Wpływ przyspieszonego rozwojuszerokopasmowego dostępu do Internetu napolską gospodarkęWyniki raportuInformacja prasowa:htt...
Agenda• Internet a gospodarka i społeczeństwo• Cele, założenia i metodologia prac• Wyniki analiz             ...
Internet a gospodarkai społeczeństwo
Wstęp•  Internet zmienił sposób funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny  naszego życia i niesie ze sobą ogromne kor...
KorzyściSzybsze i prostsze wyszukiwanie informacjiSkuteczność i efektywność wyszukiwania informacji jest elementem kluczow...
KorzyściWygodniejsza realizacja codziennych czynnościCodziennie wykonujemy wiele czynności, z których część dzięki Interne...
KorzyściWiększa różnorodność oferowanych produktówW przeciwieństwie do tradycyjnego modelu sprzedaży, kiedy to decyzje zak...
KorzyściTańsze zakupyRóżnice w cenach pomiędzy handlem tradycyjnym i internetowym obrazuje wiele badań, wtym np. przeprowa...
Cele, założeniai metodologia prac
Analiza prowadzona była dla 3 scenariuszy rozwoju Internetu wPolsce Celem projektu było oszacowanie dotychczasowego udział...
Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu autorskiejmetodologii Deloitte Na potrzeby prac projektowych opracowano autorską...
Analiza od strony podażowej Badanie od strony podażowej opierało się ona analizie wybranych, najmocniej powiązanych z Inte...
Analiza od strony popytowej • Ocena od strony popytowej dla scenariusza dynamicznego i skoku cyfrowego opierała się na  o...
Wyniki analiz
Wszystkie 3 scenariusze pokazują wyraźny wzrost liczbyużytkowników korzystających z mobilnego Internetu • W scenariuszu ba...
Rezultaty badania wskazują na silną korelację rozwoju Internetuze wzrostem PKB • Przeprowadzone analizy wskazują, iż udzia...
Udział Internetu w poszczególnych gałęziach gospodarki jestbardzo nierównomierny • Największa część udziału Internetu w  ...
Różnice we wzroście PKB pomiędzy scenariuszem bazowym idynamicznym są niewielkie • Scenariusz bazowy           ...
Symulacje dla scenariusza skoku cyfrowego pokazują znaczącywzrost PKB • Od roku 2014 inwestycje związane z budową     ...
Więcej:http://tinyurl.com/cgth55dDeloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Pol...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na gospodarkę polską

3,605 views
3,490 views

Published on

Prognoza wpływu udziału Internetu na wartość PKB i jego składowych w latach 2011 - 2020.
Prezentacja ze śniadania prasowego z dnia 19 lipca 2012

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,367
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na gospodarkę polską

 1. 1. Wpływ przyspieszonego rozwojuszerokopasmowego dostępu do Internetu napolską gospodarkęWyniki raportuInformacja prasowa:http://tinyurl.com/cgth55dWarszawa, 19 lipca 2012Rafał AntczakCzłonek Zarządu DeloitteMaciej KlimekStarszy Menedżer, Dział Technologie, Media i TelekomunikacjaDeloitte jest światowym liderem na rynku usług doradczych.Kennedy’s report “Global Consulting Marketplace 2011- 2014”.
 2. 2. Agenda• Internet a gospodarka i społeczeństwo• Cele, założenia i metodologia prac• Wyniki analiz © 2012 Deloitte
 3. 3. Internet a gospodarkai społeczeństwo
 4. 4. Wstęp• Internet zmienił sposób funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny naszego życia i niesie ze sobą ogromne korzyści  Jesteśmy dopiero na początkowym etapie „Internetowej rewolucji”, kiedy zasięg i przepustowość Internetu jest wciąż ograniczona.  Istotną zmianę przyniosło pojawienie się szerokopasmowej i mobilnej technologii dostępu do Internetu oraz szybki rozwój sprzętu, który ją wykorzystuje (laptopy, smartfony, tablety).• Deloitte podjął się oszacowania wpływu, jaki wpływ na polską gospodarkę może mieć przyspieszony rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu4 © 2012 Deloitte
 5. 5. KorzyściSzybsze i prostsze wyszukiwanie informacjiSkuteczność i efektywność wyszukiwania informacji jest elementem kluczowym dozapewnienia rozwoju jednostki i społeczeństwa. Dzięki rozwojowi Internetu, ludzie otrzymaliszybki dostęp do niewyczerpanego zasobu wiedzy, który bardzo skutecznie konkuruje ztradycyjnymi formami przechowywania informacji.Analiza przeprowadzona przez zespół Uniwersytetu Michigan wykazała, że średni czas wyszukiwaniapotrzebnych informacji w Internecie wynosi 7 minut w porównaniu z 22 minutami potrzebnymi naznalezieniu takiej samej informacji w sposób tradycyjny (A Day without a Search Engine: AnExperimental Study of Online and Offline Search Chen Y, YoungYoo Jeon G, Kim Y, 2010)5 © 2012 Deloitte
 6. 6. KorzyściWygodniejsza realizacja codziennych czynnościCodziennie wykonujemy wiele czynności, z których część dzięki Internetowi może byćrealizowana sprawniej, wygodniej, szybciej i taniej - zarządzanie własnymi finansami(obsługa konta osobistego, realizowanie obowiązkowych płatności, dokonywanieprzelewów, itp.) czy też kontakty z administracją publiczną (składanie deklaracjipodatkowych czy załatwianie niektórych formalności administracyjnych)  Jak wynika z badań NBP, już w 2009 roku gospodarstwa domowe w Polsce wykonały ok. 1 200 mln płatności masowych, z czego 24% dokonano przy wykorzystaniu bankowości internetowej.  Za pomocą Internetu możliwe jest w Polsce nie tylko elektroniczne składanie deklaracji podatkowych, ale również chociażby składanie pozwów cywilnych w ramach e-Sądu czy też korzystanie z zalet elektronicznej platformy administracji publicznej (ePUAP). Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z tych ułatwień. Dane Ministerstwa Finansów potwierdzają, iż w 2008 roku podatnicy złożyli w formie elektronicznej 104 tys. deklaracji podatkowych, w 2009 roku było to 760 tys., a w 2010 roku już ponad 3,4 mln dokumentów zostało wysłanych za pośrednictwem systemu e-Deklaracja.6 © 2012 Deloitte
 7. 7. KorzyściWiększa różnorodność oferowanych produktówW przeciwieństwie do tradycyjnego modelu sprzedaży, kiedy to decyzje zakupowekonsumentów ograniczane są w dużej mierze miejscem ich zamieszkania i ofertą sklepówznajdujących się w pobliżu, dzięki sprzedaży internetowej mają oni teraz dostęp doznacznie szerszej gamy towarów.Według autorów Consumer Surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of IncreasedProduct Variety at Online Booksellers, oferta książek w portalu Amazon.com jest mniej więcej 23-krotnie większa niż największej tradycyjnej księgarni. Dodatkowo ich zdaniem blisko 40% książeksprzedanych przez Internet nie byłoby dostępnych w konwencjonalnych księgarniach. Oznacza to, żeaż tylu konsumentów nie dokonałoby zakupu w sytuacji braku możliwości zawarcia transakcji on-linelub też musiałoby zadowolić się inną, mniej atrakcyjną dla nich pozycją z księgarni tradycyjnej.7 © 2012 Deloitte
 8. 8. KorzyściTańsze zakupyRóżnice w cenach pomiędzy handlem tradycyjnym i internetowym obrazuje wiele badań, wtym np. przeprowadzona przez porównywarkę cen Nokaut.pl analiza cen 500 losowowybranych produktów w warszawskich sieciach marketów elektronicznych z cenami tychsamych produktów w Internecie. Wskazuje ona, iż produkty tej kategorii są tańsze wsklepach internetowych średnio o 26%. Analogiczne porównanie dla innych kategoriiproduktów daje podobne wyniki – w przypadku kosmetyków – 20%, a obuwia i odzieży –4%.8 © 2012 Deloitte
 9. 9. Cele, założeniai metodologia prac
 10. 10. Analiza prowadzona była dla 3 scenariuszy rozwoju Internetu wPolsce Celem projektu było oszacowanie dotychczasowego udziału Internetu w polskiej gospodarce oraz opracowanie prognozy dalszego kształtowania się udziału i wpływu Internetu na tempo rozwoju gospodarki w okresie do 2020 roku w trzech scenariuszach zakładający utrzymanie się dotychczasowych trendów wzrostu zasięgu oraz liczby Bazowy użytkowników szerokopasmowego Internetu na obszarze Polski oraz tempa wdrażania zasięg 80% od 2018 r. nowych, innowacyjnych technologii dostępu Dynamiczny zakładający przyspieszone wdrożenie innowacyjnej technologii szybkiego mobilnego zasięg 85% od 2014 r. dostępu do Internetu, spełniającej wymagania europejskiej Agendy Cyfrowej zakładający bardzo szybkie wdrożenie innowacyjnej, spełniającej wymagania europejskiej Skoku cyfrowego Agendy Cyfrowej, technologii szybkiego mobilnego dostępu do Internetu oraz zasięg 95% od 2016 r. zapewnienie dostępu do niej dla praktycznie całej populacji Polski Prognozowany zasięg mobilnego Internetu szerokopasmowego (w % populacji)10 © 2012 Deloitte
 11. 11. Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu autorskiejmetodologii Deloitte Na potrzeby prac projektowych opracowano autorską metodologię analizy wpływu Internetu na gospodarkę i szacowania oraz prognozowania tego wpływu. Jej idea polega na wykorzystaniu modelowania ekonometrycznego relacji miedzy wzrostem udziału Internetu w gospodarce a PKB oraz dokonaniu szacunków wpływu Internetu na gospodarkę zarówno od strony podażowej, jak i popytowej Strona podażowa Wskaźniki Liczba Internetu dla użytkowników wybranych klas Internetu działalności gospodarczej Prognoza wpływu Internetu na polską gospodarkę w trzech Koncepcja Model analizowanych wpływu ekonometryczny Internetu na Bazowy model scenariuszach wpływu prognozowania gospodarkę Internetu na i jej weryfikacja zmian PKB gospodarkę Deloitte Strona popytowa11 © 2012 Deloitte
 12. 12. Analiza od strony podażowej Badanie od strony podażowej opierało się ona analizie wybranych, najmocniej powiązanych z Internetem, klas PKD. Bazując na danych statystycznych GUS oraz informacjach rynkowych oszacowano ich udział w gospodarce kraju oraz historyczny wpływ Internetu na wartość dodaną wytworzoną w Polsce Liczba użytkowników Internetu, jako pochodna zasięgu, była istotnym elementem różnicującym wyniki poszczególnych scenariuszy. Prognozy oparte były głównie na Liczba użytkowników historycznych danych branżowych oraz wiedzy eksperckiej specjalistów działu TMT Internetu Deloitte. Dodatkowo, w przypadku scenariusza dynamicznego i skoku cyfrowego, wykorzystano również prognozowane przez PTC wskaźniki zasięgu mobilnego Internetu i jego użytkowników dla lat 2013-2020. Wskaźniki Wydzielenie udziału Internetu w gospodarce wymagało wskazania w jakim stopniu Internetu dla wybranych kontrybuuje on do wartości dodanej wytworzonej przez analizowane klasy PKD. W klas działalności tym celu zidentyfikowano określające ten udział wskaźniki Internetu oraz obliczono ich gospodarczej historyczne wartości. Na tej podstawie, poprzez analizę trendów oraz rozwoju Internetu, oszacowano wartość tych wskaźników do roku 2020. Ze względu na brak oficjalnych szacunków GUS odnośnie wartości dodanej na poziomie klas PKD, przeprowadzono autorskie obliczenia tych wartości dla Wartość dodana analizowanych klas. Obliczenia te prowadzone były w oparciu o analogiczną do wytwarzana stosowanej przez GUS metodologię - ESA 95 w analizowanych klasach Łączny udział klas PKD objętych badaniem w wartości dodanej ogółem polskiej gospodarki wyniósł 31%.12 © 2012 Deloitte
 13. 13. Analiza od strony popytowej • Ocena od strony popytowej dla scenariusza dynamicznego i skoku cyfrowego opierała się na opracowanym na potrzeby analizy modelu ekonometrycznym, którego poprawność zweryfikowana została modelami VAR. Scenariusz bazowy prognozowany był standardowym modelem gospodarki Deloitte W modelu teoretycznym leżącym u podstaw analiz wpływu Internetu na gospodarkę prowadzonych w ramach badania, dokonano syntezy dwóch koncepcji ekonomicznych: teorii wyboru konsumenta oraz teorii możliwości produkcyjnych producenta Weryfikacja koncepcji przeprowadzona została przy użyciu modeli VAR, które potwierdziły pozytywny wpływ rozwoju Internetu na wzrost gospodarki Potwierdzenie pozytywnej korelacji pomiędzy zwiększeniem dostępności Internetu i wzrostem PKB pozwoliło na stworzenie modelu ekonometrycznego, w którym jednym Model ekonometryczny wpływu Internetu z czynników stymulujących rozwój gospodarki był wyodrębniony czynnik internetowy na gospodarkę Model ten wykorzystano do prognozowania wartości PKB w scenariuszu dynamicznym i skoku cyfrowego Do prognozowania rozwoju gospodarki w scenariuszu bazowym, zakładającym utrzymanie się dotychczasowych trendów wzrostu zasięgu oraz liczby użytkowników Bazowy model Internetu wykorzystano model ekonometryczny Deloitte prognozowania zmian PKB Prognozy PKB wyliczone na postawie tego modelu stanowiły punkt odniesienia do Deloitte oceny inkrementalnych korzyści dla gospodarki wynikających ze wzrostu dostępności Internetu w pozostałych scenariuszach13 © 2012 Deloitte
 14. 14. Wyniki analiz
 15. 15. Wszystkie 3 scenariusze pokazują wyraźny wzrost liczbyużytkowników korzystających z mobilnego Internetu • W scenariuszu bazowym w roku 2020 łączna Użytkownicy Internetu w Polsce (tys.) liczba użytkowników Internetu (zarówno stacjonarnego jak i mobilnego) może przekroczyć 18 mln. • W scenariuszu dynamicznym łączna liczba użytkowników Internetu może wzrosnąć do blisko 20 mln w roku 2020. • Natomiast w scenariuszu skoku cyfrowego spodziewamy się tzw. efektu kuli śnieżnej (dynamika liczby użytkowników Internetu reaguje mocniej na zmiany dynamiki jego zasięgu). Dzięki temu w scenariuszu skoku cyfrowego łączna liczba użytkowników Internetu sięgnie prawie 28 mln w roku 2020. Udział użytkowników mobilnego Internetu szerokopasmowego w populacji będącej w jego zasięgu • We wszystkich trzech scenariuszach widać wyraźny wzrost liczby użytkowników korzystających z mobilnego Internetu. • W 2020 r. w scenariuszu bazowym jest ich 3,5 raza więcej, w dynamicznym - 4 razy a w scenariuszu skoku cyfrowego – aż 7 razy więcej niż w roku 201015 © 2012 Deloitte
 16. 16. Rezultaty badania wskazują na silną korelację rozwoju Internetuze wzrostem PKB • Przeprowadzone analizy wskazują, iż udział Udział Internetu w PKB Polski Internetu w PKB Polski w 2010 r. wyniósł 4,8%, co było równe 68 mld PLN ‒ W 2020 r. udział ten może kształtować się na poziomie 9,5% w scenariuszu bazowym, 10,2% w dynamicznym oraz 13,1% w przypadku scenariusza skoku cyfrowego ‒ W wartościach nominalnych oznacza to odpowiednio 247, 267 i aż 345 mld PLN, co wskazuje na kilkukrotny wzrost znaczenia Internetu w kreowaniu PKB • Równie istotne jak udziału Internetu w PKB jest także to, w jakim stopniu wzrost dostępności Dodatkowy skumulowany przyrost PKB (mld PLN) przełoży się na inkrementalną wartość PKB wygenerowaną w latach 2013-2020 ‒ W przypadku scenariusza dynamicznego szacuje się, że do 2020 r. gospodarka Polski mogłaby zyskać łącznie blisko 40 mld PLN w stosunku do scenariusza bazowego ‒ Dla scenariusza skoku cyfrowego wartość ta jest jeszcze większa. Jego realizacja mogłaby oznaczać korzyść w postaci ponad 106 mld PLN dodatkowego PKB wytworzonego do 2020 r., w porównaniu ze scenariuszem bazowym16 © 2012 Deloitte
 17. 17. Udział Internetu w poszczególnych gałęziach gospodarki jestbardzo nierównomierny • Największa część udziału Internetu w Udział Internetu w gospodarce Polski w podziale na sektory w 2010 gospodarce przypada na sektor r. przedsiębiorstw • Sektor publiczny oraz finansowo- ubezpieczeniowy kontrybuują do tej wartości w znacznie mniejszym stopniu • Rozkład wartości dodanej wytworzonej przy pomocy Internetu w poszczególnych sekcjach jest znacząco odmienny od rozkładu po sekcjach wytworzonej wartości dodanej. Odzwierciedla to większe (lub mniejsze) znaczenie Internetu w różnych sekcjach gospodarki. ‒ Największa wartość dodana związana z Struktura tworzenia wartości dodanej i wartości dodanej związanej z Internetem wg sekcji PKD w 2010 r. Internetem wytwarzana jest w sekcji „Informacja i komunikacja” – 28% i 16,7 mld PLN w 2010 r. Kolejnymi sekcjami są „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” i „Sektor publiczny”. ‒ Najmniejszą wartość dodaną związaną z Internetem znajdujemy w sekcjach „Obsługa nieruchomości i firm” oraz w „Rolnictwie, łowiectwie i rybactwie” – poniżej 1% udziału. Również w sekcji „Budownictwo” udział ten jest bardzo niski (1,1).17 © 2012 Deloitte
 18. 18. Różnice we wzroście PKB pomiędzy scenariuszem bazowym idynamicznym są niewielkie • Scenariusz bazowy Skumulowana dynamika PKB, konsumpcji i inwestycji w scenariuszu bazowym (2013=100) Po okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2012-2013 oczekiwać można przyspieszenia wzrostu PKB w latach 2014-2015 do około 4% wraz z ożywieniem w inwestycjach. Cykliczne osłabienie popytu inwestycyjnego spodziewane w latach 2016-2017 spowoduje ponowne obniżenie poziomu wzrostu gospodarczego. Na tendencje te nałoży się cykliczne obniżenie tempa rozwoju gospodarki unijnej. Odbudowa dynamiki PKB w kolejnych latach do poziomu ponad 5% w latach 2019-2020 będzie efektem stopniowego przyspieszania popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego, a także poprawy popytu na polskie towary wraz z wyższym wzrostem gospodarczym w UE. • Scenariusz dynamiczny Skumulowana dynamika PKB, konsumpcji i inwestycji w scenariuszu dynamicznym (2013=100) Przyspieszenie inwestycji ma miejsce w 2014 r. Spodziewać się można wówczas realnej dynamiki nakładów na poziomie blisko 11%, co po uwzględnieniu nieco wyższego importu przełoży się na wzrost PKB o blisko 5% W kolejnych latach – podobnie jak w scenariuszu bazowym – następuje spowolnienie gospodarcze, związane z cyklicznością popytu inwestycyjnego i analogicznym osłabieniem wzrostu konsumpcji. Począwszy od 2018 r., spodziewać się można nieco szybciej rosnącej konsumpcji, w efekcie czego wzrost gospodarczy w latach 2019-2020 jest wyższy niż bazowy.18 © 2012 Deloitte
 19. 19. Symulacje dla scenariusza skoku cyfrowego pokazują znaczącywzrost PKB • Od roku 2014 inwestycje związane z budową Skumulowana dynamika PKB, konsumpcji i inwestycji w scenariuszu szerokopasmowych łączy internetowych oraz skoku cyfrowego (2013=100) wzrost udziału Internetu w gospodarce wywołują ponad 13% realny wzrost nakładów, a więc blisko 2-krotnie wyższy niż w scenariuszu bazowym. W ślad za popytem inwestycyjnym przyspiesza także popyt konsumpcyjny i w efekcie wzrost PKB odnotowuje w 2014 r. dynamikę 5,3%. • W 2015 r., gdy wzrost udziału Internetu jest już wolniejszy, odpowiednio wolniejszy jest też przyrost inwestycji. Spowalnia też ścieżka konsumpcji, ale jej dynamika i tak pozostaje na poziomie wyższym niż w • W latach 2018-2020 następuje ożywienie scenariuszach bazowym i dynamicznym. inwestycji. Towarzyszy temu także wzrost • Po intensywnym procesie inwestycyjnym w dynamiki konsumpcji, wyższy niż w kolejnych dwóch latach (2016-2017) scenariuszu bazowym, w ślad za wyższym średnioroczna dynamika inwestycji jest bliska wzrostem zatrudnienia i płac. zeru. Nadal jednak suma inwestycji w • W rezultacie dynamika PKB przyspiesza do okresie 2014-2017 w cenach stałych jest ponad 5% w 2019 r. i prawie 6% w 2020 r. W wyższa niż w scenariuszu bazowym. latach 2014-2020 średni roczny realny wzrost inwestycji wyniesie 5,8%, a więc będzie wyższy o 0,5 punktu procentowego niż w scenariuszu bazowym.19 © 2012 Deloitte
 20. 20. Więcej:http://tinyurl.com/cgth55dDeloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce Deloitte rozpoczął swojądziałalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miastapolskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad1000 pracowników, którzy świadczą usługi w obszarach:•audyt•konsulting•zarządzanie ryzykiem•doradztwo finansowe•doradztwo podatkowe•kancelaria prawniczaDeloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and itsnetwork of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/aboutfor a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

×