718 Dlwo Functionaliteiten Gerdien Jansen

1,021 views
912 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,021
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ik ga kort iets vertellen over het project Verkenning Next DLO VU , dat in het afgelopen jaar bij de Vrije Universiteit is uitgevoerd. Eerst zal ik ingaan op het doel van het project en op de onderzoeksopzet. Vervolgens zal ik vertellen over onze visie op de ontwikkeling van de DLO en over ons voorstel voor een vervolgproject. Ik verzoek jullie om vragen te bewaren tot het einde van de presentatie.
 • Het doel van het project is om het CvB te adviseren over de strategische ontwikkeling van de DLO voor het komend decennium. Het gaat hierbij om de richting waarop de DLO zich zou moeten ontwikkelen. In het project wordt een brede definitie van de term ‘DLO’ gehanteerd. DLO staat voor het samenhangend geheel van ICT-tools voor de ondersteuning van de onderwijs- en leerprocessen. Het project is nu in de fase van afronding. Het adviesrapport is klaar, maar moet nog worden voorgelegd aan het CvB.
 • Dit is een plaatje van de opzet van het onderzoek. Hierin zie je dat het project uit een aantal deelonderzoeken bestaat. In het behoefteonderzoek is, samen met docenten, studenten, ondersteuners en bestuurders, in kaart gebracht hoe het onderwijs aan de VU er in het komend decennium uit zal zien en wat dit betekent voor de DLO. Er is een evaluatie uitgevoerd van het Blackboard LCS (de cursuswebsites) en het Blackboard CS/DPF (digitaal portfolio). Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals enquêtes, interviews en databaseanalyses. Het laatste onderdeel betreft een onderzoek naar systemen die een rol zouden kunnen spelen in de Next DLO van de VU: Blackboard, Sakai, Sharepoint en Google Apps. De rapporten van deze deelonderzoeken komen binnenkort op internet te staan. Er staat heel veel informatie in. Op basis van de resultaten van de deelonderzoeken hebben wij een adviesrapport geschreven. Daarin staat een lange termijnvisie op de DLO centraal. Op die visie zal ik nu ingaan.
 • In 2000 werd er op de VU gebruik gemaakt van Blackboard en van een aantal andere vergelijkbare systemen, zoals bijvoorbeeld TeleTOP. Deze systemen stonden los van de VU basisdiensten. Daaronder versta ik de ICT basissystemen, het studenteninformatiesysteem en de systemen voor wetenschappelijke informatievoorziening.
 • Nu, in 2009, maken alle faculteiten van de VU gebruik van Blackboard. Blackboard is licht gekoppeld met de VU basisdiensten: studenten en docenten loggen in met hun VU-net-ID en de cursus- en inschrijvingsgegevens uit het studenteninformatiesysteem worden automatisch in Blackboard ingelezen. Naast Blackboard biedt de VU een aantal andere, meer specifieke onderwijsapplicaties aan, zoals QMP voor digitaal toetsen en eXamine voor online enquêteren. Ook maken docenten en studenten gebruik van vrij beschikbare internettools, zoals wiki’s, Google Docs en SURFgroepen. Deze applicaties en tools zijn niet gekoppeld aan de VU basisdiensten.
 • In 2018 is het beeld als volgt. De DLO landschap bestaat uit een samenspel van VU systemen en vrij beschikbare internettools. Er is een klein en eenvoudig te gebruiken basissysteem dat ondersteuning biedt bij de kernactiviteiten van het onderwijsleerproces. Het gaat hier bijvoorbeeld om het plaatsen van mededelingen en studiemateriaal, het indelen van studenten in groepen, het inleveren en beoordelen van opdrachten en het monitoren van het ingeleverde werk van studenten. Er is een sterke koppeling met de VU basisdiensten. De basis DLO is zonder opnieuw in te loggen vanuit de portal bereikbaar. Om het basissysteem heen is er een conglomeraat aan onderwijsapplicaties en internettools beschikbaar. Deze applicaties en tools bieden ondersteuning bij het gebruik van een veelheid aan specifieke werkvormen, zoals samenwerken aan opdrachten, peerreview, weblectures en online brainstormen. Docenten en studenten kunnen, afhankelijk van het vakgebied en de werkvorm, kiezen welke applicaties en tools zij willen gebruiken. De applicaties en tools zijn zoveel mogelijk met het DLO basissysteem gekoppeld: studenten en docenten loggen in met hun VU-net-ID en de groepsindelingen zijn bekend.
 • Op deze dia zie je opnieuw het DLO landschap van 2018. Daarbij worden een aantal kernwoorden aangegeven. De belangrijkste zijn duurzaamheid, flexibiliteit en openheid. Ook systeemintegratie is een belangrijk thema. Ik zal straks op deze dia terugkomen…
 • Welke voordelen biedt het nieuwe DLO landschap voor de VU? Met een DLO die bestaat uit een samenspel van systemen kan de VU zelf richting geven aan de ontwikkeling van de DLO. Ook kan de VU beter inspelen op de leefwereld van de studenten. Zij verwachten immers dat zij in hun studie gebruik kunnen maken van eigentijdse ICT-tools. Verder kan met de nieuwe DLO beter worden tegemoet gekomen aan de wensen van docenten. De meeste docenten gebruiken de DLO op dit moment vooral voor informatievoorziening. Maar er zijn ook docenten die nieuwe tools willen inzetten in hun onderwijs. Ook kan met dit DLO landschap makkelijker en beter worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied.
 • Om de Next DLO verder vorm te geven hebben wij de volgende drie deelprojecten voorgesteld. Het eerste deelproject is Pilots basissysteem DLO . Het doel hiervan is om te bepalen welk systeem het meest geschikt is om het basisgebruik van de DLO te ondersteunen. Hoewel Blackboard voor de korte termijn voldoet, is het systeem niet geschikt om op de middellange termijn te worden ingezet als basis DLO. Blackboard is star en gesloten en is de afgelopen jaren te weinig vernieuwd. Het tweede deelproject is Pilots ondersteuning variëteit aan werkvormen . Deze pilots richten zich op de digitale én didactische ondersteuning van een veelheid aan werkvormen. In samenspraak met de faculteiten zal worden vastgesteld welke behoeften het meest urgent zijn. Het derde deelproject is Selecteren en implementeren alternatieven Blackboard DPF . Uit de evaluatie blijkt dat docenten en studenten ontevredenheid zijn over het systeem. De kosten zijn hoog. Daarom wordt samen met de opleidingen naar alternatieven gezocht. Voorgesteld wordt op het gebruik van het Blackboard DPF per 1 september 2010 te beëindigen.
 • Hier is opnieuw het plaatje van het DLO landschap in 2018. Hebben jullie hier vragen over? Of misschien over andere dingen die ik verteld heb?
 • 718 Dlwo Functionaliteiten Gerdien Jansen

  1. 1. Verkenning Next DLO VU <ul><li>Doel project </li></ul><ul><li>Onderzoeksopzet </li></ul><ul><li>Visie ontwikkeling DLO </li></ul><ul><li>Voorstel vervolgproject </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>Gerdien Jansen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
  2. 2. Doel <ul><li>Advies over de strategische ontwikkeling van de DLO voor het komend decennium </li></ul><ul><ul><li>DLO = samenhangend geheel van ICT-tools voor de ondersteuning van de onderwijs- en leerprocessen </li></ul></ul><ul><li>Besluitvorming: december 2009 </li></ul>
  3. 3. Opzet Advies Next DLO VU Toekomst- scenario’s SURF Onderzoeks- rapporten andere HO- instellingen Instellingsplan VU Informatie- strategie VU Onderwijsvisie VU Onderzoek Blackboard Onderzoek Sakai Onderzoek Sharepoint Onderzoek Google Apps Evaluatie digitaal portfolio / Blackboard DPF Evaluatie Blackboard LCS Gebruik en waardering Bb Onderzoek systemen Eisen/Wensen Next DLO VU Behoeften- onderzoek
  4. 4. Visie Blackboard VU basisdiensten Blackboard Blackboard 2000
  5. 5. Visie Blackboard 2009 Internet- tools Onderwijs- applicaties VU basisdiensten Blackboard VU basisdiensten Blackboard Blackboard 2000
  6. 6. Visie Blackboard 2009 Internet- tools Onderwijs- applicaties VU basisdiensten Blackboard VU basisdiensten Blackboard Blackboard 2000 Basis- systeem DLO 2018 Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten
  7. 7. Structuur Flexibiliteit Overzicht Herkenbaarheid Integratie Openheid Duurzaamheid Eenvoud ICT ontwikkelingen SIS Portal Content Creativiteit SSO Gasten Groepen Communicatie Werkvormen Interactie Basis- systeem DLO Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten Broker Content Organisatie Efficiëntie 2018
  8. 8. Voordelen <ul><li>Zelf koers bepalen </li></ul><ul><li>Inspelen op </li></ul><ul><ul><li>leefwereld studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>wensen docenten </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe ICT ontwikkelingen </li></ul></ul>
  9. 9. Voorstel vervolgproject Basis- systeem DLO 2018 Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten 1. Pilots basissysteem DLO 2. Pilots ondersteuning variëteit aan werkvormen 3. Selectie/implementatie alternatieven Bb DPF Drie deelprojecten:
  10. 10. Structuur Flexibiliteit Overzicht Herkenbaarheid Integratie Openheid Duurzaamheid Eenvoud ICT ontwikkelingen SIS Portal Content Creativiteit SSO Gasten Groepen Communicatie Werkvormen Interactie Basis- systeem DLO Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten Broker Content Organisatie Efficiëntie 2018

  ×