Outi Kuittinen Itetehtykulttuuri

629 views

Published on

Published in: Self Improvement
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Outi Kuittinen Itetehtykulttuuri

 1. 1. Kuva: Simo Karisalo Ite tehty kulttuuri– mitä väliä kulttuurin, vetovoiman & hyvinvoinnin kannalta ? Outi Kuittinen, Demos Helsinki Outi Kuittinen, tutkija/researcher, Demos Helsinki +358 50 326 55 82 outi.kuittinen@demos.fi
 2. 2. Lähes puolet suomalaisista asuu kunnissa, jotka käyttävät yleisten kulttuuripalveluiden tuottamiseen alle 15€/v/ asukas (nettokäyttökustannukset). Esim. Helsinki käyttää neljä kertaa enemmän. Pitää keksiä jotain ihan muuta, jos haluaa kulttuurista vetovoimaa.Tilastolähde: Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2007-tilasto (http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/jul/ktt/2009/2009_f
 3. 3. Onneksi ihmiset ovatalihyödynnetyin resurssimme.
 4. 4. FHEF 4C@33 4/@33 4D@33 40@33 42@33 44@33=H!F F"G.)6&.6 K7.-)656<$,"(+#86+43@/3+,8#,-:+/3+9.-"").-+;%8.- E6"8"-+7.<, O6-5()67@+L*P&%-&,((,"(7,$, E6"8"-+7.<, L,886?&.88,"( =,5)6M O6-5()67+E6##.#6"8"+&"6#,#6$"88, E6"8"-+7.<, !6-?N6&G,"( !6-?N6&G,"( T.-).)#-..##, T.-).)#-..##, E6"8"-+7.<, `6"N8+G")>< `6"N8+G")>< `6"N8+G")>< 40 40 40 40 E6"8"-+7.<, =6.(.((,+).86.((, =6.(.((,+).86.((, </44 !,&-.-?+Q,AR E6"8"$%&$()89% E6"8"$%&$()89% </43 !,&-.-?+Q,AR E6-("8)6.--.-+ E6-("8)6.--.-+ E6-("8)6.--.-+ 7&.,,)))+ 7&.,,)))+ 7&.,,)))+ </3B S,&$6.))8" S,&$6.))8" E.),&,-(6.))6 </32 Q6,><,,+#,;&., Q6,><,,+#,;&., =.)6.--+8%(-%686 U8%.-)..##,+ =.)6.--+8%(-%686/+EIJ </3C W(.;%&.<"88"))8" O6-5()67@+L..&"()"(8"6##, L..&&)%%-+-%#*9%5 L..&&)%%-+-%#*9%5 )P-)% )P-)% </30 O6-5()67@+J6#&,,)).--+G.,86?.+ O6-5()67@+J6#&,,)).--+G.,86?. E6).5.(%-+(8;.*)*9.(5 O.)_(><-+ E6).5.(%-+(8;.*)*9.(5 H)(-+(""--.))8" L,&.("<)-+ L,&.("<)-+ 7,##,"( &8,).;.(9. 7,##,"( &,#--"( &,#--"(+ </3D H)(-(%+$6<),9.-- K7-+9,7( K7-+9,7( K7-+9,7( 40 40 40 I*<9%-&,#-),9.5 I*<9%-&,#-),9.5 700 kävijää I"6##.9.-- -- -- <4DC Z%-.+#%*-).#6&)).-, E,-(,-),-((. [8,9->6 [8,9->6 E,-(,-),-((. <4DD54D0 F"&.-#6#.).-7,$, =&AA.) <4D/ <4D4 O6-5()67@+%&#@A()5)*P7,$,+]#66G,"(),:+#68;,"(),:+8#)&6-..#,-+6978",+$-1^+ <4D4 O6-5()67@+O*78%*( O6-5()67@+O*78%*( V,,.89,-+#.888.--+ H97&6),))&.7..&)%5 V,,.89,-+#.888.--+ <4/B E"-G,8..-.$66?, 96-.9"6)6.(""( 9.-- 96-.9"6)6.(""( V.)-+#.&$6.),-+#.&$,-+ I,,#,;?,-.(9.+ [,-+A.>).6- E,"-"(+78,(),,++ <4/D T(#6)),;,+,&?"9-),,).6++ Z%-.&"-6"(++ Z%-.&"-6"(++ Z%-.&"-6"(++ 40 40 40 W.&#,),,-+ <4// T(#6)),;,+,&?"9-),,).6++ 9"996-8.P.)% <4/354/4 F,8)6+`(.?-+J)"G-)(+40+9.-+677.)"-)$, K--88.(.,+),&.-6.),+ !..#)6.9.-),9,88.+ !..#)6.9.-),9,88.+ K--88.(""(),.G6) K--88.( !6?6)&,7., !6?6)&,7., (#(.()% ;.(",,8.