Noul Cod Civil Implicațiile pentru piața financiarăNoul Cod Civil – Tranzița de la vechi la nou21 septembrie 2011Simina Mu...
Noutăți aduse de noul cod civilrelevante în tranzacțiile de finanțareq Consacrări legislative ale unor practici existente ...
Consacrări legislative aleunor practici existente
Consacrări legislative ale unor practici existenteContractul de facilitate de credit                 Art. ...
Consacrări legislative ale unor practici existenteContractul de facilitate de credit                Art. 2....
Consacrări legislative ale unor practici existenteAgentul pentru garanții  Art. 164. - (1) Ipoteca mobiliară poate fi co...
Concepte noi
Concepte noiControlul asupra conturilor  Art. 2.410. - (1) Publicitatea ipotecii asupra conturilor deschise la o instituţ...
Concepte noiPerfectarea ipotecilor                 Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte deplin...
Noi instrumente juridice
Noi instrumente juridiceFiducia                 Art. 773. - Fiducia este operaţiunea juridică prin care un...
Noi instrumente juridiceFiducia   q Caracteristici:        Ø Obiect: drepturi reale, drepturi de creanță, garanți...
Mai multe detalii pe:          www.codcivil2011.ro13 Noul Cod Civil             © 2011 Reff & Asocia...
Contact          Simina Mut          Managing Associate          Email: smut@deloitteCE.com ...
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ocompanie cu raspundere limitata din Marea Brit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reff & Asociatii - Noul cod civil si piata creditelor 21 sept 2011

1,699 views

Published on

Published in: Career
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,699
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
247
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reff & Asociatii - Noul cod civil si piata creditelor 21 sept 2011

 1. 1. Noul Cod Civil Implicațiile pentru piața financiarăNoul Cod Civil – Tranzița de la vechi la nou21 septembrie 2011Simina MutManaging AssociateReff & Asociații
 2. 2. Noutăți aduse de noul cod civilrelevante în tranzacțiile de finanțareq Consacrări legislative ale unor practici existente ü Contractul de facilitate de credit ü Agentul pentru garanțiiq Concepte noi ü Controlul asupra conturilor ü Perfectarea ipotecilorq Noi instrumente juridice ü Fiducia2 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 3. 3. Consacrări legislative aleunor practici existente
 4. 4. Consacrări legislative ale unor practici existenteContractul de facilitate de credit Art. 2.193. - Facilitatea de credit este contractul prin care o Definirea prin lege a instituţie de credit, o instituţie financiară nebancară sau orice altă contractului de entitate autorizată prin lege specială, denumită finanţator, se facilitate de credit obligă să ţină la dispoziţia clientului o sumă de bani pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată. ØAplicabilitate: üorice contract de împrumut încheiat de instituții de credit / instituții financiare nebancare / alte entităti autorizate? “Ţinerea la dispoziţie” a sumelor? Art. 2.194. - Dacă părţile nu au stipulat altfel, clientul poate să Utilizarea creditului: Utilizarea creditului: utilizeze creditul în mai multe tranşe, potrivit uzanţelor, şi poate, prin rambursări succesive, să reînnoiască suma disponibilă.ØDoar revolving loans sau orice fel de contract indiferent de modalitățile prevăzute pentruutilizare?4 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 5. 5. Consacrări legislative ale unor practici existenteContractul de facilitate de credit Art. 2.195. - (1) În lipsa unei clauze contrare, finanţatorul nu poate să denunţe contractul înainte de împlinirea termenului decât pentru motive temeinice, dacă acestea privesc beneficiarul facilităţii de credit. (2) Denunţarea unilaterală Denunțare stinge de îndată dreptul clientului de a utiliza creditul, iar finanţatorul trebuie să unilaterală acorde un termen de cel puţin 15 zile pentru restituirea sumelor utilizate şi a accesoriilor acestora. (3) Dacă facilitatea de credit s-a încheiat pe durată nedeterminată, fiecare dintre părţi poate să denunţe contractul, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, dacă din contract sau din uzanţe nu rezultă altfel.Ø Aplicabilitate? üClauze de accelerare din contractele de credit? üDenunțare unilaterală ≠ reziliere pentru caz de culpa ≠ modificarea maturității creditului in anumite “cazuri de neexecutare” ?Ø “Motive temeinice”?5 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 6. 6. Consacrări legislative ale unor practici existenteAgentul pentru garanții Art. 164. - (1) Ipoteca mobiliară poate fi constituită în favoarea creditorului obligaţiei ipotecare sau a unui terţ desemnat de către q Garantarea obligațiilor rezultând acesta. din credite sindicalizate: (2) Atunci când beneficiarul ipotecii mobiliare este un terţ, el va exercita drepturile creditorului Ø Până acum: ipotecar şi va fi ţinut de obligaţiile acestuia. (3) Ipoteca mobiliară convenţională poate fi ü Parallel debt constituită în favoarea unui singur beneficiar sau a mai multor beneficiari simultan. ü Mandat (4) Atunci când sunt mai mulţi beneficiari ai ü Fiecare creditor = creditor aceleiaşi ipoteci mobiliare, ei vor primi acelaşi garantat rang, fie prin înregistrarea simultană a ipotecii mobiliare în registrele de publicitate, fie prin Ø Legea nr. 71/2011: desemnarea unui agent. (5) Agentul va putea să exercite toate ü Agentul pentru garanții drepturile creditorilor ipotecari care l-au desemnat. El va putea singur să asigure ü Reglementare expresă perfectarea ipotecii mobiliare şi menţinerea sau pentru ipotecile mobiliare modificarea înregistrării acesteia. (6) Agentul va răspunde faţă de beneficiarii q Ipotecile imobiliare? ipotecii mobiliare pentru actele întreprinse.6 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 7. 7. Concepte noi
 8. 8. Concepte noiControlul asupra conturilor Art. 2.410. - (1) Publicitatea ipotecii asupra conturilor deschise la o instituţie de credit se realizează prin înscrierea ipotecii la arhivă sau poate fi satisfăcută prin controlul asupra contului. […] Art. 2.426. - Ipoteca creditorului care are controlul unui cont este preferată ipotecii unui creditor care nu are controlul asupra acestuia. Impact Creditarea directă Credite Acces la Vânzări legate Obligatii de rulaj sindicalizate informațiitransfrontatlieră Complexitate sporita in documentația aferenta tranzacțiilor de finanțare8 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 9. 9. Concepte noiPerfectarea ipotecilor Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte depline între părți și formalitățile de publicitate prevăzute de lege au Art. 2.409. - (1) Ipoteca fost îndeplinite. este perfectă atunci q Ipoteca produce efecte atunci când: când produce efecte Ø obligaţia garantată ia naştere și potrivit dispoziţiilor art. Ø constituitorul dobândeşte drepturi asupra bunurilor ipotecate 2.387, iar formalităţile cerute de lege pentru q Formalitățile de publicitate: publicitatea sa au fost Ø înscrierea la Arhiva Electronică îndeplinite. Ø formalități specifice pentru anumite categorii de active: ü creanțele din contracte de închiriere și indemnizații de asigurare trebuie înscrise in cartea funciară ü conturile bancare: deținerea controlului asupra contului de către creditor Art. 2.420. (3) Ipoteca ü instrumente financiare tranzacționate prin înscriere în perfectă este registre: regulile aplicabile pieței pe care se întotdeauna preferată tranzacționează. ipotecilor care nu au q Impact: fost perfectate. Ø verificări in Arhiva Electronica înainte de fiecare tragere Ø creditele revolving?9 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 10. 10. Noi instrumente juridice
 11. 11. Noi instrumente juridiceFiducia Art. 773. - Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, Reglementarea garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de trust-ului în asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi legea română fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor. Fiducia poate permite creditorilor să dobândească bunurile aduse în garanție minimizând costurile și potențialele dificultăți inerente executării silite a garanțiilor. Implicații atât în tranzacțiile bancare, cât și în raporturile comerciale.11 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 12. 12. Noi instrumente juridiceFiducia q Caracteristici: Ø Obiect: drepturi reale, drepturi de creanță, garanții sau alte drepturi patrimoniale, prezente sau viitoare Ø Separația de patrimonii Ø Scop determinat Ø Capacitate de agent fiduciar: Instituțiile de credit, societățile de asigurare și reasigurare, societățile de investiții și de administrare a investițiilor, societățile de servicii de investiții financiare, avocați, notari. q Condiții de validitate Ø Formă autentică Ø Crearea drepturilor în favoarea beneficiarului să nu reprezinte o liberalitate indirectă Ø Durata maximă: 33 de ani Ø Reglementarea explicită a scopului transferului și a întinderii drepturilor fiduciarului cu privire la administrarea și/sau dreptul de dispoziție asupra bunurilor transferate Ø Înregistrarea fiscală q Opozabilitate față de terți: Arhiva electronică, cartea funciară ! De analizat implicațiile fiscale si contabile12 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 13. 13. Mai multe detalii pe: www.codcivil2011.ro13 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 14. 14. Contact Simina Mut Managing Associate Email: smut@deloitteCE.com Phone: +4021 207 526914 Noul Cod Civil © 2011 Reff & Asociații
 15. 15. Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ocompanie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre aleacesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridicaindependenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a DeloitteTouche Tohmatsu Limited si a firmelor membre, va rugam sa accesatiwww.deloitte.com/ro/despre.© 2011 Deloitte Romania

×