten moetde diversiteit aan woningtypes enwoonmilieus worden vergroot.Malburgen-West is een van de drie teonderscheiden plangebieden.Hier worden circa achthonderd nieuwewoningen gerealiseerd.
 28. 28. agNOVAarchitecten ontwierpnegentig woningen die sameneen wand vormen langs deparkzone aan de Brunelsingel.De woningen in dezewand onderscheiden zichin: koopappartementen,huurappartementen eneengezinswoningen.Materiaalgebruik en detailleringzorgen voor een architectonischeeenheid die de verscheidenheidniet overstemt.Verdiepingshoge ramen,ingeklemd tussen betonnenbanden, ritmeren de bakstenengevel en vormen een expressievewand.
 29. 29. BASISSCHOOL DE KUBUSAmersfoort, basisschool de Kubus dependance
 30. 30. CIRCUS AMERSFOORT
 31. 31. NOORDERWIERWEG
 32. 32. ZO GOED ALS NIEUW: DE STADCurriculum agNOVAarchitectenStadsrenovaties: Locatie ProgrammaHAPAM-terrein Amersfoort woningen/appartementen 75Wijk Malburgen Arnhem 92 woningenVlasakkerweg Amersfoort woon-/werkwoningen 5Locatie oude bibliotheek Amersfoort 8 eengezinswoningenCentrumplan Beuningen 26 appartementenW. Arntszlaan Den Dolder 18 seniorenwoningenBedrijventerrein Westerpark Amsterdam 120.000 m2 bedrijfsruimte met kantoren en parkerenDe Biezenkamp Leusden 30 seniorenwoningen en 12 zorgwoningenStudies:Oorspronkelijk gebruik Locatie Nieuwe bestemmingVlieghaven Liverpool Airport concept-bedrijfsterreinenFort Bakkerskil Uppel hotel en restaurantKoopgoot Amicitia Amersfoort uitgaanscentrumStadsring Amersfoort gracht en parkeervoorzieningKathedraal en omliggend terrein Manchester filmstudio, cultureel centrum en 150 woningenHavengebied Canada Place Liverpool masterplan voor bedrijven en kantorenZiekenhuislocatie Wageningen woningen
 33. 33. WIE WIJ ZIJN agNOVAarchitecten werkt met een sterk gemotiveerde groep van all-rounders: mensen die hun vak verstaan en zich willen inzetten voor topkwaliteit. Mensen die zich bewust zijn van het feit, dat zij deel uitmaken van een team, maar ook van een proces. Wij hechten veel waarde aan een goed bouwproces. Heldere en direct communicatie is daarbij onze troef. Ieder project vraagt om een eigen combinatie van middelen: van het al schetsend voeren van gesprekken tot het ontvangen van hele schoolklassen, en van samenvattend analyseren tot bloemrijk verbeelden. Als een project daarom vraagt, halen we graag de expertise binnen van andere disciplines door samen te werken met landschapsarchitecten, stedenbouwers, tekstschrijvers, fotografen en kunstenaars. agNOVAarchitecten is een bureau met een platte organisatie van 14 medewerkers. wij werken met architecten, projectleiders, tekenaars en administratieve krachten aan een veelheid van projecten van heel klein tot zeer groot. Bij voorkeur zijn wij betrokken bij het hele ontwerptrajectDe jaarlijkse bourgondische cultuuravond van agNOVAarchitecten tot en met de uitvoeringstekeningen. zo kunnen we de eindkwaliteit het beste garanderen.

×