((). ;.(",,8.((). O,<#,(,,77,)+4+EIJ <44/ J#6)8,-).X J#6)8,-).X F.#,7,-##. F.#,7,-##. 40 40 40 40 <443 F$,))8"-+),.G6) F$,))8"-+),.G6) !"6--&668.78. E,-(,8,.(,86.) E,-(,8,.(,86.) !"6--&668.78. <432 O6-5()67@+!).)*( O6-5()67@+I.9"&"6)(. E")("9"()*P7,$, E")("9"()*P7,$, <43C K77.,+.#%+#,.##. !"6--6-#6(9)..##,, F&69,)&,7., !"6--6-#6(9)..##,, I,,#,;?,-.(9. E,"7"-#.;.8$8*-+ W,7,,<)6.()*P-+)(.9.--+-).((% <43/ O6-+()67@+`96#&,,)).()+#6"8") =a.))& =a.))& <.()6&., <+444544B V,,.89,-+ W"6#&,)+$,+ =#().-+ <+43B #&..(.-+ E%--*##%;,86#";,"( ;,().##)+ ,86.)),5 Y%-G.;,8,.(" Y%-G.;,8,.(" &,)#,.(" ,8,(X 9.-- U97,)., S,,;.8" V,)9,)..##, S,,;.8" V,)9,)..##, V,)9,)..##, +E"8))""&.)685 F(.6.G-+)#9.--+ F(.6.G-+)#9.--+ L,&.("<)-+&,#--"(+ <+430 8.(""( ;%%&.-+ T)6677.--+,$,))8" ;%%&.-+ +["&6(<.#.5+ +["&6(<.#.5+ UG"7"-# <+434 O6-5()67@+E,,)67,.##,#,7.-, T#"88-+(6.))6 U8%.-)..##,+ (.G6-), (.G6-), 40 40 200 opettajaa ja oppiainetta O6-5()67@+W)6#)$"#6&"++ O6-5()67@+J"#,-+#,-),7%%++ <+434 J.(%88P-+$"8#,.(9.-- O6-5()67@+E6&"$,+8"6--6-9,)&.,,8.(),++ O6-5()67@+W%%--)%%-+&,"),8,-#,,++ <+434 40 40 40 40
 5. 5. Kuva: Simo Karisalo
 6. 6. Kuvat: Simo KarisaloOhjelmaa ei olisi voinut kuratoida kukaan.
 7. 7. Kuva: Simo KarisaloMe + just minä
 8. 8. Kuva: Simo KarisaloJärjestäjän tehtävä ei ole päättää sisällöstä, vaan luoda innostava viitekehys ja puitteet sekä sujuva järjestelmä, jossa ihmisten panos pääsee oikeuksiinsa.
 9. 9. Kuva: Simo Karisalo
 10. 10. Kuvat: Timo SantalaRavintolapäivä
 11. 11. Kuvat: Timo SantalaJärjestäjät tarjoavat sytykkeen ja kommunikointivälineet. (Ja kaupunki pysyy pois tieltä).
 12. 12. Kuva: www.hamewiki.fi Kuva: waltimo/ flickr Creative Commons Ihmisten omasta toiminnasta uusi syntyy ja omaleimainen kulttuuri versoo. Allotment in Helsinki
 13. 13. Kuvat: Dodo ry Dodon kaupunkiviljelytoiminta alkoi 2009 Pasilan vanhalta ratapihalta. Kuvat: Dodo ry
 14. 14. Kuvat: Dodo ry Kuvat: Dodo ry Seuraavana vuonna kaupunki pyysi Kalasatamaan, seuraavana vuonna Tukkutorille. Ja asukkaat pihoille, päiväkoteihin ja tyhjille tonteille.
 15. 15. Kuvat: Dodo ry2011 Dodossaryhdyttiinsuunnitelemaanomaakaupunkiviljely-keskusta.”Kääntöpöytä”aukesihuhtikuussa2012 Pasilanvanhanratapihanveturinkääntöpöydälle.
 16. 16. Kuvat: Dodo ryKahvila, tarvikkeiden myyntiä, työpajoja, tapahtumia Kuvat: Dodo ry
 17. 17. Kuva: www.hamewiki.fi Nykyinen korkeakulttuurikin on syntynyt SuomeenAllotment in Helsinki ihmisten omasta toiminnasta.
 18. 18. Kuva: waltimo/ flickr Creative Commons Tietojen ja taitojen, osaamisen, jakaminen on kulttuurinAllotment in Helsinki ytimessä, siitä se syntyy.
 19. 19. Ihmisten oma toiminta laajentaakäsitystä siitä, mikä on mahdollista.Allotment in Helsinki
