Finalni ukol1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Finalni ukol1

on

 • 468 views

 

Statistics

Views

Total Views
468
Views on SlideShare
468
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as OpenOffice

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Finalni ukol1 Finalni ukol1 Document Transcript

  • Argumentace: v mém případě byl výběr tématu jednoduchou záležitostí. Můj obor, kterýstuduji je Lektorství AJ. Učím na základní škole, kde máme minimálně jednohodyslektika v každé třídě. Proto jsem se začala o toto téma zajímat více. V nedávné dobějsem navštívila i seminář, který se tohoto tématu týkal (Jazyky bez bariér). A co víc, předměsícem jsem zjistila, že i má starší dcera je dyslektik a dysgrafik. O to víc se chcizajímat o tuto poruchu učení a jak pomoci dětem, které tento problém mají a ještě semusí učit cizí jazyk – konkrétně angličtinu. Ráda bych psala i bakalářskou práci na tototéma. Mnoho dětí bojuje s touto poruchou a přístup učitelů stále není takový jaký by mělbýt. Často jsou považovány za lajdáky nebo hloupé děti. Angličtina je pro ně opravduvelký problém a proto, jako učitelka anglického jazyka, bych ráda těmto dětem pomohla. Děti s dyslexií a výuka anglického jazyka Denisa Červená 14. 12. 2012
  • Klíčová slova: dyslexie, děti, škola, cizí jazyk, angličtina, program, problém, pomoc,obrázek, žák Stále více se kolem nás objevuje slovo DYSLEXIE. Mnoha lidem toto slovonic neříká a nedávají mu žádnou váhu, ale jen do té doby než přijde jejich milované dítkodo školy a v průběhu první či druhé třídy zjistí, že i jejich dcera či syn trpí touto poruchouučení. Ale kde najednou sehnat informace? Jak dítěti pomoci? Najednou se rodičům honíhlavou spousta otázek, které je předtím ani nenapadly. Je informovanost rodičůdostatečná? Mnoho z nich si stále myslí, že to znamená, že jejich dítě je hloupé a nikdy zněj nemůže být úspěšný dospělý člověk!Avšak opak je pravdou! Výjimkou nejsou případy, kdy dyslektici dosáhli v profesníkariéře vrcholu ve svém oboru. Vývojovou poruchou čtení byl postižen například slavnýstátník Sir Winston Churchill nebo uznávaný vědec Albert Einstein. Dále můžemejmenovat multimilardáře a zakladatele Microsoftu Billa Gatese nebo herce Toma Cruise.A jistě bychom mohli s vyjmenováváním slavných osobností pokračovat dále, ale tonejdůležitější problém je stále před námi. Jak můžeme těmto dětem pomoci? Co je tovlastně dyslexie?DYSLEXIELidé s poruchami učení na úrovni verbální mají potíže se čteným nebo mluveným slovem.Lidé, žáci, studenty s dyslexii mají potíže rozpoznávat a zpracovávat písmena a zvuky s nimispojované. Proto mají třeba potíže při čtení nebo psaní diktátu, protože si k danému znaku(písmenu či slovu) nepřiradí ten správný ekvivalent. Například dítě může být schopnésprávně a perfektně vyslovit, přečíst větu či odstavec. Avšak dítě vůbec nerozumí obsahutoho, co čte. Soustředí se na samotné čtení, nicméně mu uniká obsah.
  • Mnoho rad a pomoc můžou rodiče i děti najít na stránkách http://www.dyscentrum.org/Dětí, kterým dělá problém čtení, psaní či soustředění se na učení, posledních dvacet letstále přibývá. Statistiky hovoří, že počet žáků s vývojovou poruchou učení se pohybujekolem 8 procent. Těžkosti, s nimiž se musejí potýkat, se v mnoha případech projeví až přinástupu do školy, kdy už není mnoho času na to, aby se s nimi mohlo pracovat. Pro děti sdyslexií je samozřejmě učení jazyků mnohem obtížnější. Když se konečně ve třetí třídědokážou s vynaložením velkého úsilí téměř vyrovnat spolužákům ve čtení v českémjazyce, nastoupí před ně problém s angličtinou. Jak najednou naučit tyto děti číst slovojinak než je napsané? Jak jim to vysvětlit? Jak jim pomoci, aby si lépe psanou ivyslovovanou formu pamatovaly? Jak jim ve škole pomoci?Jedním z obdibuhodných lidí, kteří se snaží těmto dětem pomoci je i Alena Kupčíková zneziskové společnosti Umění a věda na podporu dyslektickým dětem, která spolu sesvým týmem šest let vytvářela barevnou interaktivní hru nazvanou Slabikář, ve které seděti s pomocí hlavních hrdinů a úkolů, které plní, seznamují s abecedou a různými tvarypísma. Vedla ji k tomu idea, že když se dítě narodí, nezná název, ale vidí tvar. ProtoSlabikář využívá reálného prostředí, pracuje se skutečnými věcmi, které děti obklopují,včetně zvuků a barev. Během hry děti nenásilnou formou zapojují do učení obě mozkovéhemisféry. "Těm dětem, které to nepotřebují, hra neublíží, těm ostatní přispěje kprevenci. Dětský mozek je elastický a čím dříve se s ním začne pracovat, tím lépe," tvrdíKupčíková.
  • Přestože hra byla původně určena rodičům, kteří díky statistickým údajům o průběhu hrymohou poznat, zda má jejich ratolest problém, možnosti Slabikáře využívají i odborníci."Využívají nás pedagogicko-psychologické poradny v Praze 11, školky v Praze 1, naOlomoucku či Zlínsku," vysvětluje Kupčíková a dodává, že nově se hra překládá také doněmčiny a angličtiny.K podpoře edukace, procvičování apod. mohou v oblasti anglického jazyka sloužitprogramy Angličtina bez bariér. Jedná se o elektronickou obdobu tištěných učebnic, ježjsou však uzpůsobeny tak, aby minimalizovaly problémy, které vznikají dyslektikům přivýuce cizímu jazyku. Do programu je nejprve třeba vložit slova a věty. Je vhodné, abyto udělal někdo, kdo dyslexií netrpí (rodiče, učitelé, sourozenci). Slouží k tomu speciálnímodul, který vkládání velmi usnadňuje. Následně je možné začít s učením.Je zdevytvořen prostor pro skupinovou i samostatnou práci a kladen důraz na podporu zrakovéa sluchové analýzy a syntézy. Součástí programu je také nápověda – pokud si žák nevírady se zadaným úkolem, využije nápovědy, aby neudělal chybu, s chybou nepracoval anezafixoval si ji. Prostřednictvím tohoto programu si žáci s SPU osvojují jak psanou, tak izvukovou podobu jazyka, procvičují si čtení, psaní i vlastní výslovnost. Tento programdoporučuje i Doc. PaedDr. OLGA ZELINKOVÁ, Csc. Předsedkyně Českéspolečnosti „Dyslexie“ , která úpravu učebnic angličtiny do speciální formyprostřednictvím počítačového programu Jazyky bez bariér považuje za velmi přínosnoupro podporu jazykového vzdělávání žáků se SPU na školách v ČR.Důležitý je individuální přístupK tomu, aby si žáci s vývojovou poruchou čtení našli cestu ke kvalitnímu vzdělání aprofesní kariéře, potřebují individuální přístup ve škole již od samotného počátku. Vprostředí našeho školství lze však bohužel nalézt množství případů, kdy učitelé a vedeníškoly nevycházejí dětem s vývojovými poruchami vstříc, ba naopak. Žáci s dyslexiívyžadují individuální přístup nejen při výuce, ale například i u přijímacích zkoušek nastřední školy. Navzdory řadě vyhlášek MŠMT však bývá ochota pedagogů v tomtoohledu v nemalém procentu případů mizivá. Inspiraci lze hledat v zahraničí. Ve VelkéBritánii mohou například děti s diagnózou dyslektické poruchy získat při psaní testu, jenžje součástí národních zkoušek, čtvrtinu času na vypracování navíc. V hodinách výuky sepak dbá na to, aby dyslektici více využívali mluveného než psaného projevu.
  • Dětí, kterým dělá problém čtení, psaní či soustředění se na učení, posledních dvacet letstále přibývá. Statistiky hovoří, že počet žáků s vývojovou poruchou učení se pohybujekolem 8 procent. Poměr chlapců a dívek je 4-10 : 1 v neprospěch chlapců.Těžkosti, snimiž se musejí potýkat, se v mnoha případech projeví až při nástupu do školy, kdy užnení mnoho času na to, aby se s nimi mohlo pracovat. Pro děti s dyslexií je samozřejměučení jazyků mnohem obtížnější. Když se konečně ve třetí třídě dokážou s vynaloženímvelkého úsilí téměř vyrovnat spolužákům ve čtení v českém jazyce, nastoupí před něproblém s angličtinou. Jak najednou naučit tyto děti číst slovo jinak než je napsané? Jakjim to vysvětlit? Jak jim pomoci, aby si lépe psanou i vyslovovanou formu pamatovaly?Jak jim ve škole pomoci?Možnosti:- částečná redukce učiva- poskytnutí delšího času k vypracování úkolů- používání speciálních pomůcek (například PC a speciální programy)a především hledání jiných cest vzdělávání, které nejsou ovlivněny poruchou.Pojďme tedy využít těchto programů a pomožme dětem s dyslexií vyrovnat se s výukoucizího jazyka a poděkujme tím lidem, kteří všechen svůj čas věnují pomoci těmto dětem.Nejvěším poděkováním bude, pokud učitelé a děti budou s těmito programy spokojení apomůžou jim ve výuce cizích jazyků.
  • Citace:Mgr. HANZLOVSKÝ, Michal. Specifické poruchy učení. In:CELOSTNIMEDICINA.CZ: Informační server o zdraví [online]. 9. 2. 2009. [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://www.celostnimedicina.cz/specificke-poruchy-uceni.htm(1. Komerční server s kvalitními informacemi odborníka. Mgr. Hanzlovský mávystudovanou jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. 2. Informace jsou objektivní a přesné. 3. Je uvedeno datum publikování. Určeno pro veřejnost, především rodiče. Styl odpovídá. 4. Chybí zde aktualizace. 4. Stránka je přehledná a obsahuje funkční linky a odkazy. Odkazy na další články autora. 5. Na internetu je možné sehnat informace o autorovi článku.)DYS-centrum. DYS-CENTRUM® PRAHA O.S. Pro děti [online]. [cit. 2012-12-14].Dostupné z: http://www.dyscentrum.org/children/index.htm(1. Určeno pro rodiče dětí a děti s dyslexií 2. Informace jsou přesné. Psané odborníky v oboru. 3. Odkazy na učebnice, které můžou pomoci 4. Stránky jsou přehledné a odkazy fungují. 5. Stránka obsahuje nové, originální myšlenky.)ZELINKOVÁ, Olga. Jazyky bez bariér: Co napsali o bezbariérové výuce angličtiny.In:Jazyky bez bariér [online]. [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://www.jazyky-bez-barier.cz/text-co-napsali-o-bezbarierove-vyuce-anglictiny(1. monografie – kritika programu 2. autentický názor
  • 3. přehledné a stručné 4. přínosné 5. odborné zhodnocení programu od nezávislé osoby)PAVEL, Zikl. Využijí ICT u dětí se speciálními potřebami: Software pro podporuedukace žáků se specifickými poruchami učení. Metodický portál: články [online]. 16.11. 2012 [cit. 2012-12-14]. ISSN 1802-4785. Dostupné z:http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/16693/VYUZITI-ICT-U-DETI-SE-SPECIALNIMI-POTREBAMI-SOFTWARE-PRO-PODPORU-EDUKACE-ZAKU-SE-SPECIFICKYMI-PORUCHAMI-UCENI.html/Poruchy učení: Děti s dyslexií mají naději, pomoci s učením jim má nová hra.TÝDEN.CZ [online]. 7. 2. 2011 [cit. 2012-12-14]. Dostupné z:http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/deti-s-dyslexii-maji-nadeji-pomoci-s-ucenim-jim-ma-nova-hra_193220.htmlRÝDLOVÁ, Dagmar. Jazyky bez bariér je kompenzační program, který pomáhá dětem sdyslexií. Týdeník Školství[online]. 29. listopadu 2006, roč. 2006, č. 37, s. 7 [cit. 2012-12-15]. ISSN 0862-9641. Dostupné z: http://www.tydenik-skolstvi.cz/data/files/uvod-664.pdfobrázky:http://lehaillan.blogs.sudouest.fr/media/02/01/2307811944.jpghttp://blog.sweetestmemories.com/Pix/einstein.jpghttp://www.vdab.be/magezine/2001-10/img/dyslexie.jpghttp://www.yahokniha.cz/index.php/component/jshopping/product/view/19/19732?Itemid=0http://www.dyscentrum.org/images/head.jpghttp://www.jazyky-bez-barier.cz/file_system/jazyky-bez-bariercz/image/cd.gifhttp://www.jazyky-bez-barier.cz/template/templates/output/jazyky-bez-bariercz/images/logo.gifInfogram založen na informaci z:Dyslexie: Četnost výskytu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco(CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10. 9. 2012 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z:
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyslexie