• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Synonyms in context minus 5 l
 

Synonyms in context minus 5 l

on

 • 628 views

Okuyup % 100 anladığımız her cümle öğrendiğimiz bir dili daha etkili kullanmamızı sağlar... yeni bir dile anadilinize yaklaştırabildiğimiz ölçüde hakim olabiliriz.... iyi ...

Okuyup % 100 anladığımız her cümle öğrendiğimiz bir dili daha etkili kullanmamızı sağlar... yeni bir dile anadilinize yaklaştırabildiğimiz ölçüde hakim olabiliriz.... iyi çalışmalar...

Statistics

Views

Total Views
628
Views on SlideShare
628
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Synonyms in context minus 5 l Synonyms in context minus 5 l Presentation Transcript

  • SYNONYMS IN CONTEXTS - 5 www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 1 loyal It is a well known fact that dogs are loyal animals. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 1 loyal faithful / trustworthy / reliable It is a well known fact that dogs are loyal animals. Köpeklerin sadık hayvanlar olduğu iyi bilinen bir gerçektir. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 2 aid Many students are worried about getting financial aid for college. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 2 aid help / assistance / support Many students are worried about getting financial aid for college. Birçok öğrenci üniversite için para yardımı alma konusunda endişeli. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 3 influence Many movie critics agree that Jennifer Aniston has great influence on younger stars and actresses. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 3 influence e ffect / impact Many movie critics agree that Jennifer Aniston has great influence on younger stars and actresses. Birçok film eleştirmeni Jennifer Aniston’ın daha genç yıldızlar ve oyuncular üzerinde büyük bir etkisi olduğu konusunda hemfikir. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 4 result from F ear generally results from ignorance. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 4 result from originate from / stem from / arise from / spring from Fear generally results from ignorance. Korku, genellikle bilgisizlikten (cahillikten) kaynaklanır . www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 5 pollution Air pollution is one of the most serious environmental problems in urban areas around the world. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 5 pollution contamination Air pollution is one of the most serious environmental problems in urban areas around the world. Hava kirliliği tüm dünyadaki kentsel alanlarda en ciddi çevre sorunlarından biridir. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 6 assume Most people assume that if they encounter a problem, it is someone else's fault. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 6 assume presume / suppose / imagine Most people assume that if they encounter a problem, it is someone else's fault. Birçok insan, bir sorunla karşılaşınca bunun başkasının hatası olduğunu düşünür ( farz eder / var sayar ). www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 7 have Eskimos believe that every living creature has a spirit. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 7 have possess Eskimos believe that every living creature has a spirit. Eskimolar her canlı varlığın bir ruha sahip olduğuna inanır . www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 8 look for If you are looking for a way to improve your language skills and have fun at the same time, D&D’ s teaching approach can be of immense help to you. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 8 look for seek / search for / pursue If you are looking for a way to improve your language skills and have fun at the same time, D&D’ s teaching approach can be of immense help to you. Eğer dil yeteneklerinizi geliştirirken aynı zamanda eğlenmenin de bir yolunu arıyorsanız , D&D’nin öğretim yaklaşımının size büyük yardımı olabilir. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 9 prisoner Al Capone is one of the well known prisoners of Alcatraz. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 9 prisoner captive / i nmate Al Capone is one of the well known prisoners of Alcatraz. Al Capone, Alcatraz’ın en ünlü mahkumlarından biridir. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 10 income There is no doubt that income inequality increases economic and financial instability. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 10 income e arnings / revenue There is no doubt that income inequality increases economic and financial instability. Gelir eşitsizliği, hiç şüphesiz, ekonomik ve finansal istikrarsızlığı artırır. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 11 raw Instead of eating raw meat as all flesh-eating animals do, humans boil, bake, or fry it. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 11 raw uncooked Instead of eating raw meat as all flesh-eating animals do, humans boil, bake, or fry it. Et yiyen bütün hayvanların yaptığı gibi eti çiğ yemek yerine, insanlar eti haşlar, pişirir ya da kızartır. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 12 persuade It's always hard to persuade customers to purchase products. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 12 persuade c onvince / induce It's always hard to persuade customers to purchase products. Müşterileri ürünleri almaya ikna etmek her zaman zordur. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 13 nourishment Almost one fifth of the world population is suffering from insufficient nourishment. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 13 nourishment f ood / nutrition Almost one fifth of the world population is suffering from insufficient nourishment. Dünya nüfusunun hemen hemen beşte biri yetersiz besinden (beslenmeden) dolayı sıkıntı yaşıyor. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 14 production Fortunately, agricultural production is likely to increase significantly this year. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 14 production o utput / yield Fortunately, agricultural production is likely to increase significantly this year. Neyse ki tarımsal üretim bu yıl muhtemelen önemli derecede artacak. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 15 found In 1925, Adolph and Rudolph Dassler founded a company to make sports shoes. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 15 found e stablish / set up In 1925, Adolph and Rudolph Dassler founded a company to make sports shoes. 1925’te Adolph ve Rudolph Dassler, spor ayakkabısı üretmek için bir şirket kurdular . www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 16 sudden The sudden death of American actress Brittany Murphy, aged 32, astonished her fans. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 16 sudden a brupt / h asty / u nexpected The sudden death of American actress Brittany Murphy, aged 32, astonished her fans. 32 yaşındaki Amerikalı aktris Brittany Murphy’nin ani ölümü hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 17 put up with Many people can not put up with the addictive behavior of their partners and this causes divorce. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 17 put up with t olerate / b ear / s tand Many people can not put up with the addictive behavior of their partners and this causes divorce. Birçok insan, eşlerinin bağımlılıklarına katlanamazlar ve bu durum boşanmaya yol açar. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 18 continuously History tells us that the structure of societies is continuously changing . www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 18 continuously i ncessantly / constantly History tells us that the structure of societies is continuously changing . Tarih, toplumların yapısının sürekli olarak değiştiğini gösteriyor. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 19 d espite Despite rapidly changing economic and social conditions, Confucianism still plays an important role in Japan today. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 19 d espite in spite of Despite rapidly changing economic and social conditions, Confucianism still plays an important role in Japan today. Konfüçyanizm, hızla değişen ekonomik ve sosyal şartlara rağmen , Japonya’da günümüzde hala önemli bir rol oynar . www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 20 property c haracteristics / trait It is quite easy to find information about the properties of a drug. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 20 property c haracteristics / trait It is quite easy to find information about the properties of a drug. Bir ilacın özelliklerine ilişkin bilgi bulmak oldukça kolaydır. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 21 ultimate War is the ultimate result of ignorance . www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 21 ultimate e ventual / final War is the ultimate result of ignorance . Savaş cahilliğin nihaî sonucudur. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 22 doubtful It is doubtful that developing countries have the necessary financial, legal and technical resources to adopt such proactive strategies. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 22 doubtful u nclear / d ubious / u ncertain It is doubtful that developing countries have the necessary financial, legal and technical resources to adopt such proactive strategies. Gelişmekte olan ülkelerin böylesi proaktif stratejileri benimsemek için gerekli finansal, yasal ve teknik kaynaklara sahip oldukları şüphelidir . www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 23 sufficient The truck driver did not have sufficient time to reduce the speed of the vehicle. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 23 sufficient e nough / adequate / satisfactory The truck driver did not have sufficient time to reduce the speed of the vehicle. Kamyon sürücüsünün aracın hızını azaltmak için yeterli vakti yoktu. www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 24 mend When it comes to technology, ending is better than mending . www.ddlcc.com
  • SYNONYMS IN CONTEXT -5 / 24 mend r epair / f ix When it comes to technology, ending is better than mending . Teknoloji konusuna gelecek olursak, bir üründen kurtulmak onu tamir etmek ten daha iyidir. (mantıklıdır) www.ddlcc.com
  • www.ddlcc.com