 20. 20. Kuvat: Dodo ry Kuvat: Dodo ry Rakenteilla oleva asuinalue Siirtolapuutarha Kalastamassa Uusia ratkaisuja, elävää perinnettä Sisäpiha Herttoniemessä Savoyn kattoviljelmä
 21. 21. Kunnan rooli on tarjota välttämättömimmät välineet ja avata ovia (tai vesihanoja).Allotment in Helsinki
 22. 22. Kuvat: Dodo ry ”Tyrkyttämällä ja virkavaltaistamallla ei teatteria synny. Ei, vaikka iso kirstu olisi täynnä rahaa. Ja pohjoiseen nousisi komea teatteritalo täynnä näyttelijöitä. Ensiksi täytyy jostain löytyä se tarve.” - Vivica Bandler (SK, 1974)Ensin päätetään ja sitten tehdään.
 23. 23. ”Vahva identiteetti jokaperustuu urbaaniin javärikkääseensuurkaupungin elämään.” Keski-Pasilan suunnitelmaKuvat: Helsingin kaupungin kaavoituskatsaus
 24. 24. Kuva: Dodo ry”Vahva identiteetti jokaperustuu urbaaniin javärikkääseensuurkaupungin elämään.” Laajentaa käsitystä siitä, mikä on Keski-Pasilan mahdollista ja mille on suunnitelmaKuva: Helsingin kaupungin kaavoituskatsaus kysyntää.
 25. 25. Kunnan tehtävä on myös kuunnella, mitäihmisten keskuudessa tapahtuu ja ottaa se vakavasti. Ihmisten tekemistä kasvattamalla syntyy aitoa omaleimaisuutta.
 26. 26. Kuva: Hannu Oskala / flickr Creative Commons Yhdessä toimiminen on onnellisuuden ytimessä ja demokratian elinehto.
 27. 27. Kuva: Hannu Oskala / flickr Creative Commons Onnellisuus on aktiivista toimintaa oman ja yhteisen hyvinvoinnin eteen yhdessä toisten kanssa.
 28. 28. Kuva: Hannu Oskala / flickr Creative Commons Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ovat koko kylän yhdessä tekemät.
 29. 29. Kuva: Hannu Oskala / flickr Creative Commons Silloin Kaustinen kutsuu muut kylään.
 30. 30. Kuva: waltimo/ flickr Creative Commons Keskitetty malli ei kykene tuottamaan hyvinvointia kaikille.Sisältö ei voi kiinnostaa kaikkia, se ei saavutakaikkia, eikä siihen ole edes varaa.
 31. 31. Kuva: Simo KarisaloKun kulttuuria tehdäänmyös itse, ihmiset ovatresurssi ja sisältö vastaa ”me+just minä”- tarpeeseen.
 32. 32. Kuva: Simo Karisalo ”Koulussa mä opin, ettäasioita voi tehdä itse, eikä vaan olla niiden vastaanottaja.” Itse tehdessä ihmiset, osaaminen ja teot kasvavat.
 33. 33. Kuva: Dodo Ite tehdyn kulttuurin tuotannossa julkisen sektorin tehtävä on suhtautua kansalaisiin kykenevinäkumppaneina, olla fasilitaattori,joka avustaa, etsii kumppaneita, avaa mahdollisuuksia ja poistaa esteitä.
 34. 34. Kuva: Markus Wikholm Kiitos! Outi Kuittinen, Demos Helsinki outi.kuittinen@demos.fi www.demos.fislideshare.net/demoshelsinki facebook.com/groups/ 8838070791/ flickr.com/photos/ demoshelsinki Koulu-festarit: kouluschool.org Kaupunkiviljely: kaupunkiviljely.fi kaantopoyta.fi